Hotărârea nr. 111/2008

HCL 111 din 21.08.2008 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Şos. Orhideelor nr. 15”, sector 6 pentru construire locuinţe şi servicii, pe un teren în suprafaţă de 17.954,80 m.p., proprietate particulară persoane juridice

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.