Hotărârea nr. 110/2008

HCL 110 din 21.08.2008 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Str. Cetatea de Baltă nr. 45A”, sector 6 pentru construire locuinţă, pe un teren în suprafaţă de 219 m.p., proprietate particulară persoană fizică

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.