Hotărârea nr. 11/2008

HCL 11 din 12.02.2008 -Hotărâre privind aprobarea valorii lunare a abonamentelor pentru telefoanele mobile ce aparţin salariaţilor Administraţiei Domeniului Public Sector 6

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.