Hotărârea nr. 109/2008

HCL 109 din 21.08.2008 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Drum Ciorogârla nr. 165-167”, sector 6 pentru construire locuinţe, pe un teren în suprafaţă de 1.100 m.p., proprietate particulară persoane fizice

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.