Hotărârea nr. 108/2008

HCL 108 din 21.08.2008 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Str. Calea Plevnei nr. 210”, sector 6 pentru modernizare şi supraetajare locuinţă, servicii şi comerţ, pe un teren în suprafaţă de 343,83 m.p., proprietate particulară persoane fizice

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.