Hotărârea nr. 107/2008

HCL 107 din 21.08.2008 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Splai. Independenţei nr. 301”, sector 6 pentru construire parcare auto supraterană, pe un teren în suprafaţă de 721,41 m.p., teren proprietate în suprafaţă de 231,41 m.p., teren concesionare în suprafaţă de cca. 490,00 m.p., proprietate particulară persoane fizice + domeniu privat al municipiului Bucureşti

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.