Hotărârea nr. 106/2008

HCL 106 din 21.08.2008 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Str. Dîmboviţa nr. 39”, sector 6 pentru construire locuinţe, pe un teren în suprafaţă de 1.266,40 m.p., proprietate particulară persoane fizice

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.