Hotărârea nr. 105/2008

HCL 105 din 21.08.2008 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Str. Porumbacu nr. 40”, sector 6 pentru construire locuinţă şi cabinet medical, pe un teren în suprafaţă de 255,82 m.p., proprietate particulară persoane fizice

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.