Hotărârea nr. 104/2008

HCL 104 din 21.08.2008 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Str. Crişul Repede nr. 2”, sector 6 pentru construire locuinţă, pe un teren în suprafaţă de 154,02 m.p., proprietate particulară persoane fizice

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.