Hotărârea nr. 103/2008

HCL 103 din 17.04.2008 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Bd. Iuliu Maniu nr. 109B”, sector 6, pentru construire locuinţe şi birouri, pe un teren în suprafaţă de 2890,05 m.p., proprietate particulară persoană juridică

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.