Hotărârea nr. 102/2008

HCL 102 din 17.04.2008 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Bd. Vasile Milea nr. 4”, sector 6, pentru construire staţie electrică, pe un teren în suprafaţă de 120505,83 m.p., proprietate particulară persoană juridică

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.