Hotărârea nr. 101/2008

HCL 101 din 17.04.2008 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Str. Apusului nr. 65”, sector 6, pentru construire locuinţă individuală, pe un teren în suprafaţă de 540 m.p., proprietate particulară persoane juridice

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.