Hotărârea nr. 100/2008

HCL 100 din 17.04.2008 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Str. Economu Cezărescu nr. 35”, sector 6, pentru construire birouri, pe un teren în suprafaţă de 347,5 m.p., proprietate particulară persoană juridică

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.