• Hotărârea 34/2021 - Sectorul 6

  HCL 34 – Hotărâre privind nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 6 în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 6 în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ profesional și tehnic din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 6 în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ particular şi confesional din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, precum și în consiliul de administrație al Casei Corpului Didactic a Municipiului București
 • Hotărârea 33/2021 - Sectorul 6

  HCL 33 – Hotărâre privind nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 6 în comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, particular și confesional din Sectorul 6 al Municipiului București
 • Hotărârea 32/2021 - Sectorul 6

  HCL 32 – Hotărâre privind modificarea și completarea comisiei de evaluare a proiectelor aprobată prin H.C.L. Sector 6 nr. 341 din data de 17.12.2019 privind aprobarea proiectului de „Bugetare participativă în Sectorul 6 al Municipiului București”
 • Hotărârea 31/2021 - Sectorul 6

  HCL 31 – Hotărâre privind aprobarea transferului execuţiei de venituri şi cheltuieli al Direcției Generale de Administrare a Fondului Locativ Sector 6 înregistrat la Sursa G – “Venituri proprii şi subvenţii” la Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6 pe sursa A – “Integral de la buget local”, aprobarea transferului excedentului anilor precedenţi al Direcției Generale de Administrare a Fondului Locativ Sector 6 înregistrat la Sursa G – “Venituri proprii şi subvenţii” în sumă de 1.458.555,59 lei către Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6 pe sursa E -“Activităţi finanţate integral din venituri proprii” şi aprobarea înfiinţării sursei E – Activităţi integral finanţate din venituri proprii, pentru desfăşurarea activităţii de administrare a Directiei de Administrare Locuinţe şi Întreţinere din cadrul Administraţiei Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6
 • Hotărârea 30/2021 - Sectorul 6

  HCL 30 – Hotărâre privind aprobarea modelului de contract de închiriere pentru suprafeţele cu destinaţia de locuinţe din Strada Dealul Ţugulea nr. 27, bl. F7A şi F7B, Sector 6 și a modelului de act adiţional pentru prelungirea termenului de locaţiune a contractelor de închiriere pentru suprafeţele cu destinaţia de locuinţe din Strada Dealul Ţugulea nr. 27, bl. F7A şi F7B, Sector 6
 • Hotărârea 29/2021 - Sectorul 6

  HCL 29 – Hotărâre privind aprobarea modelului de contract de închiriere pentru suprafeţele cu destinaţia de locuinţă pentru tineri până în 35 de ani si a modelului de act adiţional la contractele de închiriere pentru suprafețele cu destinaţia de locuinţe pentru tineri din cartierul ,,Constantin Brâncuşi”
 • Hotărârea 28/2021 - Sectorul 6

  HCL 28 – Hotărâre privind aprobarea modelelor de contracte de vânzare (cu plata în rate / cu plată integrală/Prima Casă/ credit ipotecar), pentru locuinţele din cartierul „Constantin Brâncuşi”, Sector 6 și acordarea împuternicirii în vederea perfectării actelor de vânzare
 • Hotărârea 27/2021 - Sectorul 6

  HCL 27 – Hotărâre privind aprobarea modelelor de acte adiţionale pentru schimbarea locatorului din contractele de închiriere pentru suprafeţele cu destinaţia de locuinţe pentru tineri din cartierul ,,Constantin Brâncuşi” şi din contractele de închiriere pentru suprafeţele cu destinaţia de locuinţe din Strada Dealul Ţugulea nr. 27, bl. F7A şi F7B, Sector 6
 • Hotărârea 26/2021 - Sectorul 6

  HCL 26 – Hotărâre privind aprobarea regulamentului de stabilire a criteriilor de identificare a clădirilor şi terenurilor neîngrijite situate în intravilanul sectorului 6 si aplicarea majorării impozitului aferent acestora
 • Hotărârea 25/2021 - Sectorul 6

  HCL 25 – Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de ridicare, transport, depozitare și eliberare a vehiculelor staţionate pe domeniul public, în alte locuri decât drumul public (zone pietonale, spaţii verzi, scuaruri, parcări de reşedinţă, etc.), a vehiculelor staţionate neregulamentar, a vehiculelor parcate pe locurile de parcare adaptate, rezervate şi semnalizate prin semn internaţional pentru persoanele cu handicap şi a vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public/privat al statului sau al subunităţii administrativ-teritoriale a Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 24/2021 - Sectorul 6

  HCL 24 – Hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 197/2017 privind efectuarea operațiunilor de ridicare, transport și depozitare a vehiculelor care îngreunează activitatea operatorilor de salubrizare, efectuarea lucrărilor de utilitate publică, precum și intervenția organelor abilitate în situațiile de urgență pe raza administrativă a Sectorului 6
 • Hotărârea 23/2021 - Sectorul 6

  HCL 23 – Hotărâre privind modificarea componenței comisiei sociale de analiză a cererilor de locuință și repartizarea locuințelor aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 164/24.11.2020
 • Hotărârea 22/2021 - Sectorul 6

  HCL 22 – Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 156/04.11.2020 privind numărul, denumirea şi componenţa Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 6
 • Hotărârea 21/2021 - Sectorul 6

  HCL 21 – Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 192/2009 privind aprobarea modului de atribuire a contractului de închiriere tip, precum şi a taxei de închiriere a unui loc pentru parcările supraterane SMART PARKING
 • Hotărârea 20/2021 - Sectorul 6

  HCL 20 – Hotărâre privind stabilirea unor măsuri organizatorice în anul 2021 pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare
 • Hotărârea 19/2021 - Sectorul 6

  HCL 19 – Hotărâre privind anularea creanţelor fiscale restante mai mici de 40 lei, aflate în sold la data de 31.12.2020
 • Hotărârea 18/2021 - Sectorul 6

  HCL 18 – Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă
 • Hotărârea 17/2021 - Sectorul 6

  HCL 17 – Hotărâre privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare al Centrului de zi ”Sf. Andrei” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6
 • Hotărârea 16/2021 - Sectorul 6

  HCL 16 – Hotărâre privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a Centrului de zi ”Floare de Colţ” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6
 • Hotărârea 15/2021 - Sectorul 6

  HCL 15 – Hotărâre privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare al Centrului de zi „Sfinții Împărați Constantin și Elena” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6
 • Hotărârea 14/2021 - Sectorul 6

  HCL 14 – Hotărâre privind solicitarea transmiterii de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti a arterelor de circulaţie – bd. Drumul Taberei, bd. 1 Mai şi un tronson al str. Sibiu, din administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti – Administraţia Străzilor, în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6
 • Hotărârea 13/2021 - Sectorul 6

  HCL 13 – Hotărâre privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul școlar 2021 – 2022
 • Hotărârea 12/2021 - Sectorul 6

  HCL 12 – Hotărâre privind completarea Anexei Nr. 2 la H.C.L. nr. 7 din data de 30.01.2020 privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul şcolar 2020 – 2021, cu patru noi unități
 • Hotărârea 11/2021 - Sectorul 6

  HCL 11 – Hotărâre privind completarea Anexei Nr. 1 la H.C.L. nr. 7 din data de 30.01.2020 privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul şcolar 2020 – 2021
 • Hotărârea 10/2021 - Sectorul 6

  HCL 10 – Hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere a persoanelor adulte cu handicap care beneficiază de servicii oferite de Centrul de zi pentru persoane adulte cu dizabilități, din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, în anul 2021
 • Hotărârea 9/2021 - Sectorul 6

  HCL 9 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanțării din bugetul local al Sectorului 6 în limita sumei de 33000 lei a proiectului ,,Centrul de pregătire pentru performanță PERM (Programare – Electronică – Robotică – Mecanică) desfășurat de Primăria Sector 6 prin Administrația Școlilor Sector 6 și Inspectoratul Școlar Sector 6 în parteneriat cu Colegiul Tehnic ,,Carol I’’
 • Hotărârea 8/2021 - Sectorul 6

  HCL 8 – Hotărâre privind acordarea de la bugetul local al Sectorului 6 a unor sume de bani pentru plata chiriei unor locuințe, în anul 2021, ca măsură de prevenire şi combatere a marginalizării sociale, conform prevederilor Legii nr. 116/2002
 • Hotărârea 7/2021 - Sectorul 6

  HCL 7 – Hotărâre privind punerea în aplicare a prevederilor art. 6 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare
 • Hotărârea 6/2021 - Sectorul 6

  HCL 6 – Hotărâre privind aprobarea pentru anul 2021 a Planului de acţiuni de interes local în vederea repartizării orelor de muncă pentru persoanele beneficiare a Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
 • Hotărârea 5/2021 - Sectorul 6

  HCL 5 – Hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 6 al Municipiului București
 • Hotărârea 4/2021 - Sectorul 6

  HCL 4 – Hotărâre privind desființarea Direcției Generale de Administrare a Fondului Locativ Sector 6, preluarea activității în cadrul Administrației Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6 și aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale A.D.P.D.U. Sector 6 ca urmare a reorganizării
 • Hotărârea 3/2021 - Sectorul 6

  HCL 3 – Hotarare privind aprobarea rectificării Bugetului local de venituri al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2020
 • Hotărârea 2/2021 - Sectorul 6

  HCL 2 – Hotarare privind aprobarea utilizării excedentului anului precedent pentru finanțarea obiectivelor de investiții
 • Hotărârea 1/2021 - Sectorul 6

  HCL 1 – Hotarare privind aprobarea utilizării excedentului anului precedent pentru acoperirea deficitului secţiunii de dezvoltare