• Hotărârea 99/2021 - Sectorul 6

  HCL 99 – Hotărâre privind aprobarea proiectului “Vorbim deschis despre corupție și integritate publică! Primăria Sectorului 6, o instituție cu sisteme anticorupție implementate și funcționale” şi a cheltuielilor legate de proiect
 • Hotărârea 98/2021 - Sectorul 6

  HCL 98 – Hotărâre privind aprobarea componenţei Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu (C.T.U.A.T.) Sector 6 şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a C.T.U.A.T.
 • Hotărârea 97/2021 - Sectorul 6

  HCL 97 – Hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind înscrierea/reînscrierea, acordarea/încetarea furnizării serviciilor sociale în cadrul centrelor de zi de tip creșă aflate în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6
 • Hotărârea 96/2021 - Sectorul 6

  HCL 96 – Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă
 • Hotărârea 95/2021 - Sectorul 6

  HCL 95 – Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 22/18.02.2021 privind numărul, denumirea şi componenţa Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 6
 • Hotărârea 94/2021 - Sectorul 6

  HCL 94 – Hotărâre privind reorganizarea Biroului Îngrijiri la Domiciliu pentru Persoane Vârstnice la nivel de Unitate Îngrijiri la Domiciliu Persoane Vârstnice în subordinea Direcției Protecție Socială din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, precum și aprobarea Regulamentului – cadru de Organizare și Funcționare a serviciului social
 • Hotărârea 93/2021 - Sectorul 6

  HCL 93 – Hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii și Regulamentului-cadru de organizare și funcționare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6
 • Hotărârea 92/2021 - Sectorul 6

  HCL 92 – Hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti de a transmite în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 prin Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6, spațiul public Piața Ierusalim, identificat conform planului Anexă
 • Hotărârea 91/2021 - Sectorul 6

  HCL 91 – Hotărâre privind aprobarea achiziţionării prin leasing financiar a 41 de autovehicule/utilaje de către Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6
 • Hotărârea 90/2021 - Sectorul 6

  HCL 90 – Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 31/2021 privind aprobarea transferului execuţiei de venituri şi cheltuieli al Direcției Generale de Administrare a Fondului Locativ Sector 6 înregistrat la Sursa G – “Venituri proprii şi subvenţii” la Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6pe sursa A – “Integral de la buget local”, aprobarea transferului excedentului anilor precedenţi al Direcției Generale de Administrare a Fondului Locativ Sector 6 înregistrat la Sursa G – “Venituri proprii şi subvenţii” în sumă de 1.458.555,59 lei către Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6 pe sursa E – “Activităţi finanţate integral din venituri proprii” şi aprobarea înfiinţării sursei E – Activităţi integral finanţate din venituri proprii, pentru desfăşurarea activităţii de administrare a Directiei de Administrare Locuinţe şi Întreţinere din cadrul Administraţiei Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6
 • Hotărârea 89/2021 - Sectorul 6

  HCL 89 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnice faza studiu de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „AMENAJARE ALEE AUTO ȘI PIETONALĂ CARTIER A.N.L. BRÂNCUȘI”
 • Hotărârea 88/2021 - Sectorul 6

  HCL 88 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnice faza studiu de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “AMENAJARE LOC DE JOACĂ PENTRU COPII ȘI LOC DE ODIHNĂALEEA ISTRU – ALEEA CALLATIS”
 • Hotărârea 87/2021 - Sectorul 6

  HCL 87 – Hotărâre privind aprobarea achiziționării serviciilor de consultanță, asistență și reprezentare juridică prin încheierea unor contracte care să asigure apărarea intereselor Consiliului Local al Sectorului 6, Sectorului 6 al Municipiului București și Primarului Sectorului 6
 • Hotărârea 86/2021 - Sectorul 6

  HCL 86 – Hotărâre prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă privind înființarea, organizarea și funcționarea unei instituții publice de interes local, denumită „Administrația Comercială Sector 6”
 • Hotărârea 85/2021 - Sectorul 6

  HCL 85 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în anul 2021,a proiectului „Centrul de zi pentru copii şi părinţi” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Fundaţia Filantropică „Metropolis”
 • Hotărârea 84/2021 - Sectorul 6

  HCL 84 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în anul 2021,a proiectului „Centru de Consiliere şi Sprijin pentru Tineri în Situaţii de Risc desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Fundaţia Filantropică „Metropolis”
 • Hotărârea 83/2021 - Sectorul 6

  HCL 83 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în anul 2021,a proiectului ,,Centrul de plasament Sf. Marcellin Champagnat” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Asociaţia „Fraţilor Marişti ai Şcolilor din România”
 • Hotărârea 82/2021 - Sectorul 6

  HCL 82 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în anul 2021,a proiectului „Centrul Comunitar Generaţii” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Fundaţia Regală Margareta a României
 • Hotărârea 81/2021 - Sectorul 6

  HCL 81 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în anul 2021,a proiectului “Locuințe protejate pentru adulții cu probleme psihice ”desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Fundația Estuar
 • Hotărârea 80/2021 - Sectorul 6

  HCL 80 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în anul 2021,a proiectului ” Centrul de zi EduCare”, desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, în parteneriat cu Asociația Educare
 • Hotărârea 79/2021 - Sectorul 6

  HCL 79 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în anul 2021,a proiectului „Masa Bucuriei pe Roți” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Asociația Diaconia – Filiala Sector 6
 • Hotărârea 78/2021 - Sectorul 6

  HCL 78 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în anul 2021,a proiectului ,,Centrul Comunitar Ghencea” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Asociaţia „Sfântul Arhidiacon Ştefan”
 • Hotărârea 77/2021 - Sectorul 6

  HCL 77 – Hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti de a declara terenul identificat conform Anexei, ca bun aparţinând domeniului public al Municipiului Bucureşti în vederea înfiinţării unei artere de circulaţie de deservire locală
 • Hotărârea 76/2021 - Sectorul 6

  HCL 76 – Hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti de a transmite în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 al Municipiului București o secțiune din artera de circulație Splaiul Independenței delimitată conform planului Anexă, precum și jardiniera aferentă cursului Râului Dâmbovița, secțiunea situată pe raza administrativ-teritorială a sectorului 6, cuprinsă între Pasajul Suprateran Ciurel și Podul Cotroceni
 • Hotărârea 75/2021 - Sectorul 6

  HCL 75 – Hotarare pentru modificarea și completarea H.C.L. Sector 6 nr. 100/24.05.2018, cu modificările și completările ulterioare
 • Hotărârea 74/2021 - Sectorul 6

  HCL 74 – Hotarare pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 99/24.05.2018 privind aprobarea Programului local multianual de investiţii în scopul regenerării urbane a Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti, în perioada 2018 – 2020
 • Hotărârea 73/2021 - Sectorul 6

  HCL 73 – Hotarare pentru actualizarea indicatorilor tehnico-economici la faza de Proiect Tehnic de execuție pentru obiectivul de investiții ”Amenajare peisagistică Lacul Morii”, aprobați prin H.C.L. Sector 6 nr. 100/28.03.2019
 • Hotărârea 72/2021 - Sectorul 6

  HCL 72 – Hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti de a transmite în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, terenul situat în Bucureşti, bd. Iuliu Maniu nr. 11B, sector 6, având numărul cadastral 208392, identificat conform planului Anexă, în vederea construirii unei creșe
 • Hotărârea 71/2021 - Sectorul 6

  HCL 71 – Hotărâre de modificare a H.C.L. Sector 6 nr. 213/27.08.2019 privind aprobarea tarifelor diferenţiate, distincte pentru gestionarea deşeurilor de către beneficiarii serviciului de salubritate, precum şi sancţiunile aplicate în cazul în care beneficiarul serviciului nu separă în mod corespunzător cele două fluxuri de deşeuri, respectiv fracţie umedă (deşeuri menajere reziduale) şi fracţie uscată (deşeuri reciclabile) pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti, aprobarea modelului de Contract – Cadru vizând acoperirea costurilor nete pentru colectarea și transportul, stocarea temporară, sortarea și încredințarea în vederea valorificării deșeurilor de ambalaje la nivelul Sectorului 6 al Municipiului București şi a încheierii acestuia cu O.I.R.E.P. – organizația/organizațiile care implementează răspunderea extinsă a producătorilor.
 • Hotărârea 70/2021 - Sectorul 6

  HCL 70 – Hotărâre privind desemnarea a 2 (doi) consilieri locali din cadrul Consiliului Local al Sectorului 6 al Municipiului București care să facă parte din Comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale Secretarului General al Sectorului 6 al Municipiului București
 • Hotărârea 69/2021 - Sectorul 6

  HCL 69 – Hotărâre privind accesul cetățenilor în incinta unităților de învățământ preuniversitar de stat, pe terenurile de sport cu acces liber și în spațiile de recreere amenajate, din Sectorul 6, precum și aprobarea Regulamentului privind accesul copiilor la acestea
 • Hotărârea 68/2021 - Sectorul 6

  HCL 68 – Hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de a transmite în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 imobilul (teren) situat în Drumul Taberei nr. 78A, sector 6
 • Hotărârea 67/2021 - Sectorul 6

  HCL 67 – Hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti de a transmite în administrarea Consiliului local al Sectorului 6 al Municipiului București o secțiune din artera de circulație Bulevardul Timișoara, delimitată conform planului Anexă
 • Hotărârea 66/2021 - Sectorul 6

  HCL 66 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2021 a proiectului „Prestaţii financiare excepţionale pentru familii care nu au posibilitatea de a acorda copiilor îngrijirea corespunzătoare” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6
 • Hotărârea 65/2021 - Sectorul 6

  HCL 65 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2021 a proiectului „Liga Tinerilor Sportivi” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6
 • Hotărârea 64/2021 - Sectorul 6

  HCL 64 – Hotărâre privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local Sector 6, pentru anul 2021
 • Hotărârea 63/2021 - Sectorul 6

  HCL 63 – Hotărâre privind aprobarea Bugetului consolidat de venituri și cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului București pe anul 2021
 • Hotărârea 62/2021 - Sectorul 6

  HCL 62 – Hotărâre privind aprobarea conturilor anuale de execuţie ale Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2020
 • Hotărârea 61/2021 - Sectorul 6

  HCL 61 – Hotarare privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă de a încheia un Acord de parteneriat în vederea asocierii/cooperării dintre Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 și Organizația Salvați Copiii România pentru implementarea modelului Barnahus în România
 • Hotărârea 60/2021 - Sectorul 6

  HCL 60 – Hotărâre privind respingerea Planului urbanistic de detaliu – “Bulevardul Timişoara nr. 8A”, Sector 6, pentru construire ansamblu cu funcţiunea mixtă – locuinţe colective, comerţ şi servicii pe un teren în suprafaţă de 37.350 mp, proprietate privată persoană juridică
 • Hotărârea 59/2021 - Sectorul 6

  HCL 59 – Hotărâre privind respingerea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Valea Largă nr. 28-30”, Sector 6,pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe collective pe un teren în suprafaţă de 2.000 mp, proprietate privată persoane fizice
 • Hotărârea 58/2021 - Sectorul 6

  HCL 58 – Hotărâre privind respingerea Planului urbanistic de detaliu – “Strada plt. Ion Topor nr. 14-16”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 307 mp, proprietate privată persoane fizice
 • Hotărârea 57/2021 - Sectorul 6

  HCL 57 – Hotărâre privind respingerea Planului urbanistic de detaliu – “Strada George Ranetti nr. 43”, Sector 6,pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 295 mp, proprietate privată persoane fizice
 • Hotărârea 56/2021 - Sectorul 6

  HCL 56 – Hotărâre privind respingerea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Granitului nr. 16A”, Sector 6, pentru extindere şi supraetajare corp C2 cu funcţiunea de locuinţă unifamilială pe un teren în suprafaţă de 153 mp, proprietate privată persoană fizică
 • Hotărârea 55/2021 - Sectorul 6

  HCL 55 – Hotărâre privind aprobarea implementării proiectului ”Leaving Care – integrarea socio – profesională a tinerilor care părăsesc sistemul de protecție specială din regiunea București-Ilfov”- Cod proiect MYSMIS 135808 , cu finanțare în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020
 • Hotărârea 54/2021 - Sectorul 6

  HCL 54 – Hotărâre privind aprobarea implementării proiectului “ Aripi spre viitor” – Cod proiect MYSMIS 135937 , cu finanțare în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020
 • Hotărârea 53/2021 - Sectorul 6

  HCL 53 – Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 241/ 10.10.2017 privind asigurarea cofinanțării de la bugetul local pentru obiectivul de investiție „Grădinița Albina – str. Rușețu nr. 17, Sector 6, Municipiul București”
 • Hotărârea 52/2021 - Sectorul 6

  HCL 52 – Hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Grădinița Albina- str. Rușetu nr. 17, Sector 6, Municipiul București”
 • Hotărârea 51/2021 - Sectorul 6

  HCL 51 – Hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă de a încheia un Acord de parteneriat cu Asociația Centrul Rromilor „Amare Rromentza” în vederea creșterii accesului și a calității serviciilor sectoriale sau integrate pentru romi în Sectorul 6
 • Hotărârea 50/2021 - Sectorul 6

  HCL 50 – Hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti de a aproba schimbarea destinației spațiului din Calea Giulești nr. 125, aflat în administrarea Consiliului Local Sector 6, din centru pentru colectarea de taxe și impozite în sediu de magazin social de tipul ”SocialXChange”
 • Hotărârea 49/2021 - Sectorul 6

  HCL 49 – Hotărâre privind aprobarea conturilor de execuţie pe trimestrul 4 ale Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2020
 • Hotărârea 48/2021 - Sectorul 6

  HCL 48 – Hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti de a transmite în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 prin Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6 a terenului situat în fața Stadionului Ghencea (în fața imobilului cu numărul cadastral 228562 şi număr poștal 45C pe B-dul Ghencea, Sector 6, București, având ca vecinătăți imobilele cu numerele cadastrale 201018, 228562 și nr. 238192) în vederea derulării unor lucrări de amenajare/reamenajare urbanistică
 • Hotărârea 47/2021 - Sectorul 6

  HCL 47 – Hotărâre privind împuternicirea Administraţiei Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 să ducă la îndeplinire prevederile Protocolului de colaborare privind realizarea proiectului “Regenerare urbană şi amenajare zonă de promenadă pe terenul adiacent Gării Cotroceni, zona Pasaj Lujerului şi terenul aferent liniilor ferate” încheiat între Compania Naţională de Căi Ferate “C.F.R.” – S.A. prin Sucursala Regională de Căi Ferate Bucureşti şi Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 46/2021 - Sectorul 6

  HCL 46 – Hotărâre privind aprobarea unor măsuri de îmbunătățire a actului de transparență instituțională
 • Hotărârea 45/2021 - Sectorul 6

  HCL 45 – Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 222/2016 privind staţionarea vehiculelor şi remorcilor pe spaţiile verzi aparţinând domeniului public sau privat al Municipiului București de pe raza Sectorului 6
 • Hotărârea 44/2021 - Sectorul 6

  HCL 44 – Hotarare privind amenajarea, întreținerea și salubrizarea spațiilor verzi aferente blocurilor de locuințe, terenurilor aparținând domeniului public sau privat și aprobarea Regulamentului de întreținere și salubrizare a terenurilor de pe raza administrativ – teritorială a Sectorului 6 al Municipiului București
 • Hotărârea 43/2021 - Sectorul 6

  HCL 43 – Hotărâre privind încetarea mandatului de consilier local al domnului Bunea Valeriu Florin
 • Hotărârea 42/2021 - Sectorul 6

  HCL 42 – Hotarare privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli provizoriu pe 2021 al Direcţiei de Administrare Locuinţe şi Întreţinere din cadrul Administraţiei Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6
 • Hotărârea 41/2021 - Sectorul 6

  HCL 41 – Hotarare privind transmiterea din administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 în administrarea directă a Administraţiei Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 a imobilului – Pasaj limitrof pasajului subteran “Lujerului”, în vederea reabilitării structurale, funcţionale şi estetice a acestuia
 • Hotărârea 40/2021 - Sectorul 6

  HCL 40 – Hotarare privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti de a împuternici Consiliul Local al Sectorului 6 să achiziţioneze, pentru şi în numele Municipiului Bucureşti, terenurile limitrofe străzii Liniei, sector 6
 • Hotărârea 39/2021 - Sectorul 6

  HCL 39 – Hotarare privind solicitarea către Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Primarului Sectorului 6 de a încheia un acord de parteneriat cu Federația Filantropia în vederea susținerii, promovării și asigurării dezvoltării la nivel local
 • Hotărârea 38/2021 - Sectorul 6

  HCL 38 – Hotarare privind solicitarea către Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Primarului Sectorului 6 de a încheia un Acord de parteneriat cu Asociația Preocupați de Viitor (APV) în vederea contribuirii activ la formularea și promovarea dezvoltării la nivel local
 • Hotărârea 37/2021 - Sectorul 6

  HCL 37 – Hotarare privind solicitarea către Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Primarului Sectorului 6 de a încheia un Acord de parteneriat cu Asociația Centrul pentru Legislație Nonprofit în vederea creșterii capacității organizațiilor non-guvernamentale de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării politicilor din domeniul protecției sociale la nivel local pentru implementarea unor proiecte
 • Hotărârea 36/2021 - Sectorul 6

  HCL 36 – Hotarare privind modificarea Anexei nr. 2 – Stat de Funcții la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 303/28.11.2019 privind stabilirea funcțiilor publice de execuție de consilier achiziții publice, aprobarea Organigramei, a Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale Sector 6
 • Hotărârea 35/2021 - Sectorul 6

  HCL 35 – Hotarare privind aprobarea contractării unei finanțări externe în baza garanțiilor proprii, în valoare de până la 21.050.000 euro, sau echivalentul în lei pentru o perioadă de până la 22 de ani, din care o perioadă de graţie de până la 5 ani, în vederea asigurării finanţării şi/sau cofinanţării măsurilor de eficienţă energetică ce se vor implementa la blocurile de locuinţe din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 34/2021 - Sectorul 6

  HCL 34 – Hotărâre privind nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 6 în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 6 în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ profesional și tehnic din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 6 în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ particular şi confesional din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, precum și în consiliul de administrație al Casei Corpului Didactic a Municipiului București
 • Hotărârea 33/2021 - Sectorul 6

  HCL 33 – Hotărâre privind nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 6 în comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, particular și confesional din Sectorul 6 al Municipiului București
 • Hotărârea 32/2021 - Sectorul 6

  HCL 32 – Hotărâre privind modificarea și completarea comisiei de evaluare a proiectelor aprobată prin H.C.L. Sector 6 nr. 341 din data de 17.12.2019 privind aprobarea proiectului de „Bugetare participativă în Sectorul 6 al Municipiului București”
 • Hotărârea 31/2021 - Sectorul 6

  HCL 31 – Hotărâre privind aprobarea transferului execuţiei de venituri şi cheltuieli al Direcției Generale de Administrare a Fondului Locativ Sector 6 înregistrat la Sursa G – “Venituri proprii şi subvenţii” la Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6 pe sursa A – “Integral de la buget local”, aprobarea transferului excedentului anilor precedenţi al Direcției Generale de Administrare a Fondului Locativ Sector 6 înregistrat la Sursa G – “Venituri proprii şi subvenţii” în sumă de 1.458.555,59 lei către Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6 pe sursa E -“Activităţi finanţate integral din venituri proprii” şi aprobarea înfiinţării sursei E – Activităţi integral finanţate din venituri proprii, pentru desfăşurarea activităţii de administrare a Directiei de Administrare Locuinţe şi Întreţinere din cadrul Administraţiei Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6
 • Hotărârea 30/2021 - Sectorul 6

  HCL 30 – Hotărâre privind aprobarea modelului de contract de închiriere pentru suprafeţele cu destinaţia de locuinţe din Strada Dealul Ţugulea nr. 27, bl. F7A şi F7B, Sector 6 și a modelului de act adiţional pentru prelungirea termenului de locaţiune a contractelor de închiriere pentru suprafeţele cu destinaţia de locuinţe din Strada Dealul Ţugulea nr. 27, bl. F7A şi F7B, Sector 6
 • Hotărârea 29/2021 - Sectorul 6

  HCL 29 – Hotărâre privind aprobarea modelului de contract de închiriere pentru suprafeţele cu destinaţia de locuinţă pentru tineri până în 35 de ani si a modelului de act adiţional la contractele de închiriere pentru suprafețele cu destinaţia de locuinţe pentru tineri din cartierul ,,Constantin Brâncuşi”
 • Hotărârea 28/2021 - Sectorul 6

  HCL 28 – Hotărâre privind aprobarea modelelor de contracte de vânzare (cu plata în rate / cu plată integrală/Prima Casă/ credit ipotecar), pentru locuinţele din cartierul „Constantin Brâncuşi”, Sector 6 și acordarea împuternicirii în vederea perfectării actelor de vânzare
 • Hotărârea 27/2021 - Sectorul 6

  HCL 27 – Hotărâre privind aprobarea modelelor de acte adiţionale pentru schimbarea locatorului din contractele de închiriere pentru suprafeţele cu destinaţia de locuinţe pentru tineri din cartierul ,,Constantin Brâncuşi” şi din contractele de închiriere pentru suprafeţele cu destinaţia de locuinţe din Strada Dealul Ţugulea nr. 27, bl. F7A şi F7B, Sector 6
 • Hotărârea 26/2021 - Sectorul 6

  HCL 26 – Hotărâre privind aprobarea regulamentului de stabilire a criteriilor de identificare a clădirilor şi terenurilor neîngrijite situate în intravilanul sectorului 6 si aplicarea majorării impozitului aferent acestora
 • Hotărârea 25/2021 - Sectorul 6

  HCL 25 – Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de ridicare, transport, depozitare și eliberare a vehiculelor staţionate pe domeniul public, în alte locuri decât drumul public (zone pietonale, spaţii verzi, scuaruri, parcări de reşedinţă, etc.), a vehiculelor staţionate neregulamentar, a vehiculelor parcate pe locurile de parcare adaptate, rezervate şi semnalizate prin semn internaţional pentru persoanele cu handicap şi a vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public/privat al statului sau al subunităţii administrativ-teritoriale a Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 24/2021 - Sectorul 6

  HCL 24 – Hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 197/2017 privind efectuarea operațiunilor de ridicare, transport și depozitare a vehiculelor care îngreunează activitatea operatorilor de salubrizare, efectuarea lucrărilor de utilitate publică, precum și intervenția organelor abilitate în situațiile de urgență pe raza administrativă a Sectorului 6
 • Hotărârea 23/2021 - Sectorul 6

  HCL 23 – Hotărâre privind modificarea componenței comisiei sociale de analiză a cererilor de locuință și repartizarea locuințelor aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 164/24.11.2020
 • Hotărârea 22/2021 - Sectorul 6

  HCL 22 – Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 156/04.11.2020 privind numărul, denumirea şi componenţa Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 6
 • Hotărârea 21/2021 - Sectorul 6

  HCL 21 – Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 192/2009 privind aprobarea modului de atribuire a contractului de închiriere tip, precum şi a taxei de închiriere a unui loc pentru parcările supraterane SMART PARKING
 • Hotărârea 20/2021 - Sectorul 6

  HCL 20 – Hotărâre privind stabilirea unor măsuri organizatorice în anul 2021 pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare
 • Hotărârea 19/2021 - Sectorul 6

  HCL 19 – Hotărâre privind anularea creanţelor fiscale restante mai mici de 40 lei, aflate în sold la data de 31.12.2020
 • Hotărârea 18/2021 - Sectorul 6

  HCL 18 – Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă
 • Hotărârea 17/2021 - Sectorul 6

  HCL 17 – Hotărâre privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare al Centrului de zi ”Sf. Andrei” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6
 • Hotărârea 16/2021 - Sectorul 6

  HCL 16 – Hotărâre privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a Centrului de zi ”Floare de Colţ” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6
 • Hotărârea 15/2021 - Sectorul 6

  HCL 15 – Hotărâre privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare al Centrului de zi „Sfinții Împărați Constantin și Elena” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6
 • Hotărârea 14/2021 - Sectorul 6

  HCL 14 – Hotărâre privind solicitarea transmiterii de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti a arterelor de circulaţie – bd. Drumul Taberei, bd. 1 Mai şi un tronson al str. Sibiu, din administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti – Administraţia Străzilor, în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6
 • Hotărârea 13/2021 - Sectorul 6

  HCL 13 – Hotărâre privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul școlar 2021 – 2022
 • Hotărârea 12/2021 - Sectorul 6

  HCL 12 – Hotărâre privind completarea Anexei Nr. 2 la H.C.L. nr. 7 din data de 30.01.2020 privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul şcolar 2020 – 2021, cu patru noi unități
 • Hotărârea 11/2021 - Sectorul 6

  HCL 11 – Hotărâre privind completarea Anexei Nr. 1 la H.C.L. nr. 7 din data de 30.01.2020 privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul şcolar 2020 – 2021
 • Hotărârea 10/2021 - Sectorul 6

  HCL 10 – Hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere a persoanelor adulte cu handicap care beneficiază de servicii oferite de Centrul de zi pentru persoane adulte cu dizabilități, din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, în anul 2021
 • Hotărârea 9/2021 - Sectorul 6

  HCL 9 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanțării din bugetul local al Sectorului 6 în limita sumei de 33000 lei a proiectului ,,Centrul de pregătire pentru performanță PERM (Programare – Electronică – Robotică – Mecanică) desfășurat de Primăria Sector 6 prin Administrația Școlilor Sector 6 și Inspectoratul Școlar Sector 6 în parteneriat cu Colegiul Tehnic ,,Carol I’’
 • Hotărârea 8/2021 - Sectorul 6

  HCL 8 – Hotărâre privind acordarea de la bugetul local al Sectorului 6 a unor sume de bani pentru plata chiriei unor locuințe, în anul 2021, ca măsură de prevenire şi combatere a marginalizării sociale, conform prevederilor Legii nr. 116/2002
 • Hotărârea 7/2021 - Sectorul 6

  HCL 7 – Hotărâre privind punerea în aplicare a prevederilor art. 6 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare
 • Hotărârea 6/2021 - Sectorul 6

  HCL 6 – Hotărâre privind aprobarea pentru anul 2021 a Planului de acţiuni de interes local în vederea repartizării orelor de muncă pentru persoanele beneficiare a Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
 • Hotărârea 5/2021 - Sectorul 6

  HCL 5 – Hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 6 al Municipiului București
 • Hotărârea 4/2021 - Sectorul 6

  HCL 4 – Hotărâre privind desființarea Direcției Generale de Administrare a Fondului Locativ Sector 6, preluarea activității în cadrul Administrației Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6 și aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale A.D.P.D.U. Sector 6 ca urmare a reorganizării
 • Hotărârea 3/2021 - Sectorul 6

  HCL 3 – Hotarare privind aprobarea rectificării Bugetului local de venituri al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2020
 • Hotărârea 2/2021 - Sectorul 6

  HCL 2 – Hotarare privind aprobarea utilizării excedentului anului precedent pentru finanțarea obiectivelor de investiții
 • Hotărârea 1/2021 - Sectorul 6

  HCL 1 – Hotarare privind aprobarea utilizării excedentului anului precedent pentru acoperirea deficitului secţiunii de dezvoltare