• Hotărârea 55/2020 - Sectorul 6

  HCL 55 – Hotarare privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 10/30.01.2018 privind aprobarea contractării unei/unor finanţări rambursabile interne în valoare de până la 368.882.045,01 lei, în vederea refinanţării parţiale a împrumutului contractat de către Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti de la CEC Bank SA (nr. RQ16122079859618 din 22.12.2016), precum şi în vederea asigurării finanţării investiţiilor publice de interes local, inclusiv pentru asigurarea prefinanțării și/sau cofinanțării proiectelor care beneficiază de finanțare nerambursabilă de la Uniunea Europeană prin Programul Operațional Regional 2014-2020
 • Hotărârea 54/2020 - Sectorul 6

  HCL 54 – Hotarare privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile externe în baza garanțiilor proprii, în valoare de până la 47.000.000 euro, sau echivalentul în lei pentru o perioadă de până la 25 de ani și perioadă de grație de până la 4 ani, în vederea asigurării finanțării și/sau cofinanțării cheltuielilor aferente proiectelor de eficiență energetică (reabilitare termică a blocurilor de locuințe și a clădirilor publice) și asistență socială de pe raza Sectorului 6 al Municipiului București
 • Hotărârea 53/2020 - Sectorul 6

  HCL 53 – Hotarare privind acordarea ajutoarelor de urgență pentru familiile sau pentru persoanele singure cu domiciliul pe raza Sectorului 6 al Municipiului București, aflate în situație de necesitate, pe fondul pandemiei create de răspândirea COVID-19, pe perioada decretată ca stare de urgență
 • Hotărârea 52/2020 - Sectorul 6

  HCL 52 – Hotarare privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2020
 • Hotărârea 51/2020 - Sectorul 6

  HCL 51 – Hotarare privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2020
 • Hotărârea 50/2020 - Sectorul 6

  HCL 50 – Hotarare privind aprobarea conturilor de execuţie pe trimestrul 4 ale Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2019
 • Hotărârea 49/2020 - Sectorul 6

  HCL 49 – Hotarare privind încetarea mandatului de consilier local al doamnei Boțogan Valentina Maria Isabela
 • Hotărârea 48/2020 - Sectorul 6

  HCL 48 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Valea Furcii nr. 12-28”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de spaţiu comercial pe un teren în suprafaţă de 5.597 mp, proprietate privată persoane fizice
 • Hotărârea 47/2020 - Sectorul 6

  HCL 47 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Calea Plevnei nr. 198”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective şi spaţii comerciale pe un teren în suprafaţă de 477 mp, proprietate privată persoane fizice
 • Hotărârea 46/2020 - Sectorul 6

  HCL 46 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Marin Calciu nr. 20D”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective, servicii şi comerţ pe un teren în suprafaţă de 4.899 mp, proprietate privată persoane fizice
 • Hotărârea 45/2020 - Sectorul 6

  HCL 45 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Lujerului nr. 16”, Sector 6, pentru construire ansamblu cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 4.017 mp, proprietate privată persoane fizice
 • Hotărârea 44/2020 - Sectorul 6

  HCL 44 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Bulevardul Iuliu Maniu nr. 432-442”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de magazin retail şi corp tehnic pe un teren în suprafaţă măsurată de 9.397 mp, proprietate privată persoană juridică
 • Hotărârea 43/2020 - Sectorul 6

  HCL 43 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Vasile Golcea nr. 10”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de hală metalică pe un teren în suprafaţă de 231 mp, proprietate privată persoană fizică
 • Hotărârea 42/2020 - Sectorul 6

  HCL 42 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Coasta Măgurii nr. 80-90”, Sector 6, pentru construire ansamblu cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 10.800 mp, proprietate privată persoane fizice
 • Hotărârea 41/2020 - Sectorul 6

  HCL 41 – Hotărâre privind îndreptarea erorii materiale cuprinsă în Planul urbanistic de detaliu – “Intrarea Poltava nr. 20B”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă şi anexă pe un teren în suprafaţă de 762 mp, proprietate privată persoane fizice, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 179 din 20.07.2017
 • Hotărârea 40/2020 - Sectorul 6

  HCL 40 – Hotărâre privind îndreptarea erorii materiale cuprinsă în Planul urbanistic de detaliu – “Drumul Belşugului nr. 32-34”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 3.179 mp, proprietate privată persoană juridică, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 313 din 28.11.2019
 • Hotărârea 39/2020 - Sectorul 6

  HCL 39 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice – faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii “Lucrări de reamenajare şi resistematizare integrată în zona teritorială nr. 24: Şos. Virtuţii – Splaiul Independenţei – B-dul Vasile Milea – B-dul Iuliu Maniu”
 • Hotărârea 38/2020 - Sectorul 6

  HCL 38 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice – faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii “Lucrări de reamenajare şi resistematizare integrată în zona teritorială nr. 9: Str. Braşov – Drumul Taberei – Str. Sibiu – Str. 1 Mai”
 • Hotărârea 37/2020 - Sectorul 6

  HCL 37 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice – faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii “Lucrări de reamenajare şi resistematizare integrată în zona teritorială nr. 8: Str. Râul Doamnei – Drumul Taberei – Str. Braşov – Prelungirea Ghencea”
 • Hotărârea 36/2020 - Sectorul 6

  HCL 36 – Hotărâre pentru actualizarea indicatorilor tehnico-economici și aprobarea documentației tehnice faza studiu de fezabilitate a obiectivului de investiții “Amenajare peisagistică scuar central Bulevardul Timişoara”
 • Hotărârea 35/2020 - Sectorul 6

  HCL 35 – Hotărâre privind decontarea cheltuielilor de transport ale personalului Administraţiei Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6
 • Hotărârea 34/2020 - Sectorul 6

  HCL 34 – Hotărâre privind stabilirea cuantumului maxim al alocației zilnice de hrană și a costului mediu lunar de întreţinere pentru persoanele adulte cu handicap îngrijite în Centrul de Abilitare şi Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Handicap “Uverturii” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, în anul 2020
 • Hotărârea 33/2020 - Sectorul 6

  HCL 33 – Hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere a persoanelor adulte cu handicap care beneficiază de servicii oferite de Centrul de Zi pentru Persoane Adulte cu Dizabilități, din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, în anul 2020
 • Hotărârea 32/2020 - Sectorul 6

  HCL 32 – Hotărâre privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare al Centrului de Plasament „Acasă” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 conform Anexei nr. 1, precum și aprobarea procedurilor conform Anexelor nr. 2 – 5
 • Hotărârea 31/2020 - Sectorul 6

  HCL 31 – Hotărâre privind constituirea echipei mobile pentru intervenția în regim de urgență în cazurile de violență domestică identificate pe raza sectorului 6
 • Hotărârea 30/2020 - Sectorul 6

  HCL 30 – Hotărâre privind aprobarea bursei ,,Primarului Sectorului 6”, a burselor de excelență, a burselor şcolare şi cuantumul acestora pentru semestrul II an şcolar 2019 – 2020 pentru elevii cuprinși în învățământul preuniversitar de stat din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 6
 • Hotărârea 29/2020 - Sectorul 6

  HCL 29 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanțării din bugetul local al Sectorului 6 în limita sumei de 67000 lei a proiectului ,,Centrul de pregătire pentru performanță PERM (Programare – Electronică – Robotică – Mecanică) desfășurat de Primăria Sector 6 prin Administrația Școlilor Sector 6 și Inspectoratul Școlar Sector 6 în parteneriat cu Colegiul Tehnic ,,Petru Maior”
 • Hotărârea 28/2020 - Sectorul 6

  HCL 28 – Hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de a transmite în administrarea Consiliului Local Sector 6, terenurile situate în București, Splaiul Independenței nr. 298A, Sector 6, Splaiul Independenței nr. 296 B, Sector 6, Calea Plevnei nr. 139C, Sector 6, Bd. Timișoara nr. 101E, Sector 6, Strada Drumul Taberei nr. 78A, Sector 6 și declarate ca bunuri aparținând domeniului public al Municipiului București, în baza H.C.G.M.B. nr. 9/29.01.2020
 • Hotărârea 27/2020 - Sectorul 6

  HCL 27 – Hotărâre privind trecerea din administrarea Sectorului 6 al Municipiului București, în administrarea Administrației Piețelor Sector 6 a unui număr de 56 de terenuri destinate amplasării/construirii de structuri pentru comercializarea de flori
 • Hotărârea 26/2020 - Sectorul 6

  HCL 26 – Hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului Bucureşti de aprobare a asocierii dintre Sectorul 6 al Municipiului București cu Administrația Străzilor București, în vederea realizării lucrărilor de interes public local referitoare la modernizarea, reconfigurarea, întreținerea și amenajarea/reamenajarea spațiilor publice situate pe rețeaua stradală principală din sectorul 6
 • Hotărârea 25/2020 - Sectorul 6

  HCL 25 – Hotărâre privind aprobarea Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2020
 • Hotărârea 24/2020 - Sectorul 6

  HCL 24 – Hotărâre privind încetarea mandatului de consilier local al domnului Enache Adrian Nicolae
 • Hotărârea 23/2020 - Sectorul 6

  HCL 23 – Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă
 • Hotărârea 22/2020 - Sectorul 6

  HCL 22 – Hotărâre privind acordarea de la bugetul local al Sectorului 6 a unor sume de bani pentru plata chiriei unor locuinţe, în anul 2020, ca măsură de prevenire şi combatere a marginalizării sociale, conform prevederilor Legii nr. 116/2002
 • Hotărârea 21/2020 - Sectorul 6

  HCL 21 – Hotărâre privind solicitarea acordului expres al Consiliului General al Municipiului București de împuternicire a Consiliului Local al Sectorului 6 să hotărască în vederea asocierii/cooperării dintre Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 și Asociația Educare, pentru proiectul ”Centrul de zi EduCare”
 • Hotărârea 20/2020 - Sectorul 6

  HCL 20 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în anul 2020, a proiectului ,,Centrul de Plasament Sf. Marcellin Champagnat”, desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, în parteneriat cu Asociaţia „Fraţilor Marişti ai Şcolilor din România”
 • Hotărârea 19/2020 - Sectorul 6

  HCL 19 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în anul 2020, a proiectului „Centrul Comunitar Generaţii”, desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, în parteneriat cu Fundaţia Regală Margareta a României
 • Hotărârea 18/2020 - Sectorul 6

  HCL 18 – Hotărâre privind aprobarea derulării în anul 2020 a proiectului “Servicii de salinoterapie la nivelul sectorului 6”, desfăşurat de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6
 • Hotărârea 17/2020 - Sectorul 6

  HCL 17 – Hotărâre privind stabilirea serviciilor acordate persoanelor vârstnice în funcţie de gradul de dependenţă, a costului mediu lunar pe grade de dependenţă, a cuantumului contribuţiei lunare de întreţinere a persoanelor vârstnice şi a nivelului alocaţiei zilnice de hrană în centrele rezidenţiale din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, în anul 2020
 • Hotărârea 16/2020 - Sectorul 6

  HCL 16 – Hotărâre privind aprobarea derulării în anul 2020 a proiectului de dezvoltare al Serviciului de Recuperare Balneofizioterapie din cadrul Centrului pentru Persoane Vârstnice “FLOARE ROŞIE”, desfăşurat de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6
 • Hotărârea 15/2020 - Sectorul 6

  HCL 15 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în anul 2020, a proiectului “Locuințe protejate pentru adulții cu probleme psihice”, desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, în parteneriat cu Fundația Estuar
 • Hotărârea 14/2020 - Sectorul 6

  HCL 14 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în anul 2020, a proiectului „Masa Bucuriei pe Roți”, desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, în parteneriat cu Asociația Diaconia – Filiala Sector 6
 • Hotărârea 13/2020 - Sectorul 6

  HCL 13 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în anul 2020, a proiectului „Centrul de zi pentru copii şi părinţi”, desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, în parteneriat cu Fundaţia Filantropică „Metropolis”
 • Hotărârea 12/2020 - Sectorul 6

  HCL 12 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în anul 2020, a proiectului „Centrul de Consiliere şi Sprijin pentru Tineri în Situaţii de Risc”, desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, în parteneriat cu Fundaţia Filantropică „Metropolis”
 • Hotărârea 11/2020 - Sectorul 6

  HCL 11 – Hotărâre privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare al „Complexului de Servicii Sociale pentru Copii cu Dizabilități Istru – Căsuța Istru 6” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 conform Anexei nr. 1, precum și aprobarea procedurilor conform Anexelor nr. 2 – 5
 • Hotărârea 10/2020 - Sectorul 6

  HCL 10 – Hotărâre privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare al „Complexului de Servicii Sociale pentru Copii cu Dizabilități Istru – Căsuța Istru 4” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 conform Anexei nr. 1, precum și aprobarea procedurilor conform Anexelor nr. 2 – 5
 • Hotărârea 9/2020 - Sectorul 6

  HCL 9 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în anul 2020, a proiectului ,,Centrul Comunitar Ghencea”, desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, în parteneriat cu Asociaţia „Sfântul Arhidiacon Ştefan”
 • Hotărârea 8/2020 - Sectorul 6

  HCL 8 – Hotărâre privind stabilirea unor măsuri organizatorice în anul 2020 pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare
 • Hotărârea 7/2020 - Sectorul 6

  HCL 7 – Hotărâre privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul școlar 2020 – 2021
 • Hotărârea 6/2020 - Sectorul 6

  HCL 6 – Hotărâre privind modificarea Anexei nr. 1 la H.C.L. Sector 6 nr. 72 din data de 28.02.2019 privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul şcolar 2019 – 2020, în sensul că se schimbă denumirea Școlii Gimnaziale ,,Româno – Finlandeză”, în Liceul ,,Româno – Finlandez”, având 4 niveluri de școlarizare, respectiv nivel preșcolar, nivel primar, nivel gimnazial și nivel liceal cu sediul în Strada Răsăritului nr. 59, Sector 6, București la unităţi de învăţământ preuniversitar particular din Sectorul 6
 • Hotărârea 5/2020 - Sectorul 6

  HCL 5 – Hotărâre privind transmiterea imobilelor situate în municipiul București, strada Odgonului, FN, sector 6, având datele de identificare prevăzute în Anexă, din administrarea Consiliului Local al Sectorului 6, în administrarea directă a Administrației Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6, în vederea amenajării unor parcări de reședință
 • Hotărârea 4/2020 - Sectorul 6

  HCL 4 – Hotărâre privind împuternicirea Primarului Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti să constituie Comisia de negociere în vederea cumpărării, pentru şi în numele municipiului Bucureşti, a terenului în suprafaţă de 652,00 mp situat în Bucureşti, str. Dealul Ţugulea nr. 1C, sector 6
 • Hotărârea 3/2020 - Sectorul 6

  HCL 3 – Hotărâre privind acordarea către Direcția de Administrare a Fondului Locativ Sector 6 a dreptului de administrare asupra suprafețelor de teren ce cuprind proiecția la sol a imobilelor (amprenta blocului), aleile/căile și platformele pietonale acces bloc aferente imobilelor din cartierul „Constantin Brâncuși”
 • Hotărârea 2/2020 - Sectorul 6

  HCL 2 – Hotărâre privind aprobarea documentației tehnice faza studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Sistem de supraveghere și monitorizare video integrat pe teritoriul administrativ al Sectorului 6”
 • Hotărârea 1/2020 - Sectorul 6

  HCL 1 – Hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului anului precedent pentru finanțarea obiectivelor de investiții