• Hotărârea 156/2020 - Sectorul 6

  HCL 156 – Hotărâre privind numărul, denumirea şi componenţa Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 6
 • Hotărârea 155/2020 - Sectorul 6

  HCL 155 – Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă
 • Hotărârea 154/2020 - Sectorul 6

  HCL 154 – Hotărâre pentru aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici la proiect ,,Consolidarea și modernizarea Școlii Gimnaziale Nr.169” din Str. Pașcani, Nr. 2, Sector 6, București
 • Hotărârea 153/2020 - Sectorul 6

  HCL 153 – Hotărâre privind reactualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivului de investiții “Modernizare sistem rutier alei fără denumire, între blocuri, zona 4: str. Orşova, şos. Virtuţii, bd. Uverturii, str. Dreptăţii (fără străzile cu nume)”, în Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 152/2020 - Sectorul 6

  HCL 152 – Hotărâre privind reactualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivului de investiții “Modernizare sistem rutier alei fără denumire, între blocuri, zona 1: str. Ghirlandei, str. Dezrobirii, bd. Uverturii, str. Apusului (fără străzile cu nume)”, în Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 151/2020 - Sectorul 6

  HCL 151 – Hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2020
 • Hotărârea 150/2020 - Sectorul 6

  HCL 150 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Calea Giuleşti nr. 466”, Sector 6, pentru extindere şi supraetajare construcţie existentă cu funcţiunea de locuinţă pe un teren în suprafaţă măsurată de 1.469 mp, proprietate privată persoane fizice
 • Hotărârea 149/2020 - Sectorul 6

  HCL 149 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Piscul Crăsani nr. 37”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă măsurată de 283 mp, proprietate privată persoană juridică
 • Hotărârea 148/2020 - Sectorul 6

  HCL 148 – Hotărâre privind încetarea mandatului de consilier local al doamnei Fășie Mariana-Camelia
 • Hotărârea 147/2020 - Sectorul 6

  HCL 147 – Hotărâre privind privind aprobarea predării către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., pe bază de protocol a amplasamentului teren, situat în incinta Școlii Gimnaziale Nr. 197, Str. Obcina Mare nr. 2, Sector 6, Municipiul București
 • Hotărârea 146/2020 - Sectorul 6

  HCL 146 – Hotărâre privind aprobarea derulării în anul 2020, a proiectului „Oamenii sunt grija noastră!”, Cod apel POIM/819/9/1, ID 139239, desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6
 • Hotărârea 145/2020 - Sectorul 6

  HCL 145 – Hotărâre privind completarea Anexei Nr. 2 a H.C.L. Sector 6 nr. 7 din data de 30.01.2020 privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul şcolar 2020 – 2021 cu Grădinița ,,Art’ Alegria Kindergarten” la unități de învăţământ particular din Sectorul 6
 • Hotărârea 144/2020 - Sectorul 6

  HCL 144 – Hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică a 8 blocuri de locuinţe din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 143/2020 - Sectorul 6

  HCL 143 – Hotărâre privind aprobarea conturilor de execuţie pe trimestrul 2 ale Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2020
 • Hotărârea 142/2020 - Sectorul 6

  HCL 142 – Hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2020
 • Hotărârea 141/2020 - Sectorul 6

  HCL 141 – Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă
 • Hotărârea 140/2020 - Sectorul 6

  HCL 140 – Hotărâre privind respingerea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Piscul Crăsani nr. 37”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă măsurată de 283 mp, proprietate privată persoană juridică
 • Hotărârea 139/2020 - Sectorul 6

  HCL 139 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Lujerului nr. 16”, Sector 6, pentru construire ansamblu cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 4.017 mp, proprietate privată persoane fizice
 • Hotărârea 138/2020 - Sectorul 6

  HCL 138 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Calea Giuleşti nr. 254-258A”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de centru comercial pe un teren în suprafaţă de 5.702 mp, proprietate privată persoană juridică
 • Hotărârea 137/2020 - Sectorul 6

  HCL 137 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Ciorogârla nr. 371C”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 6.029 mp, proprietate privată persoană juridică
 • Hotărârea 136/2020 - Sectorul 6

  HCL 136 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Agnita nr. 22”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 480 mp, proprietate privată persoană juridică
 • Hotărârea 135/2020 - Sectorul 6

  HCL 135 – Hotărâre privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare al Centrului pentru Persoane Vârstnice ”Floare Roșie” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6
 • Hotărârea 134/2020 - Sectorul 6

  HCL 134 – Hotărâre privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare al Centrului pentru Persoane Vârstnice ”Sfântul Mucenic Fanurie” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6
 • Hotărârea 133/2020 - Sectorul 6

  HCL 133 – Hotărâre pentru modificarea Anexelor nr. 1 și nr. 2 din Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 306/28.11.2019 privind înființarea Biroului Îngrijiri la Domiciliu pentru Persoane Vârstnice în subordinea Direcției Protecție Socială din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, precum și aprobarea Regulamentului-cadru de Organizare și Funcționare a serviciului social înființat
 • Hotărârea 132/2020 - Sectorul 6

  HCL 132 – Hotărâre privind acordarea unor ajutoare de urgență pentru decontarea contravalorii testului COVID-19 pentru familiile sau pentru persoanele singure cu domiciliul pe raza Sectorului 6 al Municipiului București, aflate în situație de vulnerabilitate, pe fondul pandemiei create de răspândirea COVID-19
 • Hotărârea 131/2020 - Sectorul 6

  HCL 131 – Hotărâre privind aprobarea liniilor de subvenţionare prioritare, din bugetul local, în anul 2021, pentru asociaţiile, fundaţiile și cultele recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale, potrivit legii, precum și categoriile de cheltuieli pentru care acestea pot solicita subvenţii din bugetul local
 • Hotărârea 130/2020 - Sectorul 6

  HCL 130 – Hotărâre privind trecerea imobilului apartament nr. 1, în suprafață construită desfășurată de 124,90 mp, situat în Intrarea Pinului nr. 28, bloc 1A, sector 6, București, obiectiv de investiție proprietate privată a statului, din administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 în administrarea Direcţiei de Administrare a Fondului Locativ Sector 6
 • Hotărârea 129/2020 - Sectorul 6

  HCL 129 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării în anul şcolar 2020 – 2021 din bugetul local al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti a proiectului “Şcoală după şcoală” desfăşurat de către Administraţia Şcolilor Sector 6
 • Hotărârea 128/2020 - Sectorul 6

  HCL 128 – Hotărâre privind aprobarea finanțării proiectului „Reabilitarea Parcului Alunelul” din Sectorul Buiucani, Municipiul Chișinău, Republica Moldova
 • Hotărârea 127/2020 - Sectorul 6

  HCL 127 – Hotărâre privind aprobarea proiectului “Modernizarea unității de învățământ Școala gimnazială Sfântul Calinic de la Cernica (fostă Școala gimnazială nr. 164)”, a cheltuielilor legate de proiect și de aprobare a acordului de parteneriat între Sectorul 6 al Municipiului București şi Administrația Școlilor Sector 6
 • Hotărârea 126/2020 - Sectorul 6

  HCL 126 – Hotărâre privind aprobarea proiectului “Modernizarea unității de învățământ Școala Profesională Specială pentru deficienți de auz – Sfânta Maria”, a cheltuielilor legate de proiect și de aprobare a acordului de parteneriat între Sectorul 6 al Municipiului București şi Administrația Școlilor Sector 6
 • Hotărârea 125/2020 - Sectorul 6

  HCL 125 – Hotărâre privind aprobarea proiectului “Modernizarea unitatii de invatamant Colegiul Tehnic Petru Maior”, a cheltuielilor legate de proiect și de aprobare a acordului de parteneriat între Sectorul 6 al Municipiului București şi Administrația Școlilor Sector 6
 • Hotărârea 124/2020 - Sectorul 6

  HCL 124 – Hotărâre privind aprobarea proiectului “Modernizarea unității de învățământ Colegiul Tehnic Gheorghe Asachi”, a cheltuielilor legate de proiect și de aprobare a acordului de parteneriat între Sectorul 6 al Municipiului București şi Administrația Școlilor Sector 6
 • Hotărârea 123/2020 - Sectorul 6

  HCL 123 – Hotărâre privind aprobarea proiectului “Modernizarea unității de învățământ Școala Gimnazială Specială Constantin Păunescu”, a cheltuielilor legate de proiect și de aprobare a acordului de parteneriat între Sectorul 6 al Municipiului București şi Administrația Școlilor Sector 6
 • Hotărârea 122/2020 - Sectorul 6

  HCL 122 – Hotărâre privind aprobarea proiectului “Modernizarea unității de învățământ Colegiul Economic Costin C.Kirițescu”, a cheltuielilor legate de proiect și de aprobare a acordului de parteneriat între Sectorul 6 al Municipiului București şi Administrația Școlilor Sector 6
 • Hotărârea 121/2020 - Sectorul 6

  HCL 121 – Hotărâre pentru aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici ai proiectului privind modernizarea unității de învățământ Școala Profesională Specială pentru Deficienți de Auz ,,Sfânta Maria” din Aleea Istru, Nr. 6, Sector 6, București
 • Hotărârea 120/2020 - Sectorul 6

  HCL 120 – Hotărâre pentru aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici ai proiectului privind modernizarea unității de învățământ Școala Gimnazială ,,Sfântul Calinic de la Cernica” fostă Școala Gimnazială Nr.164 din Str.Pravat, Nr.22, Sector 6, București
 • Hotărârea 119/2020 - Sectorul 6

  HCL 119 – Hotărâre pentru aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici ai proiectului privind modernizarea unității de învățământ Școala Gimnazială Specială ,,Constantin Păunescu” din Aleea Istru, Nr. 4, Sector 6, București
 • Hotărârea 118/2020 - Sectorul 6

  HCL 118 – Hotărâre pentru aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici ai proiectului privind modernizarea unității de învățământ Colegiul Tehnic ,,Petru Maior” din B-dul Timișoara, Nr. 6, Sector 6, București
 • Hotărârea 117/2020 - Sectorul 6

  HCL 117 – Hotărâre pentru aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici ai proiectului privind modernizarea unității de învățământ Colegiul Tehnic ,,Gheorghe Asachi” din Aleea Pravăț, Nr. 24, Sector 6, București
 • Hotărârea 116/2020 - Sectorul 6

  HCL 116 – Hotărâre pentru aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici ai proiectului privind modernizarea unității de învățământ Colegiul Economic ,,Costin C. Kirițescu” din Str. Peștera Dâmbovicioara, Nr. 12, Sector 6, București
 • Hotărârea 115/2020 - Sectorul 6

  HCL 115 – Hotarare hotărâre privind acordarea unor facilități fiscale conform O.U.G. nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscal
 • Hotărârea 114/2020 - Sectorul 6

  HCL 114 – Hotarare privind interzicerea unor mijloace de publicitate pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucuresti
 • Hotărârea 113/2020 - Sectorul 6

  HCL 113 – Hotarare privind aprobarea garantarii si contractarii unei/unor finantari rambursabile interne/externe in valoare de pana la 19.500.000 lei, ce va fi contractata de catre Administratia Pietelor Sector 6
 • Hotărârea 112/2020 - Sectorul 6

  HCL 112- Hotarare privind aporbarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “Piata Valea Ialomitei. Modificari interioare, exterioare, si lucrari pentru adaptarea cladirii existente in vederea asigurarii securitatii la incendiu”
 • Hotărârea 111/2020 - Sectorul 6

  HCL 111 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investitii “amplasarea si construirea a 56 de constructii provizorii pentru comercializarea de flori pe raza sectorului 6”
 • Hotărârea 110/2020 - Sectorul 6

  HCL 110 – Hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2020
 • Hotărârea 109/2020 - Sectorul 6

  HCL 109 – Hotărâre privind respingerea Planului urbanistic de detaliu – “Calea Giuleşti nr. 254-258A”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de centru comercial pe un teren în suprafaţă de 5.702 mp, proprietate privată persoană juridică
 • Hotărârea 108/2020 - Sectorul 6

  HCL 108 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada George Vâlsan nr. 45-47”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 599 mp, proprietate privată persoană juridică
 • Hotărârea 107/2020 - Sectorul 6

  HCL 107 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Braşov nr. 23C”, Sector 6, pentru construire ansamblu cu funcţiunea de locuinţe colective, comerţ şi servicii pe un teren în suprafaţă de 14.805 mp, proprietate privată persoane juridice
 • Hotărârea 106/2020 - Sectorul 6

  HCL 106 – Hotărâre privind aprobarea prelungirii propunerii de schimbare a destinației etajului 1 și a mansardei imobilului aparținând Colegiului Tehnic ,,Carol I”, situat în Șoseaua Grozăvești Nr. 9, Sector 6, București
 • Hotărârea 105/2020 - Sectorul 6

  HCL 105 – Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 191/ 29.09.2016
 • Hotărârea 104/2020 - Sectorul 6

  HCL 104 – Hotărâre privind aprobarea Metodologiei pentru aplicarea la nivelul Sectorului 6 a prevederilor Legii nr. 35/2020 privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă, care urmează să fie pusă în aplicare de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6
 • Hotărârea 103/2020 - Sectorul 6

  HCL 103 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în anul 2020, a proiectului „Centrul de zi EduCare”, desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, în parteneriat cu Asociația Educare
 • Hotărârea 102/2020 - Sectorul 6

  HCL 102 – Hotărâre pentru aprobarea încheierii unui acord privind acordarea unui drept de folosință gratuită pentru un spațiu în suprafață de aproximativ 256 m2, situat în incinta centrului comercial din șoseaua Virtuții nr. 148, Sector 6, București, pentru desfășurarea activității Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale Sector 6
 • Hotărârea 101/2020 - Sectorul 6

  HCL 101 – Hotarare privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2020
 • Hotărârea 100/2020 - Sectorul 6

  HCL 100 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Intrarea Silistraru nr. 24”, Sector 6, pentru pentru construire imobil cu funcţiune mixtă pe un teren în suprafaţă măsurată de 741 mp, proprietate privată persoane fizice
 • Hotărârea 99/2020 - Sectorul 6

  HCL 99 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Ramura Jiului nr. 2”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 526 mp, proprietate privată persoane fizice
 • Hotărârea 98/2020 - Sectorul 6

  HCL 98 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Preciziei nr. 6F-lot 2, 6F-lot 2/2, 6K”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de cămin studenţesc pe un teren în suprafaţă măsurată de 1.343 mp, proprietate privată persoană juridică
 • Hotărârea 97/2020 - Sectorul 6

  HCL 97 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Ilovăţul nr. 7”, Sector 6, pentru extindere şi supraetajare construcţie existentă cu funcţiunea de locuinţă unifamilială pe un teren în suprafaţă măsurată de 288 mp, proprietate privată persoană fizică
 • Hotărârea 96/2020 - Sectorul 6

  HCL 96 – Hotărâre privind respingerea Planului urbanistic de detaliu – “Calea Giuleşti nr. 254-258A”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de centru comercial pe un teren în suprafaţă de 5.702 mp, proprietate privată persoană juridică
 • Hotărârea 95/2020 - Sectorul 6

  HCL 95 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada George Vâlsan nr. 79”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă măsurată de 298 mp, proprietate privată persoane fizice
 • Hotărârea 94/2020 - Sectorul 6

  HCL 94 – Hotărâre privind respingerea Planului urbanistic de detaliu – “Strada George Vâlsan nr. 45-47”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 599 mp, proprietate privată persoană juridică
 • Hotărârea 93/2020 - Sectorul 6

  HCL 93 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Valea Cricovului nr. 58A”, Sector 6, pentru construire locuinţă unifamilială pe un teren în suprafaţă măsurată de 498 mp, proprietate privată persoane fizice
 • Hotărârea 92/2020 - Sectorul 6

  HCL 92 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Cetatea de Baltă nr. 100A”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 335 mp, proprietate privată persoane fizice
 • Hotărârea 91/2020 - Sectorul 6

  HCL 91 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Bacriului nr. 45”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 3.133 mp, proprietate privată persoană juridică
 • Hotărârea 90/2020 - Sectorul 6

  HCL 90 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2020 a proiectului „Prestaţii financiare excepţionale pentru familii care nu au posibilitatea de a acorda copiilor îngrijirea corespunzătoare” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6
 • Hotărârea 89/2020 - Sectorul 6

  HCL 89 – Hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 126/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii “Modernizare şi amenajare peisagistică Parc Sfântul Andrei”
 • Hotărârea 88/2020 - Sectorul 6

  HCL 88 – Hotarare privind completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 191/ 29.09.2016
 • Hotărârea 87/2020 - Sectorul 6

  HCL 87 – Hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri și cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului București pe anul 2020
 • Hotărârea 86/2020 - Sectorul 6

  HCL 86 – Hotărâre privind aprobarea conturilor de execuţie pe trimestrul 1 ale Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2020
 • Hotărârea 85/2020 - Sectorul 6

  HCL 85 – Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă
 • Hotărârea 84/2020 - Sectorul 6

  HCL 84 – Hotarare privind aprobarea împuternicirii Administraţiei Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 și a Direcţiei Generale Investiţii să realizeze în comun cu Administrația Străzilor București, lucrări de interes public local pe străzile administrate de aceasta, aflate pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 6, conform Protocolului din Anexa la prezenta hotărâre
 • Hotărârea 83/2020 - Sectorul 6

  HCL 83 – Hotarare pentru modificarea și completarea H.C.L. Sector 6 nr. 100/24.05.2018 în sensul majorării cu până la 35.000.000 lei a împrumutului în valoare de până la 150.000.000 lei contractat de către Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6
 • Hotărârea 82/2020 - Sectorul 6

  HCL 82 – Hotarare pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 99/24.05.2018 privind aprobarea Programului local multianual de investiţii în scopul regenerării urbane a Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti, în perioada 2018 – 2020
 • Hotărârea 81/2020 - Sectorul 6

  HCL 81 – Hotarare privind aprobarea proiectului „CONSTRUCȚIE ȘI DOTARE CREȘA ÎNGERAȘII”, cod SMIS 124789 şi a cheltuielilor legate de proiect
 • Hotărârea 80/2020 - Sectorul 6

  HCL 80 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Construire imobile cu destinaţia de Bancă de Alimente cu regim de înălţime P+1E, Cantină, Cabină poartă cu regim de înălţime parter”
 • Hotărârea 79/2020 - Sectorul 6

  HCL 79 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Bulevardul Iuliu Maniu nr. 432-442”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de magazin retail şi corp tehnic pe un teren în suprafaţă măsurată de 9.397 mp, proprietate privată persoană juridică
 • Hotărârea 78/2020 - Sectorul 6

  HCL 78 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Răsadniţei nr. 42A”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă unifamilială pe un teren în suprafaţă măsurată de 817 mp, proprietate privată persoană fizică
 • Hotărârea 77/2020 - Sectorul 6

  HCL 77 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Retezatului nr. 15”, Sector 6, pentru extindere şi supraetajare construcţie existentă cu funcţiunea de locuinţă unifamilială pe un teren în suprafaţă măsurată de 162 mp, proprietate privată persoane fizice
 • Hotărârea 76/2020 - Sectorul 6

  HCL 76 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Preciziei nr. 6F-lot 2, 6F-lot 2/2, 6K”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de cămin studenţescpe un teren în suprafaţă măsurată de 1.343 mp, proprietate privată persoană juridică
 • Hotărârea 75/2020 - Sectorul 6

  HCL 75 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Leaota nr. 4”, Sector 6, pentru extindere şi supraetajare construcţie existentă cu funcţiunea de locuinţă unifamilială pe un teren în suprafaţă măsurată de 266 mp, proprietate privată persoane fizice
 • Hotărârea 74/2020 - Sectorul 6

  HCL 74 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Bulevardul Iuliu Maniu nr. 586-590”, Sector 6, pentru construire ansamblu cu funcţiunea de birouri, comerţ şi locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 12.217 mp, proprietate privată persoană juridică
 • Hotărârea 73/2020 - Sectorul 6

  HCL 73 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Calea Giuleşti nr. 162”, Sector 6,pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă individuală şi comerţ pe un teren în suprafaţă măsurată de 257 mp, proprietate privată persoane fizice
 • Hotărârea 72/2020 - Sectorul 6

  HCL 72 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Chemării nr.19”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă măsurată de 273 mp, proprietate privată persoană juridică
 • Hotărârea 71/2020 - Sectorul 6

  HCL 71 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Corcoduşului nr. 18A”, Sector 6, pentru extindere şi supraetajare construcţie cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 450 mp, proprietate privată persoană fizică
 • Hotărârea 70/2020 - Sectorul 6

  HCL 70 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Cornului nr. 10”, Sector 6, pentru extindere şi supraetajare construcţie existentă cu funcţiunea de locuinţă unifamilială pe un teren în suprafaţă măsurată de 202 mp, proprietate privată persoană fizică
 • Hotărârea 69/2020 - Sectorul 6

  HCL 69 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu –“Strada Bârsăneşti nr. 24”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 298 mp, proprietate privată persoane fizice
 • Hotărârea 68/2020 - Sectorul 6

  HCL 68 – Hotărâre privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a Centrului de Primire şi Evaluare în Regim de Urgenţă „Arlechino” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 conform Anexei nr. 1, precum și aprobarea procedurilor conform Anexelor nr. 2 – 5
 • Hotărârea 67/2020 - Sectorul 6

  HCL 67 – Hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 140/2019 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice – faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii “Lucrări de reamenajare şi resistematizare integrată în zona teritorială nr. 27: B-dul Constructorilor – Calea Crângaşi – Calea Giuleşti – Str. George Vâlsan”
 • Hotărârea 66/2020 - Sectorul 6

  HCL 66 – Hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 139/2019 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice – faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii “Lucrări de reamenajare şi resistematizare integrată în zona teritorială nr. 15: B-dul Iuliu Maniu – Str. Valea Cascadelor – Str. Liniei – Str. Moineşti”
 • Hotărârea 65/2020 - Sectorul 6

  HCL 65 – Hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 138/2019 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice – faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii “Lucrări de reamenajare şi resistematizare integrată în zona teritorială nr. 14: Breteaua de suprafaţă a pasajului rutier Lujerului – B-dul Iuliu Maniu – Str. Moineşti – Str. Liniei”
 • Hotărârea 64/2020 - Sectorul 6

  HCL 64 – Hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 137/2019 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice – faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii “Lucrări de reamenajare şi resistematizare integrată în zona teritorială nr. 11: B-dul Ghencea – Drumul Sării – Drumul Taberei – Str. Sibiu – Str. Sergent Major Cara Anghel”
 • Hotărârea 63/2020 - Sectorul 6

  HCL 63 – Hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 136/2019 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice – faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii “Lucrări de reamenajare şi resistematizare integrată în zona teritorială nr.10: Str. Braşov – B-dul Ghencea – Stadionul Ghencea – Str. Sergent Major Cara Anghel – B-dul 1 Mai”
 • Hotărârea 62/2020 - Sectorul 6

  HCL 62 – Hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 135/2019 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice – faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii “Lucrări de reamenajare şi resistematizare integrată în zona teritorială nr. 2: B-dul Drumul Taberei – Str. Sibiu – B-dul Timişoara – Str. Braşov”
 • Hotărârea 61/2020 - Sectorul 6

  HCL 61 – Hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 134/2019 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice – faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii “Lucrări de reamenajare şi resistematizare integrată în zona teritorială nr. 1: B-dul Drumul Taberei – Piaţa Danny Huwe – B-dul Timişoara – Str. Sibiu”
 • Hotărârea 60/2020 - Sectorul 6

  HCL 60 – Hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru construcție locuințe situate în strada Alexandru Ivasiuc nr. 3A și amenajare incintă din Sectorul 6 al Municipiului București
 • Hotărârea 59/2020 - Sectorul 6

  HCL 59 – Hotarare privind aprobarea unor masuri economice pentru prevenirea unei eventuale crize economice ca urmare a unor masuri administrative instituite pe perioada starii de urgenta determinate de raspandirea virusului COVID-19
 • Hotărârea 58/2020 - Sectorul 6

  HCL 58 – Hotarare privind aprobarea rectificării Bugetului creditelor interne al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2020
 • Hotărârea 57/2020 - Sectorul 6

  HCL 57 – Hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 191/29.09.2016
 • Hotărârea 56/2020 - Sectorul 6

  HCL 56 – Hotărâre privind aprobarea conturilor anuale de execuţie ale Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2019
 • Hotărârea 55/2020 - Sectorul 6

  HCL 55 – Hotarare privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 10/30.01.2018 privind aprobarea contractării unei/unor finanţări rambursabile interne în valoare de până la 368.882.045,01 lei, în vederea refinanţării parţiale a împrumutului contractat de către Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti de la CEC Bank SA (nr. RQ16122079859618 din 22.12.2016), precum şi în vederea asigurării finanţării investiţiilor publice de interes local, inclusiv pentru asigurarea prefinanțării și/sau cofinanțării proiectelor care beneficiază de finanțare nerambursabilă de la Uniunea Europeană prin Programul Operațional Regional 2014-2020
 • Hotărârea 54/2020 - Sectorul 6

  HCL 54 – Hotarare privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile externe în baza garanțiilor proprii, în valoare de până la 47.000.000 euro, sau echivalentul în lei pentru o perioadă de până la 25 de ani și perioadă de grație de până la 4 ani, în vederea asigurării finanțării și/sau cofinanțării cheltuielilor aferente proiectelor de eficiență energetică (reabilitare termică a blocurilor de locuințe și a clădirilor publice) și asistență socială de pe raza Sectorului 6 al Municipiului București
 • Hotărârea 53/2020 - Sectorul 6

  HCL 53 – Hotarare privind acordarea ajutoarelor de urgență pentru familiile sau pentru persoanele singure cu domiciliul pe raza Sectorului 6 al Municipiului București, aflate în situație de necesitate, pe fondul pandemiei create de răspândirea COVID-19, pe perioada decretată ca stare de urgență
 • Hotărârea 52/2020 - Sectorul 6

  HCL 52 – Hotarare privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2020
 • Hotărârea 51/2020 - Sectorul 6

  HCL 51 – Hotarare privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2020
 • Hotărârea 50/2020 - Sectorul 6

  HCL 50 – Hotarare privind aprobarea conturilor de execuţie pe trimestrul 4 ale Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2019
 • Hotărârea 49/2020 - Sectorul 6

  HCL 49 – Hotarare privind încetarea mandatului de consilier local al doamnei Boțogan Valentina Maria Isabela
 • Hotărârea 48/2020 - Sectorul 6

  HCL 48 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Valea Furcii nr. 12-28”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de spaţiu comercial pe un teren în suprafaţă de 5.597 mp, proprietate privată persoane fizice
 • Hotărârea 47/2020 - Sectorul 6

  HCL 47 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Calea Plevnei nr. 198”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective şi spaţii comerciale pe un teren în suprafaţă de 477 mp, proprietate privată persoane fizice
 • Hotărârea 46/2020 - Sectorul 6

  HCL 46 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Marin Calciu nr. 20D”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective, servicii şi comerţ pe un teren în suprafaţă de 4.899 mp, proprietate privată persoane fizice
 • Hotărârea 45/2020 - Sectorul 6

  HCL 45 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Lujerului nr. 16”, Sector 6, pentru construire ansamblu cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 4.017 mp, proprietate privată persoane fizice
 • Hotărârea 44/2020 - Sectorul 6

  HCL 44 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Bulevardul Iuliu Maniu nr. 432-442”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de magazin retail şi corp tehnic pe un teren în suprafaţă măsurată de 9.397 mp, proprietate privată persoană juridică
 • Hotărârea 43/2020 - Sectorul 6

  HCL 43 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Vasile Golcea nr. 10”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de hală metalică pe un teren în suprafaţă de 231 mp, proprietate privată persoană fizică
 • Hotărârea 42/2020 - Sectorul 6

  HCL 42 – Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Drumul Coasta Măgurii nr. 80-90”, Sector 6, pentru construire ansamblu cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 10.800 mp, proprietate privată persoane fizice
 • Hotărârea 41/2020 - Sectorul 6

  HCL 41 – Hotărâre privind îndreptarea erorii materiale cuprinsă în Planul urbanistic de detaliu – “Intrarea Poltava nr. 20B”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă şi anexă pe un teren în suprafaţă de 762 mp, proprietate privată persoane fizice, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 179 din 20.07.2017
 • Hotărârea 40/2020 - Sectorul 6

  HCL 40 – Hotărâre privind îndreptarea erorii materiale cuprinsă în Planul urbanistic de detaliu – “Drumul Belşugului nr. 32-34”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă de 3.179 mp, proprietate privată persoană juridică, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 313 din 28.11.2019
 • Hotărârea 39/2020 - Sectorul 6

  HCL 39 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice – faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii “Lucrări de reamenajare şi resistematizare integrată în zona teritorială nr. 24: Şos. Virtuţii – Splaiul Independenţei – B-dul Vasile Milea – B-dul Iuliu Maniu”
 • Hotărârea 38/2020 - Sectorul 6

  HCL 38 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice – faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii “Lucrări de reamenajare şi resistematizare integrată în zona teritorială nr. 9: Str. Braşov – Drumul Taberei – Str. Sibiu – Str. 1 Mai”
 • Hotărârea 37/2020 - Sectorul 6

  HCL 37 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice – faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii “Lucrări de reamenajare şi resistematizare integrată în zona teritorială nr. 8: Str. Râul Doamnei – Drumul Taberei – Str. Braşov – Prelungirea Ghencea”
 • Hotărârea 36/2020 - Sectorul 6

  HCL 36 – Hotărâre pentru actualizarea indicatorilor tehnico-economici și aprobarea documentației tehnice faza studiu de fezabilitate a obiectivului de investiții “Amenajare peisagistică scuar central Bulevardul Timişoara”
 • Hotărârea 35/2020 - Sectorul 6

  HCL 35 – Hotărâre privind decontarea cheltuielilor de transport ale personalului Administraţiei Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6
 • Hotărârea 34/2020 - Sectorul 6

  HCL 34 – Hotărâre privind stabilirea cuantumului maxim al alocației zilnice de hrană și a costului mediu lunar de întreţinere pentru persoanele adulte cu handicap îngrijite în Centrul de Abilitare şi Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Handicap “Uverturii” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, în anul 2020
 • Hotărârea 33/2020 - Sectorul 6

  HCL 33 – Hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere a persoanelor adulte cu handicap care beneficiază de servicii oferite de Centrul de Zi pentru Persoane Adulte cu Dizabilități, din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, în anul 2020
 • Hotărârea 32/2020 - Sectorul 6

  HCL 32 – Hotărâre privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare al Centrului de Plasament „Acasă” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 conform Anexei nr. 1, precum și aprobarea procedurilor conform Anexelor nr. 2 – 5
 • Hotărârea 31/2020 - Sectorul 6

  HCL 31 – Hotărâre privind constituirea echipei mobile pentru intervenția în regim de urgență în cazurile de violență domestică identificate pe raza sectorului 6
 • Hotărârea 30/2020 - Sectorul 6

  HCL 30 – Hotărâre privind aprobarea bursei ,,Primarului Sectorului 6”, a burselor de excelență, a burselor şcolare şi cuantumul acestora pentru semestrul II an şcolar 2019 – 2020 pentru elevii cuprinși în învățământul preuniversitar de stat din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 6
 • Hotărârea 29/2020 - Sectorul 6

  HCL 29 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanțării din bugetul local al Sectorului 6 în limita sumei de 67000 lei a proiectului ,,Centrul de pregătire pentru performanță PERM (Programare – Electronică – Robotică – Mecanică) desfășurat de Primăria Sector 6 prin Administrația Școlilor Sector 6 și Inspectoratul Școlar Sector 6 în parteneriat cu Colegiul Tehnic ,,Petru Maior”
 • Hotărârea 28/2020 - Sectorul 6

  HCL 28 – Hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de a transmite în administrarea Consiliului Local Sector 6, terenurile situate în București, Splaiul Independenței nr. 298A, Sector 6, Splaiul Independenței nr. 296 B, Sector 6, Calea Plevnei nr. 139C, Sector 6, Bd. Timișoara nr. 101E, Sector 6, Strada Drumul Taberei nr. 78A, Sector 6 și declarate ca bunuri aparținând domeniului public al Municipiului București, în baza H.C.G.M.B. nr. 9/29.01.2020
 • Hotărârea 27/2020 - Sectorul 6

  HCL 27 – Hotărâre privind trecerea din administrarea Sectorului 6 al Municipiului București, în administrarea Administrației Piețelor Sector 6 a unui număr de 56 de terenuri destinate amplasării/construirii de structuri pentru comercializarea de flori
 • Hotărârea 26/2020 - Sectorul 6

  HCL 26 – Hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului Bucureşti de aprobare a asocierii dintre Sectorul 6 al Municipiului București cu Administrația Străzilor București, în vederea realizării lucrărilor de interes public local referitoare la modernizarea, reconfigurarea, întreținerea și amenajarea/reamenajarea spațiilor publice situate pe rețeaua stradală principală din sectorul 6
 • Hotărârea 25/2020 - Sectorul 6

  HCL 25 – Hotărâre privind aprobarea Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2020
 • Hotărârea 24/2020 - Sectorul 6

  HCL 24 – Hotărâre privind încetarea mandatului de consilier local al domnului Enache Adrian Nicolae
 • Hotărârea 23/2020 - Sectorul 6

  HCL 23 – Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă
 • Hotărârea 22/2020 - Sectorul 6

  HCL 22 – Hotărâre privind acordarea de la bugetul local al Sectorului 6 a unor sume de bani pentru plata chiriei unor locuinţe, în anul 2020, ca măsură de prevenire şi combatere a marginalizării sociale, conform prevederilor Legii nr. 116/2002
 • Hotărârea 21/2020 - Sectorul 6

  HCL 21 – Hotărâre privind solicitarea acordului expres al Consiliului General al Municipiului București de împuternicire a Consiliului Local al Sectorului 6 să hotărască în vederea asocierii/cooperării dintre Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 și Asociația Educare, pentru proiectul ”Centrul de zi EduCare”
 • Hotărârea 20/2020 - Sectorul 6

  HCL 20 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în anul 2020, a proiectului ,,Centrul de Plasament Sf. Marcellin Champagnat”, desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, în parteneriat cu Asociaţia „Fraţilor Marişti ai Şcolilor din România”
 • Hotărârea 19/2020 - Sectorul 6

  HCL 19 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în anul 2020, a proiectului „Centrul Comunitar Generaţii”, desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, în parteneriat cu Fundaţia Regală Margareta a României
 • Hotărârea 18/2020 - Sectorul 6

  HCL 18 – Hotărâre privind aprobarea derulării în anul 2020 a proiectului “Servicii de salinoterapie la nivelul sectorului 6”, desfăşurat de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6
 • Hotărârea 17/2020 - Sectorul 6

  HCL 17 – Hotărâre privind stabilirea serviciilor acordate persoanelor vârstnice în funcţie de gradul de dependenţă, a costului mediu lunar pe grade de dependenţă, a cuantumului contribuţiei lunare de întreţinere a persoanelor vârstnice şi a nivelului alocaţiei zilnice de hrană în centrele rezidenţiale din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, în anul 2020
 • Hotărârea 16/2020 - Sectorul 6

  HCL 16 – Hotărâre privind aprobarea derulării în anul 2020 a proiectului de dezvoltare al Serviciului de Recuperare Balneofizioterapie din cadrul Centrului pentru Persoane Vârstnice “FLOARE ROŞIE”, desfăşurat de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6
 • Hotărârea 15/2020 - Sectorul 6

  HCL 15 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în anul 2020, a proiectului “Locuințe protejate pentru adulții cu probleme psihice”, desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, în parteneriat cu Fundația Estuar
 • Hotărârea 14/2020 - Sectorul 6

  HCL 14 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în anul 2020, a proiectului „Masa Bucuriei pe Roți”, desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, în parteneriat cu Asociația Diaconia – Filiala Sector 6
 • Hotărârea 13/2020 - Sectorul 6

  HCL 13 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în anul 2020, a proiectului „Centrul de zi pentru copii şi părinţi”, desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, în parteneriat cu Fundaţia Filantropică „Metropolis”
 • Hotărârea 12/2020 - Sectorul 6

  HCL 12 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în anul 2020, a proiectului „Centrul de Consiliere şi Sprijin pentru Tineri în Situaţii de Risc”, desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, în parteneriat cu Fundaţia Filantropică „Metropolis”
 • Hotărârea 11/2020 - Sectorul 6

  HCL 11 – Hotărâre privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare al „Complexului de Servicii Sociale pentru Copii cu Dizabilități Istru – Căsuța Istru 6” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 conform Anexei nr. 1, precum și aprobarea procedurilor conform Anexelor nr. 2 – 5
 • Hotărârea 10/2020 - Sectorul 6

  HCL 10 – Hotărâre privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare al „Complexului de Servicii Sociale pentru Copii cu Dizabilități Istru – Căsuța Istru 4” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 conform Anexei nr. 1, precum și aprobarea procedurilor conform Anexelor nr. 2 – 5
 • Hotărârea 9/2020 - Sectorul 6

  HCL 9 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în anul 2020, a proiectului ,,Centrul Comunitar Ghencea”, desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, în parteneriat cu Asociaţia „Sfântul Arhidiacon Ştefan”
 • Hotărârea 8/2020 - Sectorul 6

  HCL 8 – Hotărâre privind stabilirea unor măsuri organizatorice în anul 2020 pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare
 • Hotărârea 7/2020 - Sectorul 6

  HCL 7 – Hotărâre privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul școlar 2020 – 2021
 • Hotărârea 6/2020 - Sectorul 6

  HCL 6 – Hotărâre privind modificarea Anexei nr. 1 la H.C.L. Sector 6 nr. 72 din data de 28.02.2019 privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul şcolar 2019 – 2020, în sensul că se schimbă denumirea Școlii Gimnaziale ,,Româno – Finlandeză”, în Liceul ,,Româno – Finlandez”, având 4 niveluri de școlarizare, respectiv nivel preșcolar, nivel primar, nivel gimnazial și nivel liceal cu sediul în Strada Răsăritului nr. 59, Sector 6, București la unităţi de învăţământ preuniversitar particular din Sectorul 6
 • Hotărârea 5/2020 - Sectorul 6

  HCL 5 – Hotărâre privind transmiterea imobilelor situate în municipiul București, strada Odgonului, FN, sector 6, având datele de identificare prevăzute în Anexă, din administrarea Consiliului Local al Sectorului 6, în administrarea directă a Administrației Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6, în vederea amenajării unor parcări de reședință
 • Hotărârea 4/2020 - Sectorul 6

  HCL 4 – Hotărâre privind împuternicirea Primarului Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti să constituie Comisia de negociere în vederea cumpărării, pentru şi în numele municipiului Bucureşti, a terenului în suprafaţă de 652,00 mp situat în Bucureşti, str. Dealul Ţugulea nr. 1C, sector 6
 • Hotărârea 3/2020 - Sectorul 6

  HCL 3 – Hotărâre privind acordarea către Direcția de Administrare a Fondului Locativ Sector 6 a dreptului de administrare asupra suprafețelor de teren ce cuprind proiecția la sol a imobilelor (amprenta blocului), aleile/căile și platformele pietonale acces bloc aferente imobilelor din cartierul „Constantin Brâncuși”
 • Hotărârea 2/2020 - Sectorul 6

  HCL 2 – Hotărâre privind aprobarea documentației tehnice faza studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Sistem de supraveghere și monitorizare video integrat pe teritoriul administrativ al Sectorului 6”
 • Hotărârea 1/2020 - Sectorul 6

  HCL 1 – Hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului anului precedent pentru finanțarea obiectivelor de investiții