Proces verbal din 26.02.2021

Proces verbal ședință ordinară din data de 26.02.2021

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

PROCES VERBAL al ședinței ordinare a Consiliului Local Sector 5 din data de 26.02.2021

Ședința a fost convocată de Primarul Sectorului 5 prin Dispoziția înregistrată cu nr. 1762/20.02.2021.

Lucrările ședinței încep la ora 1227.

Locul desfășurării ședinței este sediul Primăriei Sector 5, strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, în sala de ședințe camera 1, etajul 1.

La ședință au participat domnul Primar - Popescu Cristian-Victor Piedone și domnul Secretar General - Mănuc Florin.

Dna președinte de ședință Pop Claudia-Ramona

Bună ziua. Declar deschisă ședința din 26.02.2021. Domnul Secretar 5                 5

General, vă rog să faceți prezența.

Dl Secretar General Mănuc Florin Bună ziua!

 • 1. Agafiței Gheorghiță - prezent

 • 2. Agheorghiesei Emil - prezent

 • 3. Bîrsan Mihai - prezent

 • 4. Cardaș Daniel Constantin - prezent

 • 5. Cârlogea George-Cristian - prezent

 • 6. Danciu loan-Bogdan - prezent

 • 7. Ducuță Alexandru - prezent

 • 8. Găină Maria - prezentă

 • 9. Gorneanu Mihaela - prezentă

 • lO. Ioniță George - prezent

 • 11. Ilie Cătălin-Andrei - prezent

 • 12 .Kofod Helen-Daniela - prezentă

 • 13 .Laslo Mihail-Cristian - prezent

 • 14 .Lazarov Alexandru-Sebastian - prezent

 • 15 .Matei Ion - prezent

 • 16 .Mălăelea Daniel - prezent

 • 17 .Melnic Constantin-Ion - prezent

 • 18 .Naciu Constantin-Vladimir - prezent

 • 19 .Nicolaidis Mircea-Horațiu - prezent

 • 20 .Pop Claudia-Ramona - prezentă

 • 21 .Ploscaru George-Alexandru - prezent

 • 22 .Roșea lustinian - prezent

 • 23 .Șerban Andrei-Bogdan - prezent

 • 24 .Ștefanescu Georgiana-Raluca - prezent

 • 25 .Titică Niculae-Florin - prezent

 • 26 .Țigănuș Marian - prezent

 • 27 .Zamfirescu Leonard-Niculae - prezent

Sunt prezenți toți cei 27 de consilieri locali. Sunt întrunite condițiile art. 137 din Codul Adminsitrativ.

DI consilier local Naciu Constantin-Vladimir

Bună ziua. Stimați cetățeni, stimați colegi, stimați membri ai executivului, aș dori să fac o precizare foarte importantă, respectiv că la acest moment, aici se defașoară Consiliului Local al Sectorului 5. Este ședința Consiliului Local, iar nu ora primarului sau vreo ședință operativă a primarului. Vreau să fac această precizare pentru că, ceea ce am remarcat noi, este că timpul de informare a consilierilor în vederea pregătiri ședințelor, fie că sunt extraordinare, fie că sunt ordinare, dar, este pentru prima dată când se întâmplă în situația unei ședințe ordinare și pare că suntem într-o anumită tendință a domnului primar. Perioada aceasta de informare se scurtează din ce în ce mai mult, și eu consider că este o mare problemă cu care ne confruntăm chiar dacă există și posibiltiatea ca ea să fie bagatelizată în ceea ce urmează să se discute ulterior. Cele 5 zile prevăzute de lege, de informare înainte de ședința de Consiliu Local reprezintă un termen de informare și membri Consiliului Local și pentru cetățeni. Noi, trebuie să avem... noi, în sensul de cetățeni, voi folosi cuvântul de cetățeni de acum încolo, urmând prin aceasta a se înțelege și Consiliul Local - cetățenii au dreptul să fie informați, informarea se face cu respectarea termenului de 5 zile pline și cu acces în aceste 5 zile pline la întreaga documentație a ordinii de zi din ședința respectivă, domnule primar. în cele 5 zile pline, oamenii au posibilitatea să parcurgă cuprinsul proiectelor și să se documenteze. Noi trebuie să ne documentăm pentru a ne exprima un vot informat, de aceea am spus eu la început că suntem la ședința Consiliului Local, iar nu la ora primarului.

Zilele trecute am fost sunat de către o reprezentantă a unei agenții de presă, care m-a rugat să-i transmit proiectele de la punctele 14-24, crezând că noi, consilierii, le avem și dintr-o eroare materială nu se află pe site-ul primăriei. I-am explicat că nu este corectă credința dumneaei și că nici noi nu avem cele 11 proiecte despre care am vorbit mai devreme. Și prin urmare am făcut următoarea statistică, respectiv, pentru ședința din 7 ianuarie, cel mai important proiect, cel cu impact financiar ne-a fost transmis cu o oră și jumătate înainte de ședință. Pentru ședința din 30 decembrie, 2 dintre proiecte, cu impact financiar, ne-au fost transmise cu o oră înainte de ședință. Pentru ședința din 21 decembrie 2020, unul dintre proiecte cu impact financiar ne-a fost transmis cu 19 minute înainte de ședință.

în prezent, avem o ședință ordinară - o ședință ordinară se știe când se ține. Se ține în ultima zi lucrătoare a fiecărei luni, și totuși, din nou am fost luați prin surprindere. Tendința aceasta de micșorare, domnule primar, a timpului pe care îl avem la dispoziție să ne informăm cu privire la proiectele de hotărâre, nu este deloc sănătoasă pentru democrație. Democrația se aplică și la nivel local. Dacă dumneavoastră ne serviți, textele, materialele cu o zi înainte, cu o oră înainte, noi nu avem cum să ne exprimăm un vot informat și practic, rămânem la mâna dumneavoastră.

Urmează să adoptăm bugetul, luna viitoare sau într-un viitor apropiat. Văd că dumneavoastră aveți grija PUZ-ului coordonator, aceasta este grija dumneavoastră din ultima săptămână, din ce am remarcat, iar nu bugetul, de exemplu, care ar putea să fie postat pe pagina de internet a primăriei și care să fie pus în dezbatere publică, măcar să știe și cetățenii care sunt cheltuielile pe care intenționăm să le facem, domnule primar. E doar o idee! Vă mulțumesc și aș dori să vă fac un cadou, având în vedere măsura dumneavoastră prin care ați instalat difuzoare lângă ecranele aflate în sectorul 5 - cel puțin o măsură ciudată în contextul democrației în care trăim si în contextul în care intenția noastră este să înlăturăm 3                                                        9                                                                                         3

cultul personalității din sectorul 5. Permiteți-mi să vă fac acest cadou.

Dna președinte de ședință Pop Claudia-Ramona

Cred că nu putem să facem cadouri în ședință. Vă rog frumos. Suntem într-o ședință de consiliu. 3               3

Dl consilier local Naciu Constantin-Vladimir

Deschideți și vă rog frumos să prezentați.

Dna președinte de ședință Pop Claudia-Ramona

înainte de a deschide ședința de consiliu, am primit o adresă în calitate de președinte de ședință, tot din partea domnului Vladimir Naciu și doresc să aduc citire acestei adrese deoarece are legătură cu prezența consilierilor la ședința de consiliu. în calitate de președinte sunt obligată să vă supun atenției această adresă și să vă spun ce măsuri s-au luat în acest sens.

“Stimată Doamnă Președintă,

în fapt, așa cum ați putut observa în ședințele pe care le-ați prezidat, consilierii grupului PSD au absentat de la ședințele extraordinare din datele de 11, 18 și 19 februarie 2021.

După cum știți, prezența consilierilor locali la ședință este obligatorie, iar situațiile de motivare a absențelor sunt limitativ prevăzute laArt. 137 alin. (2) teza finală din Codul administrativ.

Același articol, la alineatul imediat următor, prevede că, în cazul a două absențe nemotivate consecutive, consilierul local este sancționat. Vă rog să aveți în vedere formularea textului legal, care este în sensul obligativității sancționării („este sancționat”), textul de lege neprevăzând Președintelui o facultate (situație în care formularea ar fi fost „poate fi sancționat”).

Prin urmare, vă rog să dați curs Art. 233 alin. (1) Ut. a) din Codul administrativ și, întrucât suntem în prezența unei prime abateri, în temeiul Art. 234 din Codul administrativ, să dispuneți sancționarea cu avertisment a consilierilor grupului PSD, pentru absentarea nemotivată de la trei ședințe consecutive ale Consiliului Local Sector 5.

Vă mulțumesc pentru timpul acordat prezentei!

Cu stimă,

Vladimir Naciu ”

Am studiat și eu Codul Adminsitrativ și conform art. 2, pct. 3 - consilierul local care absentează nemotivat de două ori consecutiv la ședințele consiliului local este sancționat conform art. 233, alin. (1) și acesta este avertizmentul. Prin urmare, stimați colegi, la solicitarea și la rugămintea colegului nostru, vă rog ca pe viitor să încercăm să nu mai absentăm nemotivat, aveți deja absențe nemotivate, aveți deja un prim avertisment din partea președintelui de ședință. Vă mulțumesc.

Dl consilier local Țigănuș Marian

O mențiune doamna președinte. în primul rând că nu sunt trei absențe, sunt două.

Dna președinte de ședință Pop Claudia-Ramona

Sunt două consecutive.

Dl consilier local Țigănuș Marian

Dar vă reamintesc că a doua zi după ședință, noi am fost prezenți.

Dna președinte de ședință Pop Claudia-Ramona

Așa și spune legea, de două ori consecutiv.

Dl consilier local Țigănuș Marian

Acea ședință s-a desfășurat în două zile. A doua zi noi am făcut prezența.

Dna președinte de ședință Pop Claudia-Ramona

Ați făcut prezența, dar nu ați votat în ședință. Au fost două convocări.

Dl consilier local Țigănuș Marian

Dar ați suspendat-o pe aceea.

Dna președinte de ședință Pop Claudia-Ramona

A mai fost o convocare. O să verificăm să vedem exact cum a fost prezența. Mulțumesc.

Dl consilier local Naciu Constantin-Vladimir

A mai fost o ședință înainte de aceasta la care au absentat, ședința de dinainte de 18 februarie.

Dl consilier local Ducuță Alexandru

Doamna președinte, dacă îmi permiteți. Ar trebui să discutăm la diverse și să dăm drumul la ordinea de zi.

Dna președinte de ședință Pop Claudia-Ramona

Voi verifica și voi vedea exact care este prezența. Nu este cu răutate, dar pe viitor, aș dori să ne prezentăm la ședințele de consiliu, fie Online, fie fizic - asta înseamnă să ne respectăm în calitate de consilieri.

Dl consilier local Agheorghiesei Emil

Vă rog să studiați foarte bine legea și Codul Adminsitrativ și să vedeți că nu aveți dreptate. Când faceți o informare în fața consiliului, să o faceți în cunoștință de cauză. Prima ședință s-a suspendat și la a doua am fost prezenți.

Dna președinte de ședință Pop Claudia-Ramona

Și a mai fost una înainte la care nu ați fost prezenți. O să verific exact să văd cum a fost. în condițiile în care ați avut două ședințe consecutive în care nu ați fost prezenți, se aplică legea.

Dl consilier loca! Agheorghiesei Emil

Dar nu e consecutiv, 11 cu 18.

Dna președinte de ședință Pop Claudia-Ramona

Am înțeles. Voi da citire ordinii de zi. 9

 • 1. Procesul verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Sector 5 din data de 28.01.2021;

 • 2. Procesul verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local Sector 5 din data de 11.02.2021;

 • 3. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită, pe parcursul anului școlar 2020-2021, a spațiului situat la etajul clădirii din Str. Fabrica de Chibrituri, nr. 7-9, către Grădinița Nr. 269;

 • 4. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la H.C.L. Sector 5 nr. 16/28.01.2021 privind numirea consilierilor locali din cadrul Consiliului Local al Sectorului 5 în calitate de membri în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din Sectorul 5, în anul școlar 2020-2021;

 • 5. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 130/30.07.2020 privind aprobarea derulării și finanțării, din bugetul local al sectorului 5, a programului Școală după școală, în unitățile de învățământ preuniversitar de stat de nivel primar și secundar inferior din sectorul 5, în anul școlar 2020 - 2021;

 • 6. Proiect de hotărâre privind desemnarea membrilor "Comisiei de analiză și aprobare a cererilor prin care se solicită repartizarea de locuințe";

 • 7. Proiect de hotărâre privind implementarea proiectului cod SMIS 141164 - "Consolidarea capacității de gestiune a crizei sanitare COVID-19 pentru centrele sociale rezidențiale publice din Sectorul 5 pentru perioada februarie 2020 - aprilie 2021" și aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai acestuia;

 • 8. Proiect de hotărâre pentru abrogarea H.C.L. Sector 5 nr. 81/15.04.2020 privind procedura de aprobare a Normei Lnterne nr. 27380/31.03.2020, a aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5, precum și a instituțiilor și serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local Sector 5, privind procedura "NEGOCIERE FARA

PUBLICARE” pentru achiziția de materiale, echipamente și servicii necesare pentru protecția sănătății salariaților și a cetățenilor sectorului 5 în combaterea răspândirii infecțiilor cu COVID-19 pe perioada epidemiei și a Stării de Urgență;

 • 9. Proiect de hotărâre pentru abrogarea H.C.L. Sector 5 nr. 142/26.06.2018privind aprobarea Normei interne a aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5, precum și a instituțiilor și serviciilor publice de interes public local din subordinea Consiliului Local Sector 5 privind procedura proprie pentru achizițiile publice de servicii sociale și alte servicii specifice, prevăzute în anexa 2 din Legea nr. 98/2016;

 • 10. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare, a Organigramei și a Statului de Funcții ale Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan lordache”;

 • 11. Proiect de hotărâre privind schimbarea formei juridice a societății AMENAJARE EDILITARA SI SALUBRIZARE SA București în societate cu răspundere limitată, respectiv: societatea AMENAJARE EDILITARA SRL, având ca asociat unic Consiliul Local Sector 5;

 • 12. Proiect de hotărâre privind aducerea la cunoștința publică a condițiilor legale de prestare a serviciilor de salubritate pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 5;

 • 13. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a construcțiilor provizorii (chioșcuri) raportate la amplasamentul stabilit destinate comercializării presă, carte, flori pe raza Sectorului 5 al Municipiului București;

 • 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5;

 • 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea deschiderii procedurii insolvenței prin reorganizare pentru Societatea Economat Sector 5 S.R.L.;

 • 16. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 146/30.07.2020, privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici la faza de proiect tehnic și detalii de execuție pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea clădirii Școlii nr. 135 cu extindere clădire Săli de clasă, Sector 5, București”;

 • 17. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 144/30.07.2020, privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici la faza de proiect tehnic și detalii de execuție pentru obiectivul de investiții „Construcție corp nou grădiniță - Școala Gimnazială nr. 125, Sector 5, București”;

 • 18. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 145/30.07.2020, privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici la faza de proiect tehnic și detalii de execuție pentru obiectivul de investiții „Reparații și extindere clădire Grădinița nr. 55 - Floarea Soarelui, Sector 5, București”;

 • 19. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 143/30.07.2020, privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici la faza de proiect tehnic și detalii de execuție pentru obiectivul de investiții „Extindere Grădinița nr. 205, Sector 5, București”;

 • 20. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 136/30.07.2020, privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici la faza de proiect tehnic și detalii de execuție pentru obiectivul de investiții „Reabilitare si consolidare corp clădire Grădinița nr. 244, Sector 5, București”;

 • 21. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 135/30.07.2020, privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici la faza de proiect tehnic și detalii de execuție pentru obiectivul de investiții „înființare sală multifuncțională de sport, reabilitare termică clădire și lucrări de reparații, amenajare curte și teren de sport - Școala nr 130 (Luceafărul), Sector 5, București”;

 • 22. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 147/30.07.2020, privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici la faza de proiect tehnic și detalii de execuție pentru obiectivele de investiții „Reconstrucție, reabilitare, consolidare, extindere a unităților de învățământ preuniversitar de stat din sectorul 5, București” -obiectivul de investiții „Școala Gimnazială nr. 132 - Grigore Tocilescu, din str. Grigore Tocilescu, Sector 5, București”;

 • 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Construcție Piață agroalimentară cu parcare publică supraetajată situată în Șos. Alexandriei nr. 22-24, Sector 5, București”;

 • 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Construcție parcare supraetajată situată în Calea Rahovei nr. 327, Sector 5, București”.

Și mai avem la suplimentară următoarele puncte:

 • 1. Proiectul de hotărâre privind împuternicirea Primarului Sectorului 5 al Municipiului București în vederea finanțării de la bugetul local a lucrărilor necesare obținerii Autorizației de Securitate la Incențiu pentru Institutul de Pneumoftiziologie Marius Nasta, sos. Viilor nr. 90, Sector 5, București;

 • 2. Proiectul de hotărâre pentru aprobarea depunerii de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 a unui proiect în cadrul Apelului „îmbunătățirea accesului la servicii de sănătate pentru grupuri vulnerabile, inclusive romii” finanțat prin Granturile SEE;

 • 3. Proiect de hotărâre privind modificarea Actului constitutiv al Societății Salubrizare Fapte5 SA.;

 • 4. Proiect de hotărâre privind abrogarea H.C.L. Sector 5 nr. 65/23.03.2020, H.C.L. Sector 5 nr. 66/23.03.2020, H.C.L. Sector 5 nr. 158/30.07.2020 și abrogarea H.C.L. Sector 5 nr. 159/30.07.2020.

Și de asemenea, mai am încă un punct care a fost aduc acum:

 • 5. Proiectul de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea

de Consiliu Local Sector 5 nr. 226/30.12.2020 privind modificarea și completarea H.C.L. Sector 5 nr. 102/28.07.2017privind aprobarea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale “Administrație” utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5, precum și în cadrul serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local al Sectorului 5, cu modificările și completările ulterioare.

De asemenea, la punctul 15, am depus eu un amendament care v-a fost comunicat și voi da citire când vom ajunge la punctul respectiv.

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone

Dacă îmi permiteți, doamna președinte, retrag de pe ordinea de zi punctul 11, întrucât pe data de 13 martie, AES are un termen privind stabilirea acelei conduceri. Acest proiect va fi amânat pentru următoarea ședință.

Dna consilier local Găină Maria

La ordinea de zi, avem și noi o propunere de retragere a punctelor 23 și 24, referitoare la investițiile ce urmează a fi demarate în sectorul nostru și propunem reluarea acestor puncte în momentul când vom avea elaborat și aprobat un buget. Deci, motivul pentru care facem această propunere lipsa bugetului la acest moment, fără să cunoaștem sursele de finanțare. 5                                                                  5

Dna președinte de ședință Pop Claudia-Ramona

Doamna consilier, din câte cunosc eu, singurul care poate să retragă este inițiatorul. 5

Dna consilier local Găină Maria

Este o propunere. Cunosc, de aceea am făcut propunere să fie retrase și reluate, așa cum am spus.

Dna președinte de ședință Pop Claudia-Ramona

Supunem la vot această propunere a colegei noastre de retragere a punctelor 23 și 24. Singurul care poate să retragă, este inițiatorul proiectelor. Dumneavoastră ați făcut solicitare, inițiatorul nu dorește, prin urmare vom vota pe ordinea de zi așa cum i-am dat citire.

Dl Secretar General Mănuc Florin

Având în vedere că ședința se desfășoară prin prezența fizică a consilierilor, o să vă rog să ridicați mâna ca să vă exprimați opțiunea în funcție de dorința dumneavoastră. Cine este pentru ordinea de zi? Cine se abține?

Dl consilier local Agheorghiesei Emil

Vă rog să faceți prezența nominal, să auzim cine votează și cine nu votează.

Dl consilier local Roșea lustinian

Conform regulamentului este la decizia președintelui și a secretarului.

Dl consilier local Ducuță Alexandru

Bună ziua, dragi colegi. Sunt nou în consiliul local și dacă până acum consiliul local a funcționat în acest fel, să facem tot felul de discursuri cu președintele de ședință, cu secretarul de ședință, nu este conform regulamentului. Vă rog să ținem cont de lucrul acesta și să nu mai intrăm în dialog pentru că este o ședință de consiliu local. Vă mulțumesc! 9               9                                                                                       9

Dna președinte de ședință Pop Claudia-Ramona

Vă rog să votați așa cum a spus domnul secretar. Nu este obligatoriu votul nominal atât timp cât avem prezența în sală.

Dl Secretar General Mănuc Florin

Ordinea de zi a fost aprobată cu 17 voturi (Agafiței Gheorghiță, Bîrsan Mihai, Cârlogea George-Cristian, Ducuță Alexandru, Gomeanu Mihaela, Ilie Cătălin Andrei, loniță George, Kofod Helen-Daniela, Laslo Mihail-Cristian, Mălăelea Daniel, Naciu Constantin-Vladimir, Nicolaidis Mircea-Horațiu, Pop Claudia-Ramona, Roșea lustinian, Șerban Andrei-Bogdan, Titică Niculae-Florin și

Zamfirescu Leonard-Niculae) pentru și 10 abțineri (Agheorghiesei Emil, Cardaș Daniel Constantin, Danciu loan-Bogdan, Găină Maria, Lazarov Alexandru-Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin-Ion, Ploscaru George-Alexandru, Ștefanescu Georgiana-Raluca și Țigănuș Marian).

Dl consilier local Matei Ion

Grupul de consilieri PSD solicită domnului secretar, să menționeze care dintre punctele de pe ordinea de necesită votul cu 2/3?

Dl Secretar General Mănuc Florin

N-am idendificat niciun proiect de pe ordinea de zi care să se refere la patrimoniu.

Dl consilier local Matei Ion

Sunt și de patrimoniu, dar dacă dumneavoastră considerați că nu sunt, să se menționeze în procesul verbal că nu sunt puncte de pe ordinea de zi care necesită votul cu 2/3.

Dl consilier local Roșea lustinian

Când am contestat noi în instanță decizia PSD... AES e retras de pe ordinea de zi.

Dna președinte de ședință Pop Claudia-Ramona

Voi da citire punctului 1 de pe ordinea de zi - Procesul verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Sector 5 din data de 28.01.2021.

Dl Secretar General Mănuc Florin

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Procesul verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Sector 5 din data J            f

de 28.01.2021 a fost aprobat cu 27 voturi pentru (Agafiței Gheorghiță, Agheorghiesei Emil, Bîrsan Mihai, Cardaș Daniel Constantin, Cârlogea George-Cristian, Danciu loan-Bogdan, Ducuță Alexandru, Găină Maria, Gomeanu Mihaela, Ilie Cătălin Andrei, loniță George, Kofod Helen-Daniela, Laslo Mihail-Cristian, Lazarov Alexandru-Sebastian, Matei Ion, Mălăelea Daniel, Melnic Constantin-Ion, Naciu Constantin-Vladimir, Nicolaidis Mircea-Horațiu, Ploscaru George-Alexandru, Pop Claudia-Ramona, Roșea lustinian, Șerban Andrei-Bogdan, Ștefanescu Georgiana-Raluca, Titică Niculae-Florin, Țigănuș Marian și Zamfirescu Leonard-Niculae).

Dna președinte de ședință Pop Claudia-Pop

Punctul 2 - Procesul verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local Sector 5 din data de 11.02.2021.

Dl Secretar General Mănuc Florin

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Procesul verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local Sector 5 din data de 11.02.2021 a fost aprobat cu 17 voturi (Agafiței Gheorghiță, Bîrsan Mihai, Cârlogea George-Cristian, Ducuță Alexandru, Gomeanu Mihaela, Ilie Cătălin Andrei, loniță George, Kofod Helen-Daniela, Laslo Mihail-Cristian, Mălăelea Daniel, Naciu Constantin-Vladimir, Nicolaidis Mircea-Horațiu, Pop Claudia-Ramona, Roșea lustinian, Șerban Andrei-Bogdan, Titică Niculae-Florin și Zamfirescu Leonard-Niculae) pentru și 10 abțineri (Agheorghiesei Emil, Cardaș Daniel Constantin, Danciu loan-Bogdan, Găină Maria, Lazarov Alexandru-Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin-Ion, Ploscaru George-Alexandru, Ștefanescu Georgiana-Raluca și Țigănuș Marian).

Dna președinte de ședință Pop Claudia-Ramona

Punctul 3 - Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită, pe parcursul anului școlar 2020-2021, a spațiului situat la etajul clădirii din Str. Fabrica de Chibrituri, nr. 7-9, către Grădinița Nr. 269.

Dl consilier local Bîrsan Mihai

Bună ziua, dragi colegi. Aș vrea să ne prezinte și nouă cineva din executiv, stadiul lucrărilor la această unitate având în vedere că de peste doi ani de zile se află în reabilitare. Nu știm, o construiește de la zero, nu? Variantele cu relocarea, nu știu, inevitabil. Totul e gratuit? Nu e gratuit. Primăria Sectorului 5 plătește către Tați Group peste 100.000 euro în fiecare lună, inclusiv pentru acel spațiu în care își desfășoară activitatea grădinița. Am dori și noi să știm, cât mai durează, s-a început de la 10 m sub pământ, 10 etaje, nu știm?

Dl director Nedelcu Roxana

Bună ziua! în prezent, lucrările sunt sistate din 25.01.2021 ca urmare a condițiilor meteorologice nefavorabile. Colegii mei de la investiții vor analiza reluarea lucrărilor, având în vedere că situați condițiilor meteo s-a îmbunătățit. în prezent, sunt executate lucrările de consolidare, termoizolație și hidroizolație. Mai sunt de executat lucrările interioare. în ceea ce privește darea în folosință gratuită, pe parcurul anului școlar, a locației din str. Fabrica de Chibrituri este dat în folosință gratuită pentru că acest spațiu a fost închiriat de Primăria Sectorului 5 pentru nevoile proprii, pentru aparatul propriu. Având în vedere că acolo nu s-au finalizat lucrările, s-a găsit această variantă de a asigura copiilor posibilitatea de a continua procesul instructiv-educativ într-un spațiu propriu. Și avem nevoie de această hotărâre pentru a obține prelungirea autorizației de funcționare.

Dna președinte de ședință Pop Claudia-Ramona

Acest proiect a primit aviz favorabil la ambele comisii. Domnul secretar vă rog frumos să supuneți la vot acest proiect. Mulțumesc!

Dl Secretar General Mănuc Florin

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Proiectul de hotărâre privind darea în folosință gratuită, pe parcursul anului școlar 2020-2021, a spațiului situat la etajul clădirii din Str. Fabrica de Chibrituri, nr. 7-9, către Grădinița Nr. 269 a fost adoptat cu 27 voturi pentru (Agafiței Gheorghiță, Agheorghiesei Emil, Bîrsan Mihai, Cardaș Daniel Constantin, Cârlogea George-Cristian, Danciu loan-Bogdan, Ducuță Alexandru, Găină Maria, Gomeanu Mihaela, Ilie Cătălin Andrei, loniță George, Kofod Helen-Daniela, Laslo Mihail-Cristian, Lazarov Alexandru-Sebastian, Matei Ion, Mălăelea Daniel, Melnic Constantin-Ion, Naciu Constantin-Vladimir, Nicolaidis Mircea-Horațiu, Ploscaru George-Alexandru, Pop Claudia-Ramona, Roșea lustinian, Șerban Andrei-Bogdan, Ștefanescu Georgiana-Raluca, Titică Niculae-Florin, Țigănuș Marian și Zamfirescu Leonard-Niculae).

Dna președinte de ședință Pop Claudia-Pop

Punctul 4 - Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la H. C.L. Sector 5 nr. 16/28.01.2021 privind numirea consilierilor locali din cadrul Consiliului Local al Sectorului 5 în calitate de membri în consiliile de administrație ale unităților de învățământpreuniversitar de stat și particular din Sectorul 5, în anul școlar 2020-2021. Dacă sunt discuții? Vă rog!

Dl consilier local Ploscaru George-Alexandru

Văzând acest punct pe ordinea de zi, nu face alt lucru decât să ne reconfirme că PNL susține și propune incompetența în funcții. Eu nu pot să cred că un inspector general nu știe că nu are voie să facă parte din consiliile de adiministrație ale școlilor. Drept pentru care avem și o propunere, propunerea noastră este ca colegul nostru, domnul Agheorghiesei Emil să ocupe toate pozițiile în care domnul

Mălăelea în care domnul Mălăelea nu trebuia, dar s-a calificat să le ocupe. Având în vedere că este consilierul local cu cea mai mare experiență. Mulțumesc frumos!

Dl consilier local Ducuță Alexandru

Este adevărat că domnul consilier Mălăelea este inspector școlar general, asta înseamnă competență, nu incompetență, să știți, iar demisia și-a dat-o în termenul legal spre aducerea la cunoștință colegilor de la PSD. Așa cum noi, cei de la PNL nu ne-am agățat de scaune și am susținut întotdeauna interesul cetățeanului, suntem de acord cu propunerea dumneavoastră și sper din suflet să vedeți doar interesul cetățeanului. Vă mulțumesc! 5                                                    9

Dl consilier local Ploscaru George-Alexandru

Dacă domnul Mălăelea cunoștea legea, ar fi trebuit să se retragă de la început.

Dl consilier local Matei Ion

Știți că s-a stabilit un algoritm la început care s-a schimbat acum.

Dl consilier local Roșea lustinian

Algoritmul este corect domnul Matei?

Dl consilier local Matei Ion

La data respectivă era. Acum nu se mai împarte la 25, se împarte la 24.

Dl consilier local Roșea lustinian

Locurile respective s-au distribuit PNL care, acum, este responsabil de numirea funcțiilor, nu PSD. 9            5

Dl consilier local Matei Ion

S-au atribuit după un număr de consilieri. Acum nu mai avem 25 de consilieri, sunt 24.

Dl Secretar General Mănuc Florin

în afară de domnul Agheorghiesei mai sunt și alte propuneri?

Dl consilier local Roșea lustinian

Propunem ca locurile să rămână partidului din care face parte domnul fost membru în consiliile de administrație, adică PNL-ului.

Dl consilier local Ploscaru George-Alexandru

Nu se mai împart la fel. Ei vor avea câte 5 sau 6, nu?

Dl Secretar General Mănuc Florin

Pentru a vota avem nevoie de nume, să stabilim nominal persoana. Până acum nu este decât domnul Agheorghiesei.

Dna președinte de ședință Pop Claudia-Ramona

Aș dori să supun la vot solicitarea domnului consilier Ploscaru.

Dl consilier local Matei Ion

Să vină fiecare cu propuneri, așa se votează.

Dl consilier local Roșea lustinian

Ținem ședința după Codul Adminsitrativ, nu după statutul PSD.

Dna președinte de ședință Pop Claudia-Ramona

Este o propunere! Orice propunere făcută în ședință de consiliu, se votează. Nu este vot secret, este o propunere. A spus-o public, ați auzit-o toți. Vă rog frumos să trecem la vot, cine vrea votează, cine nu, nu!

Dl Secretar General Mănuc Florin

Cine este pentru propunerea domnului consilier?

Dl consilier local Ploscaru George-Alexandru

Asigurați legalitatea? Este ok ceea ce spune doamna președinte?

Dl Secretar General Mănuc Florin

Ca să putem trece de acest punct de pe ordinea de zi, am cerut să nominalizăm persoane.

Dna președinte de ședință Pop Claudia-Ramona

înainte de a nominaliza persoana, avem o propunere făcută în cadrul ședinței de consiliu care trebuie votată de către toți consilierii.

Dl consilier local Matei Ion

A fost o propunere. Faceți buletine și votăm.

Dl consilier local Ducuță Alexandru

Doamna președinte, vin eu cu a doua propunere ca să liniștim lucrurile. Și data trecută când am stabilit, să știți că unii erau cu liniuță la PSD pentru că plecase deputatul vostru, vă spun eu. Așa că propunerea noastră este ca acea liniuță a PNL-ului, să revină tot PNL-ului. Pentru asta, a doua propunere voi fi eu. Mă voi autopropune eu pentru interesul cetățeanului.

Dna președinte de ședință Pop Claudia-Ramona

Avem două propuneri, secretariatul le va prelua, între timp noi vom continua ședința de consiliu. Sunteți de acord așa?

Punctul 5 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 130/30.07.2020 privind aprobarea derulării și finanțării, din bugetul local al sectorului 5, a programului Școală după școală, în unitățile de învățământ preuniversitar de stat de nivel primar și secundar inferior din sectorul 5, în anul școlar 2020 - 2021. Dacă e cineva care vrea să ia cuvântul? Dacă nu, vă rog să trecem la vot.

Dl Secretar General Mănuc Florin

Cine este pentru? Abțineri? împotrivă?

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 27 voturi pentru (Agafiței Gheorghiță, Agheorghiesei Emil, Bîrsan Mihai, Cardaș Daniel Constantin, Cârlogea George-Cristian, Danciu loan-Bogdan, Ducuță Alexandru, Găină Maria, Gomeanu Mihaela, Ilie Cătălin Andrei, loniță George, Kofod Helen-Daniela, Laslo Mihail-Cristian, Lazarov Alexandru-Sebastian, Matei Ion, Mălăelea Daniel, Melnic Constantin-Ion, Naciu Constantin-Vladimir, Nicolaidis Mircea-Horațiu, Ploscaru George-Alexandru, Pop Claudia-Ramona, Roșea lustinian, Șerban Andrei-Bogdan, Ștefanescu Georgiana-Raluca, TiticăNiculae-Florin, Țigănuș Marian și Zamfirescu Leonard-Niculae).

Dna președinte de ședință Pop Claudia-Ramona

Punctul 6 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind desemnarea membrilor „Comisiei de analiză și aprobare a cererilor prin care se solicită repartizarea de locuințe”. Dacă e cineva care vrea să ia cuvântul sau să facă nominalizările?

Dl consilier local Agafiței Gheorghiță

îl propun pe colegul nostru, domnul Zamfirescu Leonard.

Dl Secretar General Mănuc Florin

Ne trebuiesc 6 nominalizări.

Dl consilier local Laslo Mihail-Cristian

Grupul USR-PLUS îi propune pe Iustin Roșea și pe Naciu Constantin-Vladimir.

Dl consilier local Ilie Cătălin-Andrei

Grupul PMP o propune pe doamna Gomeanu Mihaela.

Dl consilier local Ducuță Alexandru

Grupul PNL o propune de doamna Pop Claudia-Ramona.

Dl Secretar General Mănuc Florin

Este număr impar, una din persoane care face parte din comisie a fost deja stabilită prin proiect, este o persoană de la direcția juridică.

Dna director Dragnea Florina

Dacă îmi permiteți, din această comisie trebuiau să facă parte și colegii din executiv din cadrul serviciului respectiv, pentru că ei sunt cei care gestionează propriu-zis cererile, țin legătura cu cetățenii care depun solicitări, ei analizează dosarele și le propun comisiei spre analizare. Nu mi se pare normal ca să fie un singur consilier juridic. îmi cer scuze, nu am văzut proiectul, nici colegii nu au venit să ne consultăm pe componența comisiei. Ni s-a cerut reprezentant și am dat reprezentant din cadrul direcției juridice, dar nu este corect. în condițiile în care la serviciul spațiul locativ există persoane angajate, au un director, au un director general.

Dl Secretar General Mănuc Florin

Având în vedere remarca doamnei director de la direcția juridică, o să dăm înapoi direcției inițiatoare proiectul pentru a-1 completa și a-1 aduce în următoarea ședință cu modificarea respectivă. Supunem la vot amânarea acestui proiect. Cine este pentru? Abțineri? împotrivă?

Proiect de hotărâre privind desemnarea membrilor ” Comisiei de analiză și aprobare a cererilor prin care se solicită repartizarea de locuințe” a fost amânat cu 27 voturi pentru (Agafiței Gheorghiță, Agheorghiesei Emil, Bîrsan Mihai, Cardaș Daniel Constantin, Cârlogea George-Cristian, Danciu loan-Bogdan, Ducuță Alexandru, Găină Maria, Gorneanu Mihaela, Ilie Cătălin Andrei, loniță George,

Kofod Helen-Daniela, Laslo Mihail-Cristian, Lazarov Alexandru-Sebastian, Matei Ion, Mălăelea Daniel, Melnic Constantin-Ion, Naciu Constantin-Vladimir, Nicolaidis Mircea-Horațiu, Ploscaru George-Alexandru, Pop Claudia-Ramona, Roșea lustinian, Șerban Andrei-Bogdan, Ștefanescu Georgiana-Raluca, Titică Niculae-Florin, Țigănuș Marian și Zamfirescu Leonard-Niculae).

Dna președinte de ședință Pop Claudia-Ramona

Punctul 7 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind implementarea proiectului cod SMIS 141164 - „Consolidarea capacității de gestiune a crizei sanitare COVTD-19 pentru centrele sociale rezidențiale publice din Sectorul 5 pentru perioada februarie 2020 - aprilie 2021” și aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai acestuia. Vrea cineva să ia cuvântul? Domnul Țigănuș, vă rog frumos.

Dl consilier local Țigănuș Marian

De la DGASPC este cineva? Cererea de finanțare este înaintată pe 30.09.2020, dacă nu mă înșel. Vă rog să-mi spuneți în ce constă implementarea, o dată? Și doi - consider că trebuia pus mai devreme aprobării consiliului local.

Dna director Titea Cristina

Bună ziua! Prin acest proiect solicităm rambursarea unor sume pe care le-a cheltuit pentru achiziționarea materialelor de protecție pentru beneficiarii din centrele rezidențiale, de asemenea, și pentru salariații din aceste centre. într-adevăr, proiectul a fost depus pe data de 30.09.2020, dar având în vedere modificările în conducerea adminsitrației, nu am intrat cu acest proiect de hotărâre. In acest moment, proiectul este în analiză, în măsura în care noi vom depune hotărârea de consiliu, în situația în care consiliul local va aproba acest proiect, vom depune hotărârea, iar proiectul urmează să fie aprobat astfel încât instituția noastră va putea să recupereze anumite sume pe care le-a cheltuit pentru achiziționarea acestor materiale. Constribuția instituției este de 0 lei, deja sumele au fost cheltuite și urmează să fie cheluite până la data de 30.04.2021.

Dl consilier local Țigănuș Marian

De aceea am pus întrebarea, ca să se consemneze despre ce este vorba.

Dl Secretar General Mănuc Florin

Cine este pentru? Abțineri? împotrivă?

Proiect de hotărâre privind implementarea proiectului cod SMIS141164 -„Consolidarea capacității de gestiune a crizei sanitare COVID-19 pentru centrele sociale rezidențiale publice din Sectorul 5 pentru perioada februarie 2020 -aprilie 2021” și aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai acestuia a fost adoptat cu 27 voturi pentru (Agafiței Gheorghiță, Agheorghiesei Emil, Bîrsan Mihai, Cardaș Daniel Constantin, Cârlogea George-Cristian, Danciu loan-Bogdan, Ducuță Alexandru, Găină Maria, Gomeanu Mihaela, Ilie Cătălin Andrei, loniță George, Kofod Helen-Daniela, Laslo Mihail-Cristian, Lazarov Alexandru-Sebastian, Matei Ion, Mălăelea Daniel, Melnic Constantin-Ion, Naciu Constantin-Vladimir, Nicolaidis Mircea-Horațiu, Ploscaru George-Alexandru, Pop Claudia-Ramona, Roșea lustinian, Șerban Andrei-Bogdan, Ștefanescu Georgiana-Raluca, Titică Niculae-Florin, Țigănuș Marian și Zamfirescu Leonard-Niculae).

Dna președinte de ședință Pop Claudia-Ramona

Punctul 8 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre pentru abrogarea H. C.L. Sector 5 nr. 81/15.04.2020 privind procedura de aprobare a Normei Interne nr. 27380/31.03.2020, a aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5, precum și a instituțiilor și serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local Sector 5, privind procedura ''NEGOCIERE FARA PUBLICARE” pentru achiziția de materiale, echipamente și servicii necesare pentru protecția sănătății salariaților și a cetățenilor sectorului 5 în combaterea răspândirii infecțiilor cu COVID-19 pe perioada epidemiei și a Stării de Urgență. Acest proiect a avut avize nefavorabile la comisia de buget și juridică. Dacă dorește cineva să ia cuvântul? Dacă nu, îl rog pe domnul secretar să supună la vot acest proiect.

Dl Secretar General Mănuc Florin

Cine este pentru? Abțineri? împotrivă?

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 17 voturi pentru (Agafiței Gheorghiță, Bîrsan Mihai, Cârlogea George-Cristian, Ducuță Alexandru, Gomeanu Mihaela, Ilie Cătălin Andrei, loniță George, Kofod Helen-Daniela, Laslo Mihail-Cristian, Mălăelea Daniel, Naciu Constantin-Vladimir, Nicolaidis Mircea-Horațiu, Pop Claudia-Ramona, Roșea lustinian, Șerban Andrei-Bogdan, Titică Niculae-Florin și Zamfirescu Leonard-Niculae) pentru și 10 împotrivă (Agheorghiesei Emil, Cardaș Daniel Constantin, Danciu loan-Bogdan, Găină Maria, Lazarov Alexandru-Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin-Ion, Ploscaru George-Alexandru, Ștefanescu Georgiana-Raluca și Țigănuș Marian).

Dna președinte de ședință Pop Claudia-Ramona

Punctul 9 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre pentru abrogarea H. C.L. Sector 5 nr. 142/26.06.2018 privind aprobarea Normei interne a aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5, precum și a instituțiilor și serviciilor publice de interes public local din subordinea Consiliului Local Sector 5 privind procedura proprie pentru achizițiile publice de servicii sociale și alte servicii specifice, prevăzute în anexa 2 din Legea nr. 98/2016. Acest proiect a primit avize nefavorabile. Dacă avem intervenții? Dacă nu, îl rog pe domnul secretar să supună la vot.

Dl Secretar General Mănuc Florin

Cine este pentru? Abțineri? împotrivă?

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 17 voturi pentru (Agafiței Gheorghiță, Bîrsan Mihai, Cârlogea George-Cristian, Ducuță Alexandru, Gomeanu Mihaela, Ilie Cătălin Andrei, loniță George, Kofod Helen-Daniela, Laslo Mihail-Cristian, Mălăelea Daniel, Naciu Constantin-Vladimir, Nicolaidis Mircea-Horațiu, Pop Claudia-Ramona, Roșea lustinian, Șerban Andrei-Bogdan, Titică Niculae-Florin și Zamfirescu Leonard-Niculae) pentru și 10 împotrivă (Agheorghiesei Emil, Cardaș Daniel Constantin, Danciu loan-Bogdan, Găină Maria, Lazarov Alexandru-Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin-Ion, Ploscaru George-Alexandru, Ștefanescu Georgiana-Raluca și Țigănuș Marian).

Dna președinte de ședință Pop Claudia-Ramona

Punctul 10 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare, a Organigramei și a Statului de Funcții ale Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan lordache”. Acest proiect a primit avize nefavorabile. Domnule Agafiței, vă rog frumos!

Dl consilier local Agafiței Gheorghiță

Avem câteva seriale care ne plac foarte mult, salubritatea și cu Ștefan lordache. Văd aici că se înființează un post de director adjunct și un compartiment de secretariat, mai înființăm un post de director și niște secretare. Aș vrea să-mi spună și mie domnul de la Ștefan lordache cum se schimbă anvelopa salarială?

Dl director Voicu Silviu

Bună ziua! O să aduc în discuție nu numai faptul că într-adevăr se înființase un post de director adjunct și că se înființează un post de auditor. Și ca să vă răspund la întrebare, personalul angajat prin concurs până în prezent a fost în medie de 50%, restul posturilor fiind ocupate prin detașare. înjur de aproximativ 1.000.000 lei pe an ar fi reducerea de salarizare, deoarece am înființat compartimente, am desființat servicii în care șefii de servicii aveau salarii majore, iar în compartiment nu e musai să existe un șef de compartiment, astfel încât acești responsabili de compartiment nu vor avea salarii majorate, ci vor avea ca ale oricărui inspector de specialitate. Vă mulțumesc! 5

Dl consilier local Bîrsan Mihai

Am cam un minut de vorbit. în loc să vină în fața consiliului cu proiecte privind modificarea organigramei, așteptam de la domnul director să ne aducă la cunoștință măsurile adoptate față de cele constatate în cadrul ultimei măsuri de audit efectuate de Curtea de Conturi. Conform rapoartelor curții, este vorba de nenumărate ilegalități și prejudicii aduse bugetului local. Aceste rapoarte ale curții, dumneavoastră domnule primar, le-ați făcut publice și vă mulțumim pentru asta, îmi amintesc faptul că i-ați solicitat, într-o ședință, noului director al centrului să informeze consiliul față de măsurile adoptate în urma verificărilor Curții de Conturi. Nu le-am văzut până acum.

Aș vrea să reiau ceea ce am mai precizat în ședințele anterioare, când acest proiect a fost respins sau retras de pe ordinea de zi. Și nu înțeleg de ce la sectorul 5 avem 40 de posturi și 7 funcții de conducere, pe când la sectorul 4, au 26 posturi, cu 4 posturi de conducere, la sectorul 6, au 18 posturi, cu 2 posturi de conducere. Domnul director ne-a povestit acum 3 ședințe că atribuțiile acestui post de director adjunct, ar viza partea artistică a activității centrului, activități care nu se mai desfășoară de peste un an de zile. Care a fost motivul înființării acestui post? îl felicităm pe domnul director general pentru promovarea examenului la care a fost unicul candidat și câștigător.

Dl director Voicu Silviu

Voi începe prin a face o mențiune, la acest concurs au fost 4 candidați. Și acum, ca să vă pot răspunde și la întrebări, într-adevăr, pe parcursul misiunii Curții de Conturi au fost sesizate nenumărate probleme, probleme ce sunt în curs de soluționare. Două dintre termene deja au fost depășite, iar probleme au fost remediate. în cadrul următoarei ședințe de consiliu, o să depun în atenția dumneavoastră, modul de soluționare conform deciziei Curții de Conturi.

Dna consilier local Kofod Helen-Daniela

Am și eu o întrebare. în regulamentul de organizare și funcționare, se menționează că ar trebui să faceți un raport anual. Eu nu am văzut nicăieri acea parte cu activitatea.

DI director Voicu Silviu

Doamna consilier, țin să menționez că în urmă cu două zile am primit o cerere pe legea 544 care se referea exact la problema sesizată de dumneavoastră. Am comunicat rapoartele pe anul 2019 și pe 2020. O să comunic și consiliului în următoarea ședință.

Dl Secretar General Mănuc Florin

Supunem la vot. Cine este pentru? Abțineri? împotrivă?

Proiectul de hotărâre privind modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare, a Organigramei și a Statului de Funcții ale Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan lordache” nu a fost adoptat deoarece nu a îndeplinit condițiile art. 139 alin. (1) privind O.U.G. 57/2019 rezultând 6 voturi pentru (Cârlogea George-Cristian, Gorneanu Mihaela, Ilie Cătălin Andrei, Nicolaidis Mircea-Horațiu, Șerban Andrei-Bogdan și TiticăNiculae-Florin), 5 voturi împotrivă (loniță George, Kofod Helen-Daniela, Laslo Mihail-Cristian, Naciu Constantin-Vladimir și Roșea lustinian) și 16 abțineri (Agafiței Gheorghiță, Agheorghiesei Emil, Bîrsan Mihai, Cardaș Daniel Constantin, Danciu loan-Bogdan, Ducuță Alexandru, Găină Maria, Lazarov Alexandru-Sebastian, Matei Ion, Mălăelea Daniel, Melnic Constantin-Ion, Ploscaru George-Alexandru, Pop Claudia-Ramona, Ștefanescu Georgiana-Raluca. Țigănuș Marian și Zamfirescu Leonard-Niculae).

Dna președinte de ședință Pop Claudia-Ramona

Punctul 12 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aducerea la cunoștința publică a condițiilor legale de prestare a serviciilor de salubritate pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 5. Dacă dorește cineva să intervină?

Dl consilier local Ilie Cătălin-Andrei

Legat de acest punct, privind schimbarea din funcție a domnului Lucian Bogza din funcția de membru C.A. la Salubrizare Fapte 5 S.A. Este o greșeală pe care trebuie să o întreptăm noi Consiliul Local pentru simpul motiv - situația dezastruoasă de la societatea Salubrizare Fapte 5 S.A. A dovedit domnul Bogza că este incomeptent și că nu merită statutul de membru în C.A. Sperăm ca la următoarea ședință, proiectul să apară pe ordinea de zi și consiliul local să ia act și să facem schimbarea.

Dl consilier local Bîrsan Mihai

Epopeea Salubrizare Fapte continuă. E a nu știu câta ședință în care discutăm - ba e bună, ba nu e bună, ba o desființăm, ba o ținem în viață, până la urmă am rămas și fără mașini la salubrizare. Acum nu mai știu ce o să ne mai spună domnul primar, cu ce o să mai adune gunoiul, cu mătura, cu fărașul, o să meargă la asociațiile de proprietari cu sacul? Că nu mai știm. Ba aveau termen până pe 15 februarie, azi, să facă 2000 de contracte. Nu mai știm. Până la urmă ce facem cu această societate care e în pierdere? Ne-ați adus la cunoștință că trebuie desființată pentru că merge în pierdere. Trebuie să vă hotărâți pentru că acum o săptămână ați spus că trebuie desființată, după care, cu toate că știam că dacă luăm gunoiul din șoseaua Viilor se revine asupra licenței de funcționare. Am făcut tot felul de miștouri, cu ședințe suspendate, amânate, a doua zi alta, a doua zi nu s-a mai ținut, că vezi doamne s-a luat gunoiul, am primit o licență. Eu sper ca asta să fie penultima ședință vizavi de salubritate. 5                 5

Dl Secretar General Mănuc Florin

Supunem la vot acest proiect de hotărâre. Cine este pentru? Abțineri? împotrivă?

Proiect de hotărâre privind aducerea la cunoștința publică a condițiilor legale de prestare a serviciilor de salubritate pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 5 nu a fost adoptat deoarece nu a îndeplinit condițiile art. 139 alin. (1) privind O.U.G. 57/2019 rezultând 6 voturi pentru (Cârlogea George-Cristian, Gorneanu Mihaela, Ilie Cătălin Andrei, Nicolaidis Mircea-Horațiu, Șerban Andrei-Bogdan și Titică Niculae-Florin), 11 voturi împotrivă (Agafiței Gheorghiță, Bîrsan Mihai, Ducuță Alexandru, loniță George, Kofod Helen-Daniela, Laslo Mihail-Cristian, Mălăelea Daniel, Naciu Constantin-Vladimir, Pop Claudia-Ramona, Roșea lustinian și Zamfirescu Leonard-Niculae) și 10 abțineri (Agheorghiesei Emil, Cardaș Daniel Constantin, Danciu loan-Bogdan, Găină Maria, Lazarov Alexandru-Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin-Ion, Ploscaru George-Alexandru, Ștefanescu Georgiana-Raluca și Țigănuș Marian).

Dna președinte de ședință Pop Claudia-Ramona

Punctul 13 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a construcțiilor provizorii (chioșcuri) raportate la amplasamentul stabilit destinate comercializării presă, carte, flori pe raza Sectorului 5 al Municipiului București.

Dl consilier local Bîrsan Mihai

Acest proiect a mai fost de două ori - o dată a căzut, altă dată s-a retras.

Aș vrea să ne explice și nouă dacă aceste amplasamente au avizul de la Municipiul General al Municipiului București. Noi nu putem să mergem pe domeniul public cum vrea primăria sau cum spunea domnul primar DF că el face ce vrea în sectorul 5. A dat cheile la aceste chioșcuri și acum noi trebuie să rezolvăm situația pe care a creat-o.

Dl consilier local Bîrsan Mihai

Vrem să știm dacă: avem sau nu aviz de amplasament dat de Consiliul General al Municipiului București?

Dna președinte de ședință Pop Claudia Ramona

Este cineva să ne lămurească? Domnule Țigănuș, vă rog frumos!

Dl consilier local Țigănuș Marian

Proiectul acesta a pornit de la câteva premise pe care le voi expune, nu neapărat în ordinea de importanță. Deci, în primul rând, una dintre premise a fost: estetica urbanistică. Comercializarea florilor este o activitate foarte veche în București, face parte din pitorescul Micului Paris, cum era numit Bucureștiul. Considerentul estetic consta în faptul că: majoritatea acestor chioșcuri erau făcute după ideea fiecăruia dintre acești comercianți și s-a pornit, în primul rând, de la această idee.

A doua problemă, este o chestiune de ordin economic, fiindcă întâlnirile avute cu asociațiile acestor comercianți au ridicat următoarea problemă: de prea multe ori au fost puși să schimbe chioșcurile după un anumit tipar.

A treia premisă, este o premisă așa cum am avut-o și la locuțiunea mea precedentă, este o problemă socială. Este o problemă socială din următorul punct de vedere: majoritatea acestor comercianți sunt familii, care din asta trăiesc. Sunt oameni care sunt cetățeni, marea majoritate, ai acestui sector și din asta își câștigă pâinea zilnică, dacă îmi permiteți să fac această remarcă.

Deci, problema pe care am pus-o și în întâlnirile pe care le-am avut cu asociațiile de florari s-a creat această problemă, acest mod de a achiziționa aceste chioșcuri, de către Primărie. Ele urmând a fi amortizate în timp prin chiria pe care acești comercianți o plătesc, o plăteau, lunar până la amortizare, se calculase de către Direcția Economică, dacă nu mă înșel eu, în opt ani se amortiza investiția.

Cu privire la ceea ce spunea domnul Bîrsan, din câte cunosc eu, cu toate că nu sunt un specialist și recunosc asta, nu era nevoie de avizul Consiliului General, pentru că legea permitea ca până la 4,99 mp să poată da sectorul. Eu așa știu, s-ar putea ca să mă înșel, nu neg, dar eu așa cunosc situația. Acum, rugămintea mea ar fi:

Unu: în Proiectul de Hotărâre se stabilesc niște zone, de la a - d, să ni se spună și nouă: care sunt zonele astea? Una la mână. Doi la mână: pe ce criteriu au fost stabilite? Criteriu geografic? Criteriu economic? Asta ar fi o întrebare pentru lămurire, nu că aș avea ceva împotrivă.

A doua problemă: remarc că față de proiectul inițial, în care erau prevăzute niște sume, după părerea mea destul de mari, pentru acești comercianți, s-a revenit la câteva propuneri rezonabile, din punctul meu de vedere, dar așa cum am subliniat și data trecută, fiind o problemă socială, propun un amendament: în Caietul de sarcini se dă un punctaj de 10 puncte pentru cei care desfășoară această activitate, acum, deci, care au în portofoliu această activitate și 30 de puncte pe potența financiară a viitorilor licitatori. Dacă acordăm 30 de puncte pentru viitori licitatori pe potența financiară, pe capacitatea lor economică, există riscul ca anumiți comercianți mai puternici (nu nominalizez că nu este cazul și nu sunt eu competent), ținând cont de fapt că sunt comercianți care se ocupă și de comerțul en gros și de comerțul en-detail, și este mult mai puternic economic de către un comerciant care practică numai comerțul en-detail, eu vă propun, ca amendament, să inversăm punctele care se dau în licitație, în sensul că: 30% se dă pentru... a asigura o oarecare echitate... 30% se dă celor care își desfășoară această activitate (încă o dată, ținând cont de problema socială), și 10% pentru capacitatea economică. Atât am avut de spus, mulțumesc!

Dna președinte de ședință Pop Claudia Ramona

Deci, am înțeles că dumneavoastră, domnule consilier, ați făcut un amendament. După ce vor lua cuvântul și ceilalți colegi, vom supune la vot acest amendament, și urmează ca după aceea să discutăm proiectul. Domnul Iustin, domnul Mihai și după domnul Ducuță.

Dl consilier local Roșea lustinian

Bună ziua! Grupul U.S.R.-PLUS. Am vrea să clarificăm premisele domnului Țigănuș, de la P.S.D.. Proiectul acesta pleacă, într-adevăr de la trei premise: prima a fost nevoia de cumpărare a unor lucruri scumpe din cadrul alianței cu Gigi Radu, așa am ajuns să cumpărăm aceste containere cu 10.000 €; a doua premisă este de ordin economic, într-adevăr, achiziția scumpă conduce la un preț de chirie mai ridicat. Ne pare rău, dar de vină este P.S.D.! Iar a treia premisă este de chestiune socială, este adevărat, corupția!

Referitor la propunerea de amendament, nu putem bonusa suplimentar pe cineva care locuiește ilegal sau își desfășoară activitatea ilegal, nefiind un H.C.L. în acel moment. Mulțumesc!

Dl consilier local Bîrsan Mihai

Dacă era o problemă socială legată de flori, de ce au închis piața de flori? Acolo erau sute de comercianți. Acolo nu a mai fost o problemă socială, acele chioșcuri care erau peste tot și trebuiau cumpărate de la tatăl Mirelei Radu, trebuia să dăm noi 53.000 de lei pe un chioșc.

Dl consilier local Ducuță Alexandru

Ca o completare la ce a spus colegul nostru, Roșea, din câte văd, colegii noștri de la P.S.D. invocă, întotdeauna, socialul, cuvântul „social”. Mai devreme era un punct unde era vorba de locuințe sociale, nu au vrut să dea reprezentat, fiindcă unde este de muncă nu vor, unde este vorba de achiziționarea în perioada în care aveau această primărie aceste chioșcuri de 4,9 mp, cum spune, ca să nu ai nevoie de avizul primăriei (ca să înțeleagă cetățenii). 4,9 mp un chioșc, costuri de peste 10.0006. Și dăm la cel care nu are potențial economic să-mi achite opt ani de zile. Cu încredințare directă. Nu înțeleg unde este socialul! Deci, când folosiți cuvântul „social”, haideți să îl folosim în mod corect, așa cum scrie în D.E.X. Vă mulțumesc!

Dl consilier local Țigănuș Marian

Cu privire la chestiunea socială cu locuințele, îi amintesc onorabilului meu coleg, că patru ani și jumătate, eu am dus această comisie. împreună cu colegii din Primărie, mai puțin cu reprezentantul U.S.R.-ului care nu a venit la nicio ședință, în ciuda convocărilor. Asta ca să discutăm și să vă dau o replică vizavi de acest lucru.

Doi: ce spune domnul Bîrsan, sunt două lucruri paralele. Una este cu piața de flori, alta este de chioșcuri. Noi discutăm despre chioșcuri acum.

Trei: acuzațiile cu privire la astea trebuie și probate. Se mai fac acuzații așa, pe zvonistică, că, de exemplu, eu aflu din ziar că un președinte de partid - familia lui are o firmă care are contracte cu S.T.S.-ul și acolo nu mai este corupție... ziarul spune, e un zvon, eu nu știu dacă este adevărat, sau nu, dar nici nu îl propag.

Dna președinte de ședință Pop Claudia Ramona

Să nu politizăm ședința, vă rog frumos!

Dl consilier local Țigănuș Marian

Păi, nu politizăm, dar văd că ni se aduc niște acuze care trebuie probate.

Dna președinte de ședință Pop Claudia Ramona

Am înțeles! Astea le discutăm după ședință, dar nu... domnul Ducuță, vă rog!

Dl consilier local Ducuță Alexandru

Să îi răspund onorabilului nostru coleg, îi spun în felul acesta: eu, personal nu am adus acuze, am încercat să explic cetățenilor care privesc această ședință de consiliu pe ce se dezbate în acest punct: pe un chioșc de 4,9 mp achiziționați cu peste 10.000€. Nu am adus nicio acuză, nu știu cum s-a făcut licitația, nu am fost acum patru ani de zile în acest consiliu. Atât am făcut! Nu am adus eu, personal acuze, nu am vorbit de corupție, nu am vorbit despre absolut nimic. Vă mulțumesc!

Dna președinte de ședință Pop Claudia Ramona

Domnule secretar, supunem la vot amendamentul domnului consilier! Vă rog frumos să votați, după care, în funcție de rezultatul votului vom supune la vot proiectul de hotărâre cu amendament sau fără amendament. Mulțumesc!

Dl Secretar General Mănuc Florin

Cine este pentru amendamentul domnului Țigănuș, ca în Caietul de sarcini să trecem 30% se dă celor care își desfășoară deja această activitate, și 10% pentru capacitatea economică.

Amendamentul domnului consilier Țigănuș Marian a fost adoptat cu 14 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Cardaș Daniel Constantin, Cârlogea George-Cristian, Danciu loan Bogdan, Găină Maria, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Nicolaidis Mircea-Horațiu, Ploscaru George Alexandru, Șerban Andrei-Bogdan, Ștefanescu Georgiana Raluca, Titică Niculae-Florin și Țigănuș Marian) și 13 voturi împotrivă (Agafiței Gheorghiță, Bîrsan Mihai, Ducuță Alexandru, Gomeanu Mihaela, Ilie Cătălin Andrei, loniță George, Kofod Helen-Daniela, Laslo Mihail-Cristian, Mălăelea Daniel, Naciu Constantin-Vladimir, Pop Claudia-Ramona, Roșea lustinian și Zamfirescu Leonard-Niculae).

Dna președinte de ședință Pop Claudia Ramona

Având în vedere acest aspect, vom vota proiectul cu amendamentul domnului Țigănuș.

DI Secretar General Florin Mănuc

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Proiectul de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a construcțiilor provizorii (chioșcuri) raportate la amplasamentul stabilit destinate comercializării presă, carte, flori pe raza Sectorului 5 al Municipiului București a fost adoptat cu 21 de voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Cardaș Daniel Constantin, Cârlogea George-Cristian, Danciu loan Bogdan, Găină Maria, Gorneanu Mihaela, Ilie Cătălin Andrei, loniță George, Kofod Helen-Daniela, Laslo Mihail-Cristian, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Naciu Constantin-Vladimir, Nicolaidis Mircea-Horațiu, Ploscaru George Alexandru, Roșea lustinian, Șerban Andrei-Bogdan, Ștefanescu Georgiana Raluca, Titică Niculae-Florin și Țigănuș Marian) și 6 abțineri (Agafiței Gheorghiță, Bîrsan Mihai, Ducuță Alexandru, Mălăelea Daniel, Pop Claudia-Ramona și Zamfirescu Leonard-Niculae).

Dna președinte de ședință Pop Claudia Ramona

Punctul 14 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5. Domnule Mihai!

Dl consilier local Bîrsan Mihai

Reamintesc executivului că în ședința din luna decembrie, am propus pe ordinea de zi, un proiect de hotărâre prin care am propus la Sf. Andrei să nu mai aibă personalitate juridică și buget propriu de venituri și cheltuieli și să devină direcție în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5, așa cum este și la alte sectoare, spre exemplu Sectorul 6. Ni s-a răspuns de către domnul Primar că nu pot fi operate la acel moment schimbări de organigramă întrucât avusese loc în august sau septembrie și trebuia să treacă șase luni.

Observ, cum se poate observa și în procesul verbal al acelei ședințe că s-a exprimat că după data de 01 martie, adică peste trei zile, va decide ce se va face cu Sf. Andrei. Dacă îl desființează sau nu.

Să reținem că nu am propus desființarea, ci trecerea acestuia în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, cele două instituții având același obiect de activitate. Așadar, niciun funcționar nu și-ar pierde locul de muncă, iar șefii aceiași de pe vremea în care complexul a fost înființat de fostul

Primar Florea nu și-ar pierde nici ei funcția, fiindcă am observat că domnul Primar i-a păstrat și chiar i-a integrat în echipa domniei sale. Și-ar pierde doar prerogativele de ordonator de credite.

Observ că în proiectul de azi Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 îți schimbă, într-adevăr, organigrama și statul de funcții, dar nu am regăsit nimic, din ceea ce am propus eu, în luna decembrie.

Dl primar Popescu Cristian Victor Piedone

Domnule consilier, aș vrea să vă facă clarificări, de ce poate trece, momentan, Complexul Sf. Andrei, în organigrama D.G.A.S.P.C. Domnule consilier!

Dl consilier local Nicolaidis Mircea Horațiu

Bună ziua! în primul rând Complexului Sf. Andrei, momentan, i s-a schimbat destinația. Există o hotărâre a prefecturii prin care el a devenit centru de vaccinare. Trecând acum acest complex, în subordinea D.G.A.S.P.C.-ului, eram puși într-o situație destul de neplăcută. Atât timp, cât la nivelul Prefecturii, printr-o hotărâre i s-a schimbat destinația Sf. Andrei.

Iar a doua problemă este că în cadrul Complexului Sf. Andrei sunt angajați care au funcții publice de conducere, care sunt și definitivați pe post, și ar fi însemnat o preluare și o găsire în organigrama D.G.A.S.P.C.-ului de punere în funcție. Lucru care cred că ar fi dat un pic peste cap activitatea D.G.A.S.P.C.-ului. Ar fi trebuit înființate cam multe directii.

5                                                                        5

Cred că situația cea mai bună ar fi să analizăm, în continuare, și credeți-ne că vom analiza activitatea Complexului Multifuncțional Sf. Andrei și vom găsi, până la urmă o modalitate bună, pentru bunul mers al activității.

Dna președinte de ședință Pop Claudia Ramona

Dacă îmi permiteți, domnule consilier, Complexul Multifuncțional are doar funcționari publici.

Dl consilier local Nicolaidis Mircea Horațiu

Asta spuneam, sunt funcții publice, sunt definitivați pe post și ar fi trebuit să le găsim, în organigrama D.G.A.S.P.C.-ului un loc. Ceea ce ar fi dat, peste cap, rău de tot activitatea. Mulțumesc! 9

Dna președinte de ședință Pop Claudia Ramona

Mulțumim! Prin urmare, vă rog să supunem la vot acest proiect.

Dl Secretar General Florin Mănuc

Supunem la vot. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Proiectul de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 nu a fost adoptat deoarece nu a îndeplinit condițiile art. 139 alin. (1) privind O.U.G. 57/2019, cu 6 voturi pentru (Cârlogea George-Cristian, Gomeanu Mihaela, Ilie Cătălin Andrei, Nicolaidis Mircea-Horațiu, Șerban Andrei-Bogdan și Titică Niculae-Florin), 5 voturi împotrivă (loniță George, Kofod Helen-Daniela, Laslo Mihail-Cristian, Naciu Constantin-Vladimir și Roșea lustinian) și 16 abțineri (Agafiței Gheorghiță, Agheorghiesei Emil, Bîrsan Mihai, Cardaș Daniel Constantin, Danciu loan Bogdan, Ducuță Alexandru, Găină Maria, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Mălăelea Daniel, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Pop Claudia-Ramona, Ștefanescu Georgiana Raluca, Țigănuș Marian și Zamfirescu Leonard-Niculae).

Dl consilier local Nicolaidis Mircea Horațiu

Dacă îmi permiteți!

Dl președinte de ședință Pop Claudia Ramona

Da, vă rog frumos!

Dl consilier local Nicolaidis Mircea Horațiu

Dragi consilieri, vreau să vă aduc aminte că astăzi a fost ultimul termen în ceea ce privesc trei angajați ai D.G.A.S.P.C.-ului, dați afară de vechea administrație. Problema este că 99% vor câștiga acest proces. Toți trei au funcții de conducere, toți trei sunt Directori Generali, pe când, în actuala administrație nu sunt prevăzute aceste posturi. Deci, ca să știți.

Noi vom fi obligați, din păcate, să îi reîncadrăm. Vă mulțumesc!

Dl consilier local Roșea lustinian

De la resurse umane este cineva?

Dna președinte de ședință Pop Claudia Ramona

Se suprapun funcțiile, adică.

Dl primar Popescu Cristian Victor Piedone

Resursele umane?

Dl consilier local Roșea lustinian

Se poate să ne spună ce se întâmplă, în situația în care mergem pe aceeași organigramă veche, și vor veni cei care au fost dați afară de către domnul Florea?

Dna președinte de ședință Pop Claudia Ramona

Este cineva de la resurse umane? Avem pe cineva? Vă rog frumos! Veniți în fată! 9

Dl primar Popescu Cristian Victor Piedone

Oricum, informațiile sunt tardive. Ați votat! Asta doar pentru informarea dumneavoastră.

Dna Florea Ileana

Bună ziua, Ileana Florea este numele meu. într-adevăr cei trei directori de la D.G.A.S.P.C., doamna Popescu Florentina care a ocupat funcția de Director General; domnul Brai Ionel care a ocupat funcția de Director pentru Protecția Specială a Copilului, în noua structură apare Direcția pentru Protecția Drepturilor Copilului; și doamna Gabriela Marc, director General Adjunct, la Direcția de Prevenire Separării Copilului de Familie.

Astăzi a fost termenul, a rămas în pronunțare pentru data de 09 martie. încă nu știm soluția, cu siguranță că vor câștiga procesul și va trebui să îi reîncadrăm în funcții.

în afară de aceste modificări mai avem și alte...

Dl consilier local Roșea lustinian

Ne interesează doar ce s-a votat! Ce se întâmplă cu ...

Dna Florea Ileana

Da! Deci, va trebui să îi încadrăm în funcții.

Dl primar Popescu Cristian Victor Piedone

Nu este nicio problemă. în clipa în care vor veni cu o hotărâre definitivă convocăm Consiliul Local și domniile lor vor hotărî. Ei au votat excluderea, ei vor vota includerea sau reținerea... vechiul consiliu...

Dl consilier local Roșea lustinian

Nici vechiul consiliu!

Dl primar Popescu Cristian Victor Piedone

Prin dispoziție de primar. Mă scuzați! Corect! Dar eroarea se poate face doar cu sprijinul dumneavoastră. E în regulă, mai departe!

Dna președinte de ședință Pop Claudia Ramona

Mulțumim! Punctul 15 - Proiect de hotărâre privind aprobarea deschiderii procedurii insolvenței prin reorganizare pentru Societatea Economat Sector 5 S.R.L. Dacă îmi permiteți, aici am făcut și eu un amendament și aș dori să iau cuvântul.

La acest proiect de hotărâre aș dori să mai fie adăugat la art. 2 punctul b) „în cazul în care, administratorul judiciar identifică elemente de natură prevăzute de art. 169 și urm. din Legea 85/2014, să solicite ca administratorul judiciar să formuleze cerere de atragere împotriva persoanelor responsabile de intrarea în insolvență. ”

Art. 169 ne spune răspunderea administratorului sau acelor persoane care sunt responsabile, prin urmare aș vrea să fie adăugat și acest articol. Este foarte important! Nu putem trece cu vederea peste ceea ce s-a întâmplat la Economat și în cazul în care se găsesc aceste elemente aș dori să fie atrasă răspunderea tuturor persoanelor implicate. Vă mulțumesc!

Vă rog! Domnul Țigănuș!

Dl consilier local Țigănuș Marian

Aș dori să ni se spună: care sunt datele financiare ale Societății Economat pe 2020? A doua întrebare: dacă există procedură de insolvență prin reorganizare? A treia întrebare: ce se întâmplă cu banii care au fost investiți de către Economat în repararea piețelor, și așa mai departe? Mulțumesc!

Dna președinte de ședință Pop Claudia Ramona

Este cineva de la Economat? Domnul Crețu! Vă rog frumos!

Dl Crețu Gabriel

Sărut mâna! Bună ziua! Aș vrea să vă rog să îmi permiteți să vă prezint câteva date legate de situația S.C. Economat: acum, aproape două luni de zile, m-ați mandatat ca pentru trei luni, până la sfârșitul lunii martie, să țin societatea Economat pe linia de plutire și am considerat oportun, ca cu o lună înainte de a termina acest mandat să vă prezint, exact, care este situația pentru a lua o decizie.

S-au făcut lucruri destul de multe, în aceste aproape două luni: am scăzut cu 15% cheltuielile curente ale S.C. Economat; am reziliat 13 contracte (împreună cu partenerii pe care îi aveam, care nu erau utile pentru S.C. Economat); au plecat și câțiva oameni pentru că aveau câte două job-uri și pe la noi și prin altă parte; s-a scăzut de la 15.000 de lei la 7.000 de lei carburanții pe lună, (15.000 aveam în decembrie, 7.000 avem în februarie). în total, cam 15%, așa cum spuneam.

în momentul de față, S.C. Economat are datorii de 37.362.000 de lei, plus 3.500.000 către furnizorii de produse alimentare și nealimentare, directe, pentru cele trei magazine care funcționează. în același timp, Economatul are de primit 53.000.000 de lei de la diverși parteneri. Cele mai multe, 47.000.000, este drept că sunt de la A.E.S., iar celelalte sunt de la diverse firme în valoarea de 4.000.000 și ceva de lei, de la alte firme cu care noi suntem, în momentul de față, în proces.

Avem șapte procese pe rol, dintre care patru sunt pentru recuperarea unor sume. Trebuie să mai cunoașteți că în depozitele Economatului sunt produse în valoare de 24.899.000 de lei, dar această cifră, aceste produse au fost achiziționate cu mai mult decât este prețul pieței.

Având în vedere că în luna februarie societatea nu a avut bani de salarii, pentru că nu avem încă drept de a intra în fondurile noastre de la cele două bănci comerciale cu care lucrăm, datorită blocării, prin instanță, a hotărârii consiliului dumneavoastră, din luna decembrie, prin care eu am fost numit administrator. Deci, am avut termen pe 18, instanța ne-a dat câștig de cauză, dar mai durează, cel puțin o săptămână, până va ajunge la registrul comerțului, unde voi putea fi confirmat.

Deci, vă spuneam, salariile ni s-au plătit de către Primărie, în luna februarie. A.N.A.F. ne-a transmis înștiințare că vrea să ne blocheze...

5            5

Dl primar Popescu Cristian Victor Piedone

Eroare! Nu de către primărie...

Dl Crețu Gabriel

Nu de către primărie, de către colegii de la A.E.S. care aveau niște datorii, corect! îmi cer scuze! îmi asum!

A.N.A.F.-ul ne anunță că ne blochează conturile la care oricum nu avem 9

acces la ele, fapt pentru care, am venit în fața dumneavoastră, ca fiind acționari, să dispuneți o măsură! Am răspuns la toate întrebările?

Dna consilier local Găină Maria

Vă rog frumos, domnule director! Din analiza financiară pe care ați prezentat-o, creanțele sunt mai mari decât datoriile în cadrul societății. Există stocuri care pot fi valorificate, pentru că sunt în stoc, da? Și în același timp sunt disponibil în cont, care urmează, sperăm noi, să fie deblocate. Asta înseamnă resurse.

Dna președinte de ședință Pop Claudia Ramona

Din câte înțeleg eu, nu sunt bani în conturi și creanțele sunt prescrise.

Dna consilier local Găină Maria

Deci, nu aveți bani în conturi?

Dl Crețu Gabriel

Sunt 2.500.000 de lei în conturi.

Dna consilier local Găină Maria

Și fondul de salariu, la o lună de exemplu, la cât sunt prescrise? Deci, sunt niște resurse.

Dl Crețu Gabriel

1.200.000 lei, dar nu au mai fost plătite din luna septembrie toate impozitele si de aceea A.N.A.F....

3

Dna președinte de ședință Pop Claudia Ramona

Deci, avem creanțe prescrise, în primul rând, da? Și mai avem în depozitul Economatului produse supraevaluate. Noi ce putem face cu această marfa?

Dna consilier local Găină Maria

Dar dacă sunt...

Dna președinte de ședință Pop Claudia Ramona

Și le vindem la prețul care este supraevaluat? Deci, singura modalitate... singura persoană care este... administratorul judiciar ar fi în măsură ca să verifice modalitatea prin care au fost cumpărate și să facă un raport de evaluare vizavi de aceste bunuri.

Dacă îmi permiteți! Dacă există stocuri, indiferent la ce preț au fost achiziționate, ele reprezintă...

Dna președinte de ședința Pop Claudia Ramona

Nu poți să vinzi un produs pe care l-ai achiziționat la un preț și să îl vinzi la un preț mai mic. Ok! Mulțumim!

Dl Crețu Gabriel

Trebuie să fiu sincer până la capăt și să vă spun că în două săptămâni, maxim trei, magazinele nu vor mai avea produse și va trebui să trimitem acasă cei 159 de angajați.

Dl consilier local Bîrsan Mihai

Păi, de ce nu mai sunt produse?

Dl Crețu Gabriel

Pentru că avem 3.500.000 de lei la furnizori, aceștia vor afla că suntem în insolventă si nu ne vor mai aduce nici măcar un borcan de muștar. Si atunci, clar, cu ce avem într-o săptămână sau maxim două...

Dna președinte de ședință Pop Claudia Ramona

Mulțumim, domnule director! Vă rog frumos să trecem la vot! Domnule secretar?

Dl Secretar General Florin Mănuc

Supunem la vot amendamentul doamnei consilier Pop Claudia Ramona. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Amendamentul doamnei Pop Claudia Ramona a fost adoptat cu 17 voturi pentru (Agafiței Gheorghiță, Bîrsan Mihai, Cârlogea George-Cristian, Ducuță Alexandru, Gomeanu Mihaela, Ilie Cătălin Andrei, loniță George, Kofod Helen-Daniela, Laslo Mihail-Cristian, Mălăelea Daniel, Naciu Constantin-Vladimir, Nicolaidis Mircea-Horațiu, Pop Claudia-Ramona, Roșea lustinian, Șerban Andrei-Bogdan, Titică Niculae-Florin și Zamfirescu Leonard-Niculae) și 10 abțineri (Agheorghiesei Emil, Cardaș Daniel Constantin, Danciu loan Bogdan, Găină Maria, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Ștefanescu Georgiana Raluca și Țigănuș Marian).

DI Secretar General Florin Mănuc

Supunem la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul doamnei Pop. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Proiectul de hotărâre privind aprobarea deschiderii procedurii insolvenței prin reorganizare pentru Societatea Economat Sector 5 S.R.L. a fost adoptat cu 17 voturi pentru (Agafiței Gheorghiță, Bîrsan Mihai, Cârlogea George-Cristian, Ducuță Alexandru, Gorneanu Mihaela, Ilie Cătălin Andrei, loniță George, Kofod Helen-Daniela, Laslo Mihail-Cristian, Mălă elea Daniel, Naciu Constantin-Vladimir, Nicolaidis Mircea-Horațiu, Pop Claudia-Ramona, Roșea lustinian, Șerban Andrei-Bogdan, Titică Niculae-Florin și Zamfirescu Leonard-Niculae) și 10 abțineri (Agheorghiesei Emil, Cardaș Daniel Constantin, Danciu loan Bogdan, Găină Maria, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Ștefanescu Georgiana Raluca și Țigănuș Marian).

Dna președinte de ședință Pop Claudia Ramona

Trecem mai departe. Punctul 16 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 146/30.07,2020, privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici la faza de proiect tehnic și detalii de execuție pentru obiectivul de investitii „Reabilitarea clădirii Școlii nr. 135 cu extindere clădire Săli de clasă, Sector 5, București”.

Domnule George, vă rog frumos să luați cuvântul! Domnul Mihai, domnul Lazarov! Mulțumesc!

Dl consilier local Agafiței Gheorghiță

Buna ziua! Agafiței Gheorghiță - P.N.L. Avem niște proiecte care ne cer, iar, să alocăm niște resurse financiare fără să înțelegem prea bine pe ce și de ce. Cu rugămintea de a avea puțină răbdare să vă citesc câteva cifre (menționez că această intervenție este pentru cele cinci puncte, până la numărul 22).

Avem un contract de execuție pentru reabilitare la Școala nr. 135, semnat cu I.S.G. în 23.10.2019 la valoarea de 5,2 milioane de lei. Astăzi se solicită majorarea acesteia până la 9,7 milioane de lei. O diferență de 4,5 milioane.

La Școala nr. 125 aceeași poveste: semnat pentru 5,7 milioane, se solicită majorarea până la 8,7 milioane lei. Diferență de aproape 3 milioane de lei.

La Grădinița nr. 55 semnat pentru 2,6 milioane de lei, cu același domn de la I.S.G. prin 2019, se solicită o majorare cu un milion de lei, până la 3,6 milioane lei. Si tot asa. 5                     5

La un calcul succint, dacă nu mă trădează pe mine matematica, diferențele sunt de vreo 17 milioane lei. Mai mult sau mai puțin 3 milioane și jumătate de euro.

Am studiat toate punctele puse astăzi pe ordinea de zi. Explicațiile sunt, în cel mai bun caz, hilare. Spre exemplu, la domnii aceștia gletul se măsoară (nu în mp), la ei se măsoară în bucăți. La fel și lavabila, ni se cere o creștere la punctul 16 de la 1100 de bucăți de lavabilă la 1800 de bucăți de lavabilă.

Vorbim de o firmă de construcții sau vorbim de niște oameni care se ocupă de stand-up? Eu chiar nu mai înțeleg la ce facem referire. Ca o nota bene singura la cere ni se cere creșterea cea mai mică este armătura de otel. Acum, domnii aceștia au semnat contractele, cele mai multe dintre ele, prin 2019. Suntem în 2021. Au avut un an și jumătate să observe aceste neconcordanțe. Vin cu ele astăzi! De ce? Nu știu! 9

Și încă o chestie, domnii de la I.S.G. sunt domnii aceștia care fac niște turnuri aici, în gardul primăriei. Asta este doar o observație, nu mă gândesc că a avut ceva de-a face cu licitația, doar o observație. Mulțumesc!

Dl consilier local Bîrsan Mihai

La fel, o să vorbesc pentru toate cele șapte puncte. în care ni se spune, la primul, la Școala nr. 135, ni se spune o creștere de 73%, dar, de fapt este 85%; la Grădinița nr. 55 ne spune 49%, de fapt este mai mică, este de 37% creșterea, dar cel mai surprinzător este la Grădinița nr. 244, ne spune creștere cu 52%, dar de fapt crește cu 119%. Deci, au uitat calculatorul acasă, nu au învățat matematică. Ce au înmulțit de au scris acolo „%” fără să...?

Referitor la aceste subiecte, de la 16-22, aceste proiecte au fost în vechiul mandat. Din fericire, noi nu am votat, grupul P.N.L., aceste proiecte pentru că sunt făcute pe genunchi.

Contractele au fost semnate în 2019-2020. Să vi și să spui că majorezi prețul că a crescut salariul minim în 2016. Păi, ori suntem tâmpiți, ori proști. Să ne spună! Păi, tu mărești în bază ce s-a întâmplat acum patru ani și vi să îmi mărești mie în 2021? Și dacă stau să mă gândesc în vara anului trecut, în luna iunie, vechea conducere a mai făcut o suplimentare de indicatori, și la vremea respectivă. Acum, la niciun an de zile, la șase luni, iarăși suplimentăm. în modul de calcul sumele sunt ba cu T.V.A., ba fără T.V.A. Nu mai știm. într-o parte face calculul cu T.V.A., în altă parte fără T.V.A. Să ne hotărâm! Ori, trebuie să îi schimbați, domnule primar, pe cei care s-au ocupat de aceste proiecte de hotărâre. Mulțumesc!

Dl primar Popescu Cristian Victor Piedone

Direcția de Investiții, doresc puncte de vedere în detaliu pentru domnii consilieri. Cu specificația că da, cei doi antevorbitori domni consilieri, au 100% dreptate. Noi, astăzi, cu ce vă prezentăm - acești indicatori tehnico-economici, nu aducem lucrurile decât spre normalitate, aproape de normalitate pentru că, așa cum ați sesizat, la inițierea proiectelor și câștigarea de către aceste societăți a contractelor pe aceste școli s-au făcut cu niște disfuncționalități majore.

Avem două variante, domnilor consilieri, aducem la normalitate, prin acești noi indicatori tehnico-economici sau blocăm școlile cu acea construcție si trebuie 3                                                                            3         5

să participăm, din nou, la o nouă licitație, un nou constructor, etc, etc.

Rugămintea mea este să îi ascultați pe cei de la investiții care au întocmit aceste noi proiecte de hotărâri, după care v-aș ruga să comentați și să votați așa cum considerati. 5

Dl consilier local Lazarov Alexandru Sebastian

Vin cu două întrebări în fața dumneavoastră. Unu la mână: poate nu știu eu, foarte bine, dar pentru punctele care urmează, 16, 17, 18 și mai departe, situația de la capitală, cu P.U.Z.-ul, nu ne afectează în niciun fel. Și doi la mână: sunt curios, de ce poziția primăriei a fost, vizavi de contestația făcută împotriva P.U.Z.-ului Sector 5, să nu se prezinte. De ce primăria nu a fost reprezentantă în această speță? Mulțumesc! 3

Dl primar Popescu Cristian Victor Piedone

Stai! Nu am înțeles. Unde să nu se prezinte primăria?

Dl consilier local Lazarov Alexandru Sebastian

Dacă nu mă înșel, începând cu 06 noiembrie au curs niște termene pentru contestațiile împotriva P.U.Z.-ului Sectorului 5, care au fost depuse și de doi domni de la U.S.R., domnul Naciu, dacă nu mă înșel și domnul Gâdiuță de la 6, dacă nu mă înșel. 3

Dl consilier local Naciu Constantin Vladimir

Au fost promovate de către domnul Gâdiuță și de către U.S.R., iar eu am fost intervenient începând cu decembrie și într-adevăr, niciun reprezentant de la Primăria Sectorului 5, care este parte în dosar, nu s-a prezentat.

Dl consilier local Lazarov Alexandru Sebastian

Domnul Naciu, fiind de specialitate, a pus totul în context. De ce primăria nu s-a prezentat? Eu presupun că este interesată de o astfel de temă. Mulțumesc!

Dna director Dragnea Florina

Dacă îmi permiteți, domnule Primar. Instituția noastră a făcut procedura în dosar, a făcut întâmpinarea la cererea de chemare în judecată. După cum știți foarte bine, din moment ce nu sunt probe suplimentare, nu este neapărat necesară prezența într-un dosar. Colegii mei fiind supra-aglomerați cu dosare, fiind în instanțe simultan, la același termen, și la Curtea de Apel și la Tribunalul București.

Dna președinte de ședință Pop Claudia Ramona

Doamna director, să înțeleagă colegii, prezența fizică, adică.

Dna director Dragnea Florina

O să verific... prezența fizică!

Dna președinte de ședință Pop Claudia Ramona

Adică ați făcut întâmpinare și nu este necesară prezența fizică.

Dna director Dragnea Florina

Diligențele au fost făcute.

Dna președinte de ședință Pop Claudia Ramona

Domnul Mihai, vă rog frumos!

Dl consilier local Bîrsan Mihai

Aș vrea să știu și ei: într-un contract pe licitație publică, prețul este asumat, eu știu că nu poți să modifici prețul. Merg la licitație, vin cu un preț de dumping și apoi revin și spun „stai domnule că eu, de fapt, am vrut doar să câștig contractul că o să îmi dati mie bani să fac ce vreau”. 9

Dl consilier local Iustin Roșea

Același lucru o să-1 menționez, ce a spus domnul Bîrsan referitor la creșterea artificială a prețului dintr-un contract de achiziție.

Doi: am participat la discuția dintre constructori și primărie privind situația lucrărilor în unitățile de învățământ din Sectorul 5. Niciun constructor nu a 9                                            9

menționat că au oprit lucrările pentru că sunt lucrări suplimentare, ci doar că sunt neplătiți de vechea administrație de nu știu cât timp. Atunci nu au spus nimic că sunt lucrări. Mi se pare că umflăm cumva, poate chiar artificial, poate justificat, aceste contracte în dauna cetățenilor. Sunt două milioane, trei milioane, cât au calculat colegii mei, pe care nu ar trebui să îi alocăm acum către acest lucru, dar ar trebui să fim mai fermi în executarea contractelor și angajamentelor luate de constructori în fața administrației. Am vrea să știm și ni s-a promis, în decembrie, când am majorat cu 34.000.000 lei bugetul, și vă aduceți aminte, că primim lunar un raport de evaluare a investițiilor în unitățile de învățământ. Ni s-a promis în noiembrie că vom fi ținuți la curent cu situația avizării I.S.U. Am votat un asemenea 5            5                                                                  5

proiect. Noi nu știm dacă după patru luni de zile, după trei luni, avem pași în acest sens.

Avem două școli, haideți să implementăm și niște decizii. Putem vota H.C.L.-uri câte vrem noi, dar dacă nu urmărim în teren implementarea lor, este muncă în zadar. Vă mulțumesc!

Dl consilier local Matei Ion

Văd că sunteți în temă, domnule Roșea, cu plata sau neplata. Când s-a făcut ultima plată de vechea administrație și eventual dacă s-a făcut vreo plată?

Dl consilier local Roșea lustinian

Doamna Disăgilă este director economic, dacă nu știți.

Dl consilier local Matei Ion

Eu știu, dar dumneavoastră ati menționat că vechea administrație nu a făcut nicio plată. Deci, trebuie să vă asumați ce ați spus.

Dl consilier local Roșea lustinian

Am spus că au fost lucrările blocate pentru că administrația veche nu au făcut plăți.

DI consilier local Matei Ion

Exact asta v-am întrebat! Când s-a făcut ultima plată?

Dl consilier local Roșea lustinian ■                 ■ ■          »ll—■

S-o chemăm pe doamna Disăgilă să ne spună.

Dl consilier local Țigănuș Marian

Păi, și atunci de ce faceți afirmații?

Dna președinte de ședință Pop Claudia Ramona

Nu face afirmații, cere lămuriri.

Dl primar Popescu Cristian Victor Piedone

în decembrie s-au făcut ultimele plăți către școli, pe datoriile și facturile emise cu multe luni în urmă care aveau...

Dl consilier local Roșea lustinian

Și către paza școlilor când a fost făcută ultima plată?

Dl primar Popescu Cristian Victor Piedone

Nu știu. Nu am această informație. O să vi-o dau. 5                                                                                        9

Dl director Cormoș Adrian

Bună ziua, mă numesc Cormoș Adrian. Sunt directorul Direcției de Investiții, referitor la ultima întrebare în legătură cu avizele I.S.U. în momentul de față, în lista de investiții sunt cuprinse 11 obiective care trebuie făcute avizul I.S.U. pentru ele. Trebuie să aprobăm lista de investiții, drept pentru care trebuie să intrăm cu studiile de fezabilitate la proiectarea pentru aceste situații.

Tot ce înseamnă indicatori tehnico-economici din ședința de consiliu reprezintă actualizări conform ultimei legislații pentru salarizare și ceea ce înseamnă omisiuni, greșeli, nici nu știu cum să le spun, ale vechii conduceri referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici. Omisiuni foarte grave în cazul studiilor de fezabilitate, care sunt destul de majore și ceea ce înseamnă deficiențe de proiectare. Cam asta este tot ce înseamnă indicatori tehnico-economici. Dumneavoastră, acum, nu aprobați decât indicatorii tehnico-economici, nu înseamnă că le și finanțăm, că nu avem de ce să finanțăm acum. La lista de investiții o să apară acești indicatori tehnico... nici dacă vor fi finanțați sau nu vor fi finanțați. Cam astea sunt situațiile. 9     9                                                                                  9

Dl consilier local Agafiței Gheorghițâ

Referitor la direcția de investitii. Ati văzut cum arată un deviz de lucrări? 9                                             9                 9

Dl director Cormoș Adrian

Da!

Dl consilier local Agafiței Gheorghițâ

V-ați uitat, un pic, la ce materiale ați transmis în ședința?

Dl director Cormoș Adrian

Nu vă supărați pe mine, de meserie sunt inginer.

Dl consilier local Agafiței Gheorghiță

Ce ne-ați dat dumneavoastră este o glumă proastă, în cel mai bun caz.

Dl director Cormoș Adrian

Eu v-am dat devizul general, nu v-am dat mp sau sute de mp sau suprafețe.

Dl consilier local Agafiței Gheorghiță

Măsurăm gletul în bucăți?

Dl director Cormoș Adrian

Domnul meu, eu v-am dat devizul general. Devizul general înseamnă însumarea tuturor activităților din acel proiect.

Dl consilier local Agafiței Gheorghiță

Când cereți 3.000.000 € ar fi bine să îl dati în detaliu. Sunt niște chestii... ’                                                                                                                9                                                                       5

Dl director Cormoș Adrian

Devizele generale, conform H.G. 907/2016 se aprobă...

Dl consilier local Agafiței Gheorghiță

Mă lăsați să vorbesc? Din punctul meu de vedere, devizele generale care au fost asociate cu aceste proiecte de hotărâri de consiliu sunt foarte, foarte sumare și succinte. Atunci când solicităm acele sume, cu acele diferențe, ar fi bine să punem un pic mâna pe pix și să intrăm în detaliu. Dumneavoastră scrieți acolo trei chestii și că s-a mărit salariul. Iertați-mă, nu așa arată un deviz de lucrări! Mulțumesc!

Dl director Cormoș Adrian

Deci, tot ce înseamnă indicatori tehnico-economici se aprobă conform H.G. 907/2016, în care prezentăm, efectiv, o listă totală, o însumare a tuturor cheltuielilor. Dacă ar însemna să vă dau fiecare articol de deviz, înseamnă cam, fiecare, trei-patru bibliorafturi la fiecare obiectiv, în parte.

Dl consilier local Agafiței Gheorghiță

Puteti da în format electronic.

9

Dl director Cormoș Adrian

Păi, da, dar noi nu le avem în format electronic., noi trebuie să le scanăm și să vi le transmitem. Și ce puteți face cu ele? La ce vă ajută?

Dl consilier local Agafiței Gheorghiță

Să vedem costurile!

Dl director Cormoș Adrian

Costurile au fost stabilite în procedura de achiziție. Și cantitățile au fost stabilite în procedura de achiziție. Creșterile au constatat din verificarea devizelor anterior procedurii... celor care au fost anterioare, au fost devize, la fiecare lucrare în parte unde s-au pus și F3, dacă vreți să mă întrebați. F3 acelea nu erau cum trebuie. Erau prinse doar manopera, fără niciun material în spate. Spre exemplu, este la Școala nr. 130 chestia asta. 9

Dna președinte de ședință Pop Claudia Ramona

Vă rog!

Dna consilier local Kofod Helen-Daniela

F3 fiind un formular din proiectul tehnic? Care a fost la licitație?

Dl director Cormoș Adrian

Da!

Dna consilier local Kofod Helen-Daniela

Și acum spuneți că acela, care a fost la licitație, nu era corect.

Dl director Cormoș Adrian

Da!

Dna consilier local Kofod Helen-Daniela

Păi, și atunci ce facem? Cum...

Dl director Cormoș Adrian

în momentul de față vor fi unele Școli, conform indicatorilor, lăsate așa cum sunt, care se încadrează în cel 15% în care îți dă voie legea să le crești, și altele care vor fi reziliate efectiv cu constructorul, pentru că nu pot să le cresc. Nu am cum să fac act adițional să le cresc pe legea 98, de peste 50% din valoare.

Dna consilier local Kofod Helen-Daniela

Și atunci ce ne-ați prezentat, nouă, pe...

Dl director Cormoș Adrian

Indicatorii tehnico-economici.

Dna consilier local Kofod Helen-Daniela

Din cele pe care le reziliem?

Dl director Cormoș Adrian

Nu! V-am dat toți indicatorii tehnico-economici care trebuie aprobați.

Dna consilier local Kofod Helen-Daniela

Deci, nu aveți nicio propunere de reziliere din acești...

Dl director Cormoș Adrian

Nu am cum să vă propun acum, și nici nu o să vă propun. Propunerea se face la noi, nu trebuie aprobată în ședința de consiliu. Conform Legii 98 se face...

Dna consilier local Kofod Helen-Daniela

Deci, nu am înțeles, până la urmă ce avem de aprobat.

Dl director Cormoș Adrian

Indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții. Asta trebuie aprobat. Nu are nicio treabă cu rezilierea vreunui contract sau alte măriri, sau acte adiționale, sau chestii de genul ăsta.

Dna președinte de ședință Pop Claudia Ramona

Domnule consilier Ducuță! Vă rog!

Dl consilier local Ducuță Alexandru

Am și eu o întrebare pentru dumneavoastră. La baza proiectelor ce a stat? D.A.L.I.-uri sau S.F.-uri?

Dl director Cormoș Adrian

Foarte multe dintre ele au avut S.F.-uri. Studii de fezabilitate. Și au fost scoase studii de fezabilitate, iar procedura a fost...

Dl consilier local Ducuță Alexandru

S.F.-ul la ce se folosește?

Dl director Cormoș Adrian

Studiul de fezabilitate?

Dl consilier local Ducuță Alexandru

Când îl folosești?

Dl director Cormoș Adrian

Atât timp cât nu ai niciun obiectiv pus acolo. Când nu există clădire.

Dl consilier local Ducuță Alexandru

Când nu există clădirea. Corect? Deci încă o dată întrebarea: ce a fost prima dată D.A.L.I.-uri sau S.F.-uri?

Dl director Cormoș Adrian

Nu știu să vă spun asta. într-adevăr, recunosc nu am cunoștință, posibilitatea ca toate să fie D.A.L.I.-uri. Să fie documentație existentă, dar majoritatea au fost scoase: proiectare și execuție. Deci, în momentul când s-a făcut proiectarea ar fi trebuit să se aprobe indicatorii tehnico-economici din nou.

Dna președinte de ședință Pop Claudia Ramona

Mulțumim, domnule director! Având în vedere că am fost foarte lămuriți, stimați colegi, vă rog frumos să trecem la vot. Avem multe puncte de votat. Domnule secretar?

Dl Secretar General Florin Mănuc

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 146/30.07.2020, privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici la faza de proiect tehnic și detalii de execuție pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea clădirii Școlii nr. 135 cu extindere clădire Săli de clasă, Sector 5, București” a fost adoptat cu 14 voturi pentru (Agheorghiesei Emil,

Cardaș Daniel Constantin, Cârlogea George-Cristian, Danciu loan Bogdan, Găină Maria, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Nicolaidis Mircea-Horațiu, Ploscaru George Alexandru, Șerban Andrei-Bogdan, Ștefanescu Georgiana Raluca, Titică Niculae-Florin și Țigănuș Marian), 7 voturi împotrivă (Gomeanu Mihaela, Ilie Cătălin Andrei, loniță George, Kofod Helen-Daniela, Laslo Mihail-Cristian, Naciu Constantin-Vladimir și Roșea lustinian) și 6 abțineri (Agafiței Gheorghiță, Bîrsan Mihai, Ducuță Alexandru, Pop Claudia-Ramona, Mălăelea Daniel și Zamfirescu Leonard-Niculae).

Dna președinte de ședință Pop Claudia-Ramona

Punctul 17 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 144/30.07.2020, privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici la faza de proiect tehnic și detalii de execuție pentru obiectivul de investiții „Construcție corp nou grădiniță - Școala Gimnazială nr. 125, Sector 5, București”.

Dl Secretar General Mănuc Florin

Cine este pentru? Abțineri? împotrivă?

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 16 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Cardaș Daniel Constantin, Cârlogea George-Cristian, Danciu loan Bogdan, Găină Maria, Gomeanu Mihaela, Ilie Cătălin Andrei, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Nicolaidis Mircea-Horațiu, Ploscaru George Alexandru, Șerban Andrei-Bogdan, Ștefanescu Georgiana Raluca, Titică Niculae-Florin și Țigănuș Marian), 5 voturi împotrivă (loniță George, Kofod Helen-Daniela, Laslo Mihail-Cristian, Naciu Constantin-Vladimir și Roșea lustinian) și 6 abțineri (Agafiței Gheorghiță, Bîrsan Mihai, Ducuță Alexandru, Pop Claudia-Ramona, Mălăelea Daniel și Zamfirescu Leonard-Niculae).

Dna președinte de ședință Pop Claudia-Ramona

Punctul 18 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 145/30.07.2020, privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici la faza de proiect tehnic și detalii de execuție pentru obiectivul de investiții „Reparații și extindere clădire Grădinița nr. 55-Floarea Soarelui, Sector 5, București”.

Dl Secretar General Mănuc Florin

Cine este pentru acest proiect de hotărâre? Abțineri? împotrivă?

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 16 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Cardaș Daniel Constantin, Cârlogea George-Cristian, Danciu loan Bogdan, Găină Maria, Gomeanu Mihaela, Ilie Cătălin Andrei, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Nicolaidis Mircea-Horațiu, Ploscaru George Alexandru, Șerban Andrei-Bogdan, Ștefanescu Georgiana Raluca, Titică Niculae-Florin și Țigănuș Marian), 5 voturi împotrivă (loniță George, Kofod Helen-Daniela, Laslo Mihail-Cristian, Naciu Constantin-Vladimir și Roșea lustinian) și 6 abțineri (Agafiței Gheorghiță, Bîrsan Mihai, Ducuță Alexandru, Pop Claudia-Ramona, Mălăelea Daniel și Zamfirescu Leonard-Niculae).

Dna președinte de ședință Pop Claudia-Ramona

Punctul 19 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 143/30.07.2020, privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici la faza de proiect tehnic și detalii de execuție pentru obiectivul de investiții „Extindere Grădinița nr. 205, Sector 5, București”, f

Dl Secretar General Mănuc Florin

Cine este pentru acest proiect? Abțineri? împotrivă?

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu cu 16 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Cardaș Daniel Constantin, Cârlogea George-Cristian, Danciu loan Bogdan, Găină Maria, Gomeanu Mihaela, Ilie Cătălin Andrei, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Nicolaidis Mircea-Horațiu, Ploscaru George Alexandru, Șerban Andrei-Bogdan, Ștefanescu Georgiana Raluca, Titică Niculae-Florin și Țigănuș Marian), 5 voturi împotrivă (loniță George, Kofod Helen-Daniela, Laslo Mihail-Cristian, Naciu Constantin-Vladimir și Roșea lustinian) și 6 abțineri (Agafiței Gheorghiță, Bîrsan Mihai, Ducuță Alexandru, Pop Claudia-Ramona, Mălăelea Daniel și Zamfirescu Leonard-Niculae).

Dna președinte de ședință Pop Claudia-Ramona

Punctul 20 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 136/30.07.2020, privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici la faza de proiect tehnic și detalii de execuție pentru obiectivul de investiții „Reabilitare si consolidare corp clădire Grădinița nr 244, Sector 5, București”.

Dl Secretar General Mănuc Florin

Cine este pentru acest proiect? Abțineri? împotrivă?

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu cu 16 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Cardaș Daniel Constantin, Cârlogea George-Cristian, Danciu loan Bogdan, Găină Maria, Gomeanu Mihaela, Ilie Cătălin Andrei, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Nicolaidis Mircea-Horațiu, Ploscaru George Alexandru, Șerban Andrei-Bogdan, Ștefanescu Georgiana Raluca, Titică Niculae-Florin și Țigănuș Marian), 5 voturi împotrivă (loniță George, Kofod Helen-Daniela, Laslo Mihail-Cristian, Naciu Constantin-Vladimir și Roșea lustinian) și 6 abțineri (Agafiței Gheorghiță, Bîrsan Mihai, Ducuță Alexandru, Pop Claudia-Ramona, Mălăelea Daniel și Zamfirescu Leonard-Niculae).

Dna președinte de ședință Pop Claudia-Ramona

Punctul 21 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 135/30.07.2020, privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici la faza de proiect tehnic și detalii de execuție pentru obiectivul de investiții „înființare sală multifuncțională de sport, reabilitare termică clădire și lucrări de reparații, amenajare curte și teren de sport - Școala nr 130 (Luceafărul), Sector 5, București”.

Dl Secretar General Mănuc Florin

Cine este pentru acest proiect? Abțineri? împotrivă?

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu cu 16 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Cardaș Daniel Constantin, Cârlogea George-Cristian, Danciu loan Bogdan, Găină Maria, Gomeanu Mihaela, Ilie Cătălin Andrei, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Nicolaidis Mircea-Horațiu, Ploscaru George Alexandru, Șerban Andrei-Bogdan, Ștefanescu Georgiana Raluca, Titică Niculae-Florin și Țigănuș Marian), 5 voturi împotrivă (loniță George, Kofod Helen-Daniela, Laslo Mihail-Cristian, Naciu Constantin-Vladimir și Roșea lustinian) și 6 abțineri (Agafiței Gheorghiță, Bîrsan Mihai, Ducuță Alexandru, Pop Claudia-Ramona, Mălăelea Daniel și Zamfirescu Leonard-Niculae).

Dna președinte de ședință Pop Claudia-Ramona

Punctul 22 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 147/30.07.2020, privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici la faza de proiect tehnic și detalii de execuție pentru obiectivele de investiții „Reconstrucție, reabilitare, consolidare, extindere a unităților de învățământ preuniversitar de stat din sectorul 5, București” - obiectivul de investiții „Școala Gimnazială nr.132 -Grigore Tocilescu, din str. Grigore Tocilescu, Sector 5, București.

Dl consilier local Roșea lustinian

Grupul USR-Plus a votat împotrivă pentru că principiul este să nu trucăm achizițiile prin HCL-uri. Susținem investițiile în infrastructura școlară, suntem aproape de fiecare școală, inclusiv de cea care a ars, cea căreia i s-a dărâmat tavanul, ne uităm la ea că de trei ani de zile stă pe loc, a fost inaugurată de șase ori, cei drept, dar vreau să justificăm poziția noastră.

Dl Secretar General Mănuc Florin

Cine este pentru acest proiect? Abțineri? împotrivă?

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu cu 16 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Cardaș Daniel Constantin, Cârlogea George-Cristian, Danciu loan Bogdan, Găină Maria, Gomeanu Mihaela, Ilie Cătălin Andrei, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Nicolaidis Mircea-Horațiu, Ploscaru George Alexandru, Șerban Andrei-Bogdan, Ștefanescu Georgiana Raluca, Titică Niculae-Florin și Țigănuș Marian), 5 voturi împotrivă (loniță George, Kofod Helen-Daniela, Laslo Mihail-Cristian, Naciu Constantin-Vladimir și Roșea lustinian) și 6 abțineri (Agafiței Gheorghiță, Bîrsan Mihai, Ducuță Alexandru, Pop Claudia-Ramona, Mălăelea Daniel și Zamfîrescu Leonard-Niculae).

Dna președinte de ședință Pop Claudia-Ramona

Punctul 23 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economicipentru obiectivul de investiții „Construcție Piață agroalimentara cu parcare publică supraetajată situată în Șos. Alexandriei nr 22-24, Sector 5, București”.

Dl consilier local Bîrsan Mihai

Dacă îmi permiteți, am o întrebare către domnul Primar. Am terminat de rezolvat problemele reale în Sectorul 5 încât să aprobăm astfel de proiecte?

S-au finalizat cumva lucrările la Școala nr. 124 și Școala nr. 141, au fost reabilitate blocurile după care cad schelele, s-au asfaltat străzile? Eu cred că nu. De ce să construim o piață nouă când 13 Septembrie și Ferentari stau închise. De ce acestea nu sunt redate cetățenilor? Zona Șoseaua Alexandriei are piață la nr. 3-5 - este Piața Rahova. De ce să nu facem piață într-o zonă deficitară din acest punct de vedere și să gândim astfel un proiect în spate pieței private a lui Nicky Scorpion? Știm că între fostul și acesta, exista un conflict și de aceea primarul Florea avea un proiect asemănător cu cel care ni-1 prezentați astăzi fiindcă își propusese să-i distrugă vadul lui Nicky Scorpion, pe fondul conflictului. Parcă și proiectul dumnealui presupunea edificarea unei parcări. Oare este vorba de același proiect? Mulțumesc. 5

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone

V-aș ruga să nu confundați culorile, nici uleiul cu apa. Să vă răspund, după care să dau cuvântul domnului director să vă dea detalii la ceea ce înseamnă.

Nu se construiește piață în totalitate, este o parcare supraterană. Denumire piață plus parcare supraterană este faptul că atunci când am identificat terenul, parte din acel teren este dat acum 15-20 de ani, nu mai știu exact, printr-o Hotărâre a Consiliului General în care figurează acel teren piață, construcție piață. O parte din el. Și atunci noi, nu piață în totalitate, va fi o piață cu 30-50 de tarabe de weekend, iar adevărata investiție e parcarea supraterană. De ce s-a folosit, să nu ne mai ducem în cadrul Consiliului General să schimbăm destinația terenului si să 9                                               9

avem și să împăcăm acea destinație care ne-a fost dată prin hotărârea consiliului cu parte a terenului care este în administrarea noastră și părticica care era destinată prin hotărârea consiliului - piață agroalimentară.

Dar în realitate, acolo va fi o piață de weekend sau o putem denumi și târg cum o veți considera dumneavoastră, dacă veți aproba, dacă nu - nu este o problemă.

Nu este un proiect preluat, este un proiect nou. Locuitorii din zonă și cei care se duc la ambele piețe, inclusiv că au denumit piața particulară sau piața agroalimentară Rahova, și pentru locuitorii din zonă este nevoie de parcare. Prioritatea pentru sector, domnule Bîrsan, pe lângă toate acestea de care ați spus, școli, etc, există și lipsa acută de parcări. Este o prioritate ca în paralel cu toate aceste investiții necesare sectorului, sectorul are nevoie de parcări. Parcările se pot rezolva pe vertical, nu pe orizontal că locuri nu mai avem. Restul, aș dori cel de la direcția de Investiții să vină să vă dea detaliile tehnice. 9                                        9

Dl director Cormoș Adrian

Este clădire de P+3, pe ultimul etaj sunt locuri dejoacă pentru copii și pentru adulti. 9

La partea de jos, va avea grupuri sanitare și tarabele pentru vânzarea produselor alimentare. Cam asta e ce se face acolo. Va fi pe verticală din cauză că nu e mult spațiu. Din acești 7000 de metri dați de către... acum după ce am făcut și partea de piață, cred că sunt 800-900 locuri de parcare.

DI consilier local Roșea lustinian

Da, proiectul a fost supus dezbaterii din câte am observat ca fiind parcare în zona aceea Alexandriei 22-24 și este foarte bine primit. Noi susținem investiția locurilor de parcare, domnule primar și știți că avem două proiecte depuse cu parcări supraetajate pentru Sectorul 5 și în alte locații - parcări mai mici. De fapt, nici nu știm exact dacă sunt mai mici pentru că din ce ni se propune să votăm, nu avem niciun detaliu tehnic asupra a ce votăm. Nu știm câte locuri de parcare.

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone

Sunt indicatori tehnico-economici.

Dl consilier local Roșea lustinian

Sunt sume si atât.

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone

Acestea se vor regăsi la buget cu detaliile toate...

Dl consilier local Roșea lustinian

înțeleg că dacă vom aproba acești indicatori, urmează să știm exact câte locuri de parcare vom avea? Dacă nu-i aprobăm ce facem?

Dl director Cormoș Adrian

în primul rând după ce aprobăm indicatorii trebuie să mergem la Consiliul...

Dl consilier local Bîrsan Mihai

în primul rând, nu avem buget.

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone

Păi, nu, nu, e adevărat, dar când vom avea bugetul, va veni configurat și cu acest segment. Și dumneavoastră îl aprobați acum sau îl respingeți. Rămâne la latitudinea dumneavoastră. Atunci veți vedea exact proiectul, veți vedea locurile de parcare, veți vedea evaluarea...

Dl consilier local Roșea lustinian

Mie mi se pare că azi aprobăm un fel de hotel în care la parter facem un cazino, la etajul 1 cu ora și tot așa.

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone

Domnule Roșea, din experiența noastră și a consiliului, aceștia sunt pașii premergători.

Dl consilier local Roșea lustinian

Noi nu putem vota parcarea pe care o denumim piață și avem terenuri de joacă... Haideți să facem... Cred că este foarte ușor să rectificăm o hotărâre de HCL chiar de acum 10-15 ani, să ducem acest teren către Consiliul Local și apoi să avem un proiect viabil... e o propunere.

Din sală

Este o hotărâre de Consiliu General.

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone

Singurul dușman al nostru al tuturor în Sectorul 5, este timpul. Acest precursor pe care pe care îl vedeți acum, sunt o recuperare să nu mai pierdem timpul pe parcurs, este doar la latitudinea dumneavoastră să lungiți problema cât considerați.

Dl consilier local Roșea lustinian

Interesant este că parcarea din Calea Rahovei nr. 327 este în interiorul Bucureștiului, este cea de park&ride, nu este cea care ar fi mai aproape de periferia orașului. Vă mulțumesc. 5                                                      5

Dl Secretar General Mănuc Florin

Supunem la vot acest proiect. Cine este pentru? Abțineri? împotrivă?

Proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „ Construcție Piață agroalinientara cu parcare publică supraetajată situată în Sos. Alexandriei nr 22-24, Sector 5, București” nu a fost adoptat, cu 4 voturi pentru (Cârlogea George-Cristian, Nicolaidis Mircea-Horațiu, Titică Niculae-Florin și Șerban Andrei-Bogdan), 5 voturi împotrivă (loniță George, Kofod Helen-Daniela, Laslo Mihail-Cristian, Naciu Constantin-Vladimir și Roșea lustinian) și 18 abțineri (Agafiței Gheorghiță, Agheorghiesei Emil, Bîrsan Mihai, Cardaș Daniel Constantin, Danciu loan Bogdan, Ducuță Alexandru, Găină Maria, Gomeanu Mihaela, Ilie Cătălin Andrei, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Mălăelea Daniel, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Pop Claudia-Ramona, Ștefanescu Georgiana Raluca, Țigănuș Marian și Zamfirescu Leonard-Niculae).

Dna președinte de ședință Pop Claudia-Ramona

Punctul 24 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Construcție parcare supraetajată situată în Calea Rahovei nr. 327, Sector 5, București”.

Dl consilier local Bîrsan Mihai

Cu permisiunea dumneavoastră vă aduc la cunoștință că cele două parcări supraetajate, chiar nu știu dacă era momentul să alocăm bani când noi avem blocuri foarte multe nereabilitate, avem școlile neterminate. Școala Gimnazială nr. 141, nu știm ce se întâmplă, copiii aceia fac naveta. Noi alocăm să facem o parcare supraterană, supraetajată... nu știm de unde luăm banii, nu avem buget, doar aprobăm indicatori tehnico-economici. Pe ce? Vorba domnului Roșea, „pe ochi frumoși,, Sectorul 5 are într-adevăr...

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone

Păcat că sunteti consilier de atâtea mandate sau ati mai fost, dacă nu ati înțeles ’      9'59

până acum ce înseamnă indicatori tehnico-economici.

Dl consilier local Bîrsan Mihai

Cred că știu foarte bine, domnule primar. Știu că întotdeauna dumneavoastră credeți că aveți dreptate...

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone

Nu, nu, nu am dreptate, dumneavoastră aveți dreptate, de fiecare dată că sunteți legislativul. Iar eu am zis că nu mai fac politică, las la latitudinea dumneavoastră să faceți politica cetățeanului așa cum o vedeți dumneavoastră, de dezvoltare de oprire, de blocare. Eu am să mă ocup doar de executiv.

Dl consilier local Bîrsan Mihai

Peste două zile vin panseluțele că așa v-ați lăudat.

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone

Panseluțe, domnule consilier, vedeți mă provocați și am zis că nu intru în polemică cu dumneavoastră... nu o să pun panseluțe, păcat că copăceii pereni nu sunt galbeni că pe aceia i-aș fi plantat.

Dl consilier local Ducuță Alexandru

Dragi colegi, domnule Secretar, doamna președintă, domnule Primar, da, este adevărat încercăm de două zile să ne uităm la acești indicatori tehnico-economici de 5

la punctele 23 și 24 de pe ordinea de zi, dar un singur lucru nu am reușit să găsesc și aș dori să-1 întreb pe domnul director de la Investiții care este metrul pătrat cu care ați plecat, valoarea metrului pătrat la aceste parcări?

Există un preț de piață și vedeți că se face studiu de fezabilitate la aceste parcări, nu se face DALE Mulțumesc.

Dl director Cormoș Adrian

Calculul valorilor indicatorilor tehnico-economici sunt stabiliți de H.G. 907/2016. Nu se calculează pe suprafețe pe metru pătrat sau pe metri liniari. Se fac efectiv niște calcule, înseamnă cam 80% din cadrul listelor de cantități, stau în spate acestor indicatori tehnico-economici. Deci, nu se face. Indicatorii tehnico-economici sunt niște capitole... Ceea ce înseamnă 5.1 dirigenție de șantier, capitolul 4 - dotări... Dacă vă uitați și le citiți, o să vedeți că este o anexă care spune ce trebuie să conțină acești indicatori, cum se calculează și de unde sunt.

Dl consilier local Roșea lustinian

Anexa pe care o citiți, ne-o puteți pune la dispoziție?

DI director Cormoș Adrian

Da.

Dna consilier local Kofod Helen-Daniela

întrebarea noastră era dacă ați făcut dumneavoastră un calcul?

Dl director Cormoș Adrian

Noi ca direcție Tehnică sau direcție de Achiziții nu facem calcule, sunt alți specialiști care ne fac calculele acestea.

Dna consilier local Kofod Helen-Daniela

Dacă ați lua dumneavoastră banii și i-ați împărțit la metrul pătrat...

Dl director Cormoș Adrian

Nu, nu am făcut lucrul acesta.

Dna consilier local Kofod Helen-Daniela

Indicatorii îi stabilește proiectantul, iar...

Dl director Cormoș Adrian

Este și în legea nr. 500 privind bugetele locale și în legea nr. 273 - peste tot vorbește de indicatori tehnico-economici... 5

Dna consilier local Kofod Helen-Daniela

Mi le puteți pune la dispoziție?

Dl director Cormoș Adrian

Da, vi le pot pune la dispoziție.

Dl consilier local Ducuță Alexandru

Domnule director, întrebarea mea a fost cu subiect și predicat dintr-un singur motiv. Dumneavoastră la început ne-ați explicat că sunt trei etaje, la ultimul etaj e loc dejoacă, la parter avem tarabe și toalete publice, și am crezut că aveți deja și un proiect și absolut totul calculat. Atunci de aceea v-am întrebat la cât v-a rezultat dumneavoastră metrul pătrat. Era o chestie simplă și exact cum a zis colega, ne interesează acele suprafețe. Noi încurajăm și suntem siguri că și dumneavoastră doriți să rezolvați problema parcărilor. Și noi ne dorim același lucru, dar din punctul nostru de vedere, nu este complet, din punctul nostru de vedere. Acesta este motivul pentru care noi ne vom abține.

Dna președinte de ședință Pop Claudia-Ramona

Supunem la vot acest proiect, după care vom relua proiectul de la punctul 4 de pe ordinea zi.

Dl Secretar General Mănuc Florin

Cine este pentru acest proiect de hotărâre? împotrivă? Abțineri?

Proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „ Construcție parcare supraetajată situată în Calea Rahovei nr. 327, Sector 5, București” nu a fost adoptat, cu 4 voturi pentru (Cârlogea George-Cristian, Nicolaidis Mircea-Horațiu, Titică Niculae-Florin și Șerban Andrei-Bogdan), 5 voturi împotrivă (loniță George, Kofod Helen-Daniela, Laslo Mihail-Cristian, Naciu Constantin-Vladimir și Roșea lustinian) și 18 abțineri (Agafiței Gheorghiță, Agheorghiesei Emil, Bîrsan Mihai, Cardaș Daniel Constantin, Danciu loan Bogdan, Ducuță Alexandru, Găină Maria, Gomeanu Mihaela, Ilie Cătălin Andrei, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Mălăelea Daniel, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Pop Claudia-Ramona, Ștefanescu Georgiana Raluca, Țigănuș Marian și Zamfîrescu Leonard-Niculae).

Dna consilier local Ștefănescu Georgiana Raluca

Proces verbal al comisiei de numărare a voturilor încheiat astăzi 26.02.2021:

Membrii comisiei de numărare a voturilor au procedat la numărarea voturilor pentru desemnarea consilierilor locali în Consiliul de Administrație la Grădinița nr.178, Grădinița nr. 269, Școala Gimnazială nr. 135 și Colegiul Național Gheorghe Lazăr.

Domnul Agheorghiesei Emil - voturi pentru - 10, voturi împotrivă - 13, voturi nule - 4.

Domnul Alexandru Ducuță - voturi pentru - 11, voturi împotrivă - 14, voturi nule - 2.

Din sală

Deci, niciunul nu a obținut majoritatea.

Dna președinte de ședință Pop Claudia-Ramona

Având în vedere că nu a întrunit niciunul majoritatea... Trecem mai departe la punctele de pe ordinea de zi suplimentară.

Punctul 1 de pe ordinea de zi suplimentară - Proiect de hotărâre privind împuternicirea Primarului Sectorului 5 al Municipiului București în vederea finanțării de la bugetul local a lucrărilor necesare obținerii Autorizației de Securitate la Incendiu pentru Institutul de Pneumoftiziologie Marius Nasta, șos. Viilor nr. 90, Sector 5, București. Vă rog frumos, domnul Melnic, după care domnul Agafiței!

Dl viceprimar Melnic Constantin Ion

Cu tot respectul, doamnelor și domnilor colegi, suntem perfect de acord să acordăm ajutorul solicitat sau finanțarea pentru realizarea instalațiilor necesare obținerii avizului de securitate la incendiu, în valoare de 2 milioane, inclusiv cu plata utilităților, numai că din punctul nostru de vedere știm că Institutul Marius Nasta este subordonat Ministerului Sănătății și tocmai de aceea venim în întâmpinare. Nu am vrea ca dumneavoastră, cum să vă explic, cred că n-ar fi legal ca dumneavoastră să vă ocupați de aceasta. Executivul primăriei, nicio problemă, asigură finanțarea. Acesta este punctul nostru de vedere.

DI consilier local Roșea lustinian

Dar utilitățile din acest spital aparțin tot de Ministerului Sănătății.

Dl viceprimar Melnic Constantin Ion

Nu. Am zis că nu avem nimic împotrivă să le achităm. Spitalul aparține de Ministerului Sănătății. Instalațiile urmează să se facă acum, iar noi susținem acest proiect.

Dl consilier local Agafiței Gheorghiță

Institutul Marius Nasta este la noi în sector, este spital de-al nostru, într-adevăr, dar sunt totuși niște impedimente legale care ne cam opresc să-l bugetăm. Unul dintre ele și singurul și cel mai important, e că se află în subordinea Ministerului Sănătății, Ministerul Sănătății are un buget alocat pentru acest obiectiv pe care trebuie să-l respecte. Nu putem să finanțăm de la bugetul local un obiectiv care nu este în subordinea Consiliului Local. Mulțumesc!

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone

Cu specificația, domnilor consilieri, că nu eu inițiatorul acestui proiect - m-a lovit ceva si m-am trezit că trebuie să solicit domniilor voastre această investiție. Avem adresă scrisă din partea institutului... Presupun că institutul, cum știți dumneavoastră, știe de cine aparține, presupun că aceste cereri s-au făcut și la Ministerul Sănătății și peste tot și iată că dacă am putea găsi posibilitatea... E adevărat ce spuneți aici, ce spune și domnul Roșea, că utilitățile ne cam aparțin. Repet, a venit la o solicitare expresă după incendiul ce a avut loc la Marius Nasta, sau impropriu spus incendiu, a fost un semnal de alarmă (putea, ferească Dumnezeu, să fie mai rău). A venit această solicitare expresă scrisă. Nu la solicitarea noastră, nu la solicitarea mea. Doamna manager a depus și către noi, presupun, cum a depus și în alte părți, știind situația juridică a spitalului, a depus și către noi că poate împreună putem găsi o soluție comună ca această investiție să se realizeze. Asta este tot ce am vrut să vă spun, nu că sunt eu inițiatorul. A trebuit să o pun pe ordinea de zi, să vă aduc la cunoștință, iar dumneavoastră să stabiliți cum și în ce fel avem de făcut, să-mi trasați prin hotărârile dumneavoastră ducerea la îndeplinire sau nu a unor proiecte de hotărâre.

Dl consilier local Țigănuș Marian

Punctul de vedere al nostru este următorul: trebuie să ajutăm Institutul Marius Nasta. S-a mai făcut o finanțare. Noi ne-am referit la conținutul hotărârii. 5                                                                                                           3

în sensul că putem aproba finanțarea, fără mandatarea primarului să facă această finanțare. O putem face prin hotărâre de consiliu local. S-a mai făcut, vă garantez, pentru a ajuta în condițiile de pandemie fiind spital COVID și neavând resurse alocate în suficientă măsură de la Ministerul Sănătății și care privește după părerea mea și cetățenii din Sectorul 5, fiind cel mai apropriat spital COVID. Putem face finanțarea. Remarca noastră s-a referit doar la conținutul art. 1, în sensul că putem aproba finanțarea fără... neapărat să mandatăm primarul sectorului să facă această finanțare. 5

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone

Sunt perfect de acord și vă mulțumesc, domnul Țigănuș. Da se poate face, nu cu împuternicirea primarului, dar și dacă veți votați sau nu acest proiect, cu amendamentul și... de data aceasta aș supune înaintea votului să se modifice ce a spus domnul consilier Țigănuș, nu prin împuternicirea Primarului Sectorului 5, iar finanțarea dacă o vom identifica va fi supusă aprobării dumneavoastră o dată cu bugetul din 2021, cu amendamentul domnului consilier. Dacă dorește domnul Țigănuș să reformuleze amendamentul, cum ar trebui să sune.

Dl consilier local Bîrsan Mihai

Cum să finanțăm dacă nu avem buget?

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone

Bun, am înțeles că intenția tuturor, și aici am fi cu toții nebuni dacă ne-am bate pe culori politice... și dumneavoastră găsiți soluții și executivul, propun amânarea acestui proiect, cu prioritate pentru următoarea ordine de zi a ședinței ordinare în care și dumneavoastră să vă gândiți la aceste soluții cu noi ca să putem aloca din puținul nostru - nu, nu e singurul dar este cel mai reprezentativ aproape egal sau nu, nu pot să fac discriminare între el și Municipal. Dar la Municipal s-au mai acordat investiții, și s-au acordat investiții chiar de primăria Sectorului 5, în trecut. De aceea vă propun, doamna președinte, cu acordul domnilor consilieri să amânăm acest proiect, cu prioritate pentru ordinea de zi următoarea. Să nu luăm astăzi o hotărâre în dezbatere ceva care nu are loc, dezbaterea politică pe acest subiect.

Dna președinte de ședință Pop Claudia-Ramona

Având în vedere regula ședinței, vă rog frumos să supunem la vot această propunere.

Dl Secretar General Mănuc Florin

Cine este de acord cu această propunere, pentru amânarea acestui proiect de hotărâre? Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Propunerea domnului primar privind amânarea proiectului de hotărâre privind împuternicirea Primarului Sectorului 5 al Municipiului București în vederea finanțării de la bugetul local a lucrărilor necesare obținerii Autorizației de Securitate la Incendiu pentru Institutul de Pneumoftiziologie Marius Nasta, sos. Viilor nr. 90, Sector 5, București a fost votată cu 27 voturi pentru (Agafiței Gheorghiță, Agheorghiesei Emil, Bîrsan Mihai, Cardaș Daniel Constantin, Cârlogea George-Cristian, Danciu loan-Bogdan, Ducuță Alexandru, Găină Maria, Gomeanu Mihaela, Ilie Cătălin Andrei, loniță George, Kofod Helen-Daniela, Laslo Mihail-Cristian, Lazarov Alexandru-Sebastian, Matei Ion, Mălăelea Daniel, Melnic Constantin Ion, Naciu Constantin-Vladimir, Nicolaidis Mircea-Horațiu, Ploscaru George Alexandru, Pop Claudia-Ramona, Roșea lustinian, Șerban Andrei-Bogdan, Ștefanescu Georgiana Raluca, Titică Niculae Florin, Țigănuș Marian și Zamfirescu Leonard-Niculae).

Dna președinte de ședință Pop Claudia-Ramona

Punctul 2 de pe ordinea de zi suplimentară - Proiect de hotărâre pentru aprobarea depunerii de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 a unui proiect în cadrul Apelului „îmbunătățirea accesului la servicii de sănătate pentru grupuri vulnerabile, inclusiv romii” finanțat prin Granturile SEE. Dacă cineva vrea să ia cuvântul, dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre.

Dl Secretar General Mănuc Florin

Cine este pentru acest proiect? împotrivă? Abțineri?

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 17 voturi pentru (Agafiței Gheorghiță, Bîrsan Mihai, Cârlogea George-Cristian, Ducuță Alexandru, Gomeanu Mihaela, Ilie Cătălin Andrei, loniță George, Kofod Helen-Daniela, Laslo Mihail-Cristian, Mălăelea Daniel, Naciu Constantin-Vladimir, Nicolaidis Mircea-Horațiu, Pop Claudia-Ramona, Roșea lustinian, Șerban Andrei-Bogdan, Titică Niculae-Florin și Zamfirescu Leonard-Niculae) și 10 împotrivă (Agheorghiesei Emil, Cardaș Daniel Constantin, Danciu loan-Bogdan, Găină Maria, Lazarov Alexandru-Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin-Ion, Ploscaru George-Alexandru, Ștefanescu Georgiana-Raluca și Țigănuș Marian).

Dna președinte de ședință Pop Claudia-Ramona

Punctul 3 de pe ordinea de zi suplimentară - Proiect de hotărâre privind modificarea Actului Constitutiv al Societății Salubrizare Fapte 5 S.A. Dacă sunt discuții, dacă nu, supunem la vot proiectul de hotărâre.

Dl Secretar General Mănuc Florin

Cine este pentru acest proiect? împotrivă? Abțineri? împotrivă?

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 17 voturi pentru (Agafiței Gheorghiță, Bîrsan Mihai, Cârlogea George-Cristian, Ducuță Alexandru, Gorneanu Mihaela, Ilie Cătălin Andrei, loniță George, Kofod Helen-Daniela, Laslo Mihail-Cristian, Mălăelea Daniel, Naciu Constantin-Vladimir, Nicolaidis Mircea-Horațiu, Pop Claudia-Ramona, Roșea lustinian, Șerban Andrei-Bogdan, Titică Niculae-Florin și Zamfirescu Leonard-Niculae) și 10 abțineri (Agheorghiesei Emil, Cardaș Daniel Constantin, Danciu loan-Bogdan, Găină Maria, Lazarov Alexandru-Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin-Ion, Ploscaru George-Alexandru, Ștefanescu Georgiana-Raluca și Țigănuș Marian).

Dna președinte de ședință Pop Claudia-Ramona

Punctul 4 de pe ordinea de zi suplimentară - Proiect de hotărâre privind abrogarea H.C.L. Sector 5 nr. 65/23.03.2020, H.C.L. Sector 5 nr. 66/23.03.2020, H.C.L. Sector 5 nr. 158/30.07.2020 și abrogarea H.C.L. Sector 5 nr. 159/30.07.2020. Să supunem la vot, domnule Secretar.

Dl Secretar General Mănuc Florin

Cine este pentru acest proiect? împotrivă? Abțineri?

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 17 voturi pentru (Agafiței Gheorghiță, Bîrsan Mihai, Cârlogea George-Cristian, Ducuță Alexandru, Gorneanu Mihaela, Ilie Cătălin Andrei, loniță George, Kofod Helen-Daniela, Laslo Mihail-Cristian, Mălăelea Daniel, Naciu Constantin-Vladimir, Nicolaidis Mircea-Horațiu, Pop Claudia-Ramona, Roșea lustinian, Șerban Andrei-Bogdan, Titică Niculae-Florin și Zamfirescu Leonard-Niculae) și 10 abțineri (Agheorghiesei Emil, Cardaș Daniel Constantin, Danciu loan-Bogdan, Găină Maria, Lazarov Alexandru-Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin-Ion, Ploscaru George-Alexandru, Ștefanescu Georgiana-Raluca și Țigănuș Marian).

Dna președinte de ședință Pop Claudia-Ramona

Punctul 5 de pe ordinea de zi suplimentară - Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 2 la H.C.L. S5 nr. 226 din 30.12.2020 privind modificarea și completarea la H.C.L. Sector 5 nr. 102/28.07.2017 privind aprobarea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale „Administrație,, utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5 precum și în cadrul serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local al Sectorului 5, cu modificările și completările ulterioare. Este un proiect care din câte am văzut nu are avize... Vă rog, domnul Naciu!

Dl consilier local Naciu Constantin Vladimir

Acesta este proiectul pe care l-am primit - Legea cadru nr. 153/2017, Legea nr. 273/2006, H.C.L. nr. 226/30.12.2020... tabele... Aceasta este o hotărâre pe care noi am primit-o în timpul acestei ședințe când discutam alte proiecte. Când aveam posibilitatea să o analizăm și să știm și noi despre ce este vorba?

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone

Ultima parte aveți perfectă dreptate, când aveați timp? Dar aveați suficient timp să vă gândiți că odată respinsă Organigrama, de aceea nici nu l-am lăsat, nici nu mai avea obiectul discuțiilor. Cunoscând atât de multă administrație, am înțeles că trebuia să votați ceea ce ați respins prima dată și inexistent. Nu a supus nimeni atenției dumneavoastră. Acest punct nu-și mai are rostul pentru că Organigrama D.G.A.S.P.C. nu a fost votată, va fi ulterior pusă pe ordinea de zi.

Dl consilier local Naciu Constantin Vladimir îmi cer scuze atunci.

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone

Nu. Este o normalitate. E adevărat că administrația nu se citește de pe telefon, se învață. Cu acest lucru, ca să anunț de pe acum, am stabilit și o să fie și convocarea ședinței ordinare din luna martie pe data de 31 martie, ora 1200. Până atunci aparatul de specialitate, dacă există o extremă, extremă urgență sau o metamorfoză care se poate schimba cu mai mult de 5 zile pentru înaintarea domnilor consilieri spre studiu a proiectelor de zi, să respectăm termenul legal, domnule Secretar. Anunțată de acum - aveți deja timp executivul și dumneavoastră domnilor consilieri, să veniți cu proiecte care să fie supuse ordinii de zi. Să luați legătura cu factorii responsabili dacă proiectele aparțin formațiunilor politice pe care le reprezentați vreți să fie introduse pe ordinea de zi. Să parcurgem toate etapele legale. Anunțând de pe acum ședința, nu cred că va mai fi nicio problemă, nici din partea executivului, nici din partea dumneavoastră că anumite proiecte nu au primt avize să fie puse pe ordinea de zi sau o formațiune nu a primit respingerea... Respingerea se face doar în scris cu motivație expresă a aparatului de specialitate, ce-ar trebui îndreptat ca acea hotărâre să fie validă să fie pusă pe ordinea de zi sau domnii consilieri pot și fără noi executivul să-și propună, cu votul majoritar pe ordinea de zi, ce proiecte doresc domniile lor.

Asta am vrut să vă anunț, pe data de 31 martie, iar executivul să nu mai existe, v-aș ruga respectuos, pentru că vom trece la măsuri coergitive asupra aparatului de specialitate al primarului, dacă mai am plângeri din partea domnilor consilieri că nu sunt puse spre studiu în timp util proiectele de hotărâri. Domnilor consilieri, orice informație doriți din partea executivului, respectuos să se facă în scris prin registratură, către Secretarul General și către mine personal ca să primiți informațiile pe care le solicitați în scris sau să ne apostrofați că nu v-am dat măcar răspunsul la ce ne-ați spus în scris. Vă mulțumesc!

Dl consilier local Roșea lustinian

Domnule Primar, avem de la copiii de la Școala nr. 136 pentru dumneavoastră. Ei se uită acum la noi și așteaptă.

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone

Domnule consilier, iar îmi ridicați mingea la fileu așa fără... când nu gândiți dumneavoastră, domnule consilier. Nu, cu tot respectul! Păi, toate centrele Curaj pe care dumneavoastră, domnule Iustin Roșea le-ați apostrofat prin fundația G.A.L., prin neregulile pe care dumneavoastră le-ați descoperit, acum veniți să faceți campanie să arăt copiilor?

Mai întâi rezolvați problemele de legalitate de la G.A.L. cu care dumneavoastră v-ați bătut pentru ele. Și pe urmă să veniți, de ce se întâmplă? Dumneavoastră... nu, nu, dumneavoastră mi-ați ridicat mingea - acum să vă explic o chestie pertinentă... părinților pe care dumneavoastră trebuia să-i informați, controlul de la Direcția de Sănătate Publică în care acest centru nu vor rămâne copiii pe drumuri, asta s-o știți, asta v-o spun eu primarul, nu dumneavoastră care într-o parte vă pozați atunci când vă este bine și într-o parte doar pentru a poza că sunteți aproape de părinți. Dumneavoastră ați sesizat legăturile. Centrul Curaj nu are aviz de la Direcția de Sănătate Publică. 30-40 de copii stau în 7 metri pătrați. Când am intrat acolo... Este o sală improprie. Plus că acea fundație... vă mulțumim că v-ați implicat în sesizările pe care ni le-ați făcut, dar nu ne puneți să facem o ilegalitate doar de faptul că ne-ați adus... Da, copiii, le arăt le-am primit, credeți-mă că am în prioritate siguranța copiilor. Nu siguranța politică a unui partid sau altul. îmi asum ceea ce spun. Sunt suprapuneri și acea fundație, nici nu pot s-o numesc cum s-au făcut acele contracte. E ușor să punem copiii în față, dar v-aș invita respectuos din funcția de consilier, să puteți trăi cu funcția de ordonator principal de credite să dați, să aveți responsabilitatea.

A vorbi și a face politică e una, domnule Roșea, a avea o responsabilitate directă asupra ceea ce semnați sau vă asumați. Sunt paratrăsnetul acestui sector, astăzi, cu sau fără voia dumneavoastră și bunele și relele tot în noi. Dumneavoastră, multe sloganuri multe lozinci... Mă opresc aici, dar am vrut să punctez faptul că, alegeți-vă barca: a dreptății sau a publicității. Sunteți astăzi într-un loc pe care nu pot să-l definesc. Cu tot respectul, vă mulțumesc pentru ceea ce ați sesizat la G.A.L., datorită sesizărilor dumneavoastră a pornit și investigarea noastră și nu numai și a organelor abilitate de anchetă, pentru asta vă mulțumim. Nu putem să fim atât de demagogi - să spunem sau să-mi aruncați mie că eu închid centrul. Nu eu, ceea ce dumneavoastră ați sesizat sau cei din trecut au făcut punând în pericol siguranța copiilor noștri.

DI consilier local Roșea lustinian

Domnule primar ce e important, vom găsi o soluție?

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone

Bineînțeles că vom găsi soluții. Creți-mă că m-a durut să-mi prezentați un lucru și din partea dumneavoastră. Dacă venea din partea altcuiva, înțelegeam, dar dumneavoastră care ați... nu pot să fac o ilegalitate cu o altă ilegalitate. Și noi avem... poate nu aveți domnilor consilieri și această adresă de la Direcția de Sănătate Publică privind suspendarea activității. Funcționa fără autorizație, plus că au încălcat toate normele posibile. Acum ce o fi, Dumnezeu o ști! Asta am spus și îmi cer scuze. Cu acestea am să rămân și am să le pun atunci când copiii sunt în siguranță. Și cu autograful meu. Cu acordul dumneavoastră o să vă las să semnați pe spate.

Dl consilier local Roșea lustinian

Este o onoare pentru mine!

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone

Nu aveți pentru ce.

Dna președinte de ședință Pop Claudia-Ramona

Stimați colegi, vreau să vă urez. O primăvară frumoasă, să zâmbim și să privim frumos înainte!

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone

Ne-ati luat-o înainte, atâtea doamne si domnișoare avem aici, trebuia să s                                           7                                                5                        5                                            '

dăm în avans ghiocelul!

Dna președinte de ședință Pop Claudia-Ramona

Tocmai de aceea am făcut această afirmație, vine și 8 Martie!

Lucrările ședinței se declară închise la ora 1504.

p. SECRETAR GENERAL SCETOR 5, MĂNUC FLORIN