Proces verbal din 19.02.2021

Proces verbal ședință extraordinară din data de 19.02.2021

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

PROCES VERBAL

al ședinței extraordinare a Consiliului Local Sector 5 din data de 19.02.2021

Ședința a fost convocată de Primarul Sectorului 5 prin Dispoziția înregistrată cu nr. 1728/18.02.2021.

Lucrările ședinței încep la ora 1524.

Ședința se desfășoară în sistem hibrid:

 • - doamnele și domnii consilieri locali - Cârlogea George-Cristian, Ducuță Alexandru, Ilie Cătălin Andrei, Laslo Mihail-Cristian, Naciu Constantin-Vladimir, Nicolaidis Mircea-Horațiu, Pop Claudia-Ramona, Roșea lustinian și Titică Niculae-Florin sunt prezenți la sediul Primăriei Sector 5, strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, în sala de ședințe situată la etajul 1, camera 1;

 • - domnii și doamnele consilier Agafiței Gheorghiță, Bîrsan Mihai, loniță George, Gorneanu Mihaela, Kofod Helen-Daniela, Șerban Andrei-Bogdan Agheorghiesei Emil, Cardaș Daniel Constantin, Țigănuș Marian, Matei Ion, Găină Marian, Danciu loan-Bogdan, Lazarov Alexandru-Sebastian, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Ștefănescu Georgiana Raluca și Zamfirescu Leonard-Niculae sunt prezenți la ședință prin intermediul mijloacelor electronice.

La ședință au participat domnul Primar - Popescu Cristian-Victor Piedone și domnul Mănuc Florin în calitate de Secretar General al Sectorului 5.

Dna președinte de ședință Pop Claudia-Ramona

Bună ziua, stimați colegi, reluăm ședința care a fost suspendată ieri, 18.02.2021 și, domnul secretar, vă rog să refacem prezența.

DI Secretar General Florin Mănuc

Bună ziua!

 • 1. Agafiței Gheorghiță - prezent

 • 2. Agheorghiesei Emil - prezent

 • 3. Bîrsan Mihai - prezent

 • 4. Cardaș Daniel Constantin - prezent

 • 5. Cârlogea George-Cristian - prezent

 • 6. Danciu loan-Bogdan - prezent

 • 7. Ducuță Alexandru - prezent

 • 8. Găină Maria - prezent

 • 9. Gorneanu Mihaela - prezent

 • 10. Ilie Cătălin Andrei - prezent

 • 11 .loniță George - prezent

 • 12 .Kofod Helen-Daniela - prezent

 • 13 .Laslo Mihail-Cristian - prezent

 • 14 .Lazarov Alexandru-Sebastian - prezent

 • 15 .Matei Ion - prezent

 • 16 .Mălăelea Daniel - prezent

 • 17 .Melnic Constantin-Ion - prezent

 • 18 .Naciu Constantin-Vladimir - prezent

 • 19 .Nicolaidis Mircea-Horațiu - prezent

 • 20 .Pop Claudia-Ramona - prezent

 • 21 .Ploscaru George-Alexandru - prezent

 • 22 .Roșea lustinian - prezent

 • 23 .Șerban Andrei-Bogdan - prezent

 • 24 .Ștefanescu Georgiana-Raluca - prezent

 • 25 .Titică Niculae-Florin - prezent

 • 26 .Țigănuș Marian - prezent

 • 27 .Zamfirescu Leonard-Niculae - absent

Avem 26 de consilieri, din 27, prezenți. Se întrunesc condițiile codului administrativ privind cvorumul necesar desfășurării ședințelor. Dau cuvântul doamnei președinte de ședință.

Dna președinte de ședință Pop Claudia-Ramona

Voi supune la vot - Proiectul de hotărâre privind asigurarea continuității serviciului public de salubrizare pe raza Sectorului 5 al Municipiului București prin încheierea unui contract de prestări servicii în urma derulării unei proceduri de negociere fără publicare a unui anunț de participare (Punctul doi de pe ordinea de zi care a fost suspendată). Domnule secretar, vă rog frumos, să supuneți la vot acest proiect! Mulțumesc!

DI Secretar General Florin Mănuc

 • 1. Agafiței Gheorghiță - împotrivă

 • 2. Agheorghiesei Emil - nu și-a exprimat votul

 • 3. Bîrsan Mihai - împotrivă

 • 4. Cardaș Daniel Constantin - nu și-a exprimat votul

 • 5. Cârlogea George-Cristian - abținere

 • 6. Danciu loan-Bogdan - nu și-a exprimat votul

 • 7. Ducuță Alexandru - împotrivă

 • 8. Găină Maria - nu și-a exprimat votul

 • 9. Gomeanu Mihaela - împotrivă

 • lO. Ilie Cătălin Andrei - împotrivă

 • 11 .loniță George - împotrivă

 • 12 .Kofod Helen-Daniela - împotrivă

 • 13 .Laslo Mihail-Cristian - împotrivă

 • 14 .Lazarov Alexandru-Sebastian - nu și-a exprimat votul

 • 15 .Matei Ion - nu și-a exprimat votul

 • 16 .Mălăelea Daniel - împotrivă

 • 17 .Melnic Constantin-Ion - nu și-a exprimat votul

 • 18 .Naciu Constantin-Vladimir - împotrivă

Dl Primar Popescu Cristian-Victor Piedone

Stați puțin, domnule secretar, ați făcut o prezență și poate nu cu sonor „băieții de la cinci”. Vedeți dacă se aude la sediu la...

5

Dl Secretar General Florin Mănuc

Agheorghiesei Emil? Văd că nu răspund cei de la...

Dl Primar Popescu Cristian-Victor Piedone

Păi nu au cum să răspundă, pentru că ei nu răspund pentru nimic! Nu este nicio problemă. Mergeți mai departe, oricum. înseamnă că sunt absenți, nu?

Din sală

Sau nu vor să voteze.

Dl Primar Popescu Cristian-Victor Piedone

Păi au și ei o opțiune: împotrivă... dar eu cred că este o defecțiune tehnică, ca ce se întâmplă la cinci, acolo. Sunt tehnici defecți. Mai departe!

Dl Secretar General Florin Mănuc

 • 19 .Nicolaidis Mircea-Horatiu - abținere 3                        3

 • 20 .Pop Claudia-Ramona - împotrivă

 • 21 .Ploscaru George-Alexandru - nu și-a exprimat votul

 • 22 .Roșea lustinian - împotrivă

 • 23 .Șerban Andrei-Bogdan - abținere

 • 24 .Ștefanescu Georgiana-Raluca - nu și-a exprimat votul

 • 25 .Titică Niculae-Florin - abținere

3

 • 26 .Țigănuș Marian - nu și-a exprimat votul

Proiectul de hotărâre privind asigurarea continuității serviciului public de salubrizare pe raza Sectorului 5 al Municipiului București prin încheierea unui contract de prestări servicii în urma derulării unei proceduri de negociere fără publicare a unui anunț de participare nu a fost adoptat deoarece nu a îndeplinit condițiile art. 139 alin. (1), în urma votului rezultând 12 voturi împotrivă și 4 abțineri. 3

Dna președinte de ședință Pop Claudia-Ramona

Declarăm ședința de ieri închisă, proiectul de hotărâre nu a trecut.

Prin urmare, stimați colegi, având în vedere că am fost convocați cu altă ordine de zi, în cursul zilei de ieri, voi da citire noii ordini de zi, pentru data de 19.02.2021, ora 1500.

De asemenea, pentru că avem o ședință nouă, îl rog pe domnul secretar să facă din nou prezența. Mulțumesc!

Dl Secretar General Florin Mănuc

 • 1. Agafiței Gheorghiță - prezent

 • 2. Agheorghiesei Emil - absent

 • 3. Bîrsan Mihai - prezent

Dl Primar Popescu Cristian-Victor Piedone

Eu v-am spus că este o problemă cu sunetul. Reglați. A pierdut frecvența.

Dl Secretar General Florin Mănuc

 • 4. Cardas Daniel Constantin - absent 3

 • 5. Cârlogea George-Cristian - prezent

 • 6. Danciu loan-Bogdan - absent

 • 7. Ducuță Alexandru - prezent

 • 8. Găină Maria - absent

 • 9. Gomeanu Mihaela - prezent

 • lO. Ilie Cătălin Andrei - prezent

 • 11 doniță George - prezent

12,Kofod Helen-Daniela - prezent

 • 13 .Laslo Mihail-Cristian - prezent

 • 14 .Lazarov Alexandru-Sebastian - absent

 • 15 .Matei Ion - absent

 • 16 .Mălăelea Daniel - prezent

 • 17 .Melnic Constantin-Ion - absent

 • 18 .Naciu Constantin-Vladimir - prezent

 • 19 .Nicolaidis Mircea-Horațiu - prezent

 • 20 .Pop Claudia-Ramona - prezent

 • 21 .Ploscaru George-Alexandru - absent

 • 22 .Roșea lustinian - prezent

 • 23 .Șerban Andrei-Bogdan - prezent

 • 24 .Ștefanescu Georgiana-Raluca - absent

 • 25 .Titică Niculae-Florin - prezent

 • 26 .Țigănuș Marian - absent

 • 27 .Zamfirescu Leonard-Niculae - absent

Dl Secretar General Florin Mănuc

Avem 16 consilieri prezenți, atât fizic cât și în online. Ședința este legal constituită, putem da citire ordinii de zi.

Dna președinte de ședință Pop Claudia-Ramona

Voi da citire ordinii de zi de astăzi, 19.02.2021:

1. Proiect de hotărâre privind asigurarea continuității serviciului public de salubrizare pe raza Sectorului 5 al Municipiului București prin încheierea unui contract de prestări servicii în urma derulării unei

proceduri de negociere fără publicare a unui anunț de participare. Inițiator: Popescu Cristian-Victor Piedone

Dna președinte de ședință Pop Claudia-Ramona

Toate avizele au fost redactate, acestea fiind nefavorabile.

Dl Primar Popescu Cristian-Victor Piedone

Dacă îmi permiteți, doamna președinte. Voi retrage de pe ordinea de zi acest punct și o să vă informez că, după ședința de ieri și după ce am avut, cum v-am informat în ședința de ieri, de ședința cu Comitetul Situațiilor de Urgență, s-a constatat gravitatea problemelor în care ne aflăm privind suspendarea autorizației de mediu începând cu data de 15.02.2021. Am făcut toate diligențele ca atât eu, reprezentantul executivului, și dumneavoastră, consilierii locali, acționari majoritari ai Societății Salubrizare Fapte, să creăm, nu disconfort, ci să aducem starea de normalitate privind situația, de fapt, a cetățenilor din Sectorul 5.

După discuțiile avute, în paralel, am abandonat și am mers... e adevărat... și consiliat... (și pe această cale le mulțumesc domnilor consilieri, și în special celor prezenți în sală: domnului Iustin Roșea, care a avut o idee strălucită, doamnei Claudia Pop, domnului Ducuță) ... în dezbaterile de aseară, după retragerea din cadrul ședinței de consiliu s-a găsit și o variantă, practic, la un moment dat imposibilă, dar trebuia foarte multă muncă și în ultimele 24 de ore, ce trebuia să se întâmple din luna a șaptea 2020, atunci când prima dată garda națională de mediu au venit, și au constatat anumite nereguli și acel fost management defectuos al Salubrizării Fapte S.A., a dus unde a dus, inclusiv la necomunicarea și neinformarea consiliului local, acționarul majoritar, al executivului despre situația de fapt. Aceste procese verbale, unele semnate, sau nici măcar... altele necontestate, sau... toate se regăseau și cu un cuantum al amenzilor care, mai devreme sau mai târziu, vor fi clar plătite, dar important este că noi nu am știut și nici dumneavoastră, domnilor consilieri, nici noi, executivul, mie aducându-mi la cunoștință în data de 17.02.2021. în aceeași dată am convocat Comitetul pentru Situațiile de Urgență și am convocat ședința de consiliu.

Revin la ce vă spuneam, s-au putut realiza... și aici mulțumesc și celor doi implicați direct, și celor trei din Salubrizare Fapte, Directorul General Adjunct care îndeplinește funcții, nemaiexistând director general, domnul Vărzaru... domnul, chiar dacă a fost dat, printr-un abuz disponibilizat, dat afară; domnul director Kerm, au pus osul împreună la muncă. De 24 de ore și eu, de astăzi dimineață am fost pe teren, s-au adus peste aproximativ 40-50 de basculante de pământ cu piatră ca să nivelăm și să aducem terenul la starea inițială, așa cum au lăsat comisarii gărzii de mediu măsurile ce trebuie îndeplinite. Am salubrizat întreaga zonă, am chemat în cursul zilei de astăzi, în jurul orei 13:00 eram, împreună cu comisarii gărzii de mediu, să constate că măsurile luate de ei au îndeplinit condițiile. După care, domnii directori de la salubrizare au fost împreună la garda de mediu și cu zece minute, de aceea am și întârziat, am primit și o adresă către Salubrizare Fapte și către Primăria Sectorului 5

„Agenția pentru Protecția de Mediu - București,

Către: Salubrizare Fapte,

Spre știința Consiliului Național București

Referitor la suspendarea autorizației de mediu 384/16.09.2020

Ca urmare a dresei 542/19.02.2021 și a Notei de Constatare 64/19.02.2021 transmisă de Comisariatul Municipiului București, înregistrată la Agenția pentru Protecția Mediului București nr. 3838/19.02.2021 prin care suntem informați, în urma verificărilor efectuate, că s-a constat că au fost îndeplinite toate măsurile pentru care a fost emisă adresa nr. 3074/15.02.2021 de suspendare a Autorizației de Mediu nr. 384/16.09.2002, vă comunicăm că: Autorizația de mediu nr. 384/16.09.2002 nu va mai face obiectul suspendării în conformitate cu Ordonanța de Guvern nr. 190/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006 privind protecția mediului, modificată prin Ordonanța de Urgență 164/2008 art. 17.

Din nota de constatare care s-a efectuat la fața locului de comisarii gărzii naționale de mediu și agenție... ”

Cu pozele de acum maxim 1 oră și 30 minute, a dus la îndeplinire, în maxim 24 de ore ceea ce trebuia îndeplinite cu opt luni în urmă. Iată! Dacă se vrea se poate! Iată! Dacă există o implicare se poate! Și astăzi, din clipa în care v-am informat despre această situație, societatea salubrizare, cu tot efectivul, cu toate utilajele, se află pentru remedierea acestui disconfort creat, și ne cerem scuze în numele meu și cu siguranță și în numele consiliului local, mai puțin celor absenți, pentru că, sfidarea celor absenți, raportat la încurcătura care au facut-o în trecut, și sfidarea pentru prezent, dumneavoastră, dragi cetățeni veți contabiliza la un moment dat, și veți știi cine a fost, vă este, și vă va fi aproape.

încă o dată, îmi cer scuze în numele Societății Salubrizare S.A., îmi cer scuze pentru disconfortul creat pentru această încurcătură, de care nici noi, executivul, și nici legislativul, nu am avut habar până pe data de 17.02.2021, și vă promit în modul cel mai solemn, că atât timp cât voi fi primar, atât Salubrizare Fapte cât și consiliul local va lucra doar în interesul pe acest segment vital, de sănătate publică, să zic așa, în interesul dumneavoastră.

încă o dată, stimați cetățeni, îmi cer scuze pentru disconfortul creat și revin a vă spune, domnilor consilieri, să conștientizați că este o etapă. Securea deasupra capului nostru nu a trecut încă, raportat atât la societate, și știți prea bine, raportul băncii care a venit și ne-a prezentat ieri, în ședință, termenul limită, utilajele și încurcătura cu aceste utilaje, cum și în ce fel și vom rămâne deschiși, plus că Garda de Mediu a dat și o monitorizare acută asupra sectorului5.

M -am angajat personal ca pe acel teren, care a făcut obiectul suspendării, să nu mai existe aruncat un capac de bere, un chiștoc de țigară, iar toate mașinile, după prestația din teritoriu să se ducă direct la gropile autorizate, și subliniez, autorizate, de Garda Națională de Mediu aflându-se în proximitatea cea mai apropiată a Municipiului București. E adevărat, gunoiul rezultat este din gunoiul menajer, dar sunt și acei saci rezultați din diferite construcții, sau eu știu ce se întâmplă în gospodărie, sau alea fac obiectul altei gropi de gunoi care, la indicația comisarilor gărzilor de mediu ne-a specificat, exact, unde Salubrizare S.A. trebuie să ducă gunoiul rezultat, atât din cel menajer, cât și cel din construcții.

Sunt bucuros că împreună, și împreună cu consilierii activi ai Consiliului Local Sector 5, nu cu cei absenți, nu cu cei care răspund la o simplă comandă, în interes de partid, și nu în interesul cetățenilor. Care stau ascunși, încă, și nu îți expun adevărata față în fața cetățenilor, cei care i-au votat, așteptând sau crezând, sau bucurând că o problemă îl poate încurca pe un primar sau un consiliu care vrea să lucreze în interesul cetățenilor. Nu, dragi oameni, stimați consilieri! Cum am spus, indiferent că am o polemică cu unul dintre consilieri, sau altul ne... să folosesc un termen... ne ciondănim, pe criterii politice, să știți cu toții, că și cu acei consilieri care au înțeles aceste mici șicane... (că asta este consiliul local, până la urmă, este format din mai multe formațiuni politice. Fiecare formațiune politică își vede, în primul rând, dacă ar trebui să fie într-o normalitate, să își vadă interesul cetățenilor, iar a doua oară interesul de partid).

Astăzi, în sală, pot să vă spun cu toată responsabilitatea că se află consilierii care au pus prima data interesul cetățeanului, după care interesul de partid. Atât timp cât cetățeanul este rezolvat, bătălia politică este permisibilă, dar nu o bătălie permisibilă în blocajul dezvoltării sau vătămării exclusive a cetățeanului care nu are nicio vină, el, exprimându-și un vot, așa cum și l-a exprimat, noi trebuie să îl respectăm.

Eu vă mulțumesc și încă o dată le mulțumesc celor implicați în această problemă rezolvată și c-am atât am avut să vă spun, important este că o să vă țin la curent.

Am spus că noul management și noua A.G.A., care se va contura ca reprezentant al dumneavoastră pe care l-ați votat în ultima ședință ordinară, mă scuzați, pentru Salubrizare Fapte... noi vrem cu toții, și consiliul local, cred, oamenii sănătoși la cap, cât și executiv să avem, într-adevăr o societate de salubrizare responsabilă, să fie susținută de noi și să înțelegem că, mai presus de noi, este, într-adevăr legea, dar până la lege sunt cetățenii care ne-au dat... și noi suntem datorită lor suntem prezenți în această sală și tot ei, prin taxe și impozite ne plătesc pe noi și pe toată lumea.

Vă mulțumesc! îi mulțumesc domnului Roșea și pentru (i-am zis dinainte), îi mulțumesc și pentru... îi urmăresc Facebook-ul, eu i-am zis „Dacă nu ai un Roșea, să ți-l cumperi nu putem să-1 cumpărăm, dar măcar să-1 menținem viu. îmi place poza, numai că mă deranjează, el a spus acolo, treaba lui, o să îi dau un autograf. M-a pus lângă alți doi primari, eu o să îi spun „Asta este adevăratD restul, nu știu ce se întâmplă. Să vă dea Dumnezeu Sănătate! Uitați! Domnul Roșea m-a pus lângă cei doi primari, îi respect, ăsta este cel care decontează astăzi și ia castanele pentru toți si pentru toată lumea. împreună cu dumneavoastră, rămânem cei adevărați.

Dl consilier Roșea lustinian

Ce scrie acolo?

Dl Primar Popescu Cristian-Victor Piedone

Niciodată cu P.S.D. Domnule, eu v-am spus încă o dată, eu nu mă dezic de o alianță, eu mă dezic de... mi-ați ridicat mingea încă o dată, Mulțumesc! ... de Florea

5. Dacă vă plac lucrurile astea o să mai spun odată: Florea 5, Florea 5, Florea 5. Mai vă spun domnule? Mai aveți nevoie? P.S.D. este un partid respectabil la nivel, cum și al dumneavoastră. Da? Să vă dau exemplu din partidul dumneavoastră, cum le patinează în altă parte direcția? Nu! Important este că noi astăzi știm ce avem de făcut. Și la dumneavoastră, în partid, nu cred că este un om cu o singură telecomandă să dea sonorul mai încet sau să-l pună pe mut.

Dl consilier Laslo Mihail-Cristian

La noi, cred că este singurul partid în care nu există telecomandă.

Dl Primar Popescu Cristian-Victor Piedone

Domnule Laslo, epoca faraonilor și a dictatorilor a trecut. Dacă nu se înțelege că... da, domnule Ducuță!

Dl consilier Ducuță Alaxendru

Permiteți?

Dl Primar Popescu Cristian-Victor Piedone

Niciodată! Dar nu vă permit eu, doamna președinte! Ar fi culmea.

Dna președinte de ședință Pop Claudia-Ramona

Da, vă rog!

Dl consilier Ducuță Alaxendru

Ați zis până acum cuvinte frumoase, pot să spun. Așa că, încerc să respect ceea ce ați spus dumneavoastră în ședință, iar aceasta este să nu facem politică. Dumneavoastră ați făcut vreun sfert de oră politică, așa că permiteți-mi să fac un minut politică, acum.

Dl Primar Popescu Cristian-Victor Piedone

Bineînțeles, domnule!

Dl consilier Ducuță Alaxendru

Cu adevărat și sunt sigur că consilierii Partidului Național Liberal și consilierii, partenerii noștri de guvernare, U.S.R. P.L.U.S., și consilierii care sunt pe treapta de la Partidul Mișcarea Populară vor fi întotdeauna pentru sprijinul cetățenilor. Am dovedit-o astăzi! Am venit! Și dacă nu se rezolva cu soluția pe care ați găsit-o dumneavoastră acum, (și vă mulțumim că ați recunoscut că ați găsit-o cu sprijinul nostru), mai avea o soluție și cetățenii aveau, sigur, și gunoiul menajer și stradal ridicat. Mai avem o singură problemă care ne-a fost adusă la cunoștință ieri...

Dl Primar Popescu Cristian-Victor Piedone

M-ati făcut curios si când sunt curios întreb: care era soluția? 5                                                5                                                                                                                                     3

DI consilier Ducuță Alaxendru

Am postat-o, un pic, pe Facebook.

Dl Primar Popescu Cristian-Victor Piedone

Nu, nu, nu, păi da...

Dl consilier Ducuță Alaxendru

Era chiar la dumneavoastră în pix pentru o lună de zile și după care transferam frumos la A.E.S. și rezolvam și problema cu banca...

Dl Primar Popescu Cristian-Victor Piedone

Să știți că problema rămâne deschisă.

Dl consilier Ducuță Alaxendru

Absolut! Tocmai asta voiam să zic.

Dl Primar Popescu Cristian-Victor Piedone

Este deschisă. Să nu vă mire faptul ca la următoarea ședință ordinară să pună acest proiect pentru demararea unei licitații pentru aducerea unei societăți responsabile, dacă vom constata că suntem în incapacitate de a rezolva problema cu banca. Vorbim deschis, oameni buni, aici nu mai este politică. Avem bani? Ce se întâmplă? Are bani A.E.S.-ul? Ce se întâmplă? Ale cui sunt utilajele? Da? Asta este, pot să zic că este o prioritate pentru mine, ca în următoarea săptămână să vă aduc la cunoștință situația reală și viziunea „Ce avem de făcut?” că ce-am făcut? Am mutat bobul pentru două, trei săptămâni, iar ni se întoarce dacă nu gestionăm acum și nu reglăm ce avem de făcut pentru perioada următoare.

Dl consilier Ducuță Alaxendru

Da, asta era una dintre problemele pe care voiam să le ridic la... deja am luat noi, la cunoștință, ieri de problema cu banca. Am văzut deja, de ieri, o deschidere a băncii destul de mare și sunt sigur că se va găsi înțelegere, iar, vă anunț de acum, că noi nu vom vota către un alt operator economic să facă salubrizare în cadrul Sectorului 5 dintr-un singur motiv: avem cea mai mare flotă din București, la ora actuală, care ar fi păcat să nu o putem folosi.

Dl Primar Popescu Cristian-Victor Piedone

Domnule Ducuță, poți să ai flotă dacă nu ai comandant? Dacă nu ai bănuți pentru motorină?

Dl consilier Ducuță Alaxendru

Eu zic că avem și un legislativ și un executiv.

Dl Primar Popescu Cristian-Victor Piedone

Și dacă flota nu-ți aparține și e gajată, și e luată? Păi poți să fii cel mai bun comandant si dacă îti ia barca...

3                          9

Dl consilier Ducuță Alaxendru

Nu o să rămânem fără această flotă!

îmi mențin punctul de vedere că cetățenii știu ceea ce votează și sunt sigur că nu au votat numai nume, au votat P.S.D.-ul când au pus ștampila și acum sper să vadă că i-au reprezentant cu brio, în această zi, și ieri și astăzi, pentru curățenia acestui sector. Eu vă mulțumesc și colegilor care au avut îngăduința și bună voința să vină la aceste ședințe, în sprijinul cetățenilor și lor le mulțumesc, în speță Partidului Național Liberal, U.S.R. P.L.U.S., P.M.P. și P.P.U.(s-l).

Dna președinte de ședință Pop Claudia-Ramona

Mai dorește să ia cineva cuvântul? Și eu la fel, vă mulțumim, domnule Primar, în numele Sectorului 5. Ați făcut un lucru extraordinar! Eram convinsă că veți găsi soluția legală, întotdeauna se găsesc soluții.

Dl Primar Popescu Cristian-Victor Piedone

Oricum, suntem în stradă, vreau să vă spun și am solicitat, sunt și domnii directori aici în sală. Domnule Vărzaru, sunteți? Da. I-am solicitat și domnului director în 24 de ore, chiar dacă vor suplimenta efectivele, să aducem la o stare de normalitate absenteismul nostru de 48 de ore în teren. Să aducem, cel puțin în următoarele ore, fiind și weekend-ul, puțin mai lejer, să degajăm absolut tot. Și drumul normal al gropilor de gunoi. Sper că s-a înțeles, serviciu ușor! Eu am să fiu, cu echipa, în continuare la monitorizare, personal, și restul... să vă dea Dumnezeu numai bine! Să ne gândim, cum am spus, înainte de politică, că suntem reprezentanții celor care ne-au ales și avem o mare responsabilitate. Eu vă mulțumesc!

Vă urez un weekend plăcut! încă o dată îmi cer scuze cetățenilor Sectorului 5, personal, pentru acest disconfort și nu spun, de această dată, că acest disconfort dacă a fost creat de vecea moștenire, de... eu știu... nu! Poți să gestionezi? Un lucru îți asumi. Mi-am asumat, îmi voi asuma atât greșelile cât și victoriile. Nu sunt un om să fug din fața responsabilităților, vă mulțumesc și o zi bună!

Dna președinte de ședință Pop Claudia-Ramona

Declarăm ședința închisă! Mulțumesc! 5                5                                                   S

Lucrările ședinței se declară închise la ora 1537. 3                5

p. SECRETAR GENERAL SCETOR 5, MĂNUC FLORIN