Proces verbal din 18.02.2021

Proces verbal ședință extraordinară din data de 18.02.2021

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

PROCES VERBAL

al ședinței extraordinare a Consiliului Local Sector 5 din data de 18.02.2021

Ședința a fost convocată de Primarul Sectorului 5 prin Dispoziția înregistrată cu nr. 1726/18.02.2021.

Lucrările ședinței încep la ora 1508.

Ședința se desfășoară în sistem hibrid: 9                  9                                    9

 • - doamnele și domnii consilieri locali - Cârlogea George-Cristian, Ducuță Alexandru, Gomeanu Mihaela, Ilie Cătălin Andrei, loniță George, Laslo Mihail-Cristian, Naciu Constantin-Vladimir, Nicolaidis Mircea-Horațiu, Pop Claudia-Ramona, Roșea lustinian și Titică Niculae-Florin sunt prezenți la sediul Primăriei Sector 5, strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, în sala de ședințe situată la etajul 1, camera 1;

 • - doamnele și domnii consilieri locali - Agafiței Gheorghiță, Bîrsan Mihai, Kofod Helen-Daniela, Șerban Andrei-Bogdan și Zamfirescu Leonard-Niculae sunt prezenți la ședință prin intermediul mijloacelor electronice.

Lipsesc doamnele și domnii consilieri locali: Agheorghiesei Emil, Cardaș Daniel Constantin, Țigănuș Marian, Matei Ion, Găină Marian, Danciu loan-Bogdan, Lazarov Alexandru-Sebastian, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru și Ștefanescu Georgiana Raluca.

La ședință au participat domnul Primar - Popescu Cristian-Victor Piedone și domnul Secretar General al Sectorului 5 - Mănuc Florin.

Dna președinte de ședință Pop Claudia-Ramona

Bună ziua! Vă rog, domnule secretar, să facem prezența!

Dl Secretar General Florin Mănuc

Bună ziua!

 • 1. Agafiței Gheorghiță - prezent

 • 2. Agheorghiesei Emil - absent

 • 3. Bîrsan Mihai - prezent

 • 4. Cardas Daniel Constantin - absent 9

 • 5. Cârlogea George-Cristian - prezent

 • 6. Danciu loan-Bogdan - absent

 • 7. Ducuță Alexandru - prezent

 • 8. Găină Maria - absentă

 • 9. Gorneanu Mihaela - prezentă

 • 10. Ilie Cătălin Andrei - prezent

 • 11 doniță George - prezent

12,Kofod Helen-Daniela - prezentă

 • 13 .Laslo Mihail-Cristian - prezent

 • 14 .Lazarov Alexandru-Sebastian - absent

 • 15 .Matei Ion - absent

lâ.Mălăelea Daniel - absent

 • 17 .Melnic Constantin-Ion - absent

 • 18 .Naciu Constantin-Vladimir - prezent

 • 19 .Nicolaidis Mircea-Horațiu - prezent

 • 20 .Pop Claudia-Ramona - prezentă

2LPloscaru George-Alexandru - absent

 • 22 .Roșea lustinian - prezent

 • 23 .Șerban Andrei-Bogdan - prezent

 • 24 .Ștefanescu Georgiana-Raluca - absentă

 • 25 .Titică Niculae-Florin - prezent

 • 26 .Țigănuș Marian - absent

 • 27 .Zamfirescu Leonard-Niculae - prezent

Constatând că sunt prezenți 16 consilieri locali, atât în format fizic, cât și Online, dintr-un număr de 27, se întrunesc condițiile art. 137 din Codul Administrativ privind cvorumul. Ședința este legal constituită. Dau cuvântul doamnei președinte.

Dna președinte de ședință Pop Claudia-Ramona

Dau citire ordinii de zi a ședinței extraordinare din data de 18.02.2021:

 • 5               J

 • 1. Informarea Consiliului Local Sector 5 de către Raiffeisen Bank privind posibilitatea accesării garanției în cuantum de 36.000.000 de RON ca urmare a neachitării creditului AES S.A. garantat de Consiliul Local Sector 5 și posibilitatea intrării în insolvență a Primăriei Sectorului 5 al Municipiului București. 5

 • 2. Proiect de hotărâre privind asigurarea continuității serviciului public de salubrizare pe raza Sectorului 5 al Municipiului București prin încheierea unui contract de prestări servicii în urma derulării unei proceduri de negociere fără publicare a unui anunț de participare.

Avem două comisii, din care au primit avize nefavorabile. De asemenea, la Diverse s-a înscris domnul director de la REBU, din câte înțeleg.

Supunem spre aprobare ordinea de zi.

Dl Secretar General Mănuc Florin

 • 1. Agafiței Gheorghiță - pentru

 • 2. Bîrsan Mihai - pentru

 • 3. Cârlogea George-Cristian - pentru

 • 4. Ducuță Alexandru - pentru

 • 5. Gorneanu Mihaela - pentru

 • 6. Ilie Cătălin Andrei - pentru

 • 7. loniță George - pentru

 • 8. Kofod Helen-Daniela - pentru

 • 9. Laslo Mihail-Cristian - pentru lO.Naciu Constantin-Vladimir - pentru 1 l.Nicolaidis Mircea-Horațiu - pentru 12.Pop Claudia-Ramona - pentru

 • 13 .Roșea lustinian - pentru

 • 14 .Șerban Andrei-Bogdan - pentru

 • 15 .Titică Niculae-Florin - pentru

lâ.Zamfirescu Leonard-Niculae - pentru

Ordinea de zi a fost aprobată cu 16 voturi pentru.

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone

Doamna președinte, înainte să intrați în ordinea de zi la discuții, permiteți-mi să informez consiliul local, și nu este un raport, astăzi de dimineață l-am primit. Este solicitat de mai mult timp Direcției Economice. Vreau să vă informez situația Primăriei Sectorului 5 și mă refer la situația datoriilor la data de 18.02.2021, astăzi. Pentru că este legat de ce voi spune acum, și de următoarele, ca să constatăm cu toții, gravitatea în care ne aflăm și ei spun că de această dată ne dezbrăcăm de orice culoare politică, a oricărei formațiuni politice reprezentată în Consiliul Local și adevărul este cel care este scris pe hârtie de către Direcția Economică a Primăriei, si o să vi-1 aduc la cunoștință. 9                                                                           5          ’

Deci, situația datoriilor la data de 18.02.2021 - Primăria Sectorului 5 are 18.547.666 lei, conform anexei 1. Anexa 1 reprezintă situația de facturi neplătite, la această dată, și o să revin puțin mai încolo, pentru că aici se găsesc și viitoarele arierate. Grupul de Acțiune Locală - 900.098 lei, conform anexei 2. Unitățile de învățământ preuniversitar - 5.312.216 mii lei, conform anexei 3. Direcția Taxe și Impozite Sector 5 - 1.000.000 de lei, conform anexei 4. Complexul Sf. Andrei -175.000 lei, conform anexei 5. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 - 757.557 lei, conform anexei 6. S.C. Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A. - 38.550.000 conform anexei 7. Tot S.C. Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A. - 14.691.108 lei TVA de plată până la data de 28.02.2021, conform anexei 8. S.C. Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A. - 301.175.605 lei conform anexei 9. S.C. Economat S.R.L. - 34.425.172 mii lei, conform anexei 10. S.C. Economat S.R.L. - 23.729.978 lei, conform anexei 11. S.C. Economat S.R.L. - 118.884.375 mii lei, conform anexei 12. Viramente salarii, impozite și CAS -4.000.000 lei. Dobânzi și rambursări din credite 5.700.000 mii lei, total datorii -569.045.769,52 lei.

Domnilor consilieri, după ședință o să vă prezint ce înseamnă toate anexele, o să aveți fiecare un dosar defalcat pe situația exactă. Vreau să subliniez faptul că, astăzi, în conturile Primăriei Sectorului 5, la ora intrării în consiliu, se află 3.000.000 de lei, în contextul în care până pe 25 ale lunii avem de plătit diferența, că s-au plătit doar salariile nete, diferențe de viramente, salarii și impozite și CAS 4.000.000 de lei si dobânzile si rambursări credite 5.700.000 de mii lei, având în cont, repet, 3.000.000 de lei.

Mai departe, vreau să vă prezint și o situație care urmează să se mai adauge la aceste datorii: AES-ul ne-a trimis situația lucrărilor nefacturate si obiectele de 5                                                                                 9

produse nepredate către primărie. Denumire: valoare lucrări nefacturate: 17.094.602 mii lei; valoare obiecte și produse nepredate - 117.997.070 mii lei, total cu TVA - 160.759.090 lei; obiecte și produse nepredate către primărie: bulbi lalele și zambile - 135.000 lei, patinoare 2019 (2019 însemnând anul achiziției) -117.431.661 lei; depozitare patinoare 2019-2021 -430.409 lei. Având Societate de Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A. un capital social de 178.951.063 lei, vă informez, banii în capitalul social - 0 lei, 0 bani la data citirii către dumneavoastră a acestei informări.

Mai departe, avem către unitățile de învățământ un borderou centralizator al plăților neachitate, subordonate consiliului local, mă refer la toate grădinițele, liceele, Complexul Sf. Andrei, Direcția Generală de ... tot ce ține de grădinițe, creșe -7.251.000 de lei.

în contextul în care încasările pe anul 2020, din venituri proprii rezultă 115.646.843 lei, doar cetățenii, plătindu-și taxele și impozitele; cote și sume defalcate din impozitul pe clădiri 429.709.366 mii lei; sume defalcate din TVA -78.003.310 lei; subvenții de la bugetul de stat - 708.022,13 lei, alte sume primite de la U.E. 26.330 lei; sume primite fonduri europene - 2.669.676,669 mii lei, rezultă, un total al veniturilor încasate pe anul 2020 de 626.763.549,21 mii lei.

Am ținut să vă fac și fotografia încasărilor raportat la datoria pe 2021 scriptice, nefacturate, avem suma exactă, aproape de cea a veniturilor și tuturor sumelor provenite din cotele TVA defalcate, etc., excluzând salarii, excluzând... deci, datoria, astăzi, a primăriei este mai mare decât veniturile cumulate. Vă informez că, în maxim o săptămână, două, trei, vor apărea arierate, facturi din... cel mai devreme, pot să spun că sunt din 21.02.2020, doar două facturi însumează 7.000.000 de lei, Capital Vision - proiectare, autorizare lucrări infrastructură străzi - pe hârtii, proiectare. Suntem somați.

Pe lângă toate aceste datorii vă informez că suntem... nu s-a tipărit încă ca să nu întârzii la consiliu, avem și societățile cu care suntem notificați deja și avem popriri pe conturi. Acolo suma se ridică... dacă și ultima rectificare pe care am primit-o privind terenul Pasteur în suma de 81.000.000 de lei, deci și acolo avem undeva notificări de plată, undeva se ridică și la ... să aproximez, să nu vă dau o ... peste 160.000.000 de lei. La care, urmăm discuțiile de astăzi, și aici cu toții trebuie să găsim o soluție, pentru că astăzi, cum stă primăria, o declar cu toată responsabilitatea, putem deveni prima primărie, dintr-o capitală europeană, municipiu de sector, care poate fi declarată în insolvență. Raportat la venituri, raportat la cheltuieli, salarii și arieratele care inevitabil vor apărea. Odată ce apar arieratele, vă informez, și știți prea bine, nu vom mai primi cotele defalcate. Neprimind cotele defalcate, primăria, astăzi, a Sectorului 5 a supraviețuit datorită acestor cote defalcate, din acele venituri proprii.

90 de zile de arierate și neachitarea datoriilor, intrăm în arierate, nu ni se mai dau cotele defalcate, nu mai putem plăti salariile, vor începe disponibilizările masive și nu vreau să mă gândesc la... nu sunt prăpăstios, este situația reală, de fapt, este situația la 100 de zile de mandat, nu mi se poate impune mie, nici dumneavoastră, noilor aleși, situația de fapt. Ea vine din urmă, noi trebuie să ne gândim astăzi, ce facem mâine cu instituția, plus... am convocat, și mi s-a părut de o gravitate extraordinară când ieri, pe data de 17.02.2021, am primit informația că pe 15.02.2021 Societății de Salubrizare S.A. i-a fost ridicată autorizația de mediu, fiind în imposibilitatea de a mai opera în Sectorul 5, pe o perioadă de 6 luni de zile.

Informația pe care am primit-o ieri mi s-a părut de o gravitate pentru că cu sănătatea oamenilor nu ne jucăm, și mă refer la gunoiul care, începând de astăzi nimeni, nu poate să îl ridice de pe stradă, conform legii. Eu dacă aș da comanda, într-o nebunie a mea, nu am cum să plătesc o factură a unei prestații care nu există și nici cei care efectuează nu pot să plătească pentru că sunt direct dosare penale, iar eu nu pot să fac o comandă unei societăți ce are activitatea suspendată.

De aceea, am convocat ieri comitetul pentru situațiile de urgență, am adus la cunoștința domniilor lor, situația în care ne aflăm, mai puțin cea financiară, m-am referit doar la salubrizarea sectorului, și am fost împuternicit, prin hotărârea situațiilor de urgență să convoc consiliul local în regim de urgență, să găsim împreună o soluție.

Soluția pe care v-am prezentat-o astăzi este o soluție de... așa a văzut-o executivul, nu spun că este soluția cea mai bună, nu spun că... împreună trebuie să găsim o soluție ca astăzi, mâine, poimâine, până vom găsi o soluție, gunoiul să nu stea pe străzi. Ne aparține, tuturor celor prezenți această responsabilitate, iar trecutul nu ne interesează, sau poate va interesa pe altcineva, pe noi trebuie să vedem cum deblocăm această situație.

5

Am făcut această informare pentru dumneavoastră să știți atât de unde plecăm și ce putem și cum putem să rezolvăm, în condițiile legii, această problemă. Noi vom rămâne, zilele următoare, în contact direct, punându-vă la dispoziție toate documentele privind datoriile, este un alt subiect, astăzi mă opresc aici și îi dau cuvântul doamnei președinte să intrăm în ordinea de zi. Vă mulțumesc!

Dna președinte de ședință Pop Ciaudia-Ramona

Mulțumim, domnule primar! Voi da citire punctului 1 de pe ordinea de zi -Informarea Consiliului Local Sector 5 de către Raiffeisen Bank privind posibilitatea accesării garanției în cuantum de 36.000.000 RON ca urmare a neachitării creditului AES S.A. garantat de Consiliul Local Sector 5 și posibilitatea intrării în insolvență a Primăriei Sectorului 5 al Municipiului București. Cine dorește să ia cuvântul? Vă rog!

Dna Teleanu Luminița-Mihaela - reprezentant Raiffeisen Bank

Bună ziua! Numele meu este Luminița Teleanu, sunt manager Sector Public din banca Raiffeisen Bank și reprezint banca Raiffeisen în încercarea de a rezolva situația delicată a finanțării acordată companiei Amenajare Edilitară și Salubrizare. Banca noastră a câștigat licitația de finanțare în baza unei proceduri de selecție, urmare a unei Hotărâri a Consiliului Local Sector 5 din 26.11.2019, este vorba de Hotărârile Consiliului Local 276 și 277, emise de Primăria Sectorului 5.

Creditul acordat are două componente: o finanțare pentru utilaje și echipamente de salubrizare în valoare de 65.723.377 de lei, care are, în momentul de față un sold de 48.217.354,86 de lei. Acest credit trebuie rambursat în 108 rate, lunare, începând cu luna martie 2021, până în data de 28.02.2030. Deci, creditul a fost acordat pentru 10 ani. Valoarea unei rate este de 446.457 de lei, iar dobânda de aproximativ 178.000 lei lunar, nu vă pot spune exact pentru că ROBOR-ul variază și atunci sunt niște mici modificări; cea de-a doua componentă este un credit pentru TVA aferente achiziției echipamentelor, în sumă de 14.691.108 lei și care, în momentul de față, are un sold de 7.126.272,97 lei. Acest credit, pentru achitarea TVA-ului a fost acordat în februarie 2020 cu scadentă de un an. Scadenta 5                                                                    9

acestui credit este data de 28 februarie 2021, sfârșitul acestei luni.

Rambursarea creditului ar fi trebuit să se facă din rambursarea de TVA pe care Amenajare Edilitară și Salubrizare ar fi trebui să o ceară de la ANAF, printr-o cerere de rambursare a TVA-ului. Din păcate AES nu a depus cererea de rambursare a TVA-ului, până la această dată, cu mai puțin de două săptămâni de la scadenta creditului. 9

Menționez că valoarea garanției primăriei este de 38.000.500 lei, nu de 36.000.500 lei, fac o mică corecție.

Știm de problemele și discuțiile de prestarea serviciului de salubritate în Sectorul 5, și nu doresc să comentez ce se întâmplă. Este o chestiune internă a administrației locale și ține de dumneavoastră. Eu vreau doar să explic ce opțiuni avem sau ce se va întâmpla dacă nu se va rambursa creditul scadent la sfârșitul lunii februarie și de asemenea, vreau să subliniez că transferul cu titlul gratuit în patrimoniul primăriei, lucru care s-a întâmplat în luna martie, anul trecut, a echipamentelor și utilajelor AES și apoi cedarea acestora către Salubrizare Fapte 5, tot cu titlu gratuit, nu respectă obiectul contractului de credit încheiat între noi și Amenajare Edilitară și Salubrizare, deci, este un eveniment ne-default, cum se numește, foarte clar.

Tot ce vreau să vă spun în continuare, ține de normele și regulamentele Băncii Naționale ale României. Stiti că industria bancară este foarte strict 9                                                                                         5       9

reglementată și trebuie să respecte niște norme, B.N.R. impunând norme foarte stricte în cazul neachitării la termen. Astfel, procedura prevede următorii pași: dacă la final de februarie nu se achită suma creditului pentru rambursare TVA, se intră în restanță și încep să se perceapă dobânzi penalizatoare. Conform contractului de facilitate dobânzile penalizatoare se plătesc în ziua a cincisprezecea, de la data intrării în restanță, deci mai este un momențel de respiro, cum s-ar zice. Dacă peste alte 90 de zile, am văzut că și la dumneavoastră este un termen de 90 de zile pe arierate, deci, dacă peste 90 de zile nu se achită suma respectivă se declară incapacitate de plată. Automat, conform regulamentelor băncii naționale și celălalt credit, care are acum sold de 48.217.354 de lei și este garantat de Primăria Sectorului 5, este declarat scadent anticipat, deci, nu există o instituție, companie care să aibă un credit curent și un credit restant. Adică în fond de ce nu... cum să-1 achiți pe cel curent, dacă ai unul restant? Deci este foarte clar să se intră în default automat. Ceea ce înseamnă că se va investi cu titlu executoriu garanția primăriei, și conform legii finanțelor publice, pe toată suma se va investi poprire pe conturile primăriei din Trezorerie.

Există aici o notificare pe care, așa era la momentul acordării creditelor, o face instituția garantă, adică Primăria Sectorului 5 către Trezorerie, în care spune că la un moment dat... „Vă instructăm, irevocabil, că la data la care banca vă va notifica intenția sa de executare a garanției, însoțită de un exemplar al contractului de credit și un exemplar al acordului de garantare, să debitați contul și să faceți plata către bancă a sumelor cerute de către aceasta, în notificarea sa, fără a mai solicita îndeplinirea niciunei formalități suplimentare.” Asta înseamnă că, instituindu-se poprire pe conturile primăriei, toate sumele din conturile primăriei vor fi redirecționate către plata creditului la Raiffeisen, prin urmare, nu se vor mai putea achita decât, în cel mai bun caz, salariile, pentru că acestea, sunt cumva, exceptate de la popriri. Presupun că știți legea popririi.

Dna președinte de ședință Pop Claudia-Ramona

Nu aveți dreptate! O să vă spun la final.

Dna Teleanu Luminița-Mihaela - reprezentant Raiffeisen Bank

Nu-i problemă, mă puteți întrerupe. Nu sunt un extrem de mega specialist.

Dacă sumele vor fi plătite de către Raiffeisen, mă rog, în afară de celelalte datorii scadente, nu veți mai putea plăti nici creditele de la celelalte bănci. Mă rog, eu fac referire la partea de împrumuturi, pe care știu că le aveți, și atunci vor putea declanșa si ei scadenta. 5       5                                   5

Vreau însă, să vă aduc la cunoștință, câteva implicații extinse, față de cele menționate mai sus, și anume: sectorul 5 face parte din Municipiul București, este unul din Sectoarele Municipiului București. București are un rating internațional și, de asemenea, are emisiuni de obligațiuni pe bursa de valori București, deținută de rezidenți și de nerezidenți. O situația de incapacitate de plată pentru un sector din București este un mare semnal de alarmă către toți investitorii care nu au de unde să știe, că motivul nerambursării creditului este nedepunerea unei cereri de rambursare TVA, și vor crede că este o problemă economică, nu se mai încasează taxe, impozite, nu știu. Automat, dobânda obligațiunilor listate o să crească. Mai mult decât atât, Bucureștiul este, în același timp, are 25% din PIB-ul României (23-25%, ceva pe acolo). O percepție, cum că Bucureștiul are probele financiare s-ar putea extinde și asupra discuțiilor pe care Guvernul le are cu agențiile de rating periodic și chiar poate influența rating-ul de țară.

Nu este o glumă! Am vrut să vă spun toate aceste implicații pentru că reprezint un grup internațional cu prezență în toată Europa centrală și de vest, și am văzut ce s-a întâmplat în alte țări. Vă pot da exemplul Ungariei.

Soluții există. Sper că putem ajunge la o înțelegere, putem discuta și ajunge la o înțelegere. Eu cam asta am avut de prezentat.

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone

Dacă îmi permiteți! Doamna a făcut o informare, noi am luat la cunoștință, urmează, ori în comisiile de specialitate să dezbatem și să... important este că ne-a expus punctul de vedere al băncii și noi, în urma dezbaterii vom hotărî ce este mai bine, cum este în interesul instituției Primăriei Sectorului 5. Doamna președinte, vă rog!

Dna președinte de ședință Pop Claudia-Ramona

Mulțumim! Voi da citire celui de-al doilea punct al ordinii de zi (aceasta a fost doar o informare) - Proiect de hotărâre privind asigurarea continuității serviciului public de salubrizare pe raza Sectorului 5 al Municipiului București prin încheierea unui contract de prestări servicii în urma derulării unei proceduri de negociere fără publicare a unui anunț de participare. Vreau să aduc la cunoștință că comisiile au dataviz nefavorabil. Cine dorește să ia cuvântul? 3           3                                                                                                                                                                               3

Dl consilier Bîrsan Mihai

Deci, epopeea cu Salubritatea văd că continuă. Observ că în fiecare ședință dezbatem Salubritate Fapte S.A. Pe de altă parte, consider că soluția pentru rezolvarea problemei este A.E.S.-ul, această societate care la fel ca și salubritate fapte are acționar unic Consiliul Local este cea care a contractat leasing-ul pentru utilaje, având în vedere delegarea serviciului de salubrizare, care a mai fost delegat către A.E.S. și în trecut, de două ori. Așadar, de ce nu ar fi A.E.S.-ul în stare să rezolve situația, în loc să se demareze alte proceduri de negociere fără publicare?

Totodată, solicit punctul de vedere al secretarului sectorului față de procedura asta, respectiv negociere fără publicare.

Dna președinte de ședință Pop Claudia-Ramona

Domnule Agafiței Gheorghiță, vă ascult!

Dl consilier Agafîței Gheorghiță

Buna ziua! Din documentele pe care le-am văzut astăzi, observ că situația asta drenează încă din august 2020, cel puțin. în primul rând nu pot să înțeleg de ce nu ne-a fost adusă la cunoștință până astăzi și suntem puși în fața unei situații de criză? în al doilea rând vreau să susțin ce a zis colegul meu, mai devreme, din cunoștințele mele A.E.S. S.A. are o autorizație de mediu, care expiră în iunie 2021, este proprietara utilajelor de salubritate și ar putea, foarte bine, să desfășoare această activitate fără să mai trebuiască să cheltuim alți bani cu o firmă externă. Pe cât posibil. Mulțumesc!

Dna președinte de ședință Pop Claudia-Ramona

Mai dorește cineva să ia cuvântul? Domnul director, vă rog!

Dl consilier Bîrsan Mihai

Cred că ar trebui noi să primim răspunsurile, înainte să dăm cuvântul unui invitat!

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone

Dați-i, domnule Secretar, răspunsul domnului...

Dl Secretar General Mănuc Florin

S-a considerat că în cauză sunt incidente pe prevederile art. 104 alin. (1), lit. c) din legea 98/2016 privind achizițiile publice și că este singura modalitate, legală, de a debloca situația creată prin retragerea autorizației de mediu pentru societatea Salubrizare Fapte 5.

Dl consilier Roșea lustinian

Iustin Roșea, grupul U.S.R.-P.L.U.S. Salubrizare, cred că prima măsură pe care trebuia să o luăm în actuala formație a consiliului local era salubrizarea. Asta însemnând să scoatem politicul din companii, din administrație, să scoatem gunoiul controlat către D.N.A. și să nu ascundem mizeriile sub organigrame umflate și sub bibliorafturi de resurse umane.

Cu tot respectul, am depus și repet în fiecare ședință patru hotărâri care ne ajutau să nu fim, astăzi, în situația de față. Vorbesc de audit, vorbesc de constituirea acelei comisii speciale, ale consiliului local, care să poată verifica măsurile sau intențiile de corupție. Vorbim de transparență și de buget participativ. Toate acestea au fost blocate cu sprijinul aparatului Sectorului 5, este realitatea!

Ați spus că trebuie să ne dezbrăcăm. Noi suntem dezbrăcați și suntem cu mâinile suflecate să facem treabă de patru luni de zile, aproape 100 de zile. Nu am să mai fac referință la perioada Florea pentru că știm ce politică, câtă corupție, și ce strategii de... nu mai spun... a folosit, dar domnule Primar, în 6 octombrie, dumneavoastră declarați public la ieșirea din sediul închis al P.S.D. „Am vorbit cu P.S.D. și avem o majoritate Astăzi, unde este P.S.D.-ul? Ne puteți răspunde?

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone

Dacă îl vedeți dumneavoastră, îl văd și eu.

Dl consilier Roșea lustinian

Ok! Deci, dumneavoastră veniți în fața noastră, astăzi, cu o problemă a alianței? J

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone

Domnule Roșea, faceți-vă numărul politic și am să vă răspund cum vreți dumneavoastră. Dacă vă place să vă vedeți live, puteți să o faceți la dumneavoastră...

Dl consilier Roșea lustinian

Am dreptul să nu fiu live.

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone

Nu, este ședință publică. De aceea, v-ați ales calitatea de consilier. Spuneați de 6 octombrie... bun, spuneați că ați depus nenumărate... ce a blocat aparatul propriu al primarului? Spuneți-mi, ce ați spus dumneavoastră legat de salubrizare?

Dl consilier Roșea lustinian

Am spus: constituirea unei comisii de anchete.

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone

Audit, nu?

Dl consilier Roșea lustinian

Audit extern. Astăzi...

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone

Domnule consilier, cu tot respectul, vă aduc la cunoștință că nu aparatul propriu este acționar majoritar la Salubrizare, dumneavoastră, domnilor consilieri! Nu pot eu cere (executiv) neavând nicio măsură coercitivă, acestei societăți comerciale. Nu pot eu să intervin în activitatea unei societăți comerciale, să-i cer documente, acte, eu sunt cel care plătesc facturi! Atât! Dumneavoastră, prin puterea consiliului local, puteți cere să introduceți, cu votul majoritar al consilierilor locali, pe ordinea de zi comisia de anchetă, să vă duceți peste ei, să vă informați. Eu nu pot! Ca și dumneavoastră, dacă am solicitat documente, nu mi s-au pus la dispoziție. Credeți că am știu despre problema că a fost Garda de Mediu din iunie 2007? Că toate stăteau în sertarul fostului director și așa mai departe? De unde să știu eu lucrurile astea? Repet, nu am măsuri nici să-1 dau afară pe director, n-am avut măsuri... singura măsură coercitivă, a întregului consiliul, și cu ce am venit în fața dumneavoastră, este schimbarea Consiliului de Administrare, numirea noilor directori, dar și asta, prin politic, este blocată și la ora actuală. Și mă acuzați pe mine! Și îmi spuneți de alianță, că m-am dus în sediul P.S.D. Da! M-am dus în sediul P.S.D., eu știu ce fac și îmi recunosc, dar nu m-am dus... într-o alianță dacă am vrut să fac cu P.S.D.-ul, nu am crezut că aici nu atingem (și cu asta mă opresc de pronunțarea de formațiuni politice), aici am găsit nu P.S.D., ci Florea 5. Nu există P.S.D.

Dl consilier Roșea lustinian

Este prima dată când pronunțați numele ăsta, domnule primar, este o premieră. Eu nu v-am auzit până acum.

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone

Da, dar nu suport să fiu acuzat, la 100 de zile de mandat, că... să decontez toți cartofii sau bulgării de zăpadă care erau oricum rostogoliți din timpul... și nici dumneavoastră care sunteti nou în Consiliul Local nu aveți cum să decontati. Dar J                                                                                                                    9                                                               9

puterea, repet, este doar la dumneavoastră, domnilor consilieri, sunteți acționari majoritari, și chiar unici la majoritatea societăților comerciale subordonate, nu aparatului propriu, ci dumneavoastră.

Dl consilier Roșea lustinian

Conform Codului Administrativ, ordinea de zi este întocmită de către Secretarul General.

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone

E adevărat ce spuneți, V-ați dus să strângeți 10-15 semnături să faceți proiectul să-1 puneți pe ordinea de zi?

Dl consilier Roșea lustinian

Nu este necesar domnule primar, Codul Administrativ spune că orice cetățean, consilierul fiind și el cetățean are drept de inițiativă.

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone

Repet, eu nu pot să vin la dumneavoastră în cămară să vă număr conservele și să constat că sunt și expirate.

Dl consilier Roșea lustinian

Nu sunt expirate aceste propuneri de HCL...

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone

„Expirate,, a fost metaforic spunând la dumneavoastră în cămară, adică în consiliul local, are responsabilitatea consiliului local și să constatăm cu toții că de fapt conservele venite și astăzi administrate de noi sunt expirate.

Dl consilier Roșea lustinian

Ok.

Dl consilier Bîrsan Mihai

Domnule primar, grupul PNL a votat împotrivă la toate aceste companii. Din păcate au trecut...

Dl consilier Roșea lustinian

Ca să închid, doresc să vă întreb sincer domnule primar, managerul acestei societăți Salubrizare, care nu ne-a informat, care ne-a blocat, este angajat al primăriei în acest moment?

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone

Da, domnule lustinian Roșea, vă dau fotoliul meu și pixul meu. Nici eu nu am știut că domnul Bogza este funcționar public care a dat examenul pe mandatul trecut, s-a suspendat și s-a dus. După care a făcut cerere de repunere în funcție. Făceți-o dumneavoastră și nu puneți în funcție un funcționar care a fost suspendat public. Deci, nu l-am angajat eu domnule Roșea. Este în aparatul propriu datorită examenului care l-a dat. Că ulterior măsurile coercitive ale domnului Bogza, este ală discuție. Când și-a dat demisia a venit și a făcut cerere pentru repunerea pe post că a fost suspendat la vremea respectivă. A dat examen, e funcționar public. Este abuz dacă nu îl angajez - faceți-1 dumneavostră. Ați crezut că l-am luat de acolo și l-am pus în primărie. Nu l-am pus eu, s-a pus singur. Majoritatea celor care (și n-am știut), Dumnezeu mi-e martor, cei de la resurse umane nu m-au... Și doamna director de la Infrastructură si mai multi sunt care au fost în aceste societăți sunt 5                                      5                                                                                                                                   5

funcționari publici.

Dl consilier Roșea lustinian

Revenim la ordinea de zi, la art. 104, alin. 1. Domnul Secretar General ne-a invocat litera c. Ați putea citi domnule Secretar General integral acestă literă c din Codul Administrativ pentru a vedea în ce situații se aplică?

Dl Secretar General Mănuc Florin

Legea achizițiilor, nu din Codul Administrativ.

Dl consilier Roșea lustinian

Ok. Vă citesc eu. “Ca o măsură strict necesară atunci când perioada de aplicare a licitație restrânsă sau negociere competitivă, nu pot fi respectate din motive de extremă urgență, determinate de evenimente imprevizibile și care nu se datorează sub nicio formă unei acțiuni sau inacțiuni a autorității contractuale.” Suntem, domnule Secretar General, în situația de a nu fi știut sau a fi în inacțiune de a prevenii situația?

Dl Secretar General Mănuc Florin

Domnul primar tocmai v-a prezentat situația și v-a spus că nu avea cunoștință de ceea ce s-a întâmplat la ceastă societate. Neavând cunoștință nu am avut cum să preîntâmpinăm această ridicare de autorizație de mediu.

Dl consilier Roșea lustinian

Citesc din comunicatul de ieri al domnului primar. “Am atras atenția, am tras multiple semnale de alarmă.”

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone

Ca și dumneavoastră, domnule consilier! Pe surse. Aveți informație la fel ca mine și alăturați-vă adevărului și spuneți că și dumneavoastră ați tras semnale nu numai pentru salubrizare, pentru toate societățile și înainte să deveniți consilier și după ce ați devenit consilier. Informațiile erau publice. Nu aveam date, dar despre această sancțiune a mediului nu am știut nici eu si nu știu dacă ati știut 5                                                                                         5                                               9                     5                                      5        9

dumneavoastră. Dacă ați știut înseamnă că aveți un serviciu mai bun de informații.

Dl consilier Roșea lustinian

Nu am niciun serviciu de informație. Nu vă reproșez. Sunt argumente în care tocmai noi spunem oficial, comunicatul primăriei, că am știut de situație.

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone

Nu, nu am știut de situație.

Dl consilier Roșea lustinian

Uitați ce vă spune. Se știa de problema Salubrizare Fapte S.A. încă din iunie 2020.

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone

Domnule, jucăm într-un film cu proști. Păi, nu știa nimeni? Nu știam ce se întâmplă, în general? Că nu știam de mediu, dar nu știam de toate nenorocirile, haideți să fim serioși? Nu luați un cuvânt și trăgeți-vă laurii și acuzând pe altul. Sunteți în aceeași barcă cu mine, domnule consilier.

Dl consilier Roșea lustinian

Eu nu sunt la spovedanie... dar vreau să...

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone

Nici eu nu sunt, suntem pe calea adevărului. îl scoatem la suprafață? Ne duelăm în continuare sau încercăm să rezolvăm ceva?

Dl consilier Roșea lustinian

Următorul este art. 2 în care stabilim conform legii o perioadă de urgență, însă mergând în contracte la art. 6, stabilim deja că termenul contractului este 6 luni sau o perioadă până când o să fie gata organizarea licitației. Așa scrie în contract. Adică până mâine că eu cred că ne apucăm de mâine de treabă. Organizăm o licitație pentru a câștiga.

Din sală

Cât durează o procedură de licitație domnule consilier?

DI Primar Popescu Cristian-Victor Piedone

Nu doresc polemică și nu doresc să fie întrerupt domnul consilier.

Dl consilier Roșea lustinian

Bun. Asta spune acolo, organizarea, asta înseamnă că HCL-ul este valabil până mâine. Că noi ne apucăm de treabă.

Dl Secretar General Mănuc Florin

Se poate rectifica dacă scrie reorganizarea. Dar intenția este, așa cum rezultă din toată...

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone

Noi nu mai avem nici cotețe, nici găini și ne batem pe urșii din pădure? Păi, noi vrem ori să rezolvăm ceva cu gunoiul din stradă astăzi, sau ne luăm în virgule că e eroare...? De aceea suntem aici cu toții. Să scoatem ideea cea mai bună. Eu am venit cu o propunere. Hotărârea vă aparține și o știți prea bine domnule Roșea și o știți prea bine domnilor consilieri. Acest lucru aș fi putut să-1 fac dacă eram nebun și cu încredințarea mea directă, fără să vă mai consult.

Se ia o societate de pe piață, apucă-te de mâine de treabă. Prin dispoziția de primar. Știți acest lucru.

Dl consilier Bîrsan Mihai

Nu fără acordul consiliului.

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone

Ba da domnule, îmi permite pentru această situație de urgență, îmi permite legea domnule Bîrsan. Studiați în detaliu legea.

DI consilier Roșea lustinian

Din acest HCL, cumulat cu contractul, rezultă clar că fără să existe decizia acestora, societatea SC Salubrizare fapte SA este abandonată din punctul nostru de vedere... noi suntem acționarii societății, am investit în ea, avem un patrimoniu, avem resurse, sunt câțiva oameni.

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone

Patrimoniu ce aveți la Salubrizare? 5

Dl consilier Roșea lustinian

De exemplu, mașina cu care se plimba domnul Florea.

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone

Asta e altceva...

Dl consilier Roșea lustinian

Pe când aici, sigur există un patrimoniu,

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone

Care valorează 2 lei. Și datoriile de astăzi ale salubrizării se ridică aproape de 16 milioane de lei numai pentru gropile de gunoi.

Dl consilier Roșea lustinian

De acord cu dumneavoastră că societatea nu este eficientă, dar nu putem hotărî într-un HCL acest lucru. Eu cred că ar trebui să ne preocupe...

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone

Domnule consilier, eu nu am venit în fața dumneavoastră să vă rog să hotărâți ceva. Eu vreau să hotărâm ce facem cu gunoiul? Ce facem cu gunoiul de astăzi? Ulterior cum reglăm, e societatea dumneavoastră...Vedem ce se întâmplă. De astăzi, gunoiul nu se ridică din Sectorul 5. Asta trebuie să conștientizăm. Să găsim soluția. Nu am zis eu că sunt sau executivul a venit cu cea mai înțeleaptă propunere. Voi în înțelepciunea voastră, domnilor consilieri, elaborați o hotărâre. Eu de aceea am venit în fața dumneavoastră, considerându-mă depășit de această problemă. Revin la îndreptarea pe care au pus-o alți consilieri și presupun că poate o să spuneți și dumneavoastră ce se întâmplă cu AES-ul. De ce nu dăm la AES? Păi, cum să dăm la AES oameni buni? Are autorizație de mediu... Dar spuneți-mi și mie cine

conduce azi AES-ul? Cui îi dăm? Cui îi dati domnilor? Că sunteti acționari si aveți >                                                                             3              5                         3                   3

câte două-trei consilii de administrație sunteți, unul are ștampila, unul are cont în bancă, altul dă în judecată. Acolo este blocat și poate, când ajungem să ne explice domnii de la AES situația juridică, pentru că repet, eu achit facturi, dumneavoastră sunteti acționari. 5              5

Dl consilier Roșea lustinian

Am înțeles partea cu patrimoniul. Cred că cetățenii, cel puțin salariații Salubrizare Fapte ar fi vrut ceva să spunem ceva ce urmează să se întâmple. Nu vorbim...

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone

Salariații în orice discuție, în orice negociere indiferent de soluția care se va adopta și cum o veți adopta astăzi, mâine, poimâine, salariații - muncitori, șoferi -cu siguranță cei care vor presta, vor prelua acest personal. Pentru că orice firmă de pe pământul acesta nu o să spună că de mâine are 500 de muncitori stradali și are 200 de șoferi. Nu există. 3

Dl consilier Roșea lustinian

Oare nu trebuia să existe si o clauză în contract? Am citit de două ori 3

contractul, nu e nicio prevedere.

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone

Pe care contract?

Dl consilier Roșea lustinian

Pe cel pe pe care l-ați propus ca anexă la acest HCL.

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone

Domnule consilier eu pot să vă prezint a și b, că atât m-a dus capul. Adăugați dumneavoastră amendamente. Nu dumneavoastră, tot consiliul.

Dl consilier Roșea lustinian

Mai avem din punctul nostru de vedere, al grupului USR-PLUS, o nelămurire. Doamna de la bancă este aici. Avem la AES aceste utilaje pe care le achităm în rate de leasing. în contractul sau în propunerea dumneavoastră, ele nu sunt prevăzute în contract și nici nu pot fi prevăzute pentru că nu se pot transfera.

însă întreb ce are să spună Curtea de Conturi când o să vină în control și o să vadă că noi stăm 6 luni de zile cu utilaje la care vom plăti rate ori care nu vom plăti că nu putem pe care banca o să ni le ia și rămânem fără și ele. Putem să ne gândim și la aspectul acesta și putem fi acuzați noi primăria, managementul AES poate să abuz în serviciu. Ridic o problemă.

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone

Mă bucur că ați început să folosiți pluralul, și faceți parte integrantă și executivul și legislativul. Astăzi noi Primăria trebuie să găsim soluția, care are și executiv și legislativ.

Dl consilier Roșea lustinian

La art. 5, avem o prevedere prin care prețurile sunt aprobate supuse atenției Consiliului Local după negociere. în schimb, în contract lista de prețuri, hotărârea prin care se adoptă nu se regăsește. Am putea trece și peste asta semnând contractul fără...

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone

Nu, nu se poate trece, am și discutat cu reprezentantul formațiunilor dumneavoastră. Să nu credeți că mă închid într-o cameră cu o societate sau cu cineva și visez eu că vine ăla... Eu voi veni cu propunerea, dar răspunderea e a noastră, a tuturor. Acea negociere, dacă va fi negociere, va fi pe această perioadă de 3-6 luni, cât se stabilește, vom fi toți, nu mă închid eu în cameră și îl aleg pe acela... toți, reprezentanți 1-2 de la fiecare formațiune politică, nu vreau nici executivul, nici legislativul să creeze folclor în baza acestei încredințări pe perioada până se rezolvă situația. Rraportat la tarife, nu stabilesc eu tarife, eu sunt ordonator principal de credite la ce dispuneți dumneavoastră domnilor consilieri.

Dl consilier Roșea lustinian

Și aș mai vrea să adăugăm pentru viitor - tarife și cantități.

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone

Absolut. Noi am scris acolo cantitate minimă de 7.000 tone, dar este cea minimă... am avut și surpriza cel puțin în facturile din trecut, să ajungă această cantitate și la 14, chiar 20.000 tone.

Dl consilier Roșea lustinian

Eu am văzut un bon chiar și de 35 de tone o mașină de gunoi.

Dl consilier Ilie Cătălin-Andrei

Bună ziua! Domnule primar, doamnă președintă, stimați colegi, întrebarea grupului PMP este ce se va întâmpla domnule primar cu toți oamenii care lucrează în momentul acesta la salubrizare, ce se întâmplă cu utilajele? Noi vedem problema în felul următor: dumneavoastră ați decis de la bun început să conduceți această primărie cu PSD. Mai exact Daniel Florea, fostul primar Daniel Florea care a votat viceprimarul alături de dumneavoastră, aici în consiliu. Cum a spus și domnul Iustin Roșea, unde este PSD-ul la această oră? De ce veniți la noi la formațiunile de dreapta, să ne cereți ajutorul să votăm un proiect de hotărâre și nu apelați la PSD? Unde este PSD-ul?

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone

Nu o să vă fac jocul politic, domnule consilier. Cetățenii vor vedea unde este PSD-ul, cetățenii vor vedea cine le ia gunoiul astăzi, în zilele următoare, iar despre alianțe politice sunteți junior în administrație (să vă dea Dumnezeu să stați 100 de ani). Niciodată să nu credeți ceea ce vedeți. Asta e politica, este politica de moment, majoritatea de atunci când PNL-ul solicita doi viceprimari, dumneavoastră prin fostul consilier, domnul Iliescu dorea și domnia sa, viceprimar. Și eu să împart o oaie... Asta ca negociere politică. S-a făcut acea negociere să se obțină majoritatea, ca aparatul propriu al executivului să meargă, să existe cu cei doi viceprimari. Aceasta s-a întâmplat atunci. Dacă dumneavoastră astăzi o întoarceți pe acest subiect acut, la ce se întâmplă astăzi îmi spuneți mie unde este PSD-ul? Nu am ce să vă răspund pentru că și dumneavoastră vedeți unde este PSD-ul: acasă, nepăsător! care de fapt aparține administrației trecute. Această încurcare de societăți, parasocietăți...„Florea Sector 5„

Eu nu am să pronunț numele unui partid că nu partidul în esența lui, cum nici partidul dumneavoastră și nici al domnului Roșea, nici al domnului Ducuță... nici al meu, nu este responsabil general cu ce se întâmplă într-o localitate... dar acolo capii, răspund. Nu poți să acuzi un partid care la nivel național s-a ținut, se ține de cuvânt, o localitate, o comună... îi patinează ambreiajul... cel care este în funcție și nu duce la îndeplinire. Noi trebuie să destupăm astăzi ceea ce nu ne aparține. Dar nu o facem nici ca formațiune politică, o facem pentru cei care în inteligența lor electoratul ne-a trimis, atâția de la dumneavoastră, atâția de la USR-PLUS.... atâția de la PSD, vă mulțumesc domnilor Florea 5 că sunteți prezenți în sală, aveți o mare responsabilitate... Apropo, vă gândiți că eu nu am să mai fiu pe meleagurile acestea, că o să-mi iau drumul codrului, că o să veniți dumneavoastră din nou primar - pun rămășag, și e public, niciodată nu o să mai vedeți, niciun scaun de primar, bucurați-vă de acela de deputat.

Dl consilier Ilie Cătălin-Andrei

Spuneți-ne, ce se va întâmpla cu oamenii, cu utilajele...

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone

Am mai spus o dată, repet și pentru dumneavoastră. Am spus că în orice discuție, în orice rezolvare acești oameni nu... nu garantez de utilaje (tot noi toți trebuie să stabilim acest credit și utilajele ce se întâmplă, le dăm, le luăm, le ia banca). Nu știu ce se întâmplă astăzi, nu pot să vă spun ceva. Raportat la ce se întâmplă pe 28 când trebuie să dăm băncii 7 milioane jumătate astăzi. Am în cont și nu... de fapt au și dispărut pentru că trebuie să plătim viramentele și dobânzile rambursabile... Cu oamenii - cum am spus, se vor prelua de către cei care urmează să presteze, pentru că este normal și logic ca acei oameni, acea firmă sau eu știu cine va presta, are nevoie de oameni. Neavând capacitatea., și chiar de utilaje - nu cred că e azi o firmă în România care să aibă disponibile utilajele să intre să... s-au să se activeze într-un alt sector... sau în țară, în oraș și să disloce, eu știu 200 de utilaje cu care să facă față și în Sectorul 5. Este o problemă și aceasta! Trebuie să ne gândim cum rezolvăm, de aceea prima informare pe ordinea de zi a fost situația băncii. De aceste utilaje până la urmă chiar avem nevoie, să le păstrăm în continuare pentru continuitatea salubrizării în Sectorul 5, și vom vedea cu societatea respectivă că poate să ia și oamenii, și utilajele. Iar pe utilajele respective se poate pune... să-și ia banca dobânda, TVA-ul, ce trebuie să ia prestându-ne nouă servicii, dar cu societatea care o vom decide sau ce vom decide să facem în acest sector. Sau eu am să-mi iau o măturică, o să iau un faraș, o să iau o zonă în sector și o să mă vedeți -și vă recomand și vouă, dacă nu găsim o soluție, nu putem nici sta nepăsători la ce se întâmplă în sector.

Oamenii să stea liniștiți, vor avea loc de muncă. E adevărat, noi nu vorbim de director, directoraș, TESA și altceva, vorbim de furnicile care muncesc pentru prestația curățeniei.

Dl consilier Ilie Cătălin-Andrei

Deci, ideea principală este că nu vrem să ne luați nici dumneavoastră, nici cetățenii în nume de rău că nu vrem noi să votăm... 5

DI primar Popescu Cristian-Victor Piedone

Excelență, nu te-a pus nimeni să votezi, te-am pus doar să gândești. Lăsați-o naibii de politică și hai să ne uităm la ce avem...

Dl consilier Ilie Cătălin-Andrei

Gravitatea este mare, aveți dreptate, dar dacă în contract...

Dl Primar Popescu Cristian-Victor Piedone

Dacă am dreptate, faceți ce vreți voi politic, dar astăzi nu avem treabă cu politica, avem treabă că ne va mirosi gunoiul în ogradă. Și să știți că nu decontează doar primarul, noi toți decontăm.

Dl consilier Ilie Cătălin-Andrei

Mulțumesc. 5

Dl consilier Bîrsan Mihai

Pentru domnul primar am o întrebare. Spunea că cei de la mediu nu v-au informat că au venit în control. Doresc să știu și eu că domnul Bogza dumneavoastră sunteți cel care l-ați avansat din inspector în... i-ați dat funcție de conducere.

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone

Domnule Bîrsan, ați fost pe frecvență sau ați mai fost să beți o cafea, să fumați o țigară și veniți să vă uitați ce se întâmplă pe aici. Omul a revenit pe post. Postul la care a dat concurs, a fost ocupat - este provizoriu pus acolo. A fost funcționar public, domnule Bârsan prin concurs.

Dl consilier Bîrsan Mihai

Si dacă a fost trebuia să-l dati unde a fost. 5                                                                                        5

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone

Păi, dacă nu mai e postul, s-au schimbat organigramele...

Dl consilier Bîrsan Mihai

Trebuia să-1 puneți director?

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone

Păi, directorul aplecat. Cu gradul acesta...

Dl consilier Bîrsan Mihai

Legat de, că dumneavoastră aveți acest drept, doar autoritatea deliberativă stabilește ce și cum. Legat de faptul că primăria nu are bani, de ce tot facem angajări?

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone

Dacă tot nu mai avem nimic, haideți să nu mai facem salubrizare, nu mai e nimic, e în regulă. Haideți că am găsit soluția, nu există bani, gata... e Bogza director, am găsit soluția. Nu vedeți că aveți apăsări politice și directe la persoană? Aici nu am venit să ne strângem azi cureaua la pantaloni, am venit să găsim soluția. Sunteți conștient domnule Bîrsan? Vă știu un tip foarte cerebral și foarte pertinent în abordări. Contează că Bogza e și nu știu ce? Că ce a făcut el și nu ne-a informat ce să-i faci - îi iei capul și dacă îi luăm capul ce facem, facem curat în sector? Vine si rândul lui! 3

Dl consilier Bîrsan Mihai

AES-ul de ce nu poate prelua? O societate dacă nu are director, se îmbolnăvește, nu poate funcționa în continuare?

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone

Care director, domnule Bîrsan? Dumneavoastră știți că sunteți... AES-ul vine și îmi pune o factură, eu constat dacă are bun de plată sau are documente justificative și îi dau banul, AES-ului, Economatului, Salubrizării - tuturor societăților acestora ale dumneavoastră, Consiliul Local. Ce mă întrebați pe mine lucruri care nu-mi aparțin? Dumneavoastră știți câți directori, câte consilii de administrație sunt la AES? Cum se contestă și cum sunt cap în cap, păi de unde să știți? întrebați, documentați-vă, dumneavoastră sunteți acționari domnilor consilieri. Eu dacă nu am factură nu plătesc ori dacă am și nu are justificare în plată tot nu plătesc. Dacă e bine plătesc. Atâta tot.

Dl consilier Bîrsan Mihai

Trebuie găsită soluția.

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone

Eu ce caut aici, nu caut soluții?

Dl consilier Ducuță Alexandru

Același lucru de fiecare dată, doamnelor și domnilor consilieri, domnule Secretar General, doamna președinte de ședință, domnule primar și bănuiesc că acolo în spate avem administrativul primăriei, bună ziua.

Exact cum spune domnul primar, astăzi e momentul să nu facem politică, dar cum v-am obișnuit să spun lucrul acesta din punct de vedere politic. Sunt liderul grupului PNL, înțeleg exact cum spunea și domnul primar mai devreme că a fost necesară discuția dânsului din octombrie pentru a forma o majoritate în consiliul local.

Este adevărat că noi am propus doi viceprimari, în speranța că vom aduce o gândire și o conducere de dreapta la nivel de sector, împreună cu partenerii noștri de guvernare și am uitat să spun Bună ziua doamnei reprezentant de la Raiffeisen Bank căreia îi mulțumim că ne-a adus la cunoștință datele concrete, iar pe baza datelor dumneaei și discursul dânsei, doresc să fac acest început, sper din suflet, de conciliere. Mi-aș fi dorit din suflet să fie în sală inclusiv reprezentanții PSD-ului, dar ei vor trebui să răspundă în fața electoratului care i-a trimis în consiliu. Ce a spus reprezentantul băncii este vorba de un rating de țară dacă primăria ar intra în insolvență. Plec de la acest principiu pentru a ajunge la Salubritate. E vorba de banul public al oamenilor. E adevărat că dacă s-ar întâmpla o insolvență cu unul din sectoarele Bucureștiului, ratingul de țară ar fi afectat, inclusiv această politică care se duce în momentul de față prin voința poporului, la nivel național. Vă citesc dragi colegi din Codul Administrativ unde la art. 10 ne spune principiul satisfacerii interesului public. Autoritățile și instituțiile administrative publice, precum și personalul din cadrul acestora, au obligația de a urmării satisfacerea interesului public înaintea celui individual sau de grup. Interesul public național este prioritar față de interesul public local. Eu zic că de la acest principiu trebuie să găsim o soluție ca să deblocăm situația gunoiului din Sectorul 5. Niciun cetățean din Sectorul 5 nu este vinovat că nu i se ridică gunoiul fiindcă nu s-a prezentat PSD-ul sau că nu se înțelege PNL-ul sau îl atacăm pe domnul primar. Nu văd asta soluția.

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone

Domnule consilier, vă rog eu frumos, nu mai folosiți PSD. Oameni buni, a fi bărbat și a recunoaște, eu nu am să mă dezic niciodată, nu am făcut alianță cu Florea, am făcut alianță cu PSD și nu mă dezic de PSD. V-o spun clar, dacă vreți politic - nu mă dezic de PSD, mă dezic de Florea 5 și de gașca asta de la 5. Deci repet, poate nu ați auzit, nu mă dezic de PSD, dar mă dezic de Florea 5. Asta pentru ascultători că știu că la un moment dat o să-mi întoarcă în cap lucrurile acestea. Nu-i nicio problemă. Nu sunt de la alba-neagra.

Că Florea 5 este astăzi aici, reprezentantul formațiunii... pierd cei care v-am spus că hotărăsc la nivel și se întâmplă ceva la o comună...

Rămâne la latitudinea lor, acest consiliu merge în continuare cu sau Florea 5. Vedeți, formațiunile de dreapta pot fi unite într-un interes chiar dacă există această polemică. Florea 5 nu a avut curaj să vină astăzi să vorbească în consiliu. Stă pe sub mese. S-a ascuns pentru că știe ce bulgări îi vin din trecut. Să le decontez eu, niciodată? Mă scuzați, am și eu apăsările mele - sunt realiste și sunt coroborate cu evenimentele de zi cu zi.

Dl consilier Ducuță Alexandru

Eu unul personal sunt de acord cu ce ați spus dumneavoastră. Exact cum sunt de acord, împreună cu colegii mei de la USR-PLUS, am fost împreună încă de la bun început și așa o să terminăm mandatul.

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone

Asta înseamnă normalitate, chiar dacă există polemică. Unde există polemică există construcție. în realitate, nu în virtual.

Dl consilier Ducuță Alexandru

Iar tot la fel prin mandatul pe care l-am primit de la cetățeni împreună cu colegii de la USR-PLUS, suntem conștienți că avem obligația să găsim soluții pentru salubrizare. Și pentru asta dacă îmi permiteți, eu unul ca întotdeauna îmi place să fiu un om care să întreb și să încerc să înțeleg lucrurile. în primul și primul rând, din ce știu la nivel de sector sunt 17 rute de salubrizare. Este adevărat sau nu?

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone

M-ați băgat în ceață. Eu v-am spus, întrebați-mă când a fost ultima factură...

Dl consilier Ducuță Alexandru

Există cineva care poate... domnule director, dacă veniți aici la microfon... Veniți aici lângă mine și mențin distanța de 2 metri conform normelor de Covid, nu am nicio problemă.

Dl director

Bună ziua. Nu sunt 17 zone, sunt numite cantoane și sunt doar 9.

Dl consilier Ducuță Alexandru

Și la ora actuală fără contracte, pe câte cantoane prestați? Nu prestau pe 9 sigur.

Dl director

Poate presta, problema e că nu erau contracte încheiate pe toate cantoanele.

Dl consilier Ducuță Alexandru

Păi, cum prestau fără contract?

Dl director

Mă refer stradal.

Dl consilier Ducuță Alexandru

Acoperire stadală. Păi, mai avem și alte operator care desfășoară, prestează... alte firme?

Dl director

Mai sunt da.

Dl consilier Ducuță Alexandru

Și acoperă cam cât la sută? Din totalitatea Sectorului 5 să facem o analiză?

Dl director

Noi mai avem de preluat înjur de 800 asociații de proprietari dintr-un total de 1870. Am o situație dacă doriți.

Dl consilier Ducuță Alexandru

Chiar vă rog, nu am primit aceste informații.

Dl director

Pentru orice informație, vă stau la dispoziție.

Dl consilier Ducuță Alexandru

Deci, din ce înțeleg Salubrizarea nu acoperea în totalitate 100% și acesta e un lucru care pe mine personal mă bucură. Fiindcă înseamnă că începând de mâine nu tot sectorul are gunoiul neridicat, dar până la ultimul cetățean avem obligația să rezolvăm și această problemă. Pentru a mă informa mai departe...

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone

Faceți referire, domnule consilier, presupun la gunoiul menajer. Că nu în totalitate, într-adevăr cei de la Salubrizare nu și-au făcut datoria intrând prin hotărârile pe care au fost adoptate în consiliul local să ducă să facă contracte directe. Gunoiul necontrolat este problema. Cel pe care nu-1 ia societatea care încă mai are contract unele societăți. Cu gunoiul necontrolat va fi problema, gunoiul de lângă stâlp și știți prea bine în anumite zone ale sectorului...

Dl consilier Ducuță Alexandru

E vorba de curățenia sectorului...

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone

Stradalul și gunoiul necontrolat... plus la asociațiile de locatari care vor fi văduvite de...

Dl consilier Ducuță Alexandru

Eu unul din partea grupului PNL văd aceeași soluție și cred că putem găsi -fiindcă mai devreme că avem două conduceri la AES.

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone

Trei.

Dl consilier Ducuță Alexandru

Aceste conduceri cred că au fost puse prin hotărâre de consiliu local. Aceste conduceri cred că pot fi chemate să răspundă în fața Consiliului Local. Chiar toate trei. Mâine dacă doriți. Aceste conduceri ne pot informa dacă găsim și în ei, în aceste conduceri...

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone

Este cineva de la AES să ne poată destupa și nouă mințile?

Dl consilier Ducuță Alexandru

Dar ne spuneți și de la care din conduceri sunteți.

Dl director AES S.A. - Lupașcu Marian

Bună ziua, Marian Lupașcu din conducerea veche și sper conducerea nouă. Au fost două hotărâri de consiliu. H.C.L. nr. 168/2020 și H.C.L. nr. 181/2020 prin care Consiliul Local a schimbat conducerile de administrație, consiliul de administrație de la A.E.S., hotărâri care au fost atacate de către Prefectura București și sunt în instanță în continuare. între timp, unul dintre consiliile de administrație s-a înregistrat la Registrul Comerțului. Noi, conducerea veche din 2016 , am câștigat în instanță cu hotărâre definitivă și irevocabilă, dar cei de la O.N.R.C. nu ne-au înregistrat. Nu știu care e problema. Au fost atacate. Au fost atacate și în prezent la Registrul Comerțului. La 1 martie 2021 avem încă o înfățișare, să vedem ce se întâmplă atunci. Și plus conducerile vechi după cum știu eu, H.C.L. 168 și 181 au fost abrogate prin hotărârea 214/2020. Deci, ei nu mai aveau dreptul conform hotărârii de consiliu să facă parte din consiliul de administrație al A.E.S.

Dna președinte de ședință Pop Claudia-Ramona

Vreau și eu să confirm ceea ce a spus domnul director. Se pare că toate hotărârile schimbările care se depun la Registrul Comerțului, nu se dau soluții. Atât la A.E.S., cât și la Economat depun documentele pentru schimbarea consiliului de administrație și în mod ilegal, nu se dă nicio soluție, se trimite direct la Tribunal, ceea ce nu este conform legii. O.N.R.C.-ul este obligat să dea o soluție și apoi ulterior să trimită la Tribunal. Nu știu ce se întâmplă acolo, vreau să confirm că este adevărat ceea ce a spus domnul director. Am făcut verificări și am constatat acest lucru.

Dl consilier Roșea lustinian

Domnule Lupașcu, ne spuneți și nouă de ce nu ați depus cererea pentru T.V.A.?

Dna Director Economic AES S.A.

S-a depus acest decont pentru recuperarea T.V.A., cu întârziere cei drept, pentru că între timp a fost dată o hotărâre de consiliu local de preluare a acestor utilaje cu titlu gratuit și nu am știut care este stadiul legal a acestor utilaje, atâta timp cât ele au fost luate cu titlu gratuit de la Amenajare și date tot cu titlu gratuit la Salubrizare, am tot așteptat să se regleze această situație. în ultimul ceas să zicem așa, am depus aceste documente de recuperare de T.V.A. pentru că acea hotărâre de consiliu local, practic nu a fost pusă în aplicare. A.E.S. nu și-a putut asuma acest lucru, să predea niște utilaje care erau luate cu credit. între timp, s-a încheiat un contract de închiriere între noi A.E.S. S.A., un contract comercial prin care se încasează o anumită chirie lunară pentru acele utilaje.

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone

Fără acordul băncii. Dumneavoastră ați făcut un contract de închiriere pe ceva ce nu vă aparține, fără acordul băncii. închirierea mai departe putea să o facă doar banca, proprietarul de drept al utilajelor.

Dna Director Economic AES S.A.

Nu s-a înstrăinat dreptul de proprietate. Acele utilaje sunt în proprietatea societății A.E.S. S.A. 5

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone

Doamnă, dacă luați o mașină în leasing, aveți posibilitatea să o închiriați la altul? Cine e proprietar, nu firma de leasing?

Dna Director Economic AES S.A.

Nu, banca nu are nimic împotrivă ca noi să nu închiriem acele utilaje. Este împotrivă să nu le dăm cu titlu gratuit.

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone

Banca tocmai ne-a spus că nu a avut la cunoștință de faptul că dumneavoastră ați închiriat aceste utilaje. Pentru că dacă exista, putea să pună garant pe Salubrizare Fapte, raportat pe suma de chirie.

Dna Teleanu Luminița-Mihaela - reprezentant Raiffeisen Bank

Am vrut să facem acest lucru, dar din păcate situația conducerii A.E.S. nu ne-a permis să încheiem aceste acte adiționale.

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone

Nu că nu au vrut, că nu le iau apărarea nu a avut cine să hotărască.

Dl consilier Roșea lustinian

Puteți să-mi spuneți care este momentul când am încheiat contractul de închiriere? în ce dată?

Dna Teleanu Luminița-Mihaela

- reprezentant Raiffeisen Bank

în februarie 2020. Ulterior, a fost dată hotărârea de consiliu local prin care s-au preluat gratuit aceste utilaje de la Amenajare Edilitară și Salubrizare. Ulterior, prin altă hotărâre de consiliu local, s-au dat cu titlu gratuit la Salubrizare Fapte 5 S.A. De 8-10 luni de zile, începând din 28 august 2020, sunt probleme cu conducerea la această societate. Pot să vă spun că din 28 august 2020 până la ora actuală, sunt probleme cu această conducere. Ne-am asumat și acest risc. Am depus cererea de rambursare de T.V.A., vom vedea ce se va întâmpla. Va urma un control de la Ministerul de Finanțe, cum este normal și vom vedea ce se va întâmpla.

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone

Domnul consilier, astăzi vă informez că astăzi am primit plângere penală, de la a doua conducere, de la domnul Munteanu, am primit în nume personal plângere penală pentru înșelăciune și abuz în serviciu, pentru că nu îi pun în posesie documente. Ce documente, facturile pe care mi le-au dat? Că nu-i dau birouri și nu îl pun în funcție. Eu nu am nicio treabă cu acționariatul, dar plângere penală la parchet, astăzi mi-a venit - depusă pe numele meu, facându-mi o notificare înainte.

Dl consilier Ducuță Alexandru

Haideți, totuși să începem să găsim acele soluții. Acest consiliu, nu consiliul vechi condus de fostul primar, a dat o hotărâre de consiliu în legătură cu salubrizarea, noi am votat o nouă conducere. Este normal să respectăm hotărârea pe care noi am votat-o, noi acești consilieri am votat-o, trebuie să ne asumăm această conducere fiindcă este legală. Eu cred că este normal și oportun să chemăm noua conducere pe care noi am numit-o, să ne punem la masă - după cum spune și domnul primar, că nu se dezice de P.S.D., să vină și reprezentanții P.S.D.-ului și cu reprezentanții tuturor formațiunilor...

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone

Nu, nu, nu, nu are cum să vină P.S.D. central. Eu m-am dezis de Florea

Daniel si eu cu Florea 5 nu o să stau niciodată la masă. 5

Dl consilier Ducuță Alexandru

Atunci lăsați-i să stea cu noi la masă, să ne explice și să găsim soluții. Poate vor și ei să conștientizeze că este necesar și oportun ca interesul cetățenilor să primeze, înaintea interesului de partid.

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone

Cu groparul sectorului 5 nu stau la masă.

Dl consilier Ducuță Alexandru

Acesta e motivul, iar noi grupul P.N.L., din păcate, nu suntem de acord cu soluția propusă astăzi și vrem să-i liniștim pe cetățenii sectorului 5 că în cel mai scurt timp vom găsi o soluție pentru acel 30-40% ca să nu existe probleme în ridicarea gunoiului menajer. Este normal să dorim și noi și domnul primar să fie curat în continuare. în continuare, eu văd soluția în acest A.E.S. care este tot copilul nostru. Apropo, ca o paranteză, dacă iau o mașină în leasing, utilizatorul voi fi eu, cel care o va folosi va fi copilul meu. Salubrizare Fapte 5 și A.E.S. sunt copiii consiliului local.

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone

Măi, oameni buni, până își reglementează Salubrizarea noi trebuie să găsim soluția - cum să dăm A.E.S. Utilajele nu sunt ale celor de la Salubrizare Fapte 5 S.A.

Dl consilier Ducuță Alexandru

O să găsim soluția dacă ne punem la masă, toți, inclusiv cei de la juridic și toate organeze competente din interiorul primăriei la discuții și vom găsi cu siguranță o soluție.

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone

O să constatați că primăria asta nu are organe, dar în sfârșit, asta e altă poveste.

Dl consilier Ducuță Alexandru

Este necesar și oportun ca unde nu găsim noi consilierii soluții și unde nu ni se pun date la dispoziție, să existe audituri interne și externe.

Dna consilier Pop Claudia-Ramona

Având în vedere că sunt și consilier local și avocat de profesie, am văzut documentul privind suspendarea autorizației de mediu nr. 384 din 2020. Stimați colegi, din punctul meu de vedere, eu consider că această decizie de suspendare nu este legal emisă. în primul rând, avem o cale legală foarte simplă - această decizie de suspendare, poate fi atacată pe contencios administrativ. Avem art. 18 din O.U.G. 195/2005 care ne arată că avem calea legală pe contencios adminsitrativ.

Prin urmare, eu v-aș propune în felul următor - solicităm o suspendare de urgență, a acestei decizii de suspendare temporară a activității pe 6 luni de zile. Se va depune la Tribunalul București care, având în vedere că vorbim de cetățean, că vorbim de sănătatea oamenilor, se va pronunța de urgență în câteva zile și probabil, dacă va fi făcută așa cum trebuie, va admite această încetare a suspendării de urgență, privind această suspendare a autorizării de funcționare a societății Salubrizare Fapte 5 S.A. Ulterior, trebuie făcută o contestație care va fi depusă tot la Garda de Mediu și după ce avem răspunsul, ne adresăm instanței respective. Ideea care este? Noi, în acest moment, trebuie să avem în picioare această societate. Singura soluție, este să suspendăm de urgență această decizie dată de către Garda de Mediu, după care să ne punem toți la masă și să găsim soluția - cine face în continuare această curățenie în sector? 5

în cazul în care nu putem să găsim o soluție, având soluția instanței - când se va pronunța de urgență și va da o decizie de suspendare a acestei decizii dată de către Garda de Mediu, putem să stăm liniștiți și putem să continuăm să facem curățenie în sector. Nu putem să stăm pasivi la acest act al Gărzii de Mediu și să nu luăm nicio măsură legală. Ulterior, împreună cu toți consilierii prezenți, să găsim cine și cum va face curățenie în acest sector. Deci, primul pas care este cel mai important și cel mai urgent este să contestăm această decizie, suspendarea de urgență la Tribunalul București, după care avem timp, legal și liniștiți, să găsim soluția adecvată pentru cetățenii din sectorul 5. Aceasta e propunerea mea și vreau să vă zic că înainte de a lua această decizie, am analizat foarte bine toate temeiurile de drept și legea în materie. De asemenea, vreau să vă zic că această decizie emisă de Garda de Mediu este o decizie nul-relativ. Ce înseamnă asta? înseamnă că acest document nu mi-a arătat care este calea de atac. Orice instituție abilitată are obligația să ne arate și o cale de atac, nu suntem stat în stat. Dacă este Garda de Mediu, nu înseamnă că nu avem cale de atac, nu înseamnă că nu pot să contest mai departe. Prin urmare, orice judecător care vede acest document va considera că este nul-relativ pentru că nu a fost dată cale de atac. Avem șanse foarte mari ca să anulăm această decizie, dar primul pas care trebuie făcut este suspendarea de urgență, după care stăm liniștiți, gândim și găsim soluția convenabilă, corectă și cea mai bună pentru cetățenii sectorului 5. Mulțumesc!

Din sală

Luați în calcul că poate nu vor aproba suspendarea.

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone

Da, doamna președinte, avocat a venit cu o propunere. Eu nu prea cunosc mult dreptul, dar știu că e bine să ai grijă ce spui pentru că se poate întoarce împotriva ta. Nu ne dă nimeni o garanție că această contestație este valabilă sau se va judeca cu celeritate - mâine, în două zile, peste o săptămână sau peste două săptămâni. încă o dată vă informez, de astăzi, gunoiul nu se ridică. Știu că plângerea suspendă acțiunea până la pronunțarea instanței. Nu suntem în cazul acesta. De aceea, trebuie să studiem cu toții, e clar că azi nu putem lua nicio decizie, am dezbătut! Ne vom documenta și convoc consiliul local în ședință extraordinară, mâine, 19.02, la aeeași oră. Vom studia și cu juriștii noștri și cu juriștii dumneavoastră. Eu nu vreau să fiu groparul Salubrizării Fapte 5 S.A. sau A.E.S., dar împreună trebuie să găsim soluția să luăm gunoiul de pe stradă. Asta este tot ce doresc.

Cu propunerea dumneavoastră, doamna președinte, cu amendamentele și alte discuții care au avut loc în cadrul consiliului, eu vă propun, doamna președinte, să suspendăm ședința și să reluăm discuțiile mâine la ora 15.00, mai luminați, mai înțelepți și să găsim o soluție în interesul direct al cetățeanului, nu a vreunei formațiuni politice.

Dl consilier Roșea lustinian

Am analizat foarte mult situația societății, însă ar trebui să ne aplecăm destul de bine pe zona Viilor. Rugăminte, dacă putem, cu ce forțe avem astăzi, să reparăm ce e acolo.

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone

Așa este. Am înțeles că deja se lucrează la salubrizarea pe zona Viilor ca să recupereze măsurile impuse de Garda de Mediu, iar, ulterior, să găsim soluția mergând pe propunerea doamnei consilier. Mergem la mai multe capete, vom vedea mâine. Pe Viilor nu se va mai depozita pentru că acesta a fost subiectul Gărzii de Mediu și mașinile de la Salubrizare S.A. se vor duce direct la gropile de gunoi, pentru că noi nu avem acea rampă de selectare. Noi duceam gunoiul acolo, îl răsturnam în mijlocul curții, veneau containerele și apoi plecau la groapă. împreună trebuie să găsim soluția optimă și benefică.

Dl consilier Roșea lustinian

Asta nu înseamnă că vom muta în altă parte.

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone

Nu, mașinile vor duce gunoiul la groapă până când societatea care va avea atribuția aceasta își va face acele platforme. Nu să pună într-o curte și să facă groapă de gunoi în mijlocul Bucureștiului.

Dl consilier Ducuță Alexandru

Aș vrea dacă se poate să aveți îngăduința să ne puneți astăzi la dispoziție o sală de ședință și reprezentanții A.E.S. și Salubrizare Fapte 5 S.A. să ne însoțească în acea sală de ședințe să aflăm si noi mai multe informatii.

»                 5                                        3                                                                                         3

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone

După închiderea ședinței, în sala roșie împreună cu reprezentații de frunte ai primăriei, reprezentanții A.E.S., Salubrizare Fapte 5 S.A., Direcția Economică, tot ce ține de aparatul propriu nu vor pleca până nu o să aveți toate informațiile ca să puteți hotărî ceea ce se întâmplă. Ne putem revedea în sala de sus, după o pauză de o oră.

Dl consilier Ducuță Alexandru

Am documentat mai bine și mai e cineva care s-a înscris la cuvânt.

Dl consilier Bîrsan Mihai

Trebuie votat proiectul.

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone

Stați liniștit, domnule Bîrsan. Retrag de pe ordinea de zi de astăzi și o să fie mâine din nou pe ordinea de zi.

Dl consilier Bîrsan Mihai

Trebuia să retrageți înainte domnule primar.

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone

Vreți neapărat să vă arătați mușchii, să vă abțineți sau să votați împotrivă? O să fiți la fel cu Daniel Florea.

Dl consilier Bîrsan Mihai

Mâine putem dezbate iar!

Dl primar Popescu Cristian-Victor Piedone

Excelență, președintele de ședință are calitatea să suspende ședința, iar eu am calitatea să o convoc mâine la aceeași oră. 5

Dna consilier Pop Claudia-Ramona

Așa cum am zis, voi suspenda ședința pentru mâine. Dau cuvântul domnului director al REBU care vrea să ne aducă niște lămuriri. 9

Dl director general REBU Dan Stănoaia

Bună ziua, doamnă președinte, domnilor consilieri, stimați cetățeni ai Sectorului 5. în primul rând, aș dori să mă prezint: sunt director general al societății RER Ecologic Service București REBU S.A. Am fost cetățean al sectorului 5 peste 30 de ani, așa că sunt destul de bine ancorat în realitățile cotidiene ale sectorului și am simțit nevoia să vă cer permisiunea de a vă adresa câteva cuvinte și de a veni cu câteva precizări care poate sunt pe de-o parte în sprijinul adoptării unei hotărâri de către dumneavoastră sau în sprijinul găsirii unei soluții, iar pe de altă parte sunt menite să aducă niște clarificări vizavi de situația generală a salubrității în sectorul 5, care, ascultând întrebările domnilor consilieri și intervențiile făcute, atât din sală, cât și din online, se pare că există anumite interpretări greșite ale unor situații sau a faptelor în sine care se întâmplă în sectorul 5 vizavi de salubritate.

Făcând un scurt istoric a ceea ce înseamnă salubritate în sectorul 5, REBU este un partener istoric al sectorului 5, în sensul că are o prestație și o istorie îndelungată vizavi de salubritatea în tot sectorul 5, vorbim de peste 10 ani, așa că suntem cunoscători ai sectorului 5, cm cu cm, stradă cu stradă, chiar și om cu om. Am stabilit relații la nivel personal între angajați și diverși clienți ai noștri care au semnate contracte de salubritate. Vreau să întăresc anumite spuse ale domnului primar, nu știu dacă are nevoie dânsul de această afirmație din partea mea, dar foarte multe lucruri nu i se datorează sub nicio formă. Situația actuală a plecat în primul rând de la niște premise financiare greșite atunci când societatea Salubritate Fapte 5 S.A. a luat ființă, în sensul că toate calculele făcute au fost eronate din start, asta deoarece piața salubrității și tarifele practicate se constituie într-un organism viu în continuă mișcare. Nu poți să vii să stabilești azi un tarif de x care să fie aplicabil a la longue, valabil un an de zile sau doi ani, plecând de la niște premise financiare greșite, cu anumite găselnițe vizavi de unde duc deșeul, cum fac cu el. Calea de urmat este cea corectă, așa cum spune legea, așa cum sunt desemnate instalațiile, atât în strategia națională, cât și în master-planul Bucureștiului pentru depozitarea deșeului. Atunci, vă spun că și dacă Salubritate Fapte nu ar fi fost în situația de astăzi vizavi de această ridicare a autorizației sau mai bine spus de suspendare. Din punct de vedere financiar, nu este fezabil. La un moment dat se va ajunge la aceeași situație de deficit financiar sau insolvență, cum doriți să-i spuneți, asta dacă nu cumva se găsesc cu totul alte căi de finanțare ale societății, fie prin majorări bugetare, fie prin tot felul de alte artificii financiare legale.

Sincer vă spun, stau în fața dumneavoastră drept și demn vizavi de toate activitățile prestate de REBU până acum în sectorul 5. Nu am nimic să reproșez societății REBU. Și în majoritatea lor, cetățenii sectorului 5, la rândul lor nu au nimic de reproșat societății REBU. Da, e adevărat, nu suntem perfecți, nu știu dacă există cineva perfect în domeniul salubrității pentru că din start, este un domeniu categorisit de mulți ca nesemnificativ, neimportant. Vorba unei băbuțe din sectorul 5, zice: “Păi, maică, tu ce-mi dai ca să-ți dau bani, pentru că ăștia îmi dau electricitate și gaz? Tu nu-mi dai nimic, tu vii să-mi iei.” “Păi, doamnă e tot un serviciu de utilitate publică. Trebuie să mi-1 plătiți și mie.” “Păi, ăștia îmi dau lumină, tu nu-mi dai nimic.” întotdeauna, chiar dacă este un serviciu de utilitate publică, plata gunoiului, a fost considerată ca o corvoadă, ca o chestie care nu stă pe același picior de egalitate cu electricitatea, apa sau plata canalizării, gaze sau ce alte utilități publice mai sunt.

Ce vreau să spun este în felul următor. Nu mai contează, cum, ce premise financiare au fost la mijloc. încă din momentul în care Salubrizare Fapte S.A. a început activitatea, în baza bunelor relații pe care le-am avut cu sectorul 5, indiferent cine a fost primar, am hotărât de comun acord că în vederea respectării legislației, în sensul de a nu rămâne cetățeanul fără salubritate și de a asigura continuitatea acestor servicii, să stabilim un calendar de predare-preluare a activităților pe care REBU le desfășura în sectorul 5, iar acestea să fie preluate de către Salubrizare Fapte 5 S.A. Mă rog, toate bune și frumoase, am bătut pe la porțiele împărăției vreo 3 luni, într-un final m-a băgat cineva în seamă, s-a semnat, s-a stabilit calendarul și ne-am pus pe treabă. Au venit alegerile, au venit niște hopuri, ba s-a predat, ba nu s-a mai predat. într-un final, văzând faptul că din 17 rute pe care noi le aveam la momentul respectiv în sectorul 5, predasem deja 7 rute până în noiembrie, către Salubrizare Fapte 5 S.A. Iar din cele 7 rute, și nu vreau să-mi fie luat în nume de rău, jumătate din cetățenii aflați pe acele rute, nu aveau contracte de prestări servicii încheiate cu Salubrizare Fapte S.A. Adică, ele au fost predate - poftiți, luați rutele, dar contractele care atestă prestarea efectivă a serviciului, nu existau. Or, nu există un serviciu de utilitate publică care să nu aibă la bază un contract. Mâine, dacă REBU părăsește definitiv sectorul 5 și Salubritate Fapte, la fel, și vine un alt operator. Fie, în baza propunerii făcute de reprezentanții UAT-ului dumneavoastră, adică o delegare pe concesiune, art. 104. Vă întreb, vine un operator din afară, trebuie să facă contracte cu toată lumea din sectorul 5, când, câți și cum le fac? Aceste contracte trebuie încheiate persoană cu persoană, din poartă în poartă, cu fiecare agent economic, cu fiecare asociație de proprietari, cu fiecare cetățean în parte. Este o muncă de Sisif care nu știu în cât timp se va termina, probabil că se mai adjudecă două licitații până se termină această muncă, pentru că plata este prevăzută a fi făcută de către cetățean operatorului de salubritate. Cum să-1 plătească dacă nu există un contract?

Eu îmi reafirm sprijinul pentru tot ce înseamnă salubritatea în sectorul 5. în continuare, sectorul 5 este împărțit, din nefericire și din motivele pe care vi le-am expus mai devreme, atât de către REBU, cât și de Salubrizare Fapte. Am încercat încă din 16 decembrie 2020 când am trimis o primă adresă către consilierii locali prin care am expus toate aceste motive. Nu am vrut să scriem nimic în acea adresă despre situația societății Salubrizare Fapte, pentru că ne erau și nouă cunoscute problemele de mediu, dar e ușor să dai în cineva când nu ai fost implicat în domeniu și nu știi despre ce e vorba. Și atunci am lăsat de-o parte acele lucruri pe care le știam și am marșat în adresa pe care am facut-o către dumneavoastră pe tot ce înseamnă situația de pandemie în care ne aflăm, imposibilitatea Salubrizării Fapte de a asigura un serviciu de calitate și de a acoperi tot sectorul. Venirea sezonului rece... erau foarte multe semnale de alarmă care trebuiau luate în considerare. Am cerut în acea adresă ca acest calendar să fie prelungit pentru o perioadă de n luni, mai exact până la ieșirea din sezonul rece sau din pandemie, indiferent care dintre ele ar fi survenit prima - nu am primit niciun răspuns. Mai mult, am revenit la acea adresă, undeva tot în luna decembrie, iar nu am primit niciun răspuns de la consiliul local. în schimb, mi-a răspuns domnul Bogza, Salubrizare Fapte. Adică, îmi răspunzi la ceva, dar eu nu ți-am adresat ție nimic.

Dl consilier Ducuță Alexandru

Ați trimis adresă către Consiliul Local pentru informarea consilierilor locali?

Dl director general REBU Dan Stănoia

Am trimis pe adresa oficială a primăriei, în atenția domnilor consilieri locali.

Dl consilier Ducuță Alexandru

Și aveți dovezi de trimitere? Noi nu am fost informați, acesta e motivul pentru care vă întreb.

Dl primar Popescu Cristian Victor Piedone

Circuitul apei în natură. Se mai evaporă.

Dl director general REBU Dan Stănoaia

Avem o dată prima adresă, vă spun și numărul, 28329/16.12.2020. Următoarea adresă este trimisă în data de 21.12.2020 ca revenire la prima adresă.

Dl primar Popescu Cristian Victor Piedone

Domnul secretar, dispun să vedem ce s-a întâmplat cu aceste adrese, iar factorii responsabili, dacă mai sunt și nu cred că mai sunt prin primărie, vor răspunde prin comisiile de disciplină. Este o polemică și cetățenii sunt foarte interesați de cum a ajuns societatea REBU să intre în ședința de consiliu și să vorbească. Eu pot să vă spun un singur lucru, în data de 18.02.2021, domnul a despus la registratură și a solicitat prezența în ședința de consiliu.

Dl consilier Bîrsan Mihai

în ce calitate?

Dl primar Popescu Cristian Victor Piedone

“Domnilor consilieri locali, referitor la ședința consiliu, în virtutea prevederilor legale incidente în domeniu, solicităm prezența domnului Dan Stănoia, la ședința de consiliu din 18.02.2021.” Cu antetul REBU, depus la registratură, clarificând și specificând că este unul din operatorii care prestează și are contract de salubrizare cu asociațiile de locatari, încă ridică gunoiul din sectorul 5, urmând să aducă niște clarificări. Cred că trebuie să ne oprim astăzi aici cu clarificările. Să ni le aduceți în scris, să le dăm și pe cele care nu au ajuns la domnii consilieri și nici măcar la mine, să le dăm, măcar retroactiv și ceea ce ați vrut să ne spuneți astăzi să ne puneți pe hârtie, iar tot așa, eu și domnii consilieri să vedem ce vreți să ne spuneți.

Am ținut să clarific pentru că cei care se uitau la noi, nu înțelegeau prezența, crezând că aici este deja o licitație. Nu domnilor, nu este vorba de așa ceva.

Vă mulțumim! 5

Dna președinte de ședință Pop Claudia-Ramona

Prin urmare, declar ședința închisă, o să o suspend până mâine.

Dl consilier Bîrsan Mihai

Nu poți să o suspenzi până mâine! Să ne spună domnul secretar în baza a ce se suspendă. Poți să suspenzi o oră, dar nu de pe o zi pe alta.

Dna președinte de ședință Pop Claudia-Ramona

Cine este de acord cu suspendarea ședinței? Se pare că toți colegii sunt de acord.

Dl consilier Bîrsan Mihai

Ok, dar ne facem de râs, citiți Codul Adminsitrativ, votăm astăzi și mâine punem din nou proiectul. Astăzi seară se rămâne până la miezul nopții și rezolvăm.

Dl primar Popescu Cristian Victor Piedone

Pentru somnul liniștit al domnului Bîrsan, ce nu facem noi? Mâine aceeași ordine de zi, ok, supuneți la vot. Dar vă rog, documentați-vă și o să vă trimit personal, pentru suspendare nu scrie o oră acolo.

Dna președinte de ședință Pop Claudia-Ramona

Domnule primar, dacă îmi permiteți, sunt președinte de ședință, vreau să supun la vot suspendarea ședinței până mâine.

Dl Secretar General Mănuc Florin

Cine este pentru suspendarea ședinței până mâine?

 • 1. Agafiței Gheorghiță - pentru

 • 2. Bîrsan Mihai - împotrivă

 • 3. Cârlogea George-Cristian - pentru

 • 4. Ducuță Alexandru - pentru

 • 5. Gorneanu Mihaela - pentru

 • 6. Ilie Cătălin Andrei - pentru

 • 7. loniță George - pentru

 • 8. Kofod Helen-Daniela - pentru

 • 9. Laslo Mihail-Cristian - pentru

 • lO. Naciu Constantin-Vladimir - abținere

1 l.Nicolaidis Mircea-Horațiu - pentru

 • 12 .Pop Claudia Ramona - pentru

 • 13 .Roșea lustinian - pentru

 • 14 .Șerban Andrei-Bogdan - pentru

 • 15 .Titică Niculae-Florin - pentru

 • 16 .Țigănuș Marian - pentru

14 voturi pentru, 1 vot împotrivă și 1 abținere.

Dl primar Popescu Cristian Victor Piedone

Cu specificația, domnule secretar, știți prea bine, trebuie să informăm prefectura pentru că mâine la aceeași oră se reia ședința mâine la ora 15.00 cu aceeași ordine de zi, dacă vor să-și trimită un invitat.

Cine vrea din domniile voastre, la sala roșie la 18.30 pentru a avea loc discuții, a citi documentele. Dacă nu, nu e nicio problemă. Mâine la ora 15.00, ne vedem în formațiune exactă cu sau fără Florea 5, vom fi să dezbatem aceste problem aparținând trecutului, să vedem ce vom face pentru prezent. Vă mulțumesc, domnilor consilieri. Știu că în înțelepciunea dumneavoastră veți rezolva problemele sectorului 5.

Lucrările ședinței se suspendă la oPREȘEDINTE DE ȘEI POP «ELAUDIA