Proces verbal din 11.02.2021

Proces verbal ședință extraordinară din data de 11.02.2021

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

PROCES VERBAL

al ședinței extraordinare a Consiliului Local Sector 5 din data de 11.02.2021

Ședința a fost convocată de Primarul Sectorului 5 prin Dispoziția înregistrată cunr. 1220/10.02.2021.

Lucrările ședinței încep la ora 1211.

Ședința se desfășoară în sistem hibrid:

 • - doamnele și domnii consilieri locali - Agafiței Gheorghiță, Bîrsan Mihai, Cârlogea George-Cristian, Ducuță Alexandru, Gomeanu Mihaela, Ilie Cătălin Andrei, Laslo Mihail-Cristian, Mălăelea Daniel, Naciu Constantin-Vladimir, Nicolaidis Mircea-Horațiu, Pop Claudia-Ramona, Roșea lustinian, Șerban Andrei-Bogdan, Titică Niculae-Florin și Zamfirescu Leonard-Niculae sunt prezenți la sediul Primăriei Sector 5, strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, în sala de ședințe situată la etajul 1, camera 1;

 • - domnul consilier loniță George și doamna consilier Kofod Helen-Daniela sunt prezenți la ședință prin intermediul mijloacelor electronice.

La ședință au participat domnul Primar - Popescu Cristian-Victor Piedone și domnul Mănuc Florin în calitate de Secretar General al Sectorului 5.

Dna președinte de ședință Pop Claudia-Ramona

Bună ziua, începem ședința din data de 11.02.2021. Aș vrea să facem prezența, dacă se poate, domnule secretar, vă rog frumos!

Dl Secretar General Florin Mănuc

Bună ziua!

 • 1. Agafiței Gheorghiță - prezent

 • 2. Agheorghiesei Emil - absent

 • 3. Bîrsan Mihai - prezent

 • 4. Cardas Daniel Constantin - absent

 • 5. Cârlogea George-Cristian - prezent

 • 6. Danciu loan-Bogdan - absent

 • 7. Ducuță Alexandru - prezent

 • 8. Găină Maria - absent

 • 9. Gorneanu Mihaela - prezent

 • lO. Ilie Cătălin Andrei - prezent

 • 1 l.Ioniță George - prezent

 • 12 .Kofod Helen-Daniela - prezent

 • 13 .Laslo Mihail-Cristian - prezent

 • 14 .Lazarov Alexandru-Sebastian - absent

 • 15 .Matei Ion - absent

lâ.Mălăelea Daniel - prezent

 • 17 .Melnic Constantin-Ion - absent

 • 18 .Naciu Constantin-Vladimir - prezent

 • 19 .Nicolaidis Mircea-Horațiu - prezent

 • 20 .Pop Claudia-Ramona - prezent

 • 21 .Ploscaru George-Alexandru - absent

 • 22 .Roșea lustinian - prezent

 • 23 .Șerban Andrei-Bogdan - prezent

 • 24 .Ștefanescu Georgiana-Raluca - absent

 • 25 .Titică Niculae-Florin - prezent

 • 26 .Țigănuș Marian - absent

 • 27 .Zamfirescu Leonard-Niculae - prezent

Constat că sunt prezenți, atât fizic cât și online (datorită faptului că ședința se desfășoară în sistem hibrid) 17 consilieri locali. Este întrunit cvorumul cerut de Codul Administrativ. Se deschide ședința și supunem dezbaterii proiectele de hotărâre ale ordinii de zi. Dau cuvântul doamnei președinte.

Dna președinte de ședință Pop Claudia-Ramona

Mulțumesc! Voi da citire ordinii de zi: 9

 • 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Sector 5 pentru a face parte din Consiliul pentru Dezvoltarea Regională București-Ilfov;

 • 2. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare, a Organigramei și a Statului de Funcții ale Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan lordache”;

 • 3. Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei, Statului de funcții, Regulamentului de organizare și funcționare și a grilei de salarizare a Administrației Piețelor Sector 5;

 • 4. Proiect de hotărâre privind modificarea Actului Constitutiv al Societății Salubrizare Fapte5 S.A.

Discuții.

Prin urmare, voi supune spre aprobare ordinea de zi.

Dl Primar Popescu Cristian-Victor Piedone

Dacă îmi permiteți, doamna președinte.

Dna președinte de ședință Pop Claudia-Ramona

Vă rog!

Dl Primar Popescu Cristian-Victor Piedone

Am constatat la punctul 2 inadvertențe în elaborarea noului Stat de funcții pentru Centrul Cultural și organigrama Centrului... Pentru a nu o mai dezbate sau... (inclusiv grupul P.P.U. (s-l) ar vota împotrivă) o retrag de pe ordinea de zi pentru clarificări, și o voi supune spre aprobarea dumneavoastră la următoarea ședință.

Dna președinte de ședință Pop Claudia-Ramona

Prin urmare, vă rog să supunem spre aprobare ordinea de zi, așa cum a explicat și domnul Primar, fără punctul 2 (Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare, a Organigramei și a Statului de Funcții ale Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan lordache”) de pe ordinea de zi. Astfel:

1.


Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Sector 5 pentru a face parte din Consiliul pentru Dezvoltarea Regională București-Ilfov;

2.


Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei, Statului de funcții, Regulamentului de organizare și funcționare și a grilei de salarizare a Administrației Piețelor Sector 5;

3. Proiect de hotărâre privind modificarea Actului Constitutiv al Societății Salubrizare Fapte5 S.A.

Discuții.

Dl Secretar General Florin Mănuc

Voi striga nominal consilierii prezenți:

 • 1. Agafiței Gheorghiță - pentru

Dl consilier Bîrsan Mihai

As dori să iau cuvântul! As dori să știu si eu... 3                                                                          3                          3            3

Dna președinte de ședință Pop Claudia-Ramona

Acum votăm ordinea de zi, Mihai. Cu amendamentul făcut de domnul Primar, am scos punctul 2 al ordinii de zi.

Dl consilier Bîrsan Mihai

Este vorba de urgența. Care dintre aceste puncte necesita urgența? Ca să ajungem până acolo.

Dna președinte de ședință Pop Claudia-Ramona

Mihai, votul!

Dl Primar Popescu Cristian-Victor Piedone

După ce votăm ordinea de zi, vă voi răspunde, domnule consilier!

Dl consilier Bîrsan Mihai

Pentru!

Dl Secretar General Florin Mănuc

 • 2. Cârlogea George-Cristian - pentru

 • 3. Ducuță Alexandru - pentru

 • 4. Gomeanu Mihaela - pentru

 • 5. Ilie Cătălin Andrei - pentru

 • 6. loniță George - pentru

 • 7. Kofod Helen-Daniela - pentru

 • 8. Laslo Mihail-Cristian - pentru

 • 9. Mălăelea Daniel - pentru

 • lO. Naciu Constantin-Vladimir - pentru

 • 11 .Nicolaidis Mircea-Horațiu - pentru

 • 12. Pop Claudia-Ramona - pentru

 • 13. Roșea Iustini an - pentru

 • 14. Șerban Andrei-Bogdan - pentru

 • 15. Titică Niculae-Florin - pentru

 • 16. Zamfirescu Leonard-Niculae - pentru

Ordinea de zi a fost aprobată cu 17 voturi pentru.

Dna președinte de ședință Pop Claudia-Ramona

Mulțumesc! Voi da citire punctului 1 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Sector 5 pentru a face parte din Consiliul pentru Dezvoltarea Regională Bucur ești-Ilfov.

După cum se poate observa, în proiect, este desemnat domnul Primar Popescu Cristian Victor Piedone și ca supleant domnul Cârlogea Iulian Constantin. Prin urmare, solicit să fie votat acest proiect cu vot deschis. Te rog, Mihai!

Dl consilier Bîrsan Mihai

As dori să știu dacă a intervenit ceva, fată de ședința de data trecută? Pentru 3                           5                                                                               7         3                3              3

că am stabilit să fie trimis un reprezentant al consiliului local, că așa este și titlu proiectului. Nu s-a modificat nici titlul proiectului, nimic, a rămas la fel, și totuși, trimitem o persoană din executiv să ne reprezinte.

Dl Primar Popescu Cristian-Victor Piedone

Nu s-a schimbat nimic! în ședința trecută ați văzut cum s-a terminat votul. Tot dumneavoastră ați supus și propus să fie reprezentat consiliul local de către primar, așa cum majoritatea, dacă nu totalitatea primăriilor din zona regională București-Ilfov își desemnează primarul sau City Managerul în discuție. Raportorul primarului sunteți dumneavoastră. Adică: eu vă raportez tot ce se întâmplă acolo, pentru că este o relație directă a executivului privind dezvoltarea regională București-Ilfov.

Dl consilier Bîrsan Mihai

De la nivelul regionalei, în adresă spune să fie trimis un reprezentant a consiliului local.

Dl Primar Popescu Cristian-Victor Piedone

Păi dumneavoastră puteți să reprezentanți pe orișicine. Puteți să votați să trimiteți pe oricine.

Dl consilier Bîrsan Mihai

Orice consilier din cei 27... bănuiesc că o fi vreunul capabil.

Dl Primar Popescu Cristian-Victor Piedone

Deci, reluăm discuția de rândul trecut. Eu am venit cu o propunere, dumneavoastră, domnilor consilieri, puteți să faceți alte amendamente și să propuneți pe cine vreți. Executivul a venit cu această propunere. Dumneavoastră, legislativul, puteți veni cu ce propunere considerați.

Dl consilier Bîrsan Mihai

Da, mulțumesc!

Dna președinte de ședință Pop Claudia-Ramona

Alte intervenții? Prin urmare vă rog să votăm acest prim-punct de pe ordinea de zi. Domnule secretar? Avizul acestui proiect este cu vot favorabil.

Dl Secretar General Florin Mănuc

 • 1. Agafiței Gheorghiță - pentru

 • 2. Bîrsan Mihai - abținere 9

 • 3. Cârlogea George-Cristian - pentru

 • 4. Ducuță Alexandru - pentru

 • 5. Gorneanu Mihaela - pentru

 • 6. Ilie Cătălin Andrei - pentru

 • 7. loniță George - pentru

 • 8. Kofod Helen-Daniela - pentru

 • 9. Laslo Mihail-Cristian - pentru

 • lO. Mălăelea Daniel - pentru

 • 11 .Naciu Constantin-Vladimir - pentru

 • 12. Nicolaidis Mircea-Horațiu - pentru

 • 13. Pop Claudia-Ramona - pentru

 • 14. Roșea lustinian - pentru

 • 15. Șerban Andrei-Bogdan - pentru

 • 1 â.Titică Niculae-Florin - pentru

 • 17. Zamfirescu Leonard-Niculae - pentru

Proiectul de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Sector 5 pentru a face parte din Consiliul pentru Dezvoltarea Regională București-Ilfov a fost adoptat cu 16 voturi pentru și 1 abținere.

Dna președinte de ședință Pop Claudia-Ramona

Mulțumesc! Având în vedere că a fost scos de pe ordinea de zi punctul 2, vom trece la punctul 3 - Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei, Statului de funcții, Regulamentului de organizare și funcționare și a grilei de salarizare a Administrației Piețelor Sector 5. Dacă sunt intervenții? Te rog, Mihai!

Dl consilier Bîrsan Mihai

Referitor la modificarea organigramei dorim să știm dacă: va contribui această nouă organigramă la scoaterea din impas a direcției Piețelor din Sectorul 5, și dacă se vor deschide toate piețele pe care le avem închise, abandonate?

Dl Primar Popescu Cristian-Victor Piedone

Domnul director, dacă vreți și doriți să... lângă domnul consilier să...

Dl director Iliescu Valentin

Bună ziua, prin solicitarea pe care am facut-o executivului, noi am făcut o reorganizare, în sensul că... încasatorii, muncitorii încasatori din subordinea Direcției Economice au trecut în subordinea Direcției Marketing, ceea ce este un lucru normal, pentru că marketingul ține încasările și face încasările zilnice. Deci, Direcția Economică nu justifică în subordine încasatorii, iar oportunitatea acestei acțiuni, pe care noi dorim să o facem este, într-adevăr... de când am preluat Administrația Piețelor deja se văd rezultate și în mod sigur noua organigramă va contribui la mai bunul mers al instituției, decât până în prezent. în ceea ce privește celelalte piețe sperăm ca în cel mai scurt timp să le facem profitabile, prin diferite proiecte pe care le vom propune.

Dl Primar Popescu Cristian-Victor Piedone

Puteți să spuneți și despre încasări. S-au dublat, s-au chiar triplat unele.

Dl director Iliescu Valentin

Până în data de 09 decembrie, când am fost numit în instituție, încasările zilnice erau în jur de 1 500 - 2 500 de lei pe zi, în momentul de față, prin noul director de marketing, care se ocupă de încasări, efectiv, avem o medie de 4 000 - 4 500 de lei pe zi.

Dl Primar Popescu Cristian-Victor Piedone

Și târgul de la...

Dl director Iliescu Valentin

Avem târgul de la piața volantă de la Platoul Academiei care până în Decembrie 2020 plătea 4 000 de lei pe lună, în momentul de față plătește 20 000 de lei pe lună.

Dl Primar Popescu Cristian-Victor Piedone

Bun! încasează!

Dl director Iliescu Valentin

încasăm. Deja se simte! 21 900 mai exact.

Dl Primar Popescu Cristian-Victor Piedone

Aproape 22 000, de 5 ori.

Dl director Iliescu Valentin

De 5 ori față de cât încasam în prezent, până în 2020.

Dl consilier Bîrsan Mihai

Tarabele nu s-au înmulțit, înseamnă că nu au...

Dl Primar Popescu Cristian-Victor Piedone

Ce spuneți, domnule consilier?

Dl consilier Bîrsan Mihai

Tarabele nu s-au înmulțit. înseamnă că nu încasau.

Dl director Iliescu Valentin

Exact!

Dl Primar Popescu Cristian-Victor Piedone

Nu încasau, sau încasau suma care nu...

Dl consilier Bîrsan Mihai

Eu cunosc bine piața și nu s-au înmulțit, înseamnă că nu s-au...

Dna președinte de ședință Pop Claudia-Ramona

Mulțumesc! Alte intervenții? Vreau să vă aduc la cunoștință, că acest proiect a avut pentru ambele comisii vot favorabil. Vă rog, domnule secretar, să supuneți la vot acest proiect.

Dl Secretar General Florin Mănuc

 • 1. Agafiței Gheorghiță - pentru

 • 2. Bîrsan Mihai - pentru

 • 3. Cârlogea George-Cristian - pentru

 • 4. Ducuță Alexandru - pentru

 • 5. Gomeanu Mihaela - pentru

 • 6. Ilie Cătălin Andrei - pentru

 • 7. loniță George - pentru

 • 8. Kofod Helen-Daniela - pentru

 • 9. Laslo Mihail-Cristian - pentru

 • lO. Mălăelea Daniel - pentru

 • 11 .Naciu Constantin-Vladimir - pentru

 • 12. Nicolaidis Mircea-Horațiu - pentru

 • 13. Pop Claudia-Ramona - pentru

 • 14. Roșea lustinian - pentru

 • 15. Șerban Andrei-Bogdan - pentru

 • 16. Titică Niculae-Florin - pentru

 • 17. Zamfirescu Leonard-Niculae - pentru

Proiectul de hotărâre privind modificarea Organigramei, Statului de funcții, Regulamentului de organizare și funcționare și a grilei de salarizare a Administrației Piețelor Sector 5 a fost adoptat cu 17 voturi pentru.

Dna președinte de ședință Pop Claudia Ramona

Punctul 4 de pe ordinea de zi- Proiect de hotărâre privind modificarea Actului Constitutiv al Societății Salubrizare Fapte5 S.A.

Având în vedere că trebuie făcute niște propuneri, vă rog, cine face propuneri?

Dl Primar Popescu Cristian-Victor Piedone

La ce să facem propuneri?

Dna președinte de ședință Pop Claudia Ramona

îmi cer scuze! Având în vedere că sunt deja desemnați în proiect, votul este deschis. Dacă sunt intervenții? Domnul Bîrsan, vă rog!

Dl consilier Bîrsan Mihai

Cu Salubrizare Fapte constatăm că aproape la fiecare ședință avem câte un punct pe ordinea de zi. Ba schimbăm consiliul, ba schimbăm nume, ba schimbăm prenume... Această epopee nu se mai termină! De când a început noul mandat o ținem într-o veselie. în fiecare ședință avem un punct pe ordinea de zi legat de salubrizare. Totuși, noi, grupul P.N.L. de-a lungul timpului ne-am abținut, am votat „împotrivă”. Ne plângem că societatea nu are bani, totuși creștem numărul de membrii în Consiliul de Administrație, de la cinci la șapte, deci reducem cheltuielile enorm. Eu cred că le ridicăm! Am văzut că partidele au propus în Consiliul de Administrație câte doi membri, P.M.P.-ul un membru, nu știu... domnul primar dacă poate să ne spună care o să fie rezultatul, oricum, văzând și sperând că noua societate pentru noul consiliu va duce cât de cât la redresare. O să încerc să votez „pentru”, cu strângere de inimă.

Dl Primar Popescu Cristian-Victor Piedone

Domnilor consilieri, eu vă mulțumesc și să aveți încrederea că deblocați ce alții blochează. Și blochează cu bună știință. Referitor la membrii Consiliului de Administrație de la cinci la șapte, ce veți vota sau nu dumneavoastră, astăzi (în majoritatea dumneavoastră) este cu titlu provizoriu până terminarea calendarului pe Legea nr. 109/2011 în care se vor definitiva atât Consiliul de Administrație cât și noii directori mandatați de către noul Consiliu de Administrație pentru a scoate, sau nu, o societate, numită Salubrizare Fapte, la lumină. Există și posibilitatea ca acest Consiliu de Administrație pornind din oameni pe care formațiunilor politice îi reprezintă, la sfârșitul provizoratului să constate că Salubrizare Fapte sau alte societăți comerciale pe care le aveți în subordinea dumneavoastră a Consiliului Local, să propună chiar insolvența societății. Nu neapărat a societății Salubrizare Fapte, ci a celorlalte societăți. Ne trebuie o radiografie clară pentru că nu am avut, și nu aveți nici dumneavoastră, acces la bazele de informație ale societăților. Chiar dacă sunteți acționari majoritari, ați observat frâna cu care la solicitările dumneavoastră nu vi se pun la dispoziție, de drept, ceea ce cereți dumneavoastră, documente justificative privind evoluția până în clipa în care dumneavoastră solicitați anumite documente. Noul Consiliu de Administrație provizoriu va avea posibilitatea, prin reprezentanții dumneavoastră, să constatați exact sau să intrați în posesia informației în timp real. Vă mulțumesc!

Dna președinte de ședință Pop Claudia Ramona

S-a înscris la cuvânt domnul consilier Ducuță, domnul Roșea și domnul Naciu. Domnul Ducuță, vă rog! O să vă iau în ordinea în care ați ridicat mâna.

Dl consilier Bîrsan Mihai

Aș avea și eu ceva de completat! Vreau să știu dacă vechiul consiliu a fost retras, dizolvat?

Dna președinte de ședință Pop Claudia Ramona

Prin această hotărâre se vor retrage.

Dl Primar Popescu Cristian-Victor Piedone

Prin hotărârea dumneavoastră de astăzi, consiliul vechi, automat, dispare. Vă aduc aminte că sunteți acționari majoritari. Plus că din consiliul vechi, mai stau trei membrii, din cei cinci.

Dl consilier Ducuță Alexandru

Bună ziua, doamnelor și domnilor consilieri, domnule Secretar, doamna Președinte și domnule Primar! în primul și primul rând, exact cum a zis colegul meu domnul consilier Bîrsan Mihai, cu adevărat a fost o epopee lungă și nesfârșită la fiecare consiliu cu această salubrizare. Eu, din partea grupului P.N.L. apreciez că în sfârșit dumneavoastră ați luat și țineți cont de propunerile pe care le-am înaintat și noi, și colegii noștri de guvernare de la U.S.R.-P.L.U.S. Suntem siguri că am trimis oamenii care trebuie să scoată și să oprească această epopee de la salubrizare o dată pentru totdeauna. Exact cum ați zis și dumneavoastră (și cred în colegii care vor reprezenta acest consiliu de administrație provizoriu) că dacă vor considera și vor vedea nereguli la salubrizare să ni le aducă la cunoștință la modul cel mai urgent, iar dacă vedem... Acolo este o gaură neagră. Să oprim această companie inclusiv prin procedura de insolvență cu răspundere patrimonială a administratorilor societății. Vă mulțumesc din punctul acesta de vedere că aveți acum, pot să spun, cu adevărat specialiști și profesioniști și oameni care vor binele cetățenilor Sectorului 5 în acest consiliu de administrație! Atât am avut de spus!

Dna președinte de ședință Pop Claudia-Ramona

Mulțumim, domnule Roșea!

DI consilier Roșea lustinian

Bună ziua tuturor! în această dimineață am trimis un e-mail cu îndreptarea unei erori materiale care nu o regăsesc la numărul doi, se numește Slătianu Mihai Radu...ar trebui modificată...

Dna Adina Sichitiu

Da, modificarea se face în hotărâre.

Dl Primar Popescu Cristian Victor Piedone

Da, se va face în hotărâre.

Dl consilier Roșea lustinian

Ok, iar punctul 2, cerut în e-mail, se referă la amendamentul invocat de colegul de la P.N.L. în care și noi opinăm că nu se reduce, implicit, că se înlocuiesc și am propus introducerea unui articol nou 4, prin care spunem, “Se aprobă revocarea membrilor actuali din Consiliul de Administrație al Societății Salubrizare Fapte SA”, renumerotăm următoarele articole și numim. Eu cred că așa este corect managerial golim de conținut și umplem cu acest lucru. în plus am adăugat la art. 1-2 „reprezentant unic” în loc de reprezentant al Consiliului Local. Vorbim de domnul Cârlogea în ambele articole pentru a nu cumva adăuga peste cel numit în 17 decembrie. Am depus pe e-mail și ar trebui luat...

Dna președinte de ședință Pop Claudia-Ramona

Ați depus amendament.

Dl Primar Popescu Cristian Victor Piedone

Secretariatul tehnic înainte de a nota amendamentele domnului consilier Roșea, v-aș ruga să supuneți la vot domnule secretar...

Dl consilier Naciu Constantin Vladimir

Am o scurtă întrebare: Care este motivul care ne încăpăținăm în păstrarea denumirii societății Salubrizare Fapte 5? De ce nu se modifică,, Fapte 5” așa cum am propus acum ceva timp?

Dl consilier Roșea lustinian

Se poate răspunde? E vorba de avizele care se iau pentru mediu. Ne complicăm...

Dl Primar Popescu Cristian Victor Piedone

După ce definitivăm absolut totul, domnule Naciu, venim cu propunerea dumneavoastră în cadrul consiliului, să schimbăm. După ce definitivăm și intrăm în consiliu cu directorat atunci putem să schimbăm și denumirea societății.

Dl consilier Naciu Constantin Vladimir

Am înțeles! Mulțumesc! S                                 5

Dna președinte de ședință Pop Claudia-Ramona

Supun la vot amendamentele propuse de către domnul consilier Iustin Roșea care au fost și transmise către consilieri pe e-mail.

Dl Primar Popescu Cristian Victor Piedone

Primul amendament la art. 1 - „reprezentant unic”, amendamentul doi introducerea art. 4 - “Se aprobă revocarea membrilor actuali din Consiliul de Administrație al Societății Salubrizare Fapte SA”...supuneți la vot domnule Secretar General.

Dl Secretar General Florin Mănuc

 • 1. Agafiței Gheorghiță - pentru

 • 2. Bîrsan Mihai - pentru

 • 3. Cârlogea George-Cristian - pentru

 • 4. Ducuță Alexandru - pentru

 • 5. Gorneanu Mihaela - pentru

 • 6. Ilie Cătălin Andrei - pentru

 • 7. loniță George - pentru

 • 8. Kofod Helen-Daniela-pentru

 • 9. Laslo Mihail-Cristian - pentru

 • lO. Mălăelea Daniel - pentru

 • 11 .Naciu Constantin-Vladimir - pentru

 • 12. Nicolaidis Mircea-Horațiu - pentru

 • 13. Pop Claudia Ramona-pentru

 • 14. Roșea lustinian - pentru

 • 15. Șerban Andrei-Bogdan - pentru

 • 16. Titică Niculae-Florin - pentru

 • 17. Zamfirescu Leonard-Niculae - pentru

Cu 17 voturi pentru amendamentele domnului consilier Iustin Roșea au fost adoptate.

Dl Secretar General Florin Mănuc

Supunem la vot acum proiectul de hotărâre privind modificarea Actului

Constitutiv al Societății Salubrizare Fapte5 S.A. cu amendamentele votate.

 • 1. Agafiței Gheorghiță - pentru

 • 2. Bîrsan Mihai - pentru

 • 3. Cârlogea George-Cristian - pentru

 • 4. Ducuță Alexandru - pentru

 • 5. Gorneanu Mihaela - pentru

 • 6. Ilie Cătălin Andrei - pentru

 • 7. loniță George - pentru

 • 8. Kofod Helen-Daniela-pentru

 • 9. Laslo Mihail-Cristian - pentru

 • lO. Mălăelea Daniel - pentru

 • 11 .Naciu Constantin-Vladimir - pentru

 • 12. Nicolaidis Mircea-Horațiu - pentru

 • 13. Pop Claudia Ramona-pentru

 • 14. Roșea lustinian - pentru

 • 15. Șerban Andrei-Bogdan - pentru

 • 16. Titică Niculae-Florin - pentru

 • 17. Zamfirescu Leonard-Niculae - pentru

Cu 17 voturi pentru- proiectul de hotărâre privind modificarea Actului Constitutiv al Societății Salubrizare Fapte5 S.A. a fost adoptat.

Dna președinte de ședință Pop Claudia-Ramona

S-au votat toate proiectele menționate de pe ordinea de zi, acum dacă avem discuții sau dacă cineva mai are intervenții. Domnule Roșea.

5                                                                                                                        3                                                       5

Dl consilier Roșea lustinian

O clarificare, pentru cei ce ne urmăresc pe Facebook și care nu sunt în sală, toate comisiile de specialitate au avut cvorum prin prezența membrilor de drept. Mulțumesc!

Dna președinte de ședință Pop Claudia-Ramona

Alte intervenții? Dacă nu, domnule Primar, declarăm ședința închisă și vă mulțumim.

Lucrările ședinței se declară închise la ora 12:38. 3                3