Hotărârea nr. 5/2021

Hotărârea nr. 5/28.01.2021 privind depunerea jurământului de către domnul Cardaș Daniel Constantin, supleant pe lista Partidului Social Democrat.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI Wf consiliul LOCAL SECTOR 5

Strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Sector 5, București

HOTĂRÂRE

privind depunerea jurământului de către domnul Cardaș Daniel Constantin, supleant pe lista Partidului Social Democrat

Având în vedere:

 • - Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 5 înregistrat sub nr. 23944/21.01.2021;

 • - Raportul de specialitate nr. DATJ 14/21.01.2021 întocmit de Secretarul General al Sectorului 5;

Luând în considerare:

 • - Avizul Comisiei juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice și respectare a drepturilor și libertăților cetățenești;

 • - Ordinul Prefectului nr. 626/02.11.2020 privind convocarea consilierilor locali declarați aleși la ședința privind ceremonia de constituire a Consiliului Local Sector 5, Municipiul București;

 • - Ordinul Prefectului nr. 634/04.11.2020 privind constatarea îndeplinirii condițiilor legale de constituire a Consiliului Local Sector 5 al Municipiului București;

 • - Ordinul Prefectului nr. 638/05.11.2020 privind modificarea și completarea art. 3 al Ordinului nr. 634/04.11.2020 emis de Prefectul Municipiului București privind constatarea îndeplinirii condițiilor legale de constituire a Consiliului Local Sector 5 al Municipiului București;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr. 1/07.01.2021 privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Florea Daniel;

 • - încheierea finală (dezînvestire) a Judecătoriei Sectorului 5 București în Dosarul 615/302/2021 pronunțată la data de 15.01.2021 prin care se validează mandatul de consilier local al domnului Cardaș Daniel Cătălin, pentru Consiliul Local al Sectorului 5 București, candidat propus din partea Partidului Social Democrat, comunicată și înregistrată la Primăria Sectorului 5 în data de 18.01.2021, sub numărul 22233;

 • - Jurământul domnului Cardaș Daniel Constantin.

în conformitate cu prevederile art. 117, art. 122, art. 140 alin.(l), art. 166 alin. (4) și art. 243 alin.(l) lit.”a” din O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare,


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

Strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Sector 5, Buc

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se ia act de depunerea jurământului de către domnul consilier local Cardaș Daniel Constantin, supleant pe listele electorale ale alegerilor locale din data de 27.09.2020, din partea Partidului Social Democrat.

 • Art.2. - Domnul Cardaș Daniel Constantin va face parte din Comisia de specialitate nr. 4 pentru Cultură, culte, societate civilă și minorități naționale, Comisia de specialitate nr. 6 - Juridică, de disciplină, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor și libertăților cetățenești și Comisia de specialitate nr. 7 pentru Educație, tineret și sport - membru supleant.

 • Art.3. - Primarul Sectorului 5, Secretarul General al Sectorului 5, Direcția de Asistentă Tehnică si Juridică - Serviciul Evidentă Acte Administrative și persoana nominalizată vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Contrasemnează pentru regalitate, p. SECRETAR GENERAL SECTOR 5 florinAdragNea


Nr. 05/28.01.2021