Hotărârea nr. 46/2021

Hotărârea nr. 46/18.03.2021 privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Titică Niculae-Florin.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

Strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Sector 5, București

HOTĂRÂRE

privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Titică Niculae-Florin

Având în vedere:

Referatul constatator semnat de Primarul Sectorului 5 și Secretarul General al Sectorului 5 înregistrat sub numărul 40791/ 10.03.2021;

Demisia domnului Titică Niculae-Florin înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub numărul 37918/02.03.2021;

Avizul Comisiei juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice și respectare a drepturilor și libertăților cetățenești;

Prevederile art. 204 alin. (2) lit. a), alin. (3), alin. (6), alin. (10), alin. (15) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

în conformitate cu prevederile art. 122, art. 139 alin. (1), art. 166 alin. (4), art. 243 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se constată încetarea de drept a mandatului de consilier local din cadrul Consiliului Local al Sectorului 5 al domnului Titică Niculae-Florin, prin demisie.

Art. 2 Se declară vacant locul de consilier local al domnului Titică Niculae-Florin.

(1) Hotărârea se va comunica de îndată Judecătoriei Sectorului 5 și domnului Titică Niculae-Florin.

Art. 3 Primarul Sectorului 5 și Direcția de Asistență Tehnică și Juridică - Serviciul Evidență Acte Administrative, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Nr. / 18.03. 2021