Hotărârea nr. 22/2021

Hotărârea nr. 22/28.01.2021 privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de transmitere în administrarea Consiliului Local Sector 5 a străzilor aflate în administrarea Administrației Străzilor, potrivit H.C.G.M.B. nr. 254/2008, privind administrarea rețelei stradale principale și a lucrărilor de artă din municipiul București și abrogarea H.C.G.M.B. nr. 235/2005, cu modificările și completările ulterioare.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

Strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Sector 5, București

HOTĂRÂRE privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de transmitere în administrarea Consiliului Local Sector 5 a străzilor aflate în administrarea Administrației Străzilor, potrivit H.C.G.M.B. nr. 254/2008, privind administrarea rețelei stradale principale și a lucrărilor de artă din municipiul București și abrogarea H.C.G.M.B nr. 235/2005, cu modificările și completările ulterioare

Având în vedere:

  • > Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 5 nr. 22492/18.01.2021;

  • > Raportul de specialitate nr.DTVLE 44/10.01.2021 al Direcției Generale de Administrare a Domeniului Public și Privat al Sectorului 5, Direcția Tehnică și Verificare Lucrări Edilitare, Serviciul Verificare Lucrări Edilitare;

  • > Avizul Comisiei pentru buget, finanțe, taxe locale, fonduri europene și alte activități economice;

  • > Avizul Comisiei pentru urbanism, lucrări publice, administrarea teritoriului, domeniului public și privat al Sectorului 5, patrimoniului și fondului funciar;

  • > H.C.G.M.B. nr. 254/2008, privind administrarea rețelei stradale principale și a lucrărilor de artă din municipiul București și abrogarea H.C.G.M.B nr. 235/2005 cu modificările și completările ulterioare;

  • > O.G. nr. 43/1997, privind regimul drumurilor, cu modificările și completările ulterioare; în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1), alin. (3), lit. „g”, art. 140 alin. (1), art. 166 alin.

  • (2) lit. „g” și art. 243 alin. (1) lit. „a”., din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 - privind Codul Administrativ,cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de transmitere în administrarea Consiliului Local al Sectorului 5, a străzilor aflate în administrarea Administrației Străzilor conform H.C.G.M.B. nr. 254/2008, privind administrarea rețelei stradale principale și a lucrărilor de artă din municipiul București și abrogarea H.C.G.M.B nr. 235/2005, cu modificările și completările ulterioare, conform anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri;

Art. 2. Primarul Sectorului 5, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Contrasemnează pentru legalitate,

p. Secretar General al S Florii

rului 5, h*agneaNr. QX /28.01.2021

Anexa nr. I IaH.C.L. Sector 5 nr. Z28.01.2021

STRĂZI ADMINISTRATE DE PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI - ADMINISTRAȚIA STRAILOR

Nr.

Crt.

TIP

STRADA

OBSERVAȚII

1

Strada

ABNEGAȚIEI

.HCGMB 75/2011

2

Strada

ADRIAN

HCGMB 125/2010; HCGMB 274/2010; HCGMB 43/2011

3

Strada

ALIMAN

HCGMB 125/2010; HCGMB 274/2010; HCGMB 43/2011

4

Strada

AMARADIEI

.HCGMB 75/2011

5

Strada

AMURGULUI

HCGMB 181/2000; HCGMB235/2005;HCGMB 254/2008;HCGMB 274/2010; HCGMB 43/2011

6

Strada

ANGHEL ALEXANDRU

HCGMB 181/2000; HCGMB235/2005;HCGMB 254/2008;HCGMB 274/2010; HCGMB 43/2011

7

Strada

ANTIAERIANA

HCGMB 181/2000; HCGMB235/2005;HCGMB 254/2008;HCGMB 274/2010; HCGMB 43/2011

8

Strada

ANUL 1821

HCGMB 254/2008;HCGMB 274/2010; HCGMB 43/2011

9

Strada

ARAMESTI

.HCGMB 75/2011

10

Strada

ARBANASI

.HCGMB 75/2011

11

Strada

AREFU

.HCGMB 75/2011

12

Strada

ARMISTIȚIULUI

HCGMB 125/2010; HCGMB 274/2010; HCGMB 43/2011

13

Strada

ARON PUMNUL

.HCGMB 75/2011

14

Strada

ASACHIGHEORGHE

.HCGMB 75/2011

15

Strada

BACAU

HCGMB 181/2000; HCGMB235/2005;HCGMB 254/2008;HCGMB 274/2010; HCGMB 43/2011

16

Strada

BACHUS

HCGMB235/2005;HCGMB 254/2008;HCGMB 274/2010; HCGMB 43/2011

17

Strada

BACIULUI

HCGMB 125/2010; HCGMB 274/2010; HCGMB 43/2011; HCGMB 75/2011

18

Strada

BADARAU EUGEN

.HCGMB 75/2011

19

Strada

BAGDASAR DUMITRU DOCTOR

HCGMB235/2005;HCGMB 254/2008;HCGMB 274/2010; HCGMB 43/2011

20

Strada

BAIULESCU ION

HCGMB 254/2008;HCGMB 274/2010; HCGMB 43/2011

21

Strada

BALAN CONSTANTIN CAPORAL

.HCGMB 75/2011

22

Strada

BALANESTI

.HCGMB 75/2011

23

Strada

BALINESTI

HCGMB 125/2010; HCGMB 274/2010; HCGMB 43/2011

24

BĂLTĂREȚULUI

HCGMB 274/2010; HCGMB 43/2011

25

Strada

BARBATESCU VECHI

.HCGMB 75/2011

26

Strada

BARDASULUI

HCGMB 125/2010; HCGMB 274/2010; HCGMB 43/2011

27

Strada

BASCOV

.HCGMB 75/2011

28

Intrarea

BATASANI

HCGMB 125/2010; HCGMB 274/2010; HCGMB 43/2011

29

Strada

BAZALTULUI

HCGMB 254/2008;HCGMB 274/2010; HCGMB 43/2011

30

Intrarea

BEICA

.HCGMB 75/2011

31

Strada

BELDIMAN ALEXANDRU

HCGMB 254/2008;HCGMB 274/2010; HCGMB 43/2011

32

Strada

BALENI

.HCGMB 75/2011

33

Strada

BARCA

HCGMB 254/2008;HCGMB 274/2010; HCGMB 43/2011

34

Strada

BARLAD

.HCGMB 75/2011

35

Intrarea

BISERICA GHENCEA

.HCGMB 75/2011

36

Strada

BISTRETU

.HCGMB 75/2011

37

Strada

BOBALNA

HCGMB 125/2010; HCGMB 274/2010; HCGMB 43/2011

38

Strada

BOBULUI

HCGMB 125/2010; HCGMB 274/2010; HCGMB 43/2011

39

Strada

BOCANET ALEXANDRU

.HCGMB 75/2011

40

Strada

BONEA CONSTANTIN

.HCGMB 75/2011

41

Strada

BORSEC

.HCGMB 75/2011

42

Strada

BOTESCU HARALAMBIE DOCTOR

.HCGMB 75/2011

43

Drumul

BRAGADIRU

HCGMB 181/2000; HCGMB 254/2008; HCGMB 274/2010; HCGMB 43/2011

44

Intrarea

BRANISTARI

HCGMB 274/2010; HCGMB 43/2011

45

Drumul

BRANIȘTEA

HCGMB 125/2010; HCGMB 274/2010; HCGMB 43/2011

46

Strada

BRATASANCA

HCGMB 254/2008;HCGMB 274/2010; HCGMB 43/2011

47

Strada

BREZOIANU ION

HCGMB 254/2008;HCGMB 274/2010; HCGMB 43/2011

48

Strada

BUCUREȘTI MĂGURELE

HCGMB 274/2010; HCGMB 43/2011

49

Strada

BULBOACA

.HCGMB 75/2011

50

Strada

BULGARUS

.HCGMB 75/2011

51

Intrarea

BURLACU ION CAPORAL

HCGMB 125/2010; HCGMB 274/2010; HCGMB 43/2011

52

Strada

BUTOIANU MIHAIL GENERAL DOCTOR

HCGMB 125/2010; HCGMB 274/2010; HCGMB 43/2011

53

Strada

BUZĂU

.HCGMB 75/2011

54

Strada

BUZOIENI

HCGMB 181/2000; HCGMB235/2005;HCGMB 254/2008;HCGMB 274/2010; HCGMB 43/2011

55

Strada

CĂLIFARULUI

.HCGMB 75/2011

56

Strada

CAMPINA

HCGMB 125/2010; HCGMB 274/2010; HCGMB 43/2011

57

Strada

CARAGIALE MATEIU

.HCGMB 75/2011

58

Strada

CARELOR

HCGMB 125/2010; HCGMB 274/2010; HCGMB 43/2011

59

Strada

CĂRUȚEI

.HCGMB 75/2011

60

Strada

CASCADEI

HCGMB 125/2010; HCGMB 274/2010; HCGMB 43/2011

61

Intrarea

CĂSCIOARELE

HCGMB 274/2010; HCGMB 43/2011

62

Strada

CENAD

HCGMB 125/2010; HCGMB 274/2010; HCGMB 43/2011

63

Strada

CERNAVODA

.HCGMB 75/2011

64

Drumul

CHIRCII

HCGMB 274/2010; HCGMB 43/2011

65

Strada

CHIRITESCU RADU

.HCGMB 75/2011

66

Strada

CIBINULUI

.HCGMB 75/2011

67

Intrarea

CICLOP

.HCGMB 75/2011

68

Strada

CAMPEANUILIE LOCOTENENT

HCGMB 125/2010; HCGMB 274/2010; HCGMB 43/2011

69

Aleea

CAMPEANU ILIE LOCOTENENT

HCGMB 125/2010

70

Intrarea

CÂMPENEȘTI

HCGMB 125/2010; HCGMB 274/2010; HCGMB 43/2011

71

Strada

CÂMP IA BURNAS

.HCGMB 75/2011

72

Strada

CÂMPIA MIERLEI

.HCGMB 75/2011

73

Strada

CIMPULMARE

.HCGMB 75/2011

74

Strada

CANDEA ION SOLDAT

.HCGMB 75/2011

75

Strada

CIRCULAȚIEI

HCGMB 125/2010; HCGMB 274/2010; HCGMB 43/2011

76

Strada

CARLIBABA

HCGMB 181/2000; HCGMB235/2005;HCGMB 254/2008; HCGMB 274/2010; HCGMB 43/2011

77

Intrarea

CIUBOTICA CUCULUI

HCGMB 125/2010; HCGMB 274/2010; HCGMB 43/2011

78

Strada

CIULEANDRA

.HCGMB 75/2011

79

Strada

CLUCERU SONIA

.HCGMB 75/2011

80

Strada

COCEA N.D.(intre Zețari si Finita)

.HCGMB 75/2011

81

Intrarea

COMANESTI

HCGMB 125/2010; HCGMB 274/2010; HCGMB 43/2011

82

Strada

CONDORULUI

.HCGMB 75/2011

83

Strada

CONSUMULUI

.HCGMB 75/2011

84

Strada

COOPERAȚIEI

.HCGMB 75/2011

85

Drumul

COOPERATIVEI

HCGMB 274/2010; HCGMB 43/2011

86

Intrarea

COOPERATIVEI

.HCGMB 75/2011

87

P.ta

CONSTITUȚIEI

HCGMB 254/2008;HCGMB 274/2010; HCGMB 43/2011

88

Strada

CORNEA ION

.HCGMB 75/2011

89

Intrarea

CORIOLAN CAIUS MARCUS

HCGMB 274/2010; HCGMB 43/2011

90

Intrarea

COSMINA

.HCGMB 75/2011

91

Strada

COZIENI

.HCGMB 75/2011

92

Aleea

CRAIOVITA

HCGMB 125/2010; HCGMB 274/2010; HCGMB 43/2011

93

Drumul

CRĂIȚELOR

.HCGMB 75/2011

94

Strada

CRASNA

.HCGMB 75/2011

95

Strada

CROITORU VASILE SOLDAT

HCGMB 181/2000; HCGMB235/2005;HCGMB 254/2008; HCGMB 274/2010; HCGMB 43/2011

96

Strada

CULTURII

.HCGMB 75/2011

97

Strada

CURTEA DE ARGEȘ

HCGMB 125/2010; HCGMB 274/2010; HCGMB 43/2011

98

Strada

DAICAREANU

.HCGMB 75/2011

99

Strada

DAISOARA

.HCGMB 75/2011

100

Strada

DAN MIHAIL PICTOR

.HCGMB 75/2011

101

Strada

DANTELEI

.HCGMB 75/2011

102

Drumul

DARVARI

.HCGMB 75/2011

103

Strada

DATINILOR

.HCGMB 75/2011

104

Strada

DAVILA CAROL

HCGMB235/2005;HCGMB 254/2008;HCGMB 274/2010; HCGMB 43/2011

105

Strada

DIHORULUI

.HCGMB 75/2011

106

Strada

DINCA ȘTEFAN

.HCGMB 75/2011

107

Strada

DARSTE

.HCGMB 75/2011

108

Strada

DISCIPLINEI

HCGMB 181/2000; HCGMB235/2005;HCGMB 254/2008;HCGMB 125/2010; HCGMB 274/2010; HCGMB 43/2011

109

Strada

DOINA

HCGMB 254/2008; HCGMB 274/2010; HCGMB 43/2011

110

Strada

DOMNITA ANASTASIA

HCGMB 254/2008; HCGMB 274/2010; HCGMB 43/2011

111

Strada

DOGARU ANGHEL

.HCGMB 75/2011

112

Strada

DRAGANU NICOLAE

.HCGMB 75/2011

113

Strada

DRAGOMIRESTI

HCGMB 125/2010; HCGMB 274/2010; HCGMB 43/2011

114

Strada

DRUMUL MIC INTRE VII

HCGMB 125/2010; HCGMB 274/2010; HCGMB 43/2011

115

Strada

DRUMUL NEFLIULUI

HCGMB 125/2010

116

Strada

DUMITRESCU VASILE

.HCGMB 75/2011

117

Strada

DUNAVAT

.HCGMB 75/2011

118

Strada

EFORIEI

HCGMB 254/2008; HCGMB 274/2010; HCGMB 43/2011

119

Strada

ELIE RADU INGINER

HCGMB 254/2008; HCGMB 274/2010; HCGMB 43/2011

120

Strada

FEDELEȘULUI

.HCGMB 75/2011

121

Strada

FLOARE DE GHEATA

.HCGMB 75/2011

122

Strada

FLOARE DE VIRF

HCGMB 125/2010; HCGMB 274/2010; HCGMB 43/2011

123

Strada

FLOREA BLEJAN

.HCGMB 75/2011

124

Strada

FRAȚII BUZESTI

HCGMB 125/2010; HCGMB 274/2010; HCGMB 43/2011

125

Strada

FREAMĂTULUI

HCGMB 181/2000;HCGMB 235/2005; HCGMB 274/2010; HCGMB 43/2011

126

Strada

FRECATEI

.HCGMB 75/2011

127

Intrarea

FULGILOR

HCGMB 125/2010; HCGMB 274/2010; HCGMB 43/2011

128

Strada

FURNALULUI

.HCGMB 75/2011

129

Strada

GAFTON LAZAR SERGENT

HCGMB 125/2010; HCGMB 274/2010; HCGMB 43/2011

130

Intrarea

GAESTI

HCGMB 125/2010; HCGMB 274/2010; HCGMB 43/2011

131

Strada

GAESTI

HCGMB 125/2010; HCGMB 274/2010; HCGMB 43/2011

132

Intrarea

GALBINELELOR

HCGMB 274/2010; HCGMB 43/2011;

133

Intrarea

GAROAFEI

.HCGMB 75/2011

134

Strada

GAROAFEI

FARA HCGMB a fost innapoiata

135

Strada

GASPAR DUMITRU LOCOTENENT

.HCGMB 75/2011

136

Strada

GEMANATA

HCGMB 125/2010; HCGMB 274/2010; HCGMB 43/2011

137

Strada

GHEORGHIENI

HCGMB 274/2010; HCGMB 43/2011

138

Strada

GHERGHINA

.HCGMB 75/2011

139

Intrarea

GHIDIGENI

.HCGMB 75/2011

140

Strada

GI-UDIGENI

HCGMB 254/2008; HCGMB 75/2011

141

Strada

GHIULAMILA ION DOCTOR

.HCGMB 75/2011

142

Strada

GILORTULUI

.HCGMB 75/2011

143

Intrarea

GIURGIULUI

.HCGMB 75/2011

144

Strada

GIUVALA

.HCGMB 75/2011

145

Drumul

GLAVACIOC

HCGMB 125/2010; HCGMB 274/2010; HCGMB 43/2011

146

Strada

GREACA

.HCGMB 75/2011

147

Drum

GRINDU

HCGMB 125/2010; HCGMB 274/2010; HCGMB 43/2011

148

Strada

GRIPESCU ILIE

.HCGMB 75/2011

149

Strada

GURA LOTRULUI

.HCGMB 75/2011

150

Strada

GURA PADINII

HCGMB 125/2010; HCGMB 274/2010; HCGMB 43/2011

151

Strada

GUTEMBERG

HCGMB 254/2008; HCGMB 274/2010; HCGMB 43/2011

152

Strada

HAGI DINA

.HCGMB 75/2011

153

Strada

HARPEI

.HCGMB 75/2011

154

Strada

HASDEU PETRICEICU BOGDAN

HCGMB 181/2000; HCGMB235/2005;HCGMB 254/2008; HCGMB 274/2010; HCGMB 43/2011

155

Strada

HERCULANE

HCGMB 125/2010; HCGMB 274/2010; HCGMB 43/2011

156

Strada

HUMULESTI

HCGMB 181/2000; HCGMB235/2005;HCGMB 254/2008; HCGMB 274/2010; HCGMB 43/2011

157

Strada

IACOVACHE INGINER

.HCGMB 75/2011

158

Strada

IAȘI

.HCGMB 75/2011

159

Strada

ILFOV

HCGMB 254/2008; HCGMB 274/2010; HCGMB 43/2011

160

Strada

ILINA CAPORAL

.HCGMB 75/2011

161

Aleea

IMASULUI

HCGMB 125/2010; HCGMB 274/2010; HCGMB 43/2011

162

Strada

IMASULUI

.HCGMB 75/2011

163

Strada

ÎNCLINATĂ

.HCGMB 75/2011

164

Strada

îndrumării

.HCGMB 75/2011

165

Strada

învoirii

.HCGMB 75/2011

166

Strada

iordana

.HCGMB 75/2011

167

Strada

ISPIRESCU PETRE

HCGMB 181/2000; HCGMB235/2005;HCGMB 254/2008; HCGMB 274/2010; HCGMB 43/2011

168

Strada

ISTRATI CONSTANTIN

FAR HCGMB

169

Strada

IZVOR

HCGMB 181/2000; HCGMB235/2005;HCGMB 254/2008; HCGMB 274/2010; HCGMB 43/2011

170

Strada

JIBLEA

.HCGMB 75/2011

171

Strada

LASCARESCU VALDEMAR CAPITAN

.HCGMB 75/2011

172

Strada

LAVEI

.HCGMB 75/2011

173

Strada

LACUL MARE

HCGMB 181/2000; HCGMB235/2005;HCGMB 254/2008; HCGMB 274/2010; HCGMB 43/2011

174

Strada

LECCA CONSTANTIN PICTOR

.HCGMB 75/2011

175

Strada

LEOPARDULUI

.HCGMB 75/2011

176

Strada

LESPEZI

HCGMB 254/2008;HCGMB 125/2010; HCGMB 274/2010; HCGMB 43/2011

177

Strada

LIMANUL CORBULUI

.HCGMB 75/2011

178

Intrarea

LINTESTI

.HCGMB 75/2011

179

Strada

LIPSCANI

FARA HCGMB

180

Aleea

LIVEZILOR

HCGMB 125/2010; HCGMB 274/2010; HCGMB 43/2011; HCGMB 75/2011

181

Strada

LIVEZILOR

HCGMB 125/2010; HCGMB 274/2010; HCGMB 43/2011

182

Strada

MALCOCI

.HCGMB 75/2011

183

Strada

MANESCU CONSTANTIN

-HCGMB 75/2011

184

Strada

MĂRGEANULUI

HCGMB 181/2000; HCGMB235/2005;HCGMB 254/2008; HCGMB 274/2010; HCGMB 43/2011

185

Strada

MARCONI GUGLIELMO ING.

HCGMB 254/2008; HCGMB 274/2010; HCGMB 43/2011

186

Strada

MARINESCU GHEORGHE PROF. DR„

HCGMB 181/2000; HCGMB235/2005;HCGMB 254/2008; HCGMB 274/2010; HCGMB 43/2011

187

Strada

MARINESCU CONSTANTIN LT.COL

HCGMB 43/2011

188

Strada

MARINESCU PETRE

HCGMB 125/2010; HCGMB 274/2010; HCGMB 43/2011

189

Strada

MATEIASUL

.HCGMB 75/2011

190

Strada

MERISANI

HCGMB 125/2010; HCGMB 274/2010; HCGMB 43/2011

191

Strada

MICULESCU CONSTANTIN

.HCGMB 75/2011

192

Strada

MIERCUREA CIUC

.HCGMB 75/2011

193

Strada

MULAI VODĂ

HCGMB 254/2008; HCGMB 274/2010; HCGMB 43/2011

194

Strada

MÂNDREȘTI

HCGMB 125/2010; HCGMB 274/2010; HCGMB 43/2011

195

Strada

MIRCEA CEL BATRIN

HCGMB 125/2010; HCGMB 274/2010; HCGMB 43/2011

196

Intrarea

MISTREȚULUI

.HCGMB 75/2011

197

Strada

MITROP. VENIAMIN COSTACHE

.HCGMB 75/2011

198

Strada

MIULESTI

.HCGMB 75/2011

199

Strada

MORUZESTILOR

.HCGMB 75/2011

200

Strada

MOS ADAM

HCGMB 254/2008;HCGMB 125/2010; HCGMB 274/2010; HCGMB 43/2011

201

Strada

MOTRULUI

.HCGMB 75/2011

202

Drumul

MOVILA

HCGMB 125/2010; HCGMB 274/2010; HCGMB 43/2011

203

Intrarea

MOVILITA

HCGMB 125/2010; HCGMB 274/2010

204

Strada

MUNCITORULUI

.HCGMB 75/2011

205

Strada

NANDRU

.HCGMB 75/2011

206

Strada

NANU MUSCEL IOAN DOCTOR

HCGMB 125/2010; HCGMB 274/2010; HCGMB 43/2011

207

Strada

NASAUD

HCGMB 181/2000; HCGMB235/2005;HCGMB 254/2008; HCGMB 274/2010; HCGMB 43/2011

208

Intrarea

NEAGOE BASARAB

.HCGMB 75/2011

209

Strada

NEDEIA

.HCGMB 75/2011

210

Drumul

NEFLIULUI

HCGMB 125/2010; HCGMB 274/2010; HCGMB 43/2011

211

Strada

NEHOIASI

.HCGMB 75/2011

212

Strada

NUTU ION SERGENT

HCGMB 254/2008; HCGMB 274/2010; HCGMB 43/2011

213

Strada

ODIHNEI

HCGMB 125/2010; HCGMB 274/2010; HCGMB 43/2011

214

Strada

ODOAREI

HCGMB 181/2000; HCGMB235/2005;HCGMB 254/2008; HCGMB 274/2010; HCGMB 43/2011

215

Strada

OPERETEI

HCGMB 125/2010; HCGMB 274/2010; HCGMB 43/2011

216

Strada

ORDINII

.HCGMB 75/2011

217

Strada

ORLEANU PAUL

HCGMB 274/2010; HCGMB 43/2011; HCGMB 75/2011

218

Strada

OSTROV

.HCGMB 75/2011

219

Strada

OTELUL ROȘU

.HCGMB 75/2011

220

Strada

OTULESCU SCARLAT

HCGMB 125/2010; HCGMB 274/2010; HCGMB 43/2011

221

Strada

PARASCHIVESCU

.HCGMB 75/2011

222

Strada

PAULINA

.HCGMB 75/2011

223

Intrarea

PĂUN VAS1LE

.HCGMB 75/2011

224

Strada

PAUNASUL CODRILOR

HCGMB 125/2010; HCGMB 274/2010; HCGMB 43/2011

225

Strada

PAVEL CONSTANTIN

.HCGMB 75/2011

226

Strada

PAZEI

HCGMB 181/2000; HCGMB235/2005;HCGMB 254/2008; HCGMB 274/2010; HCGMB 43/2011

227

Strada

PECINISCA

HCGMB 125/2010; HCGMB 274/2010; HCGMB 43/2011

228

Strada

PELEAGA

.HCGMB 75/2011

229

Strada

PELLEA AMZA

.HCGMB 75/2011

230

Drumul

PENTELEU

HCGMB 125/2010; HCGMB 274/2010; HCGMB 43/2011

231

Intrarea

PEPINIERII

.HCGMB 75/2011

232

Strada

PERINITA

HCGMB 125/2010; HCGMB 274/2010; HCGMB 43/2011

233

Strada

PETRJNI GALAȚI MIHAIL DOCTOR

HCGMB 125/2010; HCGMB 274/2010; HCGMB 43/2011

234

Strada

PIATRA NEAMȚ

.HCGMB 75/2011

235

Strada

PIATRA OLT

HCGMB 125/2010; HCGMB 274/2010; HCGMB 43/2011

236

Strada

PICHETULUI

HCGMB 125/2010; HCGMB 274/2010; HCGMB 43/2011

237

Strada

PITEȘTI

HCGMB 125/2010; HCGMB 274/2010; HCGMB 43/2011

238

Strada

PITPALACULUI

HCGMB 125/2010; HCGMB 274/2010; HCGMB 43/2011

239

Drumul

PIPIRIG

HCGMB274/2010; HCGMB 43/2011

240

Intrarea

PANGARATI

HCGMB 125/2010; HCGMB 274/2010; HCGMB 43/2011

241

Strada

PODUL GIURGIULUI

.HCGMB 75/2011

242

Strada

POENITA

HCGMB 125/2010; HCGMB 274/2010; HCGMB 43/2011

243

Strada

POIANA VERDE

.HCGMB 75/2011

244

Strada

POLITIEI

HCGMB 254/2008; HCGMB 274/2010; HCGMB 43/2011

245

Strada

PONTONIERILOR

HCGMB 125/2010; HCGMB 274/2010; HCGMB 43/2011

246

Strada

POPA LT.

.HCGMB 75/2011

247

Strada

POPA STEFAN(intre Cal. Ferentari si Zabrauti)

.HCGMB 75/2011

248

Strada

POPEIA CORNELIU COLONEL

HCGMB 254/2008; HCGMB 274/2010; HCGMB 43/2011

249

Strada

POPESCU GOPO ION

.HCGMB 75/2011

250

Strada

PREDA CAPORAL

HCGMB 181/2000; HCGMB235/2005;HCGMB 254/2008; HCGMB 274/2010; HCGMB 43/2011; HCGMB 75/2011

251

Strada

PROGRESULUI

HCGMB 181/2000; HCGMB235/2005;HCGMB 254/2008; HCGMB 125/2010; HCGMB 274/2010; HCGMB 43/2011

252

Strada

PUCHENI

HCGMB 181/2000; HCGMB235/2005;HCGMB 254/2008; HCGMB 274/2010; HCGMB 43/2011

253

Strada

PUIȘOR

.HCGMB 75/2011

254

Intrarea

RACHETEI

HCGMB 125/2010; HCGMB 274/2010; HCGMB 43/2011

255

Strada

RACHITASULUI

.HCGMB 75/2011

256

Intrarea

RACOS

.HCGMB 75/2011

257

Strada

RADARULUI

HCGMB 125/2010; HCGMB 274/2010; HCGMB 43/2011

258

Strada

RADITEI

HCGMB 254/2008; HCGMB 274/2010; HCGMB 43/2011

259

Strada

RADULESCU MUSAT

.HCGMB 75/2011

260

Calea

RAHOVEI

HCGMB 181/2000; HCGMB235/2005;HCGMB 254/2008; HCGMB 274/2010; HCGMB 43/2011

261

Strada

RAINER FRANCISC PROFESOR

HCGMB 181/2000; HCGMB235/2005;HCGMB 254/2008; HCGMB 274/2010; HCGMB 43/2011

262

Strada

RAZOARE

HCGMB 181/2000; HCGMB235/2005;IICGMB 254/2008; HCGMB 274/2010; HCGMB 43/2011

263

Strada

RINOCERULUI

.HCGMB 75/2011

264

Strada

RIUREANU DOCTOR

HCGMB 254/2008; HCGMB 274/2010; HCGMB 43/2011

265

Intrarea

RIURENI

.HCGMB 75/2011

266

Strada

ROMBULUI

HCGMB 125/2010; HCGMB 274/2010; HCGMB 43/2011

267

Strada

ROZETULUI

HCGMB 125/2010; HCGMB 274/2010; HCGMB 43/2011

268

Strada

ROZNOV

.HCGMB 75/2011

269

Intrarea

RUSCAI

HCGMB 274/2010; 43/2011

270

Strada

RUSE DUMITRU

.HCGMB 75/2011

271

Strada

SABINELOR

.HCGMB 75/2011

272

Aleea

SALAJ

HCGMB 125/2010; HCGMB 274/2010; HCGMB 43/2011; HCGMB 75/2011

273

Strada

SALIGNY ANGHEL INGINER

HCGMB 254/2008; HCGMB 274/2010; HCGMB 43/2011

274

Strada

SAL VIEI

HCGMB 181/2000; HCGMB235/2005;HCGMB 254/2008; HCGMB 274/2010; HCGMB 43/2011

275

Strada

SANDOR GHEORGHE SERGENT

.HCGMB 75/2011

276

Strada

SAND ULIȚA

.HCGMB 75/2011

277

Strada

SANMARTIN

.HCGMB 75/2011

278

Drumul

SANPAUL

.HCGMB 75/2011

279

Drumul

SANTANA

HCGMB 125/2010; HCGMB 274/2010; HCGMB 43/2011

280

Strada

SANTIMBRU

HCGMB 125/2010; HCGMB 274/2010; HCGMB 43/2011

281

Strada

SAPIENTEI

HCGMB 254/2008;HCGMB 125/2010; HCGMB 274/2010; HCGMB 43/2011

282

Strada

SAPUNARI

HCGMB 125/2010; HCGMB 274/2010; HCGMB 43/2011

283

Strada

SCARLAT SERGENT

.HCGMB 75/2011

284

Intrarea

SCURTA

.HCGMB 75/2011

285

Strada

SEBASTIAN MIHAIL

HCGMB 181/2000; HCGMB235/2005;HCGMB 254/2008; HCGMB 274/2010; HCGMB 43/2011

286

Strada

SERBEST1

HCGMB 125/2010; HCGMB 274/2010; HCGMB 43/2011

287

Strada

SILEXULUI

.HCGMB 75/2011

288

Strada

SILFIDELOR

HCGMB 254/2008; HCGMB 274/2010; HCGMB 43/2011

289

Strada

SIMLEU

.HCGMB 75/2011

290

Intrarea

ȘINEI

.HCGMB 75/2011

291

Strada

SLATINA

HCGMB 125/2010; HCGMB 274/2010; HCGMB 43/2011

292

Aleea

SOLCA

.HCGMB 75/2011

293

Strada

SOREN1

HCGMB 125/2010; HCGMB 274/2010; HCGMB 43/2011

294

Strada

SPĂTARUL PREDA

HCGMB 254/2008; HCGMB 274/2010; HCGMB 43/2011

295

Strada

SPAȚIULUI

HCGMB 125/2010; HCGMB 274/2010; HCGMB 43/2011

296

Strada

SPIRALEI

HCGMB235/2005;HCGMB 254/2008; HCGMB 274/2010; HCGMB 43/2011

297

Strada

STAN TABARA

.HCGMB 75/2011

298

Strada

STANCU PETRE

.HCGMB 75/2011

299

Strada

STANESCU IRINA

.HCGMB 75/2011

300

Strada

STEFESTI

.HCGMB 75/2011

301

Strada

STIINTEI

.HCGMB 75/2011

302

Strada

STINA DE VALE

.HCGMB 75/2011

303

Intrarea

STOENESCU COLONEL MEDIC

.HCGMB 75/2011

304

Aleea

STOGU

.HCGMB 75/2011

305

Intrarea

SUFARU GHEORGHE

HCGMB 125/2010; HCGMB 274/2010; HCGMB 43/2011

306

Intrarea

SUNĂTOAREI

.HCGMB 75/2011

307

Strada

SURANESTI

.HCGMB 75/2011

308

Strada

SURDUC

.HCGMB 75/2011

309

Strada

ȘUVIȚA

HCGMB 125/2010; HCGMB 274/2010; HCGMB 43/2011

310

Strada

SUZANA

HCGMB 125/2010; HCGMB 274/2010; HCGMB 43/2011

311

Strada

TABLAN DUMITRU SERGENT

HCGMB 125/2010; HCGMB 274/2010; HCGMB 43/2011

312

Strada

TĂCERII

HCGMB 181/2000; HCGMB235/2005;HCGMB 254/2008; HCGMB 274/2010; HCGMB 43/2011

313

Strada

TĂCU DUMITRU INGINER

HCGMB 125/2010; HCGMB 274/2010; HCGMB 43/2011

314

Intrarea

TĂLMĂCI

HCGMB 125/2010; HCGMB 274/2010; HCGMB 43/2011

315

Strada

TECUCI

.HCGMB 75/2011

316

Strada

TEIUS

HCGMB 125/2010; HCGMB 274/2010; HCGMB 43/2011; HCGMB 75/2011

317

Strada

TELITA

.HCGMB 75/2011

318

Strada

TEODORU DUMITRU INGINER

.HCGMB 75/2011

319

Strada

TEOHARI HANIBAL PROFESOR DOCTOR

.HCGMB 75/2011

320

Intrarea

TEREMIA

.HCGMB 75/2011

321

Strada

TIGRULUI

.HCGMB 75/2011

322

Strada

TIPEIU AUREL

.HCGMB 75/2011

323

Intrarea

TIGVENI

.HCGMB 75/2011

324

Strada

TARGOVISTEI

HCGMB 125/2010; HCGMB 274/2010; HCGMB 43/2011

325

Strada

TOPLET

HCGMB 125/2010; HCGMB 274/2010; HCGMB 43/2011

326

Strada

TOPORASI

HCGMB 181/2000; HCGMB235/2005;IICGMB 254/2008; HCGMB 274/2010; HCGMB 43/2011

327

Strada

TRASEU APEDUCT ARGEȘ

.HCGMB 75/2011

328

Strada

TRAZNEA

.HCGMB 75/2011

329

Strada

TROMPETULUI

.HCGMB 75/2011

330

Aleea

TULCEA

.HCGMB 75/2011

331

Strada

TUNSU PETRE SOLDAT

HCGMB 125/2010; HCGMB 274/2010; HCGMB 43/2011

332

Intrarea

TURCANEI

.HCGMB 75/2011

333

Intrarea

TURCENI

.HCGMB 75/2011

334

Strada

TURCENI

.HCGMB 75/2011

335

Strada

TURTURICA SERGENT

HCGMB 274/2010;HCGMB 43/2011

336

Strada

TÂRGUL CARBUNESTI

337

Strada

UNGHENI

.HCGMB 75/2011

338

Strada

URANIULUI

HCGMB 125/2010; HCGMB 274/2010; HCGMB 43/2011

339

Strada

URANUS

HCGMB 254/2008; HCGMB 274/2010; HCGMB 43/2011; HCGMB 75/2011

340

Strada

URSA MICA

.HCGMB 75/2011

341

Strada

VALEA TIMIȘULUI

HCGMB 125/2010; HCGMB 274/2010; HCGMB 43/2011

342

Strada

VALEA DRAGULUI

.HCGMB 75/2011

343

Strada

VASLUI

.HCGMB 75/2011

344

Strada

VALTOAREI

.HCGMB 75/2011

345

Strada

VEDEA

HCGMB 125/2010; HCGMB 274/2010; HCGMB 43/2011

346

Intrarea

VESELIEI

.HCGMB 75/2011

347

Strada

VESELIEI

HCGMB 254/2008; HCGMB 274/2010; HCGMB 43/2011

348

Aleea

VICINA

HCGMB 125/2010; HCGMB 274/2010; HCGMB 43/2011; HCGMB 75/2011

349

Strada

VIGONIEI

HCGMB 125/2010; HCGMB 274/2010; HCGMB 43/2011

350

Intrarea

VIILOR

.HCGMB 75/2011

351

Strada

VIJELIE CAPITAN

.HCGMB 75/2011

352

Strada

VANATORI

HCGMB 125/2010; HCGMB 274/2010; HCGMB 43/2011

353

Strada

VITZU ALEXANDRU DOCTOR

HCGMB 125/2010; HCGMB 274/2010; HCGMB 43/2011; HCGMB 75/2011

354

Intrarea

VLADIMIRI

-HCGMB 75/2011

355

Strada

VOINȚEI

HCGMB 125/2010; HCGMB 75/2011

356

Strada

ZEȚARILOR

HCGMB 181/2000; HCGMB235/2005;HCGMB 254/2008; HCGMB 274/2010

357

Strada/Pre lungirea

intre Dr. LuptătorilorAntifascisti și limita de sector

--------------------------------------------------------------T—~J----