Hotărârea nr. 17/2021

Hotărârea nr. 17/28.01.2021 privind numirea consilierilor locali din cadrul Consiliului Local al Sectorului 5 în calitate de membri în comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității educației din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular din sectorul 5, începând cu anul școlar 2020-2021.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

Privind numirea consilierilor locali din cadrul Consiliului Local al Sectorului 5 în calitate de membri în comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității educației din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular din sectorul 5,

începând cu anul școlar 2020-2021

Având în vedere:

  • -Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 5 înregistrat sub nr. 93115/11.11.2020;

  • -Raportul Direcției de învățământ, Tineret și Sport, înregistrat sub nr. 93114/11.11.2020;

Ținând cont de Procesul Verbal al Comisiei de numărare a voturilor;

în conformitate cu prevederile OUG nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139, alin.l, art. 140 alin.l, art. 166, alin 2, lit. 1) și art. 243 alin.l, lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă numirea consilierilor locali din cadrul Consiliului Local al Sectorului 5, în calitate de membri în comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității educației din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular din sectorul 5, începând cu anul școlar 2020-2021, conform anexei - parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Primarul Sectorului 5, Serviciul Evidență Acte Administrative - Direcția Asistență Tehnică și Juridică, Direcția de învățământ, Tineret și Sport și persoanele nominalizate în anexă vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

ROMÂNIA

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

Anexa la H.C.L. Sector 5 nr. /28.01.2021

Nr. crt.

Unitatea de învățământ

Adresa

Nume și prenume consilier local desemnat în CEAC

1

Grădinița Electromagnetica

Calea Rahovei Nr. 266

Mălăelea Daniel

2

Grădinița Nr. 34

Str. Lacul Bucura Nr. 26

Șerban Andrei-Bogdan

3

Grădinița Nr. 35

Str. Crizantemelor Nr. 2

Țigănuș Marian

4

Grădinița Nr. 53

Aleea Bacău Nr. 2A

Ducuță Alexandru

5

Grădinița Nr. 54

Calea Ferentari Nr. 96

Cârlogea George-Cristian

6

Grădinița "Floarea-Soarelui"

Str. Mărgeanului Nr. 81

Titică Niculae Florin

7

Grădinița Nr. 72

Str. Sergent ScarlatNr. 19

Cârlogea George-Cristian

8

Grădinița Nr. 73

Splaiul Independenței Nr. 68

Zamfirescu Leonard Niculae

9

Grădinița Nr. 168

Șos. Viilor Nr. 99

Kofod Helen-Daniela

10

Grădinița "Paradisul Verde"

Str. Pucheni Nr. 55

Țigănuș Marian

11

Grădinița Nr. 178

Str. lancu Jianu Nr. 26

Agafiței Gheorghiță

12

Grădinița Nr. 185

Str. Garoafei Nr. 12

Cardaș Daniel-Constantin

13

Grădinița Nr. 205

Calea Ferentari Nr. 2

Matei Ion

14

Grădinița Nr. 242

Str. Tufișului Nr. 8

Șerban Andrei-Bogdan

15

Grădinița Nr. 244

Str. Humulești Nr. 31

Danciu loan Bogdan

16

Grădinița Nr. 245

Str. Tunsu Petre Nr. 9

Găină Maria

17

Grădinița Nr. 268

Str. Ion Creanga Nr. 8

Ștefanescu Georgiana-Raluca

18

Grădinița Nr. 269

Str. C-tin Miculescu Nr. 12

Agafiței Gheorghiță

19

Grădinița "Căsuța Fermecată"

Str. Amurgului Nr. 2

Ștefanescu Georgiana-Raluca

20

Grădinița Nr. 271

B-dul Eroii Sanitari Nr. 77

Lazarov Alexandru Sebastian

21

Școala Gimnazială Nr. 2

Str. Lacul Bucura Nr. 14

Ducuță Alexandru

22

Școala Gimnazială Nr. 103

Str. Vigoniei Nr. 3-5

Bîrsan Mihai

23

Școala Gimnazială "Principesa Margareta"

Str. Pândele Roșea Nr. 2-4

Kofod Helen-Daniela

24

Școala Gimnazială Nr. 115

Calea 13 Septembrie Nr. 177

Lazarov Alexandru Sebastian

25

Școala Gimnazială Nr. 124

Str. Mărgeanului Nr. 25A

Ploscaru George Alexandru

Nr. crt.

Unitatea de învățământ

Adresa

Nume și prenume consilier local desemnat în CEAC

26

Școala Gimnazială Nr. 125

Sos. București-Măgurele Nr. 45

Cardaș Daniel-Constantin

27

Școala Gimnazială Nr. 126

Str. Lerești Nr. 12

Ștefanescu Georgiana-Raluca

28

Școala Gimnazială Nr. 127

Str. Munții Carpați Nr. 68

Danciu loan Bogdan

29

Școala Gimnazială Nr. 128

Str. Ion Creangă Nr. 6

Pop Claudia-Ramona

30

Școala Gimnazială "Luceafărul"

Str. Doinei Nr. 1

Laslo Mihail-Cristian

31

Școala Gimnazială Nr. 131

Str. Gutuilor Nr. 1

Ploscaru George Alexandru

32

Școala Gimnazială "Grigore Tocilescu"

Str. Grigore Tocilescu Nr. 20

loniță George

33

Școala Gimnazială Nr. 134

Str. Baciului Nr. 4A

Țigănuș Marian

34

Școala Gimnazială Nr. 135

Calea Ferentari Nr. 72

Ducuță Alexandru

35

Școala Gimnazială Nr. 136

Prelungirea Ferentari Nr. 68

Roșea lustinian

36

Școala Gimnazială "Mircea Sântimbreanu"

Șos. Alexandriei Nr. 21

Matei Ion

37

Școala Gimnazială "Ion I.C. Brătianu"

Str. Amurgului Nr. 35

Naciu Constantin Vladimir

38

Școala Gimnazială Nr. 143

Str. Banul Mărăcine Nr. 16

Ilie Cătălin Andrei

39

Școala Gimnazială Nr. 144

Str. Floare de Gheață Nr. 1B

Gomeanu Mihaela

40

Școala Gimnazială "I. G. Duca"

Sos. Panduri Nr. 42

Kofod Helen-Daniela

41

Școala Gimnazială "Petrache Poenaru"

Str. Bacău Nr. 1

Naciu Constantin Vladimir

42

Școala Gimnazială "George Călinescu"

Str. Bachus Nr. 42

Gomeanu Mihaela

43

Școala Gimnazială Nr. 150

B-dul Eroii Sanitari Nr. 29-31

Matei Ion

44

Școala Gimnazială Nr. 188

Str. Tufișului Nr. 13

Ilie Cătălin Andrei

45

Școala Gimnazială Nr. 280

Str. Serg. Gheorghe Donici Nr. 4A

Găină Maria

46

Colegiul Național "Gheorghe Lazăr"

B-dl. Regina ElisabetaNr. 48

Roșea lustinian

47

Colegiul Economic "Viilor"

Sos. Viilor Nr. 38

Pop Claudia-Ramona

48

Colegiul Tehnic Energetic

Aleea Podul Giurgiului Nr. 5

Cârlogea George-Cristian

49

Colegiul Tehnic De Industrie Alimentară "Dumitru Moțoc"

Str. Spătarul Preda Nr. 16

Mălăelea Daniel

50

Colegiul Tehnologic "Grigore Cerchez"

Calea Serban Vodă Nr. 280

Laslo Mihail-Cristian

51

Liceul Teoretic "Ștefan Odobleja"

Str. Domeasca Nr. 7A

Ilie Cătălin Andrei

52

Liceul Teoretic "Dimitrie Bolintineanu"

Calea Rahovei Nr. 311

Găină Maria

53

Liceul Teoretic "Ion Barbu"

Str. Nabucului Nr. 18

Naciu Constantin Vladimir

Nr. crt.

Unitatea de învățământ

Adresa

Nume și prenume consilier local desemnat în CEAC

54

Liceul Tehnologic "Dimitrie Guști"

Str. Samuil Vulcan Nr. 8

Lazarov Alexandru Sebastian

56

Școala Gimnazială Specială Nr. 9

Str. Trompetului Nr. 34

Agheorghiesei Emil

57

Clubul Sportiv Școlar "Steaua"

Aleea Pricopan nr. 1

Ilie Cătălin Andrei

58

Clubul Copiilor Sector 5

Str. Năsăud Nr. 93

Ploscaru George Alexandru

59

Grădinița "Sfanțul Andrei"

Str. Bulgarus Nr. 44

Bîrsan Mihai

60

Grădinița "Maryland"

Str. Drumul Ghirlandei Nr. 150-154

Pop Claudia-Ramona

61

Grădinița cu Program Prelungit "Little Team, The College Childcare"

Calea 13 Septembrie Nr. 191

Cardaș Daniel-Constantin

62

Grădinița cu Program Prelungit "Top Kids"

Str. Sergent Gheorghe.Donici Nr.26-28

Bîrsan Mihai

63

Grădinița cu program normal și program prelungit "Pro Kinder"

Str. Sabinelor Nr. 56

Gomeanu Mihaela

64

Grădinița "Copiii Montessori Carol"

Str. Constantin Miculescu, nr. 10

Roșea lustinian

65

Grădinița "Micul Lord" 2

Str. Lespezi, nr. 4, sector 5

Agheorghiesei Emil

66

Grădinița "Micul Lord" 3

Str. Doctor Louis Pasteur, nr. 18, sector 5

Danciu loan Bogdan

67

Grădinița cu program normal și prelungit Alexandra Kids

Str. Petre Ispirescu, nr. 69, sector 5

Bîrsan Mihai

68

Școala Primară "Micul Lord" 1

Str. Petre Ispirescu Nr. 54B

loniță George

69

Școala Primară "Conil"

Drumul Cooperativei Nr. 55

Laslo Mihail-Cristian

70

Școala Primară "Maryland"

Str. Drumul Ghindari Nr. 150-154

Titică Niculae Florin

71

Școala Primară "Rainbow Kids"

Str. General Ion Dragalina Nr. 8

Zamfirescu Leonard Niculae

72

Școala Gimnazială "Copil Dorit"

Sos. Viilor Nr. 33

loniță George

73

Școala Gimnazială "Rut"

Str. Lacul Bucura Nr. 9-13

Titică Niculae Florin

K -N /