Hotărârea nr. 16/2021

Hotărârea nr. 16/28.01.2021 privind numirea consilierilor locali din cadrul Consiliului Local al Sectorului 5 în calitate de membri în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din Sectorul 5, în anul școlar 2020-2021.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind numirea consilierilor locali din cadrul Consiliului Local al Sectorului 5 în calitate de membri în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din Sectorul 5, în anul școlar 2020-2021

Având în vedere:

  • - Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 5, înregistrat sub nr. 93113/11.11.2020;

  • - Raportul de specialitate al Direcției de învățământ, Tineret și Sport, înregistrat sub nr. 93111/11.11.2020;

  • - Ținând cont de Procesul Verbal al Comisiei de numărare a voturilor;

în conformitate cu prevederile O.M.E.N. nr. 4.619/22.09.2014, cu modificările și completările ulterioare, ale O.M.E.N. nr. 3160/2017 cu modificările și completările ulterioare, ale OMECTS nr. 5.567/2011, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 96, alin. 2, lit. a, b și c din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139, alin.l, art. 140 alin.l, art. 166, alin 2, lit. 1) și art. 243 alin.l, lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă numirea consilierilor locali din cadrul Consiliului Local al Sectorului 5 în calitate de membri în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din Sectorul 5, în anul școlar 2020-2021, conform anexei - parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Primarul Sectorului 5, Direcția Asistență Tehnică și Juridică - Serviciul Evidență Acte Administrative, Direcția de învățământ, Tineret și Sport și persoanele nominalizate în anexă vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

ROMANIA

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

Anexa la H.C.L. Sector 5 nr. j^/28.01.2021

NR.

CRT

DENUMIREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT

ADRESA

CONSILIER LOCAL DESEMNAT ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT

1

GRĂDINIȚA ELECTROMAGNETICA

CALEA RAHOVEI NR. 266

Mihai Bîrsan

-

-

2

GRĂDINIȚA NR. 34

STR. LACUL BUCURA NR. 26

George Cârlogea

-

-

3

GRĂDINIȚA NR. 35

STR. CRIZANTEMELOR NR. 2

Emil Agheorghiesei

-

-

4

GRĂDINIȚA NR. 53

ALEEA BACAU NR. 2A

Gheorghiță Agafiței

-

-

5

GRĂDINIȚA NR. 54

CALEA FERENTARI NR. 96

Șerban Andrei

-

-

6

GRĂDINIȚA "FLOAREA-SOARELUI"

STR. MĂRGEANULUI NR. 81

Șerban Andrei

-

7

GRĂDINIȚA NR. 72

STR. SERGENT SCARLAT NR. 19

Șerban Andrei

-

-

8

GRÂDINIȚANR. 73

SPLAIUL INDEPENDENTEI NR.

68

Alexandru Ducuță

-

9

GRĂDINIȚA NR. 168

SOS. VIILOR NR. 99

Mihail-Cristian Laslo

-

-

10

GRĂDINIȚA "PARADISUL VERDE"

STR. PUCHENI NR. 55

Georgiana Raluca Ștefănescu

-

-

11

GRĂDINIȚA NR. 178

STR. IANCU JIANU NR. 26

Daniel Mălăelea

-

-

12

GRĂDINIȚA NR. 185

STR. GAROAFEI NR. 12

Georgiana Raluca Ștefănescu

-

13

GRĂDINIȚA NR. 205

CALEA FERENTARI NR. 2

Maria Găină

-

-

14

GRĂDINIȚA NR. 242

STR. TUFIȘULUI NR. 8

George Cârlogea

-

-

15

GRĂDINIȚA NR. 244

STR. HUMULESTI NR. 31

Daniel Constantin Cardaș

-

-

16

GRĂDINIȚA NR. 245

STR. TUNSU PETRE NR. 9

Ion Matei

-

-

17

GRĂDINIȚA NR. 268

STR. ION CREANGA NR. 8

Emil Agheorghiesei

-

-

18

GRĂDINIȚA NR. 269

STR. C-TIN MICULESCU NR. 12

Daniel Mălăelea

-

-

19

GRĂDINIȚA "CĂSUȚA FERMECATĂ"

STR. AMURGULUI NR. 2

Maria Găină

-

-

NR.

ORT

DENUMIREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT

ADRESA

CONSILIER LOCAL DESEMNAT ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT

20

GRĂDINIȚA NR. 271

B-DUL EROII SANITARI NR. 77

George Alexandru Ploscaru

-

-

21

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2

STR. LACUL BUCURA NR. 14

Emil Agheorghiesei

Leonard Niculae Zamfirescu

-

22

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 103

STR. VIGONIEI NR. 3-5

Daniel Constantin Cardaș

Claudia Ramona Pop

-

23

ȘCOALA GIMNAZIALA "PRINCIPESA MARGARETA"

STR. PÂNDELE ROSCA NR. 2-4

Mihail-Cristian Laslo

Ion Matei

Maria Găină

24

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 115

CALEA 13 SEPTEMBRIE NR. 177

Emil Agheorghiesei

-

25

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 124

STR. MĂRGEANULUI NR. 25 A

Florin Titică

Marian Țigănuș

26

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 125

SOS. BUCURESTI-MAGURELE

NR. 45

Marian Țigănuș

-

27

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 126

STR. LERESTI NR. 12

Florin Titică

Marian Țigănuș

28

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 127

STR. MUNȚII CARPATI NR. 68

Florin Titică

Georgiana Raluca Ștefănescu

-

29

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 128

STR. ION CREANGA NR. 6

Leonard Niculae Zamfirescu

-

-

30

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "LUCEAFĂRUL"

STR. DOINA NR. 1

George loniță

Maria Găină

-

31

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 131

STR. GUTUILOR NR. 1

George loniță

Marian Țigănuș

-

32

ȘCOALA GIMNAZIALA "GRIGORE TOCILESCU"

STR. GRIGORE TOCILESCU NR. 20

Helen-Daniela Kofod

-

33

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 134

STR. BACIULUI NR. 4A

Daniel Constantin Cardaș

-

-

34

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 135

CALEA FERENTARI NR. 72

Claudia Ramona Pop

Daniel Mălăelea

-

35

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 136

PRELUNGIREA FERENTARI NR. 74A

Constantin Vladimir Naciu

Alexandru Ducuță

36

ȘCOALA GIMNAZIALA "MIRCEA SÂNTIMBREANU"

SOS. ALEXANDRIEI NR. 21

Constantin Vladimir Naciu

George Alexandru Ploscaru

Gheorghiță Agafiței

37

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ION LC. BRĂTIANU"

STR. AMURGULUI NR. 35

Mihail-Cristian Laslo

Daniel Constantin Cardaș

-

38

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 143

STR. BANUL MĂRĂCINE NR. 16

Mihaela Gorneanu

Constantin Vladimir Naciu

-

39

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 144

STR. FLOARE DE GHEAȚA NR. 1B

Cătălin Andrei llie

Mihai Bîrsan

-

40

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "I. G. DUCA"

SOS. PANDURI NR. 42

lustinian Roșea

Alexandru Lazarov

-

41

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "PETRACHE POENARU"

STR. BACAU NR. 1

Mihail-Cristian Laslo

-

42

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "GEORGE CĂLINESCU"

STR. BACHUS NR. 42

Cătălin Andrei llie

Mihai Bîrsan

-

43

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 150

B-DUL EROII SANITARI NR. 29-31

lustinian Roșea

Alexandru Lazarov

Gheorghiță Agafiței

NR.

CRT

DENUMIREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT

ADRESA

CONSILIER LOCAL DESEMNAT ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT

44

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 188

STR. TUFIȘULUI NR. 13

George Cârlogea

Mihaela Gorneanu

-

45

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 280

STR. SERG.GH DONICI NR. 4A

lustinian Roșea

loan Bogdan Danciu

George loniță

46

COLEGIUL NAȚIONAL "GHEORGHE LAZĂR"

B-DUL. REGINA ELISABETA NR. 48

Alexandru Lazarov

Daniel Mălăelea

-

47

COLEGIUL ECONOMIC "VIILOR"

SOS. VIILOR NR. 38

Cătălin Andrei llie

Alexandru Ducuță

-

48

COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC

ALEEA PODUL GIURGIULUI NR. 5

Florin Titică

loan Bogdan Danciu

George loniță

49

COLEGIUL TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ

STR. SPATARU PREDA NR. 16

Leonard Niculae Zamfirescu

Gheorghiță Agafiței

-

50

COLEGIUL TEHNOLOGIC "GRIGORE CERCHEZ"

CALEA SERBAN VODĂ NR. 280

Helen-Daniela Kofod

George Alexandru Ploscaru

Constantin Vladimir Naciu

51

LICEUL TEORETIC "ȘTEFAN ODOBLEJA"

STR. DORNEASCA NR. 7A

Helen-Daniela Kofod

Mihaela Gorneanu

-

52

LICEUL TEORETIC "DIMITRIE BOLINTINEANU"

CALEA RAHOVEI NR. 313-315

George loniță

Ion Matei

Mihai Bîrsan

53

LICEUL TEORETIC "ION BARBU"

STR. NABUCULUI NR. 18

lustinian Roșea

Claudia Ramona Pop

-

54

LICEUL TEHNOLOGIC "DIMITRIE GUȘTI"

STR. SAMUIL VULCAN NR. 8

lustinian Roșea

Ion Matei

*

55

CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR STEAUA

ALEEA PRICOPAN, NR 1

Mihaela Gorneanu

George Alexandru Ploscaru

56

CLUBUL COPIILOR SECTOR 5

STR. NĂSĂUD NR. 93

Alexandru Lazarov

-

-

57

ȘCOALA PRIMARĂ "MICUL LORD"

STR. PETRE ISPIRESCU NR.

54B

loan Bogdan Danciu

-

-

58

ȘCOALA PRIMARA COPIL DORIT

ȘOS. VIILOR NR. 33

Helen-Daniela Kofod

-

-

59

ȘCOALA PRIMARĂ CONIL

DRUMUL COOPERATIVEI NR. 55

Claudia Ramona Pop

-

60

ȘCOALA PRIMARĂ MARYLAND

STR. DRUMUL GHINDARI NR. 150-154

George Cârlogea

-

-

61

ȘCOALA PRIMARĂ RAINBOW KIDS

STR. GENERAL ION DRAGALINA, NR. 8

Cătălin Andrei llie

-

-

62

ȘCOALA GIMNAZIALA "RUT'

STR. LACUL BUCURA NR. 9-13?

Ăndrei Șerban

-

-