• Hotărârea 28/2021 - Sectorul 5 - 11.02.2021

  Hotărârea nr. 28/11.02.2021 privind modificarea Actului constitutiv al Societății Salubrizare Fapte5 SA.
 • Hotărârea 27/2021 - Sectorul 5 - 11.02.2021

  Hotărârea nr. 27/11.02.2021 privind modificarea Organigramei, Statului de Funcții , Regulamentului de Organizare și Funcționare și a Grilei de salarizare a Administratiei Pietelor Sector 5
 • Hotărârea 26/2021 - Sectorul 5 - 11.02.2021

  Hotărârea nr. 26/11.02.2021 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Sector 5 pentru a face parte din Consiliul pentru Dezvoltarea Regională București-Ilfov. .
 • Hotărârea 25/2021 - Sectorul 5 - 28.01.2021

  Hotărârea nr. 25/28.01.2021 privind aprobarea Regulamentului de stabilire a procedurilor și criteriilor generale de ocupare a postului contractual de conducere vacant de director general al Administrației Piețelor Sector 5, instituție publică din subordinea Consiliului Local al Sectorului 5.
 • Hotărârea 24/2021 - Sectorul 5 - 28.01.2021

  Hotărârea nr. 24/28.01.2021 privind modificarea componenței Comisiei Locale de Ordine Publică a Sectorului 5.
 • Hotărârea 23/2021 - Sectorul 5 - 28.01.2021

  Hotărârea nr. 23/28.01.2021 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Sector 5 pe o perioadă de cel mult 3 luni.
 • Hotărârea 22/2021 - Sectorul 5 - 28.01.2021

  Hotărârea nr. 22/28.01.2021 privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de transmitere în administrarea Consiliului Local Sector 5 a străzilor aflate în administrarea Administrației Străzilor, potrivit H.C.G.M.B. nr. 254/2008, privind administrarea rețelei stradale principale și a lucrărilor de artă din municipiul București și abrogarea H.C.G.M.B. nr. 235/2005, cu modificările și completările ulterioare.
 • Hotărârea 21/2021 - Sectorul 5 - 28.01.2021

  Hotărârea nr. 21/28.01.2021 privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de transmitere în administrarea Consiliului Local Sector 5 a spațiilor verzi aflate în administrarea Administrației Lacurilor, Parcuri și Agrement București, conform H.C.G.M.B nr. 124/2010, privind transmiterea unor terenuri cu destinația de spații verzi din administrarea Consiliului Local Sector 5 în administrarea Administrației, Lacuri, Parcuri și Agrement București.
 • Hotărârea 20/2021 - Sectorul 5 - 28.01.2021

  Hotărârea nr. 20/28.01.2021 privind modificarea H.C.L. Sector 5 nr. 88/30.09.2016 referitor la aprobarea Regulamentului de emitere și prelungirea Acordului de funcționare pentru comercializarea produselor și prestarea serviciilor de piață pe raza Sectorului 5 al Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare.
 • Hotărârea 19/2021 - Sectorul 5 - 28.01.2021

  Hotărârea nr. 19/28.01.2021 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) Str. Culturii nr. 37, LOT C – Sector 5, București.
 • Hotărârea 18/2021 - Sectorul 5 - 28.01.2021

  Hotărârea nr. 18/28.01.2021 privind aprobarea derulării de către Școala Gimnazială George Călinescu a proiectului O nouă șansă pentru persoanele care nu au finalizat învățământul obligatoriu – sprijin pentru o capitală educată!, apel POCU/666/6/23/135469, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București.
 • Hotărârea 17/2021 - Sectorul 5 - 28.01.2021

  Hotărârea nr. 17/28.01.2021 privind numirea consilierilor locali din cadrul Consiliului Local al Sectorului 5 în calitate de membri în comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității educației din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular din sectorul 5, începând cu anul școlar 2020-2021.
 • Hotărârea 16/2021 - Sectorul 5 - 28.01.2021

  Hotărârea nr. 16/28.01.2021 privind numirea consilierilor locali din cadrul Consiliului Local al Sectorului 5 în calitate de membri în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din Sectorul 5, în anul școlar 2020-2021.
 • Hotărârea 15/2021 - Sectorul 5 - 28.01.2021

  Hotărârea nr. 15/28.01.2021 privind aprobarea încheierii actului adițional nr. 26 la acordul de parteneriat nr. 32686/08.10.2001, încheiat între S.C. Electromagnetica S.A. și Primăria Sector 5.
 • Hotărârea 14/2021 - Sectorul 5 - 28.01.2021

  Hotărârea nr. 14/28.01.2021 privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particulare cu personalitate juridică din sectorul 5 al Municipiului București, pentru anul școlar 2021-2022.
 • Hotărârea 13/2021 - Sectorul 5 - 28.01.2021

  Hotărârea nr. 13/28.01.2021 privind aprobarea proiectului ”Educația de azi, viitorul de mâine”, în vederea finanțării acestuia prin Programul Operațional Competitivitate.
 • Hotărârea 12/2021 - Sectorul 5 - 28.01.2021

  Hotărârea nr. 12/28.01.2021 privind modificarea HCL Sector 5 nr. 102/28.07.2017 privind aprobarea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” utilizate în cadrul aparatului de interes local din subordinea Consiliului Local al Sectorului 5, cu modificările și completările ulterioare.
 • Hotărârea 11/2021 - Sectorul 5 - 28.01.2021

  Hotărârea nr. 11/28.01.2021 privind privind aprobarea unui act adițional la convenția de colaborare nr. 1660/25.01.2019 încheiată între Primăria Sectorului 5, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5, F.I.C.E. Romănia și Școala Gimnazială ”George Călinescu” în scopul funcționării Centrului de Zi ”George Călinescu”.
 • Hotărârea 10/2021 - Sectorul 5 - 28.01.2021

  Hotărârea nr. 10/28.01.2021 privind aprobarea încheierii a unui act adițional la convenția de colaborare nr. 1659/25.01.2019 încheiată între Primăria Sectorului 5, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5, F.I.C.E. România și Școala Gimnazială nr. 134 în scopul funcționării centrului de zi ”Mihail Sadoveanu”.
 • Hotărârea 9/2021 - Sectorul 5 - 28.01.2021

  Hotărârea nr. 9/28.01.2021 privind transmiterea cu titlu gratuit a două microbuze din patrimoniul Complexului Multifuncțional ” Sf. Andrei” în patrimoniul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5.
 • Hotărârea 8/2021 - Sectorul 5 - 28.01.2021

  Hotărârea nr. 8/28.01.2021 privind aprobarea Planului de acțiuni sau de lucrări de interes local pentru anul 2021 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5.
 • Hotărârea 7/2021 - Sectorul 5 - 28.01.2021

  Hotărârea nr. 7/28.01.2021 privind aprobarea participării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5, la selecția publică de propuneri de proiecte în cadrul Programului de Interes Național în domeniul protecției și promovării drepturilor persoanelor cu dizabilități ”Înființarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză și locuințe protejate în vederea dezinstituționalizării persoanelor cu dizabilități aflate în instituții de tip vechi și pentru prevenirea instituționalizării persoanelor cu dizabilități din comunitate” – ” Înființarea unui Centru de Tip Respiro pentru Persoane Adulte cu Dizabilități în Sectorul 5”.
 • Hotărârea 6/2021 - Sectorul 5 - 28.01.2021

  Hotărârea nr. 6/28.01.2021 privind modificarea HCL Sector 5 nr. 213/17.12.2020 privind modificarea Actului Constitutiv al societății INFRASTRUCTURĂ DF5 SA.
 • Hotărârea 5/2021 - Sectorul 5 - 28.01.2021

  Hotărârea nr. 5/28.01.2021 privind depunerea jurământului de către domnul Cardaș Daniel Constantin, supleant pe lista Partidului Social Democrat.
 • Hotărârea 4/2021 - Sectorul 5 - 28.01.2021

  Hotărârea nr. 4/28.01.2021 privind depunerea jurământului de către domnul Ilie Cătălin-Andrei, supleant pe lista Partidului Mișcarea Populară.
 • Hotărârea 3/2021 - Sectorul 5 - 07.01.2021

  Hotărârea nr. 3/07.01.2021 privind schimbarea de destinație a unor săli de sport din cadrul unităților de învățământ preuniversitar de stat din sectorul 5, în care se vor organiza și aviza de către DSPMB centre de vaccinare, în baza OMS nr. 2171/21.12.2020.
 • Hotărârea 2/2021 - Sectorul 5 - 07.01.2021

  Hotărârea nr. 2/07.01.2021 privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a Sectorului 5 al Municipiului București a deficitului secțiunii de dezvoltare.
 • Hotărârea 1/2021 - Sectorul 5 - 07.01.2021

  Hotărârea nr. 1/07.01.2021 privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Florea Daniel.