Proces verbal din 31.01.2020

Proces verbal ședința extraordinară din data de 31.01.2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

5

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

PROCES VERBAL

al ședinței extraordinare a Consiliului Local Sector 5

din data de 31.01.2020

Ședința a fost convocată de Primarul Sectorului 5 prin Convocatorul înregistrat cu nr. 336/30.01.2020.

Lucrările ședinței încep la ora 10 l6.

Din partea executivului sunt prezenți dl Viceprimar Țigănuș Marian și Secretarul General al Sectorului 5 - dna Elena Luminița Petrescu.

Au fost invitați să participe directorii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5.

La apelul nominal au răspuns prezent un număr de 16 consilieri din numărul total de 27.

Lipsesc următorii consilieri: Bîrsan Mihai, Scripcaru Lucian Mihai, Jelea Ion Bogdan, Giurcă Augustin Răzvan, Pop Claudia Ramona, Cursaru Paul Gabriel, Geamănă Dragoș, Coroblea Cristina, Niculescu Jacqueline-Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu și Vanghelie Marian Daniel.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Bună ziua, stimați colegi! Declar deschisă ședința Consiliului Local de astăzi. Voi începe prin a da citire ordinii de zi:

 • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Consiliului Local Sector 5 pe anul 2020;

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea scrisorii de așteptări și a procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Societății SALUBRIZARE FAPTE S.A. si a membrilor Consiliului de Administrație al Societății

»                                                                                                                                                                            »                                                        9

INFRASTRUCTURĂ DF5 S.A.;

 • 3. Proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social al S.C. SALUBRIZARE FAPTE5 S.A.;

 • 4.  Proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social al S.C. INFRASTRUCTURĂ DF5 S.A.;

 • 5. Proiect de hotărâre privind finanțarea programului de îmbunătățire a condițiilor de locuit ale persoanelor din zonele urbane marginalizate desfășurat de Asociația Grupul de Acțiune Locală "împreună dezvoltăm sectorul 5”;

 • 6. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCLS5 nr. 298/03.12.2019 privind numirea consilierilor locali din cadrul Consiliului Local al Sectorului 5 în calitate de membri în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din Sectorul 5, în anul școlar 2019-2020.

 • 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării proiectului Antrenat de majorat, în unitățile de învățământ preuniversitar de stat de nivel secundar superior (licee și colegii) din sectorul 5;

 • 8. Proiect de hotărâre privind stabilirea numărului și cuantumului burselor acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat din sectorul 5, în semestrul al Il-lea al anului școlar 2019-2020.

 • 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului "TENIS PENTRU COPII ÎN ȘCOLILE SECTORULUI 5”.

 • 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului "Inițiativa pentru eco-sustenabilitate”.

 • 11. Proiect de hotărâre privind modificarea actului constitutiv al societății INFRASTRUCTURĂ DF 5 S.A.

 • 12. Proiect de hotărâre privind modificarea actului constitutiv al societății SALUBRIZARE FAPTE S.A.

 • 13. Diverse.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Vreau să vă informez că la Diverse o să dau citire unor adrese primite de la Curtea de Conturi.

Vă supun la vot ordinea de zi așa cum am citit-o și cum ați primit-o pe e-mail. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Coandă Mihai, Florea Alexandra Cristina, Gheorghe Ștefan, Danciu Ioan Bogdan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei George, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Păpușă Valentin, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela și Țigănuș Marian) și o abținere (Udescu Șerbănel Mihail), ordinea de zi a fost aprobată.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Punctul 1 de pe ordinea de zi- Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli a! Consiliului Local Sector 5 pe anul 2020.

Domnule consilier, vă rog! Doamna Disăgilă, probabil, pe dumneavoastră vă vizează discuția. Doamna director, veniți în față să ne auzim. Da, domnule consilier!

Domnul consilier Agheorghiesei Emil

Domnule președinte, vă rog insistent ca în ședință să se înscrie la cuvânt o singură dată consilierii, atât, nu vorbim de zece ori! Este un obicei în consiliu nostru să se vorbească de zece ori la același subiect.

DI președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Reiterez rugămintea pe care a facut-o domnul consilier Agheorghiesei față de dumneavoastră. Domnule consilier, îmi cer scuze că v-am întrerupt! Vă rog!

Domnul consilier Udescu Șerbănel Mihail

Legat de buget sunt mai multe întrebări. Cum se dorește? Le pun pe toate odată sau...

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Puneți-le pe toate și o aveți aici pe doamna director, care, sigur vă va răspunde.

Domnul consilier Udescu Șerbănel Mihail

Prima întrebare și cea mai pertinentă, dacă acest proiect de buget s-a pus în dezbatere publică, când și dacă s-a respectat termenul conform legii?

Doamna director Disăgilă Isabela

Da s-a pus și s-a respectat termenul conform legii. Bugetul a fost construit după legea bugetului de stat pe anul 2020.

Domnul consilier Udescu Șerbănel Mihail

Când și unde a fost publicat?

Doamna director Disăgilă Isabela

A fost pus pe site-ul Primăriei Sectorului 5 în dezbatere.

Domnul consilier Udescu Șerbănel Mihail

Bun, poate că nu l-am văzut eu!

Doamna director Disăgilă Isabela

A fost afișat de către Direcția Transparență.

Domnul consilier Udescu Șerbănel Mihail

A doua întrebare este: dacă acest proiect de buget a fost realizat în concordanță cu ceea ce s-a întâmplat anterior?

Doamna director Disăgilă Isabela

Normal, domnul consilier, bugetul a fost realizat pornind de la execuția din 31.12.2019 și luând în considerare prevederea de venituri de la D.I.T.L. Sector 5, precum și cele două decizii primite de la Ministerul de Finanțe prin care ni s-au alocat 433 081 000 cotă IVG, ținând cont de numărul de locuitori: 301 000 sau 310 000 locuitori, comunicați de Institutul Național de Statistică la data de 01.01.2020. Tot prin decizia Ministerului de Finanțe ne-a fost dată suma de 36 982 000, sume defalcate din TVA.

Doamna director Disăgilă Isabela dă citire raportului de specialitate.

Domnul consilier Udescu Șerbănel Mihail

Nu am vrut să vă întrerup, dar v-aș pune niște întrebări.

Doamna director Disăgilă Isabela

Eu am spus cum a fost făcut bugetul.

Domnul consilier Udescu Șerbănel Mihail

După cum știți, în acest sector, există două școli care au avut probleme: Școala nr. 141 căreia ia căzut tavanul și...

Doamna director Disăgilă Isabela

Școala nr. 141 și Școala nr. 124! Le avem cuprinse în buget cu amenajări și modernizări.

Domnul consilier Udescu Șerbănel Mihail

An de an le aveți cuprinse în bugetul acesta! Când se termină aceste investiții? Asta este problema!

Domnul viceprimar Marian Țigănuș

Dacă executantul nu și-a îndeplinit...

Domnul consilier Udescu Șerbănel Mihail

Eu vă pun întrebarea din partea locuitorilor Sectorului 5 care se întreabă: când se termină aceste investiții?

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Cred că toată lumea dorește să se termine cât mai repede.

Doamna director Disăgilă Isabela

Investițiile, eu știu că sunt în curs de derulare. Anul trecut s-au făcut și plăți pentru cele două unități.

Dl consilier Udescu Șerbănel Mihail

Fără să vă supărați pe mine, eu știu așa de la școală, ca motorul dezvoltării unei societăți reprezintă aceste investiții și realizarea lor. Cât la sută din aceste investiții s-au realizat?

»

Domnul viceprimar Marian Țigănuș

Domnul Rareș Hopincă, vă rog!

Dna director Isabela Disăgilă

Dacă e să ne luăm... Rareș, eu zic că este un procent destul de mare.

Dl Administrator public Rareș Hopincă

Domnule consilier aveți dreptate, investițiile...

Dl consilier Udescu Șerbănel Mihail

M-am săturat de vorbe asa..

9

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Domnul City Manager vorbea, nimeni nu va întrerupt. Eu vă dau cuvântul, nu dumneavoastră.

Dl consilier Udescu Șerbănel Mihail

Dați-mi răspunsul! Am să transmit răspunsul dumneavoastră locuitorilor Sectorului 5...

Dl Administrator public Rareș Hopincă

E foarte important, dacă mă lăsați să răspund ca să aveți...

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Dacă păstram discuția civilizată și pe punctul de pe ordinea de zi...Eu vorbeam acum și vă dau voie să puneți câte întrebări vreți. Dacă nu, vă iau cuvântul și continuăm ședința. Domnule City Manager vă rog frumos, sper că neîntrerupt, să ne răspundeți la întrebări.

Dl Administrator Public Rareș Hopincă

Din respect pentru domnul consilier și mai ales pentru locuitorii Sectorului 5, aș vrea să le comunicați următoarele: numai în decursul anului trecut, Primăria Sectorului 5 a investit în lucrări și în toate programele educaționale pe care le derulează, 52 de milioane de Euro. Asta o să vă rog, insistent, să transmiteți și locuitorilor Sectorului 5 cu care vă întâlniți. 52 de milioane de Euro în toate programele educaționale. Foarte important! Vorbim de rechizite, vorbim de burse, vorbim de voucherele educaționale! In Sectorul 5. cu adevărat învățământul devine gratuit așa cum este stipulat în lege-punctul 1.

Punctul 2: vorbim de cele două școli. La Școala Generală nr. 124 stadiul fizic de realizare al lucrării este de 65%: la Școala Generală nr. 141 ne apropriem de 50%. Cu siguranță. în acest an, ambele obiective de investiții vor li terminate și banii pentru finalizarea acestor obiective de investiții sunt din bugetul local al Sectorului 5. Vă mulțumesc!

Dl consilier Udescu Șerbănel Mihail

Banii sunt dați dintr-o ședință din 2018, din iulie. într-o ședință de îndată v-am dat banii, v-am aprobat, am venit, ne-ați chemat... Nu este gata obiectivul de investiții nici acum - unu.

Doi: sunt vreo câteva blocuri în Sectorul 5, cuprinse în programul de anvelopare. Acest program de eficientizare energetică... Aveți restanțe? Asta e întrebarea. Fondurile au fost date, întrebarea este: nu trebuie gestionată această situație?

Dl Administrator Public Rareș Hopincă

Ce fel de restanță?

Dl consilier Udescu Șerbănel Mihai

Care este rolul administrației? Aveți o majoritate acum, dar vedeți că o veți pierde!

Dl consilier Melnic Constantin Ion

Domnule, intrăm deja în sfera politicului. Suntem gospodari sau facem politică?

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Domnule, dacă mai spuneți ceva în afara ordinii de zi, am să fiu nevoit să vă iau cuvântul! Puneți întrebări punctuale pentru buget, dacă mai aveți.

Dl consilier Udescu Șerbănel Mihai

Pentru acest proiect de buget aș avea o întrebare: care este ponderea cheltuielilor culturale. Care este raportul ponderii cheltuielilor culturale în raport cu investițiile?

»

Dl consilier Boloș Florinei

Pentru o aritmetică simplă, vorbesc despre buget, aveți toate cifrele să puteți calcula o pondere. Aritmetica este foarte simplă. Probabil că în școala prin care ați trecut aveți această informație elementară. Puteați să vă faceți dumneavoastră singur acest calcul, în condițiile în care bugetul este pus de o săptămână.

Dl consilier Melnic Constantin Ion

Domnule președinte , haideți vă rugăm frumos, intrăm în derizoriu! Haideți să trecem la vot! Oricum dumnealui se va abține.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Dacă mai aveți întrebări punctuale pe buget...

Dl Administrator Public Rareș Hopincă

încă ceva, imediat ca să clarificăm și acest lucru. Domnule consilier, e o chestiune de tehnică care bucuros v-o explic. Dumneavoastră vă referiți la un cont al bugetului local, la o secțiune, care se numește generic: Cultură, religie și alte activități de recreere. Vă învederez faptul că din acest cont bugetar se pot face tot felul de cheltuieli. Nu este vorba despre ce insinuați dumneavoastră că ar fi, doar activități culturale. Sunt inclusiv investiții care se fac din această prevedere bugetară. Și ca să fiu foarte explicit, și din nou o să vă rog să transmiteți locuitorilor care v-au trimis, având în vedere execuția bugetară de anul trecut, cheltuielile cu spectacole, scene, artiști, ș.a.m.d. cheltuielile cu spectacole, sunt 0,69 % din bugetul pe anul trecut! 0,69%! Asta vă rog să rețineți!

Dna director Isabela Disăgilă

Mai venim cu un amendament! Am mai primit bugete pe parcurs! Am mai primit bugete de la o serie de unități de învățământ și de la alte instituții subordonate, chiar în momentul acesta, înainte de a începe ședința de Consiliu; s-a votat într-o ședință anterioară că A.D.P-ul reintră în aparatul de specialitate al Primarului, deci, trebuie să prindem în bugetul de acum și cheltuielile cu salariile de la fostul A.D.P.pe care le preluăm noi, nu le mai plătesc ei, le vom plăti noi. Deci, suma va mai crește un pic, față de ce s-a pus pe site.

Dl viceprimar Marian Țigănuș

Dați-mi voie să spun un singur lucru domnului consilier Udescu! Că vorbeați de transparență! Foarte transparent a fost... Partidul pe care-1 reprezentați susține un Guvern care a băgat bugetul României prin asumare! Ceea ce e unic, în 30 de ani în istoria democratică a României!

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

în primul rând, vă supun la vot amendamentele făcute de dna director! Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Boloș Florinei, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Ploscaru George Alexandru, Stroescu Marilena Daniela, Lazarov Alexandru Sebastian și Gheorghe Ștefan) și un vot împotrivă (Udescu Șerbănel Mihail), amendamentul proiectului de hotărâre a fost aprobat.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Vă supun la vot punctul 1- Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului Local al Sector 5 pe anul 2020, cu amendamentele anterior aprobate. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Boloș Florinei, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Ploscaru George Alexandru, Stroescu Marilena Daniela, Lazarov Alexandru Sebastian și Gheorghe Ștefan) și un vot împotrivă (Udescu Șerbănel Mihail), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Trecem mai departe la punctul 2 pe ordinea de z\-Proiect de hotărâre privind aprobarea scrisorii de așteptări și a procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Societății SALUBRIZARE FAPTE S.A. si a membrilor Consiliului de Administrație al Societății INFRASTRUCTURA DF5 S.A. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Boloș Florinei, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Ploscaru George Alexandru, Stroescu Marilena Daniela, Lazarov Alexandru Sebastian și Gheorghe Ștefan) și un vot împotrivă (Udescu Șerbănel Mihail), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Punctul 3 de pe ordinea de zÂ-Proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social al S.C. SALUBRIZARE FAPTE5 S.A. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Boloș Florinei, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Ploscaru George Alexandru, Stroescu Marilena Daniela, Lazarov Alexandru Sebastian și Gheorghe Ștefan) și un vot împotrivă (Udescu Șerbănel Mihail), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Punctul 4 de pe ordinea de zÂ-Proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social al S.C. INFRASTRUCTURĂ DF5 S.A. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Boloș Florinei, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Ploscaru George Alexandru, Stroescu Marilena Daniela, Lazarov Alexandru Sebastian și Gheorghe Ștefan) și un vot împotrivă (Udescu Șerbănel Mihail), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Punctul 5 de pe ordinea de zi- Proiect de hotărâre privind finanțarea programului de îmbunătățire a condițiilor de locuit ale persoanelor din zonele urbane marginalizate desfășurat de Asociația Grupul de Acțiune Locală „împreună dezvoltăm sectorul 5”. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Boloș Florinei, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Ploscaru George Alexandru, Stroescu Marilena Daniela, Lazarov Alexandru Sebastian și Gheorghe Ștefan) și un vot împotrivă (Udescu Șerbănel Mihail), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Punctul 6 de pe ordinea de zi- Proiect de hotărâre pentru modificarea HCLS5 nr. 298/03.12.2019 privind numirea consilierilor locali din cadrul Consiliului Local al Sectorului 5 în calitate de membri în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din Sectorul 5, în anul școlar 2019-2020. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 16 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Boloș Florinei, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Ploscaru George Alexandru, Stroescu Marilena Daniela, Lazarov Alexandru Sebastian, Gheorghe Ștefan și Udescu Șerbănel Mihail), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Punctul 7 de pe ordinea de zi- Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării proiectului Antrenat de majorat, în unitățile de învățământ preuniversitar de stat de nivel secundar superior (licee și colegii) din sectorul 5. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Boloș Florinei, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Ploscaru George Alexandru, Stroescu Marilena Daniela, Lazarov Alexandru Sebastian și Gheorghe Ștefan) și o abținere (Udescu Șerbănel Mihail), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Punctul 8 de pe ordinea de zi- Proiect de hotărâre privind stabilirea numărului si cuantumului burselor acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat din sectorul 5, în semestrul al II-lea al anului școlar 2019-2020. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Boloș Florinei, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Ploscaru George Alexandru, Stroescu Marilena Daniela, Lazarov Alexandru Sebastian și Gheorghe Ștefan) și o abținere (Udescu Șerbănel Mihail), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Punctul 9 de pe ordinea de zi- Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ”TENIS PENTRU COPII ÎN ȘCOLILE SECTORULUI 5”. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Boloș Florinei, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Ploscaru George Alexandru, Stroescu Marilena Daniela, Lazarov Alexandru Sebastian și Gheorghe Ștefan) și o abținere (Udescu Șerbănel Mihail), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Punctul 10 de pe ordinea de 7Â-Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ”Inițiativa pentru eco-sustenabilitate”. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Boloș Florinei, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Ploscaru George Alexandru, Stroescu Marilena Daniela, Lazarov Alexandru Sebastian și Gheorghe Ștefan) și o abținere (Udescu Șerbănel Mihail), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Punctul 11 de pe ordinea de zi- Proiect de hotărâre privind modificarea actului constitutiv al societății INFRASTRUCTURA DF 5 S.A. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Boloș Florinei, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Ploscaru George Alexandru, Stroescu Marilena Daniela, Lazarov Alexandru Sebastian și Gheorghe Ștefan) și o abținere (Udescu Șerbănel Mihail), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Punctul 12 de pe ordinea de 7Â-Proiect de hotărâre privind modificarea actului constitutiv al societății SALUBRIZARE FAPTE S.A. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Boloș Florinei, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Ploscaru George Alexandru, Stroescu Marilena Daniela, Lazarov Alexandru Sebastian și Gheorghe Ștefan) și o abținere (Udescu Șerbănel Mihail), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

La Diverse dl președinte de ședință dă citire celor 4 adrese ale Curții de Conturi si anume: adresa Curții de Conturi nr. 178/13.01.2020, adresa Curții de Conturi nr. 203/14.01.2020, adresa Curții de Conturi nr. 205/14.01.2020 și adresa Curții de Conturi nr. 334/22.01.2020.

»

Acestea fiind spuse, declar ședința închisă!

Lucrările ședinței au fost închise la ora=W?7.

^77 Â

PREȘ

ALEXAND