Proces verbal din 27.02.2020

Proces verbal ședința extraordinară din data de 27.02.2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

PROCES VERBAL

al ședinței extraordinare a Consiliului Local Sector 5

din data de 27.02.2020

Ședința a fost convocată de Primarul Sectorului 5 prin Dispoziția înregistrată cu nr. 709/21.02.2020.

Lucrările ședinței încep la ora 1122.

La ședință au participat domnul Viceprimar - Marian Țigănuș și doamna Elena Luminița Petrescu - Secretarul General al Sectorului 5.

i

Au fost invitați să participe directorii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5.

După efectuarea apelului nominal se constată că la ședință participă un număr de 18 consilieri din numărul total de 27.

Sunt absenți consilierii: Cursaru Paul Gabriel, Bîrsan Mihai, Scripcaru Lucian Mihai, Jelea Bogdan Ion, Pop Claudia Ramona, Giurcă Augustin Răzvan, Pârtoacă Bogdan Sergiu, Coroblea Cristina și Vanghelie Daniel Marian.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Bună ziua!

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina

Avem doi cetățeni jos care ar dori să intre: dl Mihai Preoteasa, am cererea dânsului aici și domnul Cristian Seidler, care este de asemenea, jos. Aș dori să îmi spuneți: cum procedăm?

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Nu știu care... 5

Dna Secretar General Sector 5 Elena Luminița Petrescu

Domnului Preoteasa i s-a răspuns iar, cererea domnului Seidler nu a ajuns la noi.

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina

Am înțeles! Puteți, vă rog frumos, să-mi aduceți răspunsul, domnului Preoteasa?

Dl consilier Păpușă Valentin

Chiar acum?

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina

Da! Este jos! E jos și vă așteaptă de la ora 1100!

Dna Secretar General Sector 5 Elena Luminița Petrescu

I s-a răspuns pe email!

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina

Și tocmai de aceea, vreau să văd și eu răspunsul, pentru că domnul spune că nu a primit nici un răspuns!

Dna Secretar General Sector 5 Elena Luminița Petrescu

Trebuie să țină cont de răspuns!

Dl consilier Păpușă Valentin

Hai să terminăm cu prostiile astea!

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina

De aceea, vă rog frumos să îmi arătați și mie care este răspunsul!

Dna Secretar General Sector 5 Elena Luminița Petrescu

Vi-1 arată domnia sa!

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina

Dar nu a primit nici un răspuns de la dumneavoastră! Dacă dumneavoastră spuneți că i-ați răspuns, vă rog frumos să îmi arătați dumneavoastră răspunsul!

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Domnilor consilieri, vă rog frumos să îmi permiteți să dau drumul la ședință. Dacă domnul poate să mai verifice încă odată!

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina

A verificat deja de două ori! Nu a primit răspuns! Este jos și așteaptă! E aici de dinainte de ora 1100!

Dna Secretar General Sector 5 Elena Luminița Petrescu

Li s-a răspuns!

Dl consilier Geamănă Dragoș

Probabil, în răspuns, o să scrie că poate să intre dacă sunt locuri și aici vreau să vă spun și eu un lucru: ceea ce se întâmplă, omenește vorbind, este o mascaradă. Oamenii de aici sunt angajați ai primăriei. Dumneavoastră le spuneți cetățenilor că nu mai sunt locuri, pentru că au venit angajați ai primăriei. în loc să își facă treaba la ei în birou, stau aici. Vreau și eu să știu, de la câteva persoane... înțeleg că sunt cetățeni... dar ce interes aveți dumneavoastră aici?

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Pe mulți din cei prezenți în sală îi vizează proiectele care se află în dezbatere!

Dl consilier Geamănă Dragoș

Am înțeles! Dar dacă există un cetățean care este afectat, nu poate să vină...

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina

Ia uitați câte locuri avem aici, ar fi loc de două persoane!

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Deci, oamenii care au avut cerere au primit deja răspuns!

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina

Vă rog frumos să îmi arătați răspunsul!

Dl viceprimar Marian Țigănuș

Vă arătăm după ședință, imediat!

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina

Dar, domnul este jos și așteaptă să intre în ședință!

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Stimați colegi, încep să citesc ordinea de zi:

 • 1. Proiect de hotărâre privind organizarea proiectului educațional Elevi, să ne cunoaștem patria! de către Școala Gimnazială nr. 136;

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) str. TÂRGU JIU nr. 16 - Sector 5, București;

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii actului adițional nr. 1 la contractul de închiriere nr. 5953/19.07.2019, a imobilului situat în Str. Fabrica de Chibrituri nr. 7-9, Sector 5, București, contract încheiat între Primăria Sectorului 5 - SC TATI GROUP DDBB SRL și OXIGEN AGRO PRODUCT COMPANY SRL Servicii exceptate de la aplicarea prevederilor Legii nr. 98/2016 art. 29;

 • 4. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei de negociere a condițiilor la expirarea termenului de 3 ani, a contractului de închiriere nr. 28905/21.06.2017, pentru spațiul cu destinație de sediu, situat în str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Sector 5, București;

 • 5. Diverse.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

O să citesc și punctele de pe ordinea de zi suplimentară:

 • 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020;

 • 2. Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5;

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) str. Pricopan nr. 16 A - Sector 5, București;

 • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) str. Sirenelor nr. 93 - Sector 5, București;

 • 5. Proiect de hotărâre privind preluarea finanțării și execuției obiectivului de investiții Reabilitare și consolidare corpuri clădire Grădinița nr. 54 (Calea Ferentari nr. 96);

 • 6. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 300 000, 00 lei către Institutul de Pneumoftiziologie ”Marius Nasta”;

 • 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării și finanțării din bugetul local al Sectorului 5 a programului "Prevenție și igienă” în unitățile de învățământ din sectorul 5;

 • 8. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei HCL S 5 nr. 127/31.08.2017, privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism, cu modificările ulterioare.

 • 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului "Recompensa copiilor merituoși”, ediția a II- a;

 • 10. Proiect de hotărâre privind modificarea proiectului ”#FAPTE: STUDENTS - PAȘI SPRE VIITOR”;

 • 11. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Programului de evenimente al Centrului Cultural și de Tineret ”Ștefan lordache,” pentru anul 2020;

 • 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ”#I Iove you Shakespeare”;

 • 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de tarife care vor fi practicate de către S.C. INFRASTRUCTURA DF5 S.A. pentru desfășurarea activității serviciului public de infrastructură la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București;

 • 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ” Adoptă un loc de joacă!” și a protocolului de colaborare dintre Primăria Sector 5 și persoanele juridice (agenți economici/ instituții/fundații/ ONG-uri) interesate;

 • 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ” Adoptă un spațiu verde!” și a protocolului de colaborare dintre Primăria Sector 5 și persoanele juridice (agenți economici/ instituții/fundații/ ONG-uri) interesate.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

La Diverse o să dau citire unei adrese de la Curtea de Conturi. Vă supun la vot aprobarea suplimentării ordinii de zi!

Dl consilier Geamănă Dragoș

Domnule președinte, aș mai vrea să adaug ceva!

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Vă rog!

Dl consilier Geamănă Dragoș

M-am uitat pe documentația pe care am primit-o în dimineața aceasta, și am rugat secretariatul să mi se dea și proiectul cu numărul 7 de pe lista suplimentară -Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării și finanțării din bugetul local al Sectorului 5 a programului ”Prevenție și igienă’’ în unitățile de învățământ din sectorul 5. Și ni s-a spus: nu știu ... poate este o eroare pentru că nu a fost primit acest proiect. Puteți să ne arătați și nouă documentația? Că aici nu este ... și poate este o eroare.

Dl viceprimar Marian Țigănuș

Deci, aduc la cunoștință Consiliului Local, ieri a avut loc ședința Comitetului Local pentru Situații de Urgență, a Municipiului București, în legătură cu epidemia cu corona virus. Pe cale de consecință, la nivelul sectorului, aseară a avut loc ședința Comitetului Local pentru Situații de Urgență a Sectorului 5, în care s-a luat hotărârea să se desfășoare pe baza unui plan de acțiune mai multe activități necesare prevenirii răspândirii virusului. Printre altele este și acela despre care vorbiți dumneavoastră, proiectul acela cu igiena. Trebuie să asigurăm copiilor din unitățile de învățământ pachete igienice în vederea prevenirii răspândirii gripei. Da? Și alte măsuri care s-au luat și sunt pe lista suplimentară ... tocmai în această idee, fiindcă trebuie luate măsuri. Știți că a avut loc și o ședința a C.S.A.P-ului, azi urmează o altă ședința a Comitetului Local pentru Situații de Urgență din București, în care trebuie să ne ducem cu hotărârile luate referitoare la indicațiile pe care le-am primit în ședința de ieri.

Dl consilier Geamănă Dragoș

Deci, ceea ce ne spuneți dumneavoastră despre Comitetul de Urgență este perfect acceptabil și în regulă, dar, ne cereți să votăm un proiect pentru care nu există material.

Dl viceprimar Marian Țigănuș

Unde este proiectul? Dați-i proiectul!

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Ok, mulțumim frumos! Vă rog domnul consilier!

Dl consilier Udescu Serbănel Mihail

Aș vrea să protestez pe această cale pentru încălcarea dreptului unui deputat în Parlamentul României de a participa la această ședință.

Dl consilier Matei George

E live! Văd că faceți live!

Dl consilier Udescu Șerbănel Mihail

îmi pare foarte rău, dar orice deputat... Dacă ar veni un deputat de la dumneavoastră, de la P.S.D... încălcați dreptul unui deputat de a participa la această ședință. Ceea ce nu este deloc corect! Atât am avut de spus!

Dl viceprimar Marian Țigănuș

Neanunțat, tot așa!

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Am luat act de poziția dumneavoastră! Vă supun la vot suplimentarea ordinii de zi cu cele citite anterior. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 15 voturi pentru (Stroescu Marilena Daniela, Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Coandă Mihai, Florea Alexandra Cristina, Gheorghe Ștefan, Danciu loan Bogdan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei George, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Păpușă Valentin, Ploscaru George Alexandru, Stanciu Andreea Cristina și Țigănuș Marian) și 3 abțineri (Niculescu Jacqueline Christina, Geamănă Dragoș și Udescu Șerbănel Mihail), suplimentarea ordinii de zi a fost aprobată.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Vă supun la vot ordinea de zi cu întregul ei, cu mențiunea că punctul 1 de pe suplimentară va deveni punctul 5 de pe ordinea de zi, și tot așa până la final. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 15 voturi pentru (Stroescu Marilena Daniela, Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Coandă Mihai, Florea Alexandra Cristina, Gheorghe Ștefan, Danciu loan Bogdan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei George, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Păpușă Valentin, Ploscaru George Alexandru, Stanciu Andreea Cristina și Țigănuș Marian) și 3 abțineri (Niculescu Jacqueline Christina, Geamănă Dragoș și Udescu Șerbănel Mihail), ordinea de zi în totalitate a fost aprobată.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Mergem mai departe și intrăm pe ordinea de zi. Punctul 1 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind organizarea proiectului educațional Elevi, să ne cunoaștem patria! de către Școala Gimnazială nr. 136. Avem dezbateri? Domnule consilier, vă rog!

Dl consilier Geamănă Dragoș

Vreau să vă spun că sunt în consiliul de administrație a Școlii nr. 136, mă bucur că a fost inclus acest proiect de către doamna profesoară Zamfir. Aș vrea să pun o întrebare ... am văzut acolo în documentație, că este trecut acolo un contract cadru .... și că acest contract este semnat, cumva, de către profesoara Zamfir. Presupun că atunci când se va face procedura de achiziție, nu va fi cu acea firmă și nu se va semna cu doamna profesoară, ci va fi instituția care dă banii și...

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Doamna Roxana Nedelcu?

Dna director Nedelcu Roxana

Nu am auzit!

Dl consilier Geamănă Dragoș

în documentație este un contract cadru. Prețul este estimat la 16.000 de lei, un contractul cadru semnat de doamna profesoară și o firmă.

Dna director Nedelcu Roxana

Prețurile au fost o estimare, contractul va fi semnat de către unitatea școlară, elevii vor fi desemnați în urma unei proceduri interne...

Dl consilier Geamănă Dragoș

Nu asta!

Dna director Nedelcu Roxana

Demersurile făcute de doamna profesoară a fost o estimare a costurilor...

Dl consilier Geamănă Dragoș

Asta am vrut să fie clar, dacă e cu estimare!

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Vi s-a răspuns la întrebare, domnule consilier?

Dl consilier Geamănă Dragoș

Mi s-a răspuns, da!

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Dacă nu mai avem alte întrebări să mergem la vot! Proiectul de hotărâre privind organizarea proiectului educațional Elevi, să ne cunoaștem patria! de către Școala Gimnazială nr. 136? Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 18 voturi pentru (Stroescu Marilena Daniela, Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Coandă Mihai, Florea Alexandra Cristina, Gheorghe Ștefan, Danciu loan Bogdan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei George, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Păpușă Valentin, Ploscaru George Alexandru, Stanciu Andreea Cristina, Țigănuș Marian, Niculescu Jacqueline Christina, Geamănă Dragoș și Udescu Șerbănel Mihail), proiecul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Punctul 2 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) str. TÂRGU JIU nr. 16 - Sector 5, București. Avem discuții? Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 15 voturi pentru (Stroescu Marilena Daniela, Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Coandă Mihai, Florea Alexandra Cristina, Gheorghe Ștefan, Danciu loan Bogdan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei George, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Păpușă Valentin, Ploscaru George Alexandru, Stanciu Andreea Cristina și Țigănuș Marian) și 3 abțineri (Niculescu Jacqueline Christina, Geamănă Dragoș și Udescu Șerbănel Mihail), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Punctul 3 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii actului adițional nr. 1 la contractul de închiriere nr. 5953/19.07.2019, a imobilului situat în Str. Fabrica de Chibrituri nr. 7-9, Sector 5, București, contract încheiat între Primăria Sectorului 5 - SC TA TI GROUP DDBB SRL și OXIGEN A GRO PRODUCT COMPANYSRL Servicii exceptate de la aplicarea prevederilor Legii nr. 98/2016 art. 29. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 15 voturi pentru (Stroescu Marilena Daniela, Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Coandă Mihai, Florea Alexandra Cristina, Gheorghe Ștefan, Danciu loan Bogdan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei George, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Păpușă Valentin, Ploscaru George Alexandru, Stanciu Andreea Cristina și Țigănuș Marian) și 3 abțineri (Niculescu Jacqueline Christina, Geamănă Dragoș și Udescu Șerbănel Mihail), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

DI președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Punctul 4 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei de negociere a condițiilor la expirarea termenului de 3 ani, a contractului de închiriere nr. 28905/21.06.2017, pentru spațiul cu destinație de sediu, situat în str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Sector 5, București.

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina

în primul rând, aș dori să știu ce demersuri a făcut Primăria Sectorului 5 pentru a afla stadiul lucrărilor sediului din B-dul Elisabeta? Dacă puteți să îmi răspundeți!

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Este cineva în sală care poate să îi răspundă doamnei consilier?

Dl viceprimar Marian Țigănuș

îi răspund eu! Proprietatea asupra clădirilor din Municipiului București este a Consiliului General.

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina

Da, știm!

Dl viceprimar Marian Țigănuș

Nouă ni se dă doar în administrare! Chiar dacă ... în primul rând, nu au nici o obligație să ne raporteze nouă care este stadiul lucrărilor, Primăria Generală, fiind în proprietatea ei. Chiar dacă ne-ar spune, oricum nu văd în ce măsură am putea rezolva această problemă. Nu cunoaștem cum fac proiectul, finanțarea, reparațiile ... toate țin de Primăria Generală, nu de noi!

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina

Și sediul Primăriei Sectorului 5 va rămâne aici, în Fabrica de Chibrituri pe perioadă nedefinită?

Dl viceprimar Marian Țigănuș

Nu știu! Noi, primăriile de sector depindem de Primăria Generală. Primăria Generală ne dă în administrare.

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina

Tocmai de aceea v-am întrebat: Ce demersuri a făcut Primăria Sectorului 5 pentru a afla stadiul lucrărilor la sediul din B-dul Elisabeta?

Dl viceprimar Marian Țigănuș

Și dacă am aflat stadiul lucrărilor, că este 70 % realizată și...

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina

Și eventual un termen de finalizare!

Dl viceprimar Marian Țigănuș

Poftim?

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina

Un termen de finalizare! Am trecut ieri pe acolo, pe panou scrie 20 de luni! îmi pare rău că nu am reținut data de începere!

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

O secundă vă rog...

Dl consilier Agheorghiesei Emil

Având în vedere că acest sediu a fost luat de Primăria Generală a Capitalei să-l dea Prefecturii Municipiului București și-l renovează, e posibil să nu mai ajungă la Primăria Sectorului 5.

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina

Nu am știut asta! Asta este ... se duce la Prefectură și atunci Primăria Sectorului 5 rămâne aici?

Dl consilier Agheorghiesei Emil

Primăria Capitalei dă sediul cui vrea!

Dl viceprimar Marian Țigănuș

Proprietarul dă sediul în administrare cui dorește el! Nu pot eu să influențez!

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Vi s-a răspuns la întrebare doamna consilier?

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina

Știți cumva când se va decide acest lucru, pentru că, contractul de închiriere este de 3 ani?

Dl viceprimar Marian Țigănuș

La capitală să întrebați, la Consiliul General! Cum să mă duc să întreb Primarul General când se termină? Nu am cum!

DI viceprimar Marian Țigănuș

Puneți colegii să facă o interpelare în Consiliul General! Nu am de unde să cunosc ce va fi! Nu suntem noi proprietarii! Noi suntem cei cărora ni se dă în administrare!

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina

Păi da ... dar Primăria Sectorului 5 este cea care are pe ordinea de zi această comisie de negociere. Nu Primăria Generală!

DI viceprimar Marian Țigănuș

Este cu totul altceva! Trebuie să stăm într-un loc și expiră contractul!

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Mergem mai departe spre vot! Punctul 4- Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei de negociere a condițiilor la expirarea termenului de 3 ani, a contractului de închiriere nr. 28905/21.06.2017, pentru spațiul cu destinație de sediu, situat în str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Sector 5, București. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Danciu loan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin și Țigănuș Marian) și 3 abțineri (Udescu Serbănel Mihail, Geamănă Dragoș și Niculescu Jacqueline Christina), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Punctul 5 de pe ordinea de zi- Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020. Cine este pentru? împotrivă? Abținere? J

Cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Danciu loan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin și Țigănuș Marian) și 3 abțineri (Udescu Serbănel Mihail, Geamănă Dragoș și Niculescu Jacqueline Christina), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Punctul 6 de pe ordinea de //Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și

Funcționare ale aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Danciu loan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin și Țigănuș Marian) și 3 abțineri (Udescu Serbănel Mihail, Geamănă Dragoș și Niculescu Jacqueline Christina), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina

Stați o clipă! „Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020”. Asta e corect? Avem în ședință documente, cumva?

Dl viceprimar Marian Țigănuș

Proiectul de rectificare de buget prevede o sumă pentru coronavirus!

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina

Așa nu! Este prima dată când văd! Eu nu sunt în Comisia de buget!

Dl viceprimar Marian Țigănuș

E de urgență și ...

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina

Pot să vă rog să-mi dați un rând de documente suplimentare?

Dl Geamănă Dragoș

Vreau să precizez că proiectul pe care l-am cerut nu fusese al șaselea!

Dl viceprimar Marian Țigănuș

Veți primi documentele!

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Punctul 7 de pe ordinea de zi! Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) str. Pricopan nr. 16 A - Sector 5, București. Cine este pentru? împotrivă? Abținere?

Cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Danciu loan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin și Țigănuș Marian) și 3 abțineri (Udescu Serbănel Mihail, Geamănă Dragoș și Niculescu Jacqueline Christina), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Punctul 8 de pe ordinea de zi- Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P. U.D.) str. Sirenelor nr. 93 -Sector 5, București. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Danciu loan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin și Țigănuș Marian) și 3 abțineri (Udescu Serbănel Mihail, Geamănă Dragoș și Niculescu Jacqueline Christina), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Punctul 9 de pe ordinea de zi- Proiect de hotărâre privind preluarea finanțării și execuției obiectivului de investiții Reabilitare și consolidare corpuri clădire Grădinița nr. 54 (Calea Ferentari nr. 96).

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina

Stați o clipă, punctul 9 care este?

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Cel care face referire la reabilitarea și consolidarea corpului de clădire al Grădiniței nr. 54. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Danciu loan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin și Țigănuș Marian) și 3 abțineri (Udescu Serbănel Mihail, Geamănă Dragoș și Niculescu Jacqueline Christina), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl consilier Melnic Constatantin Ion

Vă abțineți să reabilităm o grădiniță și apoi întrebați ...

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina

Nu! Ne abținem pentru că nu am primit documente ...

Dl consilier Geamănă Dragoș

Nu ne abținem la reabilitarea unei grădinițe, ne abținem la modul în care faceți lucrurile aici!

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina

Ne abținem pentru că dumneavoastră votați în alb!

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina

Dumneavoastră nu știți ce votați! Nu am primit niciun document!

Dl consilier Geamănă Dragoș

Dumneavoastră, domnii de la PSD, faceți ședință înainte și știți ce votați, deși mă îndoiesc!

Dl consilier Geamănă Dragoș

îmi cer scuze, este bătaie de joc!

Di președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Mergem mai departe la punctul 10 de pe ordinea de zi, care face referire la alocarea sumei de 300 000 de lei, pentru Institutul Marius Nasta! Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 300 000, 00 lei către Institutul de Pneunwftiziologie ”Marius Nasta”.

Dl viceprimar Marian Țigănuș

Și aici tot de coronavirus e vorba, de achiziționare termo-scanere pentru depistarea virusului. Dacă vreți să luați cuvântul, vă rog!

Dl consilier Geamănă Dragoș

Dacă ar fi existat o relație civilizată, aici am fi putut să votăm lucrurile astea în mod normal, dar așa vă bateți practic joc de noi și de cetățeni.

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina

Care stau afară și așteaptă!

Dl viceprimar Marian Țigănuș

Nu este bătaie de joc, este opinia dumneavoastră contra opiniei noastre!

Dl consilier Geamănă Dragoș

Sigur este opinia mea! Eu nu pot să vorbesc în numele dumneavoastră...logic!

Dl viceprimar Marian Țigănuș

Sunt opinii diferite, asta e! Dumnezeu ne-a făcut diferiți!

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina

Dar totuși, aveți obligația să ne puneți documentele supuse la vot la dispoziție!

Dl viceprimar Marian Țigănuș

Vă repet, totul s-a făcut în situație de urgență, dacă ieri a fost...

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina

Sunt gata documentele?

Dl viceprimar Marian Țigănuș

Sunt gata documentele, cum nu aveți proiectul de hotărâre ?

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina

Nu, nu le-am primit! Ia uitați câte puncte avem, 15 puncte suplimentare! Nu am primit niciunul!

Dl consilier Geamănă Dragoș

Deci, documentul pe care l-am primit...

Dna director Denisa Elena Frunză

Marius Nasta îl aveți în teancul de documente! s

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina

Vreau să-mi dați și mie un rând ... toate 15 proiectele, nu unul singur!

Dna director Denisa Elena Frunză

Ati întrebat de Marius Nasta? Le aveți! » »

Dl viceprimar Marian Țigănuș

Haideți să nu mai discutăm!

»

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Vă rog frumos, haideți s-o luăm pe rând! Suntem la punctul 10 de pe ordinea de zi!

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 300 000, 00 lei către Institutul de Pneumoftiziologie ” Marius Nasta”. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Danciu loan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin și Țigănuș Marian) și 3 abțineri (Udescu Serbănel Mihail, Geamănă Dragoș și Niculescu Jacqueline Christina), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Punctul 11 de pe ordinea de zi- Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării și finanțării din bugetul local al Sectorului 5 a programului ”Prevenție și igienă” în unitățile de învățământ din Sectorul 5.

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina

De asemenea, proiectul vă rog frumos!

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Proiectul de hotărâre privind aprobarea derulării și finanțării din bugetul local al Sectorului 5 a programului ”Prevenție și igienă” în unitățile de învățământ din Sectorul 5. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Danciu loan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin și Țigănuș Marian) și 3 abțineri (Udescu Serbănel Mihail, Geamănă Dragoș și Niculescu Jacqueline Christina), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Punctul 12 de pe ordinea de zi- Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei HCL S 5 nr. 127/31.08.2017, privind aprobarea Regulamentului de

Organizare și Funcționare a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism, cu modificările ulterioare.

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina

Vă rog frumos să-mi dați proiectul!

Dl viceprimar Marian Țigănuș

Comisia tehnică de urbanism!

DI președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei H.C.L. S 5 nr. 127/31.08.2017, privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism, cu modificările ulterioare. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Danciu loan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin și Țigănuș Marian) și 3 abțineri (Udescu Serbănel Mihail, Geamănă Dragoș și Niculescu Jacqueline Christina), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Punctul 13 de pe ordinea de zi! Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului "Recompensa copiilor merituoși”, ediția a II- a.

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina

Ăsta ține tot de coronavirus? Sau cum? Pentru acesta pot să primesc documente? Ședința e acum, acum se votează!

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului "Recompensa copiilor merituoși", ediția a II- a. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Danciu loan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin și Țigănuș Marian) și 3 abțineri (Udescu Serbănel Mihail, Geamănă Dragoș și Niculescu Jacqueline Christina), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Punctul 14 - Proiect de hotărâre privind modificarea proiectului ” # FAPTE: STUDENTS - PAȘI SPRE VIITOR

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina

Vă rog frumos, vreau să primesc documente!

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Să trecem la vot! Proiect de hotărâre privind modificarea proiectului ” # FAPTE: STUDENTS - PAȘI SPRE VIITOR”. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

»

Cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Danciu loan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin și Țigănuș Marian) și 3 abțineri (Udescu Serbănel Mihail, Geamănă Dragoș și Niculescu Jacqueline Christina), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Punctul 15 de pe ordinea de zi- Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Programului de evenimente al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan lordache,”pentru anul 2020. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Danciu loan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin și Țigănuș Marian) și 3 abțineri (Udescu Serbănel Mihail, Geamănă Dragoș și Niculescu Jacqueline Christina), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Punctul 16 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ”# I Iove you Shakespeare”.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului ”# I Iove you Shakespeare”. Cine este pentru? împotrivă?Abțineri?

Cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Danciu loan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin și Țigănuș Marian) și 3 abțineri (Udescu Serbănel Mihail, Geamănă Dragoș și Niculescu Jacqueline Christina), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Punctul 17 de pe ordinea de zi- Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de tarife care vor fi practicate de către S.C. INFRASTRUCTURA DF5 S.A. pentru desfășurarea activității serviciului public de infrastructură la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București.

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina

Da! Aici vă rog să-mi dați acum documentele! Haideți că data trecută s-a putut când domnii colegi de la PNL ... acum eu singură?

Dna Secretar General Elena Luminița Petrescu

Dați-i documentele! Cine are două ... dați-i și doamnei...

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Domnul Geamănă, aveți documentele la care facere referire doamna consilier?

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina

Nu! Ar trebui ca fiecare consilier să primească...

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina

Nu se poate! Haideți să vedem dacă sunt fix acesta...

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Doamna consilier, dacă-mi permiteți, aveți la dispoziție pentru grup documentele, așa cum le-ați avut și la celelalte proiecte! Am înțeles că sunt la domnul Geamănă!

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina

Pe care grup, unde?

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Grupul U.S.R., grupul dumneavoastră!

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina

Acum ne uităm să vedem ... din cele 15, care lipsesc...

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Punctul 13 de pe suplimentară ... Ați avut documentele la dispoziție! Dacă stăteați unul lângă altul poate aveați timp să le consultați!

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina

Poate dacă veneau înainte de ședință, am fi știut ce se supune la vot pe ordinea suplimentară!

Dl consilier Geamănă Dragoș

Aș vrea să se precizeze! Am primit la începutul ședinței un teanc destul de gros!

Dl consilier Matei Ion

Oscilează între a fi împotrivă și a se abține!

Dl consilier Melnic Constantin

Oricum vă abțineți! Hai să trecem mai departe!

Dl consilier Dragoș Geamănă

Vreau să vă spun doar atât! Aș fi preferat să votez la multe dintre proiecte! Dar, în momentul în care îmi dați documentația la începutul ședinței, o documentație atât de groasă și îmi spuneți să citesc ...

Dl consilier Matei George

în ultimii doi ani v-ați abținut și ați votat împotrivă! Vă trezeați acum!

Dl consilier Dragoș Geamănă

Pentru că asta ați făcut tot timpul!

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina

Am cerut bugetul de nu știu câte ori! Dna Coroblea a cerut bugetul de nenumărate ori!

Dl viceprimar Marian Țigănuș

Haideți, vă rog! Respectați disciplina vă rog!

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Dați-mi voie, vă rog frumos să supun la vot punctul nr. 17 de pe ordinea de zi sau 13 de pe suplimentară:- Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de tarife care vor fi practicate de către S.C. INFRASTRUCTURA DF5 S.A. pentru desfășurarea activității serviciului public de infrastructură la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Coandă Mihai, Florea Alexandra Cristina, Gheorghe Ștefan, Danciu loan Bogdan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei George, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Păpușă Valentin, Ploscaru George Alexandru, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Mari lena Daniela și Țigănuș Marian) și 3 abțineri (Niculescu Jacqueline Christina, Udescu Șerbănel Mihail și Geamănă Dragoș), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Punctul nr. 18 de pe ordinea de zi:- Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ” Adoptă un loc de joacă!” și a protocolului de colaborare dintre Primăria Sector 5 și persoanele juridice (agenți economici/ instituții/fundații/ ONG-uri) interesate. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Coandă Mihai, Florea Alexandra Cristina, Gheorghe Ștefan, Danciu loan Bogdan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei George, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Păpușă Valentin, Ploscaru George Alexandru, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela și Țigănuș Marian) și 3 abțineri (Niculescu Jacqueline Christina, Udescu Șerbănel Mihail și Geamănă Dragoș), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Punctul nr. 19 de pe ordinea de zi:- Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ”Adoptă un spațiu verde!” și a protocolului de colaborare dintre Primăria Sector 5 și persoanele juridice (agenți economici/ instituții/fundații/ ONG-uri) interesate. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Coandă Mihai, Florea Alexandra Cristina, Gheorghe Ștefan, Danciu loan Bogdan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei George, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Păpușă Valentin, Ploscaru George Alexandru, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela și Țigănuș Marian) și 3 abțineri (Niculescu Jacqueline Christina, Udescu Șerbănel Mihail și Geamănă Dragoș), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl viceprimar Marian Țigănuș

Am rugămintea către toate doamnele și toți domnii consilieri locali! Mesajul care se dă vizavi de epidemia de gripă! Este un mesaj care să îndemne la calm! Avem mijloacele care să țină sub control! Mesajul care-1 dați către alegători, către prieteni, să îndemne la calm. Panica produce mai multe pagube decât boala ca atare. Asta este mesajul care se transmite de la cel mai înalt nivel, de la președinte, Guvern, Parlament, ș.a.m.d.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Dați-mi voie acum la Diverse să dau citire unei adrese din partea Curții de Conturi.

Dna consilier Niculescu Jaqueline Christina

Aveam o întrebare legată de coronavirus! în sectorul 5, știți cumva cetățenii care sunt suspecți sau ... unde le recomandăm să meargă?

Dl viceprimar Marian Țigănuș

Deocamdată nu avem! Am instituit aseară la Autogara Internațională din Șos. Alexandriei, un filtru pentru autocarele care vin din zonele "contaminate", dar, luați-le cu ghilimelele de rigoare, echipaje mixte din Poliția Locală și echipaje de la Direcția Generală de Asistență Socială cu asistente pentru verificarea potențialilor purtători de virus. Știți că la graniță, ei sunt înregistrați, dau o declarație dar, am luat și noi măsura aceasta că, dacă se întâmplă ... de la graniță până în București, să știm, să fim în... Există două tipuri să zic așa de restricții! Una, pentru persoanele care vin din zonă și trebuie să fie izolate, de obicei la domiciliu, să-și facă analizele ... bănuiesc că ați văzut pe știri. Și a doua, persoanele care sunt purtătoare sau au simptome, care sunt introduse în carantină, în locurile stabilite la nivelul Prefecturii Municipiului București și a Primăriei Generale. Și tot așa cu probe, cu toate...

Dna consilier Niculescu Jaqueline Christina

Deci, cetățenii sectorului 5 nu au...

Dl viceprimar Marian Țigănuș

Probabil astăzi, în ședința de Comitet Local pentru Situații de Urgență a Municipiului București, ne va da și procedurile referitoare la monitorizarea persoanelor autoizolate. Ele vor fi la domiciliul lor dar, cu interdicția de părăsire a domiciliului, asigurarea hranei și a medicamentației, dacă este cazul, ș.a.m.d....dar vom avea procedurile exacte.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Este în regulă? Mai aveți să întrebați ceva?

Dna consilier Niculescu Jaqueline Christina

Nu, eram curioasă! Cetățenii sectorului 5, dacă întreabă unde poate să se ducă, la ce spital? Se duc așa oriunde?

Dl viceprimar Marian Țigănuș

La Matei Balș! Ăla este spitalul de boli infecțioase!

Dna consilier Niculescu Jaqueline Christina

Deci, tot Bucureștiul se va duce la ... Am înțeles!

Dl viceprimar Marian Țigănuș

Din câte am înțeles, se iau probele ... Pentru cei care vin din zonă, se iau probele și se duc la spital!

Din sală

Și sunt conduși cu o mașină specială!

Dna consilier Stroescu Marilena Daniela

Dacă-mi dați voie! Aseară, a avut loc o ședință, prin amabilitatea domnului Primar, cu dl Prof. Dr. Streinu Cercel și cu dna director de la Marius Nasta. Părinții au fost informați! Directorii asupra regulilor de bază de igienă și asupra procedurii pe care trebuie s-o respecte! Pe scurt, orice persoană care a călătorit în zonele despre care avem cunoștință cu toții, merge, își face analizele la Matei Balș și se autoizolează chiar dacă rezultatul analizei, este clinic sănătos timp de 14 zile! Ideea este să comunicăm și să știm! Ca să știm ce este de făcut mai departe! Vor avea susținere și din partea părinților și din partea unităților de învățământ!Toate informațiile sunt și la școală și pe site-ul Inspectoratului Școlar al Municipiului București și pe site-ul Ministerului Educației și sunt informații care sunt produse ca să spun așa, împreună cu Ministerul Sănătății.

Dl viceprimar Marian Țigănuș

Și pe site-ul Primăriei se vor afișa, dacă nu s-au afișat până acum! Se vor afișa regulile care trebuie respectate pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu coronavirus.

Dna consilier Stroescu Marilena Daniela

Dna consilier Stroescu, dna inspectoare voiam să vă întreb, avem săpun, deci, măsurile de igienizare ... să-mi povestiți puțin! Deci, măsurile de igienizare, școlile și toate grădinițele au săpun dezinfectant și tot ce trebuie?

Dna consilier Stroescu Marilena Daniela

Da! Toată lumea a făcut achiziții! Demersurile sunt pornite de câteva zile bune si... 5

Dl administrator public Rareș Hopincă

Unul dintre obiectivele ședinței Comitetului Local pentru Situații de Urgență de ieri. A fost și asigurarea resurselor materiale, pentru unitățile de învățământ, astfel încât activitățile de curățenie și resursele materiale în vederea acesteia, să fie asigurate fără niciun fel de probleme și să fie suplimentare. Și doi, pentru că detectam în întrebarea dumneavoastră o tentă care, mă rog, putea să alunece pe o pantă greșită, procedura pentru orice cetățean din România în momentul în care se detectează o suspiciune virală, este sunatul la 112. Adică, indiferent dacă locuim în sectorul 5 sau la Alexandria sau la Cluj, sunăm la 112 și Ministerul Sănătății căruia i se vor devia apelurile, responsabilii din cadrul Ministerul Sănătății decid unde este cel mai bine pentru cetățeanul respectiv să fie examinat.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Corect! Cum au făcut și în Gorj dacă nu mă înșel, au venit și l-au izolat pe omul acela acasă și pe urmă au venit și l-au transportat în condițiile pe care le-au considerat ei...

Dna consilier Stroescu Marilena Daniela

Important este să înțeleagă toată lumea că trebuie să comunice, să informeze! Deciziile le iau oamenii de specialitate: Direcția de Sănătate Publică, medici, spitale, ș.a.m.d. Noi doar ajutăm să culegem aceste informații și să luăm măsurile care trebuie în unități, în spațiile publice.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Dați-mi voie să citesc adresa Curții de Conturi nr. 468/04.02.2020! Dacă doriți să consultați această adresă, o las pe birou să vă fie la îndemână!

Acestea fiind spuse, declar ședința închisă la ora 1156, o zi plăcută tuturor!

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

ALEXANDRU SEBASTIAN




ELENA LIVIJNIȚA P