Proces verbal din 23.01.2020

Proces verbal ședința ordinară din data de 23.01.2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

PROCES VERBAL

al ședinței ordinare a Consiliului Local Sector 5

9               9

din data de 23.01.2020

Ședința a fost convocată de Primarul Sectorului 5 prin Dispoziția înregistrată

cu nr. 231/17.01.2020.

Lucrările ședinței încep la ora Îl21.

La ședință au participat domnul Viceprimar - Marian Țigănuș și doamna

Elena Luminița Petrescu- Secretarul General al Sectorului 5.

9

Au fost invitați să participe directorii din cadrul aparatului de specialitate al

Primarului Sectorului 5.

După efectuarea apelului nominal se constată că la ședință participă un număr

de 25 consilieri din numărul total de 27.

Sunt absenți consilierii: Coroblea Cristina și Vanghelie Daniel Marian.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

în primul rând: La mulți ani! Voi începe cu citirea ordinii de zi, după cum

urmează:

 • 1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 17.12.2019;

 • 2. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare de îndată din data de

23.12.2019;

 • 3. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 27.12.2019;

 • 4. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetar aferent anului 2019 pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare a Sectorului 5 al Municipiului București;

 • 5. Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei, a Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5;

 • 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particulare cu personalitate juridică din Sectorul 5 al Municipiului București, pentru anul școlar 2020-2021;

 • 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de evenimente al Centrului Cultural și de Tineret "Ștefan Iordache”, pentru perioada 01.01.2020-31.12.2020;

 • 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificărilor aduse Regulamentului de Organizare și Funcționare a Centrului Cultural și de Tineret "Ștefan Iordache”;

 • 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de activități al Complexului Multifuncțional „Sf. Andrei” pe anul 2020;

 • 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional nr. 2 la contractul nr. 11718/02.10.2019 de prestare a serviciului de salubrizare;

11 .Proiect de hotărâre privind aprobarea modalității de gestiune a unor activități din cadrul Serviciului public de salubrizare a Sectorului 5 al Municipiului București;

12.Diverse.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Avem două proiecte pe ordinea de zi suplimentară, cărora le voi da citire

acum:

 • 1. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L.S. 5 nr. 123/27.06.2019 privind aprobarea derulării și finanțării, din bugetul local al sectorului 5, a programului Școală după școală, în unitățile de învățământ preuniversitar de stat de nivel primar din sectorul 5, în anul școlar 2019-2020, modificată prin H.C.L.S. 5 nr. 216/26.09.2019 și 268/21.11.2019;

 • 2. Proiect de hotărâre privind preluarea finanțării și execuției unor obiecte de investiții aferente unităților de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 5.

Dl consilier Pîrtoacă Bogdan Sergiu

Voiam să vă rog ca la Diverse să îmi dați cuvântul.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Sigur! Vă supun la vot suplimentarea ordinii de zi cu cele două puncte citite anterior. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Coandă Mihai, Florea Alexandra Cristina, Gheorghe Ștefan, Danciu Ioan Bogdan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei George, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Păpușă Valentin, Ploscaru George Alexandru, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela și Țigănuș Marian) și 10 abțineri ( Niculescu Jacqueline Christina, Udescu Șerbănel Mihail, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Geamănă Dragoș, Cursaru Paul Gabriel, Jelea Bogdan Ion, Bîrsan Mihai, Giurcă Augustin Răzvan, Scripcaru Lucian Mihai și Pop Claudia Ramona), suplimentarea ordinii de zi a fost aprobată.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Vă supun la vot ordinea de zi în întregimea ei, cu cele două puncte suplimentare aprobate. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Coandă Mihai, Florea Alexandra Cristina, Gheorghe Ștefan, Danciu Ioan Bogdan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei George, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Păpușă Valentin, Ploscaru George Alexandru, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela și Țigănuș Marian) și 10 abțineri ( Niculescu Jacqueline Christina, Udescu Șerbănel Mihail, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Geamănă Dragoș, Cursaru Paul Gabriel, Jelea Bogdan Ion, Bîrsan Mihai, Giurcă Augustin Răzvan, Scripcaru Lucian Mihai și Pop Claudia Ramona), ordinea de zi a fost aprobată.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Punctul 1 de pe ordinea de zi - Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 17.12.2019. Domnul Geamănă?

Dl consilier Geamănă Dragoș

Am o observație: la pagina 41 scrie că întrebarea legată de valoarea de 952 de milioane de lei pentru amenajarea de parcuri ar fi fost adresată de domnul Cursaru. în realitate întrebarea am adresat-o eu.

Dl viceprimar Marian Țigănuș

Se modifică!

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Se modifică! Ok, vă supun la vot punctul 1 de pe ordinea de zi - Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 17.12.2019, cu modificarea pe

A. care ne-a semnalizat-o domnul coleg Geamănă. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

s

Cu 24 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Coandă Mihai, Florea Alexandra Cristina, Gheorghe Ștefan, Danciu Ioan Bogdan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei George, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Păpușă Valentin, Ploscaru George Alexandru, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Țigănuș Marian, Udescu Șerbănel Mihail, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Geamănă Dragoș, Cursaru Paul Gabriel, Jelea Bogdan Ion, Bîrsan Mihai, Giurcă Augustin Răzvan, Scripcaru Lucian Mihai și Pop Claudia Ramona) și 1 abținere (Niculescu Jacqueline Christina), procesul verbal din data de 17.12.2019 a fost aprobat.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Punctul 2 de pe ordinea de zi - Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare de îndată din data de 23.12.2019. Dacă nu avem discuții: cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Coandă Mihai, Florea Alexandra Cristina, Gheorghe Ștefan, Danciu Ioan Bogdan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei George, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Păpușă Valentin, Ploscaru George Alexandru, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela și Țigănuș Marian) și 10 abținere (Niculescu Jacqueline Christina, Udescu Șerbănel Mihail, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Geamănă Dragoș, Cursaru Paul Gabriel, Jelea Bogdan Ion, Bîrsan Mihai, Giurcă Augustin Răzvan, Scripcaru Lucian Mihai și Pop Claudia Ramona), procesul verbal din data de 23.12.2019 a fost aprobat.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Punctul 3 de pe ordinea de zi - Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 27.12.2019. Dacă nu avem intervenții, cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Coandă Mihai, Florea Alexandra Cristina, Gheorghe Ștefan, Danciu Ioan Bogdan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei George, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Păpușă Valentin, Ploscaru George Alexandru, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela și Țigănuș Marian) și 10 abținere (Niculescu Jacqueline Christina, Udescu Șerbănel Mihail, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Geamănă Dragoș, Cursaru Paul Gabriel, Jelea Bogdan Ion, Bîrsan Mihai, Giurcă Augustin Răzvan, Scripcaru Lucian Mihai și Pop Claudia Ramona), procesul verbal din data de 27.12.2019 a fost aprobat.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Punctul 4 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetar aferent anului 2019 pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare a Sectorului 5 al Municipiului București. Vă rog frumos!

Dl consilier Pîrtoacă Bogdan Sergiu

Am o întrebare: aș vrea să știu dacă; din realocările excedentului s-a finanțat și amenajarea parcului din fața Liberty Center?

Dl viceprimar Marian Țigănuș

Dacă este excedent, este ce urmează.

Dna director Isabela Disăgilă

Deci, excedentul bugetar va fi utilizat în funcție de cererile de finanțare pe care le vom avea de la unitățile din subordine și cu prioritate am pus pe: reabilitare termică blocuri de locuit, amenajare și modernizare unități de învățământ, cum a fost și anul trecut, pentru Complexul Multifuncțional Sf. Andrei, și alte cheltuieli de capital care vor apărea.

Dl consilier Pîrtoacă Bogdan Sergiu

Bun, mulțumesc!

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Mulțumim frumos, doamna director! domnul consilier!

» ■

Dl consilier Geamănă Dragoș

Am vrea să știm cum va fi distribuit excedentul de 40 500 000 lei, pe cele patru categorii...

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Tocmai ce v-a zis doamna director.

Dl consilier Geamănă Dragoș

... ce reprezintă „alte cheltuieli”, iar referitor la anvelopare, vrem să știm: câte blocuri din Sector au fost anvelopate? Câte sunt în curs de anvelopare? Și câte sunt de anvelopat?

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Nu știu dacă face obiectul punctului de pe ordinea de zi.

Dl viceprimar Marian Țigănuș

Faceți o adresă și vă răspundem. Domnul Hopincă!

Dl administrator public Rareș Hopincă

Nu face obiectul punctului de pe ordinea de zi, dar vă dați seama, există toate situațiile centralizate, dar cel mai sigur este să faceți o cerere scrisă ca să vă răspundă colegii de specialitate.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Ca să fie punctual pentru întrebarea pe care ați adresat-o. Vă supun la vot punctul 4 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetar aferent anului 2019 pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare a Sectorului 5 al Municipiului București. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Coandă Mihai, Florea Alexandra Cristina, Gheorghe Ștefan, Danciu Ioan Bogdan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei George, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Păpușă Valentin, Ploscaru George Alexandru, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela și Țigănuș Marian) și 10 abținere (Niculescu Jacqueline Christina, Udescu Șerbănel Mihail, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Geamănă Dragoș, Cursaru Paul Gabriel, Jelea Bogdan Ion, Bîrsan Mihai, Giurcă Augustin Răzvan, Scripcaru Lucian Mihai și Pop Claudia Ramona), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Punctul 5 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei, a Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5. Dacă nu sunt intervenții, cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Coandă Mihai, Florea Alexandra Cristina, Gheorghe Ștefan, Danciu Ioan Bogdan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei George, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Păpușă Valentin, Ploscaru George Alexandru, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela și Țigănuș Marian) și 10 abținere (Niculescu Jacqueline Christina, Udescu Șerbănel Mihail, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Geamănă Dragoș, Cursaru Paul Gabriel, Jelea Bogdan Ion, Bîrsan Mihai, Giurcă Augustin Răzvan, Scripcaru Lucian Mihai și Pop Claudia Ramona), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Punctul 6 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particulare cu personalitate juridică din Sectorul 5 al Municipiului București, pentru anul școlar 2020-2021. Dacă nu avem intervenții, cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 25 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Coandă Mihai, Florea Alexandra Cristina, Gheorghe Ștefan, Danciu Ioan Bogdan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei George, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Păpușă Valentin, Ploscaru George Alexandru, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Țigănuș Marian, Niculescu Jacqueline Christina, Udescu Șerbănel Mihail, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Geamănă Dragoș, Cursaru Paul Gabriel, Jelea Bogdan Ion, Bîrsan Mihai, Giurcă Augustin Răzvan, Scripcaru Lucian Mihai și Pop Claudia Ramona), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

în unanimitate pentru! Punctul 7 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de evenimente al Centrului Cultural și de Tineret "Ștefan Iordache”, pentru perioada 01.01.2020- 31.12.2020. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Coandă Mihai, Florea Alexandra Cristina, Gheorghe Ștefan, Danciu Ioan Bogdan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei George, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Păpușă Valentin, Ploscaru George Alexandru, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela și Țigănuș Marian) și 10 abținere (Niculescu Jacqueline Christina, Udescu Șerbănel Mihail, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Geamănă Dragoș, Cursaru Paul Gabriel,

Jelea Bogdan Ion, Bîrsan Mihai, Giurcă Augustin Răzvan, Scripcaru Lucian Mihai și Pop Claudia Ramona), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Punctul 8 de pe ordinea de zi- Proiect de hotărâre privind aprobarea modificărilor aduse Regulamentului de Organizare și Funcționare a Centrului Cultural și de Tineret "Ștefan Iordache”.

Dl consilier Cursaru Paul

Obișnuim să primim modificări de Regulament. Putem să știm în cazul acesta ce s-a modificat? Dacă citesc Regulamentul, eu nu știu ce s-a modificat în el. Nu trebuie să știu? Că nu ne-a explicat nimeni „s-a modificat pagina 1 ori 2”.

Dna director Stoica Maria

Vă vom pune la dispoziție exact modificările efectuate...

Dl consilier Cursaru Paul

Păi cum să puneți? Dumneavoastră ne cereți la momentul acesta să aprobăm o modificare, și noi întrebăm: ce modificăm în cazul acestui proiect de Regulament?

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Să ne puneți la dispoziție exact ce s-a modificat.

Dna director Stoica Maria

Aceste modificări au intervenit în urma solicitării venite de la serviciul audit, întrucât a fost o recomandare. Am solicitat Ministerului Culturii să ni se aprobe ca instituție de organizare de spectacole și atunci am avut nevoie de aceste modificări în cadrul Regulamentului.

Mulțumim pentru intervenție, vă supun la vot. Cine este pentru?- Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificărilor aduse Regulamentului de Organizare și Funcționare a Centrului Cultural și de Tineret ”Ștefan Iordache” împotrivă? Abțineri?

»

Cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Coandă Mihai, Florea Alexandra Cristina, Gheorghe Ștefan, Danciu Ioan Bogdan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei George, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George, Păpușă Valentin, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela și Țigănuș Marian) si 10 abțineri (Cursaru Paul Gabriel, Jelea Bogdan Ion, Bîrsan Mihai, Giurcă Augustin Răzvan, Scripcaru Lucian Mihai, Pop Claudia Ramona, Udescu Șerbănel Mihai, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Geamănă Dragoș și Niculescu Jacqueline Christina) proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Punctul 9 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de activități al Complexului Multifuncțional „Sf Andrei” pe anul 2020. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 15 voturi pentruțAgheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Coandă Mihai, Florea Alexandra Cristina, Gheorghe Ștefan, Danciu Ioan Bogdan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei George, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George, Păpușă Valentin, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela și Țigănuș Marian) si 10 abțineri (Cursaru Paul Gabriel, Jelea Bogdan Ion, Bîrsan Mihai, Giurcă Augustin Răzvan, Scripcaru Lucian Mihai, Pop Claudia Ramona, Udescu Șerbănel Mihai, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Geamănă Dragoș și Niculescu Jacqueline Christina) proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Punctul 10 de pe ordinea de zi- Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional nr. 2 la contractul nr. 11718/02.10.2019 de prestare a serviciului de salubrizare. La punctul 10 doresc să fac un amendament:

Propun introducerea articolului 3 cu următorul conținut: Se aprobă revocarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 121 /27.06.2019 privind aprobarea gestiunii directe a serviciului de salubrizare din Sectorul 5 al municipiului București către S. C. AES S.A, începând cu data de 1 martie 2020. Acest amendament este necesar pentru a se elimina eventuala ambiguitate, privind rămânerea gestiunii directe în sarcina S. C. AES.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Vă supun la vot mai întâi amendamentul și după aceea vă dau cuvântul domnule consilier. Cine este pentru amendamentul pe care l-am citit? împotrivă? Abțineri?

Cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Coandă Mihai, Florea Alexandra Cristina, Gheorghe Ștefan, Danciu Ioan Bogdan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei George, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George, Păpușă Valentin, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela și Țigănuș Marian) si 10 abțineri (Cursaru Paul Gabriel, Jelea Bogdan Ion, Bîrsan Mihai, Giurcă Augustin Răzvan, Scripcaru Lucian Mihai, Pop Claudia Ramona, Udescu Șerbănel Mihai, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Geamănă Dragoș și Niculescu Jacqueline Christina), amendamentul a fost aprobat.

Dl consilier Geamănă Dragoș

Nu am înțeles bine. Știu că existau niște proceduri de achiziție la S.C. A.E.S. pentru utilaje de salubrizare. Ce se întâmplă cu procedurile respective?

Dl Administrator Public Rareș Hopincă

După cum știți și A.E.S. și noua companie sunt deținute de către Consiliul A

Local al Sectorului 5. In momentul în care va fi necesară preluarea utilajelor se va face o reglare contabilă. Deci, ele rămân în patrimoniul Sectorului 5, indiferent sub ce formă.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Mulțumim pentru intervenție, vă supun la vot punctul 10 de pe ordinea de zi cu amendamentul pe care tocmai l-am aprobat. Cine este pentru Proiectul de hotărâre privind aprobarea actului adițional nr. 2 la contractul nr.

A

11718/02.10.2019 de prestare a serviciului de salubrizare? Abțineri? împotrivă?

Cu 15 voturi pentru(Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Coandă Mihai, Florea Alexandra Cristina, Gheorghe Ștefan, Danciu Ioan Bogdan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei George, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George, Păpușă Valentin, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela și Țigănuș Marian), 9 abțineri (Cursaru Paul Gabriel, Jelea Bogdan Ion, Bîrsan Mihai, Giurcă Augustin Răzvan, Scripcaru Lucian Mihai, Pop Claudia Ramona, Udescu Șerbănel Mihai, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, și Niculescu Jacqueline Christina) și un vot împotrivă (Geamănă Dragoș) proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Punctul 11 de pe ordinea de zi- Proiect de hotărâre privind aprobarea modalității de gestiune a unor activități din cadrul Serviciului public de salubrizare a Sectorului 5 al Municipiului București.

Aici mai am un amendament pe care vreau să vi-1 propun si dau citire modificării articolelorl și 2.

Art. 1- Se aprobă, începând cu data de 01.03.2020, prin încredințarea gestiunii directe, ca modalitate de organizare și funcționare a următoarelor activități din cadrul serviciului public de salubrizare a Sectorului 5 al Municipiului București:

 • a) colectare separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori;

 • b) colectare și transportul deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și

reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora;

 • c) măturare, spălare, stropire și întreținere a căilor publice;

 • d) curățare și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț;

 • e) colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare;

către S.C. SALUBRIZARE FAPTE 5 S.A., cu sediul în municipiul București, Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, având ca acționari Sectorul 5 al Municipiului București cu 99 % și Administrația Domeniului Public Sector 5 cu 1%, CUI 42049930.

Art.2-Se aprobă Caietul de Sarcini al serviciului public de salubrizare al Sectorului 5 al Municipiului București, pentru următoarele activități:

Colectare și transport separat al deșeurilor municipale precum și a celor provenite din locuințe, generate din activități de reamenajare și reabilitare interioară/exterioară a acestora, măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice și curățirea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea in funcțiune a acestora pe timp de polei și de îngheț.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Prin reformularea acestor articole, face ca formularea lor să fie mai clară si punctuală! Prin urmare, vă supun la vot amendamentul pe care vi l-am citit. Cine este pentru? Abțineri? împotrivă?

Cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Coandă Mihai, Florea Alexandra Cristina, Gheorghe Ștefan, Danciu Ioan Bogdan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei George, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George, Păpușă Valentin, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela și Țigănuș Marian) și 10 abțineri (Udescu Șerbănel Mihai, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Geamănă Dragoș, Niculescu Jacqueline Christina, Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion, Pop Claudia Ramona și Scripcaru Lucian Mihai), amendamentul a fost aprobat.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Dacă nu avem alte discuții, vă supun la vot punctul 11 de pe ordinea de zi cu amendamentul aprobat. Proiect de hotărâre privind aprobarea modalității de gestiune a unor activități din cadrul Serviciului public de salubrizare a Sectorului 5 al Municipiului București. Cine este pentru? Abțineri? împotrivă?

Cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Coandă Mihai, Florea Alexandra Cristina, Gheorghe Ștefan, Danciu Ioan Bogdan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei George, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George, Păpușă Valentin, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela și Țigănuș Marian) și 10 abțineri (Udescu Șerbănel Mihai, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Geamănă Dragoș, Niculescu Jacqueline Christina, Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion, Pop Claudia Ramona și Scripcaru Lucian Mihai), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Punctul 12 de pe ordinea de zi sau punctul 1 de pe ordinea de zi suplimentară: Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L.S. 5nr. 123/27.06.2019 privind aprobarea derulării și finanțării, din bugetul local al sectorului 5, a programului Școală după școală, în unitățile de învățământ preuniversitar de stat de nivel primar din sectorul 5, în anul școlar 2019-2020, modificată prin H.C.L.S. 5 nr. 216/26.09.2019 și 268/21.11.2019. Cine este pentru? Abțineri? împotrivă?

Cu 25 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Coandă Mihai, Florea Alexandra Cristina, Gheorghe Ștefan, Danciu Ioan Bogdan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei George, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George, Păpușă Valentin, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Țigănuș Marian, Udescu Șerbănel Mihai, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Geamănă Dragoș, Niculescu Jacqueline Christina, Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion, Pop Claudia Ramona și Scripcaru Lucian Mihai), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Punctul 13 de pe ordinea de zi sau 2 de pe ordinea de zi suplimentară: Proiect de hotărâre privind preluarea finanțării și execuției unor obiecte de investiții aferente unităților de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 5.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Eu am o întrebare, voiam să întreb: dacă se preia tot ce s-a făcut până acum, toată gestiunea prin proces verbal, tot ce înseamnă mai departe acțiuni și tot ce va urma, dacă va prelua Primăria sau doar o parte dintre ele prin procesele verbale la unitățile respective?

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Domnul Hopincă?

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Adică întrebarea era: dacă erau doar achizițiile și continuarea executării, sau absolut tot ce a fost până acum? Practic sunt predate toate documentele așa cum au fost ele preluate și de aici preia Primăria ...

Dl administrator public Rareș Hopincă

Inclusiv în textul hotărârii se precizează că se preia integral, inclusiv documentația. Se realizează expertize privind stadiul fizic al lucrărilor și se preia totul de la faza exactă, în terenuri, urmând să se organizeze proceduri pentru restul de executat.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Vă supun la vot! Proiect de hotărâre privind preluarea finanțării și execuției unor obiecte de investiții aferente unităților de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 5. Cine este pentru? Abțineri? împotrivă?

Cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Coandă Mihai, Florea Alexandra Cristina, Gheorghe Ștefan, Danciu Ioan Bogdan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei George, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George, Păpușă Valentin, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela și Țigănuș Marian) și 10 abțineri (Udescu Șerbănel Mihai, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Geamănă Dragoș, Niculescu Jacqueline Christina, Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion, Pop Claudia Ramona și Scripcaru Lucian Mihai), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Di verse\

Dl consilier Pîrtoacă Bogdan Sergiu

Se vehiculează în presă că pentru sărbătoarea de mâine, Primăria Sectorului 5 a alocat o sumă de 280 000 de euro și ne interesa să știm cum s-a ajuns la suma asta și cine a aprobat-o!

Dl administrator public Rareș Hopincă

întrucât sunt foarte multe alegații de presă și nu putem să răspundem oricărei, nu știu ... trăsnăi care apare în spațiul public, vă rog să ne indicați explicit sursa și la ce vă referiți. Faceți în scris o solicitare către Centrul Cultural și fără îndoială vi se va răspunde cu toate datele transparente.

Dl consilier Pîrtoacă Bogdan Sergiu

Aveți cunoștințe legate de cheltuielile pe care le face Primăria pentru ziua de mâine?

Dl administrator public Rareș Hopincă

Avem cunoștință că există un eveniment mâine! Punctual, cu toate cheltuielile, vi se va răspunde pe bază de tabel, la solicitare.

Dl consilier Pîrtoacă Bogdan Sergiu

Mă gândeam că sunt și cetățenii interesați de cheltuieli ...

Dl administrator public Rareș Hopincă

Bineînțeles! Și sunt de acord cu dumneavoastră! De asta, ca să existe transparența comunicării, faceți solicitarea și ...

Dl consilier Melnic Ion Constantin

Nu le face Primăria, le face Centrul Cultural!

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Dl președinte de ședință dă citire adresei Curții de Conturi nr.

1773/22.11.2019.