Proces verbal din 18.06.2020

Proces verbal ședința ordinară din data de 18.06.2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

PROCES VERBAL

al ședinței ordinare a Consiliului Local Sector 5 9               9

din data de 18.06.2020

Ședința a fost convocată de Primarul Sectorului 5 prin Dispoziția înregistrată cu nr. 1601/12.06.2020.

Lucrările ședinței încep la ora 16*

Locul desfășurării ședinței este sediul Primăriei Sector 5, strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11 în sala de ședință situată la etajul 1, camera 01. Conform art. 1 alin. (2) și (3) din Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului Local Sector 5 al Municipiului București, aprobat prin H.C.L. Sector 5 nr. 77/23.06.2020.

La ședință au participat domnul Viceprimar - Marian Țigănuș și Secretarul General al Sectorului 5 - doamna Elena Luminița Petrescu.

Au fost invitați să participe directorii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5.

Având în vedere starea de urgență pe teritoriul României, ședința Consiliului Local Sector 5 se derulează cu ajutorul aplicației Microsoft Teams.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Bună ziua, declar deschisă ședința ordinară de astăzi, 18.06.2020 și voi începe cu citirea ordinii de zi.

Dl consilier Gheorghe Ștefan

Domnule președinte! Vă rog foarte mult, înainte de a începe ședința de Consiliu, să supuneți la vot și intervenția mea. Acum, la început, deoarece lângă mine sunt cetățeni din Sectorul 5, zona Zăbrăuți.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Dumneavoastră ca să vorbiți, nu aveți nevoie de vot. Dar, vă rog, să fiți operativ și destul de succint.

Dl consilier Gheorghe Ștefan

Bineînțeles! Chiar o să vi-i arăt acum pe imagine să-i vedeți în sală. Sunt reprezentanți din Zăbrăuți.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Bună ziua, doamnelor, domnilor!

Dl consilier Gheorghe Ștefan

în primul rând, dacă îmi permiteți domnule președinte, vrem să vă aducem la cunoștință...

5            S

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Cu rugămintea să fiți cât de cât operativ. Vă rog!

Dl consilier Gheorghe Ștefan

Bineînțeles! Să fie pe emisie și domnul Hopincă, că o să fie nevoie de un set de răspunsuri și dumnealui este cel mai în măsură să ni le dea. Vă spun bună ziua, stimați colegi! lată-ne după patru ani de zile la sfârșitul mandatului. Am avut și sincope, am avut și ridicări, și coborâșuri, și opriri, și voturi împotrivă și iată că în zona Zăbrăuți, ne mișcăm. Ne-a ajutat Bunul Dumnezeu, domnilor consilieri, domnul primar, domnul viceprimar, doamna secretar, vă aduc la cunoștință că în zona Zăbrăuți cetățenii sunt foarte mulțumiți de lucrările care au început în această zonă. Ce rugăminte am la dumneavoastră, dacă îmi permiteți sau vreți să votăm, o persoană sau două din Zăbrăuți, vor să transmită câte un mesaj. Scurt, ați înțeles? Având în vedere că pe parcursul celor patru ani de zile de mandat, o știți destul de bine că P.N.L.-ul și U.S.R.-ul au fost împotriva lucrărilor, achiziționarea de locuințe sau terenuri, o să vă arăt aici, în sală, avem familii cu copii mici, puteam prin achizițiile făcute să le oferim o casă, vă aduc la cunoștință că zona Zăbrăuți, Amurgului și celelalte zone rău famate din sectorul 5...într-o locuință de 10 m2 stau câte șapte-opt persoane. Asta se datorează faptului că Consiliul Local al Sectorului 5 nu a avut eficiență, deoarece nu a avut și votul celor din opoziție, a colegilor de la U.S.R. și P.N.L. Nu este nicio acuzație, nu este nicio...

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Aceste lucruri le știm cu toții, haideți să nu ne lansăm în discuții...

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Domnule președinte, dacă începem ședința așa, atunci am și eu de spus, să fac și eu declarație politică, dacă îmi permiteți!

Dl consilier Gheorghe Ștefan

Domnul consilier, nu este declarație politică. Sunt consilier independent.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Se numește tot politică. Nu sunteți...

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Vă rog frumos!

Dl consilier Gheorghe Ștefan

O rugăminte am la dumneavoastră, domnule consilier! Când aveți ore politice, chemați-mă la ore, poate îmi iau licența de la dumneavoastră. Am o rugăminte la dumneavoastră. Haideți să le dăm cuvântul, măcar la două persoane.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Avem o procedură de urmat și primul lucru pe care aș vrea să-l facem...

Dl consilier Bîrsan Mihai

Domnule președinte, știți că nu se poate face așa ceva!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Bineînțeles că nu se poate.

Dl consilier Gheorghe Ștefan

Dar când ați votat împotriva cetățenilor Sectorului 5, s-a putut domnilor consilieri?

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Haideți să nu ne angajăm în discuții...

Dl consilier Gheorghe Ștefan

Veniti să vedeți mizeria în care au locuit acești oameni! Acum, vreți să înflorim 5                              5                                                                                                 5                                                        7             5

această ședință? 5                5

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Du-te și vezi unde s-au cheltuit banii în parcuri, că aveați o sută de blocuri până acum, astea nu le vezi?

Dl consilier Gheorghe Ștefan

De ce nu ai votat?

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Eu știu ce ai votat! Ați votat cheltuirea banilor publici, peste tot.

Dl Viceprimar Țigănuș Marian

Vă rog frumos! Haideți să începem ședința.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Ca de fiecare dată când un cetățean a dorit să ia cuvântul, s-a supus votului Consiliului Local, unu la mână. Doi la mână: primul lucru care trebuia să-1 fac era să-i permit doamnei secretar să facă prezența. Doamna secretar, vă rog!

Dna Secretar General Elena Luminița Petrescu

 • 1. Boloș Florinei -prezent

 • 2. Coandă Mihai -prezent

 • 3. Danciu loan Bogdan-prezent

 • 4. Florea Alexandra Cristina-prezent

 • 5. Lazarov Alexandru Sebastian-prezent

 • 6. Matei George-prezent

 • 7. Matei lon-prezent

 • 8. Melnic Constantin lon-prezent

 • 9. Păpușă Valentin-prezent

 • lO. Ploscaru George Alexandru- prezent

 • 11 .Stanciu Andreea Cristina-prezent

 • 12. Țigănuș Marian-prezent

 • 13. Agheorghiesei Emil-prezent

 • 14. Stroescu Marilena Daniela-absent

 • 15 .Vanghelie Marian Daniel-absent

16,Gheorghe Ștefan-prezent

 • 17 .Bîrsan Mihai-prezent

 • 18 .Cursaru Paul Gabriel-prezent

 • 19 .Giurcă Augustin Răzvan- prezent

 • 20 .Jelea Bogdan Ion- prezent

 • 21 .Pop Claudia Ramona-prezent

 • 22 .Coroblea Cristina-absent

 • 23 .Geamănă Dragoș-prezent

 • 24 .Niculescu Jacqueline Christina-prezent

 • 25 .Pîrtoacă Bogdan Sergiu-prezent

 • 26 .Udescu Șerbănel Mihail-prezent

După efectuarea apelului nominal se constată că la ședință participă un număr de 23 consilieri din numărul total de 26.

Sunt absenți consilierii: Coroblea Cristina, Stroescu Marilena Daniela și Vanghelie Daniel Marian.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Și din punct de vedere al prezenței, ședința este statutară, putem începe ședința. Domnul Gheorghe Ștefan ca să dați cuvântul unor cetățeni, cu rugămintea să fie foarte scurt și rugămintea ca consilierii să fie de acord cu acest demers. Prin urmare o rog pe doamna Secretar să supună la vot luarea de cuvânt a cetățenilor.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Domnule președinte, dacă îmi permiteți! O astfel de discuție și nu sunt împotriva necomunicării sau dorinței de a nu lua parte la ședințele publice a vreunui cetățean al Sectorului 5, dar considerăm că ar trebui să intrăm pe fondul problemei în ședință, iar la sfârșit, la Diverse, unde avem și interpelări politice, unde avem mesaje, să intre și domnii care sunt în cauză și îi ascultăm cu mare drag, pentru că nu plecăm de aici. Așa ar trebui să funcționeze și să decurgă o ședință.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

îmi cer scuze că vă întrerup! îmi este frică să nu aibă oamenii aceia altă treabă si tocmai de aceea...

Dl consilier Cursaru Paul Ga briei

Atunci facem schimb și începem cu Diverse și cu interpelări politice, și eu am ceva de spus, vă rog frumos, spun la început și nu o să mai aștept sfârșitul.

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina

Și eu aș avea ceva de spus, dacă tot suntem la punctul acesta.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Dacă începem să modificăm, atunci să fie pentru toată lumea. Nu ne interesează cine are treabă sau nu.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Eu aș propune să le dăm două minute cetățenilor, după aceea să ne ținem ședința, să nu mai stea dumnealor după noi, poate ședința se prelungește prea mult. Așa discutăm cu cetățenii, că de aceea suntem aici și după aceea continuăm ședința.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

îmi dați și mie voie să încep să fac o declarație politică, imediat după cetățeni și apoi intrăm pe ședință?

Dl consilier Gheorghe Ștefan

Vedeți că nu vor? Vedeți? Așa o să vă primim în campanie electorală, domnilor! Cu brațele deschise. Știți ce o să vă punem pe tavă? Toată mizeria din subsoluri.. .și șobolanii, și gândacii vi-i punem pe tavă. Ați făcut parte din mandatele trecute și v-ați bătut joc de comunități. Toți consilierii... Să vă fie clar!

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Fără politică, vă rog frumos!

Dl consilier Gheorghe Ștefan

Cum să nu, perfect! La ce sector candidați, domnule consilier? Am înțeles că o să candidati la Sectorul 3!

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Stimați colegi, vă rog frumos! Vă supun la vot cine este de acord ca domnii cetățeni să aibă unu, două minute, maxim, să-și spună punctul de vedere, cu rugămintea să nu fie declarații politice. Doamna secretar, vă rog!

Dna Secretar General Elena Luminița Petrescu

 • 1. Boloș Florinei -pentru

 • 2. Coandă Mihai -pentru

 • 3. Danciu loan Bogdan-pentru

 • 4. Florea Alexandra Cristina-pentru

 • 5. Lazarov Alexandru Sebastian-pentru

 • 6. Matei George-pentru

 • 7. Matei lon-pentru

 • 8. Melnic Constantin lon-pentru

 • 9. Păpușă Valentin-pentru

 • 10. Ploscaru George Alexandru-pentru

 • 11. Stanciu Andreea Cristina-pentru

 • 12. Țigănuș Marian-pentru

 • 13. Agheorghiesei Emil-pentru

 • 14. Gheorghe Ștefan-pentru

 • 15. Bîrsan Mihai-abținere

 • 16. Cursaru Paul Gabriel-abținere

 • 17. Giurcă Augustin Răzvan-abținere

 • 18. Jelea Bogdan lon-abținere

 • 19. Pop Claudia Ramona-abținere

 • 20. Geamănă Dragoș-pentru

 • 21. Niculescu Jacqueline Christina-abținere

 • 22. Pîrtoacă Bogdan Sergiu-abținere

 • 23. Udescu Șerbănel Mihail-pentru

Cu 16 voturi pentru și 7 abțineri, a fost aprobată luarea de cuvânt a cetățenilor sectorului 5.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Stimați cetățeni, vă rog frumos, aveți cuvântul, dar cu rugămintea să nu faceți declarații politice și să fiți cât de operativi se poate.

Dl consilier Gheorghe Ștefan

Dacă îmi permiteți, domnule președinte!

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Cât mai repede, vă rog frumos!

Dl consilier Gheorghe Ștefan

O singură persoană va lua cuvântul. O cheamă Ion Loredana, locuiește în Zăbrăuți. Este o tânără care a copilărit acolo, care s-a măritat și locuiește în continuare acolo în zonă. Vă rog să o ascultați. Nu face politică și nu va face politică. Mulțumim!

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Vă rog!

Doamna Ion Loredana-cetățean al Sectorului 5

Bună ziua! Vrem să-i mulțumim și noi domnului primar că ne-a trimis oamenii de la primărie să ne facă și nouă subsolurile, să scăpăm de șobolani, de gândaci, de apă de doi metri la subsoluri și mai multe. Problema este că domnii scot un pic mizeria și în rest nu ne schimbă țevi, nu ne schimbă nimic. Se face, din nou, aceeași mizerie. Face o treabă pe care nu o duce la capăt. Am fost acolo, personal, și am discutat cu ei, am avut multe discuții. în afara faptului că sunt mulți șobolani, noi avem foarte mulți copii mici, că așa este în țigănie, sunt mulți copii. Circulă șobolanii pe lângă ei, nu fug de noi, din contră, s-au acomodat cu noi. Domnul primar trimite să ridice gunoiul, pubela, dar nu ne asfaltează pe acolo ca să nu mai arunce lumea multe gunoaie și multe chestii. Noi nu facem politică, am vrut să transmitem acest mesaj, poate ne scapă și pe noi de mizerie, de șobolani, î

Dl consilier Gheorghe Ștefan

Deși, a început.

Doamna Ion Loredana-cetățean al Sectorului 5

A început, dar aș vrea să punctăm să ducă totul ca la carte, cu finalizare curată. Mulțumim frumos! 5

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Mulțumim frumos, stimată doamnă!

Dl consilier Gheorghe Ștefan

Domnule președinte, dacă îmi permiteți! Un minut și-am terminat. Un mesaj elegant, frumos din partea cetățenilor, țiganilor din sectorul 5, pentru P.N.L. și U.S.R. Cum ne-ați amendat voi, în această situație de urgență, cum ne-ați înconjurat zonele, cum ne-ați înconjurat cu armata... Și noi o să vă amendăm în campania electorală. Să vă fie clar. Vă mulțumesc, domnilor!

Dl Viceprimar Țigănuș Marian

Stimați colegi, un pic de disciplină, vă rog! Să nu ne mai acuzăm că nu are rost. Domnul Ștefan, din câte știu, din câte cunosc, s-a demarat o acțiune acolo, de asanare a subsolurilor și chiar de reparare a țevilor. Trebuie un pic de răbdare pentru că se lucrează, din câte știu eu. Și se va rezolva și această problemă, din câte știu eu, cum am rezolvat multe din problemele care au fost în zonă. Și din punct de vedere al salubrizării, eu cred că se observă niște îmbunătățiri substanțiale, privitor la salubrizare. Sper că, cât de curând, să rezolvăm în totalitate... într-adevăr, acolo sunt niște probleme și nu numai acolo, mai sunt și în Radu Constantin. Sunt mai multe zone unde trebuie să intervenim, pe care le facem treptat, treptat. Vă cer îngăduință și vă rog, haideți să începem ședința, să dezbatem proiectele de hotărâri care sunt foarte importante. Vă mulțumesc!

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Mulțumim pentru intervenție, domnule viceprimar!

Dl consilier Bîrsan Mihai

Domnule președinte, știți că am anunțat încă de mai înainte că vreau să mă înscriu un minut să...

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Vă rog!

Dl consilier Bîrsan Mihai

Aș dori încă de pe acum să vă spun că grupul P.N.L. o să aibă mai multe interpelări. Din acest motiv o să solicit executivului să desemneze persoane a departamentelor de resort, semnatare a rapoartelor de specialitate care să participe la discuție și să ne aducă lămuriri. Totodată, la Diverse, vreau să pun problema scărilor din Parcul Romniceanu. Vă mulțumesc și puteți da drumul la Ordinea de zi\

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Bine! Stimați colegi, dați-mi voie să încep prin a citi Ordinea dezi\ Pe urmă voi da citire listei suplimentare, știți procedura de patru ani de zile.

 • 1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 07.05.2020.

 • 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Consiliului Local Sector 5;

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului Sectorului 5 pe anul 2019;

 • 4. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. S 5 nr. 102/31.05.2018 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism tip P.U.D.;

 • 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea comunicării actelor administrative fiscale, actelor de executare și altor acte emise de către Direcția Impozite și Taxe Locale Sector 5 prin mijloace electronice de transmitere la distanță și/sau tipărirea acestora prin intermediul unui centru de imprimare masivă;

 • 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea ajustării prețului contractului nr. R 47175/09.12.2019 conform prevederilor Legii 98/2016, cu modificările ulterioare, în cadrul investiției "Lucrări execuției și montaj CHIOȘCURI - pentru Comercializare de Presă, Carte, Flori pe raza Sectorului 5”;

 • 7. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. Sector 5 nr. 312/15.11.2018, referitor la unele măsuri de asigurare a salubrizării și igienizării terenurilor virane din Sectorul 5;

 • 8. Proiect de hotărâre privind acordarea sprijinului financiar pentru unități de cult din Sectorul 5 (Parohia Sfânta Treime - Ghencea), în anul 2020;

 • 9. Proiect de hotărâre privind acordarea sprijinului financiar pentru unități de cult din Sectorul 5 (Parohia Nașterea Maicii Domnului - Ghencea), în anul 2020;

 • 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului educațional "Micii Magicieni”- Grădința de vară 2020;

 • 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Anexei nr. 1, Anexei nr. 2, Anexei nr. 3 ale Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 244/31.10.2019 și a Anexei nr. 4 a Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 156/24.07.2019;

 • 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor de acordare și a tarifelor aferente pachetelor de servicii medicale oferite de către Unitățile de Medicină Dentară, Ecografie și Radiologie dentară, Dermatologie, Fiziokinetoterapie, Nutriție, Urologie, Endocrinologie, Neurologie, Alergologie, Medicină internă, Recuperare medicală, O.R.L., Obstetrică - Ginecologie și Oftalmologie din cadrul Complexului Multifuncțional ”Sf. Andrei”;

 • 13. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Programului de evenimente al Centrului Cultural și de Tineret "Ștefan lordache”, pentru anul 2020;

 • 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii proiectului "Academia copiilor” pentru perioada august 2020- septembrie 2021;

 • 15. Proiect de hotărâre privind completarea Anexei 3 la Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr. 27/20.02.2020 privind aprobarea Studiului de oportunitate privind modalitatea de gestiune a serviciului public de infrastructură la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București, stabilirea modalității de gestiune a serviciului public de infrastructură la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București, a Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de infrastructură, a Caietului de sarcini și a Contractului cadru de delegare a gestiunii serviciului public de infrastructură la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București;

 • 16. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr. 52/27.02.2020 privind aprobarea Listei tarifelor practicate de către S.C. Infrastructură DF5 S.A. pentru desfășurarea activităților delegate și a Contractului de delegare directă a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local - serviciului public de infrastructură la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București;

 • 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea "Programului comun de acțiuni în vederea realizării unor proiecte de interes public pe raza sectorului 5”;

 • 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului "Avdives, khetar”, în vederea finanțării acestuia prin intermediul Fondului Român de Dezvoltare Socială;

 • 19. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Sectorului 5 pe o perioada de cel mult 3 luni;

 • 20. Diverse.

DI președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Dau citire Listei Suplimentare, după cum urmează:

 • 1. Proiect de hotărâre privind acordarea ajutorului financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă, din bugetul local al Sectorului 5 și aprobarea Metodologiei de lucru;

 • 2. Proiect de hotărâre privind modificarea punctului 3 din anexa H.C.L. Sector 5 nr. 15/2017 privind stabilirea tipurilor de servicii acordate la domiciliul persoanelor vârstnice, prin intermediul DGASPC Sector 5, a costului acestor servicii, precum și a cuantumului contribuției persoanelor vârstnice, beneficiare de servicii de îngrijire la domiciliu;

 • 3. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea anexei nr. 1 la H.C.L. Sector 5 nr. 51/2019 privind aprobarea Metodologiei de lucru referitoare la acordarea beneficiilor sociale cu titlul de ajutor de urgență de la bugetul local al Sectorului 5;

 • 4. Proiect de hotărâre privind inițierea unor proiecte sociale de acordare a beneficiilor sociale de la bugetul local al Sectorului 5;

 • 5. Proiect de hotărâre privind finanțarea activităților desfășurate de Asociația Grupul de Acțiune Locală "împreună dezvoltăm sectorul 5”;

 • 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. - Str. Lelița nr. 15A, construire imobil locuințe colective P+2E cu funcțiune publică la parter.

 • 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D.-Intr. Comănești nr. 4 construire imobil locuințe colective D+P+2E;

 • 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de stabilire a procedurilor și criteriilor generale de ocupare a postului contractual de conducere vacant de Director General al Centrului Cultural și de Tineret "Ștefan lordache” Sector 5;

 • 9. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare și a organigramei Centrului Cultural și de Tineret "Ștefan lordache” Sector 5;

 • 10. Proiect de hotărâre privind completarea Anexei 4 "Contract Cadru de Delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București” a H.C.L. S 5 nr. 67/23.03.2020, pentru aprobarea Studiului de oportunitate privind modalitatea de gestiune a serviciului public de salubrizare la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București, stabilirea modalității de gestiune a serviciului public de salubrizare la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București, a Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare, a Caietului de sarcini și a Contractului Cadru de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București;

 • 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Memorandum de înțelegere între Sectorul 5 al Municipiului București și Spitalul Universitar de Urgență București.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

 • în primul rând vă supun spre aprobare suplimentarea Ordinii de zi cu cele 11 puncte, pe care tocmai le-am citit. Doamna Secretar, vă rog!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Dacă-mi permiteți, domnule președinte!

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Vă rog, domnule Cursaru!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Dacă este si doamna secretar atentă, as vrea să vă aduc ceva la cunoștință și sunt convins că, poate, dumneavoastră știți. Astăzi s-a emis Ordinul Prefectului privind încetarea mandatului de consilier a domnului Agheorghiesei. Solicit pe această cale, ca prezența dumnealui în calitate de consilier să ia act și să avem grijă că nu va putea să voteze. Se vor anula toate pe cale de consecință.

Dna Secretar General Elena Luminița Petrescu

Domnule consilier, noi nu am primit, încă, niciun document, înștiințare, referitor la acest aspect. Nu ni-i s-a comunicat Ordinul Prefectului.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Am înțeles! Și o întrebare pentru dumneavoastră, doamna secretar. Există vreo obligativitate pentru consiliu, pentru primărie să pună pe ordinea de zi completarea Consiliului Local, a unor membrii? Adică, Consiliul Local... având în vedere că există membrii supleanți, avem de unde să punem consilieri, există vreo obligație de funcționare a noastră prin completarea acelor membrii? S-au pur și simplu dacă vrem punem pe ordinea de zi, dacă nu, nu!

Dna Secretar General Elena Luminița Petrescu

O să punem pe ordinea de zi imediat ce se va finaliza această perioadă de stare de alertă. După ce vom putea să ne întâlnim, din nou, fizic atunci vom vota cu Comisia de validare...

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Domnul președinte de ședință este lângă dumneavoastră, deci vă puteți vedea. Putea să fie oricare dintre consilierii care sunt noi colegi, putea să fie în cadrul primăriei, doar ei și fără noi. Noi puteam să votăm. Mulțumesc! Atât am avut de spus.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Mulțumesc, doamna secretar! Prin urmare, revenim la ce am supus ulterior votului și anume, suplimentarea Ordinii de zi cu cele 11 puncte pe care le-am citit ulterior. Doamna secretar, vă rog!

Dna Secretar General Elena Luminița Petrescu

 • 1. Boloș Florinei -pentru

 • 2. Coandă Mihai -pentru

 • 3. Danciu loan Bogdan-pentru

 • 4. Florea Alexandra Cristina-pentru

 • 5. Lazarov Alexandru Sebastian-pentru

 • 6. Matei George-pentru

 • 7. Matei lon-pentru

 • 8. Melnic Constantin lon-pentru

 • 9. Păpușă Valentin-pentru

 • 10. Ploscaru George Alexandru-pentru

 • 11. Stanciu Andreea Cristina-pentru

 • 12. Țigănuș Marian-pentru

 • 13. Agheorghiesei Emil-pentru

 • 14. Gheorghe Ștefan-pentru

 • 15. Bîrsan Mihai-împotrivă

 • 16. Cursaru Paul Gabriel-împotrivă

 • 17. Giurcă Augustin Răzvan-împotrivă

 • 18. Jelea Bogdan lon-abținere

 • 19. Pop Claudia Ramona-împotrivă

Dl consilier Geamănă Dragoș

înainte să votez, am să profit de ocazie și să-l rog pe domnul președinte să mă ia în calcul la Diverse cu niște intervenții.

•>                                                                 J

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Da, domnul consilier! Sigur.

Dl consilier Geamănă Dragoș

Votul meu la acest punct este împotrivă, tot din același motiv ca domnul Cursaru, pentru că au venit foarte multe proiecte cu câteva minute înainte de începerea ședinței. Mulțumesc!

 • 20. Geamănă Dragoș-împotrivă

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina

Eu aș dori să știu de ce au venit aceste puncte de astăzi. Aveam cinci puncte până ieri și până la ora ll,00mai sunt încă șase puncte. Există vreo justificare pentru introducerea acestor șase puncte în ședința de astăzi? Mulțumesc! împotrivă este votul meu.

 • 21. Niculescu Jacqueline Christina-împotrivă

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina

Deci, nu există justificare?

Dl consilier Pîrtoacă Bogdan Sergiu

Așteptam să-i răspundeți colegei mele. Votez împotrivă.

 • 22. Pîrtoacă Bogdan Sergiu-împotrivă

Dl consilier Udescu Serbănel Mihai

Având în vedere că este repetată această poveste, votez împotrivă.

 • 23. Udescu Serbănel Mihail-împotrivă

Cu 14 voturi pentru, 8 voturi împotrivă și 1 abținere, suplimentarea ordinii de zi a fost aprobată.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Acum, vă supun votului Ordinea de zi în totalitate cu punctele suplimentare, aprobate ulterior ca făcând parte din ordinea de zi. Doamna secretar, vă rog!

Dna Secretar General Elena Luminița Petrescu

 • 1. Boloș Florinei -pentru

 • 2. Coandă Mihai -pentru

 • 3. Danciu loan Bogdan-pentru

 • 4. Florea Alexandra Cristina-pentru

 • 5. Lazarov Alexandru Sebastian-pentru

 • 6. Matei George-pentru

 • 7. Matei lon-pentru

 • 8. Melnic Constantin lon-pentru

 • 9. Păpușă Valentin-pentru

 • 10. Ploscaru George Alexandru-pentru

 • 11. Stanciu Andreea Cristina-pentru

 • 12. Țigănuș Marian-pentru

 • 13. Agheorghiesei Emil-pentru

 • 14. Gheorghe Ștefan-pentru

 • 15. Bîrsan Mihai-împotrivă

 • 16. Cursaru Paul Gabriel-împotrivă

 • 17. Giurcă Augustin Răzvan-împotrivă

 • 18. Jelea Bogdan lon-abținere

 • 19. Pop Claudia Ramona-împotrivă

 • 20. Geamănă Dragoș-împotrivă

 • 21. Niculescu Jacqueline Christina-împotrivă

 • 22. Pîrtoacă Bogdan Sergiu-împotrivă

 • 23. Udescu Șerbănel Mihail-împotrivă

Cu 14 voturi pentru, 8 voturi împotrivă și 1 abținere, ordinea de zi în totalitate a fost aprobată.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Intrăm pe ordinea de zi. Punctul 1 de pe ordinea de zi: Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 07.05.2020. Intervenții? Doamna secretar, vă rog!

Dna Secretar General Elena Luminița Petrescu

 • 1. Boloș Florinei -pentru

 • 2. Coandă Mihai -pentru

 • 3. Danciu loan Bogdan-pentru

 • 4. Florea Alexandra Cristina-pentru

 • 5. Lazarov Alexandru Sebastian-pentru

 • 6. Matei George-pentru

 • 7. Matei lon-pentru

 • 8. Melnic Constantin lon-pentru

 • 9. Păpușă Valentin-pentru

 • 10. Ploscaru George Alexandru-pentru

 • 11. Stanciu Andreea Cristina-pentru

 • 12. Țigănuș Marian-pentru

 • 13. Agheorghiesei Emil-pentru

 • 14. Gheorghe Ștefan-pentru

 • 15. Bîrsan Mihai-pentru

 • 16. Cursaru Paul Gabriel-pentru

 • 17. Giurcă Augustin Răzvan-pentru

 • 18. Jelea Bogdan lon-pentru

 • 19. Pop Claudia Ramona-pentru

 • 20. Geamănă Dragoș-pentru

 • 21. Niculescu Jacqueline Christina-abținere

 • 22. Pîrtoacă Bogdan Sergiu-abținere

 • 23. Udescu Șerbănel Mihail-pentru

Cu 21 voturi pentru și 2 abțineri, procesul verbal al ședinței ordinare din data de 07.05.2020 a fost aprobat.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Punctul 2 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Consiliului Local Sector 5. Aveți intervenții?

Dl consilier Bîrsan Mihai

Eu am, domnule președinte! Aș dori să știm de ce nu am fost informați de controlul care a fost efectuat în prezent de către Curtea de Conturi. înțeleg că a fost verificat modul în care au fost făcute achizițiile de materiale pentru pandemie. Pe acest subiect am văzut că în toată această perioadă foarte multe apariții în presă, care reclamau modalitatea de achiziție și prețurile piperate. Articolele respective aduc grave acuzații executivului și în mod direct, primarului. Nu am vrea ca această imagine negativă să se răsfrângă asupra consiliului. Reamintim că, noi, grupul P.N.L. nu am votat aceste proiecte. în acest context, mai reamintesc executivului că grupul P.N.L. a solicitat informații despre aceste achiziții prin adresa nr. 44 455/10.06.2020. întrebarea mea este: de ce se procedează la rectificare de buget, iar în raportul de specialitate nu se vede niciun motiv, nimic?

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Am înțeles întrebarea dumneavoastră, dacă este cineva din partea executivului care poate să ne răspundă? Doamna director Isabela Disăgilă, vă rog!

Dna director Disăgilă Isabela

Bună ziua, domnul consilier! Isabela Disăgilă este numele meu, Director Economic la Direcția Economică. Vă răspund punctual, la momentul actual se desfășoară un control al Curții de Conturi la toate primăriile din România. în momentul în care controlul va fi gata, probabil și rezultatele vor fi făcute publice. Rectificarea de buget de astăzi a fost făcută în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Modificările nu au fost mari, s-au preluat o serie de cheltuieli de capital de la unitățile de învățământ, s-au preluat pe primărie. Cam acestea au fost modificările. De asemenea, bugetul a fost mărit un pic și la asistență socială, ținând cont că acolo sunt persoanele cu handicap, însoțitorii, au un statut mai special, și au intervenit, de asemenea, modificări legislative privind standardele minime prin Hotărâre de Guvern pentru asistență socială. Este un buget clădit pe notele de fundamentare de la fiecare direcție din subordine, fiind vorba, doar, despre modificări între capitole și articole bugetare.

DI președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Mulțumim frumos pentru intervenție, doamna director! Dacă mai sunt alți colegi care doresc să intervină? Dacă nu, vă rog să supunem la vot proiectul de hotărâre având în vedere cele menționate de către doamna director. Doamna secretar, vă rog să mă ajutați cu procedura de vot!

Dna Secretar General Elena Luminița Petrescu

 • 1. Boloș Florinei -pentru

 • 2. Coandă Mihai -pentru

 • 3. Danciu loan Bogdan-pentru

 • 4. Florea Alexandra Cristina-pentru

 • 5. Lazarov Alexandru Sebastian-pentru

 • 6. Matei George-pentru

 • 7. Matei lon-pentru

 • 8. Melnic Constantin lon-pentru

 • 9. Păpușă Valentin-pentru

 • 10. Ploscaru George Alexandru-pentru

 • 11. Stanciu Andreea Cristina-pentru

 • 12. Țigănuș Marian-pentru

 • 13. Agheorghiesei Emil-pentru

 • 14. Gheorghe Ștefan-pentru

 • 15. Bîrsan Mihai-împotrivă

 • 16. Cursaru Paul Gabriel-împotrivă

 • 17. Giurcă Augustin Răzvan-împotrivă

 • 18. Jelea Bogdan lon-abținere

 • 19. Pop Claudia Ramona-împotrivă

 • 20. Geamănă Dragoș-abținere

 • 21. Niculescu Jacqueline Christina-abținere

 • 22. Pîrtoacă Bogdan Sergiu-abținere

 • 23. Udescu Serbănel Mihail-abtinere 5                                                     »

Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Consiliului Local Sector 5 a fost adoptat cu 14 voturi pentru, 4 voturi împotrivă și 5 abțineri.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Punctul 3 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului Sectorului 5 pe anul 2019. Dacă există intervenții? Dacă nu, doamna secretar, vă rog!

Dl consilier Geamănă Dragoș

Profit de faptul că doamna Disăgilă este și dumneaei prezentă. Vreau să pun două întrebări. Prima întrebare este: dacă există diferente între venituri si cheltuieli? în ceea ce privește previziunea bugetară de la sfârșitul anului 2018 cu privire la 2019, respectiv cu execuția bugetară, aceasta este prima întrebare. Cea de-a doua întrebare: care sunt rezultatele, ce încasări s-au făcut în anul 2019 efectiv și care sunt cheltuielile, dacă există niște cifre generale?

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Mulțumesc, domnul consilier! Doamna director, vă rog!

Dna director Disăgilă Isabela

Domnule consilier, la cele două întrebări pe care mi le-ați adresat dumneavoastră o să fie doar un singur răspuns. Dacă ne uităm pe raportul de specialitate avem sursele de venituri realizate astfel: impozit pe venit - 24,84 mii lei, cotă de impozitul pe venit, sume alocate de Consiliul Județean pentru echilibrarea bugetelor locale, impozit și taxe pe proprietate, sume defalcate din T.V.A. pentru finanțare unități de învățământ preuniversitar de stat, cheltuieli materiale, cheltuieli cu creșele, venituri din valorificarea altor bunuri, sume primite de la bugetul de stat. Pe parte de cheltuieli avem aceeași structură, pe capitole, cât a cheltuit primăria și D.I.T.L. Sector 5 pe: cheltuieli de personal, bunuri și servicii, rambursări de credite; cât s-a plătit pe dobânzi; cât am cheltuit pe servicii publice comunitare de evidență a persoanelor; cât s-a cheltuit pe apărare națională, ordine publică și siguranță națională, învățământ, asigurări și asistență socială și transporturi. După aceea am făcut defalcat pe învățământ, venituri proprii și pe celelalte instituții din subordinea Consiliului Local Sector 5. Facem precizarea că închiderea anului bugetar 2019 s-a făcut în conformitate cu prevederile legale în vigoare, respectiv Ordinul nr. 3751/2019 pentru Aprobarea Normelor Metodologice privind încheierea serviciului bugetar al anului 2019.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Mulțumesc frumos, doamna director! Dacă nu mai avem și alte intervenții o să o rog pe doamna secretar să ne ajute cu procedura de vot! Doamna secretar, vă rog!

Dna Secretar General Elena Luminița Petrescu

 • 1. Boloș Florinei -pentru

 • 2. Coandă Mihai -pentru

 • 3. Danciu loan Bogdan-pentru

 • 4. Florea Alexandra Cristina-pentru

 • 5. Lazarov Alexandru Sebastian-pentru

 • 6. Matei George-pentru

 • 7. Matei lon-pentru

 • 8. Melnic Constantin lon-pentru

 • 9. Păpușă Valentin-pentru

 • 10. Ploscaru George Alexandru-pentru

 • 11. Stanciu Andreea Cristina-pentru

 • 12. Țigănuș Marian-pentru

 • 13. Agheorghiesei Emil-pentru

 • 14. Gheorghe Ștefan-pentru

 • 15. Bîrsan Mihai-împotrivă

 • 16. Cursaru Paul Gabriel-împotrivă

 • 17. Giurcă Augustin Răzvan-împotrivă

 • 18. Jelea Bogdan lon-abținere

 • 19. Pop Claudia Ramona-împotrivă

 • 20. Geamănă Dragoș-abținere

 • 21. Niculescu Jacqueline Christina-abținere

 • 22. Pîrtoacă Bogdan Sergiu-abținere

 • 23. Udescu Șerbănel Mihail-abținere

Proiectul de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului Sectorului 5 pe anul 2019 a fost adoptat cu 14 voturi pentru, 4 voturi împotrivă și 5 abțineri.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Mulțumim frumos, stimați colegi! Mergem mai departe spre punctul 4 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. S 5 nr. 102/31.05.2018 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism tip P. U.D. Aveți vreo intervenție?

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina

Da. Am înțeles că au apărut modificări față de versiunea anterioară a acestui Regulament și aș dori să știu care sunt aceste modificări dacă poate să ne povestească cineva. Mulțumesc frumos!

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Este cineva din executiv care ne poate ajuta? Domnul Arhitect Șef?

Dl Arhitect Șef Marian Ion

In ședința de data trecută am făcut modificarea punctuală și acum este pus ca regulament în întreg. Aceasta este singura diferență. Deci, el a fost votat în ședința anterioară. 5                5

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina

Am înțeles, mulțumesc!

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Mulțumim mult, domnule arhitect șef. Dacă nu mai avem și alte intervenții, o să o rog pe doamna secretar să începem procedura de vot.

Dna Secretar General Elena Luminița Petrescu

 • 1. Bolos Florinei - Pentru 5

 • 2. Coandă Mihai - Pentru

 • 3. Danciu loan Bogdan - Pentru

 • 4. Florea Alexandra Cristina - Pentru

 • 5. Lazarov Alexandru Sebastian - Pentru

 • 6. Matei George - Pentru

 • 7. Matei Ion - Pentru

 • 8, Melnic Constantin Ion - Pentru

 • 9. Păpușă Valentin - Pentru

 • lO. Ploscaru George Alexandru - Pentru

 • 11 .Stanciu Andreea Cristina - Pentru

 • 12. Țigănuș Marian - Pentru

13,Agheorghiesei Emil - Pentru

 • 14 .Gheorghe Ștefan - Pentru

 • 15 ,Bîrsan Mihai - împotrivă

16-Cursaru Paul Gabriel - împotrivă

17,Giurcă Augustin Răzvan - împotrivă

 • 18 .Jelea Bogdan Ion - Abținere

 • 19 .Pop Claudia Ramona - împotrivă

 • 20 .Geamănă Dragoș - Abținere

 • 21 .Niculescu Jacqueline Christina - Abținere

 • 22 .Pîrtoacă Bogdan - Abținere

 • 23 .Udescu Șerbănel Mihail - Abținere

Proiectul de hotărâre privind modificarea H.C.L. S 5 nr. 102/31.05.2018 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism tip P.U.D. a fost adoptat cu 14 voturi pentru, 4 voturi împotrivă și 5 abțineri.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Mulțumim frumos! Mergem mai departe spre punctul 5 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea comunicării actelor administrative fiscale, actelor de executare și altor acte emise de către Direcția Impozite și Taxe Locale Sector 5 prin mijloace electronice de transmitere la distanță și/sau tipărirea acestora prin intermediul unui centru de imprimare masivă. Dacă avem vreo intervenție? Dacă nu, o să o rog pe doamna Secretar General să ne ajute cu procedura de vot.

Dna Secretar General Elena Luminița Petrescu

 • 1. Bolos Florinei - Pentru 5

 • 2. Coandă Mihai - Pentru

 • 3. Danciu loan Bogdan - Pentru

 • 4. Florea Alexandra Cristina - Pentru

 • 5. Lazarov Alexandru Sebastian - Pentru

 • 6. Matei George - Pentru

 • 7. Matei Ion - Pentru

 • 8. Melnic Constantin Ion - Pentru

 • 9. Păpușă Valentin - Pentru

 • lO. Ploscaru George Alexandru - Pentru

 • 11 .Stanciu Andreea Cristina - Pentru

 • 12. Țigănuș Marian - Pentru

 • 13. Agheorghiesei Emil - Pentru

 • 14. Gheorghe Ștefan - Pentru

 • 15. Bîrsan Mihai - Pentru

 • 16 .Cursaru Paul Gabriel - Pentru

 • 17 .Giurcă Augustin Răzvan - Pentru

 • 18 .Jelea Bogdan Ion - Pentru

 • 19 .Pop Claudia Ramona - Pentru

 • 20 .Geamănă Dragoș - Abținere

 • 21 .Niculescu Jacqueline Christina - Abținere

 • 22 .Pîrtoacă Bogdan - Abținere

 • 23 .Udescu Șerbănel Mihail - Abținere

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 19 voturi pentru și 4 abțineri.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Mulțumim frumos! Mergem mai departe spre punctul 6 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea ajustării prețului contractului nr. R 47175/09.12.2019 conform prevederilor Legii 98/2016, cu modificările ulterioare, în cadrul investiției "Lucrări execuției și montaj CHIOȘCURI -pentru Comercializare de Presă, Carte, Flori pe raza Sectorului 5". Dacă cineva are vreo intervenție?

Dl consilier Bîrsan Mihai

Da, domnul președinte, eu doresc să intervin.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Vă rog!

Dl consilier Bîrsan Mihai

Dacă îmi permiteți aș vrea să ni se explice de ce nu s-a luat în calcul de la început dotarea cu astfel de sisteme a chioșcurilor, respectiv acele copertine. Nu vreau să aduc nicio acuzație, însă printr-o verificare la Registrul Comerțului, constatăm că firma care le execută este a domnului Gheorghe Radu a cărui fiică, domnișoara Mirela Radu este funcționară în cadrul primăriei, fostă la Poliția Locală, acum la A.D.P.P. Dacă poate cineva să ne spună...

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Este cineva care poate da vreo informație?

Dl Administrator Public Rareș Hopincă

Bună ziua, doamnelor și domnilor consilieri. Rareș Hopincă sunt, administratorul public al Sectorului 5.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Bună ziua, vă rugăm!

Dl Administrator Public Rareș Hopincă

Referitor la întrebarea domnului Bîrsan, a fost făcut un studiu de fezabilitate pentru aceste structuri de vânzare, de către un proiectant autorizat și de un verificator autorizat conform H.G. 907 (Hotărâre nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice). Proiectantul a propus o soluție tehnică... în urma implementări în teren și în urma propunerii venite de la comercianți, ne-am dat seama că soluția tehnică poate fi îmbunătățită, motiv pentru care este supus acest proiect votului dumneavoastră, astăzi. Pur și simplu pentru a îmbunătăți soluția tehnică inițială a proiectantului.

Dl consilier Bîrsan Mihai

Eu cred că ar trebui să scoateți din nou la licitație. Cum modificați prețul unei licitații adjudecate, cu prețul care e stabilit foarte clar? Nu putem modifica un preț la un produs cumpărat, trebuia prevăzut totul dinainte.

Dl Administrator Public Rareș Hopincă

Strict în acord cu prevederile legale, domnule Bîrsan. Și sunt sigur că dacă vă veți uita în legislație, veți găsi soluția. Vă asigur că orice modificare se face strict în acord cu prevederile legale pentru că nu se poate altfel. Știți foarte bine!

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Mulțumim frumos, domnule Hopincă!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Dacă îmi permiteți și mie, domnule președinte, o mică interpelare.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Vă rog!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Ne-ar plăcea ca din când în când să mai dați setarea aceea ca vorbitorul să apară pe ecran, ne-ar prinde bine.

Dl Administrator Public Rareș Hopincă

Este o setare individuală, domnule Cursaru. Fiecare o poate accesa sau nu.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Am căutat pe aici și nu am reușit. în fine, nu contează acum.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Nu știu la ce vă referiți. Mie îmi apar pe ecran, stați puțin să lămurim lucrurile, doar ultimii vorbitori. în momentul ăsta vă văd de exemplu.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Nu, eu nu vă văd acum când vorbiți. Nu știu, poate nu am setat să vă văd. în fine, nu mai contează. Nu vreau să rețin.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Am eu camera oprită pentru că...

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Nu contează! Chiar vă rog să nu ne oprim la acest aspect. M-ar interesa să știu așa...un pic mi se pare ceva care nu dă concordanță, sunt niște costuri absolut astronomice. înțeleg că, costul pentru 40 de chioșcuri este la ora actuală 2.220.430 lei, adică 22 milioane lei vechi. Foarte, foarte mare! La care se mai adaugă 6.854 lei costul pentru o copertină. Atenție! O copertină dintre-aceasta, dacă vreți, mergem la orice magazin de bricolaj, din aceea manuală care poate fi coborâtă, costă între 300 - 500 lei. De unde au sărit aceste prețuri astronomice, de ce au fost acceptate? în condițiile în care stăm cu chirie, avem liceu în care stăm în chirie, avem grădiniță în care stăm în chirie, ș.a.m.d. Multe se bagă în lucruri pe care nu le înțelegem, de ce în chioșcuri și în copertine? Mulțumesc!

De asemenea, nu există devizul de materiale. Ni se spune așa: conform devizului de materiale prezentat, și noi nu avem nimic. Eu nu am, dacă dumneavoastră găsiți care este devizul, să ne spună. Câtă țeavă rectangulară, ce material, cât a făcut și cum a făcut?... era o chestiune, știam. Noi nu avem așa ceva, dacă vă veți uita pe contract și pe anexe și, de asemenea, în raportul de specialitate, nu apare devizul de materiale. Mulțumesc!

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Mulțumim, domnule Cursaru! Dacă e cineva care poate da un răspuns?

Dl Administrator Public Rareș Hopincă

Așteptam și întrebarea domnlui Geamănă, dar nu-i nicio problemă, o să vă răspund punctual.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

O secundă, domnule administrator public. Atunci, domnul Geamănă, presupun că tot domnului Rareș Hopincă îi va fi adresată întrebarea, ca să fim operativi, adresați întrebarea.

Dl consilier Geamănă Dragoș

Au pus colegii o parte din întrebările pe care voiam să le pun și atunci răspunsul o să fie și pentru mine. Ce voiam să adaug este următorul lucru: am citit acolo ca explicație, în raportul de specialitate, scrie - presupun că e copiat din lege - că „autoritatea contractantă care acționează cu diligență nu putea să prevadă această modificare, respectiv necesitatea copertinelor”, și aș vrea să întreb dacă nu cumva ar putea fi prevăzută astfel de necesitate, dacă ar fi vorbit cineva din primărie și cu beneficiarii înainte? Mulțumesc frumos!

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Domnul Hopincă, vă rog!

Dl Administrator Public Rareș Hopincă

Punctul a) pentru domnul Cursaru: sigur că nu aș vrea să fiu caustic, dar nici nu doresc să transformăm ședințele Consiliului Local Sectorului 5 în, nu știu, 29

șezători cu păreri despre orice. Eu nu sunt în măsură, de exemplu, să evaluez soluția tehnică dată de un proiectant. Poate domnul Cursaru are cunoștințele necesare, eu recunosc că mă depășește, însă acum deciziile tehnice ale unui proiectant. Cu privire la cost, vă mărturisesc că și eu am întrebat același lucru și specialiștii mi-au spus în felul următor: dacă vom cumpăra de la Dedeman, Bricostore sau ce spuneți dumneavoastră de 500 de lei, ne ține fix o săptămână. Sigur că este o alegere asta, să luăm pentru următorii 3-4 ani câte o copertină pe săptămână, cred că am economisi banul public... sau putem lua un echipament profesional care să țină pentru o perioadă mai lungă de timp. Am ales să ascultăm sfaturile specialiștilor și să adoptăm soluția care pe termen lung va fi mai economică. Revenind, la întrebarea domnului Geamănă, au fost consultări cu asociațiile de florari, dacă nu mă înșel patru sau cinci, înainte de a elabora acest proiect, înainte de a stabili regulamentul. Știți cu toții, cu siguranță, că a fost supus un regulament pentru chioșcuri de presă, carte, flori, undeva acum doi ani de zile, dacă nu mă înșel. Domnul Geamănă, cu toată considerația, vă spun următorul lucru: dacă ar fi să acceptăm toate propunerile venite dinspre asociațiile profesionale sau dinspre comercianți, fără a le trece printr-un filtru de legalitate, de oportunitate, de cost, aspecte absolut obligatorii la nivelul consiliului local, am avea o degringoladă. Fiecare comerciant de flori, ar estima probabil că are nevoie de 150 mp din domeniul public, sigur, cu copertine, corturi, hale, ce vreți dumneavoastră, ca să comercializeze produsele. Vă spun că acest lucru nu se poate. Noi trebuie să păstrăm un echilibru între necesitatea obiectivă a comerciantului, interesul public al cetățeanului Municipiului București și al Sectorului 5, de a găsi produse și de a le putea cumpăra într-o manieră civilizată și să integrăm toate aceste soluții într-un design urban actual. Mulțumesc mult!

DI președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Mulțumim frumos, domnule administrator public pentru toate lămuririle care cred că sunt exhaustive. Mergem mai departe cu procedura de vot. Doamna Secretar?

Dna Secretar General Elena Luminița Petrescu

 • 1. Bolos Florinei - Pentru 5

 • 2. Coandă Mihai - Pentru

 • 3. Danciu loan Bogdan - Pentru

 • 4. Florea Alexandra Cristina - Pentru

 • 5. Lazarov Alexandru Sebastian - Pentru

 • 6. Matei George - Pentru

 • 7. Matei Ion - Pentru

 • 8. Melnic Constantin Ion - Pentru

 • 9. Păpușă Valentin - Pentru

 • lO. Ploscaru George Alexandru - Pentru

 • 11 .Stanciu Andreea Cristina - Pentru

 • 12. Țigănuș Marian - Pentru

 • 13. Agheorghiesei Emil - Pentru

 • 14. Gheorghe Ștefan - Pentru

 • 15. Bîrsan Mihai - împotrivă

 • 16 .Cursaru Paul Gabriel - împotrivă

 • 17 .Giurcă Augustin Răzvan - împotrivă

 • 18 .Jelea Bogdan Ion - Abținere

 • 19 .Pop Claudia Ramona - împotrivă

 • 20 .Geamănă Dragoș - Abținere

 • 21 .Niculescu Jacqueline Christina - Abținere

 • 22 .Pîrtoacă Bogdan - Abținere

 • 23 .Udescu Șerbănel MihaiI - Abținere

Proiectul de hotărâre privind aprobarea ajustării prețului contractului nr. R 47175/09.12.2019 conform prevederilor Legii 98/2016, cu modificările ulterioare, în cadrul investiției ”Lucrări execuției și montaj CHIOȘCURI -pentru Comercializare de Presă, Carte, Flori pe raza Sectorului 5” a fost adoptat cu 14 voturi pentru, 4 voturi împotrivă și 5 abțineri.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Mergem mai departe spre punctul 7 - Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. Sector 5 nr. 312/15.11.2018, referitor !a unele măsuri de asigurare a salubrizării și igienizării terenurilor virane din Sectorul 5. Dacă nu sunt intervenții, doamna Secretar, vă rugăm să ne ajutați cu procedura de vot.

Dl consilier Bîrsan Mihai

Domnule Președinte, am eu de pus o întrebare. Doresc să ni se explice cum înțelege executivul să se salubrizeze pe bani publici, terenuri private? Chiar și spunând că sumele vor fi recuperate de la proprietari Reamintesc că în 4 ani de zile nu s-a putut realiza acest lucru, unii proprietari neputând fi identificați.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Rog să ne mai răspundă cineva din executiv. Mulțumim pentru întrebare. Domnul Rareș Hopincă...

Dl Administrator Public Rareș Hopincă

Vă contrazic, domnul consilier, s-au salubrizat foarte multe terenuri private care pe raza Sectorului 5 reprezintă un hazard de sănătate publică. în acest moment, știți foarte bine că Sectorul 5 este foarte, foarte curat. Tot ce înseamnă domeniul public, artere, ș.a.m.d. a suferit o transformare considerabilă.

Dl consilier Bîrsan Mihai

Dar noi vorbim de terenuri private.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Vă rog frumos, domnule Bîrsan!

Dl Administrator Public Rareș Hopincă

Domnule consilier, dacă mă ascultați vă și explic. Acolo unde este hazard de sănătate publică a existat o hotărâre anterioară a Consiliului Local Sector 5 care mandata societatea Administrare Edilitară și Salubritate să facă aceste intervenții. Intervențiile se desfășoară după cum urmează: proprietarul este notificat, i se dă un termen, dacă nu respectă acest termen... citiți dumneavoastră procedura.

Societatea intră, face curat și factura pentru operațiune îi este imputată proprietarului respectiv. Asta e procedura, e un demers absolut necesar pentru că altfel, proprietarii neglijenți, ca să nu rostesc cuvinte mai dure, își lasă terenurile într-o stare care afectează și vecinii, întreaga comunitate și până la urmă imaginea întregului oraș.

Deci, nu văd care e problema, e o practică uzitată la nivel național peste tot pe care o facem și noi în ultimii doi ani, chiar intens. îmi pare rău să spun că multe instituții de stat au terenuri în Sectorul 5 și nu le îngrijesc, iar noi suntem nevoiți să intrăm în acele terenuri, să facem curat și să le imputăm sumele. E o activitate intensă și se face aproape în fiecare zi. Acum nu facem decât să înlocuim o societate cu alta pentru că delegarea serviciului de salubritate este în acest moment realizată de Salubrizare Fapte S.A.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Dacă îmi permiteți și mie domnule președinte...

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Da, domnule consilier, vă rog.

DI consilier Cursaru Paul Gabriel

Am înțeles elogiile ridicate la domeniul public și la curățenie a acestora, un fapt care ne duce probabil pe primul loc în România, dar aș vrea să întreb și eu, trecând peste glumiță, ironie și realitate de fapt, aș dori să întreb executivul, și am ascultat cu atenție ceea ce a expus domnul Rareș Hopincă, aș vrea să înțeleg și să mi se explice din punct de vedere constituțional și juridic: cu ce drept poate să intre S.C. Salubrizare Fapte 5 S.A. pe terenul proprietate privată care, poate chiar dacă are o anumită stare sau o anumită situație, să spunem neglijentă, (atenție! n-am vorbit despre hazard), cum reușiți sau care sunt modalitățile legale prin care dumneavoastră, pur și simplu, puteți intra pe terenul meu chiar dacă este împrejmuit? Cum puteți și de unde aveți această delegare sau sub ce formă este? Vă mulțumesc! »

Dl Administrator Public Rareș Hopincă

în primul rând, măsurile aplicate de autoritatea publică locală sunt graduale, după cum bine știți: se fac somații, se amendează, se supraimpozitează terenurile respective, deci, toate măsurile vin gradual. Pentru o anumită categorie de terenuri care intră în zona de hazard de sănătate publică, este reglementată o procedură pe care nu o am la dispoziție și nici nu sunt jurist ca să vă detaliez cadrul juridic, însă dacă veți consulta procedura de acum și cea votată de consiliul local în urmă cu doi ani de zile, găsiți cu siguranță cadrul legal aplicabil.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

înțeleg, dar nu am înțeles răspunsul. Care este dreptul juridic, de unde renaște dreptul juridic al S.C. Salubrizare Fapte 5 S.A. să intre pe terenul proprietate privată al oricărui cetățean?

Dl Administrator Public Rareș Hopincă

N-aș vrea să mă repet, cu toată prietenia, domnule Cursaru. Vă invit să treceți în revistă regulamentul de acum și cel de data trecută și veți vedea cadrul juridic.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Da, voiam doar să precizez că un regulament în sine, nu poate să preceadă sau nu poate să înlocuiască cadrul legal. Mulțumesc!

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Mulțumim și noi. Doamna Secretar, vă rog să începem procedura de vot.

Dl consilier Geamănă Dragoș

Se poate, domnule Lazarov, intervin și eu. Sunt de acord cu faptul că este o problemă de sănătate publică și că trebuie intervenit cumva ca să rezolvăm aceste probleme. Voiam să-l întreb pe domnul Hopincă, dacă are cumva idee, în acest moment, după un an și ceva de intervenții pe terenuri virane, dacă există sume care nu sunt recuperate de la persoane private pentru curățenia realizată pe acele terenuri și dacă are idee cam care ar fi aceste sume?

Dl Administrator Public Rareș Hopincă

Va trebui să cer colegilor de la Direcția de Taxe și Impozite o situație la zi să vă pot răspunde. Nu știu suma pe dinafară. însă ce pot să vă spun ca să vedeți situația gravă în care se afla Sectorul 5, situație care s-a rostogolit în ultimii 30 de ani. în ultimul an și jumătate, s-au ridicat de pe domeniul public, aproximativ 150.000 mc de gunoi - nu doar de pe domeniul public - domeniul public și privat, ceea ce noi tehnic numim, depozite necontrolate de deșeuri. Deșeu care provine în special de la cetățenii care nu au contracte de salubrizare și nu au avut niciodată, în ciuda tuturor demersurilor și amenzilor autorității locale, și de la agenții economici care, din nefericire, unii dintre ei, bineînțeles, că nu e cazul să generalizăm, aveau contracte de salubrizare pe cantitatea minimă ca să se poată autoriza, iar cantitatea reală de deșeuri produse era undeva de două-trei, până la de zece ori mai mare. Și atunci, tot surplusul se ducea pe domeniul public sau pe terenuri private și timp de 30 de ani, nimeni cu a mișcat un deget pentru a schimba lucrul ăsta. Noi am reușit în ultimul an, ultimul an și jumătate, să creăm mecanismele, să dotăm firma de salubrizare, să avem personal, să avem contracte cu gropile de gunoi, ca să putem să facem cu adevărat curățenie în Sectorul 5. Și acest lucru se vede foarte bine.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Așa este, domnule Administrator Public, vă mulțumim! Doamna Secretar, vă rog să trecem la procedura de vot.

Dna Secretar General Elena Luminița Petrescu

 • 1. Bolos Florinei - Pentru 5

 • 2. Coandă Mihai - Pentru

 • 3. Danciu loan Bogdan - Pentru

 • 4. Florea Alexandra Cristina - Pentru

 • 5. Lazarov Alexandru Sebastian - Pentru

 • 6. Matei George - Pentru

 • 7. Matei Ion - Pentru

 • 8. Melnic Constantin Ion - Pentru

 • 9. Păpușă Valentin - Pentru

 • lO. Ploscaru George Alexandru - Pentru

 • 1 l.Stanciu Andreea Cristina - Pentru

 • 12. Țigănuș Marian - Pentru

 • 13. Agheorghiesei Emil - Pentru

 • 14. Gheorghe Ștefan - Pentru

 • 15. Bîrsan Mihai - împotrivă

 • 16 .Cursaru Paul Gabriel - împotrivă

 • 17 .Giurcă Augustin Răzvan - împotrivă

 • 18 .Jelea Bogdan Ion - Abținere

 • 19 .Pop Claudia Ramona - împotrivă

 • 20 .Geamănă Dragoș - Abținere

 • 21 .Niculescu Jacqueline Christina - Abținere

 • 22 .Pîrtoacă Bogdan - Abținere

 • 23 .Udescu Serbănel Mihail - Abținere 5                                                                    S

Proiectul de hotărâre privind modificarea H.C.L. Sector 5 nr. 312/15.11.2018, referitor !a unele măsuri de asigurare a salubrizării și igienizării terenurilor virane din Sectorul 5 a fost adoptat cu 14 voturi pentru, 4 voturi împotrivă și 5 abțineri.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Mulțumim frumos! Mergem mai departe spre punctul 8 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind acordarea sprijinului financiar pentru unități de cult din Sectorul 5 (Parohia Sfânta Treime - Ghencea), în anul 2020. Dacă avem intervenții... 9

Dl consilier Bîrsan Mihai

Da, domnule președinte.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Vă rog!

Dl consilier Bîrsan Mihai

Veșnic, aceleași parohii. Nu mai avem și alte biserici în Sectorul 5? Probabil din pură simpatie, în ultimii 4 ani au primit cei de la Sfânta Treime Ghencea, 4.800.000 lei.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Aveți o întrebare? s

Dl consilier Bîrsan Mihai

Da, de ce aceeași biserică a primit în ultimii 4 ani, 4.800.000 lei? Nu există si altă biserică în Sectorul 5? 5

Dna consilier Pop Claudia Ramona

Am și eu o întrebare, dacă se poate.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Da, doamna consilier!

Dna consilier Pop Claudia Ramona

Vreau să știu și eu, banii aceștia sunt justificați în vreun fel, domnul Hopincă? Adică există documente în spate la acești bani? Avize, facturi... documente care să justifice unde se duc banii respectivi?

Dl Administrator Public Rareș Hopincă

Bun, pot să răspund? Mai există intervenții? în primul rând, domnule consilier Bîrsan, e un principiu, și în administrație și în viața reală: primesc cei care cer și cei care au pe ce să cheltuie banii respectivi. Trebuie să aibă investiții în curs sau trebuie să facă anumite lucrări pentru care cer fonduri. în general, în limita fondurilor disponibile, Primăria Sectorului 5 nu a refuzat solicitări, și vă spun exact, niciodată de la Unități de învățământ, și gestionând fondurile sau discutând cu parohiile, nici de la parohii pentru investiții care sunt până la urmă de interes public. Fie că e un așezământ social, fie că sunt reparații pentru unitățile de cult, ș.a.m.d. Deci, la întrebarea dumneavoastră, vă întreb și eu: De ce nu au cerut și alții? Sau de ce alte parohii nu au investiții în curs? Ceea ce vă asigur eu este că: dacă au depus cerere și dacă e o investiție de interes public, Primăria Sectorului 5 a oferit sprijin. Acesta e răspunsul la întrebarea dumneavoastră.

Doamna Pop, dosarul de finanțare a unor cheltuieli pentru unitățile de cult este extrem de stufos, iar decontarea se face pe bază de cheltuieli real executate, pe baza unui deviz asumat de un proiectant, pe baza unor situații de lucrări recepționate de diriginții de șantier și pe bază de facturi. Deci, nu se plătește nimic dacă nu e o cheltuială pusă în operă, deja executată și cu factură emisă de către prestator. Avem un compartiment la nivelul Primăriei Sectorului 5 la Direcția de învățământ, Tineret și Sport care face exclusiv treaba asta: pe de-o parte prelucrează dosarele de finanțare, pe de altă parte verifică dosarele de plată, inclusiv prin vizite în teren la unitățile respective. Numai după această verificare se dă bunul de plată și se face finanțarea către unitatea respectivă.

Dl consilier Bîrsan Mihai

Biserica Adormirii Maici Domnului din Ferentari a depus pentru o capelă acum opt luni de zile. De ce nu le-ați dat și lor? Plus că, în vechiul mandat al domnului Vanghelie, această biserică a mai primit câteva milioane de lei.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Domnule consilier, îmi cer scuze că vă întrerup, dar deviem de la subiect. Punctual, la punctul 8 de pe ordinea de zi mai aveți întrebări sau putem să mergem mai departe spre vot?

Dl consilier Bîrsan Mihai

Putem trece la vot dacă nu puteți să-mi răspundeți.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Mulțumim frumos, domnule consilier! Doamna Secretar vă rugăm...

Dna Secretar General Elena Luminița Petrescu

 • 1. Bolos Florinei - Pentru î

 • 2. Coandă Mihai - Pentru

 • 3. Danciu loan Bogdan - Pentru

 • 4. Florea Alexandra Cristina - Pentru

 • 5. Lazarov Alexandru Sebastian - Pentru

 • 6. Matei George - Pentru

 • 7. Matei Ion - Pentru

 • 8. Melnic Constantin Ion - Pentru

 • 9. Păpușă Valentin - Pentru

 • lO. Ploscaru George Alexandru - Pentru

 • 1 l.Stanciu Andreea Cristina - Pentru

 • 12 .Țigănuș Marian - Pentru

 • 13 .Agheorghiesei Emil - Pentru

 • 14 .Gheorghe Ștefan - Pentru

 • 15 .Bîrsan Mihai - împotrivă

 • 16 .Cursaru Paul Gabriel - împotrivă

 • 17 .Giurcă Augustin Răzvan - împotrivă

 • 18 .Jelea Bogdan Ion - Pentru

 • 19 .Pop Claudia Ramona - împotrivă

 • 20 .Geamănă Dragoș - Abținere

 • 21 .Niculescu Jacqueline Christina - Abținere

 • 22 .Pîrtoacă Bogdan - împotrivă

 • 23 .Udescu Șerbănel Mihail - Abținere

Proiectul de hotărâre privind acordarea sprijinului financiar pentru unități de cult din Sectorul 5 (Parohia Sfânta Treime - Ghencea), în anul 2020 a fost adoptat cu 15 voturi pentru, 5 voturi împotrivă și 3 abțineri.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Mulțumim frumos! Mergem mai departe spre punctul 9 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind acordarea sprijinului financiar pentru unități de cult din Sectorul 5 (Parohia Nașterea Maicii Domnului - Ghencea), în anul 2020. Dacă avem intervenții... Dacă nu, doamna Secretar vă rugăm să ne ajutați cu procedura de vot.

Dna Secretar General Elena Luminița Petrescu

 • 1. Bolos Florinei - Pentru 5

 • 2. Coandă Mihai - Pentru

 • 3. Danciu loan Bogdan - Pentru

 • 4. Florea Alexandra Cristina - Pentru

 • 5. Lazarov Alexandru Sebastian - Pentru

 • 6. Matei George - Pentru

 • 7. Matei Ion - Pentru

 • 8. Melnic Constantin Ion - Pentru

 • 9. Păpușă Valentin - Pentru

 • lO. Ploscaru George Alexandru - Pentru

 • 1 l.Stanciu Andreea Cristina - Pentru

 • 12 .Țigănuș Marian - Pentru

 • 13 .Agheorghiesei Emil - Pentru

 • 14 .Gheorghe Ștefan - Pentru

 • 15 .Bîrsan Mihai - împotrivă

 • 16 .Cursaru Paul Gabriel - împotrivă

 • 17 .Giurcă Augustin Răzvan - împotrivă

 • 18 .Jelea Bogdan Ion - Pentru

 • 19 .Pop Claudia Ramona - împotrivă

 • 20 .Geamănă Dragoș - Abținere

 • 21 .Niculescu Jacqueline Christina - Abținere

 • 22 .Pîrtoacă Bogdan - Abținere

 • 23 .Udescu Șerbănel Mihail - Abținere

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 15 voturi pentru, 4 voturi împotrivă și 4 abțineri.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Mulțumim frumos! Mergem mai departe spre punctul 10 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului educațional „Micii Magicieni”- Grădinița de vară 2020. Dacă are cineva vreo intervenție...

Dl consilier Bîrsan Miliai

Am o intervenție. »

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Am și eu, domnule președinte.

Dl consilier Bîrsan Mihai

Pentru acest punct aș vrea să ni se explice de ce grădinițele de vară sunt organizate de Complexul Sf. Andrei și nu prin Direcția de învățământ? Am dori să știm cum s-a ajuns la costurile cuprinse în proiect, dacă s-a realizat un studiu un studiu comparativ al pieței de profil și dacă este o coincidență faptul că asociația prin care sunt organizate grădinițele de vară este din Constanța? Totodată, am mai vrea să ni se prezinte un exemplu de meniu zilnic care să se ridice la costurile din proiect. întrebăm și specialiștii din Complexul Sf. Andrei: cum au realizat aceste studii necesare pentru ca un copil de grădiniță să poată consuma o hrană atât de consistentă în fiecare zi și la aceste costuri?

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Domnule Cursaru adresați și dumneavoastră întrebarea, vă rog. O să o rog după aceea pe doamna director Nedelcu să răspundă.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Aș vrea un pic, dacă ați parcurs acest proiect - știți că eu am așa o foarte mare plăcere să văd proiectele educaționale. Mulțumesc Complexului Multifuncțional Sf. Andrei pentru acest proiect care e făcut mai mult decât pe genunchi, e mai mult. Nimeni nu a citit ce scrie în acest proiect, din păcate, și dumneavoastră ni-1 prezentați. O să vă explic de ce acum. La punctul numărul 8 din cadrul proiectului, ni se spune că: „participanții vor fi cadre didactice voluntare (rețineți acest aspect cu care începe) profesori, personal auxiliar”. La punctul numărul 6, la scopul proiectului spune, și citez, dați-mi voie, să-mi spuneți și dumneavoastră ce părere aveți, cu ce se ocupă astăzi colaboratorii Primăriei Sectorului 5, și anume, scopul acestui proiect este, citez: „stimularea implicării voluntare a copiilor în activități creativ-instructive, cu promovarea și valorizarea potențialului individual și de grup a acestora, precum și însușirea pe termen scurt și lung a unor alternative educative reale de petrecere a timpului liber, în opoziție cu tentațiile nocive tot mai des întâlnite chiar la vârsta micii școlarități”. Fiți atenții - „excesul utilizării calculatorului, grupuri construite pe principiul dominării si violentei, maturizarea nesănătoasă a sexualității, infractionalitate infantilă”. Domnilor care faceți pe acolo proiecte, este vorba despre vârsta preșcolară, între 3 și 5 ani. Vorbim despre maturizarea nesănătoasă a sexualității, infracționalitate infantile. Mai departe, de asemenea, se spune că familiile elevilor participanți sunt prezente și ele aici și ele aici ...deci participă și familiile. Parcă era doar pentru 5 000 de copii? Nu se specifică unde sunt acești 5 000 de copii, unde își desfășoară activitatea, în sală de clasă sau în curtea școlii? Bugetul: 1200 lei/copil. Zice că ne trebuie excursie de 200 lei o dată pe lună. De ce? Teatru 15 lei de 2 ori pe lună, material de 200 lei, catering de 25 lei. Vă aduc aminte trei mese pe zi care sunt pentru copiii din grădinițele noastre între 15-17 ron/copil/zi. De asemenea, la final, după ce avem acest buget care nu înțelegem dacă este cumulat, se spune că „vor fi angajate cadre didactice aflate în concediu de odihnă care vor fi plătite”, la fel și îngrijitoarele care nu apar în buget. Deci, este un proiect care nu are nicio legătură cu un aspect educativ și care nu prevede, în niciun caz, la câți membri se referă, care este spațiul unde se desfășoară activitatea, care sunt condițiile de participare, cum se face publicitatea pentru aceste proiecte, pentru acești copii, ș.a.m.d. Este un proiect energofag, pentru o firmă prietenă care nu va face altceva decât să se ocupe cu așa ceva, nicidecum Micii Magicieni. Aici, magia este doar să cheltuiască banul public. Să ni se explice: de ce nu sunt prinse în buget angajarea cadrelor didactice? Să ni se spună: câte cadre didactice sunt? Să ni se spună firmele de catering - unde sunt, câte sunt,

și în ce spații își desfășoară activitatea? Noi nu avem grădinițe, dar în schimb avem 5 000 de copii... Mulțumesc! N-am văzut în viața mea într-un proiect de consiliu local si sunt în al 12-lea an. Mulțumesc! 5                                                                                                     5

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Și noi mulțumim! Doamna director... prin amabilitatea domnului Cursaru să vă lase să răspundeți.

Dna director Roxana Nedelcu

Bună ziua și mulțumesc pentru întrebări. O să încerc să răspund câtor mai multe dintre ele, atât cât...

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Dar, mă scuzați doamna director, eu știu că dumneavoastră sunteți la Educație și Tineret. Trebuie cineva de la Sf. Andrei, nu cineva care să-i acopere pe cei de la Sf. Andrei care nu știu.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Domnul consilier! O lăsati să vorbească, din moment ce i-am dat cuvântul? Vă rog!

Dna director Roxana Nedelcu

încerc să ating cam toate punctele ridicate de dumneavoastră. Intervin pentru că proiectul este realizat în parteneriat, adică Sf. Andrei are o parte din competențele aferente implementării proiectului, Direcția învățământ cealaltă parte. Ați spus că în material (eu nu am citit materialul recunosc) se face referire că proiectul se adresează celor 5000 de preșcolari - este trecut numărul maxim al elevilor din sector. Experiența anului trecut, ne-ar indica faptul că avem înjur de 800-1000 de copii beneficiari. Din ce am discutat cu directorii grădinițelor, ne așteptăm anul acesta undeva la 700 - 800 de copii, în două luni. Asta înseamnă, având în vedere noile reglementări, și anume că un copil trebuie să beneficieze de un spațiu de 4,5 mp. în urma discuțiilor cu doamna inspector Breazu, inspector de management preșcolar - a rezultat că vom organiza această activitate de vară pentru copii în șapte grădinițe - dacă vreți vi le și spun - este vorba de Grădinița nr. 205, nr. 34, Căsuța Fermecată, Grădinița nr. 168, nr. 242, Moțoc și Paradisul Verde. Deci, vor fi 700-800 de copii, asta înseamnă 70-80 de grupe, vom avea nevoie de 140 de educatoare și 140 de îngrijitoare pe noile normative comunicate de Ministerul Educației Naționale în colaborare cu Ministerul Sănătății. Sunt norme specifice pentru activitatea Grădiniței de vară. Cadrele didactice și personalul de îngrijire vor fi plătite în sistem de plata cu ora pentru că sunt în perioada concediilor de odihnă, vor veni în activitate din concediu. Suma aferentă cheltuielilor salariale a fost prinsă în rectificarea bugetară deci, este un motiv în plus pentru rectificare. Apoi, tot prin intermediul unității de învățământ, vor fi asigurate cheltuielile cu materialele igienico-sanitare, dezinfectând, lămpi UV, sălile de clasă trebuie dotate cu astfel de echipamente. Pe semne, vor fi necesare și din septembrie când va începe anul școlar. Prin Centrul Multifuncțional „Sf. Andrei” vom avea acel pachet de servicii pe care atât preșcolarii, cât și părinții 1-au apreciat foarte mult anul trecut, și anume clasele opționale care vor fi realizate cu personalul asociației și prin voluntari - de aceea era acea referire la partea de voluntariat - care vor face activități de predare limbă străină, sport, dans și tot felul de activități practice. Conform recomandărilor ministerului, mare parte din ore se vor desfășura afară, în spațiu deschis. Și nu mai știu ce ați mai întrebat că ati întrebat mai mult. »

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Vă mai întreb, eu, acum un lucru.

Dna director Nedelcu Roxana

Vă rog!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Acum am înțeles, pentru că în proiect nu apare nicio idee că se desfășoară cu acordul anumitor grădinițe. Atunci, întrebarea mea pentru dumneavoastră, și este una simplă: în situația în care avem în jur de 115 copii în 7 unități școlare (pentru că șapte ați enumerat, deci, asta duce la aproximativ 800 de copii) nu înțeleg, de ce trebuie să luăm o firmă de catering când aceste grădinițe beneficiază de bucătărie proprie? Unde, în opinia mea, este mult mai controlat tot sistemul de hrană și controlul hranei pentru copii.

Dna director Nedelcu Roxana

O să vă spun de ce anul trecut am procedat tot la această variantă, de sistem catering, pentru că a ține bucătăria deschisă, în perioada concediului de odihnă, înseamnă mult mai multe costuri salariale decât dacă aș lua hrană preparată de la cineva. Deci, am administrator pe care trebuie să îl plătesc, în perioada concediului de odihnă, bucătărese, și parte de îngrijire, adică...

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Și cum puteți să faceți deplasările la Parcul Sebastian?

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

V-aș ruga, dacă se poate, să ne apropriem spre finalul dezbaterii. Deja...

Dna director Nedelcu Roxana

Părerea mea este că va fi limitată ieșirea din unități, adică activitățile în aer liber se vor desfășura în curte. Nu cred că va fi anul... anul trecut au fost în 5

excursii, au fost la muzee. Anul acesta nu cred că vor avea parte de astfel de activități datorită restricțiilor.

5                                                               »

Dl consilier Bîrsan Mihai

Da, doamna director, dar cum s-a ajuns la firma din Constanța? Dacă puteți să ne spuneți.

Dna director Nedelcu Roxana

Din păcate nu pot să vă spun acest lucru...

Dl Administrator Public Rareș Hopincă

Dacă îmi permiteți să intervin...

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Da, domnul Hopincă, vă rog! Haideți să mergem spre finalul dezbaterii.

Dl Administrator Public Rareș Hopincă

Cred că cu toate cele relatate de doamna director sunt extrem de explicite și detaliază un program, nu numai util, dar absolut necesar pentru Sectorul 5. îmi pare rău că există tendința de a transforma un astfel de program într-o dezbatere politică, care cred că nu își are rostul aici. Haideți să spunem totuși ce este important în acest proiect: este important că multe familii din Sectorul 5, familii de oameni care muncesc, vor putea să își ducă copiii la grădinițe, copiii să fie în siguranță în compania supravegheată de cadre didactice și cu costuri oferite de primărie. Sigur că există și o prioritizare a cererilor și așa mai departe. Deci, este... indiferent de toate aceste mici șicane pe care, cu regret constat că încearcă să ni le facă unii și alții, este un proiect absolut necesar pentru Sectorul 5, mai ales având în vedere structura socio-demografică. Deci, aș vrea să țineți cont, în primul rând de acest lucru, și după aceea să încercăm să găsim acul în carul cu fân, pe care sigur că putem să îl găsim inclusiv la Ministerul Educației astăzi, și putem să dăm naștere unei dezbateri politice care nu știu cât ne ajută, dar esențialul este următorul: niște sute de familii, poate chiar mii de familii din Sectorul 5, vor putea beneficia de un sprijin real pe timp de vară, pe care, dacă putem să îl oferim, haideți să îl oferim împreună! Nu văd...

Dl consilier Bîrsan Mihai

Dar de ce în aceste costuri?

Dl consilier Cursani Paul Gabriel

O altă întrebare, doamna director. Nu este prevăzut niciun cadru medical în cadrul acestui proiect. Cum rezolvați această situație?

Dna director Nedelcu Roxana

Vom merge exact ca anul trecut, pe doamnele asistente medicale din grădiniță, însă vom avea nevoie de două cadre medicale. Anul trecut a fost un parteneriat cu A.S.S.M.B. (Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București), dânșii ne-au ajutat prin prezența cadrelor medicale, doctori și asistente medicale în unitățile de învățământ. 9                                         9

Voiam să mai adaug și eu, cu permisiunea dumneavoastră, ceva în completarea colegului meu: da, într-adevăr, anul trecut când am inițiat acest proiect, eu, personal, am avut foarte mari emoții, pentru că este destul de greu de gestionat, odată pe partea de resursă umană (a-i convinge pe oameni să vină la serviciul, din concediu, nu este ușor pentru doamnele director) și apoi pentru că m-am temut, exact cum a subliniat domnul Cursaru, pe partea de catering, să nu avem probleme cu hrana copiilor, pentru că una este când o gătesc în bucătărie, alta este când o iau de la un operator economic. M-am bucurat la finalul proiectului, pentru că temerile mele nu s-au adeverit. Din discuțiile care au tot fost prin grădinițe, în perioada implementării proiectului, și părinții erau foarte mulțumiți, erau foarte mulțumiți, în primul rând de hrană, este unul dintre cele mai importante aspecte la categoria aceasta de elevi, mă rog, de beneficiari ai sistemului de educație, și de cursurile opționale. De asta vă spun că, bazându-mă pe experiența anului trecut cred că este modelul ok de a continua și anul acesta.

Și mai voiam să vă mulțumesc, nu știu... sper să mai am ocazia, nu știu dacă mai am ocazia, dar voiam să... apropo de chestia cu politizare și educație, știți că în educație nu trebuie să existe acest principiu, și mă bucur că ați fost destul de prezenți, indiferent de partidul politic, în Consiliile de Administrație. Domnii directori au simțit sprijinul dumneavoastră, și participarea dumneavoastră acolo, și pentru asta chiar voiam să vă mulțumim!

Di consilier Cursaru Paul Gabriel

Mulțumim și noi! Aș aprecia să vă spun că costul unui bilet la teatru este de trei ori mai scump decât este unul normal.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Domnul Cursaru, vă rog, ați luat cuvântul deja de șapte ori.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Mulțumesc! Aveți dreptate domnule președinte, mulțumesc!

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

O să dureze ședința foarte mult dacă nu o să ținem cont de niște lucruri. 5                  5                                                                                                        5                                                              9

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Nicio problemă!

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Să trecem la vot. Doamna secretar, vă rog!

Secretarul General Elena Luminița Petrescu

27.Boloș Florinei - pentru

 • 28 .Coandă Mihai - pentru

 • 29 .Danciu loan Bogdan - pentru

 • 30 .Florea Alexandra Cristina - pentru

 • 31 .Lazarov Alexandru Sebastian - pentru

 • 32 .Matei George - pentru

 • 33 .Matei Ion - pentru

 • 34 .Melnic Constantin Ion - pentru

 • 35 .Păpușă Valentin - pentru

 • 36 .Ploscaru George Alexandru - pentru

 • 37 .Stanciu Andreea Cristina - pentru

 • 38 .Țigănuș Marian - pentru

 • 39 .Agheorghiesei Emil - pentru

 • 40 .Gheorghe Ștefan - pentru

 • 41 .Bîrsan Mihai - împotrivă

 • 42 .Cursaru Paul Gabriel - împotrivă

 • 43 .Giurcă Augustin Răzvan - împotrivă

 • 44 . Jelea Bogdan Ion - abținere

 • 45 .Pop Claudia Ramona - împotrivă

 • 46 .Geamănă Dragoș - împotrivă

 • 47 .Niculescu Jacqueline Christina - împotrivă

 • 48 .Pîrtoacă Bogdan Sergiu - împotrivă

 • 49 .Udescu Șerbănel Mihail - împotrivă

Proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului educațional „Micii Magicieni”- Grădința de vară 2020 a fost adoptat cu 14 voturi pentru, 8 voturi împotrivă și 1 abținere.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Punctul 11 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Anexei nr. 1, Anexei nr. 2, Anexei nr. 3 ale Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 244/31.10.2019 și a Anexei nr. 4 a Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 156/24.07.2019. Doamna secretar, vă rog să supuneți la vot cu mențiunea că titlul corect este: Proiect de hotărâre privind asigurarea cadrului normativ de organizare și funcționare al Complexului Multifuncțional ”Sf. Andrei” - Sector 5.

Dl consilier Bîrsan Mihai

Aș avea o intervenție, dacă se poate.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Sigur!

Dl consilier Bîrsan Mihai

Dorim să știm: a câta schimbare de organigramă este aceasta? Fiindcă pe cea a primăriei au schimbat-o de două zeci și unu de ori. Având în vedere că în ultima perioadă primarul a demis din funcție mai mulți dintre directori, întrebăm dacă: și in acest caz schimbarea de organigramă va conduce la schimbarea directorului? Despre care știm că este asigurat de un interimar. Fiind o instituție cu un buget destul de generos și cheltuieli pe măsură, am vrea să ne asigurăm că acesta este gestionat corespunzător de un profesionist, cu studii de profil. Mulțumesc!

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Noi mulțumim! Domnul Geamănă, și dumneavoastră, vă rog!

Dl consilier Geamănă Dragoș

Dacă înțeleg bine, nu se mărește numărul de posturi, nu se angajează personal nou, nu este eliberat nimeni din funcție. Voiam să întreb: care sunt motivele pentru care este necesară această modificare?

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Am înțeles întrebarea, mulțumim domnilor consilieri. Domnul Hopincă, vă rog!

Dl Administrator Public Rareș Hopincă

O parte la întrebarea domnului Bîrsan a răspuns domnul Geamănă, ceea ce mă face să îi mulțumesc! în ceea ce privește întrebarea domnului Geamănă sunt niște mutări interdepartamentale, ceea ce vizează strict eficientizarea activității. Atât! Conducerea a considerat necesar o modificare în interiorul organigramei pentru eficientizarea activității.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Mulțumim, domnule Hopincă. Doamna Secretar, vă rog să mergem mai departe la vot!

Secretarul General Elena Luminița Petrescu

 • 1. Boloș Florinei - pentru

 • 2. Coandă Mihai - pentru

 • 3. Danciu loan Bogdan - pentru

 • 4. Florea Alexandra Cristina - pentru

 • 5. Lazarov Alexandru Sebastian - pentru

 • 6. Matei George - pentru

 • 7. Matei Ion - pentru

 • 8. Melnic Constantin Ion - pentru

 • 9. Păpușă Valentin - pentru

 • lO. Ploscaru George Alexandru - pentru

 • 1 l.Stanciu Andreea Cristina - pentru

 • 12 .Țigănuș Marian - pentru

 • 13 .Agheorghiesei Emil - pentru

 • 14 .Gheorghe Ștefan - pentru

 • 15 .Bîrsan Mihai - împotrivă

 • 16 .Cursaru Paul Gabriel - împotrivă

 • 17 .Giurcă Augustin Răzvan - împotrivă

 • 18 .Jelea Bogdan Ion - abținere

 • 19 .Pop Claudia Ramona - împotrivă

 • 20 .Geamănă Dragoș - abținere

 • 21 .Niculescu Jacqueline Christina - abținere

 • 22 .Pîrtoacă Bogdan Sergiu - abținere

 • 23 .Udescu Șerbănel Mihail - abținere

Proiect de hotărâre privind asigurarea cadrului normativ de organizare și funcționare al Complexului Multifuncțional ”Sf Andrei” - Sector 5 a fost adoptat cu 14 voturi pentru, 4 voturi împotrivă și 5 abțineri.

DI președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Trecem la punctul 12 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor de acordare și a tarifelor aferente pachetelor de servicii medicale oferite de către Unitățile de Medicină Dentară, Ecografîe și Radiologie dentară, Dermatologie, Fiziokinetoterapie, Nutriție, Urologie, Endocrinologie, Neurologie, Alergologie, Medicină internă, Recuperare medicală, O.R.L., Obstetrică - Ginecologie și Oftalmologie din cadrul Complexului Multifuncțional ”Sf Andrei”. Are cineva o întrebare?

Dl consilier Bîrsan Mihai

Eu am, domnule președinte! Am dori să știm dacă Complexul Multifuncțional „Sf. Andrei” și-a reluat activitatea la Liberty Mall. Nu de altceva, dar...

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Am înțeles întrebarea, dacă este cineva care poate să îi răspundă?

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Am și eu o întrebare după, domnule președinte.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Vă rog să o adresați, pentru că o să primiți, probabil, din aceeași parte răspunsul.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Mulțumesc! Voiam să știm în ce sens se modifică aceste criterii de acordare »                                                            5

a tarifelor aferente pachetelor, și dacă totodată se modifică și prețurile și care ar fi justificarea acestora? Mulțumesc!

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Mulțumim pentru întrebări! Domnul Hopincă, dacă sunteți drăguț!

Dl Administrator Public Rareș Hopincă

Majoritatea întrebărilor sunt punctuale, și aș prefera să vă răspundă, în scris, colegii de la Complexul Multifuncțional „Sf. Andrei”, nu vreau să greșesc în ceea ce spun. Din strategia noastră cu privire la activitatea Centrului vă pot spune următoarele: având în vedere contextul actual, marcat pe de o parte de pericolul pandemiei, pe de altă parte de situația economică nu tocmai favorabilă din perioada următoare, intenționăm să majorăm, pe cât posibil, numărul de beneficiari ai serviciilor Complexului Multifuncțional „Sf. Andrei”, în interiorul aceluiași buget. Cu alte cuvinte: cu aceleași sume cheltuite să atingem un număr mai mare de beneficiari de servicii, și să mergem strict în zonele în care oamenii au nevoie de serviciile Complexului, și nu și le pot permite. Aceasta este strategia și contextul general în care abordăm noi activitatea Complexului Multifuncțional „Sf. Andrei”. Ca o derivație a acestei strategii, sigur că sunt o serie de acte normative pe care vi le supun spre aprobare pentru a facilita activitatea Complexului. Mulțumesc!

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Mulțumim și noi, domnule administrator! Doamna secretar, vă rog să ne ajutați cu procedura de vot!

Secretarul General Elena Luminița Petrescu

 • 1. Boloș Florinei - pentru

 • 2. Coandă Mihai - pentru

 • 3. Danciu loan Bogdan - pentru

 • 4. Florea Alexandra Cristina - pentru

 • 5. Lazarov Alexandru Sebastian - pentru

 • 6. Matei George - pentru

 • 7. Matei Ion - pentru

 • 8. Melnic Constantin Ion - pentru

 • 9. Păpușă Valentin - pentru

 • 1O. Ploscaru George Alexandru - pentru

 • 11 .Stanciu Andreea Cristina - pentru

 • 12. Țigănuș Marian - pentru

 • 13. Agheorghiesei Emil - pentru

 • 14. Gheorghe Ștefan - pentru

 • 15. Bîrsan Mihai - împotrivă

 • 16 .Cursaru Paul Gabriel - împotrivă

 • 17 .Giurcă Augustin Răzvan - împotrivă

 • 18 .Jelea Bogdan Ion - abținere

 • 19 .Pop Claudia Ramona - împotrivă

 • 20 .Geamănă Dragoș - abținere

 • 21 .Niculescu Jacqueline Christina - abținere

 • 22 .Pîrtoacă Bogdan Sergiu - abținere

 • 23 .Udescu Șerbănel Mihai 1 - abținere

Proiectul de hotărâre privind aprobarea criteriilor de acordare și a tarifelor aferente pachetelor de servicii medicale oferite de către Unitățile de Medicină Dentară, Ecografic și Radiologie dentară, Dermatologie, Fiziokinetoterapie, Nutriție, Urologie, Endocrinologie, Neurologie, Alergologie, Medicină internă, Recuperare medicală, O.R.L., Obstetrică -Ginecologie și Oftalmologie din cadrul Complexului Multifuncțional ”Sf Andrei” a fost adoptat cu 14 voturi pentru, 4 voturi împotrivă și 5 abțineri.

DI președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Punctul 13 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Programului de evenimente al Centrului Cultural și de Tineret "Ștefan lordache”, pentru anul 2020. Are cineva vreo mențiune?

Dl consilier Bîrsan Mihai

Eu am, domnule președinte, cu permisiunea dumneavoastră la acest punct, vă rog să-mi acordați un timp puțin mai... având în vedere că ... din acest mandat, zic, să vă introduc un scurt bilanț.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

V-aș ruga să mergeți cât mai repede spre întrebare.

Dl consilier Bîrsan Mihai

Imediat! Centrul Cultural a adus în atenția consiliului organizarea de evenimente al Centrului Cultural, care numai culturale nu erau, și care nici noi nu le-am generat, respingând proiectele. întotdeauna ne-au fluturat pe la nas calendare anuale de evenimente modificate și remodificate, total inoportune și inutile comunității locale. De această dată, în contextul pandemiei, calendarul aprobat la începutul anului vine cu modificări electorale, am putea spune, deoarece au fost extinse perioadele de organizare cu bătaie spre lunile septembrie și octombrie. înainte de a solicita lămuririle pe care le aduce doamna directoare Mariana Stoica, care s-a dovedit a fi cel mai longeviv director dintre cei șase pe care Centrul i-a avut de la înființare, exceptându-1 pe domnul Hopincă. Desigur a fost și dumnealui director, dar a rămas ordonator. Parcă așa citisem în dispoziție, domnule administrator public, nu? în fine, revenind, am vrea să ni se explice oportunitatea achiziției de scenă, realizată recent, în contextul pandemiei justificând suma, am văzut că s-a dat 500 000 de lei, iar în trecut, a fost achiziționată la 30 000 de lei, de la aceeași firmă. Am dori să ni se explice: de ce unele evenimente care implică participarea elevilor nu au fost anulate în contextul pandemiei? Al condițiilor speciale de desfășurare a procesului didactic impus de aceasta, dar și cea a vacanței de vară? De asemenea, au rămas în calendare evenimente cu tematică sportivă care implică și ele mobilizarea copiilor din scoli... 5

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

O secundă, dați-mi voie să întrerup puțin. Doamna director Mariana Stoica? Sau cineva în măsură să răspundă pentru dumneaei? Cu rugămintea să fie atent.

Dl Administrator Public Rareș Hopincă

Da! Voi răspunde eu.

Dl consilier Bîrsan Mihai

Vreau să termin de vorbit, și după care să intervină. Am remarcat că la proiectele de la pozițiile opt, despre care știm că au fost organizate în anii trecuți sub patronajul primarului, cu implicarea doamnei Lavinia Șandru, care este și membru P.S.D. și jurnalist de carieră (la emisiunile dumneaei, primarul, fiind invitat aproape permanent). Am dori să știm, de la doamna director, dacă este vorba despre un barter care presupune ca doamnei Șandru să îi fie aprobate și achitate evenimentele, contra aparițiilor pe care i le facilitează primarului în presă?

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Mai aveți alte întrebări, domnule Bîrsan?

Dl consilier Bîrsan Mihai

Da, mai am. La fel, în ceea ce privește punctul cinci, știm că de această dată nu este vorba de doamna Șandru, ci despre domnul Chiriac, de la DC News. Dumnealui a organizat câteva conferințe la Hotel Marriott, în care primarul și-a prezentat proiectul său de suflet: o himeră, „Cartierul Viitorului”. De asemenea, primarul este o frecventă apariție pe site-ul de știri al domnului Chiriac. S-a scris în presă, recent, despre evenimente ale Centrului prin care s-au sustras contracte cu presa, iar în urma...

DI președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Domnul Bîrsan, îmi cer scuze că vă întrerup, dar v-aș ruga să fiți mai punctual cu întrebările, pentru că dacă faceți o expoziție atât de mare la toate întrebările, s-ar putea ca cel care o să vă răspundă să nu reușească să țină minte tot ceea ce...

Dl consilier Bîrsan Mihai

Păi se știe... 5

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Sau puteți să ne dați foaia de pe care citiți dumneavoastră și i-o dăm direct interlocutorului.

Dl consilier Bîrsan Mihai

Trebuia să faceți ședința în sala de ședință. Aveam loc, puteam să stăm la 2 m unul de altul... dar probabil de frică...

Dl viceprimar Marian Țigănuș

Conform situației de alertă, au voie numai 20 de persoane, noi suntem 26. Ordonanța a dat-o Guvernul României, care este liberal, din câte știu eu.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Vă rog cu întrebările foarte punctual...

Dl consilier Bîrsan Mihai

Vreau să știu cu Festivalul Hop șha șha, acest festival urmaș al lui Yakasha, alt eveniment făcut de domnul primar... acum vine cu muzică în festival... o să devenim o discotecă în aer liber...

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Aveți vreo întrebare, domnule consilier? 5                                                   7

DI consilier Bîrsan Mihai

Să ne spună și nouă: cum le face, cum le Învârtește...?

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Este vreo informație de care aveți nevoie și care nu se găsește în materialele pe care le-am primit cu toții?

Dl consilier Bîrsan Mihai

Aoleu! Păi ce întreb eu și ce răspundeți dumneavoastră?

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

De fapt, ce întrebați dumneavoastră?

Dl consilier Bîrsan Mihai

Aceste proiecte, care s-au anulat, de ce s-au anulat?

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Domnul Hopincă, vă rog frumos! Vă rog ca dumneavoastră să fiți mai operativ.

Dl Administrator Public Rareș Hopincă

O să îmi cer scuze, poate nu este cadrul, poate nu... dar grupul dumneavoastră, nu vreau să jignesc pe nimeni, a reușit o mare performanță: ați făcut un sublim eseu, de nivel de clasa a cincea, din care nu am înțeles nimic. Vă mărturisesc că nu am înțeles nimic.

Dl consilier Bîrsan Mihai

Trebuia să stați cu proiectul în față, ca să înțelegeți.

Dl Administrator Public Rareș Hopincă

Domnul Bîrsan, puneți, vă rog, întrebarea. Adică, nu am înțeles nimic. Pe cuvântul meu! Ați vrut să faceți o declarație politică din care nimeni nu a înțeles nimic. Ați făcut monografia unei instituții, din care am înțeles: că are scenă, nu are scenă, ați făcut, dar de ce faceți? Haideți să vă spun cum stau lucrurile de fapt!

Dl consilier Bîrsan Mihai

De ce ați cumpărat acea scenă de 500 000 de lei?

Dl Administrator Public Rareș Hopincă

Haideți să vă spun cum stau lucrurile!

Dl consilier Bîrsan Mihai

Ia uimiti-mă! 9

Dl Administrator Public Rareș Hopincă

Centrul Cultural și de Tineret Ștefan lordache, de la înființările sale, dacă doriți să facem o monografie, a implicat în activități, sigur că în mod repetat, în toți acești ani de zile, peste 100 000 de copii, în toate activitățile. Principala direcție de activitate a Centrului Cultural, care sigur, prin profil trebuie să facă evenimente, a fost organizarea de evenimente pentru copiii, a fost recompensarea elevilor cu rezultate deosebite în învățământ, a fost organizarea de excursii și evenimente culturale...

Dl consilier Bîrsan Mihai

De ce se ocupă de dat recompense la copii? Și nu departamentul de învățământ? J

Dl Administrator Public Rareș Hopincă

Pentru că are prevăzut în Regulamentul de Organizare și Funcționare. Dacă veți citi, veți vedea exact cu ce se ocupă Centrul Cultural, fix de ce trebuie. Și ca să vă răspund la întrebare: toate activitățile sunt adresate către beneficiari, în primul rând copii din Sectorul 5. Și dacă veți vedea în retrospectiva tuturor acestor evenimente veți înțelege și importanța acestei instituții, pentru că această instituție a redat mândria de a fi elev în Sectorul 5. Și ca să vă dau un exemplu foarte grăitor, vă spun următorul lucru: sunt foarte multe cereri de transfer din școlile din sectoarele limitrofe, în școlile din Sectorul 5. De ce? Pentru că aici, copiii sunt respectați, recompensați, beneficiază de rechizite gratuite, beneficiază de vouchere pentru carte școlară, beneficiază de burse, beneficiază de tot contextul adecvat ca procesul de învățământ să fie o plăcere, ci nu o corvoadă, iar rolul instituției despre care dumneavoastră ați făcut un eseu sublim a fost foarte, foarte important în toată această strategie de a reda elevului și părintelui bucuria de a merge la școală. Cred că ar trebui să vorbim și despre asta, nu doar despre răutăți pe care dumneavoastră le...

Dl consilier Bîrsan Mihai

Să îmi transmiteți și mie, de ce organizați zilele sectorului?

Dl Administrator Public Rareș Hopincă

Vă mulțumesc! 5

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Domnul Bîrsan, vă rog frumos... deja...

Dl consilier Bîrsan Mihai

De ce organizați ziua Sectorului, ziua Recoltei și Festivalul Toamnei? La o săptămână una după alta în timpul campaniei? Puteți să îmi spuneți?

Dl Administrator Public Rareș Hopincă

Bineînțeles! Am încercat să organizăm Festivalul Toamnei primăvara, dar nu ne-a ieșit. Și așa a trebuit să îl organizăm toamna. îmi pare rău pentru aspectul ăsta!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Am și eu o întrebare, dacă se poate, domnule președinte.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Vă rog frumos!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Colegul meu a întrebat, dar domnul Rareș Hopincă a reușit să... deci nu ne-a răspuns la întrebarea: de ce ne trebuie scenă de 500 000 de lei? Asta e altă situație. Eu aș vrea să întreb, și am urmărit atent pe calendarul de activități, că s-au reluat programe și proiecte care, sigur datorită efectului pandemic, acestea au încetat să mai existe. întrebarea pe care vreau să o pun este: care este eficiența sau care a fost strategia de a le repune, încă o dată, și de a le prelungi? în condițiile în care riscul pandemic este în continuare crescut, iar restricțiile publice, dacă vreți, sunt în continuare restrânse, ce strategii au fost? Pentru că, practic, noi nu am văzut nici un astfel de proiect acomodat, realizat și recioplit la situația actuală. Nu vedem decât aceleași proiecte, copy-paste, cu prelungire de activitate. Mulțumesc!

Dl Administrator Public Rareș Hopincă

Sigur că, în varianta pesimistă, această pandemie va continua sau va reveni cu efecte mult mai mari sau mai puțin importante. Putem adăuga și această strategie: să ne blocăm până trece pandemia, dar alegem, totuși, să fim pro activi. Sigur că, dacă va exista o nouă situație de urgență, o nouă pandemie, aceste programe nu vor fi puse în lucru, sau vor fi adaptate. însă, dacă totuși, această pandemia va trece, iar efectele ei vor fi din ce în ce mai scăzute de natură să permită organizarea acestor acțiuni și evenimente, considerăm noi cu efecte pozitive, dorim să avem mecanismele necesare pentru a le implementa. De ce? Pentru că sunt foarte mulți beneficiari din Sectorul 5, care au participat și au beneficiat de aceste acțiuni în trecut, care ne scriu și ne solicită să le continuăm.

Vă mulțumesc! 5

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Doamna secretar, vă rog să ne ajutați cu procedura de vot!

Secretarul General Elena Luminița Petrescu

 • 1. Boloș Florinei - pentru

 • 2. Coandă Mihai - pentru

 • 3. Danciu loan Bogdan - pentru

 • 4. Florea Alexandra Cristina - pentru

 • 5. Lazarov Alexandru Sebastian - pentru

 • 6. Matei George - pentru

 • 7. Matei Ion - pentru

 • 8. Melnic Constantin Ion - pentru

 • 9. Păpușă Valentin - pentru

 • lO. Ploscaru George Alexandru - pentru

 • 11 .Stanciu Andreea Cristina - pentru

 • 12. Țigănuș Marian - pentru

 • 13. Agheorghiesei Emil - pentru

 • 14. Gheorghe Ștefan - pentru

 • 15. Bîrsan Mihai - împotrivă

 • 16 .Cursaru Paul Gabriel - împotrivă

 • 17 .Giurcă Augustin Răzvan - împotrivă

 • 18 .Jelea Bogdan Ion - abținere

 • 19 .Pop Claudia Ramona - împotrivă

 • 20 .Geamănă Dragoș - împotrivă

 • 21 .Niculescu Jacqueline Christina - împotrivă

 • 22 .Pîrtoacă Bogdan Sergiu - împotrivă

 • 23 .Udescu Șerbănel Mihail - împotrivă

Proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Programului de evenimente al Centrului Cultural și de Tineret "Ștefan lordache", pentru anul 2020 a fost adoptat cu 14 voturi pentru, 8 voturi împotrivă și 1 abținere.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Mulțumim! Mergem mai departe spre punctul 14 de pe ordinea de zi -Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii proiectului "Academia copiilor"pentru perioada august 2020- septembrie 2021.

Dl consilier Bîrsan Mihai

Vreau eu să intervin. Acum o să fiu mai...

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Da, dar vă rog frumos....

Dl consilier Bîrsan Mihai

Vrem să întrebăm dacă tot doamna Cimpoieru a propus acest proiect? Dacă da, de ce nu se organizează prin Direcția de învățământ? Centrul Cultural neavând în R.O.F. să organizeze activități tip afther-school. Și câte departamente din autoritatea locală organizează și finanțează activități de afther-school? Activitatea se va desfășura în containerele amplasate în curțile unor școli? Dacă se poate să ne lămurească cineva...

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Am înțeles întrebarea, domnule consilier! Vă întrerup pentru că deja ați acaparat prea mult ședința asta. Vă rog frumos, domnule Hopincă, dacă puteți să răspundeți unicei întrebări a domnului consilier.

Dl Administrator Public Rareș Hopincă

Nu știu persoana fizică sau juridică ce va desfășură respectivul eveniment, dar nici nu cred că este cazul să personalizăm din nou un proiect de interes public. Haideți să ne referim la interesul primordial al copiilor din sector, și să nu personalizăm sau să politizăm orice acțiune doar pentru că așa trebuie.

DI consilier Bîrsan Mihai

Dacă Centru] Cultural nu are...

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Domnule Bîrsan, nu v-am dat cuvântul! Dacă mai interveniți fără să vă dau cuvântul o să fiu nevoit să iau niște măsuri tehnice.

5

Dl Administrator Public Rareș Hopincă

Este necesar să ne uităm la beneficiile unor proiecte...

Dl consilier Bîrsan Mihai

Nu este necesar...

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Domnule Bîrsan! De la secretariat, se poate să îi oprim microfonul domnului Bîrsan?

Dl Administrator Public Rareș Hopincă

Nu aș vrea să intrăm în acest joc în care trebuie să contestăm orice proiect doar pentru că este o sarcină. înțeleg și perioada, haideți totuși să revenim la administrație. »

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Este deja mult prea politizată ședința aceasta, și nu cred că ne face cinste niciunuia dintre noi. Mai are cineva ceva de spus?

Dl viceprimar Marian Țigănuș

Eu vreau să iau cuvântul, domnule președinte.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Vă rog!

Dl viceprimar Marian Țigănuș

Fac un amendament la acest proiect: mărirea numărului de beneficiari (copiii de la clasele 0-IV) la 600, în loc de 200.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Mulțumim pentru propunere! Stimați colegi, vă rog frumos să votați prin intermediul doamnei secretar amendamentul propus de domnul viceprimar.

Secretarul General Elena Luminița Petrescu

 • 1. Boloș Florinei - pentru

 • 2. Coandă Mihai - pentru

 • 3. Danciu loan Bogdan - pentru

 • 4. Florea Alexandra Cristina - pentru

 • 5. Lazarov Alexandru Sebastian - pentru

 • 6. Matei George - pentru

 • 7. Matei Ion - pentru

 • 8. Melnic Constantin Ion - pentru

 • 9. Păpușă Valentin - pentru

 • lO. Ploscaru George Alexandru - pentru

 • 11 .Stanciu Andreea Cristina - pentru

 • 12. Țigănuș Marian - pentru

 • 13. Agheorghiesei Emil - pentru

 • 14. Gheorghe Ștefan - pentru

 • 15. Bîrsan Mihai - împotrivă

 • 16 .Cursaru Paul Gabriel - împotrivă

17,Giurcă Augustin Răzvan - împotrivă

 • 18 .Jelea Bogdan Ion - abținere

 • 19 .Pop Claudia Ramona - împotrivă

 • 20 .Geamănă Dragoș - abținere

 • 21 .Niculescu Jacqueline Christina - abținere

 • 22 .Pîrtoacă Bogdan Sergiu - abținere

 • 23 .Udescu Șerbănel Mihail - abținere

Amendamentul domnul Viceprimar de creștere a numărului de beneficiari copiii clasele O-IV de la 200 la 600 a fost adoptat cu 14 voturi pentru, 4 voturi împotrivă și 5 abțineri.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Mergem mai departe la votarea proiectului cu amendamentul deja aprobat. Doamna secretar.

Secretarul General Elena Luminița Petrescu

 • 1 . Boloș Florinei - pentru

 • 2 . Coandă Mihai - pentru

 • 3 . Danciu loan Bogdan - pentru

 • 4 . Florea Alexandra Cristina - pentru

 • 5 . Lazarov Alexandru Sebastian - pentru

 • 6 . Matei George - pentru

 • 7 . Matei Ion - pentru

 • 8 . Melnic Constantin Ion - pentru

 • 9 . Păpușă Valentin - pentru

 • lO .Ploscaru George Alexandru - pentru

 • 11 .Stanciu Andreea Cristina - pentru

 • 12 .Țigănuș Marian - pentru

 • 13 .Agheorghiesei Emil - pentru

 • 14 .Gheorghe Ștefan - pentru

 • 15 .Bîrsan Mihai - împotrivă

lâ.Cursaru Paul Gabriel - împotrivă

 • 17 .Giurcă Augustin Răzvan - împotrivă

 • 18 .Jelea Bogdan Ion - abținere

 • 19 .Pop Claudia Ramona - împotrivă

 • 20 .Geamănă Dragoș - abținere

 • 21 .Niculescu Jacqueline Christina - abținere

 • 22 .Pîrtoacă Bogdan Sergiu - abținere 23.Udescu Serbănel Mihail - abținere ~                                9

Proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii proiectului "Academia copiilor" pentru perioada august 2020- septembrie 2021 a fost adoptat cu 14 voturi pentru, 4 voturi împotrivă și 5 abțineri.

Dl viceprimar Marian Țigănuș

Stimați colegi, vă mulțumesc mult pentru votul acordat, mai ales în numele a peste 400 de familii care au făcut solicitări în această speță.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Mergem mai departe. Vă mulțumim pentru intervenție, domnule viceprimar. Punctul 15 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind completarea Anexei 3 la Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr. 27/20.02.2020 privind aprobarea Studiului de oportunitate privind modalitatea de gestiune a serviciului public de infrastructură la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București, stabilirea modalității de gestiune a serviciului public de infrastructură la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București, a Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de infrastructură, a Caietului de sarcini și a Contractului cadru de delegare a gestiunii serviciului public de infrastructură la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București. Nă. rog frumos, dacă are cineva întrebări, nu declarații politice sau... dacă nu...

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Eu as avea o întrebare. 5

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Vă rog!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Dacă a intrat în costuri și în Caietul de Sarcini... dacă a intrat totodată ca sarcina de serviciu și ca Planul General de acțiuni pe ziua de astăzi, ca mașinile și utilajele Infrastructură S.A. să fie prezente la conferința de presă a unui om politic, învârtindu-se acolo în stil golănesc? Dacă a intrat în caietul de sarcini astfel de atribuții? »

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

V-am rugat să nu mai faceți declarații politice, vă rog frumos!

DI consilier Cursaru Paul Gabriel

Atunci la sfârșit, la Diverse și îmi dați voie să...

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina

Dar au fost folositi banii contribuabililor...

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Stimați colegi, dacă vreți să aveți intervenții cu o oarecare tentă politică, v-aș ruga să păstrăm pentru Diverse, pentru că în timpul ședinței trebuie să ne ocupăm de administrație și de cetățeni, nu de politică. Vă rog frumos!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Bine, atunci referitor la administrație, la proiectul de hotărâre aș vrea să știu: în caietul de sarcini au apărut modificări? Și dacă sunt modificări ale tarifului... apar modificări ale tarifului sau a serviciilor? Pentru cetățeni, pentru populație.

Dl Administrator Public Rareș Hopincă

Proiectele supuse spre dezbatere la acest punct, și la punctul următor, vizează următorul lucru: din activitatea curentă a companiei a reieșit concluzia că există o serie de operațiuni care nu au fost cuprinse în primul studiu de oportunitate, în primul caiet de sarcini și în prima listă de tarife. După cum bine știți a fost o listă de tarife extrem de consistentă, probabil o mie de puncte, dacă rețin bine minte, și se mai adaugă o serie de operațiuni. Prin urmare: nu se modifică cele adoptate anterior, ci se adaugă o serie de operațiuni și fisele de tarife, conform legii. Mulțumesc!

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Mulțumim și noi, domnule Hopincă! Doamna secretar, vă rog să ne ajutați cu votul!

Secretarul General Elena Luminița Petrescu

 • 1 . Boloș Florinei - pentru

 • 2 . Coandă Mihai - pentru

 • 3 . Danciu loan Bogdan - pentru

 • 4 . Florea Alexandra Cristina - pentru

 • 5 . Lazarov Alexandru Sebastian - pentru

 • 6 . Matei George - pentru

 • 7 . Matei Ion - pentru

 • 8 . Melnic Constantin Ion - pentru

 • 9 . Păpușă Valentin - pentru

 • lO .Ploscaru George Alexandru - pentru

 • 11 .Stanciu Andreea Cristina - pentru

 • 12 .Țigănuș Marian - pentru

 • 13 .Agheorghiesei Emil - pentru

 • 14 .Gheorghe Ștefan - pentru

 • 15 .Bîrsan Mihai - împotrivă

lâ.Cursaru Paul Gabriel - împotrivă

 • 17 .Giurcă Augustin Răzvan - împotrivă

 • 18 .Jelea Bogdan Ion - abținere

 • 19 .Pop Claudia Ramona - împotrivă

 • 20 .Geamănă Dragoș - abținere

 • 21 .Niculescu Jacqueline Christina - împotrivă

 • 22 .Pîrtoacă Bogdan Sergiu - împotrivă

 • 23 .Udescu Serbănel Mihail - abținere 5                                                                 9

Proiectul de hotărâre privind completarea Anexei 3 la Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr. 27/20.02.2020 privind aprobarea Studiului de oportunitate privind modalitatea de gestiune a serviciului public de infrastructură la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București, stabilirea modalității de gestiune a serviciului public de infrastructură la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București, a Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de infrastructură, a Caietului de sarcini și a Contractului cadru de delegare a gestiunii serviciului public de infrastructură la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București a fost adoptat cu 14 voturi pentru, 6 voturi împotrivă și 3 abțineri.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Mergem mai departe spre punctul 16 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr. 52/27.02.2020privind aprobarea Listei tarifelor practicate de către S.C. Infrastructură DF5 S.A. pentru desfășurarea activităților delegate și a Contractului de delegare directă a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local - serviciului public de infrastructură la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București. Dorește cineva să ia cuvântul? Doamna secretar, vă rugăm, ajutați-ne cu votul!

Secretarul General Elena Luminița Petrescu

 • 1. Boloș Florinei - pentru

 • 2. Coandă Mihai - pentru

 • 3. Danciu loan Bogdan - pentru

 • 4. Florea Alexandra Cristina - pentru

 • 5. Lazarov Alexandru Sebastian - pentru

 • 6. Matei George - pentru

 • 7. Matei Ion - pentru

 • 8. Melnic Constantin Ion - pentru

 • 9. Păpușă Valentin - pentru

 • lO. Ploscaru George Alexandru - pentru

 • 1 l.Stanciu Andreea Cristina - pentru

 • 12 .Țigănuș Marian - pentru

 • 13 .Agheorghiesei Emil - pentru

 • 14 .Gheorghe Ștefan - pentru

 • 15 .Bîrsan Mihai - împotrivă

 • 16 .Cursaru Paul Gabriel - împotrivă

 • 17 .Giurcă Augustin Răzvan - împotrivă

 • 18 .Jelea Bogdan Ion - abținere

 • 19 .Pop Claudia Ramona - împotrivă

 • 20 .Geamănă Dragoș - împotrivă

 • 21 .Niculescu Jacqueline Christina - împotrivă

 • 22 .Pîrtoacă Bogdan Sergiu - împotrivă

 • 23 .Udescu Șerbănel Mihail - împotrivă

Proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr. 52/27.02.2020 privind aprobarea Listei tarifelor practicate de către S.C. Infrastructură DF5 S.A. pentru desfășurarea activităților delegate și a Contractului de delegare directă a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local - serviciului public de infrastructură la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București a fost adoptat cu 14 voturi pentru, 8 voturi împotrivă și 1 abțineri. 5

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Mulțumim! Mergem mai departe spre punctul 17 de pe ordinea de zi -Proiect de hotărâre privind aprobarea”Programului comun de acțiuni în vederea realizării unor proiecte de interes public pe raza sectorului 5”. Dacă are cineva vreo întrebare? Dacă nu, doamna secretar, vă rog să ne ajutați cu votul. Mulțumim!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Eu as avea o întrebare. 5

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Vă rog, întrebarea!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Este vorba de... la ce se referă? Mai detaliat, pentru că nu prea am înțeles la „Program comun”, pentru că mergeam pe principiul descentralizării și vreau înțeleg un pic unde se... unde vrea să se... unde ne îndreptăm cu acest proiect?

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Am înțeles întrebarea. Este cineva care poate să îl lămurească pe domnul consilier?

Dl Administrator Public Rareș Hopincă

Sigur! Programul comun de acțiuni se referă la posibilitatea ca instituțiile subordonate Consiliului Local de a coopera în funcție de atribuțiile fiecăreia pentru realizarea de proiecte în comun. Am constat, din practică, faptul că uneori proiectele și inițiativele foarte bune, din perspectiva interesului cetățeanului, au un termen de implementare foarte lung, din cauza lipsei unui cadru de cooperare între instituțiile administrației. Dacă vreți, este o problemă birocratică ce persistă nu numai la nivelul Sectorului 5, dar la nivel general, pe care încercăm să o soluționăm prin posibilitatea de a face protocoale directe și proiecte comune, în funcție de atribuțiile fiecărei instituții responsabile. După cum vedeți este un program cadru, generos care prevede ca toate instituțiile subordonate consiliului să poată genera, dezvolta proiecte în comun și atrage finanțări în comun. Mulțumesc!

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Mulțumim și noi, domnule administrator. Doamna secretar, vă rog să ne ajutați cu votul!

Secretarul General Elena Luminița Petrescu

 • 1. Boloș Florinei - pentru

 • 2. Coandă Mihai - pentru

 • 3. Danciu loan Bogdan - pentru

 • 4. Florea Alexandra Cristina - pentru

 • 5. Lazarov Alexandru Sebastian - pentru

 • 6. Matei George - pentru

 • 7. Matei Ion - pentru

 • 8. Melnic Constantin Ion - pentru

 • 9. Păpușă Valentin - pentru

 • lO. Ploscaru George Alexandru - pentru

 • 1 l.Stanciu Andreea Cristina - pentru

 • 12 .Țigănuș Marian - pentru

 • 13 .Agheorghiesei Emil - pentru

 • 14 .Gheorghe Ștefan - pentru

 • 15 .Bîrsan Mihai - împotrivă

16-Cursaru Paul Gabriel - împotrivă

 • 17 .Giurcă Augustin Răzvan - împotrivă

 • 18 .Jelea Bogdan Ion - abținere

 • 19 .Pop Claudia Ramona - împotrivă

 • 20 .Geamănă Dragoș - abținere

 • 21 .Niculescu Jacqueline Christina - împotrivă

 • 22 .Pîrtoacă Bogdan Sergiu - împotrivă

 • 23 .Udescu Șerbănel Mihail - abținere

Proiectul de hotărâre privind aprobarea "Programului comun de acțiuni în vederea realizării unor proiecte de interes public pe raza sectorului 5” a fost adoptat cu 14 voturi pentru, 6 voturi împotrivă și 3 abțineri.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Mulțumim, mergem mai departe spre punctul 18 - Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului "Avdives, khetar”, în vederea finanțării acestuia prin intermediul Fondului Român de Dezvoltare Socială. Dacă e cineva cu vreo întrebare, vă rugăm!

Dl consilier Bîrsan Mihai

înțeleg că este vorba despre un proiect din Fonduri Europene, cu traducerea am rămas puțin în urmă. Ar putea să ne ajute Centru Cultural? Am remarcat în calendarul evenimentelor și cursuri de învățarea limbilor străine rare, așa că ne poate lămuri, dar nefiind semnatarii rapoartelor de specialitate, doamna director Alina Neagu? Dacă poate să ne spună.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Este cineva care poate să...

Domnul Administrator Public Hopincă Rareș

Nu văd ce legătură are Centrul Cultural cu proiectul de hotărâre. Dacă mă lămuriți? Ca să vă pot răspunde, cu drag.

Dl consilier Bîrsan Mihai

Cine e inițiator? 5

Domnul Administrator Public Hopincă Rareș

Este Direcția de Dezvoltare, inițiatorul proiectului.

Dl consilier Bîrsan Mihai

Cineva de la Direcția de Dezvoltare.

Domnul Administrator Public Hopincă Rareș

Este vorba despre un proiect depus pentru atragere de finanțare nerambursabilă prin granturi norvegiene, depus împreună cu o asociație. Titlul proiectului este în limba romani, și cred că vă poate ajuta colegul consilier 74

Gheorghe Ștefan. Linia era dedicată comunității rome. Am ales să accesăm această finanțare nerambursabilă. Am intrat în procesul de evaluare și cel mai probabil proiectul va fi selectat spre finanțare, iar aprobarea acestuia în consiliul local este un pas premergător semnării contractului de finanțare. Dacă sunt necesare alte informații, cu drag.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Mulțumim frumos, domnule administrator public! Doamna Secretar, vă rugăm!

Dna Secretar General Elena Luminița Petrescu

 • 1. Boloș Florinei- pentru

 • 2. Coandă Mihai-pentru

 • 3. Danciu loan -pentru

 • 4. Florea Alexandra Cristina-pentru

 • 5. Lazarov Alexandru Sebastian-pentru

 • 6. Matei George-pentru

 • 7. Matei Ion -pentru

 • 8. Melnic Constantin lon-pentru

 • 9. Păpușă Valentin-pentru

 • lO. Ploscaru George Alexandru-pentru

1 l.Stanciu Andreea Cristina-pentru

 • 12 .Țigănuș Marian-pentru

 • 13 .Agheorghiesei Emil-pentru

 • 14 .Gheorghe Ștefan - pentru

Dl consilier Gheorghe Ștefan

Dacă nici pentru țigani nu votați, să mă ierte Dumnezeu...

Dna Secretar General Elena Luminița Petrescu

 • 15 .Bîrsan Mihai-împotrivă

Dl consilier Gheorghe Ștefan

îți spun eu de ce ești împotrivă. îți spun eu...

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

l-a spuneți, domnule Ștefan, titlul. Faceți traducerea să vedem dacă votează domnul Bîrsan pentru.

Dl consilier Gheorghe Ștefan

Stați două secunde. S-a împrietenit de curând cu Păun și nu vrei să votezi pentru... Hai lasă-mă...

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Domnule consilier vă rog, suntem în zona administrativă, ce înseamnă din curiozitate?

Dl consilier Gheorghe Ștefan

Nu spun deloc!

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Mergem mai departe.

Dna Secretar General Elena Luminița Petrescu

 • 16 .Cursaru Paul Gabriel - împotrivă.

 • 17 .Giurcă Augustin Răzvan-împotrivă

 • 18 .Jelea Bogdan lon-abținere

 • 19 .Pop Claudia Ramona-împotrivă

 • 20 .Geamănă Dragoș-abținere

 • 21 .Niculescu Jacqueline Christina- abținere

 • 22 .Pîrtoacă Bogdan Sergiu- abținere

 • 23 .Udescu Șerbănel Mihail- abținere

Proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului "Avdives, khetar”, în vederea finanțării acestuia prin intermediul Fondului Român de Dezvoltare Socială a fost adoptat cu 14 voturi pentru, 4 voturi împotrivă și 5 abțineri.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Punctul 19 de pe ordinea de zÂ-Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Sectorului 5 pe o perioada de cel mult 3 luni. Ce propuneri avem?

Dl consilier Ploscaru George Alexandru

Propunerea grupului P.S.D. este domnul Alexandru Sebastian Lazarov.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Altcineva, altă propunere?

Dl consilier Bîrsan Mihai

Din partea grupului P.N.L. este domnul Cursaru Paul Gabriel.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Am înțeles, altă propunere?

Dl consilier Gheorghe Ștefan

Din partea consilierului independent îl propun pe Alexandru Sebastian Lazarov.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Mulțumesc! Deci, vor fi două propuneri, care vor fi supuse votului de către doamna secretar. Fiecare persoană cu pentru sau împotrivă.

Dl consilier Geamănă Dragos

Din partea grupului U.S.R. este doamna Niculescu Jacqueline Christina.

Dna Secretar General Elena Luminița Petrescu

începem cu votul pentru doamna Niculescu Jacqueline Christina;

 • 1. Boloș Florinei- împotrivă

 • 2. Coandă Mihai-împotrivă

 • 3. Danciu loan -pentru

 • 4. Florea Alexandra Cristina-împotrivă

 • 5. Lazarov Alexandru Sebastian-abtinere 9

 • 6. Matei George-împotrivă

 • 7. Matei Ion -împotrivă

 • 8. Melnic Constantin lon-împotrivă

 • 9. Păpușă Valentin- împotrivă

 • lO. Ploscaru George Alexandru- împotrivă

1 l.Stanciu Andreea Cristina- împotrivă

 • 12 .Țigănuș Marian- împotrivă

 • 13 .Agheorghiesei Emil- împotrivă

 • 14 .Gheorghe Ștefan-împotrivă

 • 15 ,Bîrsan Mihai-pentru

16-Cursaru Paul Gabriel-pentru

 • 17 .Giurcă Augustin Răzvan-pentru

 • 18 .Jelea Bogdan lon-pentru

 • 19 .Pop Claudia Ramona-pentru

 • 20 .Geamănă Dragoș-pentru

 • 21 .Niculescu Jacqueline Christina- pentru

 • 22 .Pîrtoacă Bogdan Sergiu- pentru

 • 23 .Udescu Șerbănel Mihail-pentru

Dna Secretar General Elena Luminița Petrescu

Continuăm cu votul pentru domnul Cursaru Paul Gabriel:

 • 1. Boloș Florinei-împotrivă

 • 2. Coandă Mihai-împotrivă

 • 3. Danciu loan -împotrivă

 • 4. Florea Alexandra Cristina-împotrivă

 • 5. Lazarov Alexandru Sebastian-împotrivă

 • 6. Matei George-împotrivă

 • 7. Matei Ion -împotrivă

 • 8. Melnic Constantin lon-împotrivă

 • 9. Păpușă Valentin- împotrivă

 • lO. Ploscaru George Alexandru- împotrivă

1 l.Stanciu Andreea Cristina- împotrivă

 • 12 .Țigănuș Marian- împotrivă

 • 13 .Agheorghiesei Emil- împotrivă

14,Gheorghe Ștefan-împotrivă

 • 15 .Bîrsan Mihai-pentru

lâ.Cursaru Paul Gabriel-pentru

 • 17 .Giurcă Augustin Răzvan-pentru

 • 18 .Jelea Bogdan lon-pentru

 • 19 .Pop Claudia Ramona-pentru

 • 20 .Geamănă Dragoș-pentru

2LNiculescu Jacqueline Christina- pentru

 • 22 .Pîrtoacă Bogdan Sergiu- pentru

 • 23 .Udescu Șerbănel Mihail-pentru

Dna Secretar General Elena Luminița Petrescu

Continuăm cu votul pentru domnul Lazarov Alexandru Sebastian, vă rog:

 • 1. Boloș Florinei- pentru

 • 2. Coandă Mihai-pentru

 • 3. Danciu loan-pentru

 • 4. Florea Alexandra Cristina-pentru

 • 5. Lazarov Alexandru Sebastian-pentru

 • 6. Matei George-pentru

 • 7. Matei Ion -pentru

 • 8. Melnic Constantin lon-pentru

 • 9. Păpușă Valentin-pentru

 • lO. Ploscaru George Alexandru-pentru

 • 11 .Stanciu Andreea Cristina-pentru

 • 12. Țigănuș Marian-pentru

 • 13. Agheorghiesei Emil-pentru

 • 14. Gheorghe Ștefan-pentru

 • 15. Bîrsan Mihai-împotrivă

 • 16 .Cursaru Paul Gabriel-împotrivă

 • 17 .Giurcă Augustin Răzvan-împotrivă

 • 18 .Jelea Bogdan lon-abținere

 • 19 .Pop Claudia Ramona-împotrivă

 • 20 .Geamănă Dragoș-împotrivă

 • 21 .Niculescu Jacqueline Christina- împotrivă

 • 22 .Pîrtoacă Bogdan Sergiu- împotrivă

 • 23 .Udescu Șerbănel Mihail- abținere

Dl consilier Dragoș Geamănă

Să aflăm și rezultatul votului.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Să rugăm secretariatul să ne spună. Sincer, nici eu nu am făcut socoteala exact. Cei de la tehnic ne pot ajuta cu numărătoarea pentru voturi?

Dna Secretar General Elena Luminița Petrescu

Rezultatul votului este următorul:

 • -pentru doamna Niculescu Jacqueline Christina avem: 10 voturi pentru, 12 voturi împotrivă și o abținere;

 • -pentru domnul Cursaru Paul Gabriel avem: 9 voturi pentru și 14 voturi împotrivă;

-pentru domnul Lazarov Alexandru Sebastian avem: 14 voturi pentru, 7 împotrivă și 2 abțineri;

Din sală

Concluzia?

Dna Secretar General Elena Luminița Petrescu

Concluzia: Domnul Lazarov Alexandru Sebastian rămâne președinte.

Dl consilier Geamănă Dragoș

Felicitări, domnule Lazarov!

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Mulțumesc! Primul punct de pe ordinea de zi suplimentară, sau 20 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind acordarea ajutorului financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă, din bugetul local al Sectorului 5 și aprobarea Metodologiei de lucru. Dacă avem vreo intervenție? Dacă nu, doamna Secretar vă rugăm să ne ajutați.

Dna consilier Pop Claudia Ramona

Aș avea eu. Este cel cu P.U.D.-ul, da ?

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Nu. Cu serviciile de bonă - Proiect de hotărâre privind acordarea ajutorului financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă, din bugetul local al Sectorului 5 și aprobarea Metodologiei de lucru.

Dna consilier Pop Claudia Ramona

A, nu, nu. îmi cer scuze!

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

La acest proiect avem vreo intervenție?

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Eu aș avea o simplă intervenție și nu mai intervin pe urmă. Intervenția este în felul următor: cum credeți dumneavoastră că putem să apreciem niște proiecte care au venit cu 20 de minute înaintea începerii ședinței? Când deja ședințele de comisie pe care le-am făcut online erau închise.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Dacă nu mă înșel, proiectul a fost transmis de marți.

Dna Secretar General Elena Luminița Petrescu

Aceste proiecte au fost trimise de marți. Marți după amiază le aveți deja primite.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Cu alte cuvinte îmi confirmați că unele suplimentare sunt de acum 20 minute, înainte de începerea ședinței.

Dna Secretar General Elena Luminița Petrescu

Acestea sunt de marți, cele la care vă referiți, de la D.G.A.S.P.C., sunt trimise marți. 5

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Domnule Cursaru, vă rog frumos, pentru operativitatea ședinței, aveți întrebare pentru acest punct?

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Nu!

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Mulțumesc! Doamna Secretar, vă rugăm să ne ajutați cu procedura de vot.

Dna Secretar General Elena Luminița Petrescu

 • 1. Boloș Florinei- pentru

 • 2. Coandă Mihai-pentru

 • 3. Danciu loan-pentru

 • 4. Florea Alexandra Cristina-pentru

 • 5. Lazarov Alexandru Sebastian-pentru

 • 6. Matei George-pentru

 • 7. Matei Ion -pentru

 • 8. Melnic Constantin lon-pentru

 • 9. Păpușă Valentin-pentru

 • lO. Ploscaru George Alexandru-pentru

 • 11 .Stanciu Andreea Cristina-pentru

 • 12. Țigănuș Marian-pentru

 • 13. Agheorghiesei Emil-pentru

 • 14. Gheorghe Ștefan-pentru

 • 15. Bîrsan Mihai-împotrivă

 • 16 .Cursaru Paul Gabriel-împotrivă

 • 17 .Giurcă Augustin Răzvan-împotrivă

 • 18 .Jelea Bogdan lon-abținere

 • 19 .Pop Claudia Ramona-împotrivă

 • 20 .Geamănă Dragoș-abținere

 • 21 .Niculescu Jacqueline Christina- abținere

 • 22 .Pîrtoacă Bogdan Sergiu- abținere

 • 23 .Udescu Serbănel Mihail- abținere 9                                                               9

Proiectul de hotărâre privind acordarea ajutorului financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă, din bugetul local al Sectorului 5 și aprobarea Metodologiei de lucru a fost adoptat cu 14 voturi pentru, 4 voturi împotrivă și 5 abțineri.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Mergem mai departe spre punctul 2 de pe ordinea de zi suplimentară, sau 21 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind modificarea punctului 3 din anexa H.C.L. Sector 5 nr. 15/2017 privind stabilirea tipurilor de servicii acordate la domiciliul persoanelor vârstnice, prin intermediul DGASPC Sector 5, a costului acestor servicii, precum și a cuantumului contribuției persoanelor. Are cineva vreo întrebare? A spus cineva ceva?

Dna consilier Pop Claudia Ramona

Aș vrea să știu și eu, care sunt de fapt proiectele? Nu le știu ordinea. Ziceți-mi și mie cu ce începe.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Păi nu le-am citit mai devreme? Proiect de hotărâre privind modificarea punctului 3 din anexa H.C.L. Sector 5 nr. 15/2017privind stabilirea tipurilor de servicii acordate la domiciliul persoanelor vârstnice, prin intermediul DGASPC Sector 5, a costului acestor servicii, precum și a cuantumului contribuției persoanelor.

Dna consilier Pop Claudia Ramona

Aici am și eu de adresat niște întrebări, dacă se poate.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Vă rog!

Dna consilier Pop Claudia Ramona

Vreau să știu și eu în condițiile în care s-au solicitat informări cu privire la populație încă din ianuarie, și din ianuarie până în prezent nu s-a făcut absolut nimic, cum a fost posibil ca în termen de o zi să obțineți toate aceste avize și să faceți și proiectul? Adică este un proiect suplimentar pe ordinea de zi și într-o singură zi ați obținut toate aceste avize — unu.

Doi - există și avizul comisiei de urbanism? Deoarece pe mail nu avem atașat avizul comisiei de urbanism. Dacă este favorabil sau nu este favorabil? Atât 5

mă interesează.

Dna Secretar General Elena Luminița Petrescu

Sunteți în eroare, suntem la punctul 2 de pe ordinea suplimentară. Este altceva. Este un proiect al D.G.A.S.P.C.-ului.

Dna consilier Pop Claudia Ramona

Ok, scuze atunci.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Doamna secretar, ne ajutați cu votul? Vă rugăm!

Dna Secretar General Elena Luminița Petrescu

 • 1. Boloș Florinei-pentru

 • 2. Coandă Mihai-pentru

 • 3. Danciu loan-pentru

 • 4. Florea Alexandra Cristina-pentru

 • 5. Lazarov Alexandru Sebastian-pentru

 • 6. Matei George-pentru

 • 7. Matei Ion -pentru

 • 8. Melnic Constantin lon-pentru

 • 9. Păpușă Valentin-pentru

 • lO. Ploscaru George Alexandru-pentru

1 l.Stanciu Andreea Cristina-pentru

 • 12 .Țigănuș Marian-pentru

 • 13 .Agheorghiesei Emil-pentru

 • 14 .Gheorghe Ștefan-pentru

 • 15 .Bîrsan Mihai-împotrivă

 • 16 .Cursaru Paul Gabriel-împotrivă

 • 17 .Giurcă Augustin Răzvan-împotrivă

 • 18 .Jelea Bogdan lon-abținere

 • 19 .Pop Claudia Ramona-împotrivă

 • 20 .Geamănă Dragoș-împotrivă

 • 21 .Niculescu Jacqueline Christina- împotrivă

 • 22 .Pîrtoacă Bogdan Sergiu- împotrivă

 • 23 .Udescu Șerbănel Mihail- împotrivă

Proiect de hotărâre privind modificarea punctului 3 din anexa H.C.L. Sector 5 nr. 15/2017privind stabilirea tipurilor de servicii acordate la domiciliul persoanelor vârstnice, prin intermediul DGASPC Sector 5, a costului acestor servicii, precum și a cuantumului contribuției persoanelor a fost adoptat cu 14 voturi pentru, 8 voturi împotrivă și 1 abținere.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Mergem mai departe spre punctul 3 de pe ordinea de zi suplimentară, punctul 22 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea anexei nr. 1 la H.C.L. Sector 5 nr. 51/2019 privind aprobarea Metodologiei de lucru referitoare la acordarea beneficiilor sociale cu titlul de ajutor de urgență de la bugetul local al Sectorului 5.

Intervenții? Doamna secretar, vă rugăm!

Dna Secretar General Elena Luminița Petrescu

 • 1. Boloș Florinei- pentru

 • 2. Coandă Mihai-pentru

 • 3. Danciu loan -pentru

 • 4. Florea Alexandra Cristina-pentru

 • 5. Lazarov Alexandru Sebastian-pentru

 • 6. Matei George-pentru

 • 7. Matei Ion -pentru

 • 8. Melnic Constantin lon-pentru

 • 9. Păpușă Valentin-pentru

 • lO. Ploscaru George Alexandru-pentru

 • 11 .Stanciu Andreea Cristina-pentru

 • 12. Țigănuș Marian-pentru

 • 13. Agheorghiesei Emil-pentru

 • 14. Gheorghe Ștefan-pentru

 • 15. Bîrsan Mihai-împotrivă

 • 16 .Cursaru Paul Gabriel-împotrivă

 • 17 .Giurcă Augustin Răzvan-împotrivă

 • 18 . Jelea Bogdan lon-abținere

 • 19 .Pop Claudia Ramona-împotrivă

 • 20 .Geamănă Dragoș-împotrivă

 • 21 .Niculescu Jacqueline Christina- împotrivă

 • 22 .Pîrtoacă Bogdan Sergiu- împotrivă

 • 23 .Udescu Șerbănel Mihail- împotrivă

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 14 voturi pentru, 8 voturi împotrivă și 1 abținere.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Punctul 4 de pe ordinea de zi suplimentară, punctul 23 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind inițierea unor proiecte sociale de acordare a beneficiilor sociale de la bugetul local al Sectorului. Doamna Secretar, dacă nu s-a înscris nimeni la cuvânt, vă rugăm!

Dna consilier Pop Claudia Ramona

Dar aș zice să citiți titlul proiectului, eu nu cunosc ordinea! Vreau să citiți si ordinea. 5

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Am citit la început.

Dna consilier Pop Claudia Ramona

Vreau să reluăm, să știm și noi ce votăm aici.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Am votat ordinea de zi o data. Proiect de hotărâre privind inițierea unor proiecte sociale de acordare a beneficiilor sociale de la bugetul local al Sectorului.

Dna consilier Pop Claudia Ramona

Ok, mulțumesc.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Mulțumesc și eu! Doamna Secretar, vă rog!

Dna Secretar General Elena Luminița Petrescu

 • 1. Boloș Florinei- pentru

 • 2. Coandă Mihai-pentru

 • 3. Danciu loan-pentru

 • 4. Florea Alexandra Cristina-pentru

 • 5. Lazarov Alexandru Sebastian-pentru

 • 6. Matei George-pentru

 • 7. Matei Ion -pentru

 • 8. Melnic Constantin lon-pentru

 • 9. Păpușă Valentin-pentru

 • lO. Ploscaru George Alexandru-pentru

1 l.Stanciu Andreea Cristina-pentru

 • 12 .Țigănuș Marian-pentru

 • 13 .Agheorghiesei Emil-pentru

 • 14 .Gheorghe Ștefan-pentru

 • 15 .Bîrsan Mihai-împotrivă

 • 16 .Cursaru Paul Gabriel- împotrivă

 • 17 .Giurcă Augustin Răzvan-împotrivă

 • 18 .Jelea Bogdan lon-abținere

 • 19 .Pop Claudia Ramona-împotrivă

 • 20 .Geamănă Dragoș-împotrivă

 • 21 .Niculescu Jacqueline Christina- împotrivă

 • 22 .Pîrtoacă Bogdan Sergiu- împotrivă

 • 23 .Udescu Șerbănel Mihail- împotrivă

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 14 voturi pentru, 8 voturi împotrivă și 1 abținere.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Mergem mai departe spre punctul 5, sau 24 de pe ordinea de zi- Proiect de hotărâre privind finanțarea activităților desfășurate de Asociația Grupul de Acțiune Locală "împreună dezvoltăm sectorul 5”. Cel cu G.A.L.-ul

Cel cu G.A.L.-ul despre care zicea mai devreme domnul Cursaru.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Da, chiar vreau să intervin aici, dacă îmi permiteți.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Sigur! Mai este și altcineva care dorește să ia cuvântul? Nimeni. Vă rugăm, domnule Cursaru!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

La punctul 5 suplimentar, proiectul cu G.A.L.-ul, nu prea reiese, și nu vedem finanțarea pe proiecte. Aș vrea să știu: distribuția și valoarea lor, stadiul individual pentru fiecare proiect, stadiul de implementare al acestora, execuție, achiziție. Pentru că se dă o sumă de 12 milioane de lei, parcă așa am văzut acolo, și trebuie să știm exact distribuția pe proiecte, așa cum a fost ea înțeleasă, pentru că sunt convins că au venit către primărie niște facturi, niște contracte sau nu știu, ceva. Trebuie să existe documente justificative. Nu putem să finanțăm o sumă de X, fără să avem ceva în spate. Dacă greșesc să fiu și eu corectat să știu și eu despre ce e vorba. Mulțumesc! 9

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Domnule adminsitrator public Rareș Hopincă Hopincă.

Dl Administrator Public Rareș Hopincă

Finanțarea către asociația Grupul de Acțiune Locală se face pe programe, nu pe proiecte. Este exclus să fie facturi, să finanțăm facturi, nu! Grupul de Acțiune Locală „împreună să dezvoltăm Sectorul 5” este în proces de implementare a unui proiect prin mecanism D.L.R.C. (Dezvoltare Locală sub Responsabilitatea Comunității) de aproximativ 18 milioane de lei, din Fonduri Europene nerambursabile, gestionate prin Programe Operațional Regional și Programul Operațional cu Capital Uman. în cadrul acestor proiecte, programele de intervenție sunt două, extrem de clare și de mari și de importante pentru comunitate. Pe de o parte avem investițiile hard de infrastructură, de amenajări publice, de înființare de centre de zi și așa mai departe, ce vizează, în linii mari, intervenții de infrastructură finanțate prin Programul Operațional Regional. Intervenții soft care se referă la incluziune socială, la asistență socială, la promovarea educației, prevenirea abandonului școlar și creșterea gradului de participare la procesul de învățământ în comunitățile defavorizate, deoarece această asociație a început ca idee și a făcut strategia cu cele mai reputate O.N.G.-uri din România, mergând pe una dintre zonele defavorizate ale Sectorului 5, pentru că așa era ghidul la momentul respectiv, evident că necesita. La nivelul Sectorului 5 era mai mare. Nu ne putem orienta doar către zona Zăbrăuți, pentru care a primit Asociația Grupul de Acțiune Locală finanțare nerambursabilă, pentru că ar fi nedrept. în acest context proiectele care au fost documentate, analizate științific, printr-o strategie foarte bine realizată de către doamna sociolog Ana Bulai, au fost multiplicate la nivelul mai multor zone defavorizate din sector, pentru că Sectorul 5, are conform atlasului de zone marginalizate 14 la număr de astfel de zone, zone urbane marginalizate caracterizate prin paupertate severă. Și sunt o serie de indicatori: accesul la educație, la piața muncii, condițiile de locuire și așa mai departe. După acești indicatori au reieșit 14 zone vulnerabile. Evident, programele din G.A.L. au fost multiplicate la nivelul mai multor zone vulnerabile respectând în linii mari aceleași principii, aceleași necesități și aceleași rezultate previzionale. O parte din fonduri sunt folosite strict de finanțarea nerambursabilă pentru zona eligibilă. în principiu zona Zăbrăuți, cu o delimitare foarte clară pe străzi, pentru că așa cerea ghidul. Alte programe se desfășoară în celelalte zone defavorizate ale sectorului cu rezultate deja foarte, foarte bune. Vă invit și la Școala nr. 136 să vedeți cum arată Centrul Curaj, ce se întâmplă acolo cu copiii, de ce îngrijire beneficiază, de ce suport, de ce resurse materiale. Vă invit, de asemenea, la Școala nr. 147 să vedeți al doilea Centru Curaj, să vedeți cum un etaj întreg, dintr-o clădire care anterior fusese neutilizată într-o perioadă extrem de îndelungată, a fost transformată și a fost practic însuflețită prin Grupul de Acțiune Locală, prin voluntari, cu resurse materiale extrem de limitate. Toate aceste finanțări se duc către programele Grupului de Acțiune Locală și vă invit să vedeți și rezultatele acestor programe. Vă mulțumesc!

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Doamna secretar, vă rugăm să ne ajutați cu procedura de vot!

Dna Secretar General Elena Luminița Petrescu

 • 1. Boloș Florinei- pentru

 • 2. Coandă Mihai-pentru

 • 3. Danciu loan-pentru

 • 4. Florea Alexandra Cristina-pentru

 • 5. Lazarov Alexandru Sebastian-pentru

 • 6. Matei George-pentru

 • 7. Matei Ion -pentru

 • 8. Melnic Constantin lon-pentru

 • 9. Păpușă Valentin-pentru

 • lO. Ploscaru George Alexandru-pentru

1 l.Stanciu Andreea Cristina-pentru

 • 12 . Țigănuș Marian-pentru

 • 13 .Agheorghiesei Emil-pentru

 • 14 .Gheorghe Ștefan-pentru

 • 15 .Bîrsan Mihai-împotrivă

1 â.Cursaru Paul Gabriel- împotrivă

 • 17 .Giurcă Augustin Răzvan-împotrivă

 • 18 .Jelea Bogdan lon-abținere

 • 19 .Pop Claudia Ramona-împotrivă

 • 20 .Geamănă Dragoș-împotrivă

 • 21 .Niculescu Jacqueline Christina- împotrivă

 • 22 .Pîrtoacă Bogdan Sergiu- împotrivă

 • 23 .Udescu Șerbănel Mihail- împotrivă

Proiectul de hotărâre privind finanțarea activităților desfășurate de Asociația Grupul de Acțiune Locală „împreună dezvoltăm sectorul 5” a fost adoptat cu 14 voturi pentru, 8 voturi împotrivă și 1 abținere.

DI președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Mergem mai departe spre punctul 6 de pe lista suplimentară, sau 25 de pe ordinea de zi- Proiect de hotărâre privind aprobarea P. U.D. -Str. Telița nr. 15A, construire imobil locuințe colective P+2E cu funcțiune publică la parter.

Dacă nu e nimeni, doamna Secretar vă rugăm.

Dna consilier Pop Claudia Ramona

Eu aș avea ceva, cred că este cel pe care îl așteptam eu.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Vă rog!

Dna consilier Pop Claudia Ramona

Vreau să știu și eu, în primul rând, dacă: există avizul comisiei de urbanism? Este favorabil? Pentru că în momentul în care am primit proiectele nu era atașat acest aviz si nu știm dacă este favorabil sau nefavorabil. As vrea să știu 5                                            5                5                                                                                                                                            5                              5

cum e posibil ca într-o singură zi să aveți toate avizele? Aviz primar, aviz arhitect șef... adică toate au fost făcute într-o singură zi, în condițiile în care spre consultare publică a fost dat în ianuarie, și tot din ianuarie, până în prezent, nu s-a făcut nimic, iar azi s-au făcut toate actele. Și a treia întrebare: ce se întâmplă în condițiile în care acesta, fiind aprobat acest proiect de către P.M.B.... Adică îl supunem și noi spre aprobare și îl supune spre aprobare și Primăria Municipiului București în Consiliul General? Mulțumesc! Atât am de întrebat. 5                                                                                               5

Dl Viceprimar Țigănuș Marian

Deci, doamna consilier, proiectele de P.U.D. sunt discutate în comisia tehnică care este independentă de primărie. Comisia tehnică după ce studiază documentația depusă, dacă găsește că anumite documente nu au fost depuse la termen, se dă un termen pentru ca aceste documente să fie depuse. Probabil, atunci a depus documentele. Trebuie să ne luăm după numărul de înregistrare a ultimului document adus, la cererea comisiei tehnice, care v-am zis și subliniez încă odată: comisia este independentă de noi!

Doi: Faptul că astăzi s-a aprobat P.U.Z.-ul coordonator de sector nu exclude existența P.U.D.-ului. Vreau să vă amintesc că P.U.D.-urile se fac numai pentru suprafețe de 3000 de metri pătrați. P.U.Z.-ul coordonator... vă dați seama, comisia tehnică știa că e o concordanță cu P.U.Z.-ul coordonator aprobat azi de Consiliul General.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Mulțumim frumos domnule viceprimar pentru lămuriri! Doamna secretar, vă rugăm frumos să ne ajutați cu votul. Mulțumim!

Dna Secretar General Elena Luminița Petrescu

 • 1 . Boloș Florinei- pentru

 • 2 . Coandă Mihai-pentru

 • 3 . Danciu loan-pentru

 • 4 . Florea Alexandra Cristina-pentru

 • 5 . Lazarov Alexandru Sebastian-pentru

 • 6 . Matei George-pentru

 • 7 . Matei Ion -pentru

 • 8 . Melnic Constantin lon-pentru

 • 9 . Păpușă Valentin-pentru

 • lO .Ploscaru George Alexandru-pentru

 • 1 l.Stanciu Andreea Cristina-pentru

 • 12 .Țigănuș Marian-pentru

 • 13 .Agheorghiesei Emil-pentru

 • 14 .Gheorghe Ștefan-pentru

 • 15 .Bîrsan Mihai-împotrivă

lâ.Cursaru Paul Gabriel- împotrivă

 • 17 .Giurcă Augustin Răzvan-împotrivă

 • 18 .Jelea Bogdan lon-abținere

Dna consilier Pop Claudia Ramona

înainte de a vota vreau să fac o mențiune, domnule viceprimar, nu mi-ați răspuns la întrebarea dacă avem sau nu avem avizul comisiei de urbanism? M-ați răspuns că avem avizul comisiei tehnice.

Dl consilier Melnic Constantin Ion

Avem, doamnă!

Dl viceprimar Țigănuș Marian

Eu știu că-1 avem. 5

Dna consilier Pop Claudia Ramona

Eu nu l-am văzut atașat. 5

Dna Secretar General Elena Luminița Petrescu

 • 19 .Pop Claudia Ramona - împotrivă

 • 20 .Geamănă Dragoș-împotrivă

 • 21 .Niculescu Jacqueline Christina- împotrivă

 • 22 .Pîrtoacă Bogdan Sergiu- împotrivă

 • 23 .Udescu Șerbănel Mihail- împotrivă

Proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. - Str. Telița nr. 15A, construire imobil locuințe colective P+2E cu funcțiune publică la parte a fost adoptat cu 14 voturi pentru, 8 voturi împotrivă și 1 abținere.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Mergem mai departe spre punctul 7 de pe ordinea de zi suplimentară sau 26 de pe ordinea de zi- Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. - Intr. Comănesti nr. 4 construire imobil locuințe colective D+P+2E. avem întrebări? 9                                                                                               f

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Eu am o întrebare. Revin cu întrebarea domnule președinte...

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Vă rog!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Voiam să știu: cum putem să votăm noi pentru aceste proiecte când le-ați trimis cu 20 de minute înainte de începerea ședinței? Ele nici nu au fost prinse în ședințele comisiilor de specialitate. Nu au putut să treacă. Cum reușim noi să votăm niște proiecte pentru cetățenii locuitori ai Sectorului 5, neștiind ce este cu adevărat în ele? Nici nu putem să verificăm.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Domnul consilier Melnic, în calitate de președinte al comisiei de urbanism, ați dezbătut în comisie acest punct?

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Nu asta am întrebat domnule președinte, scuze.

Dl consilier Melnic Constantin Ion

Da!

DI președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Eu ca membru al comisiei știu același lucru, unul din punctele pe care le-ați adus în atenția noastră și anume că ele nu au fost dezbătute în comisie, pică.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Nu! Am spus altceva, mă scuzați domnule președinte de ședință, nu fac referire la comisia de urbanism. Noi în calitate de consilieri locali am primit documentele cu 20 de minute înainte de începerea ședinței. Astfel de proiecte nu au trecut măcar prin comisii. Eu vreau să verific cum trebuie. Cum putem noi să facem într-un fel încât să nu pară, să nu zic bătaie de joc, pentru Memorandum cu Spitalul Universitar București pe care l-ați trimis? Anexa lui ați trimis-o cu trei

minute înainte de începerea ședinței. Este pe email. Un document important pentru sănătatea locuitorilor Sectorului 5 îl trimiteți cu cinci minute, trei minute înainte...

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Domnule Cursaru, am înțeles întrebarea dumneavoastră. Dacă este cineva care dorește să răspundă, dacă nu o s-o rog pe doamna Secretar să trecem la vot.

Dna Secretar General Elena Luminița Petrescu

 • 1. Bolos Florinel-abtinere 5                                               »

 • 2. Coandă Mihai- abținere

 • 3. Danciu loan - abținere 5

 • 4. Florea Alexandra Cristina- abținere

 • 5. Lazarov Alexandru Sebastian- abținere 9

 • 6. Matei George-abținere

 • 7. Matei Ion- abținere 9

 • 8. Melnic Constantin Ion - abținere 9

 • 9. Păpușă Valentin- abținere

 • lO. Ploscaru George Alexandru- abținere

1 l.Stanciu Andreea Cristina abținere

 • 12 .Țigănuș Marian- abținere

 • 13 .Agheorghiesei Emil- abținere

 • 14 .Gheorghe Ștefan- abținere

 • 15 .Bîrsan Mihai-împotrivă

 • 16 .Cursaru Paul Gabriel - împotrivă

 • 17 .Giurcă Augustin Răzvan-împotrivă

 • 18 .Jelea Bogdan Ion- abținere

 • 19 .Pop Claudia Ramona-împotrivă

 • 20 .Geamănă Dragoș-împotrivă

 • 21 .Niculescu Jacqueline Christina- împotrivă

 • 22 .Pîrtoacă Bogdan Sergiu- împotrivă

23,Udescu Șerbănel Mihail- împotrivă

 • Proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. - Intr. Comănești nr. 4 construire imobil locuințe colective D+P+2Em nu a fost adoptat având 15 abțineri și 8 voturi împotrivă.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Punctul 8 de pe lista suplimentară sau 27 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de stabilire a procedurilor și criteriilor generale de ocupare a postului contractual de conducere vacant de Director General al Centrului Cultural și de Tineret "Ștefan lordache" Sector 5. Are cineva vreo mențiune?

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

întrebare!

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Vă rog!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Care este motivația pentru acest Regulament? Văd că are dispoziție clară privind ocuparea postului de manager. Doar atât am putut să citesc din titlu. Atât am avut timp.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Domnul Hopincă!

Dl Administrator Public Rareș Hopincă

Aveți respect privind organizarea unor concursuri, conform legii, inclusiv pentru manager. Avem nevoie de un Regulament pentru a putea organiza concursuri și acesta este supus aprobării, conform legii, consiliului local.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de stabilire a procedurilor și criteriilor generale de ocupare a postului contractual de conducere vacant de Director General al Centrului Cultural si de Tineret "Ștefan lordache” Sector 5.

Ora 1904 dna consilier Niculescu Jaqcueline Christina iese din ședință!

Doamna Secretar General al Sectorului 5 dă citire numelor consilierilor:

l.Boloș Florinei - pentru

 • 2 .Coandă Mihai - pentru

 • 3 .Danciu loan Bogdan - pentru

 • 4 .Florea Alexandra Cristina - pentru

 • 5 .Lazarov Alexandru Sebastian - pentru

 • 6 .Matei George - pentru

 • 7 .Matei Ion - pentru

 • 8 .Melnic Constantin Ion - pentru

 • 9 .Păpușă Valentin - pentru

 • 10 .Ploscaru George Alexandru - pentru

 • 11 .Stanciu Andreea Cristina - pentru

 • 12 .Țigănuș Marian - pentru

 • 13 .Agheorghiesei Emil - pentru

 • 14 .Gheorghe Ștefan - pentru

 • 15 .Bîrsan Mihai - împotrivă

 • 16 .Cursaru Paul Gabriel - împotrivă

 • 17 .Giurcă Augustin Răzvan - împotrivă

 • 18 .Jelea Bogdan Ion - abținere

 • 19 .Pop Claudia Ramona - împotrivă

 • 20 .Geamănă Dragoș - împotrivă

 • 21 .Niculescu Jacqueline Christina - absentă

 • 22 .Pîrtoacă Bogdan Sergiu - împotrivă

 • 23 .Udescu Șerbănel Mihail - împotrivă

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 14 voturi pentru, 7 voturi împotrivă și o abținere.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Punctul 9 de pe ordinea de zi suplimentară - Proiect de hotărâre privind asigurarea cadrului normativ de organizare și funcționare al Centrului Cultural și de Tineret,Ștefan lordache”.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Scrie undeva, aici în Regulament... spune că, în modificarea organigramei în aceste condiții, numărul de personal al Centrului Cultural și de Tineret "Ștefan lordache” se modifică, ajungând la un număr de 40 de persoane. Recunosc că, nu știu dacă a scăzut numărul sau a crescut! Ne poate ajuta cineva?

Dna director Mariana Stoica

...Personalul a crescut cu 15 angajați. în acest moment, organigrama cuprinde 40 de persoane, 35 de posturi de execuție și 5 posturi de conducere. Era necesară această modificare, întrucât activitatea Centrului este vastă și avem nevoie de cât mai mult personal!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

N-am înțeles, cât este numărul de personal acum, în prezent?

Dna director Mariana Stoica

în momentul acesta, înainte de modificare, erau 25 de angajați. Cu modificarea aceasta dacă veți vota dumneavoastră, vor fi 40 de persoane!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Acum sunt 25 de persoane și cresc cu 15 persoane. Mulțumesc!

Dna director Mariana Stoica

Și eu vă mulțumesc! Referitor la punctul anterior, legislația ne obligă să întocmim un regulament de organizare și funcționare ... de concurs, postul de director general sau manager al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan lordache”, nu poate fi ocupat decât prin concurs, la momentul acesta, având interimat.

DI consilier Bîrsan Mihai

Și Andreea Lepa participă și ea la concurs?

Dna director Mariana Stoica

Nu știu despre cine vorbiți. Nu cade în atribuțiile Centrului Cultural.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Supun la vot Proiectul de hotărâre privind asigurarea cadrului normativ de organizare și funcționare al Centrului Cultural și de Tineret ,Ștefan lordache”.

Doamna Secretar General al Sectorului 5 dă citire numelor consilierilor:

 • 1 .Boloș Florinei - pentru

 • 2 .Coandă Mihai - pentru

 • 3 .Danciu loan Bogdan - pentru

 • 4 .Florea Alexandra Cristina - pentru

 • 5 .Lazarov Alexandru Sebastian - pentru

 • 6 .Matei George - pentru

 • 7 .Matei Ion - pentru

 • 8 .Melnic Constantin Ion - pentru

 • 9 .Păpușă Valentin - pentru

 • lO .Ploscaru George Alexandru - pentru

 • 11 .Stanciu Andreea Cristina - pentru

 • 12 .Țigănuș Marian - pentru

 • 13 .Agheorghiesei Emil - pentru

 • 14 .Gheorghe Ștefan - pentru

 • 15 .Bîrsan Mihai - împotrivă lâ.Cursaru Paul Gabriel -împotrivă

 • 17 .Giurcă Augustin Răzvan -împotrivă

 • 18 .Jelea Bogdan Ion - abținere

 • 19 .Pop Claudia Ramona -împotrivă

 • 20 .Geamănă Dragoș - abținere

 • 21 .Niculescu Jacqueline Christina - absentă

 • 22 .Pîrtoacă Bogdan Sergiu - abținere

 • 23 .Udescu Șerbănel Mihail - abținere

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 14 voturi pentru, 4 voturi împotrivă și 4 abțineri.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Mergem mai departe spre punctul 10 de pe ordinea suplimentară! Proiect de hotărâre privind completarea Anexei 4 „Contract Cadru de Delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București” a H.C.L. S 5 nr. 67/23.03.2020, pentru aprobarea Studiului de oportunitate privind modalitatea de gestiune a serviciului public de salubrizare la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București, stabilirea modalității de gestiune a serviciului public de salubrizare la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București, a Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare, a Caietului de sarcini și a Contractului Cadru de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București.

Doamna Secretar General al Sectorului 5 dă citire numelor consilierilor:

 • 1 .Boloș Florinei - pentru

 • 2 .Coandă Mihai - pentru

 • 3 .Danciu loan Bogdan - pentru

 • 4 .Florea Alexandra Cristina - pentru

 • 5 .Lazarov Alexandru Sebastian - pentru

 • 6 .Matei George - pentru

 • 7 .Matei Ion - pentru

 • 8 .Melnic Constantin Ion - pentru

 • 9 .Păpușă Valentin - pentru

 • lO .Ploscaru George Alexandru - pentru

 • 11 .Stanciu Andreea Cristina - pentru

 • 12 .Țigănuș Marian - pentru

 • 13 .Agheorghiesei Emil - pentru

 • 14 .Gheorghe Ștefan - pentru

 • 15 .Bîrsan Mihai - împotrivă

 • 16 .Cursaru Paul Gabriel -împotrivă

 • 17 .Giurcă Augustin Răzvan -împotrivă

 • 18 .Jelea Bogdan Ion - abținere

 • 19 .Pop Claudia Ramona -împotrivă

 • 20 .Geamănă Dragoș - împotrivă

 • 21 .Niculescu Jacqueline Christina- absentă

 • 22 .Pîrtoacă Bogdan Sergiu - împotrivă

 • 23 .Udescu Șerbănel Mihail - împotrivă

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 14 voturi pentru, 7 voturi împotrivă și 1 abținere.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Și acum ultimul punct de pe ordinea de zi suplimentară. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Memorandum de înțelegere între Sectorul 5 al Municipiului București și Spitalul Universitar de Urgență București.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

De ce un proiect care vizează o acțiune ce privește sănătatea publică și așa mai departe, mai ales în situația actuală, este trimis cu 3 minute înainte de începerea ședinței? întrebarea mea practică este, fără a putea să contest necesitatea unui astfel de Memorandum, este ... în ce comisie a trecut acest proiect? Pentru că nu are nicio comisie... Teoretic și practic așa este... De ce lăsați un astfel de proiect care poate să fie un proiect bun, să îl aducem în această situație? Pe ultimele minute. Ca să spunem mai târziu că P.N.L. sau U.S.R. sunt împotriva sănătății....

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Am înțeles întrebarea domnule consilier, îmi cer scuze că vă întrerup. Este cineva din executiv care poate răspunde la întrebarea domnului Cursaru?

Dl Administrator Public Hopincă Rareș

Voi răspunde eu, pentru că m-am și ocupat de acest proiect și a fost o opțiune a executivului. Situația stă în felul următor: am avut o serie de întâlniri cu managementul Spitalului Universitar, prin care noi, executivul Primăriei, am luat la cunoștință de un mașter plan de dezvoltare al acestei unități medicale, mașter plan extrem de complex. Având în vedere că, spitalul este în Sectorul 5, strategia de dezvoltare locală al Sectorului 5 include elemente de cooperare cu Spitalul Universitar și chiar extinderea serviciilor cu Spitalul Universitar, am considerat oportună inițierea unei cooperări cu formalizarea acesteia. S-a lucrat la foc continuu în ultima perioadă și efectiv din lipsă de timp și din foarte multă aglomerare, de aparatul de specialitate, acest proiect a întârziat. Cu toate acestea, deși a venit întârziat, vă propun să nu ne formalizăm! Știți că asta e cea mai simplă opțiune „Mi-a venit târziu, n-am nimic împotriva fondului, dar pe procedură mă opun!” Nu! Eu cred că este o falsă problemă! Haideți totuși să analizăm, pe fond, ce scrie în acel Memorandum și ce prevede și proiectul de hotărâre de Consiliu, pentru că dacă veți citi, veți vedea cu siguranță că este un cadru de cooperare interinstituțional, cu o instituție de prestigiu, prin care noi ne punem în ... resursele tehnice, materiale umane, și așa mai departe, pentru realizarea de servicii și facilități, în beneficiul cetățenilor Sectorului 5. Deci, v-as invita cu toată considerația, să nu ne formalizăm. Sigur că a venit mai târziu, am fost extrem de aglomerați și proiectul a venit mai târziu. Și actele de la Spitalul Universitar au venit foarte târziu și noi am făcut la foc continuu proiectul de hotărâre. însă, acesta este unul extrem de benefic, pentru că poate deschide calea către o colaborare pe termen lung cu Spitalul Universitar. Poate duce chiar la extinderea unor faci lități, în funcție de sursele de finanțare, în funcție de strategia de sănătate a României, și așa mai departe. Dar, ne dorim extinderea facilităților Spitalului Universitar în mai multe zone din Sectorul 5. Prin urmare, chiar dacă a venit târziu, nu cred că puteți obiecta pe fond, cu privire la necesitatea și oportunitatea acestui proiect de hotărâre. Așa că, v-aș invita să puneți toate întrebările, să ne lămurim și să abordăm problema cu responsabilitate.

Dna consilier Pop Claudia Ramona

Am și eu o întrebare! Deci, vreau să spuneți, pentru că este o oportunitate, vizavi de acest proiect ... Spitalul Universitar este cumva în administrarea Primăriei Sectorului 5? Sau Spitalul Universitar nu primește fonduri de la Ministerul Sănătății? în ceea ce privește... deci, la Spitalul Universitar. Pentru că noi, aici, alocăm niște fonduri care practic... în sector, nicidecum la un spital universitar!

Dl administrator public Hopincă Rareș

Stimată doamnă consilier, proiectul nu vizează alocarea de fonduri. Vă rog să-l citiți foarte atent! Numărul unu - ce vizează dezvoltarea de proiecte împreună... Cum am mai făcut și cu alte unități. Vă reamintesc că, împreună cu Spitalul Nasta, suntem parteneri în proiectul "Regenerare urbană Amurgului”, finanțat prin programul Operațional Național Capital Uman cu 3,7 mii. euro, fonduri nerambursabile. Același lucru intenționăm să facem și cu Spitalul Universitar, iar dacă ulterior, Consiliul Local va decide că Sectorul 5 se va implica mai mult în dezvoltarea facilităților medicale, va fi o decizie la momentul respectiv. Acum doar creăm cadrul instituțional pentru cooperare. Asta e răspunsul la întrebarea doi.

Răspunsul la întrebarea unu: dacă Spitalul Universitar de Urgență ar fi în administrarea Sectorului 5, noi am fi Ministerul Sănătății pe de o parte, pe de altă parte, nu ar mai fi necesar Memorandum de înțelegere cu ei. Deci, e clar că nu e cazul. Dar nu cred că poate exista o urmă de îndoială cu privire la oportunitatea acestui proiect.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Să trecem la vot! Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Memorandum de înțelegere între Sectorul 5 al Municipiului București și Spitalul Universitar de Urgență București.

Doamna Secretar General al Sectorului 5 dă citire numelor consilierilor:

 • 1 .Boloș Florinei - pentru

 • 2 .Coandă Mihai - pentru

 • 3 .Danciu loan Bogdan - pentru

 • 4 .Florea Alexandra Cristina - pentru

 • 5 .Lazarov Alexandru Sebastian - pentru

 • 6 .Matei George - pentru

 • 7 .Matei Ion - pentru

 • 8 .Melnic Constantin Ion - pentru

 • 9 .Păpușă Valentin - pentru

 • lO .Ploscaru George Alexandru - pentru

I 1 .Stanciu Andreea Cristina - pentru

 • 12 .Țigănuș Marian - pentru

 • 13 .Agheorghiesei Emil - pentru

 • 14 .Gheorghe Ștefan - pentru

 • 15 .Bîrsan Mihai - împotrivă lâ.Cursaru Paul Gabriel -împotrivă 17.Giurcă Augustin Răzvan -împotrivă 18.Jelea Bogdan Ion - abținere

 • 19 .Pop Claudia Ramona -împotrivă

 • 20 .Geamănă Dragoș - abținere

 • 21 .Niculescu Jacqueline Christina- absentă

 • 22 .Pîrtoacă Bogdan Sergiu - abținere

 • 23 .Udescu Șerbănel Mihail - abținere

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 14 voturi pentru, 4 voturi împotrivă și 4 abțineri.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Trecem la Diverse!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Acțiunea de astăzi a utilajelor S.C. Amenajare Salubrizare S.A. prin care a fost ... conferința de presă a candidatului la Primăria Municipiului București, domnul Nicușor Dan, reprezintă o evidentă utilizare abuzivă a resurselor publice. Un beneficiu al primarului și al P.S.D.-ului. Nu am văzut niciodată ca o companie din cadrul unei primării, să facă astfel de acțiuni. în aceste condiții, noi, grupul consilierilor P.N.L. al Consiliului Local al Sectorului 5, cerem Primarului și executivului să ne răspundă la următoarele întrebări și să comunice opiniei publice și nouă, următoarele informații: cine a dat dispoziție ca cele 16 utilaje să se deplaseze în zona de conferință de presă a dlui Nicușor Dan, pe Șos. Progresului, str. Constantin Istrati? Cine a dat dispoziție ca mașinile să claxoneze și să bruieze conferința de presă? Cine a dat dispoziție ca autoutilitarele să împrăștie dezinfectant în direcția participanților? Am vrea să știm foile de parcurs și bunurile de motorină ale celor 16 mașini utilizate pentru a bruia conferința de presă. Dacă a avut ordin să se ducă acolo ... Ar trebui să știm și planul general de acțiuni ale Societății de Salubrizare! Deci, este o acțiune care nu face cinste și noi știm că, compania noastră de Salubrizare, nu este o companie decât în folosul cetățenilor și nu poate fi folosită ca un tun împotriva oricui... oricine ar avea ordin electoral. Haideți să rămânem cu această companie la ceea ce face: să strângă gunoiul menajer, să-și vadă de curățenia sectorului ... nu să arunce cu gunoi menajer pe alții. Așteptăm răspunsurile cât se poate de repede, în conformitate cu prevederile legale față de întrebările pe care vi le-am pus.

Dl consilier Bîrsan Mihai

Aș vrea să știu ... în parcul Romniceanu, dacă s-au renovat sau dacă s-a încercat curcubeul domnului Florea ... Dacă există autorizație, având în vedere că trebuia aviz de la Ministerul Culturii ... Dacă există autorizație de construcție 5                                                           9

acolo sau nu? Și a doua: aș mai dori să știu: de ce nu este introdus pe ordinea de zi Oleg Burlacu, să-și depună jurământul de consilier local? Dacă poate cineva să răspundă!

Dl viceprimar Marian Țigănuș

Da, cu același respect, vă adresez și eu următoarele întrebări:

Unu: Din câte știu eu, poate nu cunosc și n-am citit, legea privind fixarea datei alegerilor locale, nu s-a dat. Se vorbește în principiu, dar nu a îmbrăcat forma normativă.

Doi: Deci, nu suntem în campanie electorală.

Trei: Ați pronunțat cuvântul "candidat”. Candidatul, este cel care-și depune la circumscripția electorală, candidatura. Deocamdată nu e candidat. Există autorizație de ocupare a terenului public?

Patru: S-au respectat normele date cu privire la numărul de participanți în aer liber?

Cinci: Existau mijloacele de protecție și se respecta distanțarea socială?

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Și cine face asta? Salubrizare S.A a rezolvat situația? E o golănie ce spuneți domnule viceprimar! îmi pare rău! Mai bine nu răspundeați!

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Ați primit răspuns din partea domnului viceprimar!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Nu, n-am primit! Așteptăm răspuns scris. Asta ce spune domnul, este un tertip.

Dl viceprimar Marian Țigănuș

La dumneavoastră nu e un tertip?

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Nu, la mine este un fapt! Acei oameni, s-au învârtit peste cineva care vorbea acolo și veniți să ne spuneți că, de fapt el încălca legea. Trebuia să vină altă personalitate juridică să pună legea cum trebuie, nu Salubrizare S.A..

Dl viceprimar Marian Țigănuș

De entitate juridică, poate.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Entitate juridică, îmi cer scuze! Nu sunt un jurist vast.

Dl consilier Bîrsan Mihai

Aș vrea să știu dacă în parcul Romniceanu există autorizație de construcție sau nu?!

Dl viceprimar Marian Țigănuș

Stimate domn, tot scris vă vom răspunde. Nu pot să vă răspund acum, pentru că nu mă ocup de problema asta...

Dl consilier Geamănă Dragoș

Am fost contactat de mu Iți cetățeni și aș vrea să vă spun despre ce este vorba: doamna Alexandra Irina a spus că a contactat deja Primăria și a făcut plângere. A solicitat plantarea a aproximativ 40 de arbori pe strada Dumbrava Nouă și dânsa spune că s-ar fi dat un aviz pozitiv, dar pe urmă n-a mai primit niciun răspuns și nu s-a întâmplat nimic cu privire la cererile făcute. Domnul Bogdan Leia, întreabă ce se întâmplă cu Piața Agroalimentară Rahova, când va fi gata? Dacă există un termen care poate fi oferit de către administrație. Dna Elena ...ne spune că există o parcare ilegală pe strada Samuil Vulcan.

Dl viceprimar Marian Țigănuș

Din câte știu eu, să nu mi-o luați în nume de rău, poate sunt greșit informat, plantarea se face doar în anumite perioade. Probabil există un aviz de la mediu, de la Capitală. Nu știu lucrul ăsta, dar o să vă răspund... dacă într-adevăr s-a primit. Așa spun mulți ... că au primit avizul. Dacă s-a primit, o să vă spun. Nu știu exact, acum nu vă pot răspunde.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Eu știu că dl Agheorghiesei, care își va încheia mandatul, probabil că luna viitoare, n-o să-l mai vedem, aș vrea să-i urez multă sănătate, să-i urez toate cele bune! Mi-a făcut plăcere să-l cunosc și să fie liniștit și sănătos! Doamne ajută!

Dl viceprimar Marian Țigănuș

Dar luminați-mă și pe noi de unde știți? Că noi habar n-avem!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Știe nea Emil.

Dl viceprimar Marian Țigănuș

Vedeți că vă spun așa un sfat: verificați-vă sursele și la evaluarea lor dați-le aviz negativ. Pentru că unele sunt cam aiurea.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Prefer să fiu eu aiurea și să fi greșit, decât să nu fi avut ocazia să-mi iau la revedere de la domnul Emil.

Dl viceprimar Marian Țigănuș

Secretariatul Consiliului Local, prin vocea doamnei secretar, nu am primit o astfel de înștiințare! 5            9

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Așa este, nu ați primit-o! ... O s-o primiți luna viitoare, o să fie greșeala mea.

Dl viceprimar Marian Țigănuș

Nu cunosc acest lucru!

Dl consilier Geamănă Dragoș

înțeleg că, în momentul ăsta pe strada Panduri se lucrează. Se scoate spațiul verde și se fac parcări. Voiam să întreb dacă ar exista niște consultări cu cetățenii din zonă pentru că, înțeleg că ar exista o petiție care este semnată la momentul ăsta de 258 de persoane, prin care cetățenii sau cel puțin o parte din cetățeni, solicită să nu fie făcute parcări acolo sau să fie păstrat cât mai mult spațiu verde. Pot să înțeleg că există și problema parcărilor, dar există și problema spațiului verde și probabil că ar trebui făcut un echilibru între cele două ...

Dl viceprimar Marian Țigănuș

De acord cu dumneavoastră! Dacă sunt 158 de persoane care cer spațiu verde, sunt 258 de persoane care cer parcare, trebuie să fim înțelepți precum Solomon, să tăiem copilul în două. Dar, nu știu dacă mai este domnul Rareș Hopincă.

Dl consilier Geamănă Dragoș

Voiam să știu dacă au existat aceste consultări și dacă s-a discutat echilibrat ... cum e cu spațiul verde, cum e cu parcările pentru că, e clar că este nevoie și de unele si de altele. 9

Dl Administrator Public Rareș Hopincă

E corect ceea ce spuneți! Au existat două tipuri de discuții cu cetățenii unde s-au început lucrările. Sigur că sunt necesare și spațiile verzi, sunt necesare și parcările. Ne dorim să împăcăm pe toată lumea, dar vă dați seama că acest lucru este imposibil, dar vă reamintesc și vă rog să comunicați cetățenilor de pe Șoseaua Panduri următoarele lucruri: anul trecut, ne-am ocupat și am refăcut spațiul verde. Și puteți trece prin zona Panduri și o să vedeți că arată diferit față de cum era în Sectorul 5 în ultimii ani. Deci, anul trecut ne-am ocupat de spațiul verde. în acest an, am început să rezolvăm problema parcărilor. Nu se taie niciun copac de pe Panduri și nu se afectează spațiul verde. Iar, cetățenilor care astăzi se plâng de faptul că afectăm spațiul verde, referindu-se la acele alveole din jurul copacilor, în timp ce-și parchează mașinile și nenorocesc acele alveole și ulterior scot tot noroiul pe trotuar și pe străzile din Sectorul 5, în același timp, se plâng că n-au spațiu verde, le-aș bate puțin obrazul. Haideți să fim echilibrați!

N-o să-i împăcăm pe toți, dar sunt proiecte edilitare absolut necesare iar, dacă rămâne un trotuar de doi metri, eu cred că este destul de generos, raportat la traficul pietonal din zilele noastre din București. Asta este opinia noastră! Și vom continua investițiile pentru crearea de noi locuri de parcare, inclusiv pe Mărgeanului, inclusiv pe Alexandriei, cu respectarea tuturor normelor în vigoare si cu avizul comisiei tehnice de circulație. 5                                                                                                                               ’

Dl consilier Geamănă Dragoș

Aveți cumva idee, la nr. 6 se fac defrișări?

Dl Administrator Public Rareș Hopincă

Nu se fac defrișări. S-au făcut resistematizări ale unor spații publice! Acolo exista o adevărată junglă urbană. S-a luat vegetația spontană și s-au tăiat unele crengi care deja afectau blocurile din jur, dar nu poate fi vorba de defrișări, se resistematizează un spațiu care este extrem de generos și neutilizat astăzi. Și dacă veți merge acolo, în Șos. Lerești, iar... nu va fi toată lumea mulțumită, dar din 10 persoane, 9 vor fi mulțumite de crearea de noi locuri de parcare. Vor fi și locuri dejoacă acolo, pentru că permite spațiul și-l vom utiliza. Pentru prima dată va fi un spațiu sistematizat și utilizat.

Dl consilier Geamănă Dragoș

A întrebat și colegul Cursaru ... Jurnaliștii care au fost acolo ... oamenii, ar fi fost stropiți cu substanțe și nu știau cu ce substanțe au fost stropiți. Aveți idee cu ce s-au stropit stăzile în acea zonă?

Dl consilier Matei George

Eu cred că n-a văzut filmarea! S-a văzut în filmare că se stropește mult mai departe de ceea ce înseamnă evenimentul. Când a trecut mașina pe lângă ei nu era nici ...

Dl Administrator Public Rareș Hopincă

Nu pot să fac foarte multe precizări, pentru că sunt foarte multe articole de presă, dar vă spun următorul lucru: schimbul unu și schimbul doi de la Societatea de Salubrizare de ieri și schimbul unu de astăzi, lucrau în zonă pentru ridicarea unui depozit necontrolat de deșeuri. Ceea ce spuneam, proprietăți publice, proprietăți private. 60 de basculante de deșeuri s-au cărat de acolo. Din nou, nu vreau să fiu răutăcios, fiecare are dreptul de exprimare și exercită de acest drept cum consideră. însă, a veni peste acțiunea Societății de Salubrizare și a te plânge după aceea că ești hărțuit de ea, mi se pare o ușoară exagerare! Deci, acolo era o acțiune în desfășurare de ieri. Azi dimineață, la momentul în care a ajuns acel grup de cetățeni mașinile de salubritate erau în zonă și desfășurau o acțiune specifică de desființare a unui depozit necontrolat de deșeuri.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Mulțumim frumos domnului Hopincă pentru toate lămuririle!

Lucrările ședinței au fost declarate închise, la ora 1940.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, ALEXANDRU SEBASTIAN LAZAROV