Proces verbal din 15.04.2020

Proces verbal ședința ordinară din data de 15.04.2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

PROCES VERBAL

al ședinței ordinare a Consiliului Local Sector 5

din data de 15.04.2020

Ședința a fost convocată de Primarul Sectorului 5 prin Dispoziția înregistrată cu nr. 1168/09.04.2020.

Lucrările ședinței încep la ora 1121.

Locul desfășurării ședinței este sediul Primăriei Sector 5, strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11 în sala de ședințe situată la etajul 1, camera 1, conform art. 1 alin 2 și 3 din Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului Local Sector 5 al Municipiului București, aprobat prin H.C.L. Sector 5 nr. 77/23.03.2020.

La ședință au participat domnul Viceprimar - Marian Țigănuș și Secretarul General al Sectorului 5 - doamna Elena Luminița Petrescu.

»

De asemenea, a participat și domnul Administrator Public - Rareș Hopincă.

Având în vedere starea de urgență pe teritoriul României ședința Consiliului Local Sector 5 se derulează cu ajutorul aplicației Microsoft Teams.

După efectuarea apelului nominal se constată că la ședință participă un număr de 24 consilieri din numărul total de 26.

Sunt absenți consilierii: Coroblea Cristina și Vanghelie Daniel Marian.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Declar lucrările ședinței Consiliului Local Sector 5 de astăzi, 15.04.2020 deschise. Voi da citire ordinii de zi:

 • 1. Aprobarea Procesului Verbal al ședinței ordinare din data de 23.03.2020;

 • 2. Proiect de hotărâre privind prelungirea perioadei de dare în folosință gratuită a unui spațiu situat în incinta Școlii Gimnaziale nr. 188 către Asociația de părinți și cadre didactice și Școala Gimnazială nr. 188;

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării și finanțării, din bugetul local al Sectorului 5, a programului Start spre o educație digitalizată;

 • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Normei Interne nr. 27380/31.03.2020, a aparatului de specialitate al primarului Sectorului 5, precum și a instituțiilor și serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local al Sectorului 5, privind procedura "Negociere fără publicare ” pentru achiziția de materiale , echipamente și servicii necesare pentru protecția sănătății salariaților și a cetățenilor sectorului 5 în combaterea răspândirii infecțiilor cu COVID-19 pe perioada epidemiei și a stării de urgență;

 • 5. Diverse;

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

După cum știți avem și un punct suplimentar, pe care l-am primit cu toții pe mail, acesta sună în felul următor:

 • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de Comodat între Primăria Sectorului 5 București și Direcția Generală de Poliție a Municipiului București.

5

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Fiecare punct de pe ordinea de zi se va vota cu ajutorul apelului nominal, făcut de către Secretarul General al Sectorului 5. Acestea fiind spuse, vă supun aprobării suplimentarea ordinii de zi cu punctul pe care l-am citit anterior. Doamna Secretar, vă rog frumos, citiți lista cu domnii consilieri, și fiecare consilier, vă rog, exprimați-vă votul: pentru, împotrivă, abțineri. Mulțumesc!

Secretarul General al Sectorului 5 Elena Luminița Petrescu

 • 1. Agheorghiesei Emil - Pentru

 • 2. Bîrsan Mihai - Abținere

 • 3. Boloș Florinei - Pentru

 • 4. Florea Alexandra Cristina - Pentru

 • 5. Coandă Mihai - Pentru

 • 6. Serbănel Mihail Udescu - Pentru 5

 • 7. Cursaru Paul Gabriel - Abținere

 • 8. Pîrtoacă Bogdan - Abținere

 • 9. Gheorghe Ștefan - Pentru

 • 10. Giurcă Augustin Răzvan - Abținere

11 .Jelea Bogdan Ion - Abținere

 • 12.Lazarov Alexandru Sebastian - Pentru

 • 13. Matei Ion - Pentru

 • 14. Melnic Constantin Ion - Pentru

 • 15. Niculescu Jacqueline Christina - Abținere

 • 16. Ploscaru George Alexandru - Pentru

 • 17. Pop Claudia Ramona - Abținere

 • 18. Danciu loan Bogdan - Pentru

 • 19. Matei George - Pentru

2O.Stanciu Andreea Cristina - Pentru

21 .Stroescu Mari lena Daniela - Pentru

 • 22. Păpușă Valentin - Pentru

 • 23. Țigănuș Marian - Pentru

 • 24. Geamănă Dragoș - Abținere

Suplimentarea ordinii de zi a fost aprobată cu 16 voturi pentru și 8 abțineri.

DI președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Vă propun spre aprobare ordinea de zi în întregul ei, cu proiectul suplimentar adoptat anterior.

Secretarul General al Sectorului 5 Elena Luminița Petrescu

 • 1. Agheorghiesei Emil - Pentru

 • 2. Bîrsan Mihai - Abținere

 • 3. Boloș Florinei - Pentru

 • 4. Florea Alexandra Cristina - Pentru

 • 5. Coandă Mihai - Pentru

 • 6. Serbănel Mihail Udescu - Abținere

 • 7. Cursaru Paul Gabriel - Abținere

 • 8. Pîrtoacă Bogdan - Abținere

 • 9. Gheorghe Ștefan - Pentru

 • 10. Giurcă Augustin Răzvan - Abținere

11 .Jelea Bogdan Ion - Abținere

 • 12. Lazarov Alexandru Sebastian - Pentru

 • 13. Matei Ion - Pentru

 • 14. Melnic Constantin Ion - Pentru

 • 15. Niculescu Jacqueline Christina - Abținere

lâ.Ploscaru George Alexandru - Pentru

 • 17. Pop Claudia Ramona - Abținere

 • 18. Danciu loan Bogdan - Pentru

 • 19. Matei George - Pentru

2O.Stanciu Andreea Cristina - Pentru

21.Stroescu Marilena Daniela - Pentru

 • 22. Păpușă Valentin - Pentru

 • 23. Țigănuș Marian - Pentru

 • 24. Geamănă Dragoș - Abținere

Ordinea de zi a ședinței ordinare din data de 15.04.2020 a fost aprobată cu 15 voturi pentru și 9 abțineri.

DI președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Mulțumesc frumos! Intrăm pe ordinea de zi: Punctul 1 - Aprobarea

Procesului Verbal al ședinței ordinare din data de 23.03.2020. Doamna Secretar f             f

General!

Secretarul General al Sectorului 5 Elena Luminița Petrescu

 • 1. Agheorghiesei Emil - Pentru

 • 2. Bîrsan Mihai - Abținere

»

 • 3. Bolos Florinei - Pentru

9

 • 4. Florea Alexandra Cristina - Pentru

 • 5. Coandă Mihai - Pentru

 • 6. Șerbănel Mihail Udescu - Abținere

 • 7. Cursaru Paul Gabriel - Abținere

 • 8. Pîrtoacă Bogdan - Abținere

 • 9. Gheorghe Ștefan - Pentru

 • 10. Giurcă Augustin Răzvan - Abținere

11 .Jelea Bogdan Ion - Pentru

 • 12. Lazarov Alexandru Sebastian - Pentru

 • 13. Matei Ion - Pentru

 • 14. Melnic Constantin Ion - Pentru

 • 15. Niculescu Jacqueline Christina - Abținere

lâ.Ploscaru George Alexandru - Pentru

 • 17.Pop Claudia Ramona - Abținere

 • 18. Danciu loan Bogdan - Pentru

 • 19. Matei George - Pentru

2O.Stanciu Andreea Cristina - Pentru

21.Stroescu Marilena Daniela - Abținere

Dna consilier Strescu Marilena Daniela

Să se consemneze faptul că am votat „Abținere” deoarece nu am fost prezentă la ședința ordinară din data de 23.03.2020 9               9

Secretarul General al Sectorului 5 Elena Luminița Petrescu

 • 22. Păpușă Valentin - Pentru

 • 23. Țigănuș Marian - Pentru

 • 24. Geamănă Dragoș - Abținere

Punctul 1 de pe ordinea de zi a fost aprobat cu 15 voturi pentru și 9 abțineri.

9

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Mulțumesc frumos stimați colegi. Trecem mai departe spre punctul 2 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind prelungirea perioadei de dare în folosință gratuită a unui spațiu situat în incinta Școlii Gimnaziale nr. 188 către Asociația de părinți și cadre didactice și Școala Gimnazială nr. 188. Avem intervenții? Doamna Secretar vă rog!

Secretarul General al Sectorului 5 Elena Luminița Petrescu

 • 1. Agheorghiesei Emil - Pentru

 • 2. Bîrsan Mihai - Pentru

 • 3. Bolos Florinei - Pentru

9

 • 4. Florea Alexandra Cristina - Pentru

 • 5. Coandă Mihai - Pentru

 • 6. Șerbănel Mihail Udescu - Pentru

 • 7. Cursaru Paul Gabriel - Pentru

 • 8. Pîrtoacă Bogdan - Pentru

 • 9. Gheorghe Ștefan - Pentru

 • 10. Giurcă Augustin Răzvan - Pentru

11 .Jelea Bogdan Ion - Pentru

 • 12. Lazarov Alexandru Sebastian - Pentru

 • 13. Matei Ion - Pentru

 • 14. Melnic Constantin Ion - Pentru

 • 15. Niculescu Jacqueline Christina - Pentru

lâ.Ploscaru George Alexandru - Pentru

 • 17. Pop Claudia Ramona - Pentru

 • 18. Danciu loan Bogdan - Pentru

 • 19. Matei George - Pentru

2O.Stanciu Andreea Cristina - Pentru

21.Stroescu Marilena Daniela - Pentru

 • 22. Păpușă Valentin - Pentru

 • 23. Țigănuș Marian - Pentru

 • 24. Geamănă Dragoș - Pentru

Punctul 2 de pe ordinea de zi a fost adoptat cu 24 voturi pentru.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Mulțumesc frumos, stimați colegi! Punctul 3 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării și finanțării, din bugetul local al Sectorului 5, a programului Start spre o educație digitalizată. Domnișoara Jacqueline văd că doriți o intervenție. Domnul Cursaru, și dumneavoastră?

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina

Eu aș dori să o întreb pe doamna Stroescu, în calitatea sa de inspector școlar. Doamna Stroescu, în calitatea dumneavoastră de inspector școlar și de părinte (avem și alți părinți în consiliu) aș dori să știu cum vedeți dumneavoastră această problemă a telefoanelor mobile? Pentru că smartphone-ul meu are un ecran mic pentru... eu nu știu... temele pe vremea mea, când am terminat eu școala, în anul 2002, le făceam pe caiet, și de exemplu la geometrie trebuia să desenăm formele geometrice, sau erau diverse formule, acum... eu vreau să știu părerea dumneavoastră... dar cum vor putea copiii să își facă temele? De citit înțeleg, că vor putea să citească și de pe telefon. Acum nu știu dacă avem un medic să ne spună în ce măsură s-ar strica... dacă îmi permiteți să îmi închei ideea... dacă își strică ochii sau nu un ecran astfel de mic? Dar ca profesoară, cred că sunteți și profesoară sau ați fost profesoară... cum vor face acei copii temele la... nu știu, nici nu știu ce să vă dau ca exemplu acum... dar, de exemplu la geometrie, eu așa îmi aduc aminte, nu erau niște teme ușoare. Cum se vor face acestea de pe telefon? Aceasta este întrebarea mea, mulțumesc frumos!

Dna consilier Strescu Marilena Daniela

Nu sunt foarte pricepută întra-le tehnicii, dar ideea este de păstrare a legăturii cu cadrul didactic, nu de a realiza lecții online, adică de a face teme. Temele se fac pe hârtie și se transmit prin intermediul acestui telefon către cadrul didactic care le corectează și le transmite mesaj către... da? Deci, ideea acestei perioade, a acestei școli online este de a păstra contactul cu școala, de a lucra în continuu, de a nu fi o pauză atât ce mare pentru copil, de a pierde ritmul și de a pierde obișnuința de a învăța și de a lucra.

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina

Mulțumesc!

Dna consilier Strescu Marilena Daniela

Mulțumesc si eu! 5                            5

Dl consilier Matei George

Jacqueline se rămâne și se lucrează pe manualele și caietele lor de clasă, doar că se transmite către profesori prin această conexiune cu un telefon, printr-un device de genul acesta, înțelegi? Deci, temele se fac de pe manual pe caietul lor, deci se păstrează...

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina

Și fac poză la caiet și trimit profesorului?

Di președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Da, se face poză și se trimite profesorului.

Dl consilier Matei George

Da! Exact cum se face... și acum când vorbim, copiii fac ore în maniera aceasta.

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina

Mulțumesc! »

Dna consilier Strescu Marilena Daniela

Acum nu, că este vacanță dar, începând cu data de 21-22, da.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Mulțumim pentru clarificări, doamna inspector! Grupul P.N.L.

Dl consilier Bîrsan Mihai

Foarte interesant, facem poze, dar de unde știm că copilul a făcut acea temă, ci nu părintele? - Una. Ca să nu mai vorbim cu poza, aia e... suntem singura primărie care dorește o asemenea achiziție. De ce? Nu știm. Poate...

Dl consilier Matei George

Deja se implementează în mai multe localități și cu succes. A apărut și pe televizor.

Dl consilier Bîrsan Mihai

Da, dar nu pe banii primăriei.

Dl consilier Matei George

Ba da, întocmai.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Domnul consilier, aveți o întrebare?

Dl consilier Bîrsan Mihai

Ar trebui să termine investițiile de la Școala 141...

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Domnul consilier, aveți o întrebare?

DI consilier Bîrsan Mihai

Investiții care sunt de trei ani si de doi ani.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Domnul consilier, aveți o întrebare?

Dl consilier Bîrsan Mihai

Păi am pus întrebarea: De ce se face această achiziție, în această perioadă, și nu se investesc bani în altceva?

DI președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Pentru că în perioada aceasta este starea de urgență și stau copii acasă. în altă perioadă se duc la școală. Cred că este evident răspunsul.

Dl consilier Matei George

Exact!

Dl consilier Bîrsan Mihai

Fiecare .... are o tabletă, are un telefon și poate lucra cu acel telefon și acea tabletă.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Am înțeles întrebarea domnul Bîrsan. Avem pe cineva din executivul primăriei care poate răspunde la întrebarea domnului consilier Bîrsan? Domnul Hopincă, cumva? O secundă să insistăm puțin. O secundă vă rog frumos, la domnul Hopincă este o problemă tehnică, domnule Bîrsan, imediat!

Dl consilier Bîrsan Mihai

Aștept, mulțumesc!

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Mulțumesc și eu!

Mi se comunică din nou că este o problemă tehnică la domnul Hopincă și o să intervină cât de curând. îmi cer scuze pentru situație! Din momentul în care o să revină o să-i răspundă domnului Bîrsan și o să putem să mergem la vot.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Domnul Lazarov!

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Vă rog, domnul Jelea!

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

în mod separat de toate punctele de vedere expuse... nu ca o critică, ci ca o chestiune pe care trebuie să o știe toți colegii, pentru că este absolut elementară și de bun simț, deși văd că nici colegii mei... nici unul dintre colegii de consiliu nu a sesizat-o. Dacă starea de urgență se încheie, după cum sunt probabilitățile foarte mari, peste o lună de zile, nu știu dacă vom avea timp... hai să zicem cu toată excepțiile de la achiziții... să ajungă aceste dispozitive mai devreme de două sau trei săptămâni la elevi, nu mai devreme de vacanță. Deci, asta ar însemna că dacă vor ajunge, acea cheltuială de 13 milioane pentru două săptămâni.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Mi-ați luat-o înainte, stimate coleg, eu eram la rând.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

îmi cer scuze, domnul Cursaru!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Exact asta urma și eu să spun, dar mă bucur că ai spus-o tu.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Vă rog să mă scuzați! Ca și încheiere, ideea în sine nu cred că este rea, eu cred că Primăria are datoria, în primul rând morală, să se ocupe de educația copiilor. Spun lucrul ăsta doar ca să rămână consemnate, pentru că ele în timp... o să vedeți că ceea ce vă spun se vor dovedi a fi lucruri reale. Aceste investiții nu trebuie făcute atât de pripit și pe genunchi. M-am uitat la sume, nu cred că o să găsești un telefon care să fie și fiabil, să țină și pe o perioadă mai lungă de timp la cel mult 300 de lei, cel mult. Numai spun că probabil o să coste 299, dar nu există! Asta am vrut să vă spun. Mulțumesc frumos! 9

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Dacă îmi permiteți și mie, domnule președinte?

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Vă rog!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Pe lângă ceea ce a spus și colegul meu, mai sunt și alte chestiuni care nu apar în acest proiect, și pe care vreau să vi le expun într-o anumită ordine, cel puțin să rămână sub aspectul de faptul că am ridicat această problemă.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Vă rog!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Nu există în acest moment învățământ online aprobat printr-o Hotărâre de Guvern, ordin de Ministru, sau să fie modificată Legea nr. 1 a educației privind învățământul online, sau la distanță pentru clasele I-XII (Legea educației naționale nr. 1/2011). Asta unu la mână, ca să știți. în al doilea rând, așa cum a spus și doamna, suntem în vacanță. în acest moment nu există niciun Ordin de Ministru care să oblige profesorii să lucreze online, este o recomandare, este o dorință. Copiii noștri practic au doar patru săptămâni de când stau fără școală, când stăteam în vacanța de vară, câte trei luni, nimeni nu se mai ocupa să intre în legătură cu copiii să mai facă temele, sa vadă, toată lumea era la bronzat.

Dl administrator public Rareș Hopincă

Bună ziua! Am o rugăminte: înțeleg că sunt niște întrebări punctuale la care aș vrea să vă răspund, numai că: înțeleg domnul Bîrsan că aveați o nelămurire, și domnul Jelea. O să vă rog să reluați întrebările ca să vă pot răspunde.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Domnul Jelea!

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Eu nu am nici o întrebare. Eu doar spuneam că deși consider, în mod real, că este obligația executivului primăriei... Primăria noastră, ca și consiliu vizavi de ceea ce înseamnă fenomenul educațional, atâta vreme cât o să dureze un picuț până o să faceți această licitație, si așa mai departe, în pofida faptului că înțeleg că sunt scurtate perioadele, asta este un aspect. Al doilea aspect, care mă rog, curge din chestiunea aceasta, a timpului de organizare a licitației, este faptul că nu sunt deloc convins de utilitatea acestui demers pentru doar două săptămâni sau trei săptămâni, pentru că foarte probabil peste o lună de zile se va încheia această stare de urgență, copiii sunt oricum în vacanță până pe 21-22 sau 25-26, la finalul lunii. Deci, vor mai beneficia aproximativ două săptămâni de activitățile acestea online, dacă ele se vor organiza și totul va fi foarte bine pus la punct. Vă pun în vedere cât de greu a fost cu niște oameni începând cu 25-30 de ani, până la 70 și ceva de ani, decanul nostru de vârstă: domnul Agheorghiesei, să ne punem de comun acord, 27 de inși să ținem o ședință online. Gândiți-vă ce va însemna pentru acei copii educația online că vorbim despre 18-19-20 de mii de copii, dacă am socotit eu corect din proiect. Nu în ultimul rând...

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Mai pe scurt, domnul Jelea!

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Nu în ultimul rând cu suma de 300 de lei va fi foarte dificil să găsiți niște dispozitive destul de performante care să fie utilizabile, fiabile, pe o perioadă lungă de timp. Ideea este lăudabilă, nu o contest ca principiu, ci doar faptul că, la fel ca și alte lucruri, mie mi se pare că este făcută pe genunchi. Este ceva extrem de pripit. Nu spun că ideea este rea. Haideți să o gândim pentru anul viitor, haideți să o gândim pentru anul școlar. Haideți ca primăria să vină cumva cu un acord cu Inspectoratul Școlar de la nivel de București sau de sector, cu un acord de parteneriat în care Primăria să asigure și finanțarea pentru o anumită categorie de profesori, pentru o anumită categorie de materii, inclusiv pentru dispozitivele necesare acestor elevi, că sunt de a V-a, de a Vl-a, de a VUI-a, a Xll-cea... presupun că nu este vorba de copii de clasa I sau a ....

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Domnul Jelea, vă rog frumos, un pic mai succint!

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Am încheiat! Si la momentul acela... această inițiativă are un cont de 12 s                                                                                                                   »

milioane de lei, din câte am socotit eu. Haideți să găsim una care costă 20 de milioane de lei, ca să fie ceva cu adevărat util, și haideți să fie un parteneriat cu inspectoratul, sau cu cei care știu exact în ce consta fenomenul educației. Repet! Nu contest ideea în sine, ci felul în care ea este pus în aplicare, motiv pentru care... Mulțumesc!

Dl administrator public Rareș Hopincă

înțeleg! Mulțumesc, domnul Jelea! Domnul Bîrsan, vă rog!

Dl consilier BîrsanMihai

A vorbit Bogdan cam ce voiam și eu să întreb, oportunitatea acestei achiziții? Dacă puteți să ne spuneți!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Dacă-mi permiteți domnul Hopincă, mai aveam și eram la cuvânt, nu vreau să mai reiau discuția. »

DI președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Vă rog, domnul Cursaru!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Având în vedere că nu există la nivelul Ministerului învățământului o aplicație online, în sensul în care învățământul online devine obligatoriu și accesibil, că nu există programe pentru I-XIL De asemenea, pentru că profesorii nu pot fi obligați în a putea preda online, plus ce au spus și colegii mei, există întrebări care, bineînțeles că ni le punem: care este rostul și utilitatea având în vedere că în două sau trei săptămâni vom trece peste această situație. Ne aflăm în vacanță! De asemenea, doamna ministru a spus că pentru clasele VIII-XII se vor lua mediile.. .se va da examen doar cu ce s-a învățat pe semestrul I. Asta înseamnă că nu-și mai are utilitate, pentru că de fapt utilitatea la ei era. Pentru clasa a VUI-a și clasa a Xll-a, dacă vreți, pentru că acești copii trebuiau să își repete tot ce au de învățat. Nu văd utilitatea pentru un copil de clasa a Il-a, de clasa a IlI-a, de clasa a Vl-a. Lipsesc din proiect anumite chestiuni legate de: cum se vor preda aceste telefoane? Se va face proces verbal de recepție? Cum vor fi setate aceste telefoane, adică ele vor putea fi folosite pentru orice alt scop sau doar pentru scopul propriu-zis, acela de a accesa platforma online, adică dacă vor fi restricționate. Dacă sunt restricționate, cine face această setare dat fiind că nouă ne-a luat pentru douăzeci și cinci de tablete un timp foarte mare ca să putem să le setăm. De asemenea, dacă un telefon este vândut de părinți sau de copil, sau este spart, cum se poate rezolva acest lucru? Ultima întrebare pe care o am: de unde știm că toți copii au nevoie de telefoane? De asemenea, la fel și la profesori același lucru valabil și în cât timp credeți dumneavoastră, de la data licitației, că vor putea fi, ele, recepționate de către copii pentru că dacă am face un calcul minimal, îmi este teamă că se termină anul școlar și noi deja vom fi cheltuit banii și aceste telefoane nu ajung la copii. Mulțumesc!

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Domnul Hopincă, vă rog!

Dl administrator public Rareș Hopincă

Bună ziua! Ca să o luăm în ordinea întrebărilor... înțeleg că se dezbate chestiunea de oportunitate a achiziției acestor telefoane. Dacă vă uitați foarte bine în documentația ce v-a fost pusă la dispoziție, noi estimăm în felul următor: un număr maxim de elevi și un număr minim de elevi. Care este oportunitatea? Eu aș merge, mai de grabă, într-o zonă de necesitate, pentru că vedeți dumneavoastră Sectorul 5 are paisprezece din cele douăzeci de zone urbane marginalizate de la nivelul Municipiului București, conform art class-ului Băncii Mondiale. Știți foarte bine și dumneavoastră, pentru că majoritatea dintre dumneavoastră aveți copii, că în această perioadă, profesorii au încurajat la nivel de fiecare unitate de învățământ în parte, cu strategie proprie, cu aplicații proprii, au încurajat continuarea procesului educațional folosind mijloace electronice. Nefericirea face ca, noi, în Sectorul 5, să avem foarte mulți copii care nu pot avea acces la aceste sisteme electronice, pentru că provin din familii extrem de vulnerabile. Și atunci, fiind datoria, una dintre obligațiile principale ale administrației publice locale de a asigura un acces neîngrădit și nediscriminatoriu la procesul educațional pentru toți elevii, indiferent de familiile din care provin, noi am imaginat acest acces ca fiind prin intermediul unei platforme puse la dispoziție de noi prin intermediul unor mijloace electronice, puse la dispoziție de noi, dar atenție, numai în funcție de necesitatea fiecăruia. în documentația pe care ați primit-o se vorbește, clar, despre un minim de 5.000 de dispozitive, pentru 5.000 de copii și un număr maxim de 27.500. Procedura tehnică prin care se face acest lucru este un Acord Cadru care prevede cantități minime și cantități maxime. Cantitățile vor fi determinate pe baza solicitărilor explicite venite din partea părinților, cu o verificare prealabilă. Sigur că dacă părinții își permit să ofere copiilor o tabletă Apple sau un laptop performant, nu vor avea nevoie de acest telefon pe care îl putem oferi de la primărie și vor rămâne pe mijloacele lor, urmând doar să acceseze platforma online, care ne este pusă în momentul de față Ia dispoziție, gratuit. De asemenea, internetul va fi pus la dispoziție gratuit, tocmai pentru a asigura un acces neîngrădit și nediscriminatoriu la procesul educațional. Având în vedere că astăzi, în Sectorul 5, sunt școli care își fac lecțiile pe Zoom, pe WhatsApp, pe FaceTime, pe diverse alte aplicații, nu putem exclude, din start, un număr semnificativ de copii de la procesul educațional, fie el și informai, cum se desfășoară el astăzi, doar pentru faptul că familiile respective nu își permit achiziționarea unor astfel de sisteme. Revenind, oportunitatea și necesitatea sunt evidente, rezistența la schimbare, categoric, este grea, inclusiv la noi, dar vă asigur că ne-a luat puțin mai mult... două ore probabil, să setăm acest sistem de video-conferință, dar începând de data viitoare acesta va funcționa fără sincope. La fel este și în cazul procesului educațional, unde, prima dată probabil că vor fi dificultăți în a organiza lecțiile, dar cu tot suportul tehnic vom ajunge la o funcționare foarte bună. Revenind la ceea ce spunea domnul consilier Cursaru, cum se vor preda... Evident că se vor preda pe bază de proces verbal, se vor preda de către curier, va exista obligația de a asigura distribuția prin intermediul unor societăți de curierat, pe baza solicitărilor explicite din partea părinților, care vor veni fie direct la Primărie printr-o adresă de e-mail pusă la dispoziție special pentru acest lucru, fie prin intermediul învățătorilor sau diriginților. Evident că se va preda pe bază de proces verbal, vor fi setate dintr-o platformă de management a telefoanelor mobile, vor fi setate explicit pentru accesul la procesul educațional și la acele aplicații necesare pentru procesul educațional. Vom exclude alte vulnerabilități sau aplicații. Această selecție va fi făcută de experți în educație, pentru că nu ne pricepem noi la așa ceva, dar avem acces la tot knowhow-ul și va exista în permanență o monitorizare a utilizării aplicațiilor educaționale - o monitorizare statistică. Ce se întâmplă dacă telefonul este vândut sau este pierdut sau deteriorat? Acesta cel mai probabil va fi imputat părintelui respectiv în perioada de amortizare. încă o dată, va trebui să ne gândim puțin strategic și pentru viitor... Această pandemie nu modifică obiceiurile de viață, de învățare, de muncă doar pentru o lună, două, ci probabil va modifica toate aceste obiceiuri pentru o perioadă lungă de timp. Noi astăzi punem bazele unui proces educațional care va dura, probabil, mulți ani de zile de acum înainte. Este o inițiativă, este un început, este un prim pas, dar absolut necesar. Cum foarte bine a spus domnul consilier Jelea sau domnul consilier Cursaru, trebuie să ne gândim la anul viitor. Tocmai asta facem, ne gândim la anii viitori și ne gândim cum să nu excludem un număr semnificativ de elevi din Sectorul 5 de la procesul educațional. Mai departe, aspectele tehnice... sigur că pot fi întrebări, sigur că pot fi sincope, dar noi avem tot cadrul legal, avem toată necesitatea, nu mai discut de oportunitate, pentru că este o necesitate stringentă ca să declanșăm acest program. încă o dată, este un program absolut necesar pentru că altfel, vor fi excluși probabil peste 5.000 de elevi de la procesul educațional. Vă mulțumesc!

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Mulțumesc frumos, domnule Administrator Public! După toate răspunsurile, vă supun la vot punctul 3 de pe ordinea de zi a ședinței noastre de astăzi - Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării și finanțării, din bugetul local al Sectorului 5, a programului Start spre o educație digitalizată. Doamna Secretar General, vă rog citiți!

Doamna Secretar General al Sectorului 5 dă citire numelor consilierilor:

 • 1. Agheorghiesei Emil - pentru

 • 2. Bîrsan Mihai - abținere

»

 • 3. Boloș Florinei - pentru

 • 4. Florea Alexandra Cristina - pentru

 • 5. Coandă Mihai - pentru

 • 6. Udescu Șerbănel Mihail - abținere

 • 7. Cursaru Paul Gabriel - abținere

 • 8. Pîrtoacă Bogdan Sergiu - abținere

 • 9. Gheorghe Ștefan - pentru

 • 10. Giurcă Augustin Răzvan - abținere

11 .Jelea Bogdan Ion - abținere

 • 12. Lazarov Alexandru Sebastian - pentru

 • 13. Matei Ion - pentru

 • 14. Melnic Constantin Ion - pentru

 • 15. Niculescu Jacqueline Christina - abținere

 • 16. Ploscaru George Alexandru - pentru

 • 17. Pop Claudia Ramona - abținere

 • 18. Danciu loan Bogdan - pentru

 • 19. Matei George - pentru

2O.Stanciu Andreea Cristina - pentru

21.Stroescu Marilena Daniela - pentru

 • 22. Păpușă Valentin - pentru

 • 23. Țigănuș Marian - pentru

 • 24. Geamănă Dragoș - abținere

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 15 voturi pentru și 9 abțineri.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Punctul 4 de pe ordinea de zi- Proiect de hotărâre privind aprobarea Normei Interne nr. 27380/31.03.2020, a aparatului de specialitate al primarului Sectorului 5, precum și a instituțiilor și serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local al Sectorului 5, privind procedura „Negociere fără publicare ” pentru achiziția de materiale, echipamente și servicii necesare pentru protecția sănătății salariaților și a cetățenilor sectorului 5 în combaterea răspândirii infecțiilor cu COVID-19 pe perioada epidemiei și a stării de urgență.

Avem discuții, dacă nu, doamna secretar, vă rog!

Doamna Secretar General al Sectorului 5 dă citire numelor consilierilor:

 • 1. Agheorghiesei Emil - pentru

 • 2. Bîrsan Mihai - abținere

 • 3. Boloș Florinei - pentru

 • 4. Florea Alexandra Cristina - pentru

 • 5. Coandă Mihai - pentru

 • 6. Udescu Șerbănel Mihail - abținere

 • 7. Cursaru Paul Gabriel - abținere

5

 • 8. Pîrtoacă Bogdan Sergiu - abținere

 • 9. Gheorghe Ștefan - pentru

 • 10. Giurcă Augustin Răzvan - abținere

11 .Jelea Bogdan Ion - abținere

 • 12. Lazarov Alexandru Sebastian - pentru

 • 13. Matei Ion - pentru

 • 14. Melnic Constantin Ion - pentru

 • 15. Niculescu Jacqueline Christina- abținere

 • 16. Ploscaru George Alexandru - pentru

 • 17. Pop Claudia Ramona - abținere

 • 18. Danciu loan Bogdan - pentru

 • 19. Matei George - pentru

2O.Stanciu Andreea Cristina - pentru

21 .Stroescu Marilena Daniela - pentru

 • 22. Păpușă Valentin - pentru

 • 23. Țigănuș Marian - pentru

 • 24. Geamănă Dragoș - abținere

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 15 voturi pentru și 9 abțineri.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Mergem mai departe spre punctul 5 de pe ordinea de zi sau punctul 1 de pe suplimentară: Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de comodat între Primăria Sectorului 5 București și Direcția Generală de Poliție a Municipiului București.

f

Dacă nu avem intervenții, vă supun votului. Vă rog, domnul Jelea!

DI consilier Jelea Bogdan Ion

Ideea în esență nu este rea! Recunosc că acum în timpul ședinței, am reușit să citesc materialul! Aș vrea ca Primăria Sectorului 5 să-i facă o scrisoarea domnului Vela ca să cumpere mașini pentru Direcția Generală de Poliție a Municipiului București și astfel încât, să degrevăm bugetul Consiliului Local ... Sunt banii cetățenilor până la urmă! Deci, domnul Primar Florea pe care nu l-am mai văzut la ședință de vreo doi ani jumătate, trei ani de zile, este rugat să-i facă o scrisoare domnului Vela. Când se va termina această scurtă perioadă cu ordonanțele, cu siguranță își va îmbunătăți și citirea și o să reușească să citească și să dispună din calitatea dumnealui, faptul că, Poliția București are nevoie de mașini. Mulțumesc!

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Mulțumim, domnul Jelea! Vă supun votului punctul 5 de pe ordinea de zi -Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de comodat între Primăria Sectorului 5 București și Direcția Generală de Poliție a Municipiului București. Doamna Secretar, vă rog frumos!

Doamna Secretar General al Sectorului 5 dă citire numelor consilierilor:

 • 1. Agheorghiesei Emil - pentru

 • 2. Bîrsan Mihai - abținere

 • 3. Boloș Florinei - pentru

 • 4. Florea Alexandra Cristina - pentru

 • 5. Coandă Mihai - pentru

 • 6. Udescu Șerbănel Mihail - pentru

 • 7. Cursaru Paul Gabriel - abținere

 • 8. Pîrtoacă Bogdan Sergiu -pentru

 • 9. Gheorghe Ștefan - pentru

 • 10. Giurcă Augustin Răzvan - abținere

11 .Jelea Bogdan Ion - abținere

 • 12. Lazarov Alexandru Sebastian - pentru

 • 13. Matei Ion - pentru

 • 14. Melnic Constantin Ion - pentru

 • 15. NicuIescu Jacqueline Christina - abținere

lâ.Ploscaru George Alexandru - pentru

 • 17. Pop Claudia Ramona - abținere

 • 18. Danciu loan Bogdan - pentru

 • 19. Matei George - pentru

2O.Stanciu Andreea Cristina - pentru

21 .Stroescu Marilena Daniela - pentru

 • 22. Păpușă Valentin - pentru

 • 23. Țigănuș Marian - pentru

 • 24. Geamănă Dragoș -pentru

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 18 voturi pentru și 6 abțineri.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Mulțumesc frumos pentru exprimarea voturilor!

La Diverse, avem vreo înscriere la cuvânt? Dacă nu, vă rog să-mi permiteți mie să citesc două adrese, una de la Curtea de Conturi și cealaltă de la Asociația Municipiilor din România.

Președintele de ședință dă citire adresei transmisă de Curtea de Conturi cu nr. 999/18.03.2020 și adresei transmisă de Asociația Municipiilor din România înregistrată la Primăria Sector 5 cu nr. 29404/09.04.2020 privind OUG nr. 44/2020.

Dl consilier Bîrsan Mihai

Domnul Lazarov, aș dori să punctez și eu ceva, dacă se poate. Acum, în Consiliul Local ne lipsește un consilier! Domnul Scripcaru, știți că nu mai este consilierul nostru și trebuia înlocuit. De două luni de zile, nu știu ce se întâmplă, s-au făcut două adrese... Nu este pusă pe ordinea de zi ... să depună noul consilier jurământul. La colegii dumneavoastră când au fost înlocuiți, dacă ne aducem aminte, în aceeași zi în care au plecat, au fost înlocuiți și nu avem nimic de obiectat, este legal. Dorim să știm ce se întâmplă, de ce la P.N.L nu se poate înlocui un consilier?

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Din câte am înțeles există o corespondență între P.N.L și Primăria Sectorului 5.

Dl Viceprimar Marian Țigănuș

Venită ieri! Ieri a ajuns! Găsim o soluție până la urmă!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Eu aș avea o întrebare! Există cumva din partea Prefecturii Capitalei a Municipiului București o informare privind încetarea mandatului dl. consilier Scripcaru?

Dl Viceprimar Marian Țigănuș

A venit o hârtie ... dar a venit ieri!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Atât am avut să spun!

Dl Viceprimar Marian Țigănuș

O să rezolvăm, dar tehnic nu s-a putut, dat fiind faptul că ședința se desfășoară în aceste condiții, dată fiind situația de urgență.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Tehnic, trebuia să depună mandatul! Trebuia să depună jurământul următorul consilier cu documentele venite de la partid și depunea jurământul la dumneavoastră în sală.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Dată fiind natura situației în care ne aflăm ... Nu știu dacă tehnic există posibilitățile ... Cred că de aceea se și întârzie!

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina

Sigur are o Biblie acasă pe care să pună mâna, nu?

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Poate să vină la Primărie așa cum sunt acolo dl. președinte de ședință și dl. Viceprimar. Putea să vină acolo și să depună jurământul!

Dl Viceprimar Marian Țigănuș

Stimați colegi, vă mulțumesc pentru participarea dumneavoastră! A fost o ședință un pic inedită! Acum am prins experiență, următoarea va fi mult mai bine făcută. Vreau să vă urez Sărbători Pascale fericite, liniștite în primul rând, cu sănătate si să ne vedem cu bine, sănătoși la următoarea ședință!

5                                                                7                     5                                               5             J

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Lucrările ședinței au fost declarate închise, la ora 1221.

5             »                                                                              7


ELENA LU