Proces verbal din 06.08.2020

Proces verbal ședința ordinară din data de 06.08.2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL

LOCAL SECTOR 5

PROCES VERBAL al ședinței ordinare a Consiliului Local Sector 5 din data de 06.08.2020

Ședința a fost convocată de Primarul Sectorului 5 prin Dispoziția înregistrată cu nr. 2051/31.07.2020.

Lucrările ședinței încep la ora 1208.

Locul desfășurării ședinței este sediul Primăriei Sector 5, strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11 în sala de ședință situată la etajul 1, camera 01. Conform art. 1 alin. (2) și (3) din Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului Local Sector 5 al Municipiului București, aprobat prin H.C.L. Sector 5 nr. 77/23.06.2020.

La ședință au participat domnul Viceprimar - Marian Țigănuș și Secretarul General al Sectorului 5 - doamna Elena Luminița Petrescu.

Au fost invitați să participe directorii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5.

Având în vedere starea de alertă pe teritoriul României, ședința Consiliului Local Sector 5 se derulează cu ajutorul aplicației Microsoft Teams.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Bună ziua, declar deschisă ședința ordinară de astăzi, 06.08.2020 și o să-i permit doamnei secretar să facă prezența. Doamna secretar, vă rog!

Dna Secretar General Elena Luminița Petrescu

 • 1. Boloș Florinei -prezent

 • 2. Coandă Mihai -prezent

 • 3. Danciu loan Bogdan-prezent

 • 4. Florea Alexandra Cristina-prezent

 • 5. Lazarov Alexandru Sebastian-prezent

 • 6. Matei George-prezent

 • 7. Matei lon-prezent

 • 8. Melnic Constantin lon-prezent

 • 9. Păpușă Valentin-prezent

 • lO. Ploscaru George Alexandru- prezent

 • 11 .Stanciu Andreea Cristina-prezent

 • 12. Țigănuș Mari an-prezent

 • 13. Stroescu Marilena Daniela-absent

 • 14 . Vanghelie Marian Daniel-absent

 • 15 .Gheorghe Ștefan-prezent

 • 16 .Bîrsan Mihai-prezent

 • 17 .Cursaru Paul Gabriel-prezent

 • 18 .Giurcă Augustin Răzvan- prezent

 • 19 .Jelea Bogdan Ion- prezent

 • 20 .Pop Claudia Ramona-prezent

 • 21 .Geamănă Dragoș-prezent

 • 22 .Niculescu Jacqueline Christina-prezent

 • 23 .Pîrtoacă Bogdan Sergiu-prezent

 • 24 .Udescu Șerbănel Mihail-prezent

După efectuarea apelului nominal se constată că la ședință participă un număr de 22 consilieri din numărul total de 24.

Sunt absenți consilierii: Stroescu Marilena Daniela și Vanghelie Daniel Marian.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Ședința este statutară și voi începe cu citirea ordinii de zi, care conține doar două puncte:

 • 1. Proiect de Hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și Regulamentul de Organizare și Funcționare ale D.G.A.S.P.C Sector 5;

 • 2. Diverse.

Așa cum am primit pe e-mail, avem și patru puncte pe lista suplimentară după cum urmează:

 • 1. Aprobarea procesului verbal a ședinței ordinare din data de 30.07.2020;

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării și finanțării, din bugetul local al sectorului 5, a programului multianual Start spre viitor;

 • 3. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. Sector 5 nr. 08/06.07.2016;

 • 4. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. Sector 5 nr. 09/06.07.2016.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Vă supun la vot suplimentarea ordinii de zi cu cele patru puncte. Doamna secretar, vă rog!

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina

O clipă, dacă se poate! Există vreo motivare pentru faptul că am primit cu treizeci de minute înainte de începerea ședinței, procesul verbal de o sută șaizeci de pagini al ședinței de data trecută? Pentru că, practic, neavând timp să-l citim... Mulțumesc!

5

Dna Secretar General Elena Luminița Petrescu

A durat foarte mult redactarea acestuia.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Eu zic că sunt multe lucruri asupra cărora există multe semne de întrebare. Eu zic că trebuie să le mulțumim doamnelor de la secretariat, faptul că s-a terminat în trei zile un proces de o sută șaizeci de pagini, eu cred că trebuie să le mulțumim.

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina

Sigur că apreciem eforturile doamnelor de la secretariat pentru redactarea procesului verbal.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Dacă apreciem eforturile, haideți să trecem la vot!

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Vă supun la vot suplimentarea ordinii de zi cu cele patru puncte. Doamna secretar, vă rog!

Dna Secretar General Elena Luminița Petrescu

 • 1. Boloș Florinei -pentru

 • 2. Coandă Mihai -pentru

 • 3. Danciu loan Bogdan-pentru

 • 4. Florea Alexandra Cristina-pentru

 • 5. Lazarov Alexandru Sebastian-pentru

 • 6. Matei George-pentru

 • 7. Matei lon-pentru

 • 8. Melnic Constantin lon-pentru

 • 9. Păpușă Valentin-pentru

 • 10. Ploscaru George Alexandru-pentru

 • 11. Stanciu Andreea Cristina-pentru

 • 12. Țigănuș Marian-pentru

 • 13. Gheorghe Ștefan-pentru

 • 14. Bîrsan Mihai-împotrivă

 • 15. Cursaru Paul Gabriel-împotrivă

 • 16. Giurcă Augustin Răzvan-împotrivă

 • 17. Jelea Bogdan lon-abținere

 • 18. Pop Claudia Ramona-împotrivă

 • 19. Geamănă Dragoș-abținere

 • 20. Niculescu Jacqueline Christina-împotrivă

 • 21. Pîrtoacă Bogdan Sergiu- împotrivă

 • 22. Udescu Serbănel Mihail-abtinere 5                                                                  »

Suplimentarea ordinii de zi, a fost aprobată cu 13 voturi pentru, 6 voturi împotrivă si 3 abțineri.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Mulțumesc! Vă supun ordinea de zi în întregimea ei cu amendamentul că aș propune ca punctul 1 de pe ordinea de zi suplimentară, și anume procesul verbal să devină punctul 1 de pe ordinea de zi inițială, astfel încât punctul cu D.G.A.S.P.C. să devină punctul 2 și după aceea celelalte puncte 3,4,5. Acestea fiind spuse, vă supun la vot ordinea de zi cu amendamentul pe care vi l-am propus. Doamna secretar, vă rog!

Dna Secretar General Elena Luminița Petrescu

 • 1. Boloș Florinei-pentru

 • 2. Coandă Mihai -pentru

 • 3. Danciu loan Bogdan-pentru

 • 4. Florea Alexandra Cristina-pentru

 • 5. Lazarov Alexandru Sebastian-pentru

 • 6. Matei George-pentru

 • 7. Matei lon-pentru

 • 8. Melnic Constantin lon-pentru

 • 9. Păpușă Valentin-pentru

 • 10. Ploscaru George Alexandru-pentru

 • 11. Stanciu Andreea Cristina-pentru

 • 12. Țigănuș Marian-pentru

 • 13. Gheorghe Ștefan-pentru

 • 14. Bîrsan Mihai-abținere

 • 15. Cursaru Paul Gabriel-abținere

 • 16. Giurcă Augustin Răzvan-abținere

 • 17. Jelea Bogdan lon-abținere

 • 18. Pop Claudia Ramona-abținere

 • 19. Geamănă Dragoș-abținere

 • 20. Niculescu Jacqueline Christina-abținere

 • 21. Pîrtoacă Bogdan Sergiu- abținere

 • 22. Udescu Serbănel Mihail-abtinere 3                                                                  3

Ordinea de zi cu amendamentul ca punctul 1 de pe ordinea de zi suplimentară să devină punctul 1 pe ordinea de zi inițială, a fost aprobată cu 13 voturi pentru și 9 abțineri, f

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Aceste fiind spuse, dăm drumul spre ordinea de zi. Vă supun spre vot punctul 1-Aprobarea procesului verbal a ședinței ordinare din data de 30.07.2020. Dacă nu avem discuții pe procesul verbal, doamna secretar, vă rog!

Dna Secretar General Elena Luminița Petrescu

 • 1. Boloș Florinei-pentru

 • 2. Coandă Mihai -pentru

 • 3. Danciu loan Bogdan-pentru

 • 4. Florea Alexandra Cristina-pentru

 • 5. Lazarov Alexandru Sebastian-pentru

 • 6. Matei George-pentru

 • 7. Matei lon-pentru

 • 8. Melnic Constantin lon-pentru

 • 9. Păpușă Valentin-pentru

 • 10. Ploscaru George Alexandru-pentru

 • 11. Stanciu Andreea Cristina-pentru

 • 12. Țigănuș Mari an-pentru

 • 13. Gheorghe Ștefan-pentru

 • 14. Bîrsan Mihai-pentru

 • 15. Cursaru Paul Gabriel-pentru

 • 16. Giurcă Augustin Răzvan-pentru

 • 17. Jelea Bogdan lon-pentru

 • 18. Pop Claudia Ramona-pentru

 • 19. Geamănă Dragoș-abținere

 • 20. Niculescu Jacqueline Christina-abținere

 • 21. Pîrtoacă Bogdan Sergiu- abținere

 • 22. Udescu Serbănel Mihail-abtinere

Procesul verbal al ședinței ordinare din data de 30.07.2020, a fost aprobat cu 18 voturi pentru și 4 abțineri.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Mulțumesc frumos! Mergem mai departe spre punctul 2 de pe ordinea de zi-Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și Regulamentul de Organizare și Funcționare ale D.G.A.S.P.CSector 5.

Dl consilier Boloș Florinei

Să-mi permiteți o intervenție la acest punct, vă rog!

Dl consilier Pîrtoacă Bogdan Sergiu

Vreau să pun și eu o întrebare.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Mai întâi domnul Boloș, apoi domnul Pîrtoacă!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Și eu, vă rog, la sfârșit. Mulțumesc!

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Ok, domnul Cursaru!

Dl consilier Boloș Florinei

Având în vedere anexele prezentate la proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare a D.G.A.S.P.C Sector 5, am sesizat faptul că instituția va fi condusă de un director executiv și 5 directori executivi adjuncți, însă în grila de salarizare nu există funcția și salarizarea corespunzătoare pentru directorul executiv adjunct. Pentru asigurarea funcționării direcției și preîntâmpinarea unor blocaje în ceea ce privește salarizarea funcționarilor care vor ocupa posturile de director executiv, respectiv directori executivi adjuncți, propun aprobarea unui amendament potrivit căruia la nivelul D.G.A.S.P.C. Sector 5 să fie aplicată grila de salarizare aferentă aparatului propriu din Primăria Sectorului 5, postul de director executiv urmând să fie asimilat directorului general, iar postul de director executiv adjunct să fie asimilat celui de director general adjunct, cu salarizarea corespunzătoare. De asemenea, propun ca în hotărârea Consiliului Local Sector 5 să fie aprobat un articol cu următorul conținut:

”Art. 2. începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, la nivelul DGASPC Sector 5 salarizarea personalului din conducere se va realiza conform grilei aprobată de Consiliul Local al Sectorului 5 și utilizată în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5. Pe cale de consecință, funcția publică de Director Executiv al DGASPC Sector 5 va fi asimilată celei de Director General/Executiv din cadrul Primăriei Sectorului 5, iar funcția publică de Director Executiv Adjunct va fi asimilată celei de Director General Adjunct din cadrul Primăriei Sectorului 5. ”

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Mulțumesc! Vă supun la vot amendamentul propus de domnul Boloș! Doamna secretar, vă rog!

Dna Secretar General Elena Luminița Petrescu

 • 1. Boloș Florinei -pentru

 • 2. Coandă Mihai -pentru

 • 3. Danciu loan Bogdan-pentru

 • 4. Florea Alexandra Cristina-pentru

 • 5. Lazarov Alexandru Sebastian-pentru

 • 6. Matei George-pentru

 • 7. Matei lon-pentru

 • 8. Melnic Constantin lon-pentru

 • 9. Păpușă Valentin-pentru

 • 10. Ploscaru George Alexandru-pentru

 • 11. Stanciu Andreea Cristina-pentru

 • 12. Țigănuș Marian-pentru

 • 13. Gheorghe Ștefan-pentru

 • 14. Bîrsan Mihai-abtinere 5

 • 15. Cursaru Paul Gabriel-abtinere

 • 16. Giurcă Augustin Răzvan-abținere

 • 17. Jelea Bogdan lon-abținere

 • 18. Pop Claudia Ramona-abținere

 • 19. Geamănă Dragoș-abținere

 • 20. Niculescu Jacqueline Christina-abținere

 • 21. Pîrtoacă Bogdan Sergiu- abținere

 • 22. Udescu Serbănel Mihail-abtinere 5                                                           9

Amendamentul domnului consilier Boloș Florinei privind salarizarea funcționarilor care vor ocupa posturile de director executiv, respectiv directori executivi adjuncți a fost aprobat cu 13 voturi pentru și 9 abțineri.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Mulțumim! Domnul Pîrtoacă voiați să spuneți ceva?

Dl consilier Pîrtoacă Bogdan Sergiu

Voiam să pun o întrebare. Dacă este cineva de la Direcția de Asistență Socială să ne răspundă, voiam să știm de ce este necesar la D.G.A.S.P.C. Sector 5 să existe un director pe departamentul Strategii Programe, pentru că nu am auzit ca Sectorul 5 să fie campion în atragerea de fonduri europene, să nu facă față cu personalul angajat la proiectele cu diverse fonduri, cu colaborări cu O.N.G.-urile, proiecte care să meargă către beneficiarii Sectorului 5. Aș vrea să știu, de ce este necesar de această funcție de director, în condițiile în care, la celelalte sectoare din București, departamentul de strategii rămâne la nivelul de serviciu?

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Dacă este cineva din executiv care poate răspunde domnului consilier.

Dl Administrator Public Rareș Hopincă

Este viziunea conducerii D.G.A.S.P.C.. Mai mult decât atât, ne pregătim pentru viitorul exercițiu bugetar al Uniunii Europene, când fondurile alocate pe programele operaționale ce vizează, inclusiv, asistența socială vor fi considerabil mai mari și decât în exercițiul financiar 2007-2013 și în exercițiul 2014-2020, prin urmare consider că este binevenit și va contrazice în ceea ce înseamnă finanțările europene. La nivelul Sectorului 5, în ultimii patru ani chiar s-au atras fonduri europene și s-au semnat contracte de finanțare pe niște lucrări însemnate. Sigur că dacă aveți nevoie de informatii... 5

Dl consilier Bîrsan Mihai

Câți bani au intrat în conturi de la Uniunea Europeană, dacă ne puteți să ne spuneți?

Dl Administrator Public Rareș Hopincă

Putem verifica. Da, avem contracte de finanțare semnate, de aproape 30 de milioane de euro.

Dl consilier Pîrtoacă Bogdan Sergiu

Voiam să-i mulțumesc pentru răspuns domnului Hopincă, dar în același timp voiam să știu cine ocupă, acum, acest post de director și ce competențe are pentru a scrie, a atrage proiecte cu fonduri europene, dar nu numai.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Dacă vrea să răspundă cineva de la D.G.A.S.P.C.

Dl Administrator Public Rareș Hopincă

Numai puțin! Postul acesta, din câte știu eu, nu exista. Este creat prin noua organigramă și va urma să se facă concurs după înființarea postului.

Pîrtoacă Bogdan Dl consilier Sergiu

Da, așa m-am gândit și eu că, prin organigrama aceasta se înființează acest post, dar vreau să aduc la cunoștință colegilor consilieri că, la celelalte D.G.A.S.P.C.-uri din București, departamentul de strategie, rămâne la nivel de serviciu. Mulțumesc!

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Dacă mai este cineva din partea executivului care dorește să ia cuvântul referitor la această speță?

Director General Adjunct Cristina Titea

Dacă-mi permiteți! Prin această propunere, noi, punem în aplicare măsurile dispuse de Agenția de Plăți și Inspecție Socială, agenție aflată în subordinea Ministerului Muncii și Protecției Sociale care a efectuat o misiune de control în anul 2018 și a dispus ca urmare a neconformităților constatate, o serie de măsuri. O să dau citire, rapid, măsurii numărul 3 respectiv: revizuirea structurii organizatorice a D.G.A.S.P.C. care să cuprindă toate compartimentele prevăzute la articolul 11 din Anexa nr.l la Hotărârea de Guvern nr. 797/2017. Această hotărârea de guvern vine și aprobă Regulamentul de Cadru de Organizare și Funcționare ala Direcților Generale și de asemenea aprobă și o structură orientativă, vizavi de personal. în acest articol se face referire că orice Direcție Generală de Asistență Socială trebuie să aibă în componență un compartiment care să se refere la strategii, programe, proiecte. Toate structurile sunt denumite compartimente, rămânând la latitudinea instituției să hotărască care este cea mai bună modalitate de organizare, respectiv direcție sau serviciu. Noi am considerat oportun, în acest moment, să o propunem ca direcție, la acest moment postul fiind vacant. Având în vedere faptul că, încă din anul 2018 Comisia Europeană a aprobat Cadrul Financiar multianual pentru perioada 2021-2027, în care s-au stabilit axele prioritare pentru noile programe operaționale și unde noi am vrea să accesăm niște fonduri externe nerambursabile pentru a dezvolta partea de servicii sociale unde suntem deficitari și pentru a nu împovăra bugetul local al Sectorului 5.

Dl consilier Pîrtoacă Bogdan Sergiu

Am înțeles. înțeleg că D.G.A.S.P.C. Sector 5 face pionerat la nivelul capitalei în acest domeniu și ridică la funcția de director un departament care se ocupă de...

Doamna consilier Pop Claudia Ramona

Dacă-mi permiteți, vizavi de ce a spus doamna Titea, aș avea și eu o intervenție.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Este și domnul consilier Cursaru înscris la cuvânt, doamna Pop!

Doamna consilier Pop Claudia Ramona

Da, vă ascult.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Domnule președinte, iată că într-adevăr se modifică în mod, aș spune eu chiar puternic, nu brutal dar foarte expansiv situația actuală și organigrama D.G.A.S.P.C. ceea ce nu am înțeles de ce să avem cinci directori, cinci șefi de compartimente. Aș vrea să știu dacă poate să spună cineva, care este impactul bugetar din noua organigramă raportat la luna curentă, sau luna trecută, unde au fost cheltuielile cu personal cu un anumit cost, acum cheltuielile de personal cresc sau scad ? Dacă poate să ne spună și nouă cineva.

Dna director General Adjunct Cristina Titea

Da și în structura anterioară erau tot cinci posturi de directori, acum s-au înființat două direcții noi, patru din cele anterioare au fost comasate sau înființat și alte servicii noi. Pot să vă spun că de la numărul total de posturi, numărul anterior de posturi, total 1904, acum s-a redus, acesta este stabilit la 1869, deci avem o reducere de 35 de posturi. în aparatul propriu de la 310 la 297 și la personalul contractual de la 1641 la 1572.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Este vorba de posturi care nu erau deja ocupate...

Dna director General Adjunct Cristina Titea

Asistenți persoane cu dezabilități și asistenții matemali. Deci impactul financiar și efortul bugetar s-a diminuat.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Acele posturi pe care le-a desființat (36) erau ocupate?

Dna director General Adjunct Cristina Titea

O parte din ele da, o parte erau vacante.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Deci nu puteți să explicați că impactul bugetar este minimal, căci știu sigur că a crescut. Contractele s-au modificat pentru fiecare entitate, pentru fiecare angajat, sau contractele au rămas neschimbate?

Dna director General Adjunct Cristina Titea

Nu, nu au fost modificate contractele.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Voiam să întreb dacă grila de salarizare, în caz că nu știți care e diferența, grila de salarizare s-a modificat sau a rămas aceeași?

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Nu s-a modificat, a rămas aceeași grilă de salarizare.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Domnule Bîrsan, doriți să spuneți ceva?

Dl consilier Bîrsan Mihai

Asta doream si eu să știu si eu câți bani au intrat în conturile Primăriei Sectorului 3                       5           3                     9

5 în ultimii patru ani.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

V-a răspuns domnul Hopincă mai devreme. Doamna Pop, vă rog!

Dl consilier Bîrsan Mihai

Nu a răspuns. Să răspundă, cu subiect și predicat, vreau să-l aud pe domnul director să ne spună câți bani au intrat în conturile primăriei, nu câți vor intra, ce-a visat el azi noapte să ne spună nouă în ședința de consiliu. 30 de milioane a visat azi noapte. Să ne spună cu subiect și predicat.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Domnule Bîrsan, am înțeles. Domnule Hopincă, eu cred că dumneavoastră ați răspuns deja la întrebare, dacă simțiți nevoia să mai interveniți...

Dl Administrator Public Public Hopincă Rareș

Să ne facă o adresă scrisă și se va răspunde.

Dl consilier Bîrsan Mihai

A, o adresă scrisă, am mai făcut adrese scrise...

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Doamna consilier Pop?

Dna consilier Pop Claudia Ramona

Am și eu o întrebare, doamna Titea a spus că este solicitarea Ministerului Muncii din 2018. De ce abia acum în 2020 se vine cu această solicitare, de ce nu s-a făcut în 2018.

Dna director General Adjunct Cristina Titea

Pentru că deși am avut mai multe discuții cu cei din conducerea anterioară, respectiv doamna director General Florentina Popescu, nu s-a considerat necesar și oportun să fie făcută această propunere de modificare și să poată să fie puse în aplicare măsurile dispuse. Eu vă pot pune la dispoziție acest proces verbal încă odată, spune foarte clar la măsura 3 revizuirea structurii D.G.A.S.P.C., măsura 4 revizuirea regulamentului propriu de organizare și funcționare conform anexei 1, măsura 5 revizuirea procedurilor....

Dna consilier Pop Claudia Ramona

Am înțeles... de citit știm și noi să citim. Să înțeleg că cea care este acum...

Dna director General Adjunct Cristina Titea

Sunt dispuse în anul 2018 de această autoritate ca urmare a neconformităților constatate de prevederile legislației in domeniul asistenței sociale. De ce nu s-au pus ele încă în aplicare nu pot să vă răspund eu acum pentru că nu eram factorul de decizie. Directul general de la acel moment a preferat să funcționeze...

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Mulțumim frumos doamna director, acestea fiind spuse, v-aș ruga stimați colegi să vă exprimați votul pentru acest punct de pe ordinea de zi. Atenție, avem și un amendament aprobat, amendamentul domnului Boloș. Vă supun la vot proiectul cu amendament cu tot. Doamna secretar, vă rog!

Doamna Secretar General Elena Luminița Petrescu

 • 1 .Boloș Florinei- pentru

 • 2 .Coandă Mihai-pentru

 • 3 .Danciu loan -pentru

 • 4 .Florea Alexandra Cristina-pentru

 • 5 .Lazarov Alexandru Sebastian-pentru

 • 6 .Matei George-pentru

 • 7 .Matei Ion -pentru

 • 8 .Melnic Constantin lon-pentru

 • 9 .Păpușă Valentin-pentru

 • lO .Ploscaru George Alexandru-pentru

 • 1 l.Stanciu Andreea Cristina-pentru

 • 12 .Țigănuș Marian-pentru

 • 13 .Gheorghe Ștefan-pentru

 • 14 .Bîrsan Mihai- abținere 9

 • 15 .Cursaru Paul Gabriel-abtinere 5

 • 16 .Giurcă Augustin Răzvan-abținere

 • 17 .Jelea Bogdan lon-abținere

 • 18 .Pop Claudia Ramona-abținere

 • 19 .Geamănă Dragoș- abținere

 • 2O .Niculescu Jacqueline Christina- împotrivă

 • 21 .Pîrtoacă Bogdan Sergiu- împotrivă

 • 22 .Udescu Serbănel Mihai- abținere 3                                                          5

Proiectul de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și Regulamentul de Organizare și Funcționare ale D. G.A.S.P. C Sector 5, a fost adoptat cu 13 voturi pentru, 2 voturi împotrivă și 7 abțineri.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Mergem mai departe la punctul 3 de pe ordinea de zi- Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării și finanțării, din bugetul local al sectorului 5, a programului multianual Start spre viitor. Avem dezbatere? Dacă nu, doamna secretar, vă rog să ne ajutați cu procedura de vot pentru punctul 3 de pe ordinea de zi.

Doamna Secretar General Elena Luminița Petrescu

 • 1 .Boloș Florinei- pentru

 • 2 .Coandă Mihai-pentru

 • 3 .Danciu loan -pentru

 • 4 .Florea Alexandra Cristina-pentru

 • 5 .Lazarov Alexandru Sebastian-pentru

 • 6 .Matei George-pentru

 • 7 .Matei Ion -pentru

 • 8 .Melnic Constantin lon-pentru

 • 9 .Păpușă Valentin-pentru

 • lO .Ploscaru George Alexandru-pentru

 • 11 .Stanciu Andreea Cristina-pentru

 • 12 .Țigănuș Marian-pentru

 • 13 .Gheorghe Ștefan-pentru

 • 14 .Bîrsan Mihai- abținere

5

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Credeam că suntem la alt proiect. Acum știu la care proiect suntem. Este vorba de pachete educaționale de 150 de lei, în condițiile în care nu se știe precis când vom începe școala și cum vom face. Dacă sunt tot acele pachete educaționale care poartă imaginea Duhului Sfânt, sau mă rog nu știu domnul primar, sau...

Dl consilier Melnic Constantin Ion

Domnule Cursaru, vă contrazic, se începe școala pe 14 septembrie.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Deocamdată votul meu este- abținere.

Dl viceprimar Țigănuș Marian

Dl consilier începe școala în data de 14 septembrie, am auzit chiar de la președintele țării.

Dna consilier Pop Claudia Ramona

încă nu s-a stabilit cum se începe. Se începe la data de 14 , dar nu se știe cum se începe.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Stimați colegi, dați-mi voie să întrerup discuția, nimeni nu și-a manifestat voința de a face o dezbatere pe această temă. Eu am zis punctul 3 de pe ordinea de zi.

Domnul consilier Cursaru Paul Gabriel

Așa este, m-am încurcat eu, îmi cer scuze.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Eu am zis punctul 3 de pe ordinea de zi.

Domnul consilier Cursaru Paul Gabriel

Aveți dreptate, am încheiat discuția.

Doamna Secretar General Elena Luminița Petrescu

Votul dumneavoastră domnule Cursaru?

 • 15 .Cursaru Paul Gabriel-abținere

Doamna Secretar General Elena Luminița Petrescu

lâ.Giurcă Augustin Răzvan-abținere

 • 17 .Jelea Bogdan lon-abținere

 • 18 .Pop Claudia Ramona-abținere

 • 19 .Geamănă Dragoș- abținere

 • 2O .Niculescu Jacqueline Christina- abținere

 • 21 .Pîrtoacă Bogdan Sergiu- abținere

 • 22 .Udescu Serbănel Mihai- abținere

Proiectul de hotărâre privind aprobarea derulării și finanțării, din bugetul local al sectorului 5, a programului multianual Start spre viitor, a fost adoptat cu 13 voturi pentru și 9 abțineri.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Mergem mai departe la punctul 4 de pe ordinea de zi- Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. Sector 5 nr. 08/06.07.2016. Dacă sunt colegi care să intervină, dacă nu...

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Din câte am văzut pentru că foarte repede ne-ați trimis, iar cu o oră înainte am primit proiectele de hotărâri. Bănuiesc că și următorul proiect este în legătură tot cu consiliul de administrație dacă nu mă înșel de la A.E.S. Aș vrea să întreb dacă...aici spune că va fi alcătuit în conformitate cu prevederile O.U.G. 109/2011. Aș vrea să știu dacă s-a făcut procedura de selecție a administratorilor, a celor 5, si vreau să știu dacă s-a respectat...dacă sunt prezentate procedurile de selecție. Nu avem doar un referat de aprobare. Dacă nu mă înșel conform legii, trebuia să aibă mandat provizoriu de la 4 cu prelungire la două luni, după care trebuia să fie procedura de selecție deja încheiată. Puteți să-mi dați detalii despre această chestiune vă rog?

DI președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Dacă este cineva din executiv care ne poate ajuta!

Dl Administrator Public Public Hopincă Rareș

Scrie și în corpul hotărârii dacă nu mă înșel procedura de selecție este în curs. Mandatul este provizoriu până la finalizarea procedurii de selecție.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Dacă nu mă înșel și scrie foarte bine, este o hotărâre de consiliu din 2016. încercați să-mi spuneți că din 2016, astăzi în 2020 abia acum încă suntem în curs cu procedura pe 109?

Dl Administrator Public Hopincă Rareș

Din câte cunosc, suntem în curs.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Adică în patru ani suntem încă în curs. Pentru că este vorba despre...dacă îmi permiteți domnule Hopincă, nu cred că neapărat dumneavoastră, cine se ocupă, că trebuia să se ocupe S.C. Economat cu treaba aceasta. Procedura de selecție trebuia să înceapă la data în care noi am numit în data de 06.07.2016. Deci atunci s-a făcut, trebuia să înceapă procedura de selecție. Au mai fost discuții. Și colegul meu Bogdan Jelea știu că s-a mai interpus și va mai explicat că, conform legii trebuiau făcute. Noi acum schimbăm acea hotărâre de consiliu. Deci numirea provizorie a acelui consiliu de administrație din 2016, astăzi la fix patru ani după. Ne poate spune cineva de ce nu s-a reușit să se facă selecția? Probabil că la fel este aceiași situație este si la A.E.S. 9                                                                  9                                                                                                                       9                        9                           9

Conform legii ea trebuia făcută destul de repede...

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Dacă este cineva în măsură să răspundă domnului consilier Cursaru?

Dl Administrator Public Hopincă Rareș

Trebuia făcută prin grija societății...Constată că procedura este laborioasă și va fi evaluată si reluată.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Mulțumim frumos domnule Hopincă, rugăm pe doamna secretar să ne ajute cu votul pentru proiectul de hotărâre privind modificarea H.C.L. Sector 5 nr. 08/06.07.2016 punctul 4 de pe ordinea de zi.

Doamna Secretar General Elena Luminița Petrescu

 • 1 .Boloș Florinei- pentru

 • 2 .Coandă Mihai-pentru

 • 3 .Danciu loan -pentru

 • 4 .Florea Alexandra Cristina-pentru

 • 5 .Lazarov Alexandru Sebastian-pentru

 • 6 .Matei George-pentru

 • 7 .Matei Ion -pentru

 • 8 .Melnic Constantin lon-pentru

 • 9 .Păpușă Valentin-pentru

 • lO .Ploscaru George Alexandru-pentru

 • 11 .Stanciu Andreea Cristina-pentru

 • 12 .Țigănuș Marian-pentru

 • 13 .Gheorghe Ștefan-pentru

 • 14 .Bîrsan Mihai- abținere

 • 15 .Cursaru Paul Gabriel-abținere

 • 16 .Giurcă Augustin Răzvan-abținere

 • 17 .Jelea Bogdan lon-abținere

 • 18 .Pop Claudia Ramona-abținere

 • 19 .Geamănă Dragoș- abținere

 • 2O .Niculescu Jacqueline Christina- abținere

 • 21 .Pîrtoacă Bogdan Sergiu- abținere

 • 22 .Udescu Serbănel Mihai- abținere

5                                                                  »

Proiectul de hotărâre privind modificarea H.C.L. Sector 5 nr. 08/06.07.2016 a fost adoptat cu 13 voturi pentru și 9 abțineri.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Mulțumim colegilor și doamnei secretar și mergem mai departe spre punctul 5 de pe ordinea de zi- Proiect de hotărâre privind modificarea H. C.L. Sector 5 nr. 09/06.07.2016. Este cineva care vrea să pună o întrebare?

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Eu vreau să întăresc cele spuse anterior. Este aceeași situație, este vorba de Hotărârii nr. 9 a consiliului. Anterior a fost Hotărârea nr. 8. Aceeași situație de 4 ani de zile acești oameni au fost membri în consiliul de administrație, pasibili de amendă, și nu știu precis, e posibil și de anularea tuturor actelor decizionale administrative efectuate în acești ani. O să urmărim si o să vedem. 5                                                                    5

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Mulțumim pentru intervenție, dacă nu mai este altcineva, doamna secretar să ne ajutați cu procedura de votul pentru punctul 5 de pe ordinea de zi proiectul de hotărâre privind modificarea H.C.L. Sector 5 nr. 09/06.07.2016.

Doamna Secretar General Elena Luminița Petrescu

 • 1 .Boloș Florinei- pentru

 • 2 .Coandă Mihai-pentru

 • 3 .Danciu loan -pentru

 • 4 .Florea Alexandra Cristina-pentru

 • 5 .Lazarov Alexandru Sebastian-pentru

 • 6 .Matei George-pentru

 • 7 .Matei Ion -pentru

 • 8 .Melnic Constantin lon-pentru

 • 9 .Păpușă Valentin-pentru

 • lO .Ploscaru George Alexandru-pentru

 • 11 .Stanciu Andreea Cristina-pentru

 • 12 .Țigănuș Marian-pentru

 • 13 .Gheorghe Ștefan-pentru

 • 14 .Bîrsan Mihai- abținere

 • 15 .Cursaru Paul Gabriel-abtinere

 • 16 .Giurcă Augustin Răzvan-abținere

 • 17 .Jelea Bogdan lon-abținere

 • 18 .Pop Claudia Ramona-abținere

 • 19 .Geamănă Dragoș- abținere

 • 2O .Niculescu Jacqueline Christina- abținere

 • 21 .Pîrtoacă Bogdan Sergiu- abținere

 • 22 .Udescu Serbănel Mihai- abținere

Proiectul de hotărâre privind modificarea H.C.L. Sector 5 nr. 09/06.07.2016, a fost adoptat cm 13 voturi pentru și 9 abțineri.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Mulțumesc frumos, dacă există cineva care vrea să ia cuvântul la Diverse, dacă nu, vă mulțumesc tuturor pentru prezență și declar închise lucrările ședinței. O zi plăcută tuturor și multă sănătate!

Lucrările ședinței au fost declarate închise la ora 12,45.

PRESEDIN

ALEXANDR

ZAROV


SECRETAR GENERA


ECTOR 5


ELENA LUMINIȚA P