Hotărârea nr. 66/2020

Hotărârea nr. 66/23.03.2020 privind darea în folosință cu titlu gratuit a mijloacelor de transport, a echipamentelor tehnologice și a utilajelor din patrimoniul Sectorului 5 al Municipiului București către S.C. SALUBRIZARE FAPTE 5 S.A., societate comercială a cărui acționar majoritar este Consiliul Local al Sectorului 5.

M U N IC IPIU L BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, București

HOTĂRÂRE

Privind darea în folosință cu titlu gratuit a mijloacelor de transport, a echipamentelor tehnologice și a utilajelor din patrimoniul Sectorului 5 al Municipiului București către S.C.

SALUBRIZARE FAPTE 5 S.A., societate comercială a cărui acționar majoritar este

Consiliul Local al Sectorului 5

Având în vedere:

  • - Raportul de specialitate nr. DT 294/20.03.2020, întocmit de către Direcția Tehnică;

  • - Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 5;

  • - Avizul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte Activități Economice;

  • - Avizul Comisiei Ecologie, Protecția Mediului, Salubrizare, Reciclarea Deșeurilor;

  • - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 26/20.02.2020 privind darea în folosință cu titlu gratuit a utilajelor, materialelor și a obiectelor de inventar din patrimoniul Sectorului 5 al Municipiului București către Societățile comerciale a căror acționar majoritar este Consiliul Local Sector 5;

  • - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 65/23.03.2020 privind predarea de către S.C. Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A. a mijloacelor de transport, a echipamentelor tehnologice și a utilajelor, achiziționate în vederea desfășurării serviciului public de salubrizare și primirea acestora de către Sectorul 5 al Municipiului București.

  • - Nota de Control nr. 16750/21.02.2020, încheiată urmare controlului efectuat de echipa de control a Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice având ca acțiune verificarea modului în care autoritatea administrației publice locale a sectorului 5 respectă legislația serviciului de salubrizare a localităților, prevede explicit ca modalitate de a asigura serviciul dc salubrizare a sectorului 5, punerea la dispoziția operatorului a dotării tehnice necesare, odată cu încredințarea serviciului dc salubrizare, rcspectându-se în acest fel prevederile Legii 51/2006 Legea serviciilor comunitare dc utilități publice.

în temeiul art. 129 alin. (7) lit. i) și lit. n), art. 139 alin. (3) lit. g), art. 140 alin. (I), ari. 166 alin. (2) lit. i) și 1) și ari. 243 alin. (I) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă darea în folosință eu titlu gratuit a a mijloacelor de transport, a echipamentelor tehnologice și a utilajelor, din patrimoniul Sectorul 5 al Municipiului ESucurești, conform anexei parte integrantă a prezentei hotărâri, către S.C. SALUBRIZARE FAPTE 5 S.A., societate comercială a cărui acționar majoritar este Consiliul Local al Sectorului 5.

Art.2 Primarul Sectorului 5, prin aparatul de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


CONTRASEMNEAZ

ENTRU LEGALITATE ACTORULUI 5, KESCU


SECRETAR GENE

ELENA-LUMJNJȚA


PREȘEblNTOEședință, " ‘""fi----“   " AZAROV


Nr. Z23.03.2020

Anexă la H.C.L. Sector 5 nr. £(3 /23.03.2020

ANEXA

Nr.

crt.

Fel autovehicul

Marca

Tip

Nr. înmatriculare

Nr. Identificare

An fabric.

1

GUNOIERA

MAN -GRD

L.2007.46.010

B 550 SDF

WMAN18ZZ1LY4O7191

2020

2

GUNOIERA

MAN-GRD

L.2007.46.010

B 595 SDF

WMAN18ZZ0LY4O7277

2020

3

GUNOIERA

MAN-GRD

L.2007.46.010

B 575 SDF

WMAN18ZZ4LY4O7184

2020

4

GUNOIERA

MAN-GRD

L.2007.46.010

B 551 SDF

WMAN18ZZ5LY4O7128

2020

5

GUNOIERA

MAN-GRD

L.2007.46.010

B 558 SDF

WMAN18ZZ2LY4O7037

2020

6

GUNOIERA

MAN-GRD

L.2007.46.010

B 553 SDF

WMAN18ZZ0LY4O7084

2020

7

GUNOIERA

MAN - GRD

L.2007.46.010

B 552 SDF

WMAN18ZZ7LY4O7292

2020

8

GUNOIERA

MAN-GRD

L.2007.46.010

B 556 SDF

WMAN18ZZXLY4O7108

2020

9

GUNOIERA

MAN-GRD

L.2007.46.010

B 557 SDF

WMAN18ZZ2LY4O7250

2020

10

GUNOIERA

MAN-GRD

L.2007.46.010

B 554 SDF

WMAN18ZZ2LY407264

2020

11

GUNOIERA

MAN - GRD

L.2007.46.010

B 559 SDF

WMAN18ZZXLY4O7139

2020

12

GUNOIERA

MAN-GRD

L.2007.46.010

B 585 SDF

WMAN18ZZ9LY4O7214

2020

13

BASCULANTA

MAN

L.2007.46.006

B 700 SDF

WMA39SZZ3KM837968

2019

14

BASCULANTA

MAN

L.2007.46.006

B 800 SDF

WMA39SZZ0KM831674

2019

15

BASCULANTA

MAN

L.2007.46.006

B 600 SDF

WMA39SZZ8KM831681

2019

16

BASCULANTA

MAN

L.2007.46.006

B 200 SDF

WMA39SZZ6HM721950

2017

17

PERIE

MAN

L.2007.46.011

B 900 SDF

WMAN14ZZ8KY399260

2019

18

PERIE

MAN

L.2007.46.011

B 500 SDF

WMAN14ZZ9KY399123

2019

19

PERIE

MAN

L.2007.46.011

B 505 SDF

WMAN04ZZ7LY409085

2020

20

PERIE

MAN

L.2007.46,011

B 515 SDF

WMAN04ZZXLY409100

2020

21

PLATFORMA

FORD

FED

B 555 SDF

WF0EXXTTGEKE23855

2019

22

PLATFORMA

FORD

FED

B 300 SDF

WF0EXXTTGEKE23860

2019

23

PLATFORMA

FORD

FED

B 400 SDF

WF0EXXTTGEKE23900

2019

24

PLATFORMA

FORD

FED

B 565 SDF

WF0EXXTTGEKE23913

2019

25

PLATFORMA

FORD

FED

B 535 SDF

WF0EXXTTGEKE23237

2019

26

PLATFORMA

FORD

FED

B 525 SDF

WF0EXXTTGEKE23884

2019

27

PLATFORMA

FORD

FED

B 545 SDF

WF0EXXTTGEKE23852

2019

28

GUNOIERA

MAN-GRD

L.2007.46.010

WMAN18ZZ5LY407372

2020

29

GUNOIERA

MAN-GRD

L.2007.46.010

WMAN18ZZ8LY408175

2020

30

GUNOIERA

MAN-GRD

L.2007.46.010

WMAN18ZZ3LY409041

2020

31

GUNOIERA

MAN-GRD

L.2007.46.010

WMAN18ZZ6LY409048

2020

32

GUNOIERA

MAN-GRD

L.2007.46.010

WMAN18ZZ4LY408335

2020

33

GUNOIERA

MAN-GRD

L.2007.46.010

WMAN18ZZ0LY407277

2020

34

GUNOIERA

MAN-GRD

L.2007.46.010

WMAN18ZZ4LY409114

2020

35

GUNOIERA

MAN-GRD

L.2007.46.010

WMAN18ZZ3LY408536

2020

36

GUNOIERA

MAN-GRD

L.2007.46.010

WMAN18ZZ5LY408781

2020

37

GUNOIERA

MAN-GRD

L.2007.46.010

WMAN18ZZ6LY409020

2020

38

GUNOIERA

MAN-GRD

L.2007.46.010

WMAN18ZZ0LY407344

2020

39

GUNOIERA

MAN-GRD

L.2007.46.010

WMAN18ZZ4LY409131

2020

40

GUNOIERA

MAN-GRD

L.2007.46.010

WMAN18ZZ9LY4Q9108

2020

41

GUNOIERA

MAN-GRD

L.2007.46.010

WMAN18ZZXLY4O9067

2020

42

GUNOIERA

MAN-GRD

L.2007.46.010

WMAN18ZZ5LY4O9140

2020

43

GUNOIERA

MAN-GRD

L.2007.46.010

WMAN18ZZ8LY4O7365

2020

44

GUNOIERA

MAN-GRD

L.2007.46.010

WMAN18ZZ1LY4O7398

2020

45

GUNOIERA

MAN-GRD

L.2007.46.010

WMAN18ZZ3LY4O7385

2020

46

GUNOIERA

MAN-GRD

L.2007.46.010

WMAN18ZZ0LY4O7392

2020

47

GUNOIERA

MAN-GRD

L.2007.46.010

WMAN18ZZ2LY4O7412

2020

48

GUNOIERA

MAN-GRD

L.2007.46.010

WMAN18ZZ3LY4O7421

2020

49

GUNOIERA

MAN-GRD

L.2007.46.010

WMAN18ZZ7LY4O7356

2020

50

ABROLL

MAN

WMAN38ZZ0LY4OS923

2020

51

ABROLL

MAN

WMAN38ZZ2LY4O8733

2020

52

ABROLL

MAN

WMAN38ZZ9LY4O8695

2020

53

ABROLL

MAN

WMAN38ZZ0LY4Q8505

2020

54

ABROLL

IVECO

ZCFC670D105326747

2019

55

ABROLL

IVECO

ZCFC670D405326502

2019

56

PERIE

GREEN

MACHINE

2020016007

2020

57

PERIE

GREEN

MACHINE

2020016006

2020

58

PERIE

GREEN

MACHINE

20020016004

2020

59

PERIE

GREEN

MACHINE

20020016003

2020

60

PERIE

GREEN

MACHINE

20020016005

2020

61

PERIE

SCARAB

SA9H10284LM034284

2019

62

PERIE

SCARAB

SA9H10283KM034283

2019

63

ÎNCĂRCĂTOR

FRONTAL

HYUNDAI

HL960

HHKHW600CK0000689

2020

64

ÎNCĂRCĂTOR

FRONTAL

HYUNDAI

HL960

HHKHWL60JK0000025

2020

65

BULDOEXCAVATOR

MECALAC

TLB850SM

SMFJB4BC0KGNM5361

2020

66

BULDOEXCAVATOR

MECALAC

TLB850SM

SMFJB4BC0KGNM5430

2020