Hotărârea nr. 49/2020

Hotărârea nr. 49/27.02.2020 privind modificarea proiectului „#FAPTE: STUDENTS - PAȘI SPRE VIITOR”.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, București

HOTĂRÂRE

privind modificarea proiectului „#FAPTE: STUDENTS - PAȘI SPRE VIITOR”

Având în vedere:

Raportul de Specialitate al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” cu nr. CCTSI-2020.02.24 - 07 din data de 24.02.2020;

Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 5.

Luând în considerare:

Avizul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte activități economice;

Avizul Comisiei Educație, Tineret și Sport;

Regulamentul de Organizare și Funcționare al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”;

Hotărârea Consiliului Local Sector 5 Nr. 190 din data de 27.08.2019,

în temeiul art. 129 alin. (7) lit. a), art. 139 alin. (1), art. 140 alin. (1), art. 166 alin. (2) lit. 1) și lit. p) și art. 243 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă modificarea proiectului „#FAPTE: STUDENTS - PAȘI SPRE VIITOR” desfășurat de Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” în perioada octombrie 2019 - iunie 2020, conform Anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 2 - Sumele necesare realizării proiectului cuprinse în Anexa prezentei hotărâri, vor fi utilizate din bugetul propriu al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”.

Art. 3 - Primarul Sectorului 5, Serviciul Evidență Acte Administrative - Direcția de Asistență Tehnică și Juridică și Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Nr. 47    /27.02.2020

ANEXĂ la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 5 Nr. 33  Z27.02.2020

Privind aprobarea modificării proiectului „#FAPTE: STUDENTS - PAȘI SPRE VIITOR”

a.    „#FAPTE: STUDENTS - PAȘI SPRE VIITOR”

  • b.     Organizator: Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”;

  • c.     Descriere: Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” dorește să modifice proiectul „&FAPTE: STUDENTS - PAȘI SPRE VIITOR”, prin amendarea regulamentului de acordare a burselor. Proiectul „&FAPTE: STUDENTS - PAȘI SPRE VIITOR” vizează acordarea unui număr de 500 de burse sociale, de merit și de excelență unui număr de 500 de studenți, locuitori ai Sectorului 5, înmatriculați pe locurile de la buget în facultățile și universitățile din București. Conform Regulamentului de Organizare și Funcționare a Universității Naționale de Apărare „Carol I”, cursurile acestei instituții, chiar dacă sunt forme de învățământ la forma buget, sunt organizate intergral în regimul de taxă. Astfel, sunt percepute taxe de școlarizare pentru studenții care nu au absolvit un liceu militar sau nu sunt copii ai cadrelor militare. Astfel, studenții Universității Naționale de Apărare „Carol I” vor fi exceptați de la prevederea „înmatriculați pe locurile de la buget”, taxa obligatorie pe care o plătesc în vederea înmatriculării nefiind în fapt o taxă corelată cu sistemul de evaluare a performanței școlare. Restul reglementărilor rămân neschimbate conform HCL 190/27.08.2019.

  • d.     Perioadă de desfășurare: octombrie 2019 - iunie 2020.

  • e.      Beneficiari direcți: 500 de studenți cu domiciliul în Sectorul 5;

  • f.      Locație: Sectorul 5;

  • g.     Bugetul estimativ este de 3.000.000 lei.