Hotărârea nr. 48/2020

Hotărârea nr. 48/27.02.2020 privind aprobarea proiectului „Recompensa copiilor merituoși”, ediția a II-a.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea proiectului „Recompensa copiilor merituoși”, ediția a Il-a

Având în vedere:

Raportul de Specialitate al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” cu nr. CCTSI-2020.02.24 - 01 din data de 24.02.2020;

Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 5.

Luând în considerare:

Avizul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte activități economice;

Avizul Comisiei Educație, Tineret și Sport;

Regulamentul de Organizare și Funcționare al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”;

Solicitarea depusă de Clubul Copiilor Sector 5, înregistrată la Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” sub nr. CCTSI-2020.01.13 - 15 din data de 13.01.2020,

în temeiul art. 129 alin. (7) lit. d) și f), art. 139 alin. (1), art. 140 alin. (1), art. 166 alin. (2) lit. m) și art. 243 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă proiectul „Recompensa copiilor merituoși”, ediția a Il-a, desfășurat de Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” în aprilie 2020, conform Anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 2 - Sumele necesare realizării proiectului cuprinse în Anexa prezentei hotărâri, vor fi utilizate din bugetul propriu al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”.

Art. 3 - Primarul Sectorului 5, Serviciul Evidență Acte Administrative - Direcția de Asistență Tehnică și Juridică și Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Nr.Z27.02.2020


ANEXĂ la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 5 Nr. 6 ~ /27.02.2020

Privind aprobarea proiectului „Recompensa copiilor merituoși”, ediția a Il-a

  • a.     „Recompensa copiilor merituoși”, ediția a Il-a

  • b.     Organizator: Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”, alături de Clubul Copiilor Sector 5 București;

  • c.     Descriere: Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” își propune implementarea proiectului „Recompensa copiilor merituoși”, ediția a Il-a. Proiectul are în vedere organizarea unei Gale a Clubului Copiilor Sector 5 - eveniment spectacol care va antrena participarea copiilor talentați care activează în cadrul cercurilor de karate, judo, matematică aplicată, dans modern, teatru, pian, chitară și muzică ușoară. Gala va fi organizată sub forma unui eveniment - spectacol în cadrul căruia vor avea loc demonstrații de arte marțiale, recitaluri de muzică ușoară, pian, chitară, artă teatrală și dans modern. Ne dorim ca în cadrul evenimentului să fie inclusă și o festivitate de premiere a copiilor cu rezultate deosebite obținute în cadrul concursurilor naționale și internaționale la care aceștia participă, prin intermediul Cercurilor tematice din cadrul Clubului Copiilor Sector 5. în cadrul Clubului activează copii cu vârste cuprinse între 4 și 17 ani; cei peste 500 de copii înscriși în cele 15 cercuri tematice beneficiază de îndrumare specializată, o curriculă amplă dar și de sprijin în participarea la numeroase concursuri locale, regionale, naționale și internaționale.

  • d.     Perioadă de desfășurare: aprilie 2020.

  • e.      Beneficiari direcți: 234 de elevi și 8 profesori de la Clubul Copiilor Sector 5;

  • f.      Beneficiari indirecți: elevii și profesorii Clubului Copiilor Sector 5, părinții și rudele acestora, aproximativ 800 de persoane;

  • g.      Locație: Sectorul 5;

  • h.     Bugetul estimativ este de 160.000 lei.