Hotărârea nr. 4/2020

Hotărârea nr. 4/23.01.2020 privind aprobarea Programului de evenimente al Centrului Cultural și de Tineret ”Ștefan Iordache”, pentru perioada 01.01.2020- 31.12.2020.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Programului de evenimente al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”, pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Având în vedere:

Raportul de Specialitate al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” cu nr. CCTSI - 2020.01.16 - 02 din data de 16.01.2020;

Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 5 înregistrat sub nr. 4850/17.01.2020;

Avizul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte activități economice;

Avizul Comisiei Cultură, Culte, Minorități Naționale;

Regulamentul de Organizare și Funcționare al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”.

în temeiul art. 129 alin. (7) lit. d), art. 139 alin. (1), art. 140 alin. (1), art. 166 alin. (2) lit. m) și art. 243 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă „Programul de evenimente al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”, pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020” desfășurat de Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”, în perioada 01.01.2020 - 31.12.2020, conform Anexei parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 2 - Sumele necesare realizării proiectului cuprins în Anexa prezentei hotărâri vor fi utilizate din bugetul propriu al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”.

Art. 3 - Primarul Sectorului 5, Serviciul Evidență Acte Administrative - Direcția de Asistență Tehnică și Juridică și Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


NTRU LEGALITATE AL RECTORULUI 5,


Nr. /23.01.2020

ANEXĂ LA H.C.L. SECTOR 5 nr. & /23.01.2020

CALENDARUL MANIFESTĂRILOR CULTURALE PROPUSE ÎN ANUL 2020

CENTRUL CULTURAL SI DE TINERET "ȘTEFAN IRDACHE”

Nr.crt.

Denumirea manifestării

Caracter

Perioada de desfășurare

Organizatori

Descrierea proiectului

1.

Eminescu - „Luceafărul poeziei românești”

Local

13- 19 ianuarie

Centrul Cultural și de Tineret "Ștefan lordache”

Proiectul își propune promovarea creației eminesciene în rândul elevilor din Sectorul 5, prin realizarea unor workshopuri și a unor spectacole dedicate creației marelui poet român.

2.

CARTE. ARTE. TEATRU

Local

Ianuarie -aprilie

Centrul Cultural și de Tineret "Ștefan lordache”

Proiectul este conceput ca un maraton cultural accesibil tuturor vârstelor, reunind manifestări culturale diverse - teatru, workshopuri educative și artistice, ateliere de lectură - atât în cadrul formal al sălilor de spectacol, cât și în cadrul non-formal al școlilor din Sector.

3.

Performanță în sport

Local

Ianuarie -iunie

Centrul Cultural și de Tineret "Ștefan lordache"

Proiectul are în vedere sprijinirea sportivilor de performanță din Sectorul 5.

4.

Fii reporter în Sectorul 5

Local

Ianuarie -decembrie

Centrul Cultural și de Tineret "Ștefan lordache”

Proiectul se adresează elevilor de liceu înmatriculați în unitățile de învățământ din Sectorul 5 care sunt interesați de journalism și comunicare. Va fi structurat sub forma unor cursuri organizate de experți din zona de media și comunicare.

5.

Ziua Principatelor Unite

Local

24-26

Centrul Cultural și

Evenimentul este dedicat Unirii istorice a

Nr. crt.

Denumirea manifestării

Caracter

Locul și perioada de desfășurare

Organizatori

Descrierea proiectului

ianuarie

de Tineret "Ștefan lordache”

Principatelor Moldovei și Valahiei, din 1859.

6.

Ziua Internațională a puzzle-urilor

Local

29 ianuarie

Centrul Cultural și de Tineret "Ștefan lordache”

Un eveniment dedicat jocurilor care dezvoltă inteligența și dezvoltă abilități intelectuale, dedicat și organizat în instituțiile de învătamant din Sectorul 5.

7.

Educație ecologică -educație pentru viitor

Local

Ianuarie -Decembrie

Centrul Cultural și de Tineret "Ștefan lordache”

Atitudinea față de natură este în primul rând o chestiune de educație, de cultură. Prin activități școlare și extrașcolare, dorim să ajutăm elevii să conștientizeze faptul că mediul înconjurător constituie un mecanism viu cu o complexitate deosebită, de a cărui integrare și bună funcționare depinde întreaga activitate umană.

8.

Igiena dentara si corporala -educație prin joc

Local

Ianuarie -Decembrie

Centrul Cultural și de Tineret "Ștefan lordache”

Obișnuirea copilului cu o igienă orală corectă de la cea mai fragedă vârstă îi va influența sănătatea pe tot parcursul vieții. Copii vor învăța prin joacă, vor primi pachete de bază pentru igiena dentară și corporală și vor învăța principiile de bază ale unei vieți sănătoase, prin intermediul jocului, în cadrul unor activități desfășurate sub atenta supraveghere a unor specialiști.

9.

Cupa Refresh 5 - ediția a doua

Local

lanuarie-iunie

Centrul Cultural și de Tineret "Ștefan lordache”

Aflat la a doua ediție, proiectul își propune să antreneze copiii, tinerii, și, de ce nu, părinții și bunicii, într-o serie de competiții sportive: handbal, fotbal, baschet și cros.

10.

Ansamblu - monument

Local

Ianuarie-

Centrul Cultural si

------------------------------------------------------------------------------1-------------

Proiectul are în vedere reconectarea

Nr. crt.

Denumirea manifestării

Caracter

Locul și perioada de desfășurare

Organizatori

Descrierea proiectului

statuar "Fîntâna lui Bucur Ciobanul”

decembrie

de Tineret "Ștefan lordache”

comunității locale la istoria și tradițiile vechi ale Bucureștilor și își propune recunoașterea contribuției Ciobanului Bucur ca întemeietor al Bucureștiului. Un argument în plus este faptul că în acest moment nu există un monument dedicat acestuia, pe raza capitalei.

11.

Trupa de teatru Ștefan lordache

Național

Ianuarie -decembrie

Centrul Cultural și de Tineret "Ștefan lordache”

Prin acest proiect ne propunem să susținem trupa de teatru a instituției, pentru desfășurarea activității, a spectacolelor, a deplasărilor la festivalurile de teatru din țară în anul 2020.

12.

Artă și cultură în școli și licee

Local

Ianuarie -decembrie

Centrul Cultural și de Tineret "Ștefan lordache”

Actori profesioniști, masteranzi la UNATC, transformă școlile și liceele din Sectorul 5 în scene de teatru, pentru elevi. Profesioniștii vor pune în scenă reprezentații ale operelor literare din programa școlară a elevilor.

13.

Educație prin cultură (Academia copiilor)

Local

Ianuarie -decembrie

Centrul Cultural și de Tineret "Ștefan lordache”

Proiectul își propune să sprijine elevii defavorizați și cazurile sociale care frecventează instituțiile de învățământ din Sectorul 5, prin implicarea în programe care dezvoltă creativitatea, implicarea socială, dezvoltarea artistică și abilitățile personale, în afara programei și a orarului școlar.

14.

Spectacol aniversar "Ștefan lordache”

Local

3 februarie

Centrul Cultural și de Tineret "Ștefan lordache”

Spectacolul dedicat personalității lui Ștefan lordache, la 79 de ani de la nașterea marelui actor.

15.

Plimbare în cele 7 arte

Local

Ianuarie -decembrie

Centrul Cultural și de Tineret "Ștefan

Inițiativa presupune crearea unui program de culturalizare a elevilor din Sectorul 5, prin

Nr. crt.

Denumirea manifestării

Caracter

Locul și perioada de desfășurare

Organizatori

Descrierea proiectului

lordache”

facilitarea accesului la teatru, operă, concert muzică clasică, bibliotecă, muzee (istorie naturală, istorie, geologie, artă), observator astronomic. Acest program are la bază ideea că niciun copil din Sectorul 5 nu ar trebui să termine ciclul gimnazial, fără a fi intrat în contact direct cu principalele medii culturale din capitală.

16.

Festivalul Integrării CONIL FEST

Local

Ianuarie -Iunie

Centrul Cultural și de Tineret "Ștefan lordache”

Proiectul are în vedere organizarea unui eveniment dedicat copiilor cu dizabilități sau proveniti din medii defavorizare, din Sectorul 5.

17.

Ziua iubitorilor bibliotecilor

Local

14 februarie

Centrul Cultural și de Tineret "Ștefan lordache”

Vizita a elevilor din unitățile de invatamant in cadrul Bibliotecii Naționale a României.

18.

Ziua internaționala a limbii materne

Local

21 februarie

Centrul Cultural și de Tineret "Ștefan lordache”

Spectacol cultural artistic dedicat limbii române - se va desfășura in unitățile de invatamant din Sectorul 5.

19.

De dragoste și de dor-Sărbătoarea dragostei la români - Dragobetele

Național

23 februarie

Centrul Cultural și de Tineret "Ștefan lordache”

Sărbătorim în comunitate iubirea și tradițiile românești.

20.

în întâmpinarea primăverii

Local

29 februarie -

1 martie

Centrul Cultural și de Tineret "Ștefan lordache”

Expoziție de martisoare. Târg de creație si vanzare martisoare, realizate de copii din școlile si grădinițele din Sectorul 5.

21.

Ziua mondială a spunerii de povești

Local

20 martie

Centrul Cultural și de Tineret "Ștefan lordache”

Eveniment dedicat poveștilor si povestitorilor romani - copii din Sectorul 5, vor citi , alături de actori, basme culese de Petre Ispirescu, Ion Pop_ Reteganul, etc

Nr. crt.

Denumirea manifestării

Caracter

Locul și perioada de desfășurare

Organizatori

Descrierea proiectului

22.

Tabăra copiilor

Local

Martie-octombrie

Centrul Cultural și de Tineret "Ștefan lordache”

Organizată după principiile unei tabere de cercetași și ale unei tabere „istorice” de repunere în scenă a unor momente importante din istoria României. Copii vor intra în contact cu costume de epocă și vor lua parte la reconstituirile unor bătălii importante din istoria națională.

23.

Alexandru loan Cuza - 200 de ani de la nașterea primului domnitor al Principatelor Unite

Local

20 martie

Centrul Cultural și de Tineret "Ștefan lordache”

Prin acest eveniment dorim să marcăm dublul centenar de la nașterea celui care a reuțit să înfăptuiască Mica Unire - marele pas în crearea statului național român.

24.

Nunta de Aur

Local

20 martie

Centrul Cultural și de Tineret "Ștefan lordache”

De Ziua Internațională a Fericirii și a cererilor în căsătorie îi sărbătorim pe cei care și-au găsit fericirea alături de sufletul pereche, în Sectorul 5.

25.

Cupa primăverii la șah

Local

martie

Centrul Cultural și de Tineret "Ștefan lordache”

Concurs de șah pentru copii sub 12 ani, neligitimați din Sectorul 5.

26.

Ziua mondiala a teatrului

Local

27 martie

Centrul Cultural și de Tineret "Ștefan lordache”

Spectacol extraordinar susținut de Trupa de Teatru Ștefan lordache, într-unul dintre liceele din sector.

27.

Ziua mondială a plimbărilor în parc

Local

30 martie

Centrul Cultural și de Tineret "Ștefan lordache”

îi invităm pe cei mici, dar și pe cei mari, alături de noi, în parcurile din Sectorul 5, pentru a ne bucura împreună de venirea primăverii. Vom învăța despre plante, vom face exerciții împreună și vom participa la ateliere de spunere de povești.

28.

Un secol de dor

Local

31 martie

Centrul Cultural și

Concertul extraordinar „Un secol de dor”,

Nr. crt.

Denumirea manifestării

Caracter

Locul și perioada de desfășurare

Organizatori

Descrierea proiectului

de Tineret "Ștefan lordache”

susținut de Grigore Leșe și invitații săi, la Ateneul Român, aduce în fața publicului savoarea magică a trăirii în autenticul tradițiilor românești.

29.

Festivalul costumului tradițional românesc: Simt și mă îmbrac românește ediția a IV-a

Local

1 aprilie - 23 iunie

Centrul Cultural și de Tineret "Ștefan lordache”

Eveniment care își dorește să reînvie dragostea pentru tradiții și pentru costumul popular românesc

30.

Rahova - fotbal și feminitate

Local

Aprilie -decembrie

Centrul Cultural și de Tineret "Ștefan lordache”

Proiectul își propune creșterea numărului de practicante a fotbalului feminin din Sectorul 5, prin identificarea, selecția și promovarea tinerelor talente și integrarea acestora într-un sistem de pregătire care să le permită activarea, la un anumit moment, în cele 3 Ligi de fotbal feminin din România, inclusiv trimiterea celor mai talentate jucătoare în loturile naționale.

31.

Ziua internațională a romilor -Festival al tradițiilor

Național

10-12 aprilie

Centrul Cultural și de Tineret "Ștefan lordache”

Organizat pe principiul unui târg tradițional, cu demonstrații culinare, spectacole artistice, expoziții, acesta va avea printre invitați reprezentanți ai instituțiilor cu atribuții în ceea ce    privește    integrarea    minorităților,

personalități din spectrul politic și administrativ, dar și artiști renumiți.

32.

Ziua jocului scrabble

Unitățile școlare din Sectorul 5

13 aprilie

Centrul Cultural și de Tineret "Ștefan lordache”

De Ziua Internațională a jocului de scrabble, îi provocăm pe copii din unitățile de învățământ la concurs - Campionatul de scrabble din Sectorul 5. Proiectul își propune

Nr. crt.

Denumirea manifestării

Caracter

Locul și perioada de desfășurare

Organizatori

Descrierea proiectului

promovarea jocurilor care stimulează dezvoltarea intelectuală, în rândul tinerilor și copiilor din sector.

33.

Sărbători pascale în Sectorul 5

Local

17-19 aprilie

Centrul Cultural și de Tineret "Ștefan lordache”

Proiectul are ca scop marcarea sărbătorilor pascale printr-un eveniment dedicat copiilor și părinților.

34.

Conferințe în 5

Unitățile școlare din Sectorul 5

Ianuarie -decembrie

Centrul Cultural și de Tineret "Ștefan lordache”

Proiectul își propune inițierea unei serii de conferințe de dezvoltare personală, în unitățile de învățământ din Sectorul 5, dedicate tinerilor. Vor fi invitațe personalități de marcă din diferite domenii, care le vor împărtăși tinerilor experiențele lor personale și îi vor ajuta în procesul de alegere a unei cariere. în plus, vor fi discutate problemele care îi afectează pe adolescenți - dificultățile în alegerea unei cariere, fenomenul de bullying, etc.

35.

Program "învățăm o limbă străină”

Unitățile școlare din Sectorul 5

Ianuarie -decembrie

Centrul Cultural și de Tineret "Ștefan lordache”

Programul presupune realizarea unui parteneriat intre CCTSI si Centre culturale străine, ONG-uri, alte forme de organizare (ex. Centrul cultural turc, rus, arab, chinez, coreean - Coreea de Sud, etc), in vederea înscrierii, cu titlu gratuit, a unui număr de elevi, din liceele din Sectorul 5, în programe de învățare a unor limbi străine rare. Se va investiga posibilitatea introducerii unor clase de limbi străine rare, în liceele din Sectorul 5

36.

Balul elevilor de clasa a VIII-

Local

22 aprilie

Centrul Cultural și

Evenimentul va fi organizat sub forma unui

Nr. crt.

Denumirea manifestării

Caracter

Locul și perioada de desfășurare

Organizatori

Descrierea proiectului

a

de Tineret "Ștefan lordache”

bal de absolvire a școlii generale, pentru elevii de clasa a Vlll-a înmatriculați în unitățile de învățământ de pe raza Sectorului 5.

37.

HOP ȘHA ȘHA FESTIVAL

Local

29 aprilie - 3 mai

Centrul Cultural și de Tineret "Ștefan lordache”

Evenimentul aflat la cea de-a doua ediție va fi organizat sub forma unui Festival cultural interetnic reprezentativ pentru valorile social-culturale ale zonei balcanice. Se vor desfășura programe artistice specifice țărilor din acest spațiu geografic, iar participanții se vor bucura de preparate culinare provenite din zona balcanică.

38.

Ziua Independenței de stat a României și Ziua Europei

Local

9 mai

Centrul Cultural și de Tineret "Ștefan lordache”

Proiectul își propune să celebreze Ziua Independenței de stat a României și Ziua Europei, într-un singur eveniment care va cuprinde scenete istorice, ateliere tematice și program de divertisment.

39.

Țara poveștilor

Local

31 mai - 2 iunie

Centrul Cultural și de Tineret "Ștefan lordache”

Aflat deja la a treia ediție, evenimentul este dedicat tutror copiilor din sector, de ziua lor.

40.

Eco - School

Local

5 iunie

Centrul Cultural și de Tineret "Ștefan lordache”

Evenimentul va fi organizat cu ocazia Zilei Mondiale a Mediului, pentru a ridica gradul de conștientizare, in rândul tinerilor, referitor la problemele de mediu. Fiecare școala va realiza o mica "gradina de legume sau de flori” pe care elevii implicați o vor ingriji. Ne dorim ca toate unitățile școlare din Sectorul 5 sa beneficieze de o atmostefa "verde” - curți

Nr. crt.

Denumirea manifestării

Caracter

Locul și perioada de desfășurare

Organizatori

Descrierea proiectului

ale scolii pline de verdeața”, clase asemenea.

41.

Festivalul „Ion Creangă”

Local

Mai - iulie

Centrul Cultural și de Tineret "Ștefan lordache”

Dedicat copiilor din Sectorul 5, prin acest proiect ne propunem să aducem la viață cele mai îndrăgite personaje din poveștile lui Creangă, prin intermediul unor spectacole în aer liber.

42.

la de România

Național

24 Iunie

Centrul Cultural și de Tineret "Ștefan lordache”

Aflat la a doua ediție, evenimentul se dorește a fi o explorare a costumului tradițional românesc. Evenimentul va include realizarea unei expoziții de costume populare și un spectacol de muzică și dans, care îi vor purta pe participanți în universul culturii tradiționale românești.

43.

Vara poveștilor în Sectorul 5

Local

15 - 18 iulie

Centrul Cultural și de Tineret "Ștefan lordache”

Pe parcursul a trei zile, un parc din Sectorul 5 va devein decor de poveste. Cei mici, sunt invitați la un bal mascat în aer liber, în care ei vor deveni personajele îndrăgite din poveștile copilăriei - Albă ca Zăpada, Cenușăreasa, Greuceanu. Teatrul, teatrul de păpuși, atelierele de improvizație vor contribui la crearea unei atmosfere de basm.

44.

Seri estivale in Sectorul 5

Local

Mai -septembrie

Centrul Cultural și de Tineret "Ștefan lordache”

Eveniment aflat la a 3-a ediție Matineu pentru pitici- proiecții de film pt copii si piese de teatru, proiecții de film și film documentar, proiecții ale competițiilor sportive campionate de fotbal, tenis, etc.

45.

Sport pentru întreaga familie

Local

Iunie-

Centrul Cultural și

Un eveniment care vizează promovarea

Nr. crt.

Denumirea manifestării

Caracter

Locul și perioada de desfășurare

Organizatori

Descrierea proiectului

octombrie

de Tineret "Ștefan lordache”

sportului și a unui stil de viață sănătos, prin antrenarea întregii familii în activități sportive.

46.

Campionat de gaming în Sectorul 5

Local

31 iulie - 4 august

Centrul Cultural și de Tineret "Ștefan lordache”

Proiectul își propune crearea unui eveniment tip campionat, de jocuri electronice. Dincolo de divertisment, anumite jocuri pe calculator stimulează intelectul și imaginația, în plus, reprezintă puncte de plecare în crearea unei cariere în zona de gaming - testing, etc.

47.

Parada performanței -Liceeni și profesori de nota 10 din Sectorul 5

Vouchere educaționale

Local

Septembrie

Centrul Cultural și de Tineret "Ștefan lordache”

Eveniment organizat în semn de apreciere a eforturilor depuse de elevii din Unitățile de învățământ Preuniversitar de Stat din Sectorul 5, în cadrul examenului de Bacalaureat, cât și pentru a recunoaște meritele cadrelor didactice din Sectorul 5 care i-au îndrumat pe elevi și care au contribuit la obținerea acestor rezultate remarcabile. Voucherele se vor acorda pentru achiziționarea de cărți școlare.

48.

Festivalul Național de Teatru Pentru Adolescenți "ȘTEFAN IORDACHE” ’ Ediția a-ll-a

Național

Septembrie

Centrul Cultural și de Tineret "Ștefan lordache”

Proiectul își propune să aducă împreună elevi care frecventează cercurile de artă dramatică din București, licee vocaționale, școli populare de artă, în cadrul căruia tinerii actori să prezinte publicului creațiile realizate și, în care aceștia să intre în contact cu personalități din lumea teatrului.

49.

Festivalul Haiducilor

Local

Septembrie

Centrul Cultural și de Tineret "Ștefan

Festivalul are în vedere crearea unui spațiu de promovare a culturii, istoriei și tradițiilor

Nr. crt.

Denumirea manifestării

Caracter

Locul și perioada de desfășurare

Organizatori

Descrierea proiectului

lordache”

românești, prin intermediul unor scenete istorice.

50.

Ziua mondială a Curățeniei

- LET’S DO IT SECTORUL

5

Internațional

15

septembrie

Centrul Cultural și de Tineret "Ștefan lordache”

Proiectul lansat la nivel mondial, poate reprezenta o oportunitate       pentru

administarția    locală    prin    care    să

conștientizeze populația de necesitatea păstrării unui mediu curat implicând cetățenii în activitatea de curățenie a Sectorului 5.

51.

Zilele Sectorului 5

#refresh5

Local

Septembrie

Centrul Cultural și de Tineret "Ștefan lordache”

Sărbătorim în comunitate Zilele Sectorul 5, eveniment aflat la a 3-a ediție.

52.

Gala tânărului actor - Gala Hop

Național

Septembrie

Centrul Cultural și de Tineret "Ștefan lordache”

Realizat în parteneriat cu UNITER, proiectul își propune susținerea tinerei generații de actori.

53.

Zilele Recoltei - Piața Ferentari

Local

octombrie

Centrul Cultural și de Tineret "Ștefan lordache”

Târg special dedicat recoltelor toamnei, aflat la a 4-a ediție.

54.

Festivalul de muzică pentru copii

Centrul Cultural și de Tineret "Ștefan lordache”

CCTSI va organiza concursul de muzică pentru copii - participare clasele 1-12. Festivalul concurs se va desfășura pe durata a 3 zile și va cuprinde 3 secțiuni: secțiunea jazz, secțiunea populară și secțiunea pop. Copiii vor participa in funcție de grupa de vârstă la care se încadrează - clasele 1-4, clasele 5-8 sau clasele 9-12. Festivalul va fi organizat in cadrul școlilor si liceelor din Sectorul 5. Dorim atragerea Radio România ca partener, în speță profesorii și membrii

Nr. crt.

Denumirea manifestării

Caracter

Locul și perioada de desfășurare

Organizatori

Descrierea proiectului

corului de copii Radio. Cei mai talentați copii vor fi invitați să facă parte din Corul de copii Radio.

55.

Festivalul de film pentru adulți și copii

internațional

Noiembrie

Centrul Cultural și de Tineret "Ștefan lordache

Inițiat în anul 2018, proiectul își propune continuarea acestui eveniment ăn parteneriat cu consulatele culturale ale ambasadelor din București.

56.

Hai să dăm mână cu mână

Parcul Sebastian

1 Decembrie

Centrul Cultural și de Tineret "Ștefan lordache”

Ziua Națională a României.

57.

în așteptarea lui Moș Nicolae

Parcul Sebastian

4-6 decembrie

Centrul Cultural și de Tineret "Ștefan lordache”

Spectacol și târg dedicate primei dintre sărbătorile de iarnă -Sfântul Nicolae.

58.

Poveste de Crăciun

Parcul Sebastian

6-31 decembrie

Centrul Cultural și de Tineret "Ștefan lordache”

Târg tradițional de Crăciun, aflat la a 5-a ediție prin care ne propunem să aducem bucurie copiilor din Sectorul 5 prin diferite manifestări, spectacole, târg de produse tradiționale, demonstrații de gastronomie

59.

Balul de Cristal

Local

Decembrie

Centrul Cultural și de Tineret "Ștefan lordache”

A treia ediție a unui eveniment care-și propune organizarea unui bal caritabil, în beneficiul unor cauze sociale din Sectorul 5.

1. Programul de acțiuni educaționale, culturale și sportive pe anul 2020

Pentru a aduce la îndeplinire obiectul de activitate, propunem derularea de acțiuni culturale, educaționale și sportive care creează avantaje concrete pentru colectivitatea locală a Sectorului 5.

Nr. crt.

Denumirea manifestării

Caracter

Locul și perioada de desfășurare

Organizatori

Descrierea proiectului

Aceste proiecte și obiectivele propuse conturează Strategia Culturală a Sectorului 5, proiect aflat în dezvoltare în cadrul Centrului, și care urmează a fi finalizat pe parcursul anului 2020.

Astfel, activitatea trecută precum și planul de activități pentru anul 2020 relevă o strategie culturală axată pe ameliorarea infrastructurii culturale a Sectorului 5 și o creștere graduală a consumului cultural, prin creșterea graduală a gradului de acces și a nivelului de educație, pe raza Sectorului 5. Considerăm în special relevante proiectele de educație continuă și educație alternativă, care vin să completeze educația formală, dobândită în unitățile de învățământ de stat.

Viziunea strategică include creșterea gradului de colaborare și de încredere între administrația locală și partenerii din societatea civilă -asociații, fundații, asociații profesionale, uniuni de creatori - cu scopul creării de valoare adăugată, în beneficiul comunității locale, Centrul Cultural urmând a acționa ca un facilitator al acestei colaborări.

Proiectele și acțiunile specifice acestora urmăresc satisfacerea unui interes public local, respectiv, urmează a fi implementate în interesul colectivității locale a Sectorului 5.

2. Programe de acțiuni multianuale

Pentru întărirea rolului instituției și transformarea acesteia în centru comunitar de acces la informație și cultură și de coeziune socială, în vederea oferirii unei oferte culturale diversificate și accesibile și cu scopul creșterii constante a participării comunității locale la viața culturală, considerăm oportună continuarea implementării programelor multianuale, în domeniile cultural, sportiv și educațional.

în plus, urmând modelul ultimilor 2 ani, dorim să promovăm un program multianual - umbrelă, care dă o direcție generală manifestărilor Centrului Cultural; anii 2018 și 2019 au stat sub forma Centenarului, anul 2020 va fi „Anul poveștilor în Sectorul 5”.

2.1. Programul pentru Teatru - Susținerea tinerilor actori

Meseria de actor este una plină de satisfacții, dar, ca orice meserie în domeniul artistic, necesită dedicare, hotărâre, talent și multă muncă. Piața muncii, pentru tinerii actori, nu este un aofertantă, teatrele actuale reușind să absoarbă un număr redus dintre proaspeții absolvenți ai școlilor de teatru.

Nr. crt.

Denumirea manifestării

Caracter

Locul și perioada de desfășurare

Organizatori

Descrierea proiectului

Prin acest program dorim să încurajăm și să susținem tinerii actori, studenți și masteranzi, dar și absolvenți ai școlilor de teatru, oferindu-le ocazia afirmării, a participării la concursuri naționale și internaționale, sau doar un sprijin financiar. Programul include oferirea de burse studenților și masteranzilor UNATC, oferirea de sprijin financiar în vederea participării la festivaluri de teatru, programe de internship, etc.

Grup țintă: tineri actori cu vârsta până în 35 de ani.

2.2. Programul de sprijinire a cetățenilor din Sectorul 5 pentru participarea la activități culturale, educative și sportive

Prin acest program dorim să creștem gradul de acces și participare al comunității locale a Sectorului 5 la activități culturale, educative, informative și sportive, la care, de cele mai multe ori, nu pot fi prezenți din motive financiare. Astfel, ne propunem să îi încurajăm să participe la spectacole de teatru, spectacole de operă, proiecții de filme, competiții sportive, încercând să le transmitem cât de importante sunt aceste activități în dezvoltarea intelectuală și a personalității.

în cadrul programului vor fi organizate manifestări culturale cu rol instructiv-educativ, spectacole, festivaluri și competiții, concerte și alte acțiuni, seminarii, dezbateri, vernisaje, conferințe, colocvii, expoziții, ateliere de lucru, etc.

2.3. Programul de promovare, recunoaștere și recompensare a valorilor și realizărilor în domeniul cultural, științific, educativ, sportiv, familial, civic și etic

Valorile joacă un rol important în cunoașterea, explicația și predicția mentalităților și a comportamentelor individuale și de grup, dar și a celor specifice unui popor. O valoare care nu este promovată, ajunge doar pe căi lăturalnice și parțial cunoscută publicului. Este necesar să apreciem și să păstrăm valorile noastre, dar mai ales să respectăm ceea ce ne ajută să ne individualizăm.

Programul are ca scop recunoașterea publică a personalității prin acordarea de medalii, titluri, cupe etc, realizarea de expoziții personale și de grup, susținerea unor conferințe publice, tipărirea de publicații și cârti precum și alte materiale care să pună în valoare personalitățiile promovate, recunoașterea meritelor veteranilor de război, angajaților performanți, sportivilor, profesorilor, actorilor sau a oricărei personalitîți publice, considerația față de căsniciile durabile și cuplurile care oferă modele de viață, dar și alte cazuri care se remarcă prin importanța pe care o au în dezvoltarea unui comportament responsabil în societatea românească și în mod special în Sectorul 5.

Nr. crt.

Denumirea manifestării

Caracter

Locul și perioada de desfășurare

Organizatori

Descrierea proiectului

3. Programe de finanțare nerambursabilă

Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan lordache”, înființat în baza Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 131/2016, a acordat în decursul anilor 2017 și 2019 finanțări nerambursabile pentru activități non-profit de interes local în domeniile cultură, educație și sport potrivit prevederilor Legii 350/2005. Finanțările au fost alocate din bugetul local al Sectorului 5 al Municipiului București, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 40 din 10.04.2017 - privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 și potrivit dispozițiilor Hotărârii Consiliului Local nr. 65 din 16.05.2017 privind aprobarea Ghidului solicitantului privind regimul finanțărilor nerambursabile, alocate de la bugetul local al Sectorului 5 al Municipiului București în anul 2017, precum și prin Hotărârea Consiliului Local nr. 59 din 04.04.2019 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 și potrivit dispoziției Hotărârii Consiliului Local nr. 54 din 28.03.2019 privind aprobarea Ghidului solicitantului privind regimul finanțărilor nerambursabile, alocate pentru activități non-profit de interes local, pentru anul 2019, prin Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan lordache" al Sectorului 5.

Din derularea acestei activități au rezultat anumite nevoi ale populației Sectorului 5, în special copii și tineri, nevoi cărora potențialii beneficiari ai finanțărilor acordate in baza Legii 350 nu le puteau răspunde datorită limitărilor și specificității acestei legi.

Astfel, în ceea ce privește sportul de performanță este importantă valorificarea aptitudinilor individuale într-un sistem organizat de selecție, pregătire, competiție, pentru ameliorarea rezultatelor sportive, realizarea de recorduri sau obținerea victoriei. Structurile sportive sunt afiliate la Federații sportive pe ramuri de sport, federații care organizează, conduc, controlează și supraveghează activitățile și competițiile sportive oficiale. Neavând rolul de organizator, structurile sportive se află în imposibilitatea de a structura activitatea competițională astfel încât să răspundă cerințelor de formă și fond caracteristice prevederilor Legii 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general.

De asemenea, pentru proiectele culturale a căror derulare excede anul curent sau care au derulare multianuală, Legea 350/2005 nu este instrument de finanțare adecvat.

Din analiza legislativă realizată, am identificat două tipuri de finanțare potrivite acestor activități, anume finanțarea acordată potrvit prevederilor Legii nr. 69/2000 a educației fizice și sportului și finanțarea acordată potrivit prevederilor Ordonanței nr.51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale. Ca urmare, pentru a răspunde acestor nevoi, este necesară completarea activităților desfășurate de Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan lordache" cu finanțarea de programe sportive pentru copii și juniori în baza Legii educației fizice și sportului nr.69/2000 și cu finanțarea de programe, proiecte și acțiuni culturale în baza Ordonanței nr.51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale.

Nr. crt.

Denumirea manifestării

Caracter

Locul și perioada de desfășurare

Organizatori

Descrierea proiectului

• Programul de finanțare acordat în baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general.

Finanțările se acordă persoanelor fizice sau persoanelor juridice fără scop patrimonial, asociații ori fundații constituite conform legii - sau culte religioase recunoscute conform legii, pentru activități nonprofit de interes local.

Atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă se face exclusiv pe baza selecției publice de proiecte în baza Ghidului Solicitantului și a legislației în domeniu.

• Programul de finanțare acordat în baza Legii nr. 69/2000 a educației fizice și sportului.

Finanțările se acordă cluburilor sportive de drept public și privat înființate pe raza Sectorului 5, Inspectoratului Școlar al Municipiului București, pentru finanțarea programelor sportive și premierea, în condițiile legii, a performanțelor deosebite obținute la competițiile sportive interne și internaționale oficiale.

Finanțările se acordă în baza Ghidului Solicitantului și a legislației în domeniu, în mod continuu pe baza principiului „primul venit primul servit”, până la epuizarea bugetului alocat pentru acest tip de finanțare.

• Programul de finanțare acordat în baza Ordonanței nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale

Finanțările se acordă persoanelor fizice autorizate și persoanelor juridice pentru realizarea de programe, proiecte și acțiuni culturale.

Atribuirea finanțărilor nerambursabile se face pe baza selecției de oferte culturale organizată în conformitate cu Ghidul Solicitantului și cu legislația în domeniu.