Hotărârea nr. 33/2020

Hotărârea nr. 33/20.02.2020 privind aprobarea ”Listei cu ordinea de prioritate pe anul 2019 pentru atribuirea de locuințe persoanelor (familiilor) conform Legii Locuinței nr. 114/1996, republicată”.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind aprobarea “Listei cu ordinea de prioritate pe anul 2019 pentru atribuirea de locuințe persoanelorț familiilor) conform Legii Locuinței nr.l 14/1996,republicată “

Având în vedere Raportul de specialitate nr. DT 195/18.02.2020 întocmit de Președintele Comisiei de analiză și aprobare a cererilor cetățenilor constituită prin Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr. 16/19.07.2016, Referat de Aprobare a Primarului Sectorului 5 precum și Avizul Comisiei Ordinea Publică, Apărarea Drepturilor și Libertăților Cetățenești, Avizul Comisiei Urbanism, Lucrări Publice, Administrarea Teritoriului, Domeniului Public și Patrimoniului, Fond Funciar și Avizul Comisiei Protecție Socială, Sănătate și Societate Civilă;

în conformitate cu prevederile art.43 din Legea Locuinței nr. 114/1996, republicată cu completările și modificările ulterioare precum și art. 21, art. 30 din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.l 14/1996 republicată, aprobată prin H.G. nr. 1275/2000, precum și art.2 din Regulamentul de repartizare a locuințelor și a terenurilor aferente acestora, conform legii, din fondul locativ de stat aprobat prin HCGMB nr.42/2003;

în temeiul prevederilor art. 129, alin. (7) - lit. b), art. 139 alin. (1), art. 140 alin. (1), art. 166 alin (2) lit.p) și ale art. 243 alin.(l), litera a) din OUG 57/2019 - privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

Art. 1-Se aprobă “Lista cu ordinea de prioritate pe anul 2019 pentru atribuirea de locuințe persoanelor (familiilor) conform Legii Locuinței nr.l 14/1996,republicată “,conform anexelor 1 și 2, părți integrante ale prezentei hotărâri.

Art.2-Lista de prioritate prevăzută la art. 1 intră în vigoare după finalizarea Listei de prioritate aprobată prin H.C.L. Sector 5 nr. 355/21.12.2018.

Art.3-Primarul Sectorului 5, Comisia de analiză și aprobare a cererilor cetățenilor, Compartimentul Spații de Locuit și Spații cu Altă Destinație, Serviciul Evidență Acte Administrative - Direcția Asistență Tehnică și Juridică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PERSOANELE EVACUATE CARE SOLICITĂ LOCUINȚĂ CONFORM LEGII NR.114/1996 ANUL 2019 ÎN ORDINEA PUNCTAJULUI ANEXA 1 /4^ /^Q-         Q ,

7

NR. CRT.

NUMĂR DOSAR

ANUL DEPUNERII

NUMELE Șl PRENUMELE

STRUCTURA FAMILIEI

P

OBSERVAȚII

I

R16989/29.08.2019

15.05.2003

STEFANESCU OLAH- IULIANA LISETTE

PETENT

37

2

22565/21.03.2019

18.07.2017

PANĂ PETRUȚA

PETE.N'TA

35

3

R19017/05.09.2019

11.06.2008

VLAD GEORGETA

PETENT

32

4

17288/05.03.2019

29.11.2018

FARCAȘ DIDINA

PETENTA

26

5

110644/14.01.2019

22.08.2018

BURLAN FLORIN

S+S

20

PERSOANELE CARE SOLICITĂ LOCUINȚĂ CONFORM LEGII NR.114/1996

,  /                 /                                           ANUL 2019 ÎN ORDINEA PUNCTAJULUI

anexa 2 //f. 5~ nr .33 /   -0-2         ,

NR. CRT.

NUMĂR DOSAR

ANUL DEPUNERII '

NUMELE Șl PRENUMELE

STRUCTURA FAMILIEI

MEMBRII

p

OBSERVAȚII

1

R7919/26.07.2019

15.06.2005

ȘTEFAN LEANA

PETENTA

1

21

2

R6738/23.07.2019

23.07.2019

RĂCHITĂ CRISTIAN COSTIN

S+S+l COPIL MINOR

3

20

CERTIFICAT DE HANDICAP GRAV REV1ZU1BIL

3

103273/22.11.2018

22.11.2018

PINȚOI BEATR1CE-MAR1ANA

PETENTA

1

20

CERTIFICAT DE HANDICAP GRAV, PERMANENT

4

R37958/07.11.2019

15.11.2018

SUFER MARIUS

s+s

2

19

CERTIFICAT DE HANDICAP ACCENTUAT

5

32662/23.04.2019

29.08.2018

RAITA MAR1A STELA

MAMA SI 1 COPIL MINOR

2

19

CERTIFICAT DE HANDICAP ACCENTUAT

6

102370/20.11.2018

06.08.2018

DUMITRU SANDA

PETENTA+l COPIL MINOR+1 COPIL MAJOR

3

19

CERTIFICAT DE HANDICAP PERMANENT

7

R43264/19.12.2019

18.11.2019

COBZARU MARIANA

PETENTA

1

19

CERTIFICAT DE HANDICAP ACCENTUAT

8

R 29897/11.10.2019

20.03.2018

BADEA MARIUS - GABRIEL

S+S+l COPIL MINOR

3

18

CERTIFICAT DE HANDICAP ACCENTUAT PERMANENT

9

R 208/01.07.2019

17.01.2018

GHEORGHE DANIELA

PETENT+1 COPIL MAJOR

2

18

10

40990/24.05.2019

07.08.2017

GOCIU IUL1ANA— - GEORGIANA

PETENT

1

18

CERTIFICAT DE HANDICAP ACCENTUAT PERMANENT

11

26108/03.04.2019

29.09.2016

ORZAN CONSTANTIN

PETENT+1 COPIL MINOR

2

18

CERTIFICAT DE HANDICAP GRAV (PERMANENT)

12

110254/18.12.2019

06.12.2019

PREDOE FLORENTINA

PETENTA+2 COPII MINORI

3

18

1 COPIL CU CERT. DE HANDICAP GRAV, REV1ZU1BIL

13

45353/07.06.2019

19.03.2015

STELIAN NELA-LUIZA

PETEMTA SI 4 COPII MINORI

5

18

14

R24549/25.09.2019

25.09.2019

ȚIGĂNUȘ VALERICA

PETENT

1

17

CERTIFICAT DE HANDICAP ACCENTUAT PERMANENT

15

R40594/23.05.2019

27.12.2017

VOICHIN GHEORGHE

s+s

2

17

CERTIFICAT DE HANDICAP CU ASISTENT

16

17897/07.03.2019

13.07.2018

FIRICA EDUARD CONSTANTIN

SOT+SOT1E + UN COPIL

3

17

17

R 25309/27.09.2019

28.02.2013

GUGU M1HA1 - EUSEB1U

S+S+1COPIL MINOR

3

16

18

R 15897/27.08.2019

28.07.2016

GRĂDINARU ELENA

PETENT

1

16

19

R9422/31.07.2019

29.01.2019

NISTOR MIHAI COSMIN

S+S+l COPIL MINOR

3

16

20

R2616I/01.10.2019

19.09.2018

DRÂGAN MARIANA

MAMA SI 1 FIU MINOR

2

16

21

R 26731/02.10.2019

08.03.2019

Ț1NCU ION

PETENT

1

16

CERTIFICAT DE HANDICAP ACCENTUAT PERMANENT

22

R 33691/24.10.2019

22.10.2019

STOICAN MELAN1A

PETENT

1

16

23

R42412/18.12.2019

31.07.2018

CĂȚESCU CR1ST1NA

PETENTA+DOI COPII MINORI

3

16

24

50472/25.06.2019

13.02.2018

CARAGAȚÂ ALEXANDRU

PETENT

1

15

25

R33946/25.10.2019

06.05.2019

IVU SORIN

PETENT

1

15

INVALIDITATE GRADUL III

26

R 11059/14.08.2019

23.11.2018

HUBER ELENA

SOT+SOT1E SI DOI COPII

4

15

27

3487/11.02.2019

29.11.2018

MARINACHE MARIANA GEORGIANA

PETENTA

1

15

28

35337/07.02.2019

09.05.2018

STAN NICOLETA

PETENTA

1

15

29

R 36733/04.11.2019

12.04.2018

ANGHELELENA

PETENT

1

14

30

5730/19.02.2019

06.11.2018

BĂLAN ANA - MARIA - SORELA

PETENT

I

14

31

R 12384/21.08.2019

21.12.2018

BICAN ANDRADA - MELANJ A

PETENT

1

14

32

R 16319/03.09.2019

09.04.2019

BUZDUGAN MARIA

PETENT

1

14

CERTIFICAT DE HANDICAP GRAV (PERMANENT)

33

R 5387/18.07.2019

18.01.2019

BĂLȚATU IONUȚ - GEORGE

PETENT

1

14

CERTIFICAT DE HANDICAP GRAV (PERMANENT)

34

R 33147/23.10.2019

03.09.2018

GAVRILĂ AMEL1A - CRIST1NA

PETENT+1 COPIL MINOR

2

14

35

21626/19.03.2019

19.01.2019

CHIVU DANIEL

S+S

2

14

36

R43261/26,11.2019

26.11.2018

VAS1LE GEAN1NA

MAMA SI 2 COPII MINORI

3

14

37

R35935/31.10.2019

03.09.2018

GAVRILĂ AMEL1A - CRIST1NA

MAMA SI 1 COPIL MINOR

2

14

38

R15981/27.08.2019

19.05.2009

LIDER FLOAREA

MAMA SI 5 COPII MINORI

6

14

39

R33699/24.10.2019

03.06.2019

PRICOP CONSTANTIN

PETENT

1

14

CERTIFICAT DE HANDICAP ACCENTUAT, PERMANENT

40

R45669/19.12.2019

20.06.2018

RIZOIU VIORICA

SOT+SOTIE + UN COPIL

3

14

41

R13397/14.08.2019

02.08.2018

SANDA CORNELIA ELENA

PETENTA

1

14

42

R 11731/08.08.2019

18.03.2019

BABADAC MARINELA

PETENT

1

13

43

R 42170/21.11.2019

22.05.2019

BURCEA IULIAN

S+S+3 COPII MINORI

5

13

44

10869/12.02.2019

20.12.2017

CATANĂ GEORGE GABR1EL

PETENT

2

13

45

40706/23.05.2019

25.11.2018

VÂJA FANEL

S+S+l COPIL MINOR

3

13

46

R31938/18.10.2019

10.12.2015

VO1CU CORNEL NICU

s+s

2

13

47

11082/13.02.2019

21.01.2019

MORARII PETRE

PETENT

1

12

48

R19987/10.09.2019

14.03.2019

NEACSU BEȚI

SOT+SOTIE SI 1 COPIL MINOR

3

12

49

7944/26.07.2019

18.01.2019

SANDA ROBERTO MARIUS

PETENTA

1

12

50

112346/28.12.2018

28.09.2018

BURCEA ANDREI - CRISTIAN

PETENT

1

10

51

R11018/06.08.2019

20.12.2018

STA1CU MAR1C1CA

PETENT

1

10

52

31454/18.04.2019

18.04.2019

MAICARIU AURA-MARINELA

PETENTA

1

10

53

R16484/28.08.2019

07.06.2018

STÂNCI U MARIUS

SOT+SOTIE SI DOI COPII

4

5

54

R12664/05.03.2019

06.05.2014

BOLDEANU GABRIELA - NICOLETA

PETENT + 1 COPIL MINOR

2

3

55

36928/10.05.2019

29.08.2011

OLTEANU FLORINA - ALINA

S+S+2 COPII MINORI

4

3

56

10854/06.08.2019

20.06.2019

CĂLIN N1COLAE SORIN

TATAL Șl 1 COPIL MINOR

2

2

57

R 26354/01.10.2019

09.11.2016

TOMA ADINA

PETENT

I

2

58

42821/30.05.2019

06.12.2018

DUMITRU FLOREA

PETENTA

1

2

59

R 5458/18.07.2019

12.10.2018

AVRAM ROBERT

PETENT

1

1