Hotărârea nr. 28/2020

Hotărârea nr. 28/20.02.2020 privind modificarea și completarea Programului de evenimente al Centrului Cultural și de Tineret Ștefan Iordache, pentru perioada 01.01.2020-31.12.2020.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea Programului de evenimente al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan lordache”, pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Având în vedere:

Raportul de Specialitate al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan lordache” cu nr. CCTSI - 2020.02.13 -09 din data de 13.02.2020;

Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 5;

Luând în considerare:

Avizul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte activități economice; Avizul Comisiei Cultură, Culte, Minorități Naționale;

Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr. 4/23.01.2020 privind aprobarea Programului de evenimente al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan lordache”, pentru perioada 01.01.2020 -31.12.2020;

Regulamentul de Organizare și Funcționare al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan lordache”;

Ținând cont de art. 58, art.59 și art.60 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată;

în temeiul art. 129 alin. (7) lit.d), art. 139 alin.(l), art.140 alin. (1), art.166 alin.(2) lit.m și art.

243 alin. (1) lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă modificarea și completarea „Programul de evenimente al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan lordache”, pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020” desfășurat de Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan lordache”, în perioada 01.01.2020 - 31.12.2020, conform Anexei parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 2 - Sumele necesare realizării proiectului cuprins în anexa prezentei hotărâri vor fi utilizate din bugetul propriu al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan lordache”.

Art. 3 — Primarul Sectorului 5, Serviciul Evidență Acte Administrative- Direcția de asistență Tehnică și Juridică și Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan lordache” vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Nr.         /20.02.2020

Nr.crt.

Denumirea manifestării

Caracter

Perioada de desfășurare

Organizatori

Descrierea proiectului

1.

Eminescu - „Luceafărul poeziei românești”

Local

13-19 ianuarie

Centrul Cultural si

> de Tineret "Ștefan lordache”

Proiectul își propune promovarea creației eminesciene în rândul elevilor din Sectorul 5, prin realizarea unor workshopuri și a unor spectacole dedicate creației marelui poet român.

2.

CARTE. ARTE. TEATRU

Local

Ianuarie -aprilie

Centrul Cultural și de Tineret "Ștefan lordache”

Proiectul este conceput ca un maraton cultural accesibil tuturor vârstelor, reunind manifestări culturale diverse - teatru, workshopuri educative și artistice, ateliere de lectură - atât în cadrul formal al sălilor de spectacol, cât și în cadrul non-formal al școlilor din Sector.

3.

Performanță în sport

Local

Ianuarie -iunie

Centrul Cultural si

> de Tineret "Ștefan lordache”

Proiectul are în vedere sprijinirea sportivilor de performanță din Sectorul 5.

4.

Centenarul României

Local

Ianuarie -decembrie

Centrul Cultural și de Tineret "Ștefan » lordache”

Prin acest proiect dorim să continuam, la nivel local, seria manifestărilor dedicate Centenarului României, printr-un număr de evenimente si acțiuni menite să reamintească

1             J

comunității locale seria de evenimente »

istorice, definitorii pentru istoria României, de acum 100 de ani.

5.

Fii reporter în Sectorul 5

Local

Ianuarie -

Centrul Cultural si

J______________________________________________1_______

Proiectul se adresează elevilor de liceu

Nr. cri.

Denumirea manifestării

Caracter

Locul și perioada de desfășurare

Organizatori

Descrierea proiectului

decembrie

de Tineret "Ștefan lordache”

înmatriculați în unitățile de învățământ din

»                                      >                                             5

Sectorul 5 care sunt interesați de journalism și comunicare. Va fi structurat sub forma unor cursuri organizate de experți din zona de media și comunicare.

6.

Lecții de istorie în aer liber

Local

Ianuarie -decembrie

Centrul Cultural și de Tineret "Ștefan » lordache”

în cadrul acestui proiect ne dorim să aducem în prim plan părți din istoria națională, prin intermediul unor concursuri de pictură și sculptură.

7.

Ziua Principatelor Unite

Local

24-26 ianuarie

Centrul Cultural si » de Tineret "Ștefan lordache”

Evenimentul este dedicat Unirii istorice a Principatelor Moldovei și Valahiei, din 1859.

8.

Ziua Internațională a puzzle-urilor

Local

29 ianuarie

Centrul Cultural si de Tineret "Ștefan lordache”

Un eveniment dedicat jocurilor care dezvoltă inteligența și dezvoltă abilități intelectuale, dedicat și organizat în instituțiile de învătamant din Sectorul 5.

9.

Educație ecologică -educație pentru viitor

Local

Ianuarie -Decembrie

Centrul Cultural și de Tineret "Ștefan lordache”

Atitudinea față de natură este în primul rând o chestiune de educație, de cultură. Prin activități școlare și extrașcolare, dorim să ajutăm elevii să conștientizeze faptul că mediul înconjurător constituie un mecanism viu cu o complexitate deosebită, de a cărui integrare și bună funcționare depinde întreaga activitate umană.

10.

Igiena dentara si corporala -educație prin joc

Local

Ianuarie -Decembrie

Centrul Cultural si de Tineret "Ștefan lordache”

Obișnuirea copilului cu o igienă orală corectă de la cea mai fragedă vârstă îi va influența sănătatea pe tot parcursul vieții. Copii vor învăța prin joacă, vor primi pachete de bază

Nr. crt.

Denumirea manifestării

Caracter

Locul și perioada de desfășurare

Organizatori

Descrierea proiectului

pentru igiena dentară și corporală și vor învăța principiile de bază ale unei vieți sănătoase, prin intermediul jocului, în cadrul unor activități desfășurate sub atenta supraveghere a unor specialiști.

11.

Cupa Refresh 5 - ediția a doua

Local

lanuarie-iunie

Centrul Cultural și de Tineret "Ștefan > lordache”

Aflat la a doua ediție, proiectul își propune să antreneze copiii, tinerii, și, de ce nu, părinții și bunicii, într-o serie de competiții sportive: handbal, fotbal, baschet și cros.

12.

Ansamblu - monument statuar "Fîntâna lui Bucur Ciobanul”

Local

lanuarie-decembrie

Centrul Cultural și de Tineret "Ștefan » lordache”

Proiectul are în vedere reconectarea comunității locale la istoria si tradițiile vechi J                                                              3                    3

ale Bucureștilor și își propune recunoașterea contribuției Ciobanului Bucur ca întemeietor 3

al Bucureștiului. Un argument în plus este faptul că în acest moment nu există un monument dedicat acestuia, pe raza capitalei.

13.

Trupa de teatru Ștefan lordache

National

Ianuarie -decembrie

Centrul Cultural și de Tineret "Ștefan lordache”

Prin acest proiect ne propunem să susținem trupa de teatru a instituției, pentru desfășurarea activității, a spectacolelor, a deplasărilor la festivalurile de teatru din țară în anul 2020.

14.

Artă si cultură în scoli si

>                                            »                 J

licee

Local

Ianuarie -decembrie

Centrul Cultural si de Tineret "Ștefan lordache”

Actori profesioniști, masteranzi la UNATC, transformă școlile si liceele din Sectorul 5 în > ,

scene de teatru, pentru elevi. Profesioniștii vor pune în scenă reprezentații ale operelor literare din programa școlară a elevilor.

15.

Educație prin cultură (Academia copiilor)

Local

Ianuarie -decembrie

Centrul Cultural si

»

de Tineret "Ștefan ----------------------------------------------------:___________________________

Proiectul își propune să sprijine elevii defavorizați si cazurile sociale care ___________________________________________!________________1__________________________________________________________________________________________________________________

Nr. crt.

Denumirea manifestării

Caracter

Locul și perioada de desfășurare

Organizatori

Descrierea proiectului

lordache”

frecventează instituțiile de învățământ din J                                                »

Sectorul 5, prin implicarea în programe care dezvoltă creativitatea, implicarea socială, dezvoltarea artistică și abilitățile personale, în afara programei si a orarului școlar.

16.

Spectacol aniversar "Ștefan lordache”

Local

3 februarie

Centrul Cultural si de Tineret "Ștefan lordache”

Spectacolul dedicat personalității lui Ștefan lordache, la 79 de ani de la nașterea marelui actor.

17.

Bucureștiul interbelic - o istorie în imagini

Local

Februarie -Mai

Centrul Cultural si » de Tineret "Ștefan lordache”

Prin acest proiect ne dorim să aducem în prim plan farmecul Bucureștiului de altădată printr-o serie de evenimente tematice.

18.

Plimbare în cele 7 arte

Local

Ianuarie -decembrie

Centrul Cultural si » de Tineret "Ștefan lordache”

Inițiativa presupune crearea unui program de culturalizare a elevilor din Sectorul 5, prin facilitarea accesului la teatru, operă, concert muzică clasică, bibliotecă, muzee (istorie naturală, istorie, geologie, artă), observator astronomic. Acest program are la bază ideea că niciun copil din Sectorul 5 nu ar trebui să termine ciclul gimnazial, fără a fi intrat în contact direct cu principalele medii culturale din capitală.

19.

Festivalul Integrării CONIL FEST

Local

Ianuarie -Iunie

Centrul Cultural si » de Tineret "Ștefan > lordache”

Proiectul are în vedere organizarea unui eveniment dedicat copiilor cu dizabilități sau proveniți din medii defavorizare, din Sectorul 5.

20.

Ziua iubitorilor bibliotecilor

Local

14 februarie

Centrul Cultural si

> de Tineret "Ștefan » lordache”

Vizita a elevilor din unitățile de invatamant in cadrul Bibliotecii Naționale a României.

Nr. cri.

Denumirea manifestării

Caracter

Locul și perioada de desfășurare

Organizatori

Descrierea proiectului

21.

Ziua internaționala a limbii materne

Local

21 februarie

Centrul Cultural si

9 de Tineret "Ștefan lordache”

Spectacol cultural artistic dedicat limbii române - se va desfășura in unitățile de invatamant din Sectorul 5.

22.

De dragoste și de dor-Sărbătoarea dragostei la români - Dragobetele

National

9

23 februarie

Centrul Cultural și de Tineret "Ștefan lordache”

Sărbătorim în comunitate iubirea și tradițiile românești.

23.

în întâmpinarea primăverii

Local

29 februarie -

1 martie

Centrul Cultural si

9 de Tineret "Ștefan lordache”

Expoziție de martisoare. Târg de creație si vanzare martisoare, realizate de copii din școlile si grădinițele din Sectorul 5.

24.

Sectorul 5 în finala României de la Eurovision 2020

Local

1 martie

Centrul Cultural și de Tineret "Ștefan lordache”

Dansatorii de la World Dance, din Sectorul 5, au fost invitați să realizeze un show

9

coregrafic în deschiderea finalei spectacolului Eurovision, din România.

25.

Ziua mondială a spunerii de povești

Local

20 martie

Centrul Cultural si

9 de Tineret "Ștefan lordache”

Eveniment dedicat poveștilor si povestitorilor romani - copii din Sectorul 5, vor citi , alături de actori, basme culese de Petre Ispirescu, Ion Pop Reteganul, etc

26.

Tabăra copiilor

Local

Martie-octombrie

Centrul Cultural și de Tineret "Ștefan lordache”

Organizată după principiile unei tabere de cercetași și ale unei tabere „istorice” de repunere în scenă a unor momente importante din istoria României. Copii vor intra în contact cu costume de epocă și vor lua parte la reconstituirile unor bătălii importante din istoria națională.

27.

Alexandru loan Cuza - 200 de ani de la nașterea

» primului domnitor al Principatelor Unite

Local

20 martie

Centrul Cultural si

9 de Tineret "Ștefan

9

lordache”

Prin acest eveniment dorim să marcăm dublul centenar de la nașterea celui care a reuțit să înfăptuiască Mica Unire - marele pas’în crearea statului național român.

Nr. crt.

Denumirea manifestării

Caracter

Locul și perioada de desfășurare

Organizatori

Descrierea proiectului

28.

Nunta de Aur

Local

20 martie

Centrul Cultural și de Tineret "Ștefan lordache”

De Ziua Internațională a Fericirii și a cererilor în căsătorie îi sărbătorim pe cei care și-au găsit fericirea alături de sufletul pereche, în Sectorul 5.

29.

Cupa primăverii la șah

Local

martie

Centrul Cultural și de Tineret "Ștefan

> lordache”

Concurs de șah pentru copii sub 12 ani, neligitimați din Sectorul 5.

30.

Ziua mondiala a teatrului

Local

27 martie

Centrul Cultural si de Tineret "Ștefan lordache”

Spectacol extraordinar susținut de Trupa de Teatru Ștefan lordache, într-unul dintre liceele din sector.

31.

Ziua mondială a plimbărilor în parc

Local

30 martie

Centrul Cultural si de Tineret "Ștefan

> lordache”

îi invităm pe cei mici, dar și pe cei mari, alături de noi, în parcurile din Sectorul 5, pentru a ne bucura împreună de venirea primăverii. Vom învăța despre plante, vom face exerciții împreună și vom participa la ateliere de spunere de povești.

32.

Un secol de dor

Local

31 martie

Centrul Cultural și de Tineret "Ștefan > lordache”

Concertul extraordinar „Un secol de dor”, susținut de Grigore Leșe și invitații săi, la Ateneul Român, aduce în fața publicului savoarea magică a trăirii în autenticul tradițiilor românești.

33.

Festivalul costumului tradițional românesc: Simt si mă îmbrac românește

} 1 ediția a IV-a

Local

1 aprilie - 23 iunie

Centrul Cultural si

> de Tineret "Ștefan

1

lordache”

Eveniment care îsi dorește să reînvie

> »

dragostea pentru tradiții și pentru costumul popular românesc

34.

Rahova - fotbal si feminitate

Local

Aprilie -decembrie

Centrul Cultural si de Tineret "Ștefan lordache”

Proiectul își propune creșterea numărului de practicante a fotbalului feminin din Sectorul 5, prin identificarea, selecția și promovarea

Nr. crt.

Denumirea manifestării

Caracter

Locul și perioada de desfășurare

Organizatori

Descrierea proiectului

tinerelor talente și integrarea acestora într-un sistem de pregătire care să le permită activarea, la un anumit moment, în cele 3 Ligi de fotbal feminin din România, inclusiv trimiterea celor mai talentate jucătoare în loturile naționale.

35.

Ziua internațională a romilor

»

-Festival al tradițiilor

Național

10-12 aprilie

Centrul Cultural si

>

de Tineret "Ștefan lordache”

Organizat pe principiul unui târg tradițional, cu demonstrații culinare, spectacole artistice, expoziții, acesta va avea printre invitați reprezentanți ai instituțiilor cu atribuții în ceea ce    privește    integrarea    minorităților,

personalități din spectrul politic și administrativ, dar și artiști renumiți.

36.

Ziua jocului scrabble

Unitățile

I școlare din Sectorul 5

13 aprilie

Centrul Cultural și de Tineret "Ștefan » lordache”

De Ziua Internațională a jocului de scrabble, îi provocăm pe copii din unitățile de învățământ la concurs - Campionatul de scrabble din Sectorul 5. Proiectul își propune promovarea jocurilor care stimulează dezvoltarea intelectuală, în rândul tinerilor si copiilor din sector.

37.

Sărbători pascale în Sectorul 5

Local

17-19

aprilie

Centrul Cultural si

1 de Tineret "Ștefan lordache”

Proiectul are ca scop marcarea sărbătorilor pascale printr-un eveniment dedicat copiilor și părinților.

38.

Conferințe în 5

Unitățile

* școlare din Sectorul 5

Ianuarie -decembrie

Centrul Cultural si

1 de Tineret "Ștefan lordache”

Proiectul își propune inițierea unei serii de conferințe de dezvoltare personală, în unitățile de învățământ din Sectorul 5, dedicate tinerilor. Vor fi invitațe personalități de marcă din diferite domenii, care le vor

Nr. crt.

Denumirea manifestării

Caracter

Locul și perioada de desfășurare

Organizatori

Descrierea proiectului

împărtăși tinerilor experiențele lor personale și îi vor ajuta în procesul de alegere a unei cariere. în plus, vor fi discutate problemele care îi afectează pe adolescenți - dificultățile în alegerea unei cariere, fenomenul de bullying, etc.

39.

Program "învățăm o limbă străină”

Unitățile școlare din »

Sectorul 5

Ianuarie -decembrie

Centrul Cultural si

>

de Tineret "Ștefan lordache”

Programul presupune realizarea unui parteneriat intre CCTSI si Centre culturale străine, ONG-uri, alte forme de organizare (ex. Centrul cultural turc, rus, arab, chinez, coreean - Coreea de Sud, etc), in vederea înscrierii, cu titlu gratuit, a unui număr de elevi, din liceele din Sectorul 5, în programe de învățare a unor limbi străine rare. Se va investiga posibilitatea introducerii unor clase de limbi străine rare, în liceele din Sectorul 5

40.

Balul elevilor de clasa a VIII-

a

Local

22 aprilie

Centrul Cultural si » de Tineret "Ștefan lordache”

Evenimentul va fi organizat sub forma unui bal de absolvire a școlii generale, pentru elevii de clasa a Vlll-a înmatriculați în unitățile de învățământ de pe raza Sectorului 5.

41.

HOP ȘHA ȘHA FESTIVAL

Local

29 aprilie - 3 mai

Centrul Cultural și de Tineret "Ștefan lordache”

Evenimentul aflat la cea de-a doua ediție va fi organizat sub forma unui Festival cultural interetnic reprezentativ pentru valorile social-culturale ale zonei balcanice. Se vor desfășura programe artistice specifice țărilor din acest spațiu geografic, iar participanții se vor bucura de preparate culinare provenite

Nr. cri.

Denumirea manifestării

Caracter

Locul și perioada de desfășurare

Organizatori

Descrierea proiectului

din zona balcanică.

42.

Ziua Independenței de stat a României și Ziua Europei

Local

9 mai

Centrul Cultural și de Tineret "Ștefan

* lordache”

Proiectul își propune să celebreze Ziua Independenței de stat a României și Ziua Europei, într-un singur eveniment care va cuprinde scenete istorice, ateliere tematice și program de divertisment.

43.

Țara poveștilor

Local

31 mai - 2 iunie

Centrul Cultural si » de Tineret "Ștefan > lordache”

Aflat deja la a treia ediție, evenimentul este dedicat tuturor copiilor din sector, de ziua lor.

44.

Ministar Ciresar (ediția a

XXI l-a)

Local

30 Mai

Centrul Cultural si

> de Tineret "Ștefan » lordache”

Aflat la a XXII-a ediție, festivalul se adresează copiilor și tinerilor pasionați de muzică, cu vârste cuprinse între 5 și 18 ani.

45.

Retro Music Festival

Local

29-31 Mai

Centrul Cultural si » de Tineret "Ștefan » lordache”

Prin acest festival ne dorim să transformăm Romexpo într-o discotecă în aer liber; festivalul va uni generațiile și îi va plimba pe participanți, timp de trei zile, prin mai multe perioade muzicale care au cucerit lumea întreagă.

46.

Eco - School

Local

5 iunie

Centrul Cultural și de Tineret "Ștefan lordache”

Evenimentul va fi organizat cu ocazia Zilei Mondiale a Mediului, pentru a ridica gradul de conștientizare, in rândul tinerilor, referitor la problemele de mediu. Fiecare școala va realiza o mica "gradina de legume sau de flori” pe care elevii implicați o vor îngriji. Ne dorim ca toate unitățile școlare din Sectorul 5 sa beneficieze de o atmostefa "verde” - curți ale scolii pline de verdeața”, clase asemenea.

47.

Festivalul „Ion Creangă”

Local

Mai - iulie

Centrul Cultural si

------------------------------------------------------------1_________

Dedicat copiilor din Sectorul 5, prin acest

Nr. crt.

Denumirea manifestării

Caracter

Locul și perioada de desfășurare

Organizatori

Descrierea proiectului

de Tineret "Ștefan lordache”

proiect ne propunem să aducem la viață cele mai îndrăgite personaje din poveștile lui Creangă, prin intermediul unor spectacole în aer liber.

48.

la de România

Național

24 Iunie

Centrul Cultural și de Tineret "Ștefan » lordache”

Aflat la a doua ediție, evenimentul se dorește a fi o explorare a costumului tradițional românesc. Evenimentul va include realizarea unei expoziții de costume populare și un spectacol de muzică și dans, care îi vor purta pe participanți în universul culturii tradiționale românești.

49.

Vara poveștilor în Sectorul 5

Local

15-18 iulie

Centrul Cultural si

* de Tineret "Ștefan lordache”

Pe parcursul a trei zile, un parc din Sectorul 5 va devein decor de poveste. Cei mici, sunt invitați la un bal mascat în aer liber, în care ei vor deveni personajele îndrăgite din poveștile copilăriei - Albă ca Zăpada, Cenușăreasa, Greuceanu. Teatrul, teatrul de păpuși, atelierele de improvizație vor contribui la crearea unei atmosfere de basm.

50.

Seri estivale in Sectorul 5

Local

Mai -septembrie

Centrul Cultural și de Tineret "Ștefan lordache”

Eveniment aflat la a 3-a ediție Matineu pentru pitici- proiecții de film pt copii si piese de teatru, proiecții de film și film documentar, proiecții ale competițiilor sportive -campionate de fotbal, tenis, etc.

51.

Sport pentru întreaga familie

Local

lunie-octombrie

Centrul Cultural si » de Tineret "Ștefan lordache”

Un eveniment care vizează promovarea sportului și a unui stil de viață sănătos, prin antrenarea întregii familii în activități

Nr. crt.

Denumirea manifestării

Caracter

Locul și perioada de desfășurare

Organizatori

Descrierea proiectului

sportive.

52.

Campionat de gaming în Sectorul 5

Local

31 iulie-4 august

Centrul Cultural și de Tineret "Ștefan lordache”

Proiectul își propune crearea unui eveniment tip campionat, de jocuri electronice. Dincolo de divertisment, anumite jocuri pe calculator stimulează intelectul și imaginația, în plus, reprezintă puncte de plecare în crearea unei cariere în zona de gaming - testing, etc.

53.

Tabăra de recreere

Sibiu

17-21 august

Centrul Cultural și de Tineret "Ștefan > lordache”

Proiectul este dedicat tinerilor și copiilor din

Sectorul 5 cu posibilități modeste și are în vedere familiarizarea acestora cu natura si > istoria României, prin vizitarea unor obiective de interes cultural și educativ.

54.

Parada performanței -Liceeni și profesori de nota 10 din Sectorul 5

Vouchere educaționale

Local

Septembrie

Centrul Cultural și de Tineret "Ștefan lordache”

Eveniment organizat în semn de apreciere a eforturilor depuse de elevii din Unitățile de învățământ Preuniversitar de Stat din J

Sectorul 5, în cadrul examenului de Bacalaureat, cât și pentru a recunoaște meritele cadrelor didactice din Sectorul 5 care i-au îndrumat pe elevi și care au contribuit la obținerea acestor rezultate remarcabile. Voucherele   se vor acorda   pentru

achiziționarea de cărți școlare.

55.

Festivalul Național de Teatru Pentru Adolescenți

"ȘTEFAN IORDACHE” ’ Ediția a-ll-a

National

Septembrie

Centrul Cultural si » de Tineret "Ștefan » lordache”

Proiectul își propune să aducă împreună elevi care frecventează cercurile de artă dramatică din București, licee vocaționale, școli populare de artă, în cadrul căruia tinerii actori să prezinte publicului creațiile realizate și, în care aceștia să intre în contact gu

Nr. crt.

Denumirea manifestării

Caracter

Locul și perioada de desfășurare

Organizatori

Descrierea proiectului

personalități din lumea teatrului.

56.

Festivalul Haiducilor

Local

Septembrie

Centrul Cultural și de Tineret ”Stefan

> lordache”

Festivalul are în vedere crearea unui spațiu de promovare a culturii, istoriei și tradițiilor românești, prin intermediul unor scenete istorice.

57.

Ziua mondială a Curățeniei - LET’S DO IT SECTORUL 5

Internațional

15

septembrie

Centrul Cultural și de Tineret "Ștefan lordache”

Proiectul lansat la nivel mondial, poate reprezenta o oportunitate       pentru

administarția    locală    prin    care    să

conștientizeze populația de necesitatea păstrării unui mediu curat implicând cetățenii în activitatea de curățenie a Sectorului 5.

58.

Zilele Sectorului 5 #refresh5

Local

Septembrie

Centrul Cultural si » de Tineret "Ștefan lordache”

Sărbătorim în comunitate Zilele Sectorul 5, eveniment aflat la a 3-a ediție.

59.

Gala tânărului actor - Gala Hop

Național

Septembrie

Centrul Cultural și de Tineret "Ștefan » lordache”

Realizat în parteneriat cu UNITER, proiectul își propune susținerea tinerei generații de actori.

60.

Zilele Recoltei - Piața Ferentari

Local

octombrie

Centrul Cultural si de Tineret "Ștefan lordache”

Târg special dedicat recoltelor toamnei, aflat la a 4-a ediție.

61.

Festivalul de muzică pentru copii

Centrul Cultural si

> de Tineret "Ștefan lordache”

CCTSI va organiza concursul de muzică pentru copii - participare clasele 1-12. Festivalul concurs se va desfășura pe durata a 3 zile și va cuprinde 3 secțiuni: secțiunea jazz, secțiunea populară și secțiunea pop. Copiii vor participa in funcție de grupa de vârstă la care se încadrează - clasele 1-4, clasele 5-8 sau clasele 9-12. Festivalul va fi

Nr. crt.

Denumirea manifestării

Caracter

Locul și perioada de desfășurare

Organizatori

Descrierea proiectului

organizat in cadrul școlilor si liceelor din Sectorul 5. Dorim atragerea Radio România ca partener, în speță profesorii și membrii corului de copii Radio. Cei mai talentați copii vor fi invitați să facă parte din Corul de copii Radio.

62.

Festivalul de film pentru adulți și copii

internațional

Noiembrie

Centrul Cultural si f de Tineret "Ștefan lordache

Inițiat în anul 2018, proiectul își propune continuarea acestui eveniment ăn parteneriat cu consulatele culturale ale ambasadelor din București.

63.

Hai să dăm mână cu mână

Parcul Sebastian

1 Decembrie

Centrul Cultural si de Tineret "Ștefan

>

lordache”

Ziua Națională a României.

64.

în așteptarea lui Moș Nicolae

Parcul

Sebastian

4-6 decembrie

Centrul Cultural și de Tineret "Ștefan lordache”

Spectacol și târg dedicate primei dintre sărbătorile de iarnă -Sfântul Nicolae.

65.

Poveste de Crăciun

Parcul

Sebastian

6-31 decembrie

Centrul Cultural și de Tineret "Ștefan lordache”

Târg tradițional de Crăciun, aflat la a 5-a ediție prin care ne propunem să aducem bucurie copiilor din Sectorul 5 prin diferite manifestări, spectacole, târg de produse tradiționale, demonstrații de gastronomie

66.

Balul de Cristal

Local

Decembrie

Centrul Cultural și de Tineret "Ștefan lordache"

A treia ediție a unui eveniment care-si J                                                                                                                  »

propune organizarea unui bal caritabil, în beneficiul unor cauze sociale din Sectorul 5.

 • 1. Programul de acțiuni educaționale, culturale și sportive pe anul 2020

  Nr. crt.

  Denumirea manifestării

  Caracter

  Locul și perioada de desfășurare

  Organizatori

  Descrierea proiectului

Pentru a aduce la îndeplinire obiectul de activitate, propunem derularea de acțiuni culturale, educaționale și sportive care creează avantaje :oncrete pentru colectivitatea locală a Sectorului 5.

Aceste proiecte și obiectivele propuse conturează Strategia Culturală a Sectorului 5, proiect aflat în dezvoltare în cadrul Centrului, și care irmează a fi finalizat pe parcursul anului 2020.

Astfel, activitatea trecută precum și planul de activități pentru anul 2020 relevă o strategie culturală axată pe ameliorarea infrastructurii :ulturale a Sectorului 5 și o creștere graduală a consumului cultural, prin creșterea graduală a gradului de acces și a nivelului de educație, pe raza sectorului 5. Considerăm în special relevante proiectele de educație continuă și educație alternativă, care vin să completeze educația formală, lobândită în unitățile de învățământ de stat.

7                                       >

Viziunea strategică include creșterea gradului de colaborare și de încredere între administrația locală și partenerii din societatea civilă -isociații, fundații, asociații profesionale, uniuni de creatori - cu scopul creării de valoare adăugată, în beneficiul comunității locale, Centrul Cultural irmând a acționa ca un facilitator al acestei colaborări.

»

Proiectele și acțiunile specifice acestora urmăresc satisfacerea unui interes public local, respectiv, urmează a fi implementate în interesul colectivității locale a Sectorului 5.

>

2. Programe de acțiuni multianuale

Pentru întărirea rolului instituției și transformarea acesteia în centru comunitar de acces la informație și cultură și de coeziune socială, în rederea oferirii unei oferte culturale diversificate și accesibile și cu scopul creșterii constante a participării comunității locale la viața culturală, considerăm oportună continuarea implementării programelor multianuale, în domeniile cultural, sportiv și educațional.

în plus, urmând modelul ultimilor 2 ani, dorim să promovăm un program multianual - umbrelă, care dă o direcție generală manifestărilor Centrului Cultural; anii 2018 și 2019 au stat sub forma Centenarului, anul 2020 va fi „Anul poveștilor în Sectorul 5”.

2.1. Programul pentru Teatru - Susținerea tinerilor actori

Meseria de actor este una plină de satisfacții, dar, ca orice meserie în domeniul artistic, necesită dedicare, hotărâre, talent și multă muncă. Piața muncii, pentru tinerii actori, nu este un aofertantă, teatrele actuale reușind să absoarbă un număr redus dintre proaspeții absolvenți ai școlilor de teatru.

Nr. crt.

Denumirea manifestării

Caracter

Locul și perioada de desfășurare

Organizatori

Descrierea proiectului

Prin acest program dorim să încurajăm și să susținem tinerii actori, studenți și masteranzi, dar și absolvenți ai școlilor de teatru, oferindu-le ocazia afirmării, a participării la concursuri naționale și internaționale, sau doar un sprijin financiar. Programul include oferirea de burse studenților și masteranzilor UNATC, oferirea de sprijin financiar în vederea participării la festivaluri de teatru, programe de internship, etc.

Grup țintă: tineri actori cu vârsta până în 35 de ani.

2.2. Programul de sprijinire a cetățenilor din Sectorul 5 pentru participarea la activități culturale, educative și sportive

Prin acest program dorim să creștem gradul de acces și participare al comunității locale a Sectorului 5 la activități culturale, educative, informative și sportive, la care, de cele mai multe ori, nu pot fi prezenți din motive financiare. Astfel, ne propunem să îi încurajăm să participe la spectacole de teatru, spectacole de operă, proiecții de filme, competiții sportive, încercând să le transmitem cât de importante sunt aceste activități în dezvoltarea intelectuală și a personalității.

în cadrul programului vor fi organizate manifestări culturale cu rol instructiv-educativ, spectacole, festivaluri și competiții, concerte și alte acțiuni, seminarii, dezbateri, vernisaje, conferințe, colocvii, expoziții, ateliere de lucru, etc.

2.3. Programul de promovare, recunoaștere și recompensare a valorilor și realizărilor în domeniul cultural, științific, educativ, sportiv, familial, civic și etic

Valorile joacă un rol important în cunoașterea, explicația și predicția mentalităților și a comportamentelor individuale și de grup, dar și a celor specifice unui popor. O valoare care nu este promovată, ajunge doar pe căi lăturalnice și parțial cunoscută publicului. Este necesar să apreciem și să )ăstrăm valorile noastre, dar mai ales să respectăm ceea ce ne ajută să ne individualizăm.

Programul are ca scop recunoașterea publică a personalității prin acordarea de medalii, titluri, cupe etc, realizarea de expoziții personale și de grup, susținerea unor conferințe publice, tipărirea de publicații și cârti precum și alte materiale care să pună în valoare personalitățiile promovate, ecunoașterea meritelor veteranilor de război, angajaților performanți, sportivilor, profesorilor, actorilor sau a oricărei personalitîți publice, considerația ață de căsniciile durabile și cuplurile care oferă modele de viață, dar și alte cazuri care se remarcă prin importanța pe care o au în dezvoltarea unui comportament responsabil în societatea românească și în mod special în Sectorul 5.

 • 3. Programe de finanțare nerambursabilă

  Nr. crt.

  Denumirea manifestării

  Caracter

  Locul și perioada de desfășurare

  Organizatori

  Descrierea proiectului

Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan lordache”, înființat în baza Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 131/2016, a acordat în decursul anilor 2017 și 2019 finanțări nerambursabile pentru activități non-profit de interes local în domeniile cultură, educație și sport potrivit prevederilor Legii 350/2005. Finanțările au fost alocate din bugetul local al Sectorului 5 al Municipiului București, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 40 din 10.04.2017 - privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 și potrivit dispozițiilor Hotărârii Consiliului Local nr. 65 din 16.05.2017 privind aprobarea Ghidului solicitantului privind regimul finanțărilor nerambursabile, alocate de la bugetul local al Sectorului 5 al Municipiului București în anul 2017, precum și prin Hotărârea Consiliului Local nr. 59 din 04.04.2019 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 și potrivit dispoziției Hotărârii Consiliului Local nr. 54 din 28.03.2019 privind aprobarea Ghidului solicitantului privind regimul finanțărilor nerambursabile, alocate pentru activități non-profit de interes local, pentru anul 2019, prin Centrul Cultural și de Tineret ,,Ștefan lordache" al Sectorului 5.

Din derularea acestei activități au rezultat anumite nevoi ale populației Sectorului 5, în special copii și tineri, nevoi cărora potențialii ceneficiari ai finanțărilor acordate in baza Legii 350 nu le puteau răspunde datorită limitărilor și specificității acestei legi.

Astfel, în ceea ce privește sportul de performanță este importantă valorificarea aptitudinilor individuale într-un sistem organizat de selecție, cregătire, competiție, pentru ameliorarea rezultatelor sportive, realizarea de recorduri sau obținerea victoriei. Structurile sportive sunt afiliate la Federații sportive pe ramuri de sport, federații care organizează, conduc, controlează și supraveghează activitățile și competițiile sportive jficiale. Neavând rolul de organizator, structurile sportive se află în imposibilitatea de a structura activitatea competițională astfel încât să 'ăspundă cerințelor de formă și fond caracteristice prevederilor Legii 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general.

De asemenea, pentru proiectele culturale a căror derulare excede anul curent sau care au derulare multianuală, Legea 350/2005 nu este nstrument de finanțare adecvat.

Din analiza legislativă realizată, am identificat două tipuri de finanțare potrivite acestor activități, anume finanțarea acordată potrvit ^revederilor Legii nr. 69/2000 a educației fizice și sportului și finanțarea acordată potrivit prevederilor Ordonanței nr.51/1998 privind mbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale. Ca urmare, pentru a răspunde acestor nevoi, este îecesară completarea activităților desfășurate de Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan lordache" cu finanțarea de programe sportive pentru :opii și juniori în baza Legii educației fizice și sportului nr.69/2000 și cu finanțarea de programe, proiecte și acțiuni culturale în baza Ordonanței ir.51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale.

• Programul de finanțare acordat în baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general.

Nr. crt.

Denumirea manifestării

Caracter

Locul și perioada de desfășurare

Organizatori

Descrierea proiectului

Finanțările se acordă persoanelor fizice sau persoanelor juridice fără scop patrimonial, asociații ori fundații constituite conform legii - sau culte 'eligioase recunoscute conform legii, pentru activități nonprofit de interes local.

Atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă se face exclusiv pe baza selecției publice de proiecte în baza Ghidului Solicitantului și a egislației în domeniu.

 • •  Programul de finanțare acordat în baza Legii nr. 69/2000 a educației fizice și sportului.

Finanțările se acordă cluburilor sportive de drept public și privat înființate pe raza Sectorului 5, Inspectoratului Școlar al Municipiului București, centru finanțarea programelor sportive și premierea, în condițiile legii, a performanțelor deosebite obținute la competițiile sportive interne și nternaționale oficiale.

Finanțările se acordă în baza Ghidului Solicitantului și a legislației în domeniu, în mod continuu pe baza principiului „primul venit primul servit”, rână la epuizarea bugetului alocat pentru acest tip de finanțare.

 • •  Programul de finanțare acordat în baza Ordonanței nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale

J

Finanțările se acordă persoanelor fizice autorizate și persoanelor juridice pentru realizarea de programe, proiecte și acțiuni culturale.

Atribuirea finanțărilor nerambursabile se face pe baza selecției de oferte culturale organizată în conformitate cu Ghidul Solicitantului și cu egislația în domeniu.