Hotărârea nr. 19/2020

Hotărârea nr. 19/31.01.2020 privind aprobarea proiectului ”TENIS PENTRU COPII ÎN ȘCOLILE SECTORULUI 5”, înregistrat la Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului „Tenis pentru copii în școlile sectorului 5”, înregistrat la Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache"

Având în vedere:

-Raportul de Specialitate al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache" cu nr. CCTSI - 2020.0128 - 04 din data de 28.01 .2020;

-Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 5;

Luând în considerare:

-Avizul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene alte activități economice;

-Avizul Comisiei Educație, Tineret și Sport;

-Regulamentul de Organizare și Funcționare al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache".

-Solicitarea depusă de Asociația Club Sportiv Future Pro Generation, înregistrată la Centrul Cultural si de Tineret „Ștefan Iordache" cu nr. CCTSI — 2020.0120 — 02, din data de 20.01.2020,

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (7) lit. a) și f), art. 139, alin. (1), art. 140 alin. (1), art. 166, alin. (2), lit. 1) și ale art. 243, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 — Se aprobă proiectul „Tenis pentru copii în școlile sectorului 5", desfășurat de Centrul Cultural de Tineret Ștefan Iordache" în cursul anului 2020, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2 — Sumele necesare realizării proiectului cuprins în anexa prezentei hotărâri vor fi utilizate din bugetul propriu al Centrului Cultural si de Tineret „Ștefan Iordache", Titlul „Cheltuieli curente" .

Art. 3 — Primarul Sectorului 5, prin aparatul de specialitate și Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache" vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.Nr. Jcj   /31.01.2020  • a.      Organizator: Centrul Cultural de Tineret „Ștefan lordache",

  • b.      Descriere: Centrul Cultural de Tineret „Ștefan lordache" își propune implementarea proiectului "TENIS PENTRU COPII ÎN ȘCOLILE SECTORULUI 5", proiect care

presupune crearea unui parteneriat între instituția noastră Asociația Club Sportiv Future Pro Generation.

Proiectul vizează atragerea copiilor, cu vârste cuprinse între 6 și 12 ani, într-un amplu program de educare prin tenis de câmp, în perioada ianuarie 2020 — decembrie 2020.

Beneficiile practicării acestui sport, atât la nivel de sport de performanță cât la nivel de activitate de inițiere, cu un număr de 8 ore pe săptămână, pentru un număr aproximativ de 300 de copii, sunt bine cunoscute aduc un plus de valoare prevenției îmbolnăvirii copiilor, contribuind la dezvoltarea sistemului imunitar, al sistemului osos muscular, având un rol important în dezvoltarea armonioasă a copiilor. Sportul are beneficii reale, dovedite științific, în menținerea sănătății fizice mentale, procesul de creștere și dezvoltare al copiilor, ajută în procesul de dezvoltare intelectuală în procesele recuperatorii. La nivel educativ, practicarea tenisului ajută în dezvoltarea unor calități precum spiritul de echipă, fair — play - ul, competitivitatea, ambiția, rezistența mentală fizică, memoria și atenția.

Proiectul propus, "TENIS PENTRU COPII ÎN ȘCOLILE SECTORULUI 5", vine în

întâmpinarea acestei nevoi, continuând activitatea proiectului început în 2018, contribuind la pregătirea sportivă a elevilor din Sectorul 5, din cât mai multe unități de învățământ din Sectorul 5.

  • c.      Bugetul estimativ este de 385.000 lei din care contribuția asociației este de 57.750 și contribuția instituției de 327.250 lei;

  • d.      Beneficiari direcți: elevi din Sectorul 5 implicați în proiect, aproximativ 300.

  • e.      Membrii ai comunității locale implicate în proiect, beneficiare : profesori de sport, cadre didactice, părinți, locuitorii ai Sectorului 5.

  • f.      Perioadă de desfășurare februarie-decembrie 2020.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

ALEXANDRU SEB/^HAN LAZAROV