Hotărârea nr. 188/2020

Hotărârea nr. 188/08.11.2020 privind stabilirea numărului, denumirii și componenței comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 5

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE privind stabilirea numărului, denumirii și componenței comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 5

Având în vedere:

 • • Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 5 înregistrat cu nr.91742/ 06.11.2020;

 • • Raportul de specialitate al Serviciul Evidență Acte Administrative nr. DATJ 64/06.11.2020;

Luând în considerare prevederile art. 8 din Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al Sectorului 5 al Municipiului București, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr. 77/23.03.2020;

H.C.L. Sector 5 nr. 154/24.07.2019 privind aprobarea indemnizației lunare a consilierilor locali ;

Având în vedere propunerile și rezultatul votului consemnat în Procesul Verbal al Comisiei de numărare a voturilor

în conformitate cu prevederile art. 64 din Legea nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 124 alin. (1), art. 139 alin. (4), art. 140 alin.(l), art. 166 alin. (4), art. 196 alin. (1) lit. a), art. 197 și art. 243 alin. (1) lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă organizarea unui număr de 8 comisii de specialitate ale Consiliului Local Sector 5.

Art.2 Se stabilește denumirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 5, conform anexei nr. 1, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art3 Se stabilește componența comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 5, conform anexei nr. 2, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art.4 Consilierii locali au dreptul la indemnizație lunară doar în cazul participării la cel puțin o ședință a Consiliului Local și la o ședință a comisiei de specialitate.

Art5 începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliuli Local Sector 5 nr. 7/06.07.2016, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.

Nr. 18g /08.11.2020Denumirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 5

Comisia nr. 1 - Comisia pentru buget, finanțe, taxe locale, fonduri europene și alte activități economice;

Comisia nr. 2 - Comisia pentru urbanism, lucrări publice, administrarea teritoriului, domeniului public și privat al Sectorului 5, patrimoniului și fondului funciar;

Comisia nr. 3 - Comisia pentru privatizare, comerț, protecția consumatorului, relația cu patronatul și sindicatele;

Comisia nr. 4 - Comisia pentru cultură, culte, societate civilă și minorități naționale;

Comisia nr. 5 - Comisia pentru ecologie, protecția mediului, salubrizare, reciclarea deșeurilor;

Comisia nr. 6 - Comisia juridică, de disciplină, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor și libertăților cetățenești;

Comisia nr. 7 - Comisia pentru educație, tineret și sport;

Comisia nr. 8 - Comisia pentru resurse umane, protecție socială, muncă, sănătate si familie. 5

COMISII DE SPECIALTIATE ALE CONSILIULUI LOCAL SECTOR 5

Nr. crt.

Denumire comisie

Membri

COMISIA 1

Buget, finanțe, taxe locale, fonduri europene și alte activități economice

 • 1 Roșea lustinian

 • 2 Gorneanu Mihaela

 • 3 Găină Maria

 • 4 Ștefănescu Georgiana-Raluca

 • 5 Matei Ion

 • 6 Danciu loan-Bogdan

 • 7 Pop Claudia-Ramona

 • 8 Ducuță Alexandru

 • 9 Nicolaidis Mircea-Horațiu

 • 10 Titică Niculae-Florin - membru supleant 1

 • 11 Kofod Helen-Daniela - membru supleant 2

COMISIA 2

Urbanism, lucrări publice, administrarea teritoriului, domeniului public și privat al Sectorului 5, patrimoniului și fondului funciar

 • 1 Agafiței Gheorghiță

 • 2 loniță George

 • 3 Melnic Constantin-lon

 • 4 Ploscaru George-Alexandru

 • 5 Lazarov Alexandru-Sebastian

 • 6 Găină Maria

 • 7 Kofod Helen-Daniela

 • 8 lliescu Cătălin-Lucian

 • 9 Titică Niculae-Florin

 • 10 Nicolaidis Mircea-Horațiu - membru supleant 1

 • 11 Bîrsan Mihai - membru supleant 2

COMISIA 3

Privatizare, comerț, protecția consumatorului, relația cu patronatul și sindicatele

 • 1 Gorneanu Mihaela

 • 2 Agheorghiesei Emil

 • 3 Țigănuș Marian

 • 4 Ștefănescu Georgiana-Raluca

 • 5 Agafiței Gheorghiță

 • 6 Zamfirescu Leonard-Niculae

 • 7 Ducuță Alexandru

 • 8 Kofod Helen-Daniela

 • 9 Titică Niculae-Florin

 • 10 Șerban Andrei-Bogdan - membru supleant 1

 • 11 lliescu Cătălin-Lucian - membru supleant 2

COMISIA 4

Cultură, culte, societate civilă și minorități naționale

 • 1 Țigănuș Marian

 • 2 Ducuță Alexandru

 • 3 Florea Daniel

 • 4 Matei Ion

 • 5

 • 6 Zamfirescu Leonard-Niculae

 • 7 Naciu Constantin-Vladimir

 • 8 loniță George

 • 9 Cârlogea George-Cristian

 • 10 Titică Niculae-Florin - membru supleant 1

 • 11 Ștefănescu Georgiana-Raluca - membru supleant 2

COMISIA 5

Ecologie, protecția mediului, salubrizare, reciclarea deșeurilor

 • 1 Lazarov Alexandru-Sebastian

 • 2 Naciu Constantin-Vladimir

 • 3 Danciu loan-Bogdan

 • 4 Melnic Constantin-lon

 • 5 Agafiței Gheorghiță

 • 6 Zamfirescu Leonard-Niculae

 • 7 Kofod Helen-Daniela

 • 8 loniță George

 • 9 Șerban Andrei-Bogdan

 • 10 Titică Niculae-Florin - membru supleant 1

 • 11 Agheorghiesei Emil - membru supleant 2

COMISIA 6

Juridică, de disciplină, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor și libertăților cetățenești

 • 1 Pop Claudia-Ramona

 • 2 Roșea lustinian

 • 3 Florea Daniel

 • 4 Țigănuș Marian

 • 5 Agheorghiesei Emil

 • 6 Bîrsan Mihai

 • 7 Laslo Mihail-Cristian

 • 8 Șerban Andrei-Bogdan

 • 9 lliescu Cătălin-Lucian

 • 10 Nicolaidis Mircea-Horațiu - membru supleant 1

 • 11 Ducuță Alexandru - membru supleant 2

COMISIA 7

Educație, tineret și sport

 • 1 Ploscaru George-Alexandru

 • 2 Pop Claudia-Ramona

 • 3 Lazarov Alexandru-Sebastian

 • 4 Melnic Constantin-lon

 • 5

 • 6 Bîrsan Mihai

 • 7 Laslo Mihail-Cristian

 • 8 Naciu Constantin-Vladimir

 • 9 Șerban Andrei-Bogdan

 • 10 Cârlogea George-Cristian - membru supleant 1

 • 11 Florea Daniel - membru supleant 2

COMISIA 8

Resurse umane, protecție socială, muncă, sănătate și familie

 • 1 Laslo Mihail-Cristian

 • 2 Roșea lustinian

 • 3 Ploscaru George-Alexandru

 • 4 Găină Maria

 • 5 Danciu loan-Bogdan

 • 6 Matei Ion

 • 7 Bîrsan Mihai

 • 8

 • 9 Nicolaidis Mircea-Horațiu

 • 10 Titică Niculae-Florin - membru supleant 1

 • 11 Naciu Constantin-Vladimir - membru supleant 2PREȘEDIN

EMIL AGHE