Hotărârea nr. 178/2020

Hotărârea nr. 178/18.09.2020 privind aprobarea funcționării temporare a Grădiniței Nr. 244 și a Grădiniței Nr. 245 în spații excedentare ale unor instituții de stat din sectorul 5.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE privind aprobarea funcționării temporare a Grădiniței Nr. 244 și a Grădiniței Nr. 245 în spații excedentare ale unor instituții de stat din sectorul 5

Având în vedere:

  • - Raportul de specialitate al Direcției de învățământ, Tineret și Sport, înregistrat sub nr. 76104/18.09.2020;

  • - Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 5, înregistrat sub nr. 76108/18.09.2020;

  • - Adresa înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 70599/02.09.2020, emisă de Grădinița Nr. 244;

  • - Adresa înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 70433/01.09.2020, emisă de Grădinița Nr. 245;

Luând în considerare avizul Comisiei Educație, Tineret și Sport și avizul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și Alte Activități Economice;

în temeiul H.C.G.M.B. nr. 151/2001, privind trecerea unităților de învățământ preuniversitar de stat în administrarea Consiliilor Locale ale Sectoarelor 1-6;

în conformitate cu prevederile art. 129 alin.7 lit. a), art. 139, alin. 1, art. 140 alin.l, art. 166, alin 2, lit. 1), precum și ale art. 243, alin.l, lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă funcționarea temporară a Grădiniței Nr. 244 în spațiul asigurat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5, din Str. Bacău, nr. 1, până la finalizarea lucrărilor de reabilitare și consolidare a Grădiniței Nr. 244.

Art. 2 - Se aprobă funcționarea temporară a Grădiniței Nr. 245 în spațiul asigurat de Școala Gimnazială Nr. 136, din Prelungirea Ferentari, nr. 74A, până la finalizarea lucrărilor de reabilitare si consolidare a Grădiniței Nr. 245. 5                                                                             ’

Art. 3 - Primarul Sectorului 5, Direcția de Asistență Tehnică și Juridică - Serviciul Evidență Acte Administrative, Direcția de învățământ, Tineret și Sport, Direcția Economică și conducerea instituțiilor de învățământ menționate la art. 1 și la art. 2 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

/18.09.2020