Hotărârea nr. 169/2020

Hotărârea nr. 169/18.09.2020 privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Jelea Bogdan Ion.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, București

HOTĂRÂRE

Privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Jelea Bogdan Ion

Având în vedere:

Referatul constatator semnat de Primarul Sectorului 5 și Secretarul General al Sectorului 5 înregistrat sub numărul 67261/24.08.2020,

Demisia domnului Jelea Bogdan Ion înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub numărul 65923/18.08.2020,

- Avizul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte activități economice;

Prevederile art. 204 alin. (2) lit. a), alin. (3), alin. (6), alin. (10), alin. (15), și art. 602 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile art. 139 alin. (1), art. 140 alin.(l), art. 166 alin. (4), art. 243 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se ia act de încetarea mandatului de consilier local din cadrul Consiliului Local al Sectorului 5 al domnului Jelea Bogdan Ion, prin demisie.

Art. 2 Se declară vacant locul de consilier local al domnului Jelea Bogdan Ion.

Art. 3 Primarul Sectorului 5, Direcția de Asistență Tehnică și Juridică - Serviciul Evidență Acte Administrative, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Nr./6^/18.09.2020