Hotărârea nr. 163/2020

Hotărârea nr. 163/30.07.2020 privind darea în folosință cu titlu gratuit a utilajelor și mijloacelor auto, obiecte de inventar, materiale consumabile din patrimoniul Sectorului 5 al Municipiului București către societățile comerciale a căror acționar majoritar este Consiliul Local al Sectorului 5.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTORUL 5

Strada Fabrica de Chirbrituri nr. 9-11, Sector 5, București

HOTĂRÂRE privind darea în folosință cu titlu gratuit a utilajelor și mijloacelor auto, obiecte de inventar, materiale consumabile din patrimoniul Sectorului 5 al Municipiului București către societățile comerciale a căror acționar majoritar este Consiliul Local al Sectorului 5

Având în vedere:

Raportul de specialitate al Direcției de Dezvoltare nr. DD827/28.07.2020 privind darea în folosință cu titlu gratuit a utilajelor si mijloacelor auto, obiecte de inventar, materiale consumabile din patrimoniul Sectorului 5 al Municipiului București către societățile a căror acționar majoritar este Consiliul Local al Sectorului 5;

Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 5 înregistrat sub nr. 60237/29.07.2020;

Avizul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte activități economice;

In conformitate cu prevederile:

O.G. nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare.

în temeiul prevederilor art. 129 art.(7) lit.n), art. 139 alin. (3) lit.g), art.140 alin.(l), art.

166 alin. (2) lit. i) si art. 243 alin. (1) lit. a), din O.U.G. nr. 57/2019 - privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 HOTĂRĂȘTE:

9

Art. 1 Se aprobă darea în folosință cu titlu gratuit a utilajelor si mijloacelor auto, obiecte de inventar, materiale consumabile, din patrimoniul Sectorului 5 al Municipiului București către societățile comerciale a căror acționar majoritar este Consiliul Local al Sectorului 5, conform anexelor 1 și 2, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 2 Primarul Sectorului 5 prin aparatul de specialitate va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


// O

PRESEI ALEXANDRE

ANEXA 1 - la HCL Sector 5 nr. 3 /30.07.2020 - darea în folosință cu titlu gratuit către S.C. INFRASTRUCTURĂ DF5 S.A.

1. Mijloace Fixe

nr crt

denumire

valoare

durata amort

valoare ramasa de amortizat

durata ramasa

amortizare lunara

amortizare efectuata

1

ANTIVIRUS KASPERSKY Total Security (1)

427,21

36

427,21

36

11,87

0,00

2

ANTIVIRUS KASPERSKY Total Security (10)

427,21

36

427,21

36

1 1,87

0.00

3

ANTIVIRUS KASPERSKY Total Security (11)

427,21

36

427,21

36

11,87

0,00

4

ANTIVIRUS KASPERSKY Total Security (12)

427,21

36

427,21

36

1 1,87

0,00

5

ANTIVIRUS KASPERSKY Total Security (13)

427,21

36

427,21

36

11,87

0,00

6

ANTIVIRUS KASPERSKY Total Security (14)

427,21

36

427,21

36

11,87

0,00

7

ANTIVIRUS KASPERSKY Total Security (15)

427,21

36

427,21

36

11,87

0,00

8

ANTIVIRUS KASPERSKY Total Security (16)

427,21

36

427,21

36

11,87

0,00

9

ANTIVIRUS KASPERSKY Total Security (17)

427,21

36

427,21

36

11,87

0,00

10

ANTIVIRUS KASPERSKY Total Security (18)

427,21

36

427,21

36

1 1,87

0,00

1 1

ANTIVIRUS KASPERSKY Total Security (2)

427,21

36

427,21

36

11,87

0,00

12

ANTIVIRUS KASPERSKY Total Security (3)

427,21

36

427,21

36

11,87

0,00

13

ANTIVIRUS KASPERSKY Total Security (4)

427,21

36

427,21

36

1 1,87

0,00

14

ANTIVIRUS KASPERSKY Total Security (5)

427,21

36

427,21

36

1 1,87

0,00

15

ANTIVIRUS KASPERSKY Total Security (6)

427,21

36

427,21

36

11,87

0,00

16

ANTIVIRUS KASPERSKY Total Security (7)

427,21

36

427,21

36

11,87

0,00

17

ANTIVIRUS KASPERSKY Total Security (8)

427,21

36

427,21

36

1 1,87

0,00

18

ANTIVIRUS KASPERSKY Total Security (9)

427,21

36

427,21

36

1 1,87

0,00

19

Llc Microsoft Office 10.2019(1)

1664,81

36

1664,81

36

46,24

0,00

20

Llc Microsoft Office 10.2019 (10)

1664,81

36

1664,81

36

46,24

0,00

21

Llc Microsoft Office 10.2019 (11)

1664,81

36

1664,81

36

46,24

0,00

22

Llc Microsoft Office 10.2019(2)

1664,81

36

1664,81

36

46,24

0,00

23

Llc Microsoft Office 10.2019 (3)

1664,81

36

1664,81

36

46,24

0,00

24

Llc Microsoft Office 10.2019 (4)

1664,81 '

36

1664,81

36

46,24

0,00

25

Llc Microsoft Office 10.2019(5)

1664,81

36

1664,81

36

46,24

0,00

26

Llc Microsoft Office 10.2019 (6)

1664,81

36

1664,81

36

46,24

0,00

27

Llc Microsoft Office 10.2019(7)

1664,81

36

1664,81

36

46,24

0,00

28

Llc Microsoft Office 10.2019(8)

1664,81

36

1664,81

36

46,24

0,00

29

Llc Microsoft Office 10.2019(9)

1664,81

36

1664,81

36

46,24

0,00

30

Licența Bitdefender Gravity 36 luni - nr. 1

410,55

36

273,72

24

H,4

136,83

31

Licența Bitdefender Gravity 36 luni - nr.7

410,jj

36

273,72

24

1 1,40

136,83

32

Licența Bitdefender Gravity 36 luni - nr.8

410,55

36

273,72

24

11,40

136,83

33

Licența Bitdefender Gravity 36 luni - nr.9

410,55

36

273,72

24

11,40

136,83

34

Licența Bitdefender Gravity 36 luni - nr. 10

410,55

36

273,72

24

H,4

136,83

35

Licența Bitdefender Gravity 36 luni - nr. 1 1

410,55

36

273,72

24

11,4

136,83

36

Licența Bitdefender Gravity 36 luni - nr. 12

410,55

36

273,72

24

H,4

136,83

37

Licența Bitdefender Gravity 36 luni - nr. 13

410,55

36

273,72

24

1 1,4

136,83

38

Licența Bitdefender Gravity 36 luni - nr. 14

410,55

36

273,72

24

H,4

136,83

39

Licența Bitdefender Gravity 36 luni - nr. 15

410,55

36

273,72

24

1 1,4

136,83

40

Licența retail Microsoft Office 36 luni - 99994881609623

1636,25

36

1090,85

24

45,45

545,40

41

Licența retail Microsoft Office 36 luni - 99994881609648

1636,25

36

1090,85

24

45,45

545,40

42

Licența retail Microsoft Office 36 luni - 99994881609671

1636,25

36

1090,85

24

45,45

545,40

43

Licența retail Microsoft Office 36 luni - 99994881609672

1636,25

36

1090,85

24

45,45

545,40

44

Licența retail Microsoft Office 36 luni - 99994881609723

1636,25

36

1090,85

24

45,45

545,40

45

Licența retail Microsoft Office 36 luni - 99994881609726

1636,25

36

1090,85

24

45,45

545,40

46

Licența retail Microsoft Office 36 luni - 99994881609728

1636,25

36

1090,85

24

45,45

545,40

47

M icrosoft Office Home and business 2019 1PC/MAC, FPP (1)

999,6

36

999,6

36

27,77

0,00

48

Microsoft Office Home and business 2019 1 PC/MAC, FPP (2)

999,6

36

999,6

36

27,77

0,00

49

Microsoft Office Home and business 2019 1 PC/MAC, FPP (3)

999,60

36

999,6

36

27,77

0,00

50

Microsoft Office Home and business 2019 1 PC/MAC, FPP (4)

999,60

36

999,6

36

27,77

0,00

51

Microsoft Windows 10 Prof 32/64 Bit FPP Box (1)

916,3

36

916,3

36

25,45

0,00

52

Microsoft Windows 10 Prof 32/64 Bit FPP Box (2)

916,3

36

916,3

36

25,45

0,00

53

Microsoft Windows 10 Prof 32/64 Bit FPP Box (3)

916,3

36

916,3

36

25,45

0,00

54

Microsoft Windows 10 Prof 32/64 Bit FPP Box (4)

916,3

36

916,3

36

25,45

0,00

55

Microsoft Windows 10 Prof 32/64 Bit FPP Box (5)

916,3

36

916,3

36

25,45

0,00

56

Microsoft Windows 10 Prof 32/64 Bit FPP Box (6)

916,3

36

916,3

36

25,45

0,00

TOTAL

51.058,14

5.186,10

Nr. crt

Denumire

Valoare

Durata amortizare

Valoare ramasa de amortizat

Durata ramasa

Amortizare lunara

Amortizare efectuata

1

Calculator Lenovo IdeaPad I7inch - PF1EBU8G

7751,66

36

5167,8

24

215,32

2583,86

2

Calculator Lenovo IdeaPad 17inch - PF1EC1 ÎS

7751,66

36

5167,8

24

215,32

2583,86

3

Calculator Lenovo IdeaPad 17inch - PF1EC53Z

7751,66

36

5167,8

24

215,32

2583,86

4

Calculator Lenovo IdeaPad 17inch - PF1EC566

7751,66

36

5167,8

24

215,32

2583,86

5

Calculator Lenovo IdeaPad 17inch - PF1EC76K

7751,66

36

5167,8

24

215,32

2583,86

6

Calculator LENOVO ThinkCentre - S4HN5867

6405,77

36

4270,49

24

177,94

2135,28

7

Calculator LENOVO ThinkCentre - S4HN5774

6405,77

36

4270,49

24

177,94

2135,28

8

Multifuncțional laser color Canon RunnerAdvance - WNN06178

14214,55

48

10660,87

36

296,14

3553,68

9

Multifuncțional laser color Xerox SC 2020 - 3040080600

10848,04

48

8136,04

36

226

2712,00

IO

Calculator LENOVO ThinkCentre - S4HN5681

6.405,77

36

4.270,49

24

177,94

2.135,28

11

Litere Volumetrice H= 180 cm (panouri informare) (17)

5.809,51

24

5.809,51

24

0,00

0,00

12

Litere Volumetrice H=180 cm (panouri informare) (1)

5.809,51

24

5.809,51

24

0,00

0,00

13

Litere Volumetrice H=180 cm (panouri informare) (10)

5.809,51

24

5.809,51

24

0,00

0,00

14

Litere Volumetrice H=180 cm (panouri informare) (11)

5.809,51

24

5.809,51

24

0,00

0,00

15

Litere Volumetrice H=180 cm (panouri informare) (12)

5.809,51

24

5.809,51

24

0,00

0,00

16

Litere Volumetrice H= 180 cm (panouri informare) (13)

5.809,51

24

5.809,51

24

0,00

0,00

17

Litere Volumetrice 1-1=180 cm (panouri informare) (14)

5.809,51

24

5.809,51

24

0,00

0,00

18

Litere Volumetrice H=180 cm (panouri informare) (15)

5.809,51

24

5.809,51

24

0,00

0,00

19

Litere Volumetrice H=180 cm (panouri informare) (16)

5.809,51

24

5.809,51

24

0,00

0,00

20

Litere Volumetrice H=180 cm (panouri informare) (18)

5.809,51

24

5.809,51

24

0,00

0,00

21

Litere Volumetrice H=180 cm (panouri informare) (2)

5.809,51

24

5.809,51

24

0,00

0,00

22

Litere Volumetrice H=180 cm (panouri informare) (3)

5.809,51

24

5.809,51

24

0,00

0,00

23

Litere Volumetrice H= 180 cm (panouri informare) (5)

5.809,51

24

5.809,51

24

0,00

0,00

24

Litere Volumetrice H= 180 cm (panouri informare) (6)

5.809,51

24

5.809,51

24

0,00

0,00

25

Litere Volumetrice H= 180 cm (panouri informare) (7)

5.809,51

24

5.809,51

24

0,00

0,00

26

Litere Volumetrice H= 180 cm (panouri informare) (8)

5.809,51

24

5.809,51

24

0,00

0,00

27

Litere Volumetrice H=180 cm (panouri informare) (9)

5.809,51

24

5.809,51

24

0,00

0,00

28

Litere Volumetrice H=180 cm(panouri informare) (4)

5.809,51

24

5.809,51

24

0,00

0,00

TOTAL

187.609,38

25.590,82

2.OBIECTE DE INVENTAR - MAGAZII - stoc

Nr. crt

De n unii re

dengest

codart

Cantitate

Preț

Valoare

art

1

BOCANC Ol BOMBEU METALIC,ÎMBLĂNIT MAR.37

GARAJ

00000846

7

197,84

1.384,88

20.05.01

2

BOCANC Ol BOMBEU METALIC,ÎMBLĂNIT MAR.38

GARAJ

00000847

4

197,84

791,36

20.05.01

3

BOCANC Ol BOMBEU METALIC,ÎMBLĂNIT MAR.39

GARAJ

00000848

6

197,84

1.187,04

20.05.01

4

BOCANC Ol BOMBEU METALIC,ÎMBLĂNIT MAR.40

GARAJ

00000849

1

197,84

197,84

20.05.01

5

BOCANC Ol FARA BOMBEU METALIC,ÎMBLĂNIT, MAR.45

GARAJ

00001543

1

226,10

226,10

20.05.01

6

BOCANC Ol FARA BOMBEU METALIC,ÎMBLĂNIT, MAR.46

GARAJ

00001544

1

226,10

226,10

20.05.01

7

BOCANCI LUCRU

GARAJ

00000483

1

90,00

90,00

20.05.01

8

CĂCIULĂ ÎMBLĂNITĂ CU URECHI DE IARNA, NEGRU

GARAJ

00001554

10

24,99

249,90

20.05.01

9

CIZME CAUCIUC (MARIMEA 41,42,43)

GARAJ

00001381

6

59,50

357,00

20.05.01

10

COSTUM CU PIEPTAR VĂTUIT,IMPERMEABIL,BLUEMARIN MAR.2XL

GARAJ

00000843

2

182,07

364,14

20.05.01

11

COSTUM CU PIEPTAR VĂTUIT,IMPERMEABIL,BLUEMARIN MAR.3XL

GARAJ

00000844

4

182,07

728,28

20.05.01

12

COSTUM CU PIEPTAR VĂTUIT,IMPERMEABIL,BLUEMARIN MAR.3XLCV5

GARAJ

00000926

2

193,37

386,73

20.05.01

13

COSTUM CU PIEPTAR VĂTUIT,IMPERMEABIL,BLUEMARIN MAR.L

GARAJ

00000841

15

182,07

2.731,05

20.05.01

14

COSTUM CU PIEPTAR VĂTUIT,IMPERMEABIL,BLUEMARIN MAR.M

GARAJ

00000840

3

182,07

546,21

20.05.01

15

COSTUM CU PIEPTAR VĂTUIT,IMPERMEABIL,BLUEMARIN MAR.S

GARAJ

00000839

4

182,07

728,28

20.05.01

16

MANUSA DE PROTECȚIE, DIN PIELE SINTETICA CU SPANDEX SI NEOPR

GARAJ

00001555

16

35,70

571,20

20.05.01

17

MANUSA PROTECȚIE IARNA MAR. 10

GARAJ

00000838

17

10,35

176,00

20.05.01

18

MANUS1 LATEX

GARAJ

00000486

1

4,00

4,00

20.05.01

19

PANTALON PIEPTAR

GARAJ

00000482

1

87,00

87,00

20.05.01

20

ȘAPCA PROTECȚIE

GARAJ

00000500

1

10,00

10,00

20.05.01

21

TRICOU LUCRU

GARAJ

00000485

1

35,00

35,00

20.05.01

22

VESTA REFLECTORIZANTA + INSCRIPȚIONARE

GARAJ

00000445

58

18,21

1.056,01

20.05.01

23

BOCANCI CU BOMBEU REZISTENTA ASFALT ÎNCINS

PV 63652

00000393

14

288,00

4.032,00

20.05.01

24

CIZME CAUCIUC

PV 63652

00000383

1

20,29

20,29

20.05.01

2'5~

COMPLEU LANA FAS GRENA (PANTALON/GEACA)

PV 63652

00000384

4

237,94

951,76

20.05.01

26

COSTUM(BL+PIEPTAR) TC GALBEN+VERDE CU BANDA AV

PV 63652

00000399

1

237,60

237,60

20.05.01

27

HALAT 2003

PV 63652

00000361

1

0,4 1

0,41

20.05.01

28

JACHETA 31N 1 GALBEN-VERDE

PV 63652

00000402

1

384,00

384,00

20.05.01

29

MANUS1 ELECTROIZOLANTE

PV 63652

00000364

1

33,00

33,00

20.05.01

30

PELERINA PLOAIE

PV 63652

00000369

2

20,99

41,98

20.05.01

31

PELERINE PLOAIE

PV 63652

00000386

2

23,74

47,48

20.05.01

32

ȘAPCA IMPERMEABILA CU URECHI TES+POLAR VERDE

kJTMkryj ■

PV 63652

00000409

1

62,40

62,40

20.05.01

33

TRICOU M/L TRICOT FLAUSAT GALBEN+VERDE+TUBORG

PV 63652

00000412

1

110,40

110,40

20.05.01

34

BOCANC OI FARA BOMBEU METALIC,ÎMBLĂNIT, MAR.42

GARAJ

00001540

2

226,10

452,20

20.05.01

35

BOCANC Ol FARA BOMBEU METALIC,ÎMBLĂNIT, MAR.43

GARAJ

00001541

4

226,10

904,40

20.05.01

36

CĂCIULĂ ÎMBLĂNITĂ CU URECHI DE IARNA, NEGRU

GARAJ

00001554

6

24,99

149,94

20.05.01

37

COSTUM CU PIEPTAR

VĂTUIT,IMPERMEABIL,REFLECTORIZANT MAR.XL

GARAJ

00001547

5

185,64

928,20

20.05.01

38

MANUSA DE PROTECȚIE, DIN PIELE SINTETICA CU SPANDEX SI NEOPR

GARAJ

00001555

8

35,70

285,60

20.05.01

39

PELERINA, REFLECTORIZANTA, POL1ESTER, IMPERMEABILA, MAR 3XL

GARAJ

00001552

7

107,10

749,70

20.05.01

40

ȘAPCA IARNA POLAR FLEECE CU COZORAC SI URECHI BLUEMAR1N

GARAJ

00000845

9

19,93

179,40

20.05.01

41

VESTA REFLECTORIZANTA„CUL.GALBENA MAR.2XL GUSTAV

GARAJ

00001553

14

11,90

166,60

20.05.01

42

CIZME CAUCIUC

GARAJ

00000383

1

20,29

20,29

20.05.01

43

COMPLEU LANA FAS GRENA (PANTALON/GEACA)

GARAJ

00000384

2

237,94

475,88

20.05.01

44

MÂNUȘI ELECTROIZOLANTE

GARAJ

00000364

1

33,00

33,00

20.05.01

45

SORT SUDURA

GARAJ

00000374

5

2,72

13,62

20.05.01

46

SORT TABACAR 2002

GARAJ

00000375

3

0,04

0,11

20.05.01

TOTAL

22.414,38

stoc

Nr. crt

Denumire

dengest

codart

Cantitate

Preț

Valoare

art

ACCESORIU FABRICAT DIN CABLU DE CAUCIUC CU 1 1

1

CONECTORI

GARAJ

00000010

4

279,65

1.118,60

20.05.30

2

ACCESORIU FABRICAT DIN CABLU DE CAUCIUC CU 21 CONECTORI

GARAJ

00000013

1

470,05

470,05

20.05.30

3

ACCESORIU FABRICAT DIN CABLU DE CAUCIUC CU 6 CONECTORI

GARAJ

00000009

10

196,35

1.963,50

20.05.30

4

BAROS CU COADA DIN LEMN. 5KG

GARAJ

00001500

1

214,2

214,20

20.05.30

5

Bl CL COMBINAT 200M

GARAJ

00001266

4

61,14

244,56

20.05.30

6

CIOCAN CAUCIUC

GARAJ

00001213

1

14

14,00

20.05.30

7

CIOCAN LACATUS HOLZER 300G

GARAJ

00001329

4

10,9

43,60

20.05.30

8

CIOCAN LACATUS HOLZER 500G

GARAJ

00001265

3

14,48

43,44

20.05.30

9

CIOCAN PT LACATUS, 1KG

GARAJ

00001499

1

40,46

40,46

20.05.30

10

CLEȘTE NITURI POP 1300

GARAJ

00001268

2

95,275

190,55

20.05.30

1 1

CLEȘTE PENTRU SCOS CUIEJ80MM

GARAJ

00001504

1

73,78

73,78

20.05.30

12

CLEȘTE POPN1TUR1 1300

GARAJ

00001503

1

199,92

199,92

20.05.30

13

CLEȘTE SCOS CUIE 180MM 530/4

GARAJ

00001269

3

36.2

108,60

20.05.30

14

COADA LEMN

GARAJ

00000453

36

6,0333

217,20

20.05.30

15

COADA TARNACOP

GARAJ

00000858

15

12,4953

187,43

20.05.30

16

COMPRESOR AER PROFESIONAL CU CUREA 50L VISOLI VSL508J0BAR

GARAJ

00001508

1

2510,9

2.510,90

20.05.30

17

CONVERTOR AC/DC 230V

GARAJ

00000012

53

65,45

3.468,85

20.05.30

18

CRIC CROCOL1L HYDRAUL1C 3TONE YATO

GARAJ

00001510

1

1088,85

1.088,85

20.05.30

19

FLEX PROFESIONAL BOSCH CU DISC 230MM

GARAJ

00001464

1

1725,5

1.725,50

20.05.30

20

HUSE AUTO B 555 ADP

GARAJ

00001345

1

475

475,00

20.05.30

21

KIT 3 ACCESORII(PISTOL SUFLAT,PISTOL MANOMETRU, FURTUN SPIRA

GARAJ

00001522

1

220,15

220,15

20.05.30

22

KLARSTEIN IVC-30 ASPIRATOR INDUSTRIAL

GARAJ

00001517

1

1178,1

1.178,10

20.05.30

23

LACATE

GARAJ

00000768

1

33,32

33,32

20.05.30

24

LOPATA CU COADA.

GARAJ

00000855

29

29,4528

854,13

20.05.30

25

LOPATA PENTRU ZAPADA DIN ALUMINIU

GARAJ

00000863

17

63,6653

1.082,31

20.05.30

26

LOPATA TIP C

GARAJ

00000452

39

1 1,7454

458,07

20.05.30

27

MACARA HIDRAULICA PT MOTOR AUTO 2T TIP GIRAFA

GARAJ

00001494

1

1666

1.666,00

20.05.30

28

MAȘINA COMPACTA DE ÎNȘURUBAT CU IMPACT BOSCH LI-ION 18V

GARAJ

00001512

1

1398,25

1.398,25

20.05.30

29

MAȘINA DEG.

GARAJ

00000776

1

578

578,00

20.05.30

30

MAȘINA DE GĂURIT- ÎNȘURUBAT

GARAJ

00000763

1

412,93

412,93

20.05.30

31

MAȘINA GĂURIT GSB 18 LI

GARAJ

00001270

1

1043,99

1.043,99

20.05.30

32

MAȘINA GĂURIT PERC GSB 24-2

GARAJ

00001260

1

939

939,00

20.05.30

33

MATURA STRADA VERDE CU COADA BAMBUS

GARAJ

00000449

47

31,5113

1.481,03

20.05.30

34

MENGHINA ROTATIVA 150MM

GARAJ

00001519

1

2629,9

2.629,90

20.05.30

35

MIXER MATER

GARAJ

00000777

5

14,3

71,50

20.05.30

36

MULTIMETRU DIGITAL

GARAJ

00001514

1

1951,6

1.951,60

20.05.30

37

NEBUL1ZATOR SPUMA ACTIVE LANZONI SCG25,24L

GARAJ

00001516

1

3260,6

3.260,60

20.05.30

J)8

POL1IZOK UNGHIULAR. BOSCH PROrESolUNAL

GAKAJ

UUUU14V5

1

1 1 /z, 1 5

i.r/z, i5

zU.U5.3U

39

POLIZOR. 1000W 125MM GWS1000

GARAJ

00001258

1

397

397,00

20.05.30

40

PRESA HIDRAULICA DE BANC CU INDICATOR DE PRESIUNE 12T RD-HPO

GARAJ

00001523

1

2856

2.856,00

20.05.30

41

RAMPE REPARAȚII AUTO 2 BUC OTEL ROȘU

GARAJ

00001515

1

4533,9

4.533,90

20.05.30

42

ROBOT PORNIRE/INCARCATOR (REDRESOR) BATERIE AUTO 12-24V 20-1

GARAJ

00001507

1

1695,75

1.695,75

20.05.30

43

SCARA AL 3X9

GARAJ

00001259

1

399

399,00

20.05.30

44

SCARA ALUMINIU 3X9 TREPTE

GARAJ

00001496

1

797,3

797,30

20.05.30

45

SET 10 CHEI TUBULARE DE IMPACT 1 17-41MM

GARAJ

00001513

1

1130,5

1.130,50

20.05.30

46

SET CABLURI AUTO TRANSFER CURENT 1000A

GARAJ

00000775

1

89,12

89,12

20.05.30

47

SET HUSE SCAUN B 79KUH

GARAJ

00001009

1

460

460,00

20.05.30

48

ȘPACLU 1NOX 10CM

GARAJ

00000586

3

3,4533

10,36

20.05.30

49

SPARAGATOR CU COADA

GARAJ

00000857

20

22,848

456,96

20.05.30

50

SUBLERCU TIJA

GARAJ

00001521

1

285,6

285,60

20.05.30

51

SUBLERCU TIJA 200MM

GARAJ

00001520

1

214,2

214,20

20.05.30

52

SUPORT CAPRE AUTO 6T,2BUC

GARAJ

00001511

1

916,3

916,30

20.05.30

53

ȘURUBELNIȚA FARA PERII 2ACC DS18DBSL HIK

GARAJ

00001327

3

1348

4.044,00

20.05.30

54

TRUSA CAP CHEI (MANDRINA AD/SDS)

GARAJ

00000762

1

35,47

35,47

20.05.30

55

TRUSA CLEȘTI SIGURANȚE SEEGER

GARAJ

00001501

1

171,36

171,36

20.05.30

56

TRUSA ETRIERE PT.P1STONAE FRANA,PRESA 21 PIESE

GARAJ

00001506

1

255,85

255,85

20.05.30

57

TRUSA SET PISTOALE DE VOPSIT HVLP SEM1PROFES1ONALE PISTOL CU

GARAJ

00001509

1

827,05

827,05

20.05.30

58

VELT MMA 250 INVERTOR SUDURA DC,UZ INDUSTRIAL

GARAJ

00001518

1

2689,4

2.689,40

20.05.30

59

ARZATOR

PV 63652

00000390

2

166,79

333,58

20.05.30

60

BAROS FORJAT 10 KG CU COADA

\_J k 1\_Z~k, J

PV 63652

00000391

1

147,6

147,60

20.05.30

61

BETONIERA TIP P 160 SANTO

PV 63652

00000502

1

1007,74

1.007,74

20.05.30

62

CIOCAN 0,2-0,5-1-1,5KG

PV 63652

00000394

5

25,068

125,34

20.05.30

63

CIOCAN 2KG

PV 63652

00000395

4

65,58

262,32

20.05.30

64

CIOCAN MECANIC FORJAT CU COADA 1 KG

PV 63652

00000396

1

20,38

20,38

20.05.30

65

CIOCAN MECANIC FORJAT CU COADA 3 KG

PV 63652

00000397

1

47,76

47,76

20.05.30

66

CLEȘTE CUIE 200

PV 63652

00000398

2

15,575

31,15

20.05.30

67

DREPTAR

PV 63652

00000401

2

74,27

148,54

20.05.30

68

LAMPA BENZINA

PV 63652

00000362

1

69,62

69,62

20.05.30

69

LOPATA

PV 63652

00000385

1

9,01

9,01

20.05.30

70

LOPATA ROTUNDA

PV 63652

00000403

18

16,98

305,64

20.05.30

71

MANDREINA- 2001

PV 63652

00000363

2

4,465

8,93

20.05.30

72

M1CROMETRU EXTERIOR

PV 63652

00000366

1

289,47

289,47

20.05.30

73

MISTRIE

PV 63652

00000367

7

3,1886

22,32

20.05.30

74

MOTOPOMPA BENZINA G

PV 63652

00000368

1

1253

1.253,00

20.05.30

75

NIVELA

GARAJ -

00000404

2

74,27

148,54

20.05.30

76

PRELATA PVC 250X200

PV 63652

00000370

1

368,83

368,83

20.05.30

77

RANGA 1,5M

UAIVAJ -

PV 63652

00000407

1

52,2

52,20

20.05.30

78

RANGA IM

PV 63652

00000406

3

35,76

107,28

20.05.30

79

ROABA MASURAT

PV 63652

00000408

1

499,19

499,19

20.05.30

80

STINGATOR SM 9

PV 63652

00000376

1

15,29

15,29

20.05.30

81

TARNACOP

PV 63652

00000387

53

20,0017

1.060,09

20.05.30

82

TOPOR

PV 63652

00000377

12

29,4

352,80

20.05.30

83

TOPOR FORJAT CU COADA

PV 63652

00000411

1

52,2

52,20

20.05.30

84

TRIUNGHI AVARIE

PV 63652

00000378

2

20,5

41,00

20.05.30

85

TRIUNGHI REFLECTORIZANT

PV 63652

00000379

2

32,71

65,42

20.05.30

86

TRUSA MEDICALA

PV 63652

00000380

1

57,08

57,08

20.05.30

87

TRUSA RK 20 SUDURA

PV 63652

00000381

1

1360

1.360,00

20.05.30

88

COLOP ORINTER SI20 DATER

SEDIU

00000698

1

35

35,00

20.05.30

89

CUIER

SEDIU

00000828

6

172,55

1.035,30

20.05.30

90

DULAP ARHIVARE CU 4 RAFTURI 900X400X1800MM,40KG/POLITA ECO1

SEDIU

00000673

2

678,29

1.356,58

20.05.30

91

FISET METALIC CU 2 USI 900X400X1800MM A 177/9

SEDIU

00000862

4

593,81

2.375,24

20.05.30

92

HDD PORTABIL

SEDIU

00000672

1

195,16

195,16

20.05.30

93

IMPRIMANTA LASER MONO LEXMARK MS317DN

SEDIU

00000917

6

537,88

3.227,28

20.05.30

94

LAPTOP LENOVO 1DEAPAD 330-15IKB CU PROCESOR 1 5-7200U LA3.I0

SEDIU

00000829

1

2299,98

2.299,98

20.05.30

95

MOUSE WIRELESS LOGITECH M170

SEDIU

00001342

5

49,988

249,94

20.05.30

96

MULTIFUNCȚIONAL LASER LEXMARK 70158PLM 1Y6TY

SEDIU

00000972

1

996,03

996,03

20.05.30

97

MULTIFUNCȚIONAL LASER LEXMARK MX317DM 70158PLM! Y84X

SEDIU

00000968

1

996,03

996,03

20.05.30

98

MULTIFUNCȚIONAL LASER LEXMARK MX3 17DN 70I58PLM1Y7YY

SEDIU

00000970

1

996,03

996,03

20.05.30

99

MULTIFUNCȚIONAL LASER LEXMARK MX3 I7DN 70I58PLM1Y7Z8

SEDIU

00000969

1

996,03

996,03

20.05.30

100

MULTIFUNCȚIONAL LASER LEXMARK MX317DN 70158PLM1Y7ZD

SEDIU

00000971

1

996,03

996,03

20.05.30

101

MULTIFUNCȚIONAL LASER LEXMARK MX3 17DN 70158PLM1Y84T

SEDIU

00000954

1

996,03

996,03

20.05.30

102

MULTIFUNCȚIONAL LASER LEXMARK MX3 17DN 70158PLMIY84Z

SEDIU

00000974

1

996,03

996,03

20.05.30

MULTIFUNCȚIONAL LASER LEXMARK MX317DN

103

70I58PLM1Y864

SEDIU

00000964

1

996,03

996,03

20.05.30

104

MULTIFUNCȚIONAL LASER MONOCROM LEXMARK XM242

SEDIU

00000815

1

1652,19

1.652,19

20.05.30

105

MULTIFUNCȚIONALA XEROX WORKCENTRE 3225 LASER

MONOCROM A4 RET

SEDIU

00000559

1

789,01

789,01

20.05.30

106

PC60-STAMPILA- CU RESPECTAREA

LEGIST.DOMEN.ACHIZITIILOR

SEDIU

00000930

1

94

94,00

20.05.30

107

PLACA/ADAPTOR DE REȚEA TP- LINK 1 PORT RJ45, G1GAB1T, UE300

SEDIU

00001364

7

94,01

658,07

20.05.30

108

PLAN RUTIER, ADM (SECTOARE) DIM.125X140CM, LAMINAT, BAGHETE

SEDIU

00001247

2

248,35

496,70

20.05.30

109

PRELUNGITOR CU ÎNTRERUPĂTOR,3M,6PR1ZE,ALB

SEDIU

00000144

1

42,74

42,74

20.05.30

1 10

RAFT METALIC

SEDIU

00001489

14

2082,5

29.155,00

20.05.30

1 1 1

SURSA ALIMENTARE POXERMUST 800EG LINE INT.SCHUKO, CONF.CTR.9

SEDIU

00000918

15

1747,43

26.21 1,45

20.05.30

1 12

UPS APC BACK -UPS ES 700VA 8 SCHUKO-BE700G-GR

SEDIU

00000216

2

399

798,00

20.05.30

113

HANDS FREE NOKIA BH600-001

63652

00000265

2

215

430,00

20.05.30

1 14

ST1NGATOR PI

63652

00000262

3

30

90,00

20.05.30

1 15

TRUSA PRIM AJUTOR AUTO OMOLOGARE RAR VESTA

63652

00000263

3

33,6

100,80

20.05.30

116

TRUSA SANITARA VESTA

63652

00000264

1

1 14

114,00

20.05.30

1 17

CELSTE ÎNTINS SI TAIAT BANDA DE INOX

GARAJ

00001360

3

273,70

821,10

20.05.30

1 18

CLEȘTE ÎNTINS SI TAIAT BANDA INOX

GARAJ

00001325

2

255,85

511,70

20.05.30

1 19

HUSE AUTO B 555 ADP

GARAJ

00001345

1

475,00

475,00

20.05.30

120

FURCA

GARAJ

00000358

7

8,40

58,80

20.05.30

121

GREBLA

GARAJ

00000360

18

10,22

183,96

20.05.30

122

SAPA

GARAJ

00000371

60

25,62

1.537,20

20.05.30

123

SAPAL1GA

GARAJ

00000372

11

2,20

24,22

20.05.30

124

TARNACOP

GARAJ

00000387

30

20,00

600,05

20.05.30

125

TRUSA RK20 SUDURA

GARAJ

00000381

1

1.360,00

1.360,00

20.05.30

126

APARAT AER CONDIȚIONAT HEINNER CRYSTAL HAC-CR 12WHN.12000BTU

SEDIU

00001286

1

2.438,31

2.438,31

20.05.30

TOTAL

152.742,48

3.OBIECTE DE INVENTAR - PERSONAL

Nr. crt

Denumire

dengest

codart

Cantitate

Preț

Valoare

art

1

BOCANC OI FARA BOMBEU METALIC,ÎMBLĂNIT, MAR.43

GARAJ

00001541

1

226,10

226,10

20.05.01

2

MANUSA DE PROTECȚIE, DIN PIELE SINTETICA CU SPANDEX SI NEOPR

GARAJ

00001555

1

35,70

35,70

20.05.01

3

MANUSA DE PROTECȚIE, DIN PIELE SINTETICA CU SPANDEX SI NEOPR

GARAJ

00001555

1

35,70

35,70

20.05.01

4

OB MANUS1 PROTECȚIE

GARAJ

00000481

3

2,50

7,50

20.05.01

5

OB MÂNUȘI PROTECȚIE

GARAJ

00000481

3

2,50

7,50

20.05.01

6

PANTALON PIEPTAR

GARAJ

00000482

1

87,00

87,00

20.05.01

7

PANTALON PIEPTAR

GARAJ

00000482

1

87,00

87,00

20.05.01

8

ȘAPCA IARNA POLAR FLEECE CU COZORAC SI URECHI BLUEMAR1N

GARAJ

00000845

1

19,93

19,93

20.05.01

9

ȘAPCA IARNA POLAR FLEECE CU COZORAC SI URECHI BLUEMARIN

GARAJ

00000845

1

19,93

19,93

20.05.01

10

ȘAPCA IARNA POLAR FLEECE CU COZORAC SI URECHI BLUEMARIN

GARAJ

00000845

1

19,93

19,93

20.05.01

11

ȘAPCA IARNA POLAR FLEECE CU COZORAC SI URECHI BLUEMARIN

GARAJ

00000845

1

19,93

19,93

20.05.01

12

ȘAPCA IARNA POLAR FLEECE CU COZORAC SI URECHI BLUEMARIN

GARAJ

00000845

1

19,93

19,93

20.05.01

13

ȘAPCA IARNA POLAR FLEECE CU COZORAC SI URECHI BLUEMARIN

GARAJ

00000845

1

19,93

19,93

20.05.01

14

ȘAPCA IARNA POLAR FLEECE CU COZORAC SI URECHI BLUEMARIN

GARAJ

00000845

1

19,93

19,93

20.05.01

15

ȘAPCA IARNA POLAR FLEECE CU COZORAC SI URECHI BLUEMARIN

GARAJ

00000845

1

19,93

19,93

20.05.01

16

ȘAPCA IARNA POLAR FLEECE CU COZORAC SI URECHI BLUEMARIN

GARAJ

00000845

1

19,93

19,93

20.05.01

17

ȘAPCA IARNA POLAR FLEECE CU COZORAC SI URECHI BLUEMARIN

GARAJ

00000845

1

19,93

19,93

20.05.01

18

ȘAPCA IARNA POLAR FLEECE CU COZORAC SI URECHI BLUEMARIN

GARAJ

00000845

1

19,93

19,93

20.05.01

19

ȘAPCA IARNA POLAR FLEECE CU COZORAC SI URECHI BLUEMARIN

GARAJ

00000845

1

19,93

19,93

20.05.01

20

ȘAPCA IARNA POLAR FLEECE CU COZORAC SI URECHI BLUEMARIN

GARAJ

00000845

1

19,93

19,93

20.05.01

21

ȘAPCA IARNA POLAR FLEECE CU COZORAC SI URECHI BLUEMARIN

GARAJ

00000845

1

19,93

19,93

20.05.01

22

ȘAPCA IARNA POLAR FLEECE CU COZORAC SI URECHI BLUEMARIN

GARAJ

00000845

1

19,93

19,93

20.05.01

23

ȘAPCA IARNA POLAR FLEECE CU COZORAC SI URECHI BLUEMARIN

GARAJ

00000845

1

19,93

19,93

20.05.01

24

ȘAPCA IARNA POLAR FLEECE CU COZORAC SI URECHI BLUEMARIN

GARAJ

00000845

1

19,93

19,93

20.05.01

25

ȘAPCA PROTECȚIE

GARAJ

00000500

I

10,00

10,00

20.05.01

26

ȘAPCA PROTECȚIE

GARAJ

00000500

1

10,00

10,00

20.05.01

27

TRICOU LUCRU

GARAJ

00000485

1

35,00

35,00

20.05.01

28

TRICOU LUCRU

GARAJ

00000485

1

35,00

35,00

20.05.01

29

VESTA REFLECTORIZANTA + INSCRIPȚIONARE

GARAJ

00000445

1

18,21

18,21

20.05.01

30

VESTA REFLECTORIZANTA + INSCRIPȚIONARE

GARAJ

00000445

1

18,21

18,21

20.05.01

31

VESTA REFLECTORIZANTA + INSCRIPȚIONARE

GARAJ

00000445

1

18,21

18,21

20.05.01

32

VESTA REFLECTORIZANTA + INSCRIPȚIONARE

GARAJ

00000445

1

18,21

18,21

20.05.01

33

VESTA REFLECTORIZANTA + INSCRIPȚIONARE

GARAJ

00000445

1

18,21

18,21

20.05.01

34

VESTA REFLECTORIZANTA + INSCRIPȚIONARE

GARAJ

00000445

1

18,21

18,21

20.05.01

35

VESTA REFLECTORIZANTA + INSCRIPȚIONARE

GARAJ

00000445

1

18,21

18,21

20.05.01

36

VESTA REFLECTORIZANTA + INSCRIPȚIONARE

GARAJ

00000445

1

18,21

18,21

20.05.01

37

VESTA REFLECTORIZANTA + INSCRIPȚIONARE

GARAJ

00000445

I

18,21

18,21

20.05.01

38

VESTA REFLECTORIZANTA + INSCRIPȚIONARE

GARAJ

00000445

1

18,21

18,21

20.05.01

39

VESTA REFLECTORIZANTA + INSCRIPȚIONARE

GARAJ

00000445

1

18,21

18,21

20.05.01

40

VESTA REFLECTORIZANTA + INSCRIPȚIONARE

GARAJ

00000445

1

18,21

18,21

20.05.01

41

VESTA REFLECTORIZANTA + INSCRIPȚIONARE

GARAJ

00000445

1

18,21

18.21

20.05.01

42

VESTA REFLECTORIZANTA + INSCRIPȚIONARE

GARAJ

00000445

2

18,21

36,42

20.05.01

43

VESTA REFLECTORIZANTA + INSCRIPȚIONARE

GARAJ

00000445

1

18,21

18,21

20.05.01

44

VESTA REFLECTORIZANTA + INSCRIPȚIONARE

GARAJ

00000445

1

18,21

18,21

20.05.01

45

VESTA REFLECTORIZANTA + INSCRIPȚIONARE

GARAJ

00000445

1

18,21

18,21

20.05.01

46

VESTA REFLECTORIZANTA + INSCRIPȚIONARE

GARAJ

00000445

1

18,21

18,21

20.05.01

47

VESTA REFLECTORIZANTA + INSCRIPȚIONARE

GARAJ

00000445

1

18,21

18,21

20.05.01

48

VESTA REFLECTORIZANTA + INSCRIPȚIONARE

GARAJ

00000445

1

18,21

18,21

20.05.01

49

VESTA REFLECTORIZANTA + INSCRIPȚIONARE

GARAJ

00000445

1

18,21

18,21

20.05.01

50

VESTA REFLECTORIZANTA + INSCRIPȚIONARE

GARAJ

00000445

1

18,21

18,21

20.05.01

51

VESTA REFLECTORIZANTA + INSCRIPȚIONARE

GARAJ

00000445

1

18,21

18,21

20.05.01

52

VESTA REFLECTORIZANTA + INSCRIPȚIONARE

GARAJ

00000445

1

18,21

18,21

20.05.01

53

VESTA REFLECTORIZANTA + INSCRIPȚIONARE

GARAJ

00000445

1

18,21

18,21

20.05.01

54

VESTA REFLECTORIZANTA + INSCRIPȚIONARE

GARAJ

00000445

1

18,21

18,21

20.05.01

55

VESTA REFLECTORIZANTA + INSCRIPȚIONARE

GARAJ

00000445

1

18,21

18,21

20.05.01

56

VESTA REFLECTORIZANTA + INSCRIPȚIONARE

GARAJ

00000445

1

18,21

18,21

20.05.01

57

VESTA REFLECTORIZANTA + INSCRIPȚIONARE

GARAJ

00000445

1

18,21

18,21

20.05.01

58

VESTA REFLECTORIZANTA + INSCRIPȚIONARE

GARAJ

00000445

1

18,21

18,21

20.05.01

59

VESTA REFLECTORIZANTA + INSCRIPȚIONARE

GARAJ

00000445

1

18,21

18,21

20.05.01

60

VESTA REFLECTORIZANTA + INSCRIPȚIONARE

GARAJ

00000445

1

18,21

18,21

20.05.01

61

VESTA REFLECTORIZANTA + INSCRIPȚIONARE

GARAJ

00000445

1

18,21

18,21

20.05.01

62

VESTA REFLECTORIZANTA + INSCRIPȚIONARE

GARAJ

00000445

1

18,21

18,21

20.05.01

63

VESTA REFLECTORIZANTA + INSCRIPȚIONARE

GARAJ

00000445

1

18,21

18,21

20.05.01

— A/1-—

VI7QTA PPPI PCTAP 17 A NIT A 4- INI QC R 1 PTICiNI A Q P

GARAJ

00000445

i

18,21

18,21

ns ni

V J_> o 1 z'\ KLI /1—»1 \_y 1\-1 zL/\ 1N 1 /\ • 11'< u? 1 v 1! 1 1 L/ IN1 X.LL

ZV.uJ.v 1

65

VESTA REFLECTORIZANTA + INSCRIPȚIONARE

GARAJ

00000445

1

18,21

18,21

20.05.01

66

VESTA REFLECTORIZANTA + INSCRIPȚIONARE

GARAJ

00000445

1

18,21

18,21

20.05.01

67

VESTA REFLECTORIZANTA + INSCRIPȚIONARE

GARAJ

00000445

1

18,21

18,21

20.05.01

68

VESTA REFLECTORIZANTA + INSCRIPȚIONARE

GARAJ

00000445

1

18,21

18,21

20.05.01

69

VESTA REFLECTORIZANTA + INSCRIPȚIONARE

GARAJ

00000445

1

18,21

18,21

20.05.01

70

VESTA REFLECTORIZANTA + INSCRIPȚIONARE

GARAJ

00000445

I

18,21

18,21

20.05.01

71

VESTA REFLECTORIZANTA + INSCRIPȚIONARE

GARAJ

00000445

1

18,21

18,21

20.05.01

72

OB BOCANCI

GARAJ

00000382

1

1 18,99

118,99

20.05.01

73

OB BOCANCI

GARAJ

00000382

1

118,99

1 18,99

20.05.01

74

OB BOCANCI

GARAJ

00000382

1

118,99

118,99

20.05.01

75

OB BOCANCI

GARAJ

00000382

1

118,99

118,99

20.05.01

76

OB BOCANCI

GARAJ

00000382

2

118,99

237,98

20.05.01

77

OB VESTA REFLECTORIZANTA

GARAJ

00000389

1

9,50

9,50

20.05.01

78

MÂNUȘI PROTECȚIE

SEDIU

00000470

7

22,61

158,27

20.05.01

79

BOCANC Ol BOMBEU METALIC,ÎMBLĂNIT MAR.37

GARAJ

00000846

1

197,84

197,84

20.05.01

80

BOCANC Ol BOMBEU METALIC,ÎMBLĂNIT MAR.38

GARAJ

00000847

1

197,84

197,84

20.05.01

81

BOCANC Ol BOMBEU METALIC,ÎMBLĂNIT MAR.38

GARAJ

00000847

1

197,84

197,84

20.05.01

82

BOCANC Ol BOMBEU METALIC,ÎMBLĂNIT MAR.40

GARAJ

00000849

1

197,84

197,84

20.05.01

83

BOCANC Ol BOMBEU METALIC,ÎMBLĂNIT MAR.41

GARAJ

00000850

1

197,84

197,84

20.05.01

84

BOCANC Ol BOMBEU METALIC,ÎMBLĂNIT MAR.41

GARAJ

00000850

1

197,84

197,84

20.05.01

85

BOCANC Ol BOMBEU METALIC,ÎMBLĂNIT MAR.42

GARAJ

00000851

1

197,84

197,84

20.05.01

86

BOCANC Ol BOMBEU METALIC,ÎMBLĂNIT MAR.43

GARAJ

00000852

1

197,82

197,82

20.05.01

87

BOCANC Ol BOMBEU METALIC,ÎMBLĂNIT MAR.44

GARAJ

00000853

1

197,82

197,82

20.05.01

88

BOCANCI LUCRU

GARAJ

00000483

1

90,00

90,00

20.05.01

89

COSTUM CU PIEPTAR VĂTUIT,IMPERMEABIL,BLUEMAR1N MAR.3XL

GARAJ

00000844

I

182,07

182,07

20.05.01

90

COSTUM CU PIEPTAR VĂTUIT,IMPERMEABIL,BLUEMARIN MAR.L

GARAJ

00000841

1

182,07

182,07

20.05.01

91

COSTUM CU PIEPTAR VĂTUIT,IMPERMEABIL,BLUEMARIN MAR.L

GARAJ

00000841

1

182,07

182,07

20.05.01

92

COSTUM CU PIEPTAR VĂTUIT,IMPERMEABIL,BLUEMARIN MAR.M

GARAJ

00000840

1

182,07

182,07

20.05.01

93

COSTUM CU PIEPTAR VĂTUIT,IMPERMEABIL,BLUEMARIN MAR.M

GARAJ

00000840

1

182,07

182,07

20.05.01

94

COSTUM CU PIEPTAR VĂTUIT,IMPERMEABIL,BLUEMARIN MAR.S

GARAJ

00000839

1

182,07

182,07

20.05.01

1

182,07

182,07

20.05.01

95

COSTUM CU PIEPTAR VĂTUIT,IMPERMEABIL,BLUEMARIN MAR.S

GARAJ

00000839

96

COSTUM CU PIEPTAR VĂTUIT,IMPERMEABIL,BLUEMARIN MAR.S

GARAJ

00000839

1

182,07

182,07

20.05.01

97

COSTUM CU PIEPTAR VĂTUIT,IMPERMEABIL,BLUEMARIN MAR.S

GARAJ

00000839

1

182,07

182,07

20.05.01

98

MANUSA PROTECȚIE IARNA MAR. 10

GARAJ

00000838

1

10.35

10,35

20.05.01

99

MANUSA PROTECȚIE IARNA MAR. 10

GARAJ

00000838

1

10,35

10,35

20.05.01

100

MANUSA PROTECȚIE IARNA MAR. 10

GARAJ

00000838

1

10,35

10,35

20.05.01

101

MANUSA PROTECȚIE IARNA MAR. 10

GARAJ

00000838

I

10,35

10,35

20.05.01

102

MANUSA PROTECȚIE IARNA MAR. 10

GARAJ

00000838

1

10,35

10,35

20.05.01

103

MANUSA PROTECȚIE IARNA MAR. 10

GARAJ

00000838

1

10,35

10,35

20.05.01

104

MANUSA PROTECȚIE IARNA MAR. 10

GARAJ

00000838

1

10,35

10,35

20.05.01

105

MANUSA PROTECȚIE IARNA MAR. 10

GARAJ

00000838

1

10,35

10,35

20.05.01

106

MANUSA PROTECȚIE IARNA MAR. 10

GARAJ

00000838

I

10,35

10,35

20.05.01

107

OB COMPLEU LANA FAS GRENA (PANTALON/GEACA)

GARAJ

00000384

1

237,94

237,94

20.05.01

108

OB VESTA REFLECTORIZANTA

GARAJ

00000389

1

9,50

9,50

20.05.01

109

OB VESTA REFLECTORIZANTA

GARAJ

00000389

1

9,50

9,50

20.05.01

110

MÂNUȘI PROTECȚIE

SEDIU

00000470

6

22,61

135,66

20.05.01

TOTAL

6.593,16

Nr. crt

Denumire

dengest

codart

Cantitate

Preț

Valoare

art

1

ADAPTOR WIRELESS AC1300

GARAJ

00001205

1

119,99

119,99

20.05.30

2

BAROS 5KG HOLZER

GARAJ

00001330

1

103,00

103,00

20.05.30

3

Bl CL COMBINAT 200M

GARAJ

00001266

1

61,14

61,14

20.05.30

4

CHINGA RIDICARE CU 5 BUCLE, 3T, 3M50 LĂȚIME 90MM, CRL.3T, PR

GARAJ

00000512

1

654,40

654,40

20.05.30

5

CHINGA RIDICARE CU 5 BUCLE, 3T, 3M50 LĂȚIME 90MM, CRL.3T, PR

GARAJ

00000512

3

654,38

1.963,14

20.05.30

6

CHINGA TEXTILA CU OCHIURI LA CAPETE PT.AUTOPLATFORMA MAN

GARAJ

00000985

4

305,27

1.221,08

20.05.30

7

CIOCAN LACATUS HOLZER 300G

GARAJ

00001329

1

10,90

10,90

20.05.30

8

CIOCAN LACATUS HOLZER 500G

GARAJ

00001265

1

14,48

14,48

20.05.30

9

CIOCAN ROTO SDS PLUS 2AC 12V

GARAJ

00001322

1

719,00

719,00

20.05.30

10

COADA LEMN

GARAJ

00000453

1

6,03

6,03

20.05.30

11

COADA LEMN

GARAJ

00000453

2

6,04

12,08

20.05.30

12

COADA LEMN

GARAJ

00000453

1

6,03

6,03

20.05.30

13

COADA LEMN

GARAJ

00000453

1

6,03

6,03

20.05.30

14

COADA LEMN

GARAJ

00000453

1

6,03

6,03

20.05.30

15

COADA LEMN

GARAJ

00000453

1

6,03

6,03

20.05.30

16

COADA LEMN

GARAJ

00000453

1

6,03

6,03

20.05.30

17

COADA LEMN

GARAJ

00000453

1

6,03

6,03

20.05.30

18

COADA LEMN

GARAJ

00000453

1

6,03

6,03

20.05.30

19

COADA TARNACOP

GARAJ

00000858

5

12,50

62,50

20.05.30

20

GHILOTINA PAVELE- MBS42

GARAJ

00001209

1

952,00

952,00

20.05.30

21

HUSE AUTO B79KUI

GARAJ

00000979

1

340,00

340,00

20.05.30

22

HUSE DUSTER B79KUG

GARAJ

00000983

1

366,00

366,00

20.05.30

23

PÂLNIE CU COT

GARAJ

00000765

1

55,93

55,93

20.05.30

24

PICHET PSI ECHIPAT

GARAJ

00000793

1

1.011,50

1.011,50

20.05.30

25

POLIZOR UNGH.GWS 26-230JH

GARAJ

00001328

1

1.087,00

1.087,00

20.05.30

26

POMPA MANUALA COMBUSTIBIL, MOTOTR1NA, BENZINA

GARAJ

00000764

1

176,12

176,12

20.05.30

27

REZERVA TRAFALET 1 1CM

GARAJ

00000585

10

3,75

37,50

20.05.30

28

REZERVA TRAFALET 1 1CM

GARAJ

00000585

6

3,75

22,50

20.05.30

29

REZERVA TRAFALET 11CM

GARAJ

00000585

10

3,75

37,50

20.05.30

30

REZERVA TRAFALET 1 ICM

GARAJ

00000585

20

3,75

75,00

20.05.30

31

REZERVA TRAFALET 1 ICM

GARAJ

00000585

4

3,75

15,00

20.05.30

32

ROABA L1MEX 85L

GARAJ

00001212

1

180,00

180,00

20.05.30

33

ROABA PROFESIONALA ȘANTIER 10L

GARAJ

00000661

2

210,42

420,84

20.05.30

34

ROATA ROABA CU AX SI RULMENT

GARAJ

00000662

1

1 17,50

I 17,50

20.05.30

35

ROLA FURTUN PSI TIP3"'CU RACORDURI (20M)

GARAJ

00000766

3

226,10

678,30

20.05.30

36

SET CABLURI AUTO TRANSFER CURENT 1000A

GARAJ

00000775

1

89,12

89,12

20.05.30

37

SET CABLURI AUTO TRANSFER CURENT 1000A

GARAJ

00000775

1

89,12

89,12

20.05.30

38

SET CABLURI AUTO TRANSFER CURENT 1000A

GARAJ

00000775

1

89,12

89,12

20.05.30

39

SET COVORAȘE AUTO TIP TAVITA

GARAJ

00001207

1

190,00

190,00

20.05.30

40

SET HUSE SCAUN DACIA LOGAN MCV 7 LOCURI B82KCW

GARAJ

00001206

1

460,00

460,00

20.05.30

41

SET HUSE SCAUN DACIA LOGAN MCV 7 LOCURI B82KCX

GARAJ

00000984

1

460,00

460,00

20.05.30

42

ȘPACLU INOX I0CM

GARAJ

00000586

2

3,45

6,90

20.05.30

43

STINGATOR PI00

GARAJ

00000771

1

999,60

999,60

20.05.30

44

STINGATOR P6

GARAJ

00000770

1

77,35

77,35

20.05.30

45

STINGATOR SM 50

GARAJ

00000773

1

618,80

618,80

20.05.30

46

STINGATOR SM6

GARAJ

00000772

1

71,40

71,40

20.05.30

47

STUT FURTUN PSI 3 TOLI

GARAJ

00000767

2

79,73

159,46

20.05.30

48

ȘURUBELNIȚA FARA PERII 2 ACC DS18DBSL

GARAJ

00001257

1

1.348,00

1.348,00

20.05.30

49

ȘURUBELNIȚA FARA PERII 2 ACC DS18DBSL

GARAJ

00001257

1

1.348,00

1.348,00

20.05.30

50

TRUSATOPMA

GARAJ

00000811

1

735,00

735,00

20.05.30

51

VAS ETALON I0L

GARAJ

00000769

1

981,75

981,75

20.05.30

52

OB BAROS FORJAT 10 KG CU COADA

PV 63652

00000391

1

147,60

147,60

20.05.30

53

OB CIOCAN 2KG

GARAJ -

00000395

1

65,58

65,58

20.05.30

54

OB CIOCAN MECANIC FORJAT CU COADA 1 KG

PV 63652

00000396

1

20,38

20,38

20.05.30

55

OB CIOCAN MECANIC FORJAT CU COADA 3 KG

PV 63652

00000397

1

47,76

47,76

20.05.30

56

OB DALTA

PV 63652

00000400

1

175,97

175,97

20.05.30

57

OB DREPTAR

PV 63652

00000401

1

74,27

74,27

20.05.30

58

OB LOPATA ROTUNDA

PV 63652

00000403

1

16,98

16,98

20.05.30

59

OB NIVELA

PV 63652

00000404

1

74,27

74,27

20.05.30

60

OB PRELATA PVC 250X200

PV 63652

00000370

1

368,83

368,83

20.05.30

61

OB RANGA 1,5M

PV 63652

00000407

1

52,20

52,20

20.05.30

62

OB RANGA IM

PV 63652

00000406

1

35,76

35,76

20.05.30

63

OB ROABA MASURAT

PV 63652

00000408

1

499,19

499,19

20.05.30

64

OB SPITZ

PV 63652

00000410

1

175,97

175,97

20.05.30

65

ASPIRATOR CU ABUR POLTI VAPORETTO LECOASPIRA FAV 30,2450W

SEDIU

00000517

1

1.200,00

1.200,00

20.05.30

66

CLASIFICATOR METALIC CEHA GRI 46X62X132.8CM CU 4 SERTARE SI

SEDIU

00000588

1

1.296,26

1.296,26

20.05.30

67

CLASIFICATOR METALIC CEHA GRI 46X62X132.8CM CU 4

SERTARE SI

SEDIU

00000588

1

1.296,26

1.296,26

20.05.30

68

CONVERTOR PARKER FUNCȚIONAL

SEDIU

00000146

1

22,23

22,23

20.05.30

69

COS GUNOI INOX CU PEDALA 12L

SEDIU

00000548

1

59,98

59,98

20.05.30

70

CPD19930 COOLING PAD FR1O

SEDIU

00000103

1

43,99

43,99

20.05.30

71

CUIER

SEDIU

00000828

1

172,55

172,55

20.05.30

72

DISTRUGĂTOR DE DOCUMENTE, MAXIM 12 COLI CROSS CUT

SEDIU

00000134

1

525,35

525,35

20.05.30

73

F1SET METALIC 2 US1 A177/9

SEDIU

00000827

1

593,81

593,81

20.05.30

74

F1SET METALIC CU 2 USI 900X400X1800MM A 177/9

SEDIU

00000862

1

593,81

593,81

20.05.30

75

FISET METALIC ECO1 A177

SEDIU

00000102

1

726,99

726,99

20.05.30

76

FISET METALIC ECO1 A177

SEDIU

00000102

1

726,99

726,99

20.05.30

77

FRIGIDER CU 2 USI ARCTIC 223L CLASA A+ALB

SEDIU

00001208

1

799,99

799,99

20.05.30

78

HDD EXTERN PORTABLE 2,5", USB 3.0, NEGRU

SEDIU

00000819

1

229,99

229,99

20.05.30

79

HDD EXTERN PORTABLE 2,5", USB 3.0, NEGRU

SEDIU

00000819

1

229,99

229,99

20.05.30

80

HUAWEI E 5577C AIRBOX 4G BLACK ORANGE

SEDIU

00000110

1

0,04

0,04

20.05.30

81

HUAWEI E 5577C AIRBOX 4G BLACK ORANGE

SEDIU

00000110

1

0,04

0,04

20.05.30

82

IMPRIMANTA LASER MONOCROM LEXMARK MS417DN,A4, DUPLEX, REȚEA

SEDIU

00000149

1

479,99

479,99

20.05.30

83

LAPTOP LENOVO IDEAPAD 330-15IKB CU PROCESOR I 5-7200U LA3.10

SEDIU

00000829

1

2.299,98

2.299,98

20.05.30

84

LAPTOP LENOVO IDEAPAD 330-151KB CU PROCESOR I 5-7200U LA3.10

SEDIU

00000829

1

2.299,98

2.299,98

20.05.30

85

LAPTOP LENOVO IDEAPAD 330-151KB CU PROCESOR. 1 5-7200U LA3.10

SEDIU

00000829

1

2.299,98

2.299,98

20.05.30

86

MOUSE HAMA OPTIC AM-5400 ROȘU

SEDIU

00000133

1

29,99

29,99

20.05.30

87

MOUSE HAMA OPTIC AM-5400 ROȘU

SEDIU

00000133

1

29,99

29,99

20.05.30

88

MOUSE W1RELESS LOGITECH M170

SEDIU

00001342

1

49,99

49,99

20.05.30

89

MOUSE WIRELESS LOGITECH M 170

SEDIU

00001342

1

49,99

49,99

20.05.30

90

MOUSE WIRELESS LOGITECH M170

SEDIU

00001342

1

49,99

49,99

20.05.30

91

MOUSE WIRELESS LOGITECH M170

SEDIU

00001342

1

49,99

49,99

20.05.30

92

MOUSE WIRELESS LOGITECH Ml70

SEDIU

00001342

1

49,99

49,99

20.05.30

93

MOUSE WIRELESS LOGITECH Ml70

SEDIU

00001342

1

49,99

49,99

20.05.30

94

MULTIFUNCȚIONAL LASER COLOR LASERJET PRO MFP M477FDN, USB, R

SEDIU

00000148

1

1.899,99

1.899,99

20.05.30

95

MULTIFUNCȚIONAL LASER LEXMARK MX317DN 70158 PLM1Y6V9

SEDIU

00000950

1

996,03

996,03

20.05.30

96

MULTIFUNCȚIONAL LASER LEXMARK MX3 17DN 70158PLM1Y6VP

SEDIU

00000953

1

996,03

996,03

20.05.30

97

MULTIFUNCȚIONAL LASER LEXMARK MX317DN 70158PLM1Y765

SEDIU

00000967

1

996,03

996,03

20.05.30

98

MULTIFUNCȚIONAL LASER LEXMARK MX317DN 70158PLMIY7WT

SEDIU

00000946

1

996,03

996,03

20.05.30

99

MULTIFUNCȚIONAL LASER LEXMARK MX317DN 70158PLM1Y7WV

SEDIU

00000956

1

996,03

996,03

20.05.30

100

MULTIFUNCȚIONAL LASER LEXMARK MX317DN 70158PLM 1Y7XC

SEDIU

00000949

1

996,03

996,03

20.05.30

101

MULTIFUNCȚIONAL LASER LEXMARK MX317DN 70158PLM1Y842

SEDIU

00000962

1

996,03

996,03

20.05.30

102

MULTIFUNCȚIONAL LASER LEXMARK MX317DN 70158PLM1Y84C

SEDIU

00000961

1

996,03

996,03

20.05.30

103

MULTIFUNCȚIONAL LASER LEXMARK MX317DN 70158PLM 1Y85Z

SEDIU

00000963

1

996,03

996,03

20.05.30

104

MULTIFUNCȚIONAL LASER MONOCROM LEXMARK XM242

SEDIU

00000815

1

1.652,19

1.652,19

20.05.30

105

MULTIFUNCȚIONAL LASER MONOCROM LEXMARK XM242

SEDIU

00000815

1

1.652,19

1.652,19

20.05.30

106

MULTIFUNCȚIONALA XEROX WORKCENTRE 3225 LASER MONOCROM A4 RET

SEDIU

00000559

1

789,01

789,01

20.05.30

107

MULTIFUNCȚIONALA XEROX WORKCENTRE 3225 LASER

MONOCROM A4 RET

SEDIU

00000559

1

789,01

789,01

20.05.30

108

PACHET STANDARD (CERTIFICAT DIG1TAL+D1SPOZ1TIV CRIPTOGRAF)

SEDIU

00000859

1

166,36

166,36

20.05.30

109

PLACA/ADAPTOR DE REȚEA TP- LINK 1 PORT RJ45, G1GABIT, UE300

SEDIU

00001364

1

94,01

94,01

20.05.30

110

PLACA/ADAPTOR DE REȚEA TP- LINK 1 PORT RJ45, G1GAB1T, UE300

SEDIU

00001364

1

94,01

94,01

20.05.30

111

PLACA/ADAPTOR DE REȚEA TP- LINK 1 PORT RJ45, G1GABIT, UE300

SEDIU

00001364

1

94,01

94,01

20.05.30

112

PLAN RUTIER, ADM (SECTOARE) DIM.125X140CM, LAMINAT, BAGHETE

SEDIU

00001247

1

248,35

248,35

20.05.30

113

PLAN RUTIER, ADM (SECTOARE) D1M. 125X140CM, LAMINAT, BAGHETE

SEDIU

00001247

1

248,35

248,35

20.05.30

1 14

PREL 3PR+CP 3M 3X1,5MMP LOHUIS

SEDIU

00000093

1

24,85

24,85

20.05.30

115

PREL 5PR+CP 3M 3X1,5MMP LOHUIS

SEDIU

00000100

1

29,95

29,95

20.05.30

1 16

PURIFICATOR DE AER DAIK1N URURU MCK75J

SEDIU

00001010

1

2.399,99

2.399,99

20.05.30

1 17

SAMSUNG J5 2017 BLACK DSJ530FZK

SEDIU

00000456

1

0,04

0,04

20.05.30

118

SAMSUNG J5 2017 BLACK DSJ530FZK

SEDIU

00000456

1

0,04

0,04

20.05.30

1 19

SAMSUSNG GALAXY A6 4G+ NEGRU

SEDIU

00000866

1

0,00

0,00

20.05.30

120

SAMSUSNG GALAXY A6 4G+ NEGRU

SEDIU

00000866

1

0,00

0,00

20.05.30

121

SAMSUSNG GALAXY A6 4G+ NEGRU

SEDIU

00000866

1

0,00

0,00

20.05.30

122

SAMSUSNG GALAXY A6 4G+ NEGRU

SEDIU

00000866

1

0,00

0,00

20.05.30

123

SURSA ALIMENTARE POXERMUST 800EG LINE 1NT.SCHUKO, CONF.CTR.9

SEDIU

00000918

1

1.785,00

1.785,00

20.05.30

124

SURSA ALIMENTARE POXERMUST 800EG LINE INT.SCHUKO, CONF.CTR.9

SEDIU

00000918

1

1.785,00

1.785,00

20.05.30

125

SURSA ALIMENTARE POXERMUST 800EG LINE INT.SCHUKO, CONF.CTR.9

SEDIU

00000918

1

1.785,00

1.785,00

20.05.30

126

SURSA ALIMENTARE POXERMUST 800EG LINE INT.SCHUKO, CONF.CTR.9

SEDIU

00000918

1

1.785,00

1.785,00

20.05.30

127

SURSA ALIMENTARE POXERMUST 800EG LINE INT.SCHUKO, CONF.CTR.9

SEDIU

00000918

1

1.785,00

1.785,00

20.05.30

128

SURSA ALIMENTARE POXERMUST 800EG LINE INT.SCHUKO, CONF.CTR.9

SEDIU

00000918

1

1.785,00

1.785,00

20.05.30

129

SURSA ALIMENTARE POXERMUST 800EG LINE INT.SCHUKO, CONF.CTR.9

SEDIU

00000918

1

1.785,00

1.785,00

20.05.30

130

SURSA ALIMENTARE POXERMUST 800EG LINE INT.SCHUKO, CONF.CTR.9

SEDIU

00000918

1

1.785,00

1.785,00

20.05.30

131

SURSA ALIMENTARE POXERMUST 800EG LINE INT.SCHUKO, CONF.CTR.9

SEDIU

00000918

1

1.785,00

1.785,00

20.05.30

132

SURSA ALIMENTARE POXERMUST 800EG LINE INT.SCHUKO, CONF.CTR.9

SEDIU

00000918

1

1.785,00

1.785,00

20.05.30

133

TRUSA SANITARA PRIM AJUTOR FIXA, AVIZATA MS, CONF ORDINULUI

SEDIU

00000987

1

141,61

141,61

20.05.30

134

UPS APC BACK -UPS ES 700VA 8 SCHUKO-BE700G-GR

SEDIU

00000216

1

399,00

399,00

20.05.30

135

UPS APC BACK -UPS ES 700VA 8 SCHUKO-BE700G-GR

SEDIU

00000216

1

399,00

399,00

20.05.30

136

USBDT100G3/32GB USB FLASH DATATRAVELER 100G3 32G

SEDIU

00000105

1

64,99

64,99

20.05.30

137

USBDT100G3/32GB USB FLASH DATATRAVELER 100G3 32G

SEDIU

00000105

1

64,99

64,99

20.05.30

138

USBDT100G3/32GB USB FLASH DATATRAVELER 100G3 32G

SEDIU

00000105

1

64,99

64,99

20.05.30

139

IMPRIMANTA LASER

SEDIU

00000266

1

419,40

419,40

20.05.30

140

LAPTOP LENOVO B50-80 15,61NCH HD CU MOUSE

SEDIU

00000267

1

1.527,60

1.527,60

20.05.30

141

SUPORT PERETE LCD -LED ACME 10-32 INCH 2015

SEDIU

00000268

1

51,00

51,00

20.05.30

142

CIOCAN CAUCIUC

GARAJ

00001213

1

14,00

14,00

20.05.30

143

CIOCAN LACATUS HOLZER 500G

GARAJ

00001265

1

14,48

14,48

20.05.30

144

CIOCAN TOTO SDS PLUS 2AC I2V

GARAJ

00001261

1

799,00

799,00

20.05.30

145

CLEȘTE ÎNTINS SI TAIAT BANDA 1NOX

GARAJ

00001325

1

255,85

255,85

20.05.30

146

CLEȘTE SCOS CUIE 180MM 530/4

GARAJ

00001269

1

36,20

36,20

20.05.30

147

CLEȘTE SCOS CUIE 180MM 530/4

GARAJ

00001269

1

36,20

36,20

20.05.30

148

DISTRUGĂTOR DE DOCUMENTE, MAXIM 12 COLI CROSS CUT

SEDIU

00000134

1

525,35

525,35

20.05.30

149

HDD EXTERN PORTABLE 2,5", USB 3.0, NEGRU

SEDIU

00000819

1

229,99

229,99

20.05.30

150

HDD EXTERN PORTABLE 2,5", USB 3.0, NEGRU

SEDIU

00000819

1

229,99

229,99

20.05.30

151

SURSA ALIMENTARE POXERMUST 800EG LINE

INT.SCHUKO, CONF.CTR.9

SEDIU

00000918

1

1.785,00

1.785,00

20.05.30

TOTAL

80.354,40

4. STOCURI - Alte materiale consumabile

Nr. crt

Denumire

locație

Cod

Stoc final

Preț mediu

Sold final

cont

1

BURGHIU SDS PLUS 10X150

garaj

00000712

2

21,66

43,32

302,08

2

BURGHIU SDS PLUS 6X1 10X50

garaj

00000710

4

9,85

39,40

302,08

3

BURGHIU SDS PLUS 8X100X160

garaj

00000711

1

6,14

6,14

302,08

4

REZERVE TRAFALET1

garaj

00001284

10

11,90

119,00

302,08

5

ROLE SCHOTCH HÂRTIE

garaj

00001282

5

26,18

130,90

302,08

6

SISTEM ANT1PARCARE MANUAL TIP T

garaj

00000774

1

139,99

139,99

302,08

7

REZERVE TRAFALETI

garaj

00001284

20

11,90

238,00

302,08

8

ROLE SCHOTCH HÂRTIE

garaj

00001282

15

26,18

392,70

302,08

9

MAT AUTOCOLANT PVC DIAMETRU 30CM

PV 63652

00000334

5

96,00

480,00

302,08

10

MAT CABLU ACYABY 3X150X95

PV 63652

00000301

202

48,36

9.768,72

302,08

li

MAT LAMA ECO SOL 60X60

PV 63652

00000315

10

637,36

6.373,60

302,08

12

MAT PLACA ALUMINIU COLANTATA AUTOCOLANT PVC

PV 63652

00000351

2

300,00

600,00

302,08

13

MAT PLASA UMBRIRE 40%-8M LĂȚIME

PV 63652

00000319

100

1,68

168,00

302,08

.14

MAT TABLA ZINCATA DREAPTA 2.0X1000X2000

PV 63652

00000326

20

154,80

3.096,00

302,08

15

BIBLIORAFT A4 CARTON MARMORAT CU MARGINI METALICE

sediu

00001140

10

30,62

306,19

302,08

16

BON CONSUM 1/2 A4

sediu

00001111

20

7,65

152,93

302,08

17

BORDEROU CORESPONDENTA

sediu

00001136

20

22,37

447,42

302,08

18

CAIET MECANIC CARTON PLAST1F1AT A4 2INELE ROȘU

sediu

00001122

3

17,87

53,62

302,08

19

CAPSATOR PLASTIC MEDIU

sediu

00001049

13

101,96

1.325,47

302,08

20

CAPSATOR PLASTIC ROȘU

sediu

00001048

15

101,96

1.529,40

302,08

21

CAPSE 23/15-1000BUC/CUT1E

sediu

00001050

13

16,56

215,34

302,08

22

CARNET A5 100FILE

sediu

00001134

20

10,62

212,34

302,08

23

CONTAINER ARHIVARE CU CAPAC 538/385/275

sediu

00001034

200

20.62

4.124,58

302,08

24

CONTAINER ARHIVARE 386/257/274

sediu

00001035

262

1 1,48

3.008,68

302,08

25

CUTII ARHIVARE 350/250/100MM

sediu

00001036

260

6,38

1.658,38

302,08

26

CUTII ARHIVARE 350/250/150MM

sediu

00001041

286

7,65

2.188,39

302,08

27

CUTII ARHIVARE 350/250/200

sediu

00001038

220

9,88

2.172,90

302,08

28

CUTII ARHIVARE 350/250/80MM

sediu

00001037

220

6,38

1.403,25

302,08

29

CUTII ARHIVARE 350/255/200MM

sediu

00001039

200

11,00

2.199,12

302,08

30

CUTII ARHIVARE 80 CM

sediu

00001040

195

50,98

9.941,02

302,08

31

DET.LICHID DE VASE 5L

sediu

00001101

12

91,71

1.100,56

302,08

32

DETARTRANT 5L

sediu

00001102

9

119,95

1.079,57

302,08

33

DETERGENT PT LEMN 750ML PRONTO

sediu

00001107

36

64,97

2.339,06

302,08

34

DOSAR PLASTIC CU ȘINA 2 PERF ECONOMIC ALBASTRU

sediu

00001150

50

2,68

133,88

302,08

35

DOSAR PLASTIC CU ȘINA 2 PERF.

sediu

00001153

40

2,68

107,10

302,08

36

FISA OBIECTELOR DE INVENTAR IN FOLOSINȚA A 5

sediu

00000181

20

0,60

11,90

302,08

37

FOI PARCURS PERS A4

sediu

00001121

30

12,74

382,27

302,08

38

HÂRTIE A3,80GR 500COLI/TOP

sediu

00001076

45

37,62

1.692,72

302,08

39

HÂRTIE A4,80GR-500COLI/TOP

sediu

00001073

50

22,99

1.149,54

302,08

40

MOP CU COADA

sediu

00001097

60

31,87

1.912,09

302,08

41

NOTA INTRARE RECEPȚIE CU TVA COPERTA A4 100FILE

sediu

00001135

22

17,87

393,18

302,08

42

ORDIN DEPLASARE A5

sediu

00001112

22

8,91

196,08

302,08

43

PROCES VERBAL PREDARE PRIMIRE

sediu

00001137

22

14,87

327,20

302,08

44

REGISTRU A3

sediu

00001118

10

46,22

462,17

302,08

45

REGISTRU INTRARE-1ES1RE A3

sediu

00001117

10

50,97

509,72

302,08

46

ȘERVETELE 33X33 100BUC

sediu

00001029

160

15,62

2.499,95

302,08

47

SOL.GEMURI 5L

sediu

00001103

3

64,47

193,42

302,08

48

SOLUȚIE ANT1CALCAR 5L

sediu

00001108

4

119,95

479,81

302,08

TOTAL

67.505,01

49

ADAPTOR PT AUTOPERFORANTE NEGRE, CAP STEA

garaj

00001458

2

29,75

59,50

302,08

50

ADAPTOR PT MONTAT SURUPURI AUTOPERFORANTE PT TABLE CU GARN1T

garaj

00001457

2

41,65

83,30

302,08

51

AUTOPERFORANTE 3.25X45MM (500BUC/CUT)

garaj

00001460

6

232,05

1.392,30

302,08

52

BIDINEA

garaj

00000491

7

11,00

77,00

302,08

53

CADRU Z1NCAT

garaj

00001558

270

53,55

14.458,50

302,08

54

CAPETE PT MONTAT AUTOPERFORANTE PH2

garaj

00001459

10

23,80

238,00

302,08

55

CHERESTEA (SCÂNDURA) 2,5X10CM, L+4M

garaj

00001451

240

44,03

10.567,20

302,08

56

CHERESTEA NER1ND.M A/B 400X100X22MM

garaj

00000709

147

16,98

2.496,06

302,08

57

CIZME PVC B

garaj

00000833

2

30,00

60,00

302,08

58

COADA PT.LOPATA DUPU,LEMN,130CM

garaj

00001491

30

27,37

821,10

302,08

59

COT PVC 200/45 GRADE

garaj

00001193

38

80,92

3.074,96

302,08

60

DALTA LATA 200MM 660

garaj

00001332

5

33,36

166,78

302,08

61

D1LUANT

garaj

00001281

725

23,21

16.823,63

302,08

62

DISC DIA PT ASFALT 450X3.2X10X25.4

garaj

00000706

2

623,56

1.247,12

302,08

63

DISC D1ALIX STANDARD PT BETON 450X3.2X12X25.4 P

WHITE

garaj

00000707

6

773,50

4.641,00

302,08

64

DISC D1AMAN

garaj

00000779

1

39,95

39,95

302,08

65

DISCURI ABRAZIVE PT TA1AT METAL 230MMX3MM

garaj

00001465

4

32,13

128,52

302,08

66

INDICATOARE PARCARE PERSONALIZAT 650X500MM

garaj

00000937

2

100,00

200,00

302,08

67

MANUS1 NITRAXX WAVE

garaj

00001492

130

22,61

2.939,30

302,08

68

MANUS1 PIELE

garaj

00000632

2

16,66

33,32

302,08

69

MATURA STRADALA CU COADA

garaj

00000861

10

31,54

315,35

302,08

70

MEMBRANA ARTEC 5 P4

garaj

00000810

60

11,58

694,80

302,08

71

MEMBRANA BITUMINOASA,2MM I0MP

garaj

00001454

10

499,80

4.998,00

302,08

72

PENSULE PT VOPSITOR1E, 3 TOLI 10CM'

garaj

00001354

12

13,09

157,08

302,08

73

PLASA SUD.A

garaj

00000834

19

202,00

3.838,00

302,08

74

REZERVA TRAFALET.

garaj

00000701

8

5,59

44,74

302,08

75

REZERVE PT TRAFALET1

garaj

00001356

50

11,90

595,00

302,08

76

REZERVE TRAFALETI

garaj

00001284

60

11,90

714,00

302,08

77

RIGOLA CAROSABILA

garaj

00001190

22

233,24

5.131,28

302,08

78

ROLE SCHOTCH HÂRTIE

garaj

00001282

49

26,18

1.282,82

302,08

79

ȘAIBA PLATA SPECIAL DIN 522 C-M8X20X1.25

garaj

00001006

21

0,08

1,68

302,08

80

ȘAIBE PLATE SPECIALE DIN 522C-M8X24X1,5 Z

__

00001007

TS

0,14

2,52

302,08

81

SD PIULIȚA HEXAGONALA DIN 9 34-4 M8 ZA

garaj

00001008

20

0,12

2,40

302,08

82

SET 10 BURGHIE METAL

garaj

00001263

5

40,00

200,00

302,08

*83

SET 32 BUC B1T1 ÎNȘURUBARE

garaj

00001264

3

39,90

119,70

302,08

84

SET 7 BURGHIE SDS PLUS

garaj

00001262

2

63,94

127,88

302,08

85

SISTEM ANTIPARCARE MANUAL TIP T

garaj

00000774

2

139,99

279,98

302,08

86

STÂLP METALIC PT DELIMITARE SPATII PUBLICE

garaj

00001223

605

107,10

64.795,50

302,08

87

STÂLPI DELIMITARE SPATII PUBLICE METALICI, CULOARE GRI, CU B

garaj

00000929

5

217,77

1.088,85

302,08

88

ȘURUB CAP HEXAGONAL M8X25

garaj

00001005

20

0,40

8,00

302,08

89

ȘURUBURI AUTOPERFORANTE PT TABLA 3,25X55MM (100 BUC/CUT)

garaj

00001461

6

53,55

321,30

302,08

90

TABLA Z1NCATA 0,4X1000X2000 MM

garaj

00001463

10

107,10

1.071,00

302,08

91

TABLA ZINCATA CUTAT A , H12 0.35X870X2000MM

garaj

00001462

60

113,05

6.783,00

302,08

92

TABLA ZN CUTATA 0,35X870X2000H12

garaj

00000708

20

33,70

674,00

302,08

93

ȚEAVA PATRATA 50X50X2MM, L=6M

garaj

00001453

30

226,10

6.783,00

302,08

94

ȚEAVA PATRATA OTEL, 60X60X3MM, L=6M

garaj

00001452

16

333,20

5.331,20

302,08

95

ȚEAVA ROTUNDA OTEL F170MMX3MM, L=6M

garaj

00001466

7

446,25

3.123,75

302,08

96

TRAFALET.

garaj

00001217

14

9,00

126,00

302,08

97

TRAFALETI VOPSITORII, LAT 10CM , GROS 5CM

garaj

00001353

14

41,65

583,10

302,08

98

TUB PVC 200SN 8 2.000MM

garaj

00001191

3

339,15

1.017,45

302,08

99

VOPSEA ALBA

garaj

00001279

1600

17,49

27.988,80

302,08

100

VOPSEA MARCAJE RUTIERE-NEAGRA

garaj

00001350

25

20,71

517,65

302,08

101

VOPSEA ROȘIE

garaj

00001280

350

20,83

7.288,75

302,08

102

MAT AUTOCOLANT PVC DIAMETRU 12 CM

GARAJ -

00000333

10

30,00

300,00

302,08

103

MAT AUTOCOLANT PVC DIAMETRU 30CM

PV 63652

00000334

10

96,00

960,00

302,08

104

MAT BIT

GARAJ -

00000300

14

9,00

126,00

302,08

105

MAT DISC FLEX 125*2,5

PV 63652

00000308

4

4,01

16,04

302,08

106

MAT FURTUN GAZ

GARAJ -

00000342

1

172,50

172,50

302,08

107

MAT INDICATOARE DRUM CU DENIVELĂRI

PV 63652

00000331

64

74,14

4.744,96

302,08

108

MAT INDICATOARE DRUM CU DEN1VELARI-491

PV 63652

00000312

77

74,14

5.708,78

302,08

109

MAT INDICATOARE LIMITARE DE VITEZA

PV 63652

00000346

25

104,95

2.623,65

302,08

110

MAT INDICATOARE LIMITARE DE VITEZA 492

PV 63652

00000313

7

104,95

734,65

302,08

1 11

MAT INDICATOR LIMITARE DE VITEZA 015

PV 63652

00000332

103

104,95

10.809,85

302,08

1 12

MAT STÂLPI BLOCARE ACCES 013

PV 63652

00000354

35

77,92

2.727,24

302,08

1 13

MAT ȘURUB AUTOFORANT+SAIBA EPDM 4,8*35

PV 63652

00000323

10000

0,17

1.700,00

302,08

1 14

MAT TABLA 25MM 2000X2000-051

PV 63652

00000325

1075

3,56

3.827,00

302,08

1 15

MAT ȚEAVA NEAGRA 6M 76*3MM

PV 63652

00000327

6

141,96

851,76

302,08

1 16

AGRAFE METALICE BIROU 28MM

sediu

00001042

10

4,38

43,79

302,08

1 17

ALINJE INDOSARIERE 25 BUC/SET

sediu

00001367

26

4,02

104,58

302,08

1 18

ASCUȚITOARE DUBLA METAL CN

sediu

00000590

5

0,54

2,68

302,08

119

BANDA ADEZIVA 48X66M TRANSPARENTA

sediu

00000591

4

2,20

8.81

302,08

120

BIBLIORAFT A4 CARTON MARMORAT CU MARGINI METALICE

sediu

00001140

400

30,62

12.247,48

302,08

121

BON CONSUM 1/2 A4

sediu

00001111

60

7,65

458,80

302,08

122 '

BON CONSUM COLECTIV 1/2 A4 AUTO.2EX 1OOKILE

sediu

00000169

“nr~

5,95

59,50

302,08

123

BON DE MIȘCARE A MIJLOACELOR FIXE A5 100FILE FV

sediu

00000173

4

2,98

11,90

302,08

124

BON PREDARE TRANSFER RESTITUIRE 1/2 A4 100F1LE FV

sediu

00000174

3

2,98

8,93

302,08

125

BORDEROU CORESPONDENTA

sediu

00001136

65

22,37

1.454,12

302,08

126

CAIET MECANIC CARTON PLASTIFIAT A4 2INELE ROȘU

sediu

00001122

30

17,87

536,22

302,08

127

CALCULATOR BIROU 15/19 FRONT METALIC

sediu

00001046

68

57,36

3.900,36

302,08

128

CAPSATOR NOKI C-12 METAL- 25 COLI

sediu

00000071

6

16,55

99,32

302,08

129

CAPSATOR PLASTIC MEDIU

sediu

00001049

25

101,96

2.548,98

302,08

130

CAPSATOR PLASTIC ROȘU

sediu

00001048

41

101,96

4.180,37

302,08

131

CAPSE 23/15-1000BUC/CUT1E

sediu

00001050

33

16,56

546,64

302,08

132

CARNET A5 100FILE

sediu

00001134

58

10,62

615,79

302,08

133

CARTUȘ COMPATIBIL EPSON C13T03V14A

sediu

00000086

6

60,68

364,10

302,08

134

CARTUȘ COMPATIBIL EPSON C13T03V2/3/44A

sediu

00000087

18

30,82

554,78

302,08

135

CARTUȘ COMPATIBIL HP M477 NEGRU

sediu

00000436

3

123,76

371,28

302,08

136

CARTUȘ LEXMARK MS317, MS417, MS517, MS 3I7,MX417

sediu

00001468

2

440,30

880,60

302,08

137

CARTUȘ TONER BLACK CANON 15,5K

sediu

00001016

1

261,80

261,80

302,08

138

CARTUȘ TONER BLACK LEXMARK BSD XM 1242-21.000 PAG

sediu

00000927

3

1.138,43

3.415,28

302,08

139

CARTUȘ TONER CYAN 8,5K CANON

sediu

00001017

3

404,60

1.213,80

302,08

140

CARTUȘ TONER LEXMARK M1242,XM 1242

sediu

00001469

4

3.451,00

13.804,00

302,08

141

CARTUȘ TONER MAGENTA 8,5K CANON

sediu

00001018

2

404,60

809,20

302,08

142

CARTUȘ TONER YELLOW 8,5K CANON

sediu

00001019

2

404,60

809,20

302,08

143

CONDICA PREZENTA 50 FILE/CARNET A4 TIPAR FV (1 BUC/BUC)

sediu

00000621

2

8,15

16,30

302,08

144

CONDICA PREZENTA A4 100FILE

sediu

00001119

37

30,37

1.123,54

302,08

145

CONDICA PREZENTA A4 100F1LE COP DUPLEX FV

sediu

00000179

2

6,55

13,09

302,08

146

CONSUMABIL SAMSUNG MLT Dl 1 ÎS BLACK

sediu

00000713

4

224,01

896,03

302,08

147

CONTAINER ARHIVARE CU CAPAC 538/385/275

sediu

00001034

650

20,62

13.404,89

302,08

148

CONTAINER ARHIVARE 386/257/274

sediu

00001035

795

11,48

9.129,38

302,08

149

COPERTI INDOSAR1EI A4,TRANSP CN, 1OOCOL1/TOP

sediu

00001368

10

17,83

178,26

302,08

150

CREION MECANIC 0,7VARF RETRACTABIL

sediu

00001085

181

10,25

1.854,47

302,08

151

CREMA ABRAZIVA

sediu

00001104

61

191,17

11.661,58

302,08

152

CREMA CIF 500ML

sediu

00000892

10

7,20

72,00

302,08

153

CUTII ARHIVARE 350/250/100MM

sediu

00001036

800

6,38

5.102,72

302,08

154

CUTII ARHIVARE 350/250/150MM

sediu

00001041

800

7,65

6.121,36

302,08

155

CUTII ARHIVARE 350/250/200

sediu

00001038

750

9,88

7.407,60

302,08

156

CUTII ARHIVARE 350/250/80MM

sediu

00001037

850

6,38

5.421,64

302,08

157

CUTII ARHIVARE 350/255/200MM

sediu

00001039

800

11,00

8.796,48

302,08

158

CUTII ARHIVARE 80 CM

sediu

00001040

850

50,98

43.332,66

302,08

159

CUTTER MARE CUTII 10MM PLASTIC

sediu

00001053

29

19,12

554,59

302,08

160

CUTTER MIC 9MM CUTII PLASTIC

sediu

00001054

36

6,38

229,62

302,08

161

DECAPSATOR

sediu

00001055

84

7,50

629,75

302,08

162

DECIZIE DE IMPUTARE A4 25 FILE

sediu

00000183

2

11,90

23,80

302,08

163

DET.L1CHID DE VASE 5L

sediu

00001101

27

91,71

2.476,26

302,08

164

DETARTRANT5L

sediu

00001102

20

119,95

2.399,04

302,08

165

DETERGENT PT LEMN 750ML PRONTO

sediu

00001107

81

64,97

5.262,89

302,08

166

D1SPENSER OZON1F1CARE SPATII

sediu

00001448

1

1.492,20

1.492,20

302,08

167

DOSAR 1NCOPC1AT 1/1 ALB

sediu

00000055

25

0,57

14,28

302,08

168

DOSAR PLASTIC CU ȘINA 1 1 PERF A;BASTRU

sediu

00001151

292

4,75

1.386,45

302,08

169

DOSAR PLASTIC CU ȘINA 1 1 PERF BLUEMAR1N

sediu

00001146

360

4,75

1.709,32

302,08

170

DOSAR PLASTIC CU ȘINA 1 1 PERF ROȘU

sediu

00001147

792

4,75

3.760,50

302,08

171

DOSAR PLASTIC CU ȘINA 2 PERF ECONOMIC GALBEN

sediu

00001148

600

2,68

1.606,50

302,08

172

DOSAR PLASTIC CU ȘINA 2 PERF ECONOMIC ROȘU

sediu

00001152

250

2,68

669,38

302,08

173

DRUM UNIT XEROX PHASER 3052,3260,

sediu

00001474

8

368,90

2.951,20

302,08

174

FAB1 DET VASE 500ML

sediu

00000527

3

1,76

5,29

302,08

175

FISA OBIECTELOR DE INVENTAR IN FOLOSINȚA A 5

sediu

00000181

90

0,60

53,55

302,08

176

FOARFECĂ 19CM LAMA OTEL CU MÂNER

sediu

00001057

65

19,74

1.283,24

302,08

177

FOARFECĂ BIROU 14CM

sediu

00001056

64

19,74

1.263,49

302,08

178

FOI PARCURS MARFA A5 I00FILE F

sediu

00000182

42

2,98

124,95

302,08

179

FOI PARCURS PERS A4

sediu

00001121

80

12,74

1.019,38

302,08

180

FOLIE PROTECTIVE A4-TIP 30MICRON1 100BUC/SET

sediu

00001064

56

22,87

1.280,82

302,08

181

HÂRTIE A3,80GR 500COLI/TOP

sediu

00001076

95

37,62

3.573,51

302,08

182

HÂRTIE A4,80GR-500COL1/TOP

sediu

00001073

120

22,99

2.758,90

302,08

183

HÂRTIE IGIENICA

sediu

00001028

3936

3,17

12.459,01

302,08

184

HÂRTIE PROSOP MONOROLA 100M

sediu

00001026

114

45,36

5.171,36

302,08

185

HP CF 283A TONER LASERJET BLACK

sediu

00000628

5

254,75

1.273,73

302,08

186

HUSA SAMSUNG GALAXY A6 2018 BOOK DARK BLUE

sediu

00000913

1

35,60

35,60

302,08

187

HUSA SAMSUNG GALAXY J 5 2017 BOOK GREY

sediu

00000911

1

34,25

34,25

302,08

188

INDEX 45X12MM PLASTIC, HOPAX+RIGLA, 8CULORI/SET NEON

sediu

00001372

12

4,23

50,70

302,08

189

INDEX ADEZIV HÂRTIE 20X50MM, 4 CULORI,50 FILE

sediu

00001373

14

0,82

1 1,50

302,08

190

INELE INDOSAR1ERE I4MM DIVERSE CULORI, 100BUC/CUT

sediu

00001374

5

22,05

110,25

302,08

191

INELE 1NDOSARIERE 18MM DIVERSE CULORI, 100BUC/CUT

sediu

00001371

5

29,19

145,95

302,08

192

LAVETE DE CURATAT 30X30

sediu

00001092

50

7,13

356,41

302,08

193

LAVETE UMEDE

sediu

00001094

251

7,65

1.920,58

302,08

194

LAVETE UNIVERSALE

sediu

00001095

113

10,00

1.129,55

302,08

195

LIPICI SR1CK SOLID

sediu

00001058

28

10,13

283,55

302,08

196

LIPICI TIP CREION LICHID 30ML

sediu

00001059

45

7,63

343,26

302,08

197

LISTA INVENTARIERE A4 100FILE F

sediu

00000176

1

6,54

6,54

302,08

198

MAPA A4 CARTON LUCIOS 700GR ELASTIC ROȘU

sediu

00001141

400

12,74

5.097,92

302,08

1'99

MAPA CARTON CU ȘINA

sediu

00001130

100

6,13

612,85

302,08

200

MAPA CARTON LUCIOS 320/235/400 GR CU ELASTIC PE

COLTURI GALB

sediu

00001133

100

10,75

1.074,57

302,08

201

MARKER CD /DVD 0,7MM ROȘU

sediu

00001078

18

6,38

1 14,82

302,08

202

MARKER PERM VÂRF TESIT-NEGRU

sediu

00001079

129

6,38

822,81

302,08

203

MINA CREION MECANIC 0.7 MM

sediu

00001086

18

2,63

47,34

302,08

204

MOPCU COADA

sediu

00001097

125

31,87

3.983,53

302,08

205

MOP PLAT MICROFIBRA 60CM+COADA TELESCOPICA 140CM

sediu

00000897

1

66,52

66,52

302,08

206

NIR A4 CU TVA 100FILE FV TD0028

sediu

00000168

7

8,09

56,64

302,08

207

NOTA DE INTRARE RECEPȚIE NR. 1 1 COLOANE P005

sediu

00000932

10

5,33

53,31

302,08

208

NOTA INTRARE RECEPȚIE CU TVA COPERTA A4 100F1LE

sediu

00001135

66

17,87

1.179,55

302,08

209

NOTES ADEZIV TIP POSTIT 75/125

sediu

00001061

51

7,50

382,35

302,08

210

NOTES ADEZIV TIP POSTIT 75/75

sediu

00001060

33

6,38

210,49

302,08

211

ODORIZANT WC SANO

sediu

00001109

22

30,62

673,61

302,08

212

ORDIN DEPLASARE A5

sediu

00001112

66

8,91

588,23

302,08

213

ORDIN DEPLASARE A5 100F1LE FV

sediu

00000178

2

2,98

5,95

302,08

214

PERFORATOR METALIC 30 COLI

sediu

00001063

3

73,35

220,05

302,08

215

PERFORATOR METALIC 70COL1

sediu

00001062

7

150,44

1.053,08

302,08

216

PIX CU GEL 0,5 ALBASTRU

sediu

00001081

129

6,38

822,81

302,08

217

PIX ROLLER PEN 0,5MM-ALBASTRU

sediu

00001084

151

12,74

1.924,48

302,08

218

PIX ROLLER PEN 0,5MM-NEGRU

sediu

00001083

198

12,74

2.523,49

302,08

219

PIX UNICA FOLOSINȚA,CORP TRANSP.

sediu

00001082

230

3,88

892,26

302,08

220

PLIC C6 ALB SILICONIC CN,114X162MM

sediu

00000678

692

0,07

49,41

302,08

221

PROCES VERBAL DE PREDARE PRIMIRE DE LA 0001-0500

sediu

00000468

9

22,49

202,42

302,08

222

PROCES VERBAL PREDARE PRIMIRE

sediu

00001137

66

14,87

981,59

302,08

223

PROCES VERBAL RIDICARE VEHICUL DE LA 0001-0500

sediu

00000469

9

22,49

202,42

302,08

224

RECIPIENT DEPOZIT NGR

sediu

00001363

2

14,99

29,98

302,08

225

REGISTRU A3

sediu

00001118

30

46,22

1.386,51

302,08

226

REGISTRU A4 CARTONAT COLOR 100F1LE DICTANDO

sediu

00001113

38

23,87

907,11

302,08

227

REGISTRU A4 COPERTI CARTONATE COLOR 100F1LE MATE

sediu

00001116

40

23,87

954,88

302,08

228

REGISTRU INTRARE-IESIRE A3

sediu

00001117

25

50,97

1.274,29

302,08

229

REGISTRU PREZENTA PERSONAL ADMINIS. C098

sediu

00000935

10

11,77

117,69

302,08

230

REGISTRU REPERTO1R COPERTI CARTONATE 100FILE DICTANDO

sediu

00001120

24

36,74

881,64

302,08

231

REZERVA CERN, PATROANE LUNGI, ALBASTRU LAVABIL

sediu

00000610

2

3,48

6,95

302,08

232

REZERVA CERN,PATROANE LUNGI,ALBASTRU ÎNCHIS

sediu

00000611

2

3,48

6,95

302,08

233

REZERVA CUB HÂRTIE 9/9CM COLOR-500F1LE

sediu

00001065

54

36,99

1.997,20

302,08

234

REZERVA MOP

sediu

00001096

397

22,24

8.829,72

302,08

235

REZERVA MOP BUMBAC 250GR

sediu

00000901

4

4,23

16,90

302,08

236

REZERVA ODORIZANT PT DIFUZOR LICHID REGLABIL GLADE

sediu

00000900

10

15,83

158,27

302,08

237

RIGLA PLASTIC COLOR MAT 30CM

sediu

00001067

18

2,63

47,34

302,08

238

RIGLA PLASTIC LITERE, CIFRE 30CM

sediu

00001066

59

2,63

155,16

302,08

239

SĂPUN L1CHID5L

sediu

00001106

16

128,70

2.059,18

302,08

240

SEPARATOARE BIBLIORAFTURI SI DOCUMENTE DIN

CARTON COLOR, 100

sediu

00001346

5

14,28

71,40

302,08

241

ȘERVETELE 33X33 100BUC

sediu

00001029

1392

15,62

21.749,58

302,08

242

ȘERVETELE UMEDE I00BUC

sediu

00001027

222

20,62

4.578,24

302,08

243

ȘERVETELE UMEDE PT CURATA MONITOARE 8/8/13CM

sediu

00001105

73

21,99

1.605,36

302,08

244

SFOARA BBC GHEM

sediu

00001069

12

10,25

122,95

302,08

245

SFOARA IUTA 100G ACM BRAND

sediu

00000697

15

1,95

29,25

302,08

246

SFOARA IUTA 80GR GHEM

sediu

00001068

21

10,25

215,16

302,08

247

SOL.GEMUR1 5L

sediu

00001103

20

64,47

1.289,48

302,08

248

SOLUȚIE ANTICALCAR 5L

sediu

00001108

15

119,95

1.799,28

302,08

249

STICK MEMORIE 128GB

sediu

00001033

60

656,99

39.419,23

302,08

250

STICK MEMORIE 16GB

sediu

00001030

50

88,10

4.404,79

302,08

251

STICK MEMORIE 32GB

sediu

00001031

44

114,70

5.046,98

302,08

252

SUPORT CUB HÂRTIE PVC 9X9CM, TRANSPARENT, 330BUC/BAX

sediu

00000603

15

2,83

42,48

302,08

253

SUPORT PLASTIC PT CUB HÂRTIE

sediu

00001052

5

43,87

219,35

302,08

254

SWITCH 24 PORTURI TP-LINK 10/100/1000 GIGABIT

sediu

00001177

1

364,00

364,00

302,08

255

SWITCH 8 PORTURI CARCASA METALICA 10/100/1000

sediu

00001176

1

115,00

115,00

302,08

256

TONER CANON IRC 3025 54 BK

sediu

00001470

3

309,40

928,20

302,08

257

TONER CANON IRC 3025 54 CY

sediu

00001471

3

440,30

1.320,90

302,08

258

TONER CANON IRC 3025 54 MG

sediu

00001472

3

440,30

1.320,90

302,08

259

TONER CANON IRC 3025 54 YL

sediu

00001473

3

440,30

1.320,90

302,08

260

TONER XEROX PHASER DUAL PACK 3052,3260,3225,3215

sediu

00001467

12

583,10

6.997,20

302,08

261

UNITATE CILINDRU 10K XEROX PHASER 3052

sediu

00001020

4

321,30

1.285,20

302,08

262

XEROX 101R00474 DRUM 10K PHASER 3260

sediu

00001417

3

277,02

831,06

302,08

263

SUPORT TV 034

sediu

00000237

1

49,98

49,98

302,08

264

CAPSE 24/6

sediu

00000238

12

1,55

18,60

302,08

265

AGRAFE 33MM-077

sediu

00000239

30

1,61

48,36

302,08

266

CARTUȘ NEGRU HP337-112

sediu

00000245

5

96,34

481,71

302,08

267

CARTUȘ BLACK GESTETNER MP 2000

sediu

00000246

1

186,00

186,00

302,08

268

CARTUȘ GESTETNER MP 2000

sediu

00000247

3

39,52

118,55

302,08

269

MINE CREION 0,5-022

sediu

00000251

80

1,02

81,87

302,08

270

PLIC C6 1 14X162 MM OFFSET ALB S1LICONIC

sediu

00000257

30

0,07

2,16

302,08

271

TONER CANON NPG1 XEROX-001

sediu

00000259

6

44,27

265,61

302,08

272

SP FOI DE PARCURS A5 CARNET 100BUC

sediu

00000261

24

14,38

345,02

302,08

TOTAL

603.908,99

ANEXA 2 - la H.C.L. Sector 5 nr.         /30.07.2020- darea în folosință cu titlu

gratuit către S.C. SALUBRIZARE FAPTE 5 S.A.

l.Mijloace Fixe

'IM', crt

Denumire

Valoare

vurata amort

vaioare ramasa de amortizat

Uurata ramasa

Amortizare lunara

Amortizare efectuata

1

Licența AVANTCONT

29.988,00

36

29.988,00

36

0,00

0,00

2

Licența Bitdefender Gravity 36 luni - nr.2

410,55

36

273,72

24

11,40

136,83

3

Licența Bitdefender Gravity 36 luni - nr.3

410,55

36

273.72

24

11,40

136,83

4

Licența Bitdefender Gravity 36 luni - nr.4

410,55

36

273,72

24

11,40

136,83

5

Licența Bitdefender Gravity 36 luni - nr.5

410,55

36

273,72

24

11,40

136,83

6

Licența Bitdefender Gravity 36 luni - nr.6

410,55

36

273,72

24

11,40

136,83

7

Licența Bitdefender Gravity 36 luni - nr.16

410,55

36

273,72

24

11,40

136,83

8

Licența Bitdefender Gravity 36 luni - nr.17

410,55

36

273,72

24

11,40

136,83

9

Licența retail Microsoft Office 36 luni - 99994881609820

1.636,25

36

1090,85

24

45,45

545,40

10

Licența retail Microsoft Office 36 luni - 99994881609830

1.636,25

36

1090,85

24

45,45

545,40

11

Licența retail Microsoft Office 36 luni - 99994881610039

1.636,25

36

1090,85

24

45,45

545,40

12

Licența retail Microsoft Office 36 luni - 99994881609235

1.636,25

36

1.090,85

24

45,45

545,40

13

Licența retail Microsoft Office 36 luni - 99994881609238

1.636,25

36

1.090,85

24

45,45

545,40

14

Licența retail Microsoft Office 36 luni - 99994881609375

1.636,25

36

1.090,85

24

45,45

545,40

15

Licența retail Microsoft Office 36 luni - 99994881609608

1.636,25

36

1.090,85

24

45,45

545,40

16

Licența retail Microsoft Office 36 luni - 99994881609614

1.636,25

36

1.090,85

24

45,45

545,40

17

Licența retail Microsoft Office 36 luni - 99994881609724

1.636,25

36

1.090,85

24

45,45

545,40

18

Licența retail Microsoft Office 36 luni - 99994881609816

1.636,25

36

1.090,85

24

45,45

545,40

19

(5)

999,60

36

999,60

36

27,77

0,00

20

Microsoft Office Home and business 2019 1PC/MAC, FPP (6)

999,60

36

999,60

36

27,77

0,00

21

Microsoft Office Home and business 2019 1PC/MAC, FPP (7)

999,60

36

999,60

36

27,77

0,00

22

Microsoft Windows 10 Prof 32/64 Bit FPP Box (7)

916,30

36

916,30

36

25,45

0,00

23

Microsoft Windows 10 Prof 32/64 Bit FPP Box (8)

916,30

36

916,30

36

25,45

0,00

TOTAL

54.055,75

6.411,81

Mijloace auto

Nr. J crt

denumire

valoare

Durata amortizare

Valoare ramasa de amortizat

Durata ramasa

Amortizare lunara

Amortizare efectuata

1

AUTO BASCULANTA B-10-JFC

6.391,75

0,00

6.391,75

0,00

0

0

2

DAC AUTOVIDANJA B-31-HNW (autospeciala)

21,19

0,00

21,19

0,00

0

0

TOTAL

6.412,94

0

Nr. crt

Denumire

Valoare

Durata amortizare

Valoare ramasa de amortizat

Durata ramasa

Amortizare lunara

Amortizare efectuata

1

Platforma supraterana ptr colectare selectiva (1) -CA 1238-

4.444,65

72

4.444,65

72

61,73

0

2

Platforma supraterana ptr colectare selectiva (10)-CA 1238-

4.444,65

72

4.444,65

72

61,73

0

3

Platforma supraterana ptr colectare selectiva (11)-CA 1238-

4.444,65

72

4.444,65

72

61,73

0

4

Platforma supraterana ptr colectare selectiva (12)-CA 1238-

4.444,65

72

4.444,65

72

61,73

0

5

Platforma supraterana ptr colectare selectiva (13)-CA 1238-

4.444,65

72

4.444,65

72

61,73

0

6

Platforma supraterana ptr colectare selectiva (14)-CA 1238-

4.444,65

72

4.444,65

72

61,73

0

7

Platforma supraterana ptr colectare selectiva (15)-CA 1238-

4.444,65

72

4.444,65

72

61,73

0

8

Platforma supraterana ptr colectare selectiva (16)-CA 1238-

4.444,65

72

4.444,65

72

61,73

0

9

Platforma supraterana ptr colectare selectiva (17)-CA 1238-

4.444,65

72

4.444,65

72

61,73

0

10

Platforma supraterana ptr colectare selectiva (18)-CA 1238-

4.444,65

72

4.444,65

72

61,73

0

11

Platforma supraterana ptr colectare selectiva (19)-CA 1238-

4.444,65

72

4.444,65

72

61,73

0

12

Platforma supraterana ptr colectare selectiva (2) -CA 1238-

4.444,65

72

4.444,65

72

61,73

0

13

Platforma supraterana ptr colectare selectiva (20)-CA 1238-

4.444,65

72

4.444,65

72

61,73

0

14

Platforma supraterana ptr colectare selectiva (21)-CA 1238-

4.444,65

72

4.444,65

72

61,73

0

15

Platforma supraterana ptr colectare selectiva (22)-CA 1238-

4.444,65

72

4.444,65

72

61,73

0

16

Platforma supraterana ptr colectare selectiva (23)-CA 1238-

4.444,65

72

4.444,65

72

61,73

0

17

Platforma supraterana ptr colectare selectiva (24)-CA 1238-

4.444,65

72

4.444,65

72

61,73

0

18

Platforma supraterana ptr colectare selectiva (25)-CA 1238-

4.444,65

72

4.444,65

72

61,73

0

19

Platforma supraterana ptr colectare selectiva (26)-CA 1238-

4.444,65

72

4.444,65

72

61,73

0

20

Platforma supraterana ptr colectare selectiva (27)-CA 1238-

4.444,65

72

4.444,65

72

61,73

0

21

Platforma supraterana ptr colectare selectiva (28)-CA 1238-

4.444,65

72

4.444,65

72

61,73

0

22

Platforma supraterana ptr colectare selectiva (29)-CA 1238-

4.444,65

72

4.444,65

72

61,73

0

23

Platforma supraterana ptr colectare selectiva (3) -CA 1238-

4.444,65

72

4.444,65

72

61,73

0

24

Platforma supraterana ptr colectare selectiva (30)-CA 1238-

4.444,65

72

4.444,65

72

61,73

0

25

Platforma supraterana ptr colectare selectiva (31)-CA 1238-

4.444,65

72

4.444,65

72

61,73

0

26

Platforma supraterana ptr colectare selectiva (32)-CA 1238-

4.444,65

72

4.444,65

72

61,73

0

27

Platforma supraterana ptr colectare selectiva (33)-CA 1238-

4.444,65

72

4.444,65

72

61,73

0

28 -

Platforma supraterana ptr colectare selectiva (4)-CA 1238-

4.444,65

72

4.444,65

72

61,73

0

29

Platforma supraterana ptr colectare selectiva (5)-CA 1238-

4.444,65

72

4.444,65

72

61,73

0

30

Platforma supraterana ptr colectare selectiva (6)-CA 1238-

4.444,65

72

4.444,65

72

61,73

0

31

Platforma supraterana ptr colectare selectiva (7)-CA 1238-

4.444,65

72

4.444,65

72

61,73

0

32

Platforma supraterana ptr colectare selectiva (8)-CA 1238-

4.444,65

72

4.444,65

72

61,73

0

33

Platforma supraterana ptr colectare selectiva (9)-CA 1238-

4.444,65

72

4.444,65

72

61,73

0

TOTAL

146.673,45

0

Nr. crt

Denumire

Valoare

Durata amortizare

Valoare ramasa de amortizat

Durata ramasa

Amortizare lunara

Amortizare efectuata

1

Calculator Lenovo IdeaPad 17inch - PF1EBZK5

7.751,66

36

5.167,80

24

215,32

2.583,86

2

Calculator Lenovo IdeaPad 17inch - PF1EC14C

7.751,66

36

5.167,80

24

215,32

2.583,86

3

Calculator Lenovo IdeaPad 17inch - PF1EC14P

7.751,66

36

5.167,80

24

215,32

2.583,86

4

Calculator LENOVO ThinkCentre - S4HN5590

6.405,77

36

4.270,49

24

177,94

2.135,28

5

Calculator LENOVO ThinkCentre - S4FIN5693

6.405,77

36

4.270,49

24

177,94

2.135,28

6

Calculator LENOVO ThinkCentre - S4FIN5710

6.405,77

36

4.270,49

24

177,94

2.135,28

7

Calculator LENOVO ThinkCentre - S4HN5735

6.405,77

36

4.270,49

24

177,94

2.135,28

8

Multifuncțional laser color Canon RunnerAdvance -WNN05529

14.214,55

48

10.660,87

36

296,14

3.553,68

9

Multifuncțional laser color Canon RunnerAdvance -WNN05574

14.214,55

48

10.660,87

36

296,14

3.553,68

10

Multifuncțional laser color Xerox SC 2020 - 3040070655

10.848,04

48

8.136,04

36

226,00

2.712,00

11

BRAD decorativ sărbători

160.650,00

96

140.568,72

84

1.673,44

20.081,28

12

Calculator Lenovo IdeaPad 17inch - PF1EC31P

7.751,66

36

5.167,80

24

215,32

2.583,86

13

Calculator Lenovo IdeaPad 17inch - PF1EC54F

7.751,66

36

5.167,80

24

215,32

2.583,86

14

Multifuncțional laser color Canon RunnerAdvance -WNN05531

14.214,55

48

10.660,87

36

296,14

3.553,68

TOTAL

278.523,07

54.914,74

2.OBIECTE DE INVENTAR - stoc

Nr. crt

Denumire

dengest

codart

Cantitate

Preț

Valoare

art

1

BOCANC Ol BOMBEU METALIC,ÎMBLĂNIT MAR.40

GARAJ

00000849

5

197,84

989,20

20.05.01

2

BOCANC Ol BOMBEU METALIC,ÎMBLĂNIT MAR.41

GARAJ

00000850

3

197,84

593,52

20.05.01

3

BOCANC Ol BOMBEU METALIC,ÎMBLĂNIT MAR.42

GARAJ

00000851

6

197,84

1.187,04

20.05.01

4

BOCANC Ol BOMBEU METALIC,ÎMBLĂNIT MAR.43

GARAJ

00000852

2

197,82

395,64

20.05.01

5

BOCANC Ol BOMBEU METALIC,ÎMBLĂNIT MAR.44

GARAJ

00000853

2

197,82

395,64

20.05.01

6

BOCANC Ol FARA BOMBEU METALIC,ÎMBLĂNIT, MAR.40

GARAJ

00001538

2

226,10

452,20

20.05.01

7

BOCANC Ol FARA BOMBEU METALIC,ÎMBLĂNIT, MAR.41

GARAJ

00001539

5

226,10

1.130,50

20.05.01

8

BOCANC Ol FARA BOMBEU METALIC,ÎMBLĂNIT, MAR.42

GARAJ

00001540

4

226,10

904,40

20.05.01

9

BOCANC Ol FARA BOMBEU METALIC,ÎMBLĂNIT, MAR.43

GARAJ

00001541

4

226,10

904,40

20.05.01

10

BOCANC Ol FARA BOMBEU METALIC,ÎMBLĂNIT, MAR.44

GARAJ

00001542

2

226,10

452,20

20.05.01

11

BOCANC Ol FARA BOMBEU METALIC,ÎMBLĂNIT, MAR.45

GARAJ

00001543

1

226,10

226,10

20.05.01

12

CĂCIULĂ ÎMBLĂNITĂ CU URECHI DE IARNA, NEGRU

GARAJ

00001554

11

24,99

274,89

20.05.01

13

COSTUM CU PIEPTAR

VĂTUIT,IMPERMEABIL,BLUEMARIN MAR.S

GARAJ

00000839

5

182,07

910,35

20.05.01

14

COSTUM CU PIEPTAR

VĂTUIT,IMPERMEABIL,BLUEMARIN MAR.XL

GARAJ

00000842

5

182,07

910,35

20.05.01

15

COSTUM CU PIEPTAR

VĂTUIT,IMPERMEABIL,REFLECTORIZANT MAR.2XL

GARAJ

00001548

6

185,64

1.113,84

20.05.01

16

COSTUM CU PIEPTAR

VĂTUIT, IMPERMEABIL,REFLECTORIZANT MAR.3XL

GARAJ

00001549

4

185,64

742,56

20.05.01

17

COSTUM CU PIEPTAR

VĂTUIT,IMPERMEABIL,REFLECTORIZANT MAR.4XL

GARAJ

00001550

5

185,64

928,20

20.05.01

18

COSTUM CU PIEPTAR

VĂTUIT,IMPERMEABIL,REFLECTORIZANT MAR.L

GARAJ

00001546

4

185,64

742,56

20.05.01

19

COSTUM CU PIEPTAR

VĂTUIT,IMPERMEABIL,REFLECTORIZANT MAR.M

GARAJ

00001545

1

185,64

185,64

20.05.01

20

MANUSA DE PROTECȚIE, DIN PIELE SINTETICA CU SPANDEX SI NEOPR

GARAJ

00001555

16

35,70

571,20

20.05.01

21

MANUSA PROTECȚIE IARNA MAR. 10

GARAJ

00000838

17

10,35

176,00

20.05.01

22

PELERINA, REFLECTORIZANTA, POL1ESTER,

IMPERMEABILA, MAR 2XL

GARAJ

00001551

9

107,10

963,90

20.05.01

23

PELERINA, REFLECI ORIZANTA, POL1ESTER, IMPERMEABILA, MAR 3XL

GARAJ

00001552

6

107,10

642,60

20.05.01

24

ȘAPCA IARNA POLAR FLEECE CU COZORAC SI URECHI BLUEMARIN

GARAJ

00000845

18

19,93

358,80

20.05.01

25

BOCANCI

GARAJ

00000382

4

118,99

475,95

20.05.01

26

CIZME CAUCIUC

GARAJ

00000383

1

20,29

20,29

20.05.01

27

COMPLEU LANA FAS GRENA (PANTALON/GEACA)

GARAJ

00000384

4

237,94

951,76

20.05.01

28

COSTUM(BL+PIEPTAR) TC GALBEN+VERDE CU

BANDA AV

GARAJ

00000399

1

237,60

237,60

20.05.01

29

JACHETA 31N 1 GALBEN-VERDE

GARAJ

00000402

1

384,00

384,00

20.05.01

30

MÂNUȘI ELECTROIZOLANTE

GARAJ

00000364

1

33,00

33,00

20.05.01

31

PANTALON SUBVESTIMENTAR TRICOT VERDE

GARAJ

00000405

3

45,60

136,80

20.05.01

32

ȘAPCA IMPERMEABILA CU URECHI TES+POLAR

VERDE

GARAJ

00000409

1

62,40

62,40

20.05.01

33

TRICOU M/L TRICOT FLAUSAT GALBEN+VERDE+TUBORG

GARAJ

00000412

1

110,40

110,40

20.05.01

34

BOCANC Ol BOMBEU METALIC,ÎMBLĂNIT MAR.45

GARAJ

00000854

1

197,82

197,82

20.05.01

35

BOCANC Ol FARA BOMBEU METALIC,ÎMBLĂNIT, MAR.42

GARAJ

00001540

1

226,10

226,10

20.05.01

36

BOCANC Ol FARA BOMBEU METALIC,ÎMBLĂNIT, MAR.43

GARAJ

00001541

4

226,10

904,40

20.05.01

37

NEGRU

GARAJ

00001554

5

24,99

124,95

20.05.01

38

COSTUM CU PIEPTAR

VĂTUIT,IMPERMEABIL,REFLECTORIZANT MAR.M

GARAJ

00001545

1

185,64

185,64

20.05.01

39

COSTUM CU PIEPTAR

VĂTUIT,IMPERMEABIL,REFLECTORIZANT MAR.XL

GARAJ

00001547

6

185,64

1.113,84

20.05.01

40

MANUSA DE PROTECȚIE, DIN PIELE SINTETICA CU SPANDEX SI NEOPR

GARAJ

00001555

8

35,70

285,60

20.05.01

41 '

MANUSA PROTECȚIE IARNA MAR. 10

GARAJ

00000838

1

10,35

10,35

20.05.01

42

PELERINA, REFLECTORIZANTA, POLIESTER, IMPERMEABILA, MAR 3XL

GARAJ

00001552

10

107,10

1.071,00

20.05.01

43

ȘAPCA IARNA POLAR FLEECE CU COZORAC SI URECHI BLUEMARIN

GARAJ

00000845

9

19,93

179,40

20.05.01

44

VESTA REFLECTORIZANTA

GARAJ

00000484

2

11,00

22,00

20.05.01

45

VESTA REFLECTORIZANTA„CUL. GALBEN A MAR.2XL GUSTAV

GARAJ

00001553

18

11,90

214,20

20.05.01

46

COMPLEU LANA FAS GRENA (PANTALON/GEACA)

GARAJ

00000384

2

237,94

475,88

20.05.01

47

COSTUM(BL+PIEPTAR) TC GALBEN+VERDE CU BANDA AV

GARAJ

00000399

1

237,60

237,60

20.05.01

48

JACHETA 31N 1 GALBEN-VERDE

GARAJ

00000402

1

384,00

384,00

20.05.01

49

ȘAPCA IMPERMEABILA CU URECHI TES+POLAR

VERDE

GARAJ

00000409

1

62,40

62,40

20.05.01

50

TRICOU M/L TRICOT FLAUSAT GALBEN+VERDE+TUBORG

GARAJ

00000412

1

110,40

110,40

20.05.01

51

TRICOU M/S TRICOT GALBEN+VERDE+TUBORG

GARAJ

00000413

3

86,40

259,20

20.05.01

52

VESTA REFLECTORIZANTA

GARAJ

00000389

4

9,50

37,99

20.05.01

TOTAL

24.666,70

OBIECTE DE INVENTAR - stoc

Nr. crt

Denumire

dengest

codart

Cantitate

Preț

Valoare

art

1

ACCESORIU FABRICAT DIN CABLU DE CAUCIUC CU 11 CONECTORI

GARAJ

00000010

3

279,65

838,95

20.05.30

2

ACCESORIU FABRICAT DIN CABLU DE CAUCIUC

CU 21 CONECTORI

GARAJ

00000013

2

470,05

940,10

20.05.30

3

ACCESORIU FABRICAT DIN CABLU DE CAUCIUC CU 6 CONECTORI

GARAJ

00000009

10

196,35

1.963,50

20.05.30

4

CONVERTOR AC/DC 230V

GARAJ

00000012

54

65,45

3.534,30

20.05.30

5

EUROPUBELA 240L

GARAJ

00000451

18

202,04

3.636,68

20.05.30

6

FARAS ORTOPEDIC CU COADA DE LEMN

GARAJ

00000450

51

10,42

531,64

20.05.30

7

FURCA

GARAJ - PV

00000359

6

14,28

85,68

20.05.30

8

SET CHEI HEXAGON

63652

00000373

2

89,25

178,50

20.05.30

9

TARNACOP

63652

00000387

40

20,00

800,07

20.05.30

10‘

AER CONDIȚIONAT DAIK1N-12000BTU-

FTXB35C/RXB35C INVERTER

SEDIU

00000627

1

1.999,00

1.999,00

20.05.30

11

IMPRIMANTA LASER MONO LEXMARK MS317DN

SEDIU

00000917

5

537,88

2.689,40

20.05.30

12

MULTIFUNCȚIONAL LASER LEXMARK MX317DN 70158PLM1Y6TW

SEDIU

00000960

1

996,03

996,03

20.05.30

13

MULTIFUNCȚIONAL LASER LEXMARK MX317DN 70158PLM1Y6V3

SEDIU

00000959

1

996,03

996,03

20.05.30

14

MULTIFUNCȚIONAL LASER LEXMARK MX317DN 70158PLM1Y6V8

SEDIU

00000973

1

996,03

996,03

20.05.30

15

MULTIFUNCȚIONAL' LASER LEXMARK MXT17DN 70158PLM1Y724

SEDIU

00000965

1

996,03

996,03

20.05.30

16

MULTIFUNCȚIONAL LASER LEXMARK MX317DN 70158PLM1Y7YR

SEDIU

00000957

1

996,03

996,03

20.05.30

17

MULTIFUNCȚIONAL LASER LEXMARK MX317DN 70158PLM1Y820

SEDIU

00000975

1

996,03

996,03

20.05.30

18

MULTIFUNCȚIONAL LASER LEXMARK MXTT7DN 70158PLM1Y84F

SEDIU

00000958

1

996,03

996,03

20.05.30

19

SURSA ALIMENTARE POXERMUST 800EG LINE-INT.SCHUKO, CONF.CTR.9

SEDIU

00000918

6

1.747,43

10.484,58

20.05.30

20

ACCESORIU FABRICAT DIN CABLU DE CAUCIUC CU 11 CONECTORI

GARAJ

00000010

3

279,65

838,95

20.05.30

21

ACCESORIU FABRICAT DIN CABLU DE CAUCIUC CU 21 CONECTORI

GARAJ

00000013

2

470,05

940,10

20.05.30

22

ACCESORIU FABRICAT DIN CABLU DE CAUCIUC "

CU 6 CONECTORI

GARAJ

00000009

10

196,35

1.963,50

20.05.30

23

CONVERTOR AC/DC 230V

GARAJ

00000012

53

65,45

3.468,85

20.05.30

24

DECORATIUNE TRIDIMENSIONALA IN FORMA DE SFERA Fl=0.70 M

GARAJ

00000006

45

1.410,15

63.456,75

20.05.30

25

GHIRLANDA CU DULII 100M

GARAJ

00000005

1

3.867,50

3.867,50

20.05.30

26

GHIRLANDA CU DULII 50M

GARAJ

00000011

1

1.963,50

1.963,50

20.05.30

27

INSTALAȚIE DE UZ EXTERN TIP FIR 5M

GARAJ

00000002

74

190,40

14.089,60

20.05.30

28

INSTALAȚIE DE UZ EXTERN TIP FIR FLASH 5M

GARAJ

00000001

327

202,30

66.152,10

20.05.30

29

INSTALAȚIE DE UZ EXTERN TIP PERDEA 1X1M

GARAJ

00000003

125

315,35

39.418,75

20.05.30

30

INSTALAȚIE DE UZ EXTERN TIP PERDEA 2X1,50M

GARAJ

00000007

28

1.053,15

29.488,20

20.05.30

31

INSTALAȚIE DE UZ EXTERN TIP PERDEA 2X2M

GARAJ

00000004

22

1.523,20

33.510,40

20.05.30

32

LAMPA LED TIP TUB CURGĂTOR IM

GARAJ

00000008

85

470,05

39.954,25

20.05.30

33

FURCA

GARAJ

00000358

7

8,40

58,80

20.05.30

34

GREBLA

GARAJ

00000360

18

10,22

183,96

20.05.30

35

MASA SAH

GARAJ

00000365

44

53,55

2.356,20

20.05.30

36

SAPA

GARAJ

00000371

60

25,62

1.537,20

20.05.30

37

SAPAL1GA

GARAJ

00000372

11

2,20

24,22

20.05.30

38

TARNACOP

GARAJ

00000387

37

20,00

740,06

20.05.30

TOTAL

338.667,50

3.OBIECTE DE INVENTAR - PERSONAL

Nr. crt

Denumire

dengest

codart

Cantitate

Preț

Valoare

art

1

APLM SQUARE SET6CF CAFEA 100ML

SEDIU

00000524

2

47,99

95,98

20.01.30

TOTAL

95,98

Nr. crt

Denumire

dengest

codart

Cantitate

Preț

Valoare

art

1

MÂNUȘI LATEX

GARAJ

00000486

2

4,00

8,00

20.05.01

2

OB MÂNUȘI PROTECȚIE

GARAJ

00000481

7

2,50

17,50

20.05.01

3

OB BOCANCI

GARAJ

00000382

4

118,99

475,96

20.05.01

4

OB COMPLEU LANA FAS GRENA (PANTALON/GEACA)

GARAJ

00000384

1

237,94

237,94

20.05.01

5

OB VESTA REFLECTORIZANTA

GARAJ

00000389

1

9,50

9,50

20.05.01

OB VEST A REFLECTORIZANTA

GARAJ

00000389

1

9,50

930-

20.05.01

7

MÂNUȘI PROTECȚIE

SEDIU

00000470

7

22,61

158,27

20.05.01

8

BOCANC Ol BOMBEU MET ALIC,ÎMBLĂNIT MAR.37

GARAJ

00000846

1

197,84

197,84

20.05.01

9

BOCANC Ol BOMBEU METALIC,ÎMBLĂNIT MAR.37

GARAJ

00000846

1

197,84

197,84

20.05.01

10

BOCANC Ol BOMBEU METALIC,ÎMBLĂNIT MAR.38

GARAJ

00000847

1

197,84

197,84

20.05.01

11

BOCANC Ol BOMBEU METALIC,ÎMBLĂNIT MAR.39

GARAJ

00000848

1

197,84

197,84

20.05.01

12

BOCANC Ol BOMBEU METALIC,ÎMBLĂNIT MAR.40

GARAJ

00000849

1

197,84

197,84

20.05.01

13

BOCANC Ol BOMBEU MET ALIC,ÎMBLĂNIT MAR.41

GARAJ

00000850

1

197,84

197,84

20.05.01

14

BOCANC Ol BOMBEU METALIC,ÎMBLĂNIT MAR.41

GARAJ

00000850

1

197,84

197,84

20.05.01

15

BOCANC Ol BOMBEU METALIC,ÎMBLĂNIT MAR.42

GARAJ

00000851

1

197,84

197,84

20.05.01

16

BOCANC Ol BOMBEU MET ALIC,ÎMBLĂNIT MAR.43

GARAJ

00000852

1

197,82

197,82

20.05.01

17

BOCANCI LUCRU

GARAJ

00000483

1

90,00

90,00

20.05.01

18

COSTUM CU PIEPTAR

VĂTUIT,IMPERMEABIL,BLUEMARIN MAR.2XL CV5

GARAJ

00000925

1

193,41

193,41

20.05.01

19

COSTUM CU PIEPTAR

VĂTUIT,IMPERMEABIL,BLUEMARIN MAR.3XL CV5

GARAJ

00000926

1

193,36

193,36

20.05.01

20

COSTUM CU PIEPTAR

VĂTUIT,IMPERMEABIL,BLUEMARIN MAR.L

GARAJ

00000841

1

182,07

182,07

20.05.01

21

COSTUM CU PIEPTAR

VĂTUIT,IMPERMEABIL,BLUEMARIN MAR.M

GARAJ

00000840

1

182,07

182,07

20.05.01

22

COSTUM CU PIEPTAR

VĂTUIT,IMPERMEABIL,BLUEMARIN MAR.M

GARAJ

00000840

1

182,07

182,07

20.05.01

23

COSTUM CU PIEPTAR

VĂTUIT,IMPERMEABIL,BLUEMARIN MAR.M

GARAJ

00000840

1

182,07

182,07

20.05.01

24

COSTUM CU PIEPTAR

VĂTUIT,IMPERMEABIL,BLUEMARIN MAR.S

GARAJ

00000839

1

182,07

182,07

20.05.01

25

COSTUM CU PIEPTAR

VĂTUIT,IMPERMEABIL,BLUEMARIN MAR.S

GARAJ

00000839

1

182,07

182,07

20.05.01

26

COSTUM CU PIEPTAR

VĂTUIT,IMPERMEABIL,BLUEMARIN MAR.S

GARAJ

00000839

1

182,07

182,07

20.05.01

27

MANUSA PROTECȚIE IARNA MAR. 10

GARAJ

00000838

1

10,35

10,35

20.05.01

28

MANUSA PROTECȚIE IARNA MAR. 10

GARAJ

00000838

1

10,35

10,35

20.05.01

29

MANUSA PROTECȚIE IARNA MAR. 10

GARAJ

00000838

1

10,35

10,35

20.05.01

30

MANUSA PROTECȚIE IARNA MAR. 10

GARAJ

00000838

1

10,35

10,35

20.05.01

31

MANUSA PROTECȚIE IARNA MAR. 10

GARAJ

00000838

1

10,35

10,35

20.05.01

32

MANUSA PROTECȚIE IARNA MAR. 10

GARAJ

00000838

1

10,35

10,35

20.05.01

33

MANUSA PROTECȚIE IARNA MAR. 10

GARAJ

00000838

1

10,35

10,35

20.05.01

34

MANUSA PROTECȚIE IARNA MAR. 10

GARAJ

00000838

1

10,35

10,35

20.05.01

35

MANUSA PROTECȚIE IARNA MAR. 10

GARAJ

00000838

1

10,35

10,35

20.05.01

36

MÂNUȘI LATEX

GARAJ

00000486

2

4,00

8,00

20.05.01

37

OB MÂNUȘI PROTECȚIE

GARAJ

00000481

7

2,50

17,50

20.05.01

38

VESTA REFLECTORIZANTA

GARAJ

00000484

1

11,00

11,00

20.05.01

39

VESTA REFLECTORIZANTA + INSCRIPȚIONARE

GARAJ

00000445

1

18,21

18,21

20.05.01

40

VESTA REFLECTORIZANTA + INSCRIPȚIONARE

GARAJ

00000445

2

18,21

36,42

20.05.01

41

VESTA REFLECTORIZANTA + INSCRIPȚIONARE

GARAJ

00000445

1

18,21

18,21

20.05.01

42

VESTA REFLECTORIZANTA + INSCRIPȚIONARE

GARAJ

00000445

1

18,21

18,21

20.05.01

43

VESTA REFLECTORIZANTA + INSCRIPȚIONARE

GARAJ

00000445

1

18,21

18,21

20.05.01

44

VESTA REFLECTORIZANTA + INSCRIPȚIONARE

GARAJ

00000445

10

18,21

182,10

20.05.01

45

OB BOCANCI

GARAJ

00000382

4

118,99

475,96

20.05.01

TOTAL

5.345,44

Nr. crt

Denumire

dengest

codart

Cantitate

Preț

Valoare

art

1

CIOCAN LEMN 0,5

GARAJ

00000582

1

19,64

19,64

20.05.30

2

CIOCAN LEMN 1

GARAJ

00000583

1

22,30

22,30

20.05.30

3

COADA LEMN

GARAJ

00000453

1

6,03

6,03

20.05.30

4

COADA LEMN

GARAJ

00000453

1

6,03

6,03

20.05.30

5

COADA LEMN

GARAJ

00000453

1

6,03

6,03

20.05.30

6

COADA LEMN

GARAJ

00000453

1

6,03

6,03

20.05.30

7

COADA LEMN

GARAJ

00000453

1

6,03

6,03

20.05.30

8

COADA LEMN

GARAJ

00000453

1

6,03

6,03

20.05.30

9

COADA LEMN

GARAJ

00000453

1

6,03

6,03

20.05.30

10

COADA LEMN

GARAJ

00000453

1

6,03

6,03

20.05.30

11

COADA LEMN

GARAJ

00000453

1

6,03

6,03

20.05.30

12

COADA LEMN

GARAJ

00000453

1

6,03

6,03

20.05.30

13

COADA LEMN

GARAJ

00000453

1

6,03

6,03

20.05.30

14

EUROPUBELA 240L

GARAJ

00000451

2

202,04

404,08

20.05.30

15

FARAS ORTOPEDIC CU COADA DE LEMN

GARAJ

00000450

1

10,42

10,42

20.05.30

16

FARAS ORTOPEDIC CU COADA DE LEMN

GARAJ

00000450

1

10,42

10,42

20.05.30

17

FARAS ORTOPEDIC CU COADA DE LEMN

GARAJ

00000450

1

10,42

10,42

20.05.30

18

FARAS ORTOPEDIC CU COADA DE LEMN

GARAJ

00000450

1

10,42

10,42

20.05.30

19

FARAS ORTOPEDIC CU COADA DE LEMN

GARAJ

00000450

1

10,42

10,42

20.05.30

20

FARAS ORTOPEDIC CU COADA DE LEMN

GARAJ

00000450

1

10,42

10,42

20.05.30

21

FARAS ORTOPEDIC CU COADA DE LEMN

GARAJ

00000450

1

10,42

10,42

20.05.30

22

FARAS ORTOPEDIC CU COADA DE LEMN

GARAJ

00000450

1

10,42

10,42

20.05.30

23

FARAS ORTOPEDIC CU COADA DE LEMN

GARAJ

00000450

1

10,42

10,42

20.05.30

24

FARAS ORTOPEDIC CU COADA DE LEMN

GARAJ

00000450

1

10,42

10,42

20.05.30

25

FARAS ORTOPEDIC CU COADA DE LEMN

GARAJ

00000450

1

10,42

10,42

20.05.30

26

FARAS ORTOPEDIC CU COADA DE LEMN

GARAJ

00000450

1

10,42

10,42

20.05.30

TI

FARAS ORTOPEDIC CU COADA DE LEMN

GARAJ

00000450

1

10,42

10,42

20.05.30

28

FARAS ORTOPEDIC CU COADA DE LEMN

GARAJ

00000450

1

10,42

10,42

20.05.30

29

HIDRANT SUBTERAN DN 100

GARAJ

00001244

1

844,90

844,90

20.05.30

30

LACATE

GARAJ

00000768

1

33,32

33,32

20.05.30

31

LACATE

GARAJ

00000768

1

33,32

33,32

20.05.30

32

LOPATA CU COADA.

GARAJ

00000855

1

29,45

29,45

20.05.30

33

LOPATA PENTRU ZAPADA DIN ALUMINIU

GARAJ

00000863

1

63,67

63,67

20.05.30

34

LOPATA PENTRU ZAPADA DIN ALUMINIU

GARAJ

00000863

1

63,67

63,67

20.05.30

35

LOPATA PENTRU ZAPADA DIN ALUMINIU

GARAJ

00000863

1

63,67

63,67

20.05.30

36

LOPATA TIP C

GARAJ

00000452

1

11,75

11,75

20.05.30

37

LOPATA TIP C

GARAJ

00000452

1

11,75

11,75

20.05.30

38

LOPATA TIP C

GARAJ

00000452

1

11,75

11,75

20.05.30

39

LOPATA TIP C

GARAJ

00000452

1

11,75

11,75

20.05.30

40

LOPATA TIP C

GARAJ

00000452

1

11,75

11,75

20.05.30

41

LOPATA TIP C

GARAJ

00000452

1

11,75

11,75

20.05.30

42

LOPATA TIP C

GARAJ

00000452

1

11,75

11,75

20.05.30

43

LOPATA TIP C

GARAJ

00000452

1

11,75

11,75

20.05.30

44

LOPATA TIP C

GARAJ

00000452

1

11,75

11,75

20.05.30

45

LOPATA TIP C

GARAJ

00000452

1

11,75

11,75

20.05.30

46

LOPATA TIP C

GARAJ

00000452

1

11,75

11,75

20.05.30

47

LOPATA TIP C

GARAJ

00000452

1

11,75

11,75

20.05.30

48

LOPATA TIP C

GARAJ

00000452

1

11,75

11,75

20.05.30

49

LOPATA TIP C

GARAJ

00000452

1

11,75

11,75

20.05.30

50

LOPATA TIP C

GARAJ

00000452

1

11,75

11,75

20.05.30

51

LOPATA TIP C

GARAJ

00000452

1

11,75

11,75

20.05.30

52

LOPATA TIP C

GARAJ

00000452

1

11,75

11,75

20.05.30

53

LOPATA TIP C

GARAJ

00000452

1

11,75

11,75

20.05.30

54

LOPATA TIP C

GARAJ

00000452

1

11,75

11,75

20.05.30

55

LOPATA TIP C

GARAJ

00000452

1

11,75

11,75

20.05.30

56

LOPATA TIP C

GARAJ

00000452

1

11,75

11,75

20.05.30

57

LOPATA TIP C

GARAJ

00000452

1

11,75

11,75

20.05.30

58

LOPATA TIP C

GARAJ

00000452

1

11,75

11,75

20.05.30

59

LOPATA TIP C

GARAJ

00000452

1

11,75

11,75

20.05.30

60

LOPATA TIP C

GARAJ

00000452

1

11,75

11,75

20.05.30

61

LOPATA TIP C

GARAJ

00000452

1

11,75

11,75

20.05.30

62

MATURA STRADA VERDE CU COADA BAMBUS

GARAJ

00000449

1

31,51

31,51

20.05.30

63

MATURA STRADA VERDE CU COADA BAMBUS

GARAJ

00000449

1

31,51

31,51

20.05.30

64

MATURA STRADA VERDE CU COADA BAMBUS

GARAJ

00000449

2

31,51

63,02

20.05.30

65

MATURA STRADA VERDE CU COADA BAMBUS

GARAJ

00000449

1

31,51

31,51

20.05.30

66

MATURA STRADA VERDE CU COADA BAMBUS

GARAJ

00000449

1

31,51

31,51

20.05.30

67

MATURA STRADA VERDE CU COADA BAMBUS

GARAJ

00000449

1

31,51

31,51

20.05.30

68

MATURA STRADA VERDE CU COADA BAMBUS

GARAJ

00000449

1

31,51

31,51

20.05.30

69

MATURA STRADA VERDE CU COADA BAMBUS

GARAJ

00000449

1

31,51

31,51

20.05.30

70

MATURA STRADA VERDE CU COADA BAMBUS

GARAJ

00000449

1

31,51

31,51

20.05.30

71

MATURA STRADA VERDE CU COADA BAMBUS

GARAJ

00000449

1

31,51

31,51

20.05.30

72

MATURA STRADA VERDE CU COADA BAMBUS

GARAJ

00000449

1

31,51

31,51

20.05.30

73

MATURA STRADA VERDE CU COADA BAMBUS

GARAJ

00000449

2

31,51

63,02

20.05.30

74

MATURA STRADA VERDE CU COADA BAMBUS

GARAJ

00000449

2

31,51

63,02

20.05.30

75

MATURA STRADA VERDE CU COADA BAMBUS

GARAJ

00000449

2

31,51

63,02

20.05.30

76

MATURA STRADA VERDE CU COADA BAMBUS

GARAJ

00000449

2

31,51

63,02

20.05.30

77

MATURA STRADA VERDE CU COADA BAMBUS

GARAJ

00000449

2

31,51

63,02

20.05.30

78

MATURA STRADA VERDE CU COADA BAMBUS

GARAJ

00000449

1

31,51

31,51

20.05.30

79

MATURA STRADA VERDE CU COADA BAMBUS

GARAJ

00000449

1

31,51

31,51

20.05.30

80

STINGATOR P6

GARAJ

00000770

1

77,35

77,35

20.05.30

81

STINGATOR SM 50

GARAJ

00000773

1

618,80

618,80

20.05.30

82

STINGATOR SM6

GARAJ

00000772

1

71,40

71,40

20.05.30

83

OB FURCA

GARAJ

00000359

1

14,28

14,28

20.05.30

84

FTXB35C/RXB35C INVERTER

SEDIU

00000627

1

1.999,00

1.999,00

20.05.30

85

FTXB35C/RXB35C INVERTER

SEDIU

00000627

1

1.999,00

1.999,00

20.05.30

86

APARAT DE INDOSARIAT PT.INELE PLASTIC

SEDIU

00000136

1

266,60

266,60

20.05.30

87

BOL CUPTOR CU MICROUNDE CU GRILL

SEDIU

00000106

1

335,92

335,92

20.05.30

88

CILINDRU SIG.C82 AMP 4CFI DIN 0 NI

SEDIU

00000101

3

48,08

144,24

20.05.30

89

COS GUNOI INOX CU PEDALA 12L

SEDIU

00000548

4

59,98

239,92

20.05.30

90

CPD19930 COOLING PAD FRIO

SEDIU

00000103

1

43,99

43,99

20.05.30

91

CUIER

SEDIU

00000828

1

172,55

172,55

20.05.30

92

CUIER

SEDIU

00000828

1

172,55

172,55

20.05.30

93

DISTRUGĂTOR DE DOCUMENTE, MAXIM 12 COLI CROSS CUT

SEDIU

00000134

1

525,35

525,35

20.05.30

94

DULAP ARHIVARE CU 4 RAFTURI 900X400X1800MM,40KG/POLITA ECO 1

SEDIU

00000673

1

678,29

678,29

20.05.30

95

DULAP ARHIVARE CU 4 RAFTURI 900X400X1800MM,40KG/POLITA ECO1

SEDIU

00000673

1

678,29

678,29

20.05.30

96

DULAP ARHIVARE CU 4 RAFTURI 900X400X1800MM,40KG/POLITA ECO1

SEDIU

00000673

1

678,29

678,29

20.05.30

97

FISET METALIC CU 2 USI 900X400X1800MM A 177/9

SEDIU

00000862

1

593,81

593,81

20.05.30

98

FISET METALIC CU 2 USI 900X400X1800MM A 177/9

SEDIU

00000862

1

593,81

593,81

20.05.30

-

FISET METALIC CUTU51 900XWXT800MM A 17779

SEDIU

00000862

1

593,81

593,81

20.05.30

100

FISET METALIC CU 2 USI 900X400X1800MM A 177/9

SEDIU

00000862

1

593,81

593,81

20.05.30

101

FISET METALIC ECO1 A177

SEDIU

00000102

1

726,99

726,99

20.05.30

102

FRIGIDER CU 2 USI 31 OL A++ SILVER

SEDIU

00000107

1

1.299,90

1.299,90

20.05.30

103

FRIGIDER CU 2 USI ARCTIC 223L CLASA A+ALB

SEDIU

00001208

1

799,99

799,99

20.05.30

104

HDD EXTERN PORTABLE 2,5", USB 3.0, NEGRU

SEDIU

00000819

1

229,99

229,99

20.05.30

105

HDD EXTERN PORTABLE 2,5", USB 3.0, NEGRU

SEDIU

00000819

1

229,99

229,99

20.05.30

106

HDD EXTERN PORTABLE 2,5", USB 3.0, NEGRU

SEDIU

00000819

1

229,99

229,99

20.05.30

107

HDD EXTERN PORTABLE 2,5", USB 3.0, NEGRU

SEDIU

00000819

1

229,99

229,99

20.05.30

108

HORECA 6 FARF ÎNTINSA 24 CM

SEDIU

00000518

1

56,55

56,55

20.05.30

109

HUAWEI E 5577C AIRBOX 4G BLACK ORANGE

SEDIU

00000110

1

0,04

0,04

20.05.30

110

INX CUTIT 2B ARIES 18/0 2MM

SEDIU

00000521

3

13,98

41,94

20.05.30

111

INX FURCULIȚA ARIES 18/0 2MM

SEDIU

00000520

1

23,94

23,94

20.05.30

112

INX LINGUR MOCCA RUGIADA 18/10

SEDIU

00000522

1

14,18

14,18

20.05.30

113

INX LINGURA ARIES 18/0 2MM

SEDIU

00000519

1

23,94

23,94

20.05.30

114

LAMINATOR A4 ,FELLOWES L80

SEDIU

00000135

1

111,00

111,00

20.05.30

115

LAMINATOR A4 ,FELLOWES L80

SEDIU

00000135

1

111,00

111,00

20.05.30

116

LAPTOP LENOVO IDEAPAD 330-15IKB CU PROCESOR 1 5-7200U LA3.10

SEDIU

00000829

1

2.299,98

2.299,98

20.05.30

117

LAPTOP LENOVO IDEAPAD 330-15IKB CU ' PROCESOR I 5-7200U LA3.10

SEDIU

00000829

1

2.299,98

2.299,98

20.05.30

118

LAPTOP LENOVO IDEAPAD 330-15IKB CU PROCESOR 1 5-7200U LA3.10

SEDIU

00000829

1

2.299,98

2.299,98

20.05.30

119

MOUSE WIRELESS LOGITECH Ml70

SEDIU

00001342

1

49,99

49,99

20.05.30

120

MOUSE WIRELESS LOGITECH Ml70

SEDIU

00001342

1

49,99

49,99

20.05.30

121

MOUSE WIRELESS LOGITECH Ml70

SEDIU

00001342

1

49,99

49,99

20.05.30

122

MOUSE WIRELESS LOGITECH Ml70

SEDIU

00001342

1

49,99

49,99

20.05.30

123

MULTIFUNCȚIONAL LASER LEXMARK MX317DN 70158PLM1Y7YT

SEDIU

00000947

1

996,03

996,03

20.05.30

124

MULTIFUNCȚIONAL LASER LEXMARK MX317DN 70158PLM1Y83Y

SEDIU

00000951

1

996,03

996,03

20.05.30

125

MULTIFUNCȚIONAL LASER LEXMARK MX317DN 70158PLM1Y851

SEDIU

00000952

1

996,03

996,03

20.05.30

126

MULTIFUNCȚIONAL LASER LEXMARK MX317DN 70158PLM1Y85T

SEDIU

00000955

1

996,03

996,03

20.05.30

127

MULTIFUNCȚIONAL LASER MONOCROM LEXMARK XM242

SEDIU

00000815

1

1.652,19

1.652,19

20.05.30

128

MULTIFUNCȚIONALA XEROX WORKCENTRE 3225

LASER MONOCROM A4 RET

SEDIU

00000559

1

789,01

789,01

20.05.30

129

PLAN RUTIER, ADM (SECTOARE) D1M.125X140CM, LAMINAT, BAGHETE

SEDIU

00001247

1

248,35

248,35

20.05.30

130

PRELUNGITOR 5 PRIZE, CABLU 5M,CU INT

SEDIU

00000104

5

27,99

139,95

20.05.30

131

PRELUNGITOR CU ÎNTRERUPĂTOR,3M,6PR1ZE,ALB

SEDIU

00000144

1

42,74

42,74

20.05.30

132

PRELUNGITOR, 6PRIZE, 5M,ALB

SEDIU

00000145

1

62,99

62,99

20.05.30

133

PSBC TANGO 6P LONG DRINK 290ML

SEDIU

00000523

2

19,99

39,98

20.05.30

134

RFT MÂNER ARCADA PLASTIC 484.31 128MM CR

SEDIU

00000098

5

6,28

31,40

20.05.30

135

RFT MÂNER ARCADA PLASTIC 484.31 128MM CS

SEDIU

00000097

1

5,43

5,43

20.05.30

136

SAMSUNG J5 2017 BLACK DSJ530FZK

SEDIU

00000456

1

0,04

0,04

20.05.30

137

SAMSUSNG GALAXY A6 4G+ NEGRU

SEDIU

00000866

1

0,00

0,00

20.05.30

138

SUPORT TV HAMA 108770 FIX XL 50"CLACK

SEDIU

00000132

1

99,99

99,99

20.05.30

139

SUPORT TV HAMA 108770 FIX XL 50”CLACK

SEDIU

00000132

1

99,99

99,99

20.05.30

140

SURSA ALIMENTARE POXERMUST 800EG LINE

INT.SCHUKO, CONF.CTR.9

SEDIU

00000918

1

1.785,00

1.785,00

20.05.30

141

SURSA ALIMENTARE POXERMUST 800EG LINE

INT.SCHUKO, CONF.CTR.9

SEDIU

00000918

1

1.785,00

1.785,00

20.05.30

142

SURSA ALIMENTARE POXERMUST 800EG LINE INT.SCHUKO, CONF.CTR.9

SEDIU

00000918

1

1.785,00

1.785,00

20.05.30

143

SURSA ALIMENTARE POXERMUST 800EG LINE

INT.SCHUKO, CONF.CTR.9

SEDIU

00000918

1

1.785,00

1.785,00

20.05.30

144

SURSA ALIMENTARE POXERMUST 800EG LINE INT.SCHUKO, CONF.CTR.9

SEDIU

00000918

1

1.785,00

1.785,00

20.05.30

145

SURSA ALIMENTARE POXERMUST 800EG LINE INT.SCHUKO, CONF.CTR.9

SEDIU

00000918

1

1.785,00

1.785,00

20.05.30

146

SURSA ALIMENTARE POXERMUST 800EG LINE

INT.SCHUKO, CONF.CTR.9

SEDIU

00000918

1

1.785,00

1.785,00

20.05.30

147

TRUSA SANITARA PRIM AJUTOR FIXA, AVIZATA MS, CONF ORDINULUI

SEDIU

00000987

1

141,61

141,61

20.05.30

148

ULTRA HD 4K SMART TV 139 CM PHILIPS 55PUS6162/12

SEDIU

00000092

1

2.199,99

2.199,99

20.05.30

l

149

ULTRA HD 4I< SMART TV 139 CM PHILIPS 55PUS6162/12

SEDIU

00000092

1

2.199,99

2.199,99

20.05.30

150

UPS APC BACK -UPS ES 700VA 8 SCHUKG-BE700G-GR

SEDIU

00000216

1

399,00

399,00

20.05.30

151

UPS APC BACK -UPS ES 700VA 8 SCHUKO-BE700G-’

GR

SEDIU

00000216

1

399,00

399,00

20.05.30

152

TRUSA SANITARA VESTA

SEDIU

00000264

1

114,00

114,00

20.05.30

153

COADA LEMN

GARAJ

00000453

1

6,03

6,03

20.05.30

154

COADA LEMN

GARAJ

00000453

1

6,03

6,03

20.05.30

155

COADA LEMN

GARAJ

00000453

1

6,03

6,03

20.05.30

156

COADA LEMN

GARAJ

00000453

1

6,03

6,03

20.05.30

157

COADA LEMN

GARAJ

00000453

1

6,03

6,03

20.05.30

158

COADA LEMN

GARAJ

00000453

1

6,03

6,03

20.05.30

159

COADA LEMN

GARAJ

00000453

1

6,03

6,03

20.05.30

160

COADA LEMN

GARAJ

00000453

1

6,03

6,03

20.05.30

161

COADA LEMN

GARAJ

00000453

1

6,03

6,03

20.05.30

162

COADA LEMN

GARAJ

00000453

1

6,03

6,03

20.05.30

163

COADA TARNACOP

GARAJ

00000858

12,50

0,00

20.05.30

164

CONTAINER METALIC ZINCAT 1100L

GARAJ

00000185

8

1.761,20

14.089,60

20.05.30

165

CRIC HIRAU

GARAJ

00000825

1

210,00

210,00

20.05.30

166

LACATE

GARAJ

00000768

2

33,32

66,64

20.05.30

167

STINGATOR P6

GARAJ

00000770

1

77,35

77,35

20.05.30

168

STINGATOR SM 50

GARAJ

00000773

1

618,80

618,80

20.05.30

169

STINGATOR SM6

GARAJ

00000772

1

71,40

71,40

20.05.30

170

OB FURCA

63652

00000359

1

14,28

14,28

20.05.30

171

OB GREBLA

63652

00000360

1

10,22

10,22

20.05.30

172

OB TARNACOP

63652

00000387

1

20,00

20,00

20.05.30

173

OB TARNACOP

63652

00000388

1

30,94

30,94

20.05.30

174

OB TOPOR FORJAT CU COADA

63652

00000411

1

52,20

52,20

20.05.30

175

APARAT AER CONDIȚIONAT HEINNER CRYSTAL

HAC-CR 12WHN,12000BTU

SEDIU

00001286

1

2.438,31

2.438,31

20.05.30

176

CĂRUCIOR PLATFORMA PVC 720/48MM, 150KG

SEDIU

00000549

1

157,08

157,08

20.05.30

177

CPD19930 COOLING PAD FRIO

SEDIU

00000103

1

43,99

43,99

20.05.30

178

CUIER

SEDIU

00000828

1

172,55

172,55

20.05.30

179

HDD EXTERN PORTABLE 2,5", USB 3.0, NEGRU

SEDIU

00000819

1

229,99

229,99

20.05.30

180

HDD EXTERN PORTABLE 2,5", USB 3.0, NEGRU

SEDIU

00000819

1

229,99

229,99

20.05.30

181

HDD PORTABIL

SEDIU

00000672

1

195,16

195,16

20.05.30

182

LAPTOP LENOVO IDEAPAD 330-15IKB CU PROCESOR I 5-7200U LA3.10

SEDIU

00000829

1

2.299,98

2.299,98

20.05.30

183

MOUSE WIRELESS LOGITECH Ml70

SEDIU

00001342

1

49,99

49,99

20.05.30

184

MOUSE WIRELESS LOGITECH M170

SEDIU

00001342

1

49,99

49,99

20.05.30

185

MOUSE WIRELESS LOGITECH Ml70

SEDIU

00001342

1

49,99

49,99

20.05.30

186

MOUSE WIRELESS LOGITECH M170

SEDIU

00001342

2

49,99

99,98

20.05.30

187

MULTIFUNCȚIONAL LASER LEXMARK MX317DN 70158OLM1Y85V

SEDIU

00000966

1

996,03

996,03

20.05.30

188

MULTIFUNCȚIONAL LASER LEXMARK MX317DN 70158PLM1Y862

SEDIU

00000948

1

996,03

996,03

20.05.30

189

SAMSUNG GALAXY S8 64 GB 4G+NEGRU

SEDIU

00000867

1

0,04

0,04

20.05.30

190

SAMSUSNG GALAXY A6 4G+ NEGRU

SEDIU

00000866

1

0,00

0,00

20.05.30

191

SCAUN ERGONOMIC KRING DENVER,BEJ

SEDIU

00001559

1

929,98

929,98

20.05.30

192

SURSA ALIMENTARE POXERMUST 800EG LINE

INT.SCHUKO, CONF.CTR.9

SEDIU

00000918

1

1.785,00

1.785,00

20.05.30

TOTAL

76.362,94

4.SITUATIA STOCURILOR - COMBUSTIBILI

Nr. crt

Denumire

Cod

UM

Stoc final

Preț

Sold final

CONT

1

BON VALORIC 30 LEI SERIA F/NR.5135001-5137500

00000620

BUC

10

30,00

300,00

302,02

TOTAL

300,00

5.Alte materiale consumabile - Stoc

Nr. crt

Denumire

locație

Cod

Stoc final

Preț mediu

Sold final

cont

1

BURGHIU SDS PLUS 10X150

garaj

00000712

4

21,66

86,64

302,08

2

BURGHIU SDS PLUS 6X110X50

garaj

00000710

9

9,85

88,65

302,08

3

BURGHIU SDS PLUS 8X100X160

garaj

00000711

2

6,14

12,28

302,08

4

REZERVE TRAFALETI

garaj

00001284

90

11,90

1.071,00

302,08

5

ROLE SCHOTCH HÂRTIE

garaj

00001282

29

26,18

759,22

302,08

6

SISTEM ANTIPARCARE MANUAL TIP T

garaj

00000774

1

139,99

139,99

302,08

7

VAS PATRAT SIMPLU VG 306

garaj

00001449

59

752,08

44.372,72

302,08

8

VAS ROTUND MARE VG 302

garaj

00001450

31

1.142,40

35.414,40

302,08

9

MAT AUTOCOLANT PVC DIAMETRU 30CM

GARAJ - PV

00000334

10

96,00

960,00

302,08

10

MAT CABLU ACYABY 3X150X95

GARAJ - PV

00000301

701

48,36

33.900,36

302,08

11

MAT LAMA ECO SOL 60X60

GARAJ - PV

00000315

28

637,36

17.846,08

302,08

12

MAT PLACA ALUMINIU COLANTATA AUTOCOLANT PVC

GARAJ - PV 63652

00000351

4

300,00

1.200,00

302,08

13

MAT PLASA UMBRIRE 40%-8M LĂȚIME

GARAJ - PV

00000319

700

1,68

1.176,00

302,08

14

MAT TABLA ZINCATA DREAPTA 2.0X1000X2000

GARAJ - PV

00000326

65

154,80

10.062,00

302,08

15

BIBLIORAFT A4 CARTON MARMORAT CU MARGINI METALICE

sediu

00001140

90

30,62

2.755,68

302,08

16

BON CONSUM 1/2 A4

sediu

00001111

36

7,65

275,28

302,08

17

BORDEROU CORESPONDENTA

sediu

00001136

40

22,37

894,84

302,08

18

CAIET MECANIC CARTON PLASTIFIAT A4 2INELE ROȘU

sediu

00001122

20

17,87

357,48

302,08

19

CAPSATOR PLASTIC MEDIU

sediu

00001049

13

101,96

1.325,47

302,08

20

CAPSATOR PLASTIC ROȘU

sediu

00001048

20

101,96

2.039,20

302,08

21

CAPSE 23/15-1000BUC/CUTIE

sediu

00001050

20

16,56

331,30

302,08

22

CARNET A5 100FILE

sediu

00001134

38

10,62

403,45

302,08

23

CONTAINER ARHIVARE CU CAPAC 538/385/275

sediu

00001034

401

20,62

8.269,78

302,08

24

CONTAINER ARHIVARE 386/257/274

sediu

00001035

500

11,48

5.741,75

302,08

25

CUTII ARHIVARE 350/250/1OOMM

sediu

00001036

500

6,38

3.189,20

302,08

26

CUTII ARHIVARE 350/250/150MM

sediu

00001041

500

7,65

3.825,85

302,08

27

CUTII ARHIVARE 350/250/200

sediu

00001038

500

9,88

4.938,40

302,08

28

CUTII ARHIVARE 350/250/80MM

sediu

00001037

600

6,38

3.827,04

302,08

29

CUTII ARHIVARE 350/255/200MM

sediu

00001039

600

11,00

6.597,36

302,08

30

CUTII ARHIVARE 80 CM

sediu

00001040

300

50,98

15.293,88

302,08

31

DET.LICHID DE VASE 5L

sediu

00001101

12

91,71

1.100,56

302,08

32

DETARTRANT 5L

sediu

00001102

10

119,95

1.199,52

302,08

33

DETERGENT PT LEMN 750ML PRONTO

sediu

00001107

36

64,97

2.339,06

302,08

34

DOSAR PLASTIC CU ȘINA 2 PERI' ECONOMIC ALBASTRU

sediu

00001150

150

2,68

401,63

302,08

35

DOSAR PLASTIC CU ȘINA 2 PERF.

sediu

00001153

150

2,68

401,63

302,08

36

FISA OBIECTELOR DE INVENTAR IN FOLOSINȚA A 5

sediu

00000181

70

0,60

41,65

302,08

37

FOI PARCURS PERS A4

sediu

00001121

50

12,74

637,11

302,08

38

HÂRTIE A3,80GR 500COLI/TOP

sediu

00001076

50

37,62

1.880,80

302,08

39

HÂRTIE A4,80GR-500COLI/TOP

sediu

00001073

70

22,99

1.609,36

302,08

40

MOP CU COADA

sediu

00001097

65

31,87

2.071,43

302,08

41

NOTA INTRARE RECEPȚIE CU TVA COPERTA A4 100FILE

sediu

00001135

44

17,87

786,36

302,08

42

ORDIN DEPLASARE A5

sediu

00001112

44

8,91

392,15

302,08

43

PROCES VERBAL PREDARE PRIMIRE

sediu

00001137

44

14,87

654,39

302,08

44

REGISTRU A3

sediu

00001118

20

46,22

924,34

302,08

45

REGISTRU INTRARE-IESIRE A3

sediu

00001117

15

50,97

764,58

302,08

46

ȘERVETELE 33X33 100BUC

sediu

00001029

200

15,62

3.124,94

302,08

47

SOL.GEMURI 5L

sediu

00001103

7

64,47

451,32

302,08

48

SOLUȚIE ANTICALCAR 5L

sediu

00001108

10

119,95

1.199,52

302,08

TOTAL

227.135,64

Nr. crt

Denumire

Locație

Cod

Stoc final

Preț mediu

Sold final

cont

49

CHEI PT.COS EXTERIOR

garaj

00001557

480

4,64

2.227,68

302,08

50

EUROPUBELA 120L

garaj

00001335

60

124,95

7.497,00

302,08

51

MATURA STRADALA CU COADA DIN BAMBUS,EXTERIOR 150CM

garaj

00001490

100

77,35

7.735,00

302,08

52

ROLE SCHOTCH HÂRTIE

garaj

00001282

49

26,18

1.282,82

302,08

53

SACI 60L LPDE GALBENI 10/ROL

garaj

00001221

3000

6,07

18.210,00

302,08

54

SARE TRATATA PT.DESZAPEZIRE INDUSTRIALA

garaj

00000421

1000

0,82

821,10

302,08

55

SISTEM ANTIPARCARE MANUAL TIP T

garaj

00000774

2

139,99

279,98

302,08

56

MAT AUTOCOLANT PVC DIAMETRU 30CM

63652

00000334

15

96,00

1.440,00

302,08

57

MAT FARAS CU MÂNER 292

63652

00000311

362

11,90

4.307,80

302,08

58

MAT ȘURUB AUTOFORANT+SAIBA EPDM 4,8*35

63652

00000323

17000

0,17

2.890,00

302,08

59

MAT ȘURUB AUTOFORANT+SAIBA EPDM 4,8*35

63652

00000324

3000

0,20

600,00

302,08

60

BIBLIORAFT A4 CARTON MARMORAT CU MARGINI METALICE

sediu

00001140

100

30,62

3.061,87

302,08

61

BON CONSUM 1/2 A4

sediu

00001111

60

7,65

458,80

302,08

62

BORDEROU CORESPONDENTA

sediu

00001136

65

22,37

1.454,12

302,08

63

CAIET MECANIC CARTON PLASTIFIAT A4 2INELE ROȘU

sediu

00001122

30

17,87

536,22

302,08

64

CALCULATOR BIROU 15/19 FRONT METALIC

sediu

00001046

50

57,36

2.867,92

302,08

65

CAPSATOR NOKI C-12 METAL- 25 COLI

sediu

00000071

16,55

0,00

302,08

66

CAPSATOR PLASTIC MEDIU

sediu

00001049

25

101,96

2.548,98

302,08

67

CAPSATOR PLASTIC ROȘU

sediu

00001048

35

101,96

3.568,61

302,08

68

CAPSE 23/15-1000BUC/CUTIE

sediu

00001050

35

16,56

579,77

302,08

69

CARNET A5 100FILE

sediu

00001134

60

10,62

637,02

302,08

70

CONDICA PREZENTA A4 100FILE

sediu

00001119

38

30,37

1.153,91

302,08

71

CONTAINER ARHIVARE CU CAPAC 538/385/275

sediu

00001034

601

20,62

12.394,36

302,08

72

CONTAINER ARHIVARE 386/257/274

sediu

00001035

762

11,48

8.750,43

302,08

73

CREION MECANIC 0.7VARF RETRACTABIL

sediu

00001085

96

10,25

983,59

302,08

74

CREMA ABRAZIVA

sediu

00001104

48

191,17

9.176,33

302,08

75

CUTII ARHIVARE 350/250/100MM

sediu

00001036

760

6,38

4.847,58

302,08

76

CUTII ARHIVARE 350/250/150MM

sediu

00001041

786

7,65

6.014,24

302,08

77

CUTII ARHIVARE 350/250/200

sediu

00001038

720

9,88

7.111,30

302,08

78

CUTII ARHIVARE 350/250/80MM

sediu

00001037

823

6,38

5.249,42

302,08

79

CUTII ARHIVARE 350/255/200MM

sediu

00001039

800

11,00

8.796,48

302,08

80

CUTII ARHIVARE 80 CM

sediu

00001040

496

50,98

25.285,88

302,08

81

DET.LICHID DE VASE 5L

sediu

00001101

26

91,71

2.384,54

302,08

82

DETARTRANT 5L

sediu

00001102

19

119,95

2.279,09

302,08

83

DETERGENT PT LEMN 750ML PRONTO

sediu

00001107

72

64,97

4.678,13

302,08

84

DOSAR INCOPCIAT 1/1 ALB

sediu

00000055

100

0,57

57,12

302,08

85

VJL V. 1 LJl 1UTTC       UJ1J. 12 12-1 JL>1V1          1 kJUll'-■

GALBEN

sediu

00001148

600

2,68

1.606,50

302,08

86

DOSAR PLASTIC CU ȘINA 2 PERF ECONOMIC ROȘU

sediu

00001152

300

2,68

803,25

302,08

87

FISA OBIECTELOR DE INVENTAR IN FOLOSINȚA A

sediu

00000181

90

0,60

53,55

302,08

88

FOI PARCURS PERS A4

sediu

00001121

90

12,74

1.146,80

302,08

89

HÂRTIE A3,80GR 500COLI/TOP

sediu

00001076

95

37,62

3.573,51

302,08

90

HÂRTIE A4,80GR-500COLI/TGP

sediu

00001073

120

22,99

2.758,90

302,08

91

MAPA A4 CARTON LUCIOS 700GR ELASTIC ROȘU

sediu

00001141

500

12,74

6.372,40

302,08

92

MOP CU COADA

sediu

00001097

126

31,87

4.015,39

302,08

93

NOTA INTRARE RECEPȚIE CU TVA COPERTA A4 100F1LE

sediu

00001135

67

17,87

1.197,42

302,08

94

ORDIN DEPLASARE A5

sediu

00001112

68

8,91

606,05

302,08

95

PIX CU GEL 0,5 ALBASTRU

sediu

00001081

432

6,38

2.755,47

302,08

96

PIX ROLLER PEN 0,5MM-ALBASTRU

sediu

00001084

432

12,74

5.505,80

302,08

97

PROCES VERBAL PREDARE PRIMIRE

sediu

00001137

68

14,87

1.011,33

302,08

98

REGISTRU A3

sediu

00001118

34

46,22

1.571,38

302,08

99

REGISTRU A4 CARTONAT COLOR 100FILE DICTANDO

sediu

00001113

40

23,87

954,86

302,08

100

REGISTRU INTRARE-IESIRE A3

sediu

00001117

34

50,97

1.733,04

302,08

101

RIGLA PLASTIC COLOR MAT 30CM

sediu

00001067

50

2,63

131,50

302,08

102

ȘERVETELE 33X33 100BUC

sediu

00001029

360

15,62

5.624,89

302,08

103

SOL.GEMURI 5L

sediu

00001103

15

64,47

967,11

302,08

104

SOLUȚIE ANTICALCAR 5L

sediu

00001108

14

119,95

1.679,33

302,08

105

STICK MEMORIE 16GB

sediu

00001030

56

88,10

4.933,36

302,08

106

STICK MEMORIE 32GB

sediu

00001031

45

114,70

5.161,68

302,08

107

STICK MEMORIE 64GB

sediu

00001032

52

289,88

15.073,97

302,08

108

SUPORT VERTICAL PLASTIC ECONOMIC,NEGRU

sediu

00001072

7

44,61

312,29

302,08

TOTAL

231.716,84