Hotărârea nr. 16/2020

Hotărârea nr. 16/31.01.2020 pentru modificarea H.C.L.S.5 nr. 298/03.12.2019 privind numirea consilierilor locali din cadrul Consiliului Local al Sectorului 5 în calitate de membri în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din Sectorul 5, în anul școlar 2019-2020.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

pentru modificarea H.C.L. Sector 5 nr. 298/03.12.2019 privind numirea consilierilor locali din cadrul Consiliului Local al Sectorului 5 în calitate de membri în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din Sectorul 5, în anul școlar 2019-2020

Având în vedere:

  • -  Raportul de specialitate al Direcției de învățământ, Tineret și Sport, înregistrat sub nr. 7357/27.01.2020;

  • -   Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 5, înregistrat sub nr. 7358/27.01.2020;

  • -   Avizul Comisiei Educație, Tineret și Sport;

în conformitate cu prevederile O.M.E.N. nr. 4.619/22.09.2014, cu modificările și completările ulterioare, ale O.M.E.N. nr. 3160/2017 cu modificările și completările ulterioare, ale OMECTS nr. 5.567/201 1, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 96, alin. 2, lit. a, b și c din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de prevederile art.58 și 59 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată;

în temeiul art. 129 alin.7 lit. a), art. 139, alin. 1, art. 140 alin. 1, art. 166, alin 2, lit. I) și art. 243 alin. 1 lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se modifică H.C.L.Sector 5 nr. 298/03.12.2019 privind numirea consilierilor locali din cadrul Consiliului Local al Sectorului 5 în calitate de membri în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din Sectorul 5, în anul școlar 2019-2020, conform anexei - parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Primarul Sectorului 5, Direcția Asistență Tehnică și Juridică - Serviciul Evidență Acte Administrative, Direcția de învățământ, Tineret și Sport și persoanele nominalizate în anexă vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

ANEXA LA H.C.L. Sector 5 Nr./31.01.2020


NR.

CRT.

DENUMIREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT

ADRESA

CONSILIER LOCAL DESEMNAT

1

GRĂDINIȚA ELECTROMAGNETICA

CALEA RAHOVEI NR. 266

BÎRSAN MIHAI

-

2

GRĂDINIȚA NR. 34

STR. LACUL BUCURA NR. 26

ȘERBÂNEL MIHAIL UDESCU

3

GRĂDINIȚA NR. 35

STR. CRIZANTEMELOR NR. 2

AGHEORGHIESEI EMIL

4

GRĂDINIȚA NR. 53

ALEEA BACAU NR. 2A

NICULESCU JACQUELINE- CHRISTINA

5

GRĂDINIȚA NR. 54

CALEA FERENTARI NR. 96

BOLOȘ FLORINEL

6

GRĂDINIȚA "FLOAREA-SOARELUI"

STR. MĂRGEANULUI NR. 81

PÎRTOACĂ BOGDAN SERGIU

7

GRĂDINIȚA NR. 72

STR. SERGENT SCARLAT NR. 19

FLOREA ALEXANDRA-CRISTINA

8

GRĂDINIȚANR. 73

SPLAIUL INDEPENDENTEI NR. 68

FLOREA ALEXANDRA-CRISTINA

9

GRĂDINIȚA NR. 168

SOS. VIILOR NR. 99

JELEA BOGDAN

10

GRĂDINIȚA "PARADISUL VERDE"

STR. PUCHENI NR. 55

COANDĂ MIHAI

11

GRĂDINIȚA NR. 178

STR. IANCU JIANU NR. 26

MATEI ION

12

GRĂDINIȚA NR. 185

STR. GAROAFEI NR. 12

LAZAROV ALEXANDRU-SEBASTIAN

13

GRĂDINIȚA NR. 205

CALEA FERENTARI NR. 2

SCRIPCARU LUCIAN-MIHAI

14

GRĂDINIȚA NR. 242

STR. TUFIȘULUI NR. 8

GHEORGHE ȘTEFAN

15

GRĂDINIȚA NR. 244

STR. HUMULESTI NR. 31

GIURCÂ AUGUSTIN-RĂZVAN

16

GRĂDINIȚA NR. 245

STR. TUNSU PETRE NR. 9

MATEI ION

17

GRĂDINIȚA NR. 268

STR. ION CREANGA NR. 8

MELNIC CONSTANTIN-ION

18

GRĂDINIȚA NR. 269

STR. C-TIN MICULESCU NR. 12

MELNIC CONSTANTIN-ION

19

GRĂDINIȚA "CĂSUȚA FERMECATĂ"

STR. AMURGULUI NR. 2

FLOREA ALEXANDRA-CRISTINA

20

GRĂDINIȚA NR. 271

B-DUL EROII SANITARI NR. 77

POP CLAUDIA-RAMONA

21

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2

STR. LACUL BUCURA NR. 14

AGHEORGHIESEI EMIL

ȘERBĂNEL MIHAIL UDESCU

22

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 103

STR. VIGONIEI NR. 3-5

NICULESCU JACQUELINE- CHRISTINA

BOLOȘ FLORINEL

23

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "PRINCIPESA MARGARETA"

STR. PÂNDELE ROSCA NR. 2-4

AGHEORGHIESEI EMIL

JELEA BOGDAN-ION

STANCIU ANDREEA-CRISTINA

24

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR 115

CALEA 13 SEPTEMBRIE NR. 177

AGHEORGHIESEI EMIL

-

25

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 124

STR. MĂRGEANULUI NR. 25 A

MATEI ION

GIURCĂ AUGUSTIN- RĂZVAN

26

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 125

SOS. BUCURESTI-MAGURELE NR. 45

FLOREA ALEXANDRA-CRISTINA

-

27

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 126

STR. LERESTI NR. 12

COANDĂ MIHAI

MATEI GEORGE

28

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR 127

STR. MUNȚII CARPATI NR. 68

PĂPUȘĂ VALENTIN

PÎRTOACĂ BOGDAN SERGIU

29

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 128

STR. ION CREANGA NR. 6

PĂPUȘĂ VALENTIN

-

30

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "LUCEAFĂRUL"

STR DOINA NR. 1

ȘERBĂNEL MIHAIL UDESCU

LAZAROV ALEXANDRU-SEBASTIAN

31

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 131

STR. GUTUILOR NR. 1

FLOREA ALEXANDRA-CRISTINA

GEAMĂNĂ DRAGOȘ

32

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "GRIGORE TOCILESCU"

STR. GRIGORE TOCILESCU NR. 20

COROBLEA CRISTINA

-

33

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 134

STR. BACIULUI NR. 4A

GHEORGHE ȘTEFAN

-

34

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 135

CALEA FERENTARI NR. 72

GEAMĂNĂ DRAGOȘ

GHEORGHE ȘTEFAN

35

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 136

PRELUNGIREA FERENTARI NR. 74A

GEAMĂNĂ DRAGOȘ

GHEORGHE ȘTEFAN

36

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MIRCEA SÂNTIMBREANU"

SOS. ALEXANDRIEI NR. 21

COROBLEA CRISTINA

PLOSCARU GEORGE-ALEXANDRU

STANCIU ĂNBREEA-fiRlSTINÂ

37

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ION I.C. BRÂTIANU"

STR. AMURGULUI NR. 35

MELNIC CONSTANTIN-ION

PÎRTOACĂ BOGDAN SERGIU

38

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 143

STR. BANUL MĂRĂCINE NR. 16

CURSARU PAUL-GABRIEL

PÎRTOACĂ BOGDAN SERGIU

39

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 144

STR. FLOARE DE GHEAȚĂ NR. 1B

MATEI GEORGE

BÎRSAN MIHAI

40

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "I. G. DUCA"

SOS. PANDURI NR. 42

VANGHELIE DANIEL-MARIAN

MELNIC CONSTANTIN-ION

41

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "PETRACHE POENARU"

STR. BACAU NR. 1

NICULESCU JACQUELINE-CHRISTINA

NR.

CRT.

DENUMIREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT

ADRESA

CONSILIER LOCAL DESEMNAT

42

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "GEORGE CĂLINESCU"

STR. BACHUS NR. 42

BÎRSAN MIHAI

GHEORGHE ȘTEFAN

-

43

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 150

B-DUL EROII SANITARI NR. 29-31

LAZAROV ALEXANDRU-SEBASTIAN

STANCIU ANDREEA-CRISTINA

GEAMĂNĂ DRAGOȘ

44

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 188

STR. TUFIȘULUI NR. 13

VANGHELIE DANIEL- MARIAN

JELEA BOGDAN-ION

-

45

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 280

STR. SERG.GH DONICI NR. 4A

STANCIU ANDREEA-CRISTINA

SCRIPCARU LUCIAN-MIHAI

DANCIU IOAN BOGDAN

46

COLEGIUL NAȚIONAL "GHEORGHE LAZĂR"

B-DUL. REGINA ELISABETA NR. 48

VANGHELIE DANIEL MARIAN

LAZAROV ALEXANDRU-SEBASTIAN

-

47

COLEGIUL ECONOMIC "VIILOR"

SOS. VIILOR NR. 38

AGHEORGHIESEI EMIL

PLOSCARU GEORGE-ALEXANDRU

-

48

COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC

ALEEA PODUL GIURGIULUI NR. 5

AGHEORGHIESEI EMIL

GIURCÂ AUGUSTIN-RĂZVAN

FLOREA ALEXANDRA-CRISTINA

49

COLEGIUL TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ "DUMITRU MOȚOC"

STR. SPATARU PREDA NR. 16

VANGHELIE DANIEL-MARIAN

COANDĂ MIHAI

50

COLEGIUL TEHNOLOGIC "GRIGORE CERCHEZ"

CALEA SERBAN VODĂ NR. 280

PĂPUȘĂ VALENTIN

STANCIU ANDREEA-CRISTINA

PLOSCARU GEORGE

51

LICEUL TEORETIC "ȘTEFAN ODOBLEJA"

STR. DORNEASCA NR. 7A

PLOSCARU GEORGE-ALEXANDRU

COROBLEA CRISTINA

-

52

LICEUL TEORETIC "DIMITRIE BOLINTINEANU"

CALEA RAHOVEI NR. 313-315

VANGHELIE DANIEL- MARIAN

MATEI ION

BÎRSAN MIHAI

53

LICEUL TEORETIC "ION BARBU"

STR. NABUCULUI NR. 18

MATEI GEORGE

STANCIU ANDREEA-CRISTINA

54

LICEUL TEHNOLOGIC "DIMITRIE GUȘTI"

STR. SAMUIL VULCAN NR. 8

SCRIPCARU LUCIAN-MIHAI

MATEI ION

55

CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR STEAUA

ALEEA PRICOPAN, NR 1

MATEI GEORGE

PLOSCARU GEORGE-ALEXANDRU

56

CLUBUL COPIILOR SECTOR 5

STR. NĂSÂUD NR. 93

LAZAROV ALEXANDRU-SEBASTIAN

57

ȘCOALA PRIMARĂ "MICUL LORD"

STR. PETRE ISPIRESCU NR. 54B

BOLOȘ FLORINEL

58

ȘCOALA PRIMARA COPIL DORIT

ȘOS. VIILOR NR. 33

JELEA BOGDAN-ION

59

ȘCOALA PRIMARĂ CONIL

DRUMUL COOPERATIVEI NR. 55

POP CLAUDIA-RAMONA

60

ȘCOALA PRIMARĂ MARYLAND

STR. DRUMUL GHINDARI NR. 150-154

CURSARU PAUL-GABRIEL

-

61

ȘCOALA GIMNAZIALA "RUT"

STR. LACUL BUCURA NR. 9-13

COANDĂ MIHAI

-

-