Hotărârea nr. 128/2020

Hotărârea nr. 128/30.07.2020 privind organizarea consultării cetățenilor Sectorului 5, cu privire la continuarea proiectului, inițiat de Primarul Sectorului 5, pentru construirea unui nou bulevard, pe traseul liniei dezafectate de cale ferată București Progresu – București Cotroceni.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, București

HOTĂRÂRE

privind organizarea consultării cetățenilor Sectorului 5, cu privire la continuarea proiectului, inițiat de Primarul Sectorului 5, pentru construirea unui nou bulevard, pe traseul liniei dezafectate de cale ferată București Progresu - București Cotroceni

Având în vedere:

  • - Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 5 nr. 60064/ 29.07.2020;

  • - Raportul de specialitate comun întocmit de Serviciul Proiecte - Direcția de Dezvoltare, Direcția Economică, Direcția Tehnică si Direcția Juridică;

  • - Avizul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte Activități Economice;

în temeiul art. 75 alin.(l) lit.c), art. 139 alin.(l), art. 140 alin.(l), art.166 alin.(4) și art. 243 alin. (1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 HOTĂRĂȘTE:

5

Art.l - Se aprobă organizarea consultării cetățenilor Sectorului 5 privind continuarea proiectului, inițiat de Primarul Sectorului 5, pentru construirea unui nou bulevard, pe traseul liniei dezafectate de cale ferată București Progresu - București Cotroceni (între str. Luică și str. Răzoare).

Art.2 - Cu ocazia consultării, cetățenii sunt chemați că se pronunțe prin DA sau NU la întrebarea:

„Sunteți de acord cu trecerea în administrarea Sectorului 5 a Municipiului București a liniei de cale ferată dezafectate București-Progresu - București Cotroceni (între str. Luică și str.

Răzoare), în vederea construirii unui nou bulevard, cu 4 benzi și linie de metrou ușor, prin grija Primarului Sectorului 5?”

Art.3 - Se stabilește ziua de duminică, 27 septembrie 2020, ca dată a finalizării procesului de consultare a cetățenilor din Sectorul 5 privind continuarea proiectului, inițiat de Primarul Sectorului 5, pentru construirea unui nou bulevard, pe traseul liniei dezafectate de cale ferată București Progresu - București Cotroceni (între str. Luică și str. Răzoare).

Art.4 - Primarul Sectorului 5, prin compartimentele de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDI


ALEXAN


Nr. 1,2 g /30.07.2020ZAROV