Hotărârea nr. 112/2020

Hotărârea nr. 112/18.06.2020 privind modificarea și completarea Anexei Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 52/27.02.2020 privind aprobarea Listei de tarife practicate de către SC INFRASTRUCTURĂ DF5 S.A. pentru desfășurarea activității serviciului public de infrastructură la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea Anexei Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 52/27.02.2020 privind aprobarea Listei de tarife practicate de către SC INFRASTRUCTURĂ DF5 S.A. pentru desfășurarea activității serviciului public de infrastructură la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București

Având în vedere

 • •  Adresa SC INFRASTRUCTURĂ DF5 S.A. nr. 965/11.06.2020 transmisă și înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 45150/12.06.2020, prin care solicita modificarea listei tarifelor practicate de către SC INFRASTRUCTURĂ DF5 S.A., pentru desfășurarea activităților delegate prin Contractul de delegare directă a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local - serviciului public de infrastructură la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București, Raportul de Specialitate nr. SIADP 89/12.06.2020 precum și Referatul de aprobare a Primarului Sectorului 5 nr. 45608/12.06.2020.

 • •  Avizul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte activități economice;

în conformitate cu prevederile:

 • •  Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 27/20.02.2020, Consiliul Local al Sectorului 5 a aprobat delegarea directă a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local - serviciului public de infrastructură la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București către operatorul SC INFRASTRUCTURĂ DF5 S.A.;

 • •  Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 52/20.02.2020 privind aprobarea listei de tarife care vor fi practicate de către INFRASTRUCTURA DF 5 S.A. pentru desfășurarea activității serviciului public de infrastructură la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București;

 • •  O.G. nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrarea a domeniului public și privat de interes local;

 • •  Legea nr. 10/2020 pentru modificarea și completarea O.G. nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrarea a domeniului public și privat de interes local;

Ținând cont de prevederile art. 58, 59 și 60 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată;

în temeiul prevederilorart.129 alin.(2) lit. d), art. 139 alin. (1), art. 140 alin. (1), art. 166 alin. (2) lit. 1) si art. 243 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 - privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se modifică și completează Anexa Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 52/27.02.2020 privind aprobarea Listei de tarife practicate de către SC INFRASTRUCTURĂ DF5 S.A. pentru desfășurarea activității serviciului public de infrastructură la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București, conform anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art.2 Primarul Sectorului 5, prin direcțiile de specialitate și S.C. INFRASTRUCTURĂ DF5 S.A., vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Nr. /       /18.06.2020J'&KM'tuZGLK ?~2                                              anexă la tf.(? L 'Ă'ectvQ & Wr- Uă>/,

Obiectiv: 05 Actualiare preturi_iunie 2020

CENTRALIZA TORUL


Nr.

crt.

Nr. cap./subcap deviz

pe obiect

Cheltuieli pe categoria de lucrări

RON inclusiv cheltuieli indirecte si profit

Valoarea

exclusiv TVA

Organizare de șantier

2%

Proietcare

2.5 %

PU Total

0

1

2

3

4

5

1

1. Lucrări de construcții

1

1 PREȚUL 01

Trasarea lucrărilor - m

0.20

0.00

0.01

0.21

2

2 PREȚUL 02

Marcarea suprafeței - mp

5.18

0.10

0.13

5.41

3

3 PREȚUL 03

Frezare mixturi asf. 5cm - mp

37.18

0.74

0.93

38.85

4

4 PREȚUL 04

Frezare mixturi asf. 9cm - mp

127.60

2.55

3.19

133.34

5

5 PREȚUL 05

Curtare amplasment - mp

0.19

0.00

0.00

0.20

6

6 PREȚUL 06

Amorsare cu emulsie 0.6kg - mp

2.27

0.05

0.06

2.37

7

7 PREȚUL 07

Amorsare cu emulsie 0.9 kg -mp

3.09

0.06

0.08

3.23

8

8 PREȚUL 08

Asternere BA8 la carosabil -1

465.97

9.32

11.65

486.94

9

9 PREȚUL 09

Asternere BA16 carosabil -1

479.76

9.60

11.99

501.35

10

10 PREȚUL 10

Asternere BAD22.4 la caros -1

415.61

8.31

10.39

434.31

11

11 PREȚUL 11

Asternere BA31.5 la caros -1

433.51

8.67

10.84

453.02

12

12 PREȚUL 12

Asternere geocompozit - mp

41.03

0.82

1.03

42.88

13

13 PREȚUL 13

Asternere geotextil - mp

45.22

0.90

1.13

47.25

14

14 PREȚUL 14

Spargere beton - mc

715.74

14.31

17.89

747.95

15

15 PREȚUL 15

Săpătură manuala - mc

350.17

7.00

8.75

365.93

16

16 PREȚUL 16

Săpătură mecanizata - mc

257.59

5.15

6.44

269.18

17

17 PREȚUL 17

Pregătire pat drum - mp

3.27

0.07

0.08

3.42

18

18 PREȚUL 18

Strat de balast carosabil - mc

370.50

7.41

9.26

387.17

19

19 PREȚUL 19

Asternere nisip caros - mc

419.06

8.38

10.48

437.92

20

20 PREȚUL 20

Piatra sparta carosabil - mc

454.63

9.09

11.37

475.09

21

21 PREȚUL 21

Strat balast stabilizat - mc

746.44

14.93

18.66

780.03

SU£emLnfbvvvuMc/priji^ctaTcL&SofteM. plu^jrL. TeL:323.78.37

VaTa^l<Ata^iT:6/15/'2O2O RagA


22

22

PREȚUL 22

Turnare beton C8/10 - mc

651.81

13.04

16.30

681.14

23

23

PREȚUL 23

Turnare beton C12/15 - mc

672.60

13.45

16.82

702.87

24

24

PREȚUL 24

Turnare beton C16/20 - mc

679.52

13.59

16.99

710.10

25

25

PREȚUL 25

Turnare beton C20/25 - mc

697.68

13.95

17.44

729.08

26

26

PREȚUL 26

Montare armaturi -1

7,388.57

147.77

184.71

7,721.06

27

27

PREȚUL 27

Plasa sudata -1

17,419.65

348.39

435.49

18,203.53

28

28

PREȚUL 28

Turnare BcR 3.5 20 - mc

779.27

15.59

19.48

814.34

29

29

PREȚUL 29

Colmatare fisuri crăpături - m

144.39

2.89

3.61

150.89

30

30

PREȚUL 30

Demontare borduri mari - m

23.31

0.47

0.58

24.36

31

31

PREȚUL 31

Montare borduri mari noi - m

107.61

2.15

2.69

112.45

32

32

PREȚUL 32

Montare bord mari recup - m

65.54

1.31

1.64

68.49

33

33

PREȚUL 33

Demontare borduri mici - m

18.57

0.37

0.46

19.41

34

34

PREȚUL 34

Montare borduri mici noi - m

62.94

1.26

1.57

65.77

35

35

PREȚUL 35

Montare bord mici recup - m

35.12

0.70

0.88

36.70

36

36

PREȚUL 36

Decapare asfalt trotuar - mp

16.92

0.34

0.42

17.68

37

37

PREȚUL 37

Asternere BA8 trotuar -1

461.32

9.23

11.53

482.08

38

38

PREȚUL 38

Balast la trotuar - mc

379.96

7.60

9.50

397.06

39

39

PREȚUL 39

Nisip trotuar - mc

394.00

7.88

9.85

411.73

40

40

PREȚUL 40

Piatra sparta la trotuar-mc

414.73

8.29

10.37

433.39

41

41

PREȚUL 41 Gazon rulou - mp

109.44

2.19

2.74

114.36

42

42

PREȚUL 42

Strat balast stabi trot - mc

809.86

16.20

20.25

846.30

43

43

PREȚUL 43

Beton C8/10 la trotuar - mc

627.97

12.56

15.70

656.23

44

44

PREȚUL 44

Beton C12/15 la trotuar - mc

648.75

12.98

16.22

677.94

45

45

PREȚUL 45

Pavare pavele ecologice - mp

122.54

2.45

3.06

128.05

46

46

PREȚUL 46

Pavele beton 6cm mortar -mp

99.73

1.99

2.49

104.22

47

47

PREȚUL 47

Pavele beton 8cm mortar -mp

107.43

2.15

2.69

112.26

48

48

PREȚUL 48

Montare bord granit mici - m

228.09

4.56

5.70

238.35

49

49

PREȚUL 49

Montare bord granit mari - m

276.92

5.54

6.92

289.38

50

50

PREȚUL 50

Mont pavele granit 9x9x9 - mp

229.46

4.59

5.74

239.79

51

51

PREȚUL 51

Mont pavele coloare 6 cm - mp

157.24

3.14

3.93

164.32

52

52

PREȚUL 52

Mont pavele colorate 8 cm - mp

125.79

2.52

3.14

131.45

53

53

PREȚUL 53

Ridicare la cota rasufl gaze c

624.78

12.50

15.62

652.90

54

54

PREȚUL 54

Ridicare rasf gaze fara capac

570.76

11.42

14.27

596.44

55

55

PREȚUL 55

Rid_cota cămin cu capac exist

1,641.36

32.83

41.03

1,715.22

SistemMformccttoproi&tect:de/SofteH Plutiri/. Tel/:323.78.37

VatcuUita^i^:6/'15/'2O2O Pcufr.2


56

56

PREȚUL 56

Gard viu - m

1,223.55

24.47

30.59

1,278.61

57

57

PREȚUL 57

Jardiniera - buc

1,046.79

20.94

26.17

1,093.90

sa

58

PREȚUL 58

Lîmîtatoare de viteza - buc

1,132.67

22.65

28.32

1,183.64

59

59

PREȚUL 59

Rid_cota cămine capac nou

2,108.78

42.18

52.72

2,203.68

60

60

PREȚUL 60

Amenajare loc de joaca

866.25

17.33

21.66

905.23

61

61

PREȚUL 61

Gura scurgere DUO cu rac -buc

3,175.76

63.52

79.39

3,318.67

62

62

PREȚUL 62

Rid_cota_camin_i_c_i_tub

2,472.96

49.46

61.82

2,584.24

63

63

PREȚUL 63

Rid_cota_g_s existenta

1,110.12

22.20

27.75

1,160.08

64

64

PREȚUL 64

înlocuire gura de scurgere str

2,266.84

45.34

56.67

2,368.85

65

65

PREȚUL 65

Stâlpi iluminat - buc

66

66

PREȚUL 66

Umplutura cu pamant -mc

181.82

3.64

4.55

190.00

67

67

PREȚUL 67

Piatra concasaj - mc

278.84

5.58

6.97

291.39

68

68

PREȚUL 68

Demontare conf metalice -1

16,759.80

335.20

419.00

17,513.99

69

69

PREȚUL 69

Demontare fațada

784.93

15.70

19.62

820.25

70

70

PREȚUL 70

Insamantare - mp

19.86

0.40

0.50

20.75

71

71

PREȚUL 71

Plantare copac mare - buc

1,103.49

22.07

27.59

1,153.15

72

72

PREȚUL 72

Plantare arbore mic - buc

410.49

8.21

10.26

428.96

73

73

PREȚUL 73

Demont supraf vitrat - mp

27.04

0.54

0.68

28.26

74

74

PREȚUL 74

Marcaje rutiere - mp

90.15

1.80

2.25

94.21

75

75

PREȚUL 75

Bolarzi - buc

337.77

6.76

8.44

352.97

76

76

PREȚUL 76

Montare stalpisori - buc

159.28

3.19

3.98

166.45

77

77

PREȚUL 77

Desfac pav piatra cub - mp

42.27

0.85

1.06

44.17

78

78

PREȚUL 78

Turnare BcR 4.5 - mc

845.72

16.91

21.14

883.78

79

79

PREȚUL 79

Asfalt turnat -1

546.90

10.94

13.67

571.51

80

80

PREȚUL 80

Pavele granit 10x10x10 - mp

626.60

12.53

15.67

654.80

81

81

PREȚUL 81

Pavele granit h=4 cm - mp

482.51

9.65

12.06

504.22

82

82

PREȚUL 82

Pavele beton h 6 cm nisip - mp

94.21

1.88

2.36

98.45

83

83

PREȚUL 83

Pavele beton h 8 cm nisip - mp

100.60

2.01

2.52

105.13

84

84

PREȚUL 84

Banza avertizare canal - m

1.18

0.02

0.03

1.23

85

85

PREȚUL 85

Indicatoare rutiere - buc

86

86

PREȚUL 86

Conducta PVCKG D=160x3.6 - m

50.69

1.01

1.27

52.97

87

87

PREȚUL 87

Mufa PVC D=160 mm - buc

24.11

0.48

0.60

25.19

88

88

PREȚUL 88

Teu PVC D=160 mm - buc

26.69

0.53

0.67

27.89

89

89

PREȚUL 89

Cot PVC D=160 mm - buc

21.23

0.42

0.53

22.19

90

90

PREȚUL 90

Conducta PVC KG 200x4.5 mm - m

59.58

1.19

1.49

62.26

SWz^urvfxyrmattc'proi^^iie/Soft^ plu&irb. TeJU:323.78.37

VcctaylCita^Li/:6/15/2020 Poufr.3


92

92

PREȚUL 92 Teu PVC D=200 mm - buc

93

93

PREȚUL 93 Cot PVC D=200 mm - buc

94

94

PREȚUL 94 Teu redus PVC 200x160x200 -buc

95

95

PREȚUL 95 Semanare gazon - mp

96

96

PREȚUL 96 Curățire teren vegetație - mp

97

97

PREȚUL 97 Dezrădăcinare copaci - buc

98

98

PREȚUL 98 Desfacere trotuare - mp

99

99

PREȚUL 99 Borduri de poduri - m

100

100

PREȚUL 100 Montare plăcută norm străzi - buc

101

101

PREȚUL 101 Montare cos gunoi - buc

102

102

PREȚUL 102 Montare banca - buc

103

103

PREȚUL 103 Demontare [imitator viteza - buc

104

104

TAXA ZONA A CAPACITATE 5.5 - 7.5 T - zi

105

105

TAXA ZONA A CAPACITATE 7.5 -12.5 T - zi

106

106

TAXA ZONA A CAPACITATE 12.5 -16.0 T - zi

107

107

TAXA ZONA A CAPACITATE 16.0 - 22.0 T - zi

108

108

TAXA ZONA A CAPACITATE 22.0 -40.0 T - zi

109

109

TAXA ZONA A CAPACITATE PESTE 40.0 T - zi

110

110

TAXA ZONA B CAPACITATE 5.5 - 7.5 T - zi

111

111

TAXA ZONA B CAPACITATE 7.5 -12.5 T - zi

112

112

TAXA ZONA B CAPACITATE 12.5 - 16.0 T - zi

113

113

TAXA ZONA B CAPACITATE 16.0 - 22.0 T - zi

114

114

TAXA ZONA B CAPACITATE 22.0 -40.0 T - zi

115

115

TAXA ZONA B CAPACITATE PESTE 40.0 T - zi

TOTAL cap. 1

TOTAL valoare (exclusiv TVA)

Taxa pe valoarea adaugata

Total valoare (inclusiv TVA)

TeL:323.78.37

29.89

0.60

0.75

31.24

31.31

0.63

0.78

32.72

28.16

0.56

0.70

29.43

32.47

0.65

0.81

33.93

4.40

0.09

0.11

4.60

4.04

0.08

0.10

4.22

47.75

0.96

1.19

49.90

104.49

2.09

2.61

109.19

161.91

3.24

4.05

169.20

231.00

0.00

0.00

231.00

452.00

0.00

0.00

452.00

903.00

0.00

0.00

903.00

1,355.00

0.00

0.00

1,355.00

1,806.00

0.00

0.00

1,806.00

2,247.00

0.00

0.00

2,247.00

63.00

0.00

0.00

63.00

116.00

0.00

0.00

116.00

179.00

0.00

0.00

179.00

231.00

0.00

0.00

231.00

284.00

0.00

0.00

284.00

347.00

0.00

0.00

347.00

89,305.74

1,621.83

2,027.29

92,954.87

89,305.74

1,621.83

2,027.29

92,954.87

15,407.43

308.15

385.19

16,100.76

104,713.17

1,929.98

2,412.48

109,055.63

OFERTANT

V(^zvliitcirU/:6/15/2020 Pa^A

OBIECTIV: 05 Actualiare preturi iunie 2020

LISTA cu cantitatile de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul: 01 PU

Categoria de lucrar

: P 01 Trasarea lucrărilor [m]

Executantei       Obiectivai         ObiO\       Cate P01

L ron |

Nr. Capitoluldelucrari     U. M. Cantitatea

Prețul unitar      Valoare

crt. bimboi

a

materiale

uenumire resursa

b

manopera

Observații

c

utilaj

Corecții

d

transport

Total(a+b+c+d)

SECȚIUNE TEHNICA

SECȚIUNE FINANCIARA

0

1                        2               3

4                    5

1      0013200          ORE               0,00100

0,00              0,00

22,76                0,02

TOPOGRAF

0,00              0,00

0,00                 0,00

22,76                0,02

2      0000002          ORE               0,00100

0,00              0,00

0,00                 0,00

STATIE TOPO TOTALA

150,00              0,15

0,00                 0,00

150,00                0,15

Cheltuieli directe                                   0,00

0,02

0,15        0,00         0,17

Alte cheltuieli directe

Contrib asig munca           2,2500%

0,00

0,00

TOTAL CHELT. DIRECTE                                 0,00

0,02

0,15        0,00        0,17

Cheltuieli indirecte         Io = 10,0000% x To

0,02

Profit

Po = 5,0000% x (To+Io)

0,01

TOTAL GENERAL pe

categorie Vo = To+Io+Po

0,20

OFERTANT

OBIECTIV: 05 Actualiare preturi iunie 2020

LISTA cu cantitatile de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul: 01 PU

Categoria de lucrări: P 02 Marcarea suprafeței - mp

Executantei       Obiectivai

06/01       Cate 1’02

1 ron |

Nr. Capitolul de lucrări     U. M. Cantitatea              Prețul unitar      Valoare

crt. Simbol Denumire resursa

a materiale b manopera

Observații

c utilaj

Corecții

d transport

Total(a+b+c+d)

SECȚIUNE TEHNICA

SECȚIUNE FINANCIARA

0                         1

2

3                                   4                     5

1       49

ORE

0,02000                        0,00               0,00

22,76                 0,46

MUNCITOR NECALIFICAT

u,uu                 0,00

0,00 ______________0,00

22,76                 0,46

2      2958938

BUCATA

4,00000                        0,90               3,60

0,00                  0,00

TARUSI DIN LEMN

0,00               0,00

0,00                 0,00

0,90                 3,60

3      6103244

KG

0,01000                       41,65               0,42

0,00                 0,00

VOPSEA ALBA INSCRIPȚII

V.101-3 NTR

0,00               0,00

90-80

0,00               0,00

41,65                0,42

Cheltuieli directe

4,02        0,46        0,00        0,00        4,47

Alte cheltuieli directe

Contrib asig munca

2,2500%

0,01

0,01

TOTAL CHELT. DIRECTE

4,02

0,47        0,00

0,00        4,48

Cheltuieli indirecte

Io = 10,0000% x To

0,45

Profit

Po = 5,0000% x (To+Io)

0,25

TOTAL GENERAL pe categorie

Vo = To+Io+Po

5,18

OFERTANT

OBIECTIV: 05 Actualiare preturi iunie 2020

LISTA cu cantitatile de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul: 01 PU

Categoria de lucrări: P 03 Frezare mixturi asf. 5cm - mp

Nr.    Capitolul de lucrări     U. M.

Cantitatea

Prețul unitar

Valoare

I ron I

crt. Simbol.

a materiale

Denumire resursa

b manopera

Observații

c utilaj

Corecții

d transport

Total(a+b+c+d)

SECȚIUNE TEHNICA

SECȚIUNE FINANCIARA

0                    I                       2

3

4

5

Capitolul

4      000001           TONE

0,12100

100,00

12,10

0,00

0,00

TAXA LA GROAPA

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

12,10

TOTAL

0,00000

12,10

0,00

0,00

0,00

12^10

Capitolul P01               Frezare mixturi asf.

6cm (mp)

1       DC04C1         82 M

0,29000

3,39

0,98

3,35

0,97

TAIEREA CU MAȘINA CU DISCURI DIAMANTATE A ÎMBRĂCĂM

45,57

13,22

INTILOR DIN ASFALT 3-6 CM

0,00

0,00

52,30

15,17

2      ZDG05A3       82 MP

1,00000

0,00

0,00

0,12

0,12

FREZAREA IMBRACAMINTII ASFALTICE PE GROSIME

6CM

2,60

2,60

0,00

0,00

2,72

2,72

3      TRA01A20P    82 TONE

0,12100

0,00

0,00

0,00

0,00

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU

0,00

0,00

AUTOBASCULANTA DIST.=20 KM

$

18,00

2J8

18,00

2,18

TOTAL pol          MP

1,00000

0,98

0,98

Frezare mixturi asf. 6cm (mp)

1,09

1,09

15,82

15,82

2,18

2,18

20,06

20,06

Cheltuieli directe

13,08

1,09         15,82

2,18

32,16

Alte cheltuieli directe

Contrib asig munca           2,2500%

0,02

0,02

TOTAL CHELT. DIRECTE

13,08

1,11         15,82

2,18

32,19

Cheltuieli indirecte         Io = 10,0000% x

To

3,22

Profit                        Po = 5,0000% x

(To+Io)

1,77

J/j IO

Fo rmular F3

0                   1                     2             3                                     4                      5

OFERTANT

OBIECTIV: 05 Actualiare preturi iunie 2020

LISTA

cu cantitatile de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul: 01 PU

Categoria de lucrări: P 04 Frezare mixturi asf. 9cm - mp

Executantei Obiectivai        ObiO\ CatePM                                                                           [ ron ]

Nr.    Capitolul delucrari     U. M.

Cantitatea

Prețul unitar

Valoare

crt. Simbol.

a materiale

Denumire resursa

b manopera

Observații

c utilaj

Corecții

d transport

Total(a+b+c+d)

SECȚIUNE TEHNICA

SECȚIUNE FINANCIARA

0                     1                        2

3

4

5

Capitolul

4      000001           TONE

0,22000

100,00

22,00

0,00

0,00

TAXA LA GROAPA

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

22,00

TOTAL

0,00000

22,00

0,00

0,00

0,00

22,00

Capitolul P02               Frezare mixturi asf.

9cm (mp)

1      DC04C1        82 M

0,29000

3,39

0,98

3,35

0,97

TAIEREA CU MAȘINA CU DISCURI DIAMANTATE A ÎMBRĂCĂM

45,57

13,22

INTILOR DIN ASFALT 3-6 CM

0,00

0,00

52,30

15,17

2      ZDG05B4       82 MP

1,00000

0,00

0,00

2,96

2,96

FREZAREA IMBRACAMINTII ASFALTICE PE GROSIME

DE 9 C

66,30

66,30

M

0,00

0,00

69,26

69,26

3      TRA01A20P    82 TONE

0,22000

0,00

0,00

0,00

0,00

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU

0,00

0,00

AUTOBASCULANTA DIST.=20 KM

$

18,00

3,96

18,00

3,96

IOIAL P02         MP

1,00000

0,98

0,96

Frezare mixturi asf. 9cm (mp)

3,93

3,93

79,52

79,52

3,96

3,96

88,39

88,39

Cheltuieli directe

22,98

3,93         79,52

3,96         110,39

Alte cheltuieli directe

Contrib asig munca           2,2500%

0,09

0,09

TOTAL CHELT. DIRECTE

22,98

4,02         79,52

3,96         110,47

Cheltuieli indirecte         Io = 10,0000% x

To

11,05

Profit                          Po = 5,0000% x

(To+Io)

6,08

OFERTANT

OBIECTIV: 05 Actualiare preturi iunie 2020

LISTA cu cantitatile de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul: 01 PU

Categoria de lucrări: P 05 Curtare amplasment - mp

Executantei_______Obiectivai_________ObiO\_______Cate P05

Nr.    Capitolul de lucrări     U. M.

Cantitatea

Prețul unitar

Valoare

l ron I

crt. Simbol.

Denumireresursa

a materiale b manopera

Observații

c utilaj

Corecții

d transport

Total(a+b+c+d)

SECȚIUNE TEHNICA

SECTIUNE FINANCIARA

0                    1                       2

3

4

5

1      DB01A1        82 MP

1,00000

0,02

0,02

0,00

0,00

CURĂȚIREA PT APLIC ÎMBRAC SAU TRATAM BITUM

A STRAT

0,12

0,12

SUPORT DIN BET CIM SAU PAV PIATRA BITUMATE

MEC $

0,00

0,00

0,14

0,14

2      TRA05A05      82 TONE

0,00300

0,00

0,00

0,00

0,00

TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMI FABRICATE Ct

AUTOVE

0,00

0,00

HIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC)PE DIST.DE

5 KM.5

6,00

0,02

6,00

0,02

Cheltuieli directe

0,02        0,00

0,12

0,02

0,16

Alte cheltuieli directe

Contrib asig munca           2,2500%

0,00

0,00

TOTAL CHELT. DIRECTE

0,02        0,00

0,12

0,02

0,16

Cheltuieli indirecte         Io = 10,0000%

x To

0,02

Profit                        Po = 5,0000%

X (To+Io)

0,01

TOTAL GENERAL pe categorie Vo = To+Io+Po

0,19

OFERTANT

OBIECTIV: 05 Actualiare preturi iunie 2020

LISTA cu cantitatile de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul: 01 PU

Categoria de lucrări: P 06 Amorsare cu emulsie 0.6kg - mp

Nr.

Capitoluldelucrari    U. M.

Cantitatea

Prețul unitar

Valoare

l 1011 1

crt.

Simbol.

Denumire resursa

a materiale b manopera

Observații

c utilaj

Corecții

d transport

Total(a+b+c+d)

SECȚIUNE TEHNICA

SECȚIUNE FINANCIARA

0

1                            2

3

4

5

1

DB02D1        82 SUTE MP

0,01000

140,17

1,40

45,52

0,46

AMORS

SUPRAF STRAT BAZA SAU ÎMBRAC EXIST IN

VEDER

7,95

0,08

APLIC

STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA

0,00

0,00

193,64

1,94

2

TRA05A30      82 TONE

0,00060

0,00

0,00

0,00

0,00

TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMI FABRICATE CU

AUTOVE

0,00

0,00

HIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON,ETC) PE DIST DE

30 KM$

36,00

0,02

36,00

0,02

3

TRA05A05      82 TONE

0,00004

0,00

0,00

0,00

0,00

TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMI FABRICATE CU

AUTOVE

0,00

0,00

HIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC)PE DIST.DE

5 KM. $

6,00

0,00

6,00

0,00

Cheltuieli directe

1,40        0,46

0,08

0,02

1,96

Alte cheltuieli directe

Cont

rib asig munca           2,2500%

0,01

0,01

TOTAL

CHELT. DIRECTE

1,40        0,47

0,08

0,02

1,97

Cheltuieli indirecte         Io = 10,0000% x

To

0,20

Profit

Po = 5,0000% x

(To+Io)

0,11

TOTAL

GENERAL pe categorie Vo = To+Io+Po

2,27

OFERTANT

OBIECTIV: 05 Actualiare preturi iunie 2020

LISTA cu cantitatile de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul: 01 PU

Categoria de lucrări: P 07 Amorsare cu emulsie 0.9 kg -mp

Executantei_______Obiectivai_________ObiO 1_______Cate P07

Nr.

Capitoluldelucrari    U. M.

Cantitatea

Prețul unitar

Valoare

l 10,1 1

crt.

Simbol.

Denumire resursa

a materiale b manopera

Observații

c utilaj

Corecții

d transport

Total(a+b+c+d)

SECȚIUNE TEHNICA

SECȚIUNE FINANCIARA

0

1                            2

3

4

5

1

DB02D1        82 SUTE MP

0,01000

210,07

2,10

45,52

0,46

AMORS

SUPRAF STRAT BAZA SAU ÎMBRAC EXIST IN

VEDER

7,95

0,08

APLIC

STRAT UZ MIX ASE CU EMULSIE CATIONICA

0,00

0,00

263,54

2,64

2

TRA05A30      82 TONE

0,00090

0,00

0,00

0,00

0,00

TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMI FABRICATE CU

AUTOVE

0,00

0,00

HIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON,ETC) PE DIST DE

30 KMS

36,00

0,03

36,00

0,03

3

TRA05A05      82 TONE

0,00004

0,00

0,00

0,00

0,00

TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMI FABRICATE CU

AUTOVE

0,00

0,00

HIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC)PE DIST.DE

5 KM. $

6,00

0,00

6,00

0,00

Cheltuieli directe

2,10        0,46

0,08

0,03

2,67

Alte cheltuieli directe

Contrib asig munca           2,2500%

0,01

0,01

TOTAL

CHELT. DIRECTE

2,10        0,47

0,08

0,03

2,68

Cheltu

ieli indirecte         Io = 10,0000% x

To

0,27

Profit

Po = 5,0000% x

(To+Io)

0,15

TOTAL

GENERAL pe categorie Vo = To+Io+Po

3,09

OFERTANT

OBIECTIV: 05 Actualiare preturi iunie 2020

LISTA cu cantitatile de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul: 01 PU

Categoria de lucrări: P 08 Asternere BA8 la carosabil -1

Executantei_______Obiectivai_________Obi0\_______Cate P08

Nr. Capitoluldelucrari     U. M

Cantitatea

Prețul unitar

Valoare

______l ron l

crt. Simbol

a materiale

Denumire resursa Observații

b manopera c utilaj

Corecții

d transport

Total(a+b+c+d)

SECȚIUNE TEHNICA

|        SECȚIUNE FINANCIARA

0                     1                        2

3

4

5

Capitolul

3      TRA01A30      82 TONE

1,00300

0,00

0,00

0,00

0,00

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO

0,00

0,00

R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.=  30 KM.

$

27,00

27,08

27,00

27,08

TOTAL

0,00000

0,00

0,00

0,00

27,08

27,08

Capitolul P03

Asternere BA8 la

carosabil(mp)

1      DB16H1        82 MP

10,42000

0,05

0,55

1,19

12,40

îmbrac bet ase cu agregat mărunt exec la

CALD IN

3,92

40,87

GROS DE 4,0 CM AȘTERN MECANICA

0,00

0,00

5,16

53,81

2      2600258          TONE

1,00300

321,30

322,26

0,00

0,00

BETON ASFALTIC BA8

0,00

0,00

0,00

0,00

321,30

322,26

101 Al.     P03             MP

1,00000

322,31

322,81

Asternere BAS la carosabil(mp)

12,40

12,40

40,87

40,87

0,00

0,00

376,08

376,08

Cheltuieli directe

322,81

12,40          40,87

27,08

403,16

Alte cheltuieli directe

Contrib asig munca           2,2500%

0,28

0,28

TOTAL CHELT. DIRECTE

322,81

12,68          40,87

27,08

403,44

Cheltuieli indirecte         Io = 10,0000

% x To

40,34

Profit                        Po = 5,0000%

x (To+Io)

22,19

TOTAL GENERAL pe categorie Vo = To+Io+Po

465,97

OFERTANT

OBIECTIV: 05 Actualiare prcturiiunie 2020

LISTA cu cantitatile de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul: 01 PU

Categoria de lucrări: P 09 Asternere BA 16 carosabil -1

ExecutantSS________ObiectivOS__________Obifi I________Cate 1’09

Nr.

Capitoluldelucrari     U. IVI.

Cantitatea

Prețul unitar

Valoare

________l 11111 l

crt.

Simbol.

Denumire resursa

a materiale b manopera

Observații

c utilaj

Corecții

d transport

Total(a+b+c+d)

SECȚIUNE TEHN ICA

SECȚIUNE FINANCIARA

0

1                             2

3

4

5

Capitolul P04              Asternere BA16 carosabil

mp)

1

DB16H1        82 MP

10,42000

0,05

0,55

1,19

12,40

ÎMBRAC bet asf cu agregat mărunt exec la cald in

d,yz

40,87

GROS

DE 4,0 CM AȘTERN MECANICA

0,00

0,00

5,16

53,81

2

2600271          TONE

1,00300

333,20

334,20

0,00

0,00

BETON

ASFALTIC BA16

0,00

0,00

0,00

0,00

333,20

334,20

3

TRA01A30      82 TONE

1,00300

0,00

0,00

0,00

0,00

TRANS

PORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO

0,00

0,00

R CU

AUTOBASCULANTA PE DIST.= 30 KM.

$

27,00

27,08

27,00

27,08

TOTAL pQ4          MP

1,00000

334,75

334,75

Asternere BA16 carosabil (mp)

12,40

12,40

40,87

40,87

27,08

27,08

415,09

415,09

Cheltuieli directe

334,75          12,40

40,87

27,08

415,09

Alte

cheltuieli directe

Contrib asig munca           2,2500%

0,28

0,28

TOTAL

CHELT. DIRECTE

334,75          12,68

40,87

27,08

415,37

Cheltuieli indirecte         Io = 10,0000% x

To

41,54

Profi

t                          Po = 5,0000% x

(To+Io)

22,85

TOTAL

GENERAL pe categorie Vo = To+Io+Po

479,76

OFERTANT

OBIECTIV: 05 Actualiare preturi iunie 2020

LISTA cu cantitatile de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul: 01 PU

Categoria de lucrări: P 10 Asternere BAD22.4 la caros -1

ExecutantSS_______Obiectivi_________Obiti 1_______Cate P 10

Nr.

Capitoluldelucrari    U. M.

Cantitatea

Prețul unitar

Valoare

_______I 1011 1

crt.

Simbol Denumire resursa

a materiale b manopera

Observații

c utilaj

Corecții

d transport

Total(a+b+c+d)

SECȚIUNE TEHNICA

SECȚIUNE FINANCIARA

0

1                             2

3

4

5

Capitolul P05              Asternere BAD25 la carosabil (mp)

1

DB12B1        82 TONE

1,00000

0,55

0,55

9,38

9,38

STRAT

LEGAT BINDER DE CRIB EXEC LA CALD CU

AȘTERNE

32,56

32,56

RE MECANICA

0,00

0,00

42,49

42,49

2

2018325         TONE

1,00300

289,19

290,06

0,00

0,00

MIXTURA ASFALTICA TIP BAD22.4

0,00

0,00

0,00

0,00

289,19

290,06

3

TRA01A30      82 TONE

1,00300

0,00

0,00

0,00

0,00

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR/SEMIFABRICATELO

0,00

0,00

R CU

AUTOBASCULANTA PE DIST.= 30 KM.

$

27,00

27,08

27,00

27,08

IO1AL   P05          MP

1,00000

290,60

290,60

Asternere BAD25 la carosabil (mp)

9,38

9,38

32,56

32,56

27,08

27,08

359,63

359,63

Cheltuieli directe

290,60

9,38          32,56

27,08

359,63

Alte cheltuieli directe

Contrib asig munca

2,2500%

0,21

0,21

TOTAL CHELT. DIRECTE

290,60

9,59

32,56

27,08

359,84

Cheltuieli indirecte

Io = 10,0000% x To

35,98

Profit

Po = 5,0000% x (To+Io)

19,79

TOTAL GENERAL pe categorie

Vo = To+Io+Po

415,61

OFERTANT

OBIECTIV: 05 Actualiare preturi iunie 2020

LISTA cu cantitatile de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul: 01 PU

Categoria de lucrări: P I 1 Asternere BA31.5 la caros -1

ExeculcinlSȘ________ObieclivOî__________ObiO I________Cale P 11

ljaccitikiu1u           c/i/ici-i< r v j              uzui v i                  i

Nr. Capitoluldelucrari    U. M.

Cantitatea

Prețul unitar

Valoare

______I ron I

crt. Simbol.

Denumire resursa

a materiale b manopera

Observații

c utilaj

Corecții

d transport

Total(a+b+c+d)

SECȚIUNE TEHNICA

SECȚIUNE FINANCIARA

0                    1                       2

3

4

5

Capitolul P06              Asternere AB2 la

carosabil(mp)

1      DB14B1        82 TONE

1,00000

0,55

0,55

9,38

9,38

STRAT DE BAZA MIXTURI ASFALTICE EXEC LA CALD

cu

32,56

32,56

AȘTERN MECANICA

0,00

0,00

42,49

42,49

2      2800352          TONE

1,00300

304,64

305,55

0,00

0,00

MIXTURA ASFALTICA BA31.5

0,00

0,00

0,00

0,00

304,64

305,55

3      TRA01A30      82 TONE

1,00300

0,00

0,00

0,00

0,00

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO

0,00

0,00

R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.=  30 KM.

$

27,00

27,08

27,00

27,08

1 O l AL P06           MP

1,00000

306,10

306,10

Asternere AB2 la carosabil(mp)

9,38

9,38

32,56

32,56

27,08

27,08

375,12

375,12

Cheltuieli directe

306,10

9,38          32,56

27,08

375,12

Alte cheltuieli directe

Contrib asig munca           2,2500%

0,21

0,21

TOTAL CHELT. DIRECTE

306,10

9,59          32,56

27,08

375,33

Cheltuieli indirecte         Io = 10,0000% x

To

37,53

Profit                        Po = 5,0000% x

(To+Io)

20,64

TOTAL GENERAL pe categorie Vo = To+Io+Po

433,51

OFERTANT

OBIECTIV: 05 Actualiare preturi iunie 2020

LISTA cu cantitatile de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul: 01 PU

Categoria de lucrări: P 12 Asternere geocompozit - mp

Executantei_______Obiectivai_________ObiO 1_______Cate P12

Nr. Capitolul de lucrări     U. M.

Cantitatea

Prețul unitar

Valoare

111,111

crt. Simbol

a materiale

Denumire resursa

b manopera

Observații

c utilaj

Corecții

d transport

Total(a+b+c+d)

SECȚIUNE TEHNICA

SECȚIUNE FINANCIARA

0                    1                       2

3

4

5

Capitolul P07              Asternere geocompozit

antifisura

1      01003C1       02 MP

1,00000

3,50

3,50

0,46

0,46

AMORSARE STR.BAZA / ÎMBRAC.EXISTENTE CU EMULSIE CU

0,12

0,12

RUPERE RAPIDA PT. APLIC.GEOCOMPOZIT BISTEX,

1 STR.

0,00

0,00

4,07

4,07

2      01003D        02 MP

1,00000

0,00

0,00

0,02

0,02

GEOCOMPOZIT BISTEX, ANTIFISURA ARMARE, BARI

ERA CO

0,00

0,00

NTRA INFILTRAȚIILOR LA LUCRĂRI DE DRUMURI

0,00

JLOO

0,02

0,02

3      2020052         MP

1,10000

28,56

31,42

0,00

0,00

GEOCOMPOZIT

0,00

0,00

0,00

0,00

28,56

31,42

IUI AL   POT          MP

1,00000

34,91

34,91

Asternere geocompozit antifisura

0,48

0,48

0,12

0,12

0,00

0,00

35,51

35,51

Cheltuieli directe

34,91

0,48         0,12

0,00

35,51

Alte cheltuieli directe

Contrib asig munca           2,2500%

0,01

0,01

TOTAL CHELT. DIRECTE

34,91

0,49          0,12

0,00

35,52

Cheltuieli indirecte         Io = 10,0000% x

To

3,55

Profit                        Po = 5,0000% x

(To+Io)

1,95

TOTAL GENERAL pe categorie Vo = To+Io+Po

41,03

OFERTANT

OBIECTIV: 05 Actualiare preturi iunie 2020

LISTA cu cantitatile de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul: 01 PU

Categoria de lucrări: P 13 Asternere geotextil - mp

Executantei       Obiectivai         ObiO 1

Cate P13

I ron |

Nr.    Capitolul de lucrări

U. M. Cantitatea              Prețul unitar      Valoare

crt. Simbol.

a materiale

Denumire resursa

b manopera

Observații

c utilaj

Corecții

d transport

Total(a+b+c+d)

SECȚIUNE TEHNICA                          SECȚIUNE FINANCIARA

0                     l

2            3                                 4                    5

Capitolul P08

Asternere geotextil

1      DA19A1        82 MP

1,00000                      10,92

10,92

0,73

0,73

STRAT ANTICONTAMINATOR MATER TEXTIL NETESUT FILTR                                    0,00

0,00

SINTETIC PE AMPRIZA SAU PLATFORMA

DRUMULUI                                   ___________0,00

0,00

11,65

11,65

2      7323525          MP

1,10000                      24,99

27,49

0,00

0,00

GEOTEXTIL

0,00

0,00

0,00

0,00

24,99

27,49

IUI AL   P08          MP

1,00000                  301

38,41

Asternere geotextil

0,73

0,73

0,00

0,00

0,00

0,00

39,14

39,14

Cheltuieli directe

38,41        0,73        0,00        0,00

39,14

Alte cheltuieli directe

Contrib asig munca

2,2500%

0,02

0,02

TOTAL CHELT. DIRECTE

38,41

0,75

0,00        0,00       39,15

Cheltuieli indirecte

Io = 10,0000% x To

3,92

Profit

Po =  5,0000% x (To+Io)

2,15

TOTAL GENERAL pe categorie

Vo = To+Io+Po

45,22

OFERTANT

OBIECTIV: 05 Actualiare preturi iunie 2020

LISTA cu cantitatile de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul: 01 PU

Categoria de lucrări: P 14 Spargere beton - inc

Executantă      Obiectivi

Obi 01       Cate P 14

I ron I

Nr. Capitolul de lucrări     U. M. Cantitatea              Prețul unitar      Valoare

crt. bimboi.                                              a materiale

Denumireresursa                               B manopera

Observații

c utilaj

Corecții

d transport

Total(a+b+c+d)

SECȚIUNE TEHNICA                          SECȚIUNE FINANCIARA

0                         1

2  3     45

Capitolul

5      000001

TONE                 2,20000                       100,00

220,00

0,00

0,00

TAXA LA GROAPA

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

220,00

TOTAL

0,00000

220,00

0,00

0,00

OjOO

220,00

Capitolul P09

Spargere beton

1       DC04C1         82

M                   4,00000                       3,39

13,55

3,35

13,38

TAIEREA CU MAȘINA CU DISCURI

DIAMANTATE A ÎMBRĂCĂM                                  45,57

182,28

INTILOR DIN ASFALT 3-6 CM

0,00

0,00

52,30

209,21

2      DG06B1        82

M CUB               1,00000                       0,00

0,00

76,93

76,93

SPARG SI DESE BET CIM PE SUPRAF LIMIT PT POZARE                                       54,00

54,00

CABL COND POD GURI,SCURG IN

ALEI FUND DRUM                                _____________0,00

0,00

130,93

130,93

3      TRI1AA01C1   82

TONE               2,20000                      0,00

0,00

7,97

17,53

INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE SI MĂRUNTE, P                                     U,UU

0,00

RIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN

-AUTO CATEG.l        $                        _____________0,00

0,00

7,97

17,53

4      TRA01A20P    82

TONE               2,20000                      0,00

0,00

0,00

0,00

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU                                    0,00

0,00

AUTOBASCULANTA DIST.=20 KM

$                                    18,00

39,60

18,00

39,60

TOTAL P09

M CUB               1,00000                      13,55

13,55

Spargere beton

10/,84

107,84

236,28

236,28

39,60

39,60

397,26

397,26

Cheltuieli directe

233,55       107,84       236,28        39,60

617,26

Alte cheltuieli directe

Contrib asig munca 2,2500% 2,43 2,43 total chelt. directe 233,55 110,26 236,28 39,60 619,69 Cheltuieli indirecte Io - 10, 0000% x To 61,97 Profit Po = 5,0000% x (To+Io) 34,08

ExecutcmtSS

Obiectivi

Obi 01       Cate P 14

l ron ]

0

1

2            3

4                     5

TOTAL GENERAL

pe categorie

Vo = To+Io+Po

715,74

OFERTANT

OBIECTIV: 05 Actualiare preturi iunie 2020


LISTA


cu cantitatile de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul: 01 PU

Categoria de lucrări: P 15 Săpătură manuala - mc

Executantei ObiectivOî         ObiOl CateP 15                                                                                [ ron |

Nr. Capitoluldelucrari     U. M. Cantitatea

Prețul unitar

Valoare

crt. Simbol

a materiale

Denumire resursa

b manopera

Observații

c utilaj

Corecții

d transport

Total(a+b+c+d)

SECȚIUNE TEHNICA

SECȚIUNE FINANCIARA

0                    1                       2               3

4

5

Capitolul

3      RCSU09A      02 TONE              1,80000

0,04

0,06

22,99

41,38

TRASPORT CU MIJLOACE MANUALE CU ROABA PE PNEURI, 1

0,00

0,00

00M DISTANTA, 100-120KG ÎNCĂRCĂTURĂ

0,00

0,00

23,02

41,44

5      000001           TONE              1,80000

100,00

180,00

0,00

0,00

TAXA LA GROAPA

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

180,00

ro i AE                                       0,00000

“T80,06

41,38

0,00

0,00

221,44

Capitolul P10              Săpătură manuala

1      TSA01C1       82 M CUB               1,00000

0,00

0,00

33,00

33,00

SAP.MAN.IN SPATII ÎNTINSE IN PAM.CU UMID.NAT,ARUNC

0,00

0,00

■IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H<0,6M T.TARE

0,00

0,00

33,00

33,00

2      TRI1AA01C1    82 TONE                1,80000

0,00

0,00

7,97

14,34

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MĂRUNTE,P

0,00

0,00

RIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.l        $

0,00

0,00

7,97

14,34

4      TRA01A20P    82 TONE               1,80000

0,00

0,00

0,00

0,00

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU

0,00

0,00

AUTOBASCULANTA DIST.=20 KM                       $

18,00

32,40

18,00

32,40

TOTAL P10          M CUB             1,00000

0,00

0,00

Săpătură manuala

4/,34

47,34

0,00

0,00

32,40

32,40

79,74

79,74

Cheltuieli directe                                 180,06        88,72

0,00

32,40       301,18

Alte cheltuieli directe

Contrib asig munca           2,2500%                              2,00                                       2,00

4 on

nn 79

lOlAL CnELi. DIRLCIE

i OUjUD

JU j i tL

Cheltuieli indirecte

Io = 10,0000% x To

30,32

Profit

P fi — 5 0000% x (T fi + T n I

16 67

ExeculantSS

Obiectiv05

Oft/OI       CateP 15

l ron |

0

1

2            3

4                     5

TOTAL GENERAL

pe categorie

Vo = To+Io+Po

350,17

OFERTANT

OBIECTIV: 05 Actualiare preturi iunie 2020

LISTA

cu cantitatile de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul: 01 PU

Categoria de lucrări: P 16 Săpătură mecanizata - mc

ExecutantSS       Obiectiv 05         (%/01 CateP 16

Nr.    Capitolul de lucrări     U. M.

Cantitatea

Prețul unitar

Valoare

crt. Simbol.

Denumire resursa

a materiale b manopera

Observații

c utilaj

Corecții

d transport

Total(a+b+c+d)

SECȚIUNE TEHNICA

SECȚIUNE FINANCIARA

0                     1                        2

3

4

5

Capitolul

4      000001           TONE

1,80000

100,00

180,00

0,00

0,00

TAXA LA GROAPA

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

180,00

TOTAL

0,00000

180,00

0,00

0,00

0,00

180,00

Capitolul pil              Săpătură mecanizata

1      TSC02D1       82 SUTE MC

0,01000

0,00

0,00

0,00

0,00

SĂPĂTURĂ CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC

PAMINT

572,40

5,72

UMIDIT.NATUR DESC AUT.TER.CAT.2

0,00

0,00

572,40

5,72

2      TSC35B3       82 SUTE MC

0,01000

0,00

0,00

0,00

0,00

încarc, auto cu încarc. PE PNEURI CUPA 2,6-

3, 9 MC

4oa,ou

4,90

TEREN CATEG 2 LA DIST. < 10 M

0,00

0,00

489,60

4,90

3      TRA01A20P    82 TONE

1,80000

0,00

0,00

0,00

0,00

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU

0,00

0,00

AUTOBASCULANTA DIST.=20 KM

$

18,00

32,40

18,00

32,40

1 o 1 AL PÎÎ           m cub

1,00000

0,00

0,00

Săpătură mecanizata

0,00

0,00

10,62

10,62

32,40

32,40

43,02

43,02

Cheltuieli directe

180,00           0,00

10,62

32,40         223,02

Alte cheltuieli directe

Contrib asig munca           2,2500%

0,00

0,00

TOTAL CHELT. DIRECTE

180,00           0,00

10,62

32,40         223,02

Cheltuieli indirecte         Io = 10,0000%

x To

22,30

Profit                          Po = 5,0000% x

(To+Io)

12,27

LUI ZI

I 'oii |

0_______________L                2           3                             4                  5


Executantei


ObiectivOi


Ohi01


CateP 16


OFERTANT


OBIECTIV: 05 Actualiare preturi iunie 2020

LISTA cu cantitatile de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul: 01 PU

Categoria de lucrări: P 17 Pregătire pal drum - mp

Executantei_______Obiectivai_________ObiO\_______Cate P17

Nr. Capitoiuldelucrări     U. M.

Cantitatea

Prețul unitar

Valoare

I r»n I

crt. Simbol.

Denumire resursa

a materiale b manopera

Observații

c utilaj

Corecții

d transport

Total(a+b+c+d)

SECȚIUNE TEHNICA

SECȚIUNE FINANCIARA

0                     1                        2

3

4

5

Capitolul P12              Pregătire pat drum

1      TSE04A1       82 SUTE MP

0,01000

0,00

0,00

0,00

0,00

NIVELAREA SUPR.TEREN.SI PLATE.DE TERASM.EXEC

.CU BU

17,50

0,18

LDOZ.PE TRACT.65-80 CP IN TEREN CATEG.I SI 2

0,00

0,00

17,50

0,18

2      TSD14A1       82 M CUB

0,02500

8,33

0,21

0,00

0,00

UDAREA CU AUTOCIST.DE 5-8T CU DISP.DE STROP.

STR.

15,00

0,38

0,00

0,00

23,33

0,58

3      TSD08B1       82 SUTE MC

0,00250

0,00

0,00

68,74

0,17

COMPACT.CU UMPLUT.CU COMPACT.PE PNEURI.AUTOPROP.DE

697,20

1,74

10,1-16T IN STRAT.DE 15-25CM GROS IN PAM COEZIV

0,00

0,00

765,94

1,91

4      TRA05A05      82 TONE

0,02500

0,00

0,00

0,00

0,00

TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU

AUTOVE

0,00

0,00

HIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC)PE DIST.DE

5 KM.$

6,00

0,15

6,00

0,15

1'0 1 AL P12            M CUB

1,00000

0,21

0,21

Pregătire pat drum

0,17

0,17

2,29

2,29

0,15

0,15

2,82

2,82

Cheltuieli directe

0,21         0,17

2,29

0,15

2,82

Alte cheltuieli directe

Contrib asig munca           2,2500%

0,00

0,00

TOTAL CHELT. DIRECTE

0,21         0,18

2,29

0,15

2,83

Cheltuieli indirecte         Io = 10,0000% x

To

0,28

Profit                        Po = 5,0000% x

(To+Io)

0,16

TOTAL GENERAL pe categorie Vo = To+Io+Po

3,27

OFERTANT

OBIECTIV: 05 Actualiare preturi iunie 2020

LISTA

cu cantitatile de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul: 01 PU

Categoria de lucrări: P 18 Strat de balast carosabil - mc

Executantă       Obiecliv05         <96/01

Cate 1

>18

Nr. Capitolul delucrari

U. M.

Cantitatea              Prețul unitar      Valoare

crt. Simbol.

Denumire resursa

a materiale b manopera

Observații

c utilaj

Corecții

d transport

Total(a+b+c+d)

SECȚIUNE TEHNICA

SECȚIUNE FINANCIARA

0                       1

2

3                               4

5

Capitolul

3      TRA01A40      82 TONE

2,10000                      0,00

0,00

0,00

0,00

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

SEMI FABRICATELO                                     0,00

0,00

R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 40 KM.

$                          ____________36,00

75,60

36,00

75,60

TOTAL

0,00000

0,00

0,00

0,00

75,60

75,60

Capitolul pi3

As

ternere strat de balast la carosabil (gr 20 cm)

1      DA06B1        82 M CUB

1,00000                     194,14

194,14

8,39

8,39

STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC

REZIST FILTRANT                                  41,07

41,07

IZOLAT AERISIRE SI ANTICAP CU ASTER MEC BALAST                                          0,00

0,00

243,60

243,60

2      TRA05A05      82 TONE

0,23200                       0,00

0,00

0,00

0,00

TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMI FABRICATE CU

AUTOVE                                   0,00

0,00

HIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC)PE

DIST.DE

5 KM.S                                       6,00

1,39

6,00

1,39

IO1AL   P13          MP

1,00000                     194,14

194,14

Asternere strat de balast la carosabil

(gr 20 cm)                                8,39

8,39

41,07

41,07

1,39

1,39

244,99

244,99

Cheltuieli directe

194,14           8,39          41,07          76,99

320,59

Alte cheltuieli directe

Contrib asig munca

2,2500%

0,19

0,19

TOTAL CHELT. DIRECTE

194,14

8,58

41,07

76,99

320,78

Cheltuieli indirecte

Io = 10,0000% x To

32,08

Profit

Po = 5,0000% x (To+Io)

17,64

TOTAL GENERAL pe categorie

Vo = To+Io+Po

370,50

OFERTANT

OBIECTIV: 05 Actualiare preturi iunie 2020

LISTA cu cantitatile de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul: 01 PU

Categoria de lucrări: P 19 Asternere nisip caros - inc

ExecutantSi_______Obiectivai_________ObiO\_______Cate P 19

Nr. Capitolul de lucrări     U. M. Cantitatea              P

crt. Simbol.                                                a

Denumireresursa                                b

Observații                                           c

Corecții                                                d

T

| ron |

retul unitar      Valoare

materiale i manopera utilaj transport otal(a+b+c+d)

SECȚIUNE TEHNICA

SECȚIUNE FINANCIARA

0    12   3        4    5

Capitolul

3      TRA01A40      82 TONE                1,97000                       0,00               0,00

0,00                 0,00

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO                                   0,00                0,00

R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 4 0 KM.             $                        ____________36,00 ______________70,92

36,00                70,92

TOTAL                                    0,00000                                      0,00

0,00

0,00

 • 70,92

 • 70,92

Capitolul P15               Asternere nisip la carosabil

1      DA06A2        82 M CUB

1,00000

232,67

232,67

26,26

26,26

STRAT AGREG NAT(NISIP)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL-

30,99

30,99

TRANT IZOL AERISIRE ANTICAR CU ASTERNERE MANUALA

0,00

0,00

289,92

289,92

2      TRA05A05      82 TONE

0,23200

0,00

0,00

0,00

0,00

TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMI FABRICATE CU

AUTOVE

0,00

0,00

HIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON. ETC)PE DIST.DE

5 KM.$

6,00

1,39

6,00

1,39

IO 1 AL P15           MP

1,00000

232,67

232,67

Asternere nisip la carosabil

26,26

26,26

30,99

30,99

1,39

1,39

291,31

291,31

Cheltuieli directe

232,67

26,26

30,99

72,31

362,23

Alte cheltuieli directe

Contrib asig munca           2,2500%

0,59

0,59

TOTAL CHELT. DIRECTE

232,67

26,85

30,99

72,31

362,82

Cheltuieli indirecte         Io = 10,0000% x

To

36,28

Profit                        Po = 5,0000% x

(To+Io)

19,96

TOTAL GENERAL pe categorie Vo = To+Io+Po

419,06

OFERTANT

OBIECTIV: 05 Actualiare preturi iunie 2020

LISTA cu cantitatile de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul: 01 PU

Categoria de lucrări: P 20 Piatra sparta carosabil - mc

Executantei_______Obiectivai_________O bit) I_______Cate P20

Nr. Capitolul de lucrări     U. M.

Cantitatea

Prețul unitar

Valoare

-----1 mn |

crt. Simbol

a materiale

Denumire resursa

b manopera

Observații

c utilaj

Corecții

d transport

Total(a+b+c+d)

SECȚIUNE TEHNICA

I        SECȚIUNE FINANCIARA

0                     1                         2

3

4

5

Capitolul

3      TRA01A40      82 TONE

2,14000

0,00

0,00

0,00

0,00

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO

0,00

0,00

R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 40 KM.

$

36,00

77,04

36,00

77,04

TOTAL

0,00000

0,00

0,00

0,00

77,04

77,04

Capitolul P16              Asternere piatra

sparta la carosabil (gr.20cm)

1      DA12B1        82 M CUB

1,00000

244,92

244,92

13,66

13,66

STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE

b/,b'i

57,51

MECANICA EXEC CU IMPANARE FARA INNOROIRE

0,00

0,00

316,09

316,09

2      TRA05A05      82 TONE

0,03000

0,00

0,00

0,00

0,00

TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMI FABRICATE CU

AUTOVE

0,00

0,00

HIC. SPECIALE (CISTERNA,BETON.ETC)PE DIST.DE

5 KM. $

6,00

0,18

6,00

0,18

TOTAL P16         MP

1,00000

244,92

244,92

Asternere piatra sparta la carosabil (g

r.20cm)

13,66

13,66

57,51

57,51

0,18

0,18

316,27

316,27

Cheltuieli directe

244,92

13,66         57,51

77,22

393,31

Alte cheltuieli directe

Contrib asig munca           2,2500%

0,31

0,31

TOTAL CHELT. DIRECTE

244,92

13,96         57,51

77,22

393,62

Cheltuieli indirecte         Io = 10,0000% x

To

39,36

Profit                          Po = 5,0000% x

(To+Io)

21,65

TOTAL GENERAL pe categorie Vo = To+Io+Po

454,63

OFERTANT

OBIECTIV: 05 Actualiare preturi iunie 2020

LISTA cu cantitatile de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul: 01 PU

Categoria de lucrări: P 2 I Strat balast stabilizat - mc

Executantei_______Obiectivai_________ObiO I_______Cate P21

Nr.

Capitolul de lucrări     U. M.

Cantitatea

Prețul unitar

Valoare

crt.

Simbol.

a materiale

Denumire resursa Observații

b manopera c utilaj

Corecții

d transport

Total(a+b+c+d)

SECȚIUNE TEHNICA

ZT

SECȚIUNE FINANCIARA

0

1                        2

3

4

5

Capitolul P19              Asternere strat balast

stabilizat la carosab

10cm

1

DA10B1        82 M CUB

1,00000

1,25

1,25

9,13

9,13

STRAT

RUTIER MATER GRAN ȘTAB CU CIMENT SAU

VAR SI

47,47

47,47

ZGURA

PRIN MET AMES IN STATII FIXE AST MEC

0,00

0,00

57,85

57,85

2

2200378          M CUB

1,00300

531,45

533,04

0,00

0,00

BALAST STABILIZAT CU 6% CIMENT

0,00

0,00

0,00

0,00

531,45

533,04

3

TRA05A05      82 TONE

0,15000

0,00

0,00

0,00

0,00

TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMI FABRICATE CU

AUTOVE

0,00

0,00

HIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC)PE DIST.DE

5 KM.S

6,00

0,90

6,00

0,90

4

TRA01A30      82 TONE

2,01000

0,00

0,00

0,00

0,00

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO

0,00

0,00

R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 30 KM.

$

27,00

54,27

27,00

54,27

IO I

AT pT9          MP

1,00000

534,29

534,29

Asternere strat balast stabilizat la carosab lOcm

9,13

9,13

47,47

47,47

55,17

55,17

646,06

646,06

Cheltuieli directe

534,29

9,13          47,47

55,17         646,06

Alte cheltuieli directe

Cont

rib asig munca           2,2500%

0,21

0,21

TOTAL

CHELT. DIRECTE

534,29

9,33          47,47

55,17         646,27

Cheltu

ieli indirecte         Io = 10,0000%

x To

64,63

Profit

Po = 5,0000% x

(To+Io)

35,54

TOTAL

GENERAL pe categorie Vo = To+Io+Po

746,44

OFERTANT

OBIECTIV: 05 Actualiare preturi iunie 2020

LISTA cu cantitatile de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul: 01 PU

Categoria de lucrări: P 22 Turnare beton C8/10 - mc

Executantei________Obiectivai__________()bii}\________Cate P22

Nr. Capitolul de lucrări     U. M.

Cantitatea

Prețul unitar

Valoare

_____I ron I

crt. Simbol.

a materiale

Denumire resursa Observații

bl manopera c utilaj

Corecții

d transport

Total(a+b+c+d)

SECȚIUNE TEHNICA

SECȚIUNE FINANCIARA

0                    1                       2

3

4

5

1      DA14A1        82 M CUB

1,00000

44,62

44,62

70,38

70,38

FUNDAȚIE BETON CIMENT LA STRĂZI ALEI SI PLATFORME

ia,iz

18,12

CAROSABILE

0,00

0,00

133,12

133,12

2      1204              M CUB

1,00800

285,60

287,88

0,00

0,00

BETON DE CIMENT C8/10

0,00

0,00

0,00

0,00

285,60

287,88

3      TRA06A30      82 TONE

2,22000

0,00

0,00

0,00

0,00

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI

CU AUTO

0,00

0,00

BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=30 KM

$

63,00

139,86

63,00

139,86

4      TRA05A05      82 TONE

0,31500

0,00

0,00

0,00

0,00

TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMI FABRICATE CU

AUTOVE

0,00

0,00

HIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC)PE DIST.DE

5 KM.$

6,00

1,89

6,00

1,89

Cheltuieli directe

332,51         70,38

18,12

141,75

562,76

Alte cheltuieli directe

Contrib asig munca           2,2500%

1,58

1,58

TOTAL CHELT. DIRECTE

332,51         71,97

18,12

141,75

564,34

Cheltuieli indirecte         Io = 10,0000%

x To

56,43

Profit                          Po = 5,0000% x

(To+Io)

31,04

TOTAL GENERAL pe categorie Vo = To+Io-TPo

651,81

OFERTANT

OBIECTIV: 05 Actualiare preturi iunie 2020

LISTA cu cantitatile de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul: 01 PU

Categoria de lucrări: P 23 Turnare beton CI2/15 - inc

Executantei_______Obiect iv05_________ObiO I_______Cate 1*23

Nr. Capitolul de lucrări     U. M.

Cantitatea

Prețul unitar

Valoare

I ron |

crt. Simbol.

a materiale

Denumire resursa Observații

b manopera c utilai

Corecții

d transport

Total(a+b+c+d)

SECȚIUNE TEHNICA

SECȚIUNE FINANCIARA

0                     1                        2

3

4

5

1      DA14A1        82 M CUB

1,00000

44,62

44,62

70,38

70,38

FUNDAȚIE BETON CIMENT LA STRĂZI ALEI SI PLATFORME

18,12

18,12

CAROSABILE

0,00

0,00

133,12

133,12

2      2100911          M CUB

1,00800

303,45

305,88

0,00

0,00

BETON MARFA CLASA C15/12 (BC15/B200)

0,00

0,00

0,00

0,00

303,45

305,88

3      TRA06A30      82 TONE

2,22000

0,00

0,00

0,00

0,00

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI

CU AUTO

0,00

0,00

BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=30 KM

$

63,00

139,86

63,00

139,86

4      TRA05A05      82 TONE

0,31500

0,00

0,00

0,00

0,00

TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMI FABRICATE CU

AUTOVE

0,00

0,00

HIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC)PE DIST.DE

5 KM. $

6,00

1,89

6,00

1,89

Cheltuieli directe

350,50         70,38

18,12

141,75

580,75

Alte cheltuieli directe

Contrib asig munca           2,2500%

1,58

1,58

TOTAL CHELT. DIRECTE

350,50         71,97

18,12

141,75

582,33

Cheltuieli indirecte         Io = 10,0000%

X To

58,23

Profit                          Po = 5,0000% x

(To+Io)

32,03

TOTAL GENERAL pe categorie Vo = To+Io+Po

672,60

OFERTANT

OBIECTIV: 05 Actualiare preturi iunie 2020

LISTA cu cantitatile de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul: 01 PU

Categoria de lucrări: P 24 Turnare beton C16/20 - mc

Executantei_______Obiectivai_________ObiO I_______Cate P24

Nr.    Capitolul de lucrări     U. M.

Cantitatea

Prețul unitar

Valoare

I ron |

crt. Simbol.

Denumire resursa

a materiale b manopera

Observații

c utilaj

Corecții

d transport

Total(a+b+c+d)

SECȚIUNE TEHNICA

SECȚIUNE FINANCIARA

0                     1                        2

3

4

5

1      DA14A1        82 M CUB

1,00000

44,62

44,62

70,38

70,38

FUNDAȚIE BETON CIMENT LA STRĂZI ALEI SI PLATFORME

18,12

18,12

CAROSABILE

0,00

0,00

133,12

133,12

2      2100912          M CUB

1,00800

309,40

311,88

0,00

0,00

BETON MARFA CLASA C20/16 (BC20/B250)

0,00

0,00

0,00

0,00

309,40

311,88

3      TRA06A30      82 TONE

2,22000

0,00

0,00

0,00

0,00

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI

CU AUTO

0,00

0,00

BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=30 KM

$

63,00

139,86

63,00

139,86

4      TRA05A05      82 TONE

0,31500

0,00

0,00

0,00

0,00

TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU

AUTOVE

0,00

0,00

HIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC)PE DIST.DE

5 KM. $

6,00

1,89

6,00

1,89

Cheltuieli directe

356,50         70,38

18,12

141,75

586,75

Alte cheltuieli directe

Contrib asig munca           2,2500%

1,58

1,58

TOTAL CHELT. DIRECTE

356,50         71,97

18,12

141,75

588,33

Cheltuieli indirecte         Io = 10,0000%

x To

58,83

Profit                        Po = 5,0000% x

(To+Io)

32,36

TOTAL GENERAL pe categorie Vo = To+Io+Po

679,52

OFERTANT

OBIECTIV: 05 Actualiare preturi iunie 2020

LISTA cu cantitatile de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul: 01 PU

Categoria de lucrări: P 25 Turnare beton C20/25 - mc

Executantei       Obiectivai         ObiO\       Cate P25

I ron |

Nr. Capitolul de lucrări     U. M. Cantitatea              Prețul unitar      Valoare

crt. Simbol.                                              a materiale

Denumireresursa                               b manopera

Observații                                             c utilaj

Corecții                                              d transport

Total(a+b+c+d)

SECȚIUNE TEHNICA                          SECȚIUNE FINANCIARA

0    12   3        4    5

1      DA14A1        82 M CUB               1,00000                      44,62

44,62

70,38

70,38

FUNDAȚIE BETON CIMENT LA STRĂZI ALEI SI PLATFORME                                      IO, IZ

18,12

CAROSABILE                                                               ____________0,00

0,00

133,12

133,12

2      2100986          M CUB              1,00800                    325,00

327,60

0,00

0,00

BETON CLASA C20/25                                                                       0,00

0,00

0,00

0,00

325,00

327,60

3      TRA06A30      82 TONE                2,22000                       0,00

0,00

0,00

0,00

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO                                   0,00

0,00

BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=30 KM                  $                                    63,00

139,86

63,00

139,86

4      TRA05A05      82 TONE                0,31500                       0,00

0,00

0,00

0,00

TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVE                                   0,00

0,00

HIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC)PE DIST.DE 5 KM.$                                       6,00

1,89

6,00

1,89

Cheltuieli directe                                   372,22         70,38         18,12        141,75

602,47

Alte cheltuieli directe

Contrib asig munca

2,2500%

1,58

1,58

TOTAL CHELT. DIRECTE

372,22

71,97

18,12        141,75       604,06

Cheltuieli indirecte

Io = 10,0000% X To

60,41

Profit

Po = 5,0000% x (To+Io)

33,22

TOTAL GENERAL pe categorie

Vo = To+Io+Po

697,68

OFERTANT

OBIECTIV: 05 Actualiare preturi iunie 2020

LISTA cu cantîtatile de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul: 01 PU

Categoria de lucrări: P 26 Montare armaturi -1

ExecutgntSi_______Obiectivai_________ObiO I_______Cale P26

Nr. Capitoluldelucrari    U. M.

Cantitatea

Prețul unitar

| ron |

Valoare

crt. Simbol.

a materiale

Denumire resursa

b manopera

Observații

c utilaj

Corecții

d transport

Total(a+b+c+d)

SECȚIUNE TEHNICA

SECȚIUNE FINANCIARA

0                     1                        2

3

4

5

1      PD01A1        82 KG

1000,00000

0,15

153,00

0,50

497,98

MONT.ARMATURI PT.BETON ARMAT IN FUND.RADIERE

ELEV.

u,uu

0,00

INFRASTR.SUPRASTR.POD GRINZI DREPTE,CADRE ETC.

0,00

0,00

0,65

650,98

2      2006554          KG

1100,00000

5,20

5720,00

0,00

0,00

ARMATURA BST

0,00

0,00

0,00

0,00

5,20

5720,00

3      TRA04A15      82 TONE

1,10000

0,00

0,00

0,00

0,00

TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE

0,00

0,00

CU REMORCI TREILER SUB 20T PE DIS.15 KM.*

$

13,50

14,85

13,50

14,85

Cheltuieli directe

5.873,00         497,98

0,00

14,85       6.385,83

Alte cheltuieli directe

Contrib asig munca           2,2500%

11,20

11,20

TOTAL CHELT. DIRECTE

5.873,00         509,18

0,00

14,85       6.397,03

Cheltuieli indirecte         Io = 10,0000% x

To

639,70

Profit                        Po = 5,0000% x

(To+Io)

351,84

TOTAL GENERAL pe categorie Vo = To+Io+Po

7.388,57

OFERTANT

OBIECTIV: 05 Actualiare preturi iunie 2020

LISTA cu cantitatile de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul: 01 PU

Categoria de lucrări: P 27 Plasa sudata -1

Executantă      Obiectivi

<96/01       Cate P27

__________________1 roii 1

Nr.    Capitolul de lucrări     U. M. Cantitatea              Prețul unitar      Valoare

crt. Simbol.

a) materiale

uenumireresursa                                t>) manopera

Observații

c) utilaj

Corecții

SECȚIUNE TEHNICA                          SECȚIUNE FINANCIARA

0                       1

2           3                               4

5

1      CC02F11       82

KG                1000,00000                        14,35

14346,88

0,71

705,56

MONT ARMAT LA CONSTR H<35M DIN PLASE CU OCHIURI 10                                     0,00

0,00

0X100 CU DISTANTIERI PLASTIC

0,00

0,00

15,05

15052,44

2      TRA04A15      82

TONE                 1,01000                         0,00

0,00

0,00

0,00

TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE                                     0,00

0,00

CU REMORCI TREILER SUB 20T

PE DIS.15 KM.*       $                        ____________13,50

13,64

13,50

13,64

Cheltuieli directe

14.346,88      705,56         0,00        13,64

15.066,08

Alte cheltuieli directe

Contrib asig munca

2,2500%                               15,88

15,88

TOTAL CHELT. DIRECTE

14.346,88       721,44          0,00        1 3,64

15.081,95

Cheltuieli indirecte

Io = 10,0000% X To

1.508,20

Profit

Po = 5,0000% x (To+Io)

829,51

TOTAL GENERAL pe categorie

Vo = To+Io+Po

17.419,65

OFERTANT

OBIECTIV: 05 Actualiare preturi iunie 2020

LISTA cu cantitatile de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul: 01 PU

Categoria de lucrări: P 28 Turnare BcR 3.5 20 - mc

Executantei_______Obiectivai_________ObiO I_______Cale P28

Nr. Capitolul de lucrări     U. M.

Cantitatea

Prețul unitar

Valoare

_______I 1011 1

crt. Simbol.

a materiale

Denumire resursa

b manopera

Observații

c utilaj

Corecții

d transport

Total(a+b+c+d)

SECȚIUNE TEHNICA

SECȚIUNE FINANCIARA

0                     1                        2

3

4

5

Capitolul

2      2700601          M CUB

1,00800

395,08

398,24

0,00

0,00

BETON DE CIMENT BCR3.5

0,00

0,00

0,00

0,00

395,08

398,24

TOTAL

0,00000

398,24

0,00

0,00

0,00

398,24

Capitolul P22              Turnare strat din

beton pentru platforme, parcari

1      DA14A1        82 M CUB

1,00000

44,62

44,62

70,38

70,38

FUNDAȚIE BETON CIMENT LA STRĂZI ALEI SI PLATFORME

18,12

18,12

CAROSABILE

0,00

0,00

133,12

133,12

3      TRA05A05      82 TONE

0,31500

0,00

0,00

0,00

0,00

TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMI FABRICATE CU

AUTOVE

0,00

0,00

HIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC)PE DIST.DE

5 KM.$

6,00

1,89

6,00

1,89

4      TRA06A30      82 TONE

2,22000

0,00

0,00

0,00

0,00

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI

CU AUTO

0,00

0,00

BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=30 KM

$

63,00

139,86

63,00

139,86

IOT AL   P22          MP

1,00000

44,62

44,62

Turnare strat din beton pentru platforme, parcari

70,38

70,38

18,12

18,11

141,75

141,75

274,87

274,87

Cheltuieli directe

442,86

70,38         18,12

141,75

673,11

Alte cheltuieli directe

Contrib asig munca           2,2500%

1,58

1,58

TOTAL CHELT. DIRECTE

442,86

71,97         18,12

141,75

674,70

Cheltuieli indirecte         Io = 10,0000%

x To

67,47

Profit                        Po = 5,0000% x

(To+Io)

37,11

TOTAL GENERAT, op r.atpnnri p   Vo_s_Tni-Tn + Po

77Q 77

________________________________________________l____________________________________________ ______________________________________________________________ * '

ExecutantSS_______Obiectivai__________ObiO\_______CateP 28

~O               i                 2           3

OFERTANT


Formular F3 ____________________________[ i on 1

5


OBIEC TIV: 05 Actualiare preturi iunie 2020


LISTA


cu cantitatile de lucrări pe categorii de lucrări

roii

Obiectul: Ol PU

Categoria de lucrări: P 29 Colniatare fisuri crăpături - m

Executantei Obiectivai        ObiOl CateP29

Nr. Capitolul de lucrări     U. M.

Cantitatea

Prețul unitar

Valoare

crt. Simbol

a materiale

Denumire resursa Observații

b manopera c utilaj

Corecții

d transport

Total(a+b+c+d)

SECȚIUNE TEHNICA

SECȚIUNE FINANCIARA

0                     1                        2

3

4

5

Capitolul P23              Colmatare fisuri si crăpături

1      DC04B1        82 M

1,00000

3,55

3,55

6,69

6,69

TAIEREA CU MAS.CU DISC DIAMANT ROST CONTRACȚIE SI

91,14

91,14

DILATATIE BETON UZURA LA DRUMURI

0,00

0,00

101,38

101,38

2      RPDB13A       99 M

1,00000

16,74

16,74

2,28

2,28

ÎNTREȚINERE ROSTURII /COLMATARE CRĂPĂTURI CU

MAS TI

1,76

1,76

C BITUMINOS, LA IMBRACAMINTI CU LIANȚI HIDRAULICI

0,00

0,00

asimilat

20,78

20,78

3      AUT6703          ORE

0,00100

0,00

0,00

0,00

0,00

MAȘINA DE CURATAT CU ÎNALTA PRESIUNE

250,00

0,25

0,00

0,00

250,00

0,25

4       78                 ORE

0,10000

0,00

0,00

22,76

2,28

MUNCITOR DESERVIRE

0,00

0,00

0,00

0,00

22,76

2,28

5      0002506         ORE

0,00100

0,00

0,00

0,00

0,00

MOTOCOMPRESOR DE AER,MOBIL,JOASA PREȘ.,DEBIT

2-3,9

75,00

0,08

MC/MIN

0,00

OjOO

75,00

0,08

TOTAL P23         M

1,00000

20,29

20,29

Colmatare fisuri si crăpături

11,24

11,24

93,23

93,23

0,00

0,00

124,76

124,76

Cheltuieli directe

20,29         11,24

93,23

0,00        124,76

Alte cheltuieli directe

Contrib asig munca           2,2500%

0,25

0,25

TOTAL CHELT. DIRECTE

20,29         11,50

93,23

0,00        125,02

Cheltuieli indirecte         Io = 10,0000% x

To

12,50

Profit                        Po = 5,0000% x

To+Io)

6,88

144,39

TOTAL GENERAL pe categorie Vo = To+Io+Po

________________I ron 1 o 1 2              3                                     4                       5

OFERTANT

OBIECTIV: 05 Actualiare preturi iunie 2020


LISTA


cu cantitatile de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul: 01 PU

[ ron |

Categoria de lucrări: P 30 Demontare borduri mari - m

Executantei Obiectivai         ObiO\ CateP 30

Nr.

Capitolul de lucrări

U.M.

Cantitatea

Prețul unitar

Valoare

crt.

Simbol Denumire resursa

a

materiale manopera

Corecții


dj transport Total(a+b+c+d)

SECȚIUNE TEHNICA

SECȚIUNE FINANCIARA

0                       1

2

3

4

5

Capitolul

4      000001

TONE

0,10000

100,00

10,00

0,00

0,00

TAXA LA GROAPA

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

10,00

TOTAL

0,00000

10,00

0,00

0,00

OjOO

10,00

Capitolul

P26

Demontare borduri mari

1      DG04B1

82 M

1,00000

0,00

0,00

7,40

7,40

DESFACEREA DE BORDURI

DE PIATRA SAU DE BETON ORICE

0,00

0,00

DIMENSIUNE AȘEZATA PE

BETON

0,00

0,00

7,40

7,40

2      TRI1AA01C1

82 TONE

0,10000

0,00

0,00

7,97

0,80

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI

MĂRUNTE,P

0,00

0,00

RIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.

1 $

0,00

0,00

7,97

0,80

3      TRA01A20P

82 TONE

0,10000

0,00

0,00

0,00

0,00

TRANSPORTUL RUTIER AL

PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU

0,00

0,00

AUTOBASCULANTA DIST.=

20 KM

$

18,00

1,80

18,00

1,80

TOTAL P26

M

1,00000

0,00

0,00

Demontare borduri mari

8,19

8,19

0,00

0,00

1,80

1,80

9,99

9,99

Cheltuieli directe

10,00

8,19         0,00

1,80          19,99

Alte cheltuieli directe

Contrib asig munca

2,2500%

0,18

0,18

TOTAL CHELT. DIRECTE

10,00

8,38

0,00

1,80

20,18

Cheltuieli indirecte

Io = 10,0000% x To

2,02

Profit

Po = 5,0000% x (To+Io)

1,11

TOTAL GENERAL pe categorie

Vo = To+Io+Po

23,31

0 I 2               3                                       4                        5

OFERTANT

OBIECTIV: 05 Actualiare preturi iunie 2020


LISTA


cu cantitatile de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul: 01 PU

Categoria de lucrări: P 3 I Montare borduri mari noi - m

Executantă ObieclivOî        06/01 Ca/eP3l                                                                            r ron

Nr. Capitolul de lucrări     U. M.

Cantitatea

Prețul unitar

Valoare

crt. Simbol.

a materiale

Denumire resursa

b manopera

Observații

c utilaj

Corecții

d transport

Total(a+b+c+d)

SECȚIUNE TEHNICA

SECȚIUNE FINANCIARA

0                     1                        2

3

4

5

Capitolul P27              Montare borduri mari

noi

1       DE 10 Al         82 M

1,00000

41,80

41,80

26,87

26,87

BORDURI PREFABRICATE DIN BETON PT TROTUARE

20 X 25

0,00

0,00

CM,PE FUNDAȚIE DIN BETON 30 X 15 CM

0,00

0,00

68,67

68,67

2      2100910          M CUB

0,04500

285,60

12,85

0,00

0,00

BETON MARFA CLASA C10/8 (BC10/B150)

0,00

0,00

0,00

0,00

285,60

12,85

3      TRA01A20      82 TONE

0,12000

0,00

0,00

0,00

0,00

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO

0,00

0,00

R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 20 KM.

$

18,00

2,16

18,00

2,16

4      TRI1AC03B1   82 TONE

0,12000

0,00

0,00

10,24

1,23

ÎNCĂRCARE MAT.GR.C-AMBALATE, 50-100KG DEPLAS

.PRIN P

0,00

0,00

URTARE PINA LA 10M,AȘEZARE RAMPA-VAGON CATEG,1*  $

0,00

0,00

10,24

1,23

5      TRI1AC13D3   82 TONE

0,12000

0,00

0,00

5,69

0,68

DESCĂRCARE MAT.GR.C-AMBALATE,10-50 KG DEPLAS.PRIN

0,00

0,00

PURTARE PINA LA 10M,ARUNC.AUTO-RAMPA,TEREN

CTG.3 $

0,00

0,00

5,69

0,68

6      TRA06A30      82 TONE

0,11000

0,00

0,00

0,00

0,00

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI

CU AUTO

0,00

0,00

BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=30 KM

$

63,00

6,93

63,00

6,93

LOIAL P27          M

1,00000

54,65

54,65

Montare borduri mari noi

28,78

28,78

0,00

0,00

9,09

9,09

92,52

92,52

Cheltuieli directe

54,65

28,78        0,00

9,09

92,52

Alte cheltuieli directe

Contrib asiq munca           2,2500%

0,65

0,65

TOTAL CHELT. DIRECTE

54,65

29,43          0,00

9,09

93,17

Cheltuieli indirecte

Io

= 10,0000% x

To

9,32

Profit

Po

= 5,0000% x

(To+Io)

5,12

total GENERAL/ pe categorie

vo

= TO+IO+PO

IU/, bl

Formular F3

ExecutantS5 Obiectivai Ohift\Cate P 31                 [ ron |

0    12   3        4    5

OFERTANT

OBIECTIV: 05 Actualiare preturi iunie 2020


LISTA


cu cantitatile de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul: 01 PU

Categoria de lucrări: P 32 Montare bord mari recup - m

Executantei Obiectivai         ObiO\ CateP 32                                                                                [ ron ]

Nr.    Capitolul delucrari     U. M.

Cantitatea

Prețul unitar

Valoare

crt. Simbol.

Denumire resursa

a materiale b manopera

Observații

c utilaj

Corecții

d transport

Total(a+b+c+d)

SECȚIUNE TEHNICA

SECȚIUNE FINANCIARA

0                     1                        2

3

4

5

Capitolul P28              Montare borduri mari recuperat

1      DE10A1        82 M

1,00000

5,92

5,92

26,87

26,87

BORDURI PREFABRICATE DIN BETON PT TROTUARE

20 X 25

0,00

0,00

CM,PE FUNDAȚIE DIN BETON 30 X 15 CM

0,00

0,00

32,79

32,79

2      2100910          M CUB

0,04500

285,60

12,85

0,00

0,00

BETON MARFA CLASA C10/8 (BC10/B150)

0,00

0,00

0,00

0100

285,60

12,85

3      TRA01A15      82 TONE

0,12000

0,00

0,00

0,00

0,00

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO

0,00

0,00

R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 15 KM.

$

13,50

1,62

13,50

1,62

4      TRI1AC03B1   82 TONE

0,12000

0,00

0,00

10,24

1,23

ÎNCĂRCARE MAT.GR.C-AMBALATE, 50-100KG DEPLAS

.PRIN P

0,00

0,00

URTARE PINA LA 10M,AȘEZARE RAMPA-VAGON CATEG,1* $

0,00

0,00

10,24

1,23

5      TRI1AC13D3   82 TONE

0,12000

0,00

0,00

5,69

0,68

DESCĂRCARE MAT.GR.C-AMBALATE,10-50 KG DEPLAS.PRIN

0,00

0,00

PURTARE PINA LA 10M,ARUNC.AUTO-RAMPA,TEREN

CTG.3 $

0,00

0,00

5,69

0,68

6      TRA06A30      82 TONE

0,11000

0,00

0,00

0,00

0,00

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI

CU AUTO

0,00

0,00

BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=30 KM

$

63,00

6,93

63,00

6,93

10 l AL    R28            M

1,00000

18,77

18,77

Montare borduri mari recuperat

28,78

28,78

0,00

0,00

8,55

8,55

56,10

56,10

Cheltuieli directe

18,77        28,78

0,00

8,55         56,10

Alte cheltuieli directe

Contrib asig munca           2,2500%

0,65

0,65

TOTAL CHELT. DIRECTE

18,77         29,43

0,00

8,55         56,75

Cheltuieli indirecte

IO =

10,UUUU% X

TO

5,b7

Profit

Po =

5,0000% x

(To+Io)

3,12

TOTAL GENERAL pe categorie

vo =

To+To+Po

65,54

0              1                2          3             ~           4                 5

OFERTANT

OBIECTIV: 05 Actualiare preturiiunie 2020

LISTA

cu cantitatile de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul: 01 PU

Categoria de lucrări: P 33 Demontare borduri mici - m

ExecutcintSS Obiectivi        ObiO\ CateP 33                                                                           [ion]

Nr. Capitoluldelucrari     U. M.

Cantitatea

Prețul unitar

Valoare

crt. Simbol.

Denumire resursa

a materiale b manopera

Observații

c utilaj

Corecții

d transport

Total(a+b+c+d)

SECȚIUNE TEHNICA

SECȚIUNE FINANCIARA

0                     1                        2

3

4

5

Capitolul

4      000001           TONE

0,10000

100,00

10,00

0,00

0,00

TAXA LA GROAPA

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

10,00

TOTAL

0,00000

10,00

0,00

0,00

OiOO

10,00

Capitolul P29              Demontare borduri

mici

1      DG04A1        82 M

1,00000

0,00

0,00

3,39

3,39

DESFACEREA DE BORDURI DE PIATRA SAU DE BETON

ORICE

0,00

0,00

DIMENSIUNE

0,00

0,00

3,39

3,39

2      TRI1AA01C1   82 TONE

0,10000

0,00

0,00

7,97

0,80

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MĂRUNTE,P

0,00

0,00

RIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.l

Ș

0,00

0,00

7,97

0,80

3      TRA01A20P    82 TONE

0,10000

0,00

0,00

0,00

0,00

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU

0,00

0,00

AUTOBASCULANTA DIST.=20 KM

$

18,00

1,80

18,00

1,80

TOTAL P29         M

1,00000

0,00

0,00

Demontare borduri mici

4,19

4,19

0,00

0,00

1,80

1,80

5,99

5,99

Cheltuieli directe

10,00

4,19         0,00

1,80          15,99

Alte cheltuieli directe

Contrib asig munca           2,2500%

0,09

0,09

TOTAL CHELT. DIRECTE

10,00

4,28         0,00

1,80          16,08

Cheltuieli indirecte         Io = 10,0000% x

To

1,61

Profit                        Po = 5,0000% x

(To+Io)

0,88

1R 57

o I    2  3       45

OFERTANT

OBIECTIV: 05 Actualiare preturi iunie 2020

LISTA


cu cantitatile de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul: 01 PU

Categoria de lucrări: P 34 Montare borduri mici noi - m

Executantei Obiectivai         ObiO\ CateP 34                                                                                [ ron ]

Nr.    Capitolul delucrari     U. M.

Cantitatea

Prețul unitar

Valoare

crt. Simbol Denumire resursa

a materiale b manopera

Observații

c utilaj

Corecții

d transport

Total(a+b+c+d)

SECȚIUNE TEHNICA

SECȚIUNE FINANCIARA

0                    1                       2

3

4

5

Capitolul P30              Montare borduri mici noi

1      DE11A1        82 M

1,00000

26,03

26,03

13,81

13,81

BORD MICI PREF BETON 10 X 15 CM PT INCADR

TROTUARE

0,00

0,00

SPATII VERZI ALEI AȘEZATE FUND BETON 10 X

20 CM

0,00

0,00

39,84

39,84

2      2100910         M CUB

0,03000

285,60

8,57

0,00

0,00

BETON MARFA CLASA C10/8 (BC10/B150)

0,00

0,00

0,00

0,00

285,60

8,57

3      TRA01A20      82 TONE

0,03600

0,00

0,00

0,00

0,00

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO

0,00

0,00

R CU AUTOBASCULANTA PE DI ST.=  20 KM.

$

18,00

0,65

18,00

0,65

4      TRI1AC03B1   82 TONE

0,03600

0,00

0,00

10,24

0,37

ÎNCĂRCARE MAT.GR.C-AMBALATE, 50-100KG DEPLAS.PRIN P

0,00

0,00

URTARE PINA LA 10M,AȘEZARE RAMPA-VAGON CATEG.l* $

0,00

0,00

10,24

0,37

5      TRI1AC13D3   82 TONE

0,03600

0,00

0,00

5,69

0,20

DESCĂRCARE MAT.GR.C-AMBALATE, 10-50 KG DEPLAS.PRIN

0,00

0,00

PURTARE PINA LA 10M,ARUNC.AUTO-RAMPA,TEREN

CTG.3 $

0,00

0,00

5,69

0,20

6      TRA06A30      82 TONE

0,07200

0,00

0,00

0,00

0,00

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI

CU AUTO

0,00

0,00

BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=30 KM

$

63,00

4,54

63,00

4,54

TOTAL   P30         M

1,00000

34,60

34,60

Montare borduri mici noi

14,39

14,39

0,00

0,00

5,18

5,18

54,17

54,17

Cheltuieli directe

34,60       14,39

0,00

5,18       54,17

Alte cheltuieli directe

Contrib asig munca           2,2500%

0,32

0,32

TOTAL CHELT. DIRECTE

34,60         14,71

0,00

5,18          54,49

Cheltuieli--indi-recte------To~ = 10,0000% z To--                                                              5,45

Profit                        Po = 5,0000% x (To+Io)                                                           3,00

TOTAL GENERAL pe categorie Vo = To+Io+Po                                                                   62,94

OFERTANT

OBIECTIV: 05 Actualiare preturi iunie 2020


LISTA


cu cantitatile de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul: 01 PU

Categoria de lucrări: P 35 Montare bord mici recup - m

ExecutantSS ObiectivOS        ObiO\ CateP 35

Nr.    Capitolul de lucrări     U. M.

Cantitatea

Prețul unitar

Valoare

crt. Simbol.

Denumire resursa

a materiale b i manopera

Observații

c utilaj

Corecții

d transport

Total(a+b+c+d)

SECȚIUNE TEHNICA

SECȚIUNE FINANCIARA

0                      1                        2

3

4

5

Capitolul P31              Montare borduri mici recuperat

1      DE11A1        82 M

1,00000

2,11

2,11

13,81

13,81

BORD MICI PREF BETON 10 X 15 CM PT INCADR

TROTUARE

0,00

0,00

SPATII VERZI ALEI AȘEZATE FUND BETON 10 X

20 CM

0,00

0,00

15,92

15,92

2      2100910         M CUB

0,03000

285,60

8,57

0,00

0,00

BETON MARFA CLASA C10/8 (BC10/B150)

0,00

0,00

0,00

0,00

285,60

8,57

3      TRA01A15      82 TONE

0,03600

0,00

0,00

0,00

0,00

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO

0,00

0,00

R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 15 KM.

$

13,50

0,49

13,50

0,49

4      TRI1AC03B1   82 TONE

0,03600

0,00

0,00

10,24

0,37

ÎNCĂRCARE MAT.GR.C-AMBALATE, 50-100KG DEPLAS.PRIN P

0,00

0,00

URTARE PINA LA 10M,AȘEZARE RAMPA-VAGON CATEG,1* $

0,00

0,00

10,24

0,37

5      TRI1AC13D3   82 TONE

0,03600

0,00

0,00

5,69

0,20

DESCĂRCARE MAT.GR.C-AMBALATE, 10-50 KG DEPLAS.PRIN

0,00

0,00

PURTARE PINA LA 1 OM,ARUNC.AUTO-RAMPA,TEREN

CTG.3 $

0,00

0,00

5,69

0,20

6      TRA06A30      82 TONE

0,07200

0,00

0,00

0,00

0,00

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI

CU AUTO

0,00

0,00

BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=30 KM

$

63,00

4,54

63,00

4,54

1OTAL P3Î         M

1,00000

10,68

10,68

Montare borduri mici recuperat

14,39

14,39

0,00

0,00

5,02

5,02

30,09

30,09

Cheltuieli directe

10,68         14,39

0,00

5,02          30,09

Alte cheltuieli directe

_C.ont_r.i.b a.s.ig munca. _____________2.,_2.5.Q.0_%______

0,32

0,32

TOTAL CHELT. DIRECTE

10,68         14,71

0,00

5,02          30,41

Cheltuieli indirecte         ro = 10,0000“% x To                                                               3,04

Profit                          Po = 5,0000% x (To+Io)                                                               1,67

TOTAL GENERAL pe categorie Vo = To+Io + Po                                                                   35,12

___________________I. ron | 0 1 2 3 4                       5

OFERTANT

OBIECTIV: 05 Actualiare preturi iunie 2020

LISTA cu cantitatile de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul: 01 PU

Categoria de lucrări: P 36 Decapare asfalt trotuar - mp

Nr.    Capitolul de lucrări

U.M.

Cantitatea

Prețul unitar

Valoare

| ion |

crt. Simbol.

Denumire resursa

a materiale b manopera

Observații

c utilaj

Corecții

d transport

Total(a+b+c+d)

SECȚIUNE TEHNICA

SECȚIUNE FINANCIARA

0                     I

2

3

4

5

Capitolul

3      000001           TONE

0,09400

100,00

9,40

0,00

0,00

TAXA LA GROAPA

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

9,40

TOTAL

0,00000

9,40

0,00

0,00

0,00

9,40

Capitolul P32

Decapare asfalt la trotuare

1      DG05C1        82 MP

1,00000

0,00

0,00

3,48

3,48

DECAP IMBR ASFALTICE STRAT DE 4 CM

GROS

0,00

0,00

0,00

0,00

3,48

3,48

2      TRA01A20P    82 TONE

0,09400

0,00

0,00

0,00

0,00

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU

0,00

0,00

AUTOBASCULANTA DIST.=20 KM

$

18,00

1,69

18,00

1,69

TOTAL P32          MP

1,00000

0,00

0,00

Decapare asfalt la trotuare

3,48

3,48

0,00

0,00

1,69

1,69

5,17

5,17

Cheltuieli directe

9,40        3,48

0,00

1,69

14,57

Alte cheltuieli directe

Contrib asig munca           2,2500%

0,08

0,08

TOTAL CHELT. DIRECTE

9,40        3,56

0,00

1,69

14,65

Cheltuieli indirecte         Io =

10,0000%

x To

1,47

Profit                        Po =

5,0000%

x (To+Io)

0,81

TOTAL GENERAL pe categorie Vo =

To+Io+Po

16,92

OFERTANT

OBIECTIV: 05 Actualiare preturi iunie 2020

LISTA

cu cantitatile de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul: 01 PU

Categoria de lucrări: P 37 Asternere BA8 trotuar -1

Executantei_______Obiectiv65_________ObiOI_______Cate P37

Nr.    Capitolul de lucrări

U.M.

Cantitatea

Prețul unitar

Valoare

_______l 1011 1

crt. Simbol.

Denumire resursa

a materiale bi manopera

Observații

c utilaj

Corecții

d transport

Total(a+b+c+d)

SECȚIUNE TEHNICA

SECȚIUNE FINANCIARA

0                       1

2

3

4

5

Capitolul P33

Asternere mixtura asfaltica

la trotuar

1      DB16D1        82 MP

10,42000

0,05

0,55

2,64

27,52

ÎMBRAC bet ase cu agregat mărunt exec la cald in

2,05

21,38

GROS DE 4,0CM AȘTERN MANUALA

0,00

0,00

4,75

49,44

2      2600258          TONE

1,00300

321,30

322,26

0,00

0,00

BETON ASFALTIC BA8

0,00

0,00

0,00

0,00

321,30

322,26

3      TRA01A30      82 TONE

1,00300

0,00

0,00

0,00

0,00

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIEABRICATELO

0,00

0,00

R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 30

KM.

$

27,00

27,08

27,00

27,08

1OIAL   P33          MP

1,00000

322,81

322,81

Asternere mixtura asfaltica la

trotuar

27,52

27,52

21,38

21,38

27,08

27,08

398,79

398,79

Cheltuieli directe

322,81           27,52

21,38

27,08

398,79

Alte cheltuieli directe

Contrib asig munca           2,2

500%

0,62

0,62

TOTAL CHELT. DIRECTE

322,81           28,14

21,38

27,08

399,41

Cheltuieli indirecte         Io =

10,0000% x

To

39,94

Profit                        Po =

5,0000% x

(To+Io)

21,97

TOTAL GENERAL pe categorie Vo =

To+Io+Po

461,32

OFERTANT

OBIECTIV: 05 Actualiare preturi iunie 2020

LISTA cu cantitatile de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul: 01 PU

Categoria de lucrări: P 38 Balast la trotuar - inc

ExecutantSS_______Obiectiv 05_________<76/01_______Cate P38

Nr. Capitoluidelucrări     U. M.

Cantitatea

Prețul unitar

Valoare

| ion |

crt. Simbol.

Denumire resursa

a materiale b manopera

Observații

c utilaj

Corecții

d transport

Total(a+b+c+d)

SECȚIUNE TEHNICA

SECȚIUNE FINANCIARA

0                      l                        2

3

4

5

Capitolul

3      TRA01A40      82 TONE

2,10000

0,00

0,00

0,00

0,00

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO

0,00

0,00

R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 40 KM.

$

36,00

75,60

36,00

75,60

TOTAL

0,00000

0,00

0,00

0,00

75,60

75,60

Capitolul P34              Asternere strat balast la

trotuar

1      DA06A1        82 M CUB

1,00000

194,14

194,14

26,26

26,26

STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL

30,99

30,99

TRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUALA

0,00

0,00

251,39

251,39

2      TRA05A05      82 TONE

0,23200

0,00

0,00

0,00

0,00

TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU

AUTOVE

0,00

0,00

HIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC)PE DIST.DE

5 KM.$

6,00

1,39

6,00

1,39

LOIAL   P34          MP

1,00000

194,14

194,14

Asternere strat balast la trotuar

26,26

26,26

30,99

30,99

1,39

1,39

252,78

252,78

Cheltuieli directe

194,14         26,26

30,99

76,99

328,38

Alte cheltuieli directe

Contrib asig munca           2,2500%

0,59

0,59

TOTAL CHELT. DIRECTE

194,14         26,85

30,99

76,99

328,97

Cheltuieli indirecte         Io = 10,0000% x

To

32,90

Profit                        Po = 5,0000% x

(To+Io)

18,09

TOTAL GENERAL pe categorie Vo = To+Io+Po

379,96

OFERTANT

OBIECTIV: 05 Actualiare preturi iunie 2020

LISTA cu cantitatile de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul: 01 PU

Categoria de lucrări: P 39 Nisip trotuar - mc

Executantei_______Obiectivai_________O bit) l       Cate P39

Nr. Capitolul de lucrări     U. M. Cantitatea              P

crt. Simbol.                                                a

Denumireresursa                                b

Observații                                           c

Corecții                                                d

T

I ron | retul unitar      Valoare

materiale manopera utilaj transport otal(a+b+c+d)

SECȚIUNE TEHNICA

SECȚIUNE FINANCIARA

0    12   3        4    5

Capitolul

3      TRA01A40      82 TONE                1,97000                       0,00              0,00

0,00                  0,00

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO                                   0,00                0,00

R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 40 KM.             $                        __36,00 ______________70,92

36,00                70,92

TOTAL                                    0,00000                                      0,00

0,00

0,00

 • 70,92

_______________________________________________________________________________________________________________70,92

Capitolul P35

Asternere strat de

nisip la

trotuar

1       DA06A2         82

M CUB

1,00000

232,40

232,40

26,26

26,26

STRAT AGREG NAT(NISIP)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL-

9,75

9,75

TRANT IZOL AERISIRE ANTICAP

CU ASTERNERE MANUALA

0,00

0,00

268,41

268,41

2      TRA05A05      82

TONE

0,20000

0,00

0,00

0,00

0,00

TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMI FABRICATE CU AUTOVE

0,00

0,00

HIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON

. ETCJPE DIST.DE 5 KM.5

6,00

1,20

6,00

1,20

IOTAL P35

MP

1,00000

232,40

232,40

Asternere strat de nisip

la trotuar

26,26

26,26

9,75

9,75

1,20

1,20

269,61

269,61

Cheltuieli directe

232,40

26,26

9,75

72,12

340,53

Alte cheltuieli directe

Contrib asig munca

2,2500%

0,59

0,59

TOTAL CHELT. DIRECTE

232,40

26,85

9,75

72,12

341,12

Cheltuieli indirecte

Io = 10,0000% x To

34,11

Profit

Po = 5,0000% x (To+Io)

18,76

TOTAL GENERAL pe categorie

Vo = To+Io+Po

394,00

OFERTANT

OBIECTIV: 05 Actualiare preturi iunie 2020

LISTA cu cantitatile de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul: 01 PU

Categoria de lucrări: P 40 Piatra sparta la trotuar-mc

Executantei_______Obiectivai_________ObiO I_______Cate P40

Nr. Capitolul de lucrări     U. M. Cantitatea

crt. Simbol.

Denumire resursa Observații Corecții

| ron | Prețul unitar      Valoare

a) materiale b manopera c utilaj

d) transport

Total(a+b+c+d)

SECȚIUNE TEHNICA

SECȚIUNE FINANCIARA

Ol   2  3

Capitolul

3      TRA01A4 0      82 TONE               2,14000

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO

R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 40 KM.             $

TOTAL                                 0,00000

4                    5

0,00                 0,00

0,00                 0,00

0,00                 0,00

____________36,00 ______________77,04

36,00                77,04

0,00

0,00

0,00

77,04 77,04

Capitolul P36              Asterenre strat piatra sparta la

trotuar

1      DA12B1        82 M CUB               1,00000

244,92

244,92

13,66

13,66

STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE

14,15

14,15

MECANICA EXEC CU IMPANARE FARA INNOROIRE

0,00

0,00

272,73

272,73

2      TRA05AO5      82 TONE               1,50000

0,00

0,00

0,00

0,00

TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVE

0,00

0,00

HIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC)PE DIST.DE 5 KM.$

6,00

9,00

6,00

9,00

IUI AL P36          MP                 1,00000

244,92

244,92

Asterenre strat piatra sparta la trotuar

13,66

13,66

14,15               14,15

9,00 9,00

281,73_____________281,73

Cheltuieli directe

244,92

13,66

14,15

86,04

358,77

Alte cheltuieli directe

Contrib asig munca

2,2500%

0,31

0,31

TOTAL CHELT. DIRECTE

244,92

13,96

14,15

86,04

359,08

Cheltuieli indirecte

Io

= 10,0000% x

To

35,91

Profit

Po

= 5,0000% x

(To+Io)

19,75

TOTAL GENERAL pe categorie

Vo

= To+Io+Po

414,73

OFERTANT

OBIECTIV: 05 Aclualiare preturi iunie 2020

LISTA cu cantitatile de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul: 01 PU

Categoria de lucrări: P 41 Gazon rulou

Executantei       ObiectivOî

ObiO

Cate P4l

| roii |

Nr. Capitolul delucrari

U. M. Cantitatea              Prețul unitar      Valoare

crt. Simbol.

a materiale

Denumire resursa

b manopera

Observații

c utilaj

Corecții

d transport

Total(a+b+c+d)

SECȚIUNE TEHNICA                  |        SECȚIUNE FINANCIARA

0                         1

2  3     45

1      TSH06XA       93

SUTE

MP            0,01000                       0,00

0,00

126,16

1,26

MONTAREA GAZONULUI PE SUPRAFEȚELE

ORIZONTALE SAU I                                     0,00

0,00

N PANTA SUB 30%

0,00

0,00

126,16

1,26

2      000088

MP

1,20000                      75,00

90,00

0,00

0,00

GAZON RULOU

0,00

0,00

0,00

0,00

75,00

90,00

3       49

ORE

0,02000                       0,00

0,00

22,76

0,46

MUNCITOR NECALIFICAT

0,00

0,00

0,00

0,00

22,76

0,46

4      0005603

ORE

0,02000                       0,00

0,00

0,00

0,00

AUTOCISTERNA CU DISPOZITIV

DE STROPIRE CU M.A.J.                                     150,00

3,00

5-8T

0,00

0,00

150,00

3,00

Cheltuieli directe

90,00        1,72        3,00        0,00

94,72

Alte cheltuieli directe

Contrib asig munca

2,2500%                            0,04

0,04

TOTAL CHELT. DIRECTE

90,00        1,76        3,00        0,00

94,76

Cheltuieli indirecte

Io =

10,0000% x To

9,48

Profit

Po =

5,0000% x (Țo+Io)

5,21

TOTAL GENERAL pe categorie

Vo =

To+Io+Po

109,44

OFERTANT

OBIECTIV: 05 Actualiare preturi iunie 2020

LISTA cu cantitatile de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul: 01 PU

Categoria de lucrări: P 42 Strat balast stabi trot - inc

Executantei_______ObiectivOȘ_________ObiO 1_______Cate P42

Nr.

Capitoluldelucrari     U. M.

Cantitatea

Prețul unitar

Valoare

I ron |

crt.

Simbol.

Denumire resursa

a materiale b manopera

Observații

c utilaj

Corecții

d transport

Total(a+b+c+d)

SECȚIUNE TEHNICA

SECȚIUNE FINANCIARA

0

1                               2

3

4

5

Capitolul P37              Asterenre strat balast stabilizat la trotuar

1

DA10B1        82 M CUB

1,00000

26,24

26,24

20,05

20,05

STRAT

RUTIER MATER GRAN ȘTAB CU CIMENT SAU

VAR SI

60,15

60,15

ZGURA

PRIN MET AMES IN STATII FIXE AST MEC

0,00

0,00

106,44

106,44

2

2200378          M CUB

1,00800

531,45

535,70

0,00

0,00

BALASI

STABILIZAT CU 6% CIMENT

0,00

0,00

0,00

0,00

531,45

535,70

3

TRA05A05      82 TONE

0,72000

0,00

0,00

0,00

0,00

TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMI FABRICATE CU

AUTOVE

0,00

0,00

HIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC)PE DIST.DE

5 KM.$

6,00

4,32

6,00

4,32

4

TRA01A30      82 TONE

2,01000

0,00

0,00

0,00

0,00

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO

0,00

0,00

R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.=  30 KM.

$

27,00

54,27

27,00

54,27

1 O 1

AE   P37          MP

1,00000

561,94

561,94

Asterenre strat balast stabilizat la trotuar

20,05

20,05

60,15

60,15

58,59

58,59

700,73

700,73

Cheltu

ieli directe

561,94         20,05

60,15

58,59

700,73

Alte cheltuieli directe

Cont

rib asig munca           2,2500%

0,45

0,45

TOTAL

CHELT. DIRECTE

561,94         20,50

60,15

58,59

701,18

Cheltuieli indirecte         Io = 10,0000%

x To

70,12

Profit

Po = 5,0000% x

(To+Io)

38,56

TOTAL

GENERAL pe categorie Vo = To+Io+Po

809,86

OFERTANT

OBIECTIV: 05 Actualiare preturiiunie 2020

LISTA cu cantitatile de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul: 01 PU

Categoria de lucrări: P 43 Beton C8/10 la trotuar - mc

ExecutantSS_______Obiectivai_________ObiO I Cate P43

LjACClIICltll                                        V/Ul V 1          tuli

Nr. Capitolul de lucrări     U. M.

Cantitatea

Prețul unitar

Valoare

______l ron l

crt. Simbol

a materiale

Denumire resursa

b manopera

Observații

c utilaj

Corecții

d transport

Total(a+b+c+d)

SECȚIUNE TEHNICA

SECȚIUNE FINANCIARA

0                     1                        2

3

4

5

Capitolul P38               Turnare strat din beton (B150) la trotuar

1      DA15A1        82 MP

10,00000

2,92

29,16

7,46

74,65

FUND BETON CIMENT 10 CM GROS LA TROT ALEI

PIETONI

0,98

9,75

CICLIȘTI EXEC DIRECT PE PAT DINAINTE PREGĂTIT

0,00

0,00

11,36

113,56

2      2100910         M CUB

1,00800

285,60

287,88

0,00

0,00

BETON MARFA CLASA C10/8 (BC10/B150)

0,00

0,00

0,00

0,00

285,60

287,88

3      TRA05A05      82 TONE

0,12000

0,00

0,00

0,00

0,00

TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMI FABRICATE CU AUTOVE

0,00

0,00

HIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC)PE DIST.DE

5 KM.Ș

6,00

0,72

6,00

0,72

4      TRA06A30      82 TONE

2,22000

0,00

0,00

0,00

0,00

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI

CU AUTO

0,00

0,00

BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=30 KM

$

63,00

139,86

63,00

139,86

IO 1AL   P38          MP

1,00000

317,04

317,04

Turnare strat din beton (B150) la trotuar

74,65

74,65

9,75

9,75

140,58

140,58

542,02

542,02

Cheltuieli directe

317,04          74,65

9,75

140,58

542,02

Alte cheltuieli directe

Contrib asig munca           2,2500%

1,68

1,68

TOTAL CHELT. DIRECTE

317,04          76,33

9,75

140,58

543,70

Cheltuieli indirecte         Io = 10,0000%

x To

54,37

Profit                        Po = 5,0000%

< (To+Io)

29,90

TOTAL GENERAL pe categorie Vo = To+Io+Po

627,97

OFERTANT

OBIECTIV: 05 Actualiare preturi iunie 2020

LISTA cu cantitatile de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul: 01 PU

Categoria de lucrări: P 44 Beton 02/15 la trotuar - inc

Executantei_______Obiectivai_________ObiO\_______Cate P44

Nr. Capitoluldelucrari     U. M.

Cantitatea

Prețul unitar

Valoare

_______I 1011 1

crt. Simbol.

a materiale

Denumire resursa

b manopera

Observații

c utilaj

Corecții

d transport

Total(a+b+c+d)

SECȚIUNE TEHNICA

SECȚIUNE FINANCIARA

0                     1                         2

3

4

5

Capitolul P39               Turnare strat din beton (B200) la trotuar

1      DA15A1        82 MP

10,00000

2,92

29,16

7,46

74,65

FUND BETON CIMENT 10 CM GROS LA TR0T ALEI

PIETONI

0,98

9,75

CICLIȘTI EXEC DIRECT PE PAT DINAINTE PREGĂTIT

0,00

0,00

11,36

113,56

2      2100911          M CUB

1,00800

303,45

305,88

0,00

0,00

BETON MARFA CLASA C15/12 (BC15/B200)

0,00

0,00

0,00

0,00

303,45

305,88

3      TRA05A05      82 TONE

0,12000

0,00

0,00

0,00

0,00

TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVE

0,00

0,00

HIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC)PE DIST.DE

5 KM. $

6,00

0,72

6,00

0,72

4      TRA06A30      82 TONE

2,22000

0,00

0,00

0,00

0,00

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI

CU AUTO

0,00

0,00

BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=30 KM

$

63,00

139,86

63,00

139,86

IO 1 AL P39           MP

1,00000

335,04

335,04

Turnare strat din beton (B200) la trotuar

74,65

74,65

9,75

9,75

140,58

140,58

560,01

560,01

Cheltuieli directe

335,04          74,65

9,75

140,58

560,01

Alte cheltuieli directe

Contrib asig munca           2,2500%

1,68

1,68

TOTAL CHELT. DIRECTE

335,04          76,33

9,75

140,58

561,69

Cheltuieli indirecte         Io = 10,0000%

X To

56,17

Profit                        Po = 5,0000%

>< (To+Io)

30,89

TOTAL GENERAL pe categorie Vo = To+Io+Po

648,75

OFERTANT

OBIECTIV: 05 Actualiare preturi iunie 2020

LISTA cu cantitatile de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul: 01 PU

Categoria de lucrări: P 45 Pavare pavele ecologice - mp

Executantei       ObiectivOS         06/01       Cate P45

| ron |

Nr. Capitolul de lucrări     U. M. Cantitatea

crt. Simbol.

Denumire resursa Observații Corecții

Prețul unitar      Valoare

a) materiale b manopera c utilaj d) transport Total(a+b+c+d)

SEC ȚIUNE TEHNICA

SECȚIUNE FINANCIARA

0                    1                       2              3

Capitolul P40              Pavare cu pavele ecologice

 • 1      DE13A1        82 MP                  1,00000

PAVAJE CU PAVELE PREFABRICATE 8 CM ECOLOGICE PE UN

STRAT DE NISIP 10 CM GROSIME

 • 2      1100598          MP                 1,01000

PAVELE ECOLOGICE 10 CM

 • 3      TRA02A20      82 TONE               0,11500

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO

R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 20 KM.               $

 • 4      720455C          M CUB             0,02000

PAMANT VEGETAL

 • 5       TSH05A1        82 MP                   0,40000

ASTERNEREA PAM.VEGETAL PE TEREN CU PANTA<20%,IN ST RAT.UNIFORME CU GROSIMEA DE 10CM

 • 6      TRA01A20P     82 TONE                0,03600

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU

AUTOBASCULANTA DIST.=20 KM                       $

IO TAL pTo          MP                  1,00000

Pavare cu pavele ecologice

Cheltuieli directe                                  80,54       20,57

4                   5

22,88               22,88

 • 19.57                19,57

1,80                  1,80

__________ 0,00_________ 0,00

44,25               44,25

53,55               54,09

0,00                 0,00

0,00                 0,00

_____________0,00_________________0,00

53,55               54,09

0,00                 0,00

0,00                 0,00

0,00                0,00

____________18,00_____________2,07

18,00                2,07

178,50                 3,57

0,00                 0,00

0,00                0,00

_____________0,00_________________0,00

178,50                3,57

0,00                 0,00

2,50                 1,00

u,uu                0,00

_____________0,00  0,00

2,50                1,00

0,00                0,00

0,00                0,00

0,00                0,00

____________18,00___________ 0,65

18,00                0,65

80,54              80,54

 • 20.57              20,57

1,80                1,80

_____________2,72________________2,72

105,63             105,63

1,80        2,72      105,63

Alte cheltuieli directe

Contrib asig munca

2,25001

0,46

0,46

TOTAL CHELT. DIRECTE

80,54

21,04

1,80          2,72        106,09

Cheltuieli indirecte

Io = 10,0000% x To

10.61

Profit

Po = 5,0000% x (To+Io)

5,84

TOTAL GENERAL pe categorie

Vo = To+Io+Po

122,54

ExecutantSS


ObiectivOS


ObiO\


CateP 45


[ ron |


OFERTANT


OBIECTIV: 05 Actualiare preturi iunie 2020


LISTA


cu cantitatile de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul: 01 PU

Categoria de lucrări: P 46 Pavele beton 6cm mortar -mp

Executant S 5       Ob iecti v 0 5          Ob i'01

Cate P 46

I ron |

Nr. Capitolul de lucrări

U. M. Cantitatea              Prețul unitar      Valoare

crt. Simbol

a materiale

Denumire resursa

b i manopera

Observații

c utilaj

Corecții

d transport

Total(a+b+c+d)

SECȚIUNE TEHNICA                  |       SECȚIUNE FINANCIARA

0                       1

2            3                                 4                    5

Capitolul

4      49                ORE

0,00100                            0,00

0,00

22,76

0,02

MUNCITOR NECALIFICAT

0,00

0,00

0,00

0,00

22,76

0,02

TOTAL

0,00000

0,00

0,02

0,00

0,00

0,02

Capitolul P41

Montare pavele prefabricate din beton 6cm

1      DE14A1        82 MP

1,00000                       3,34

3,34

30,04

30,04

PLACI PREF BETON LA TROT DE FUND BETON 10 CM GROS                                      0,00

0,00

PRIN INTERMEDIUL A 2 CM MORT CIM INCL ROSTUTREA                                         0,00

0,00

33,38

33,38

2      0003014          MP

1,01000                      35,70

36,06

0,00

0,00

PAVELE PREFABRICATE BETON 6 CM

0,00

0,00

0,00

0,00

35,70

36,06

3      TRA02A20      82 TONE

0,14400                       0,00

0,00

0,00

0,00

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

SEMI FABRICATELO                                     0,00

0,00

R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.=  20 KM.

$                        ____________18,00

2,59

18,00

2,59

5      2001764          M CUB

0,04000                     261,80

10,47

0,00

0,00

MORTAR DE CIMENT MARCA M-100-Z

0,00

0,00

0,00

0,00

261,80

10,47

6      TRA06A30      82 TONE

0,05000                       0,00

0,00

0,00

0,00

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO                                   0,00

0,00

BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=30 KM

$                        ____________63,00

3,15

63,00

3,15

10 1 AL    P41            MP

1,00000                     49,87

49,87

Montare pavele prefabricate din

beton 6cm                                    30,04

30,04

0,00

0,00

5,74

5,74

85,65

85,65

Cheltuieli directe

49,87       30,07        0,00        5,74       85,67

ExeculantS 5        Obiect zv 0 5

Obi6\       CateP 46

Fo rmular F3

1 roii |

0                           1

2            3

4                    5

Alte cheltuieli directe

Contrib asig munca

2,2500%

0,68

0,68

TOTAL CHELT. DIRECTE

49,87

30,74        0,00        5,74

86,35

Cheltuieli indirecte

Io = 10,0000% x To

8,63

Profit

Po = 5,0000% x (To+Io)

4,75

TOTAL GENERAL pe categorie

Vo = To+Io+Po

99,73

OFERTANT

OBIECTIV: 05 Actualiare preturi iunie 2020


LISTA


cu cantitatile de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul: 01 PU

Categoria de lucrări: P 47 Pavele beton 8cm mortar -mp

ExeculanlSî       Obiectivai         ObiO\       Cate P 41

I roii |

Nr. Capitolul de lucrări     U. M. Cantitatea              Prețul unitar      Valoare

crt. Simbol.                                              a materiale

Denumireresursa                               b manopera

Observații                                               c utilaj

Corecții                                              d transport

Total(a+b+c+d)

SECȚIUNE TEHNICA                          SECȚIUNE FINANCIARA

0    12   3        4    5

Capitolul

4      2001764          M CUB              0,05000                    261,80

13,09

0,00

0,00

MORTAR DE CIMENT MARCA M-100-Z                                                       0,00

0,00

0,00

0,00

261,80

13,09

5       4 9                 ORE                  0,00100                        0,00

0,00

22,76

0,02

MUNCITOR NECALIFICAT                                                                  0,00

0,00

0,00

0,00

22,76

0,02

6      TRA06A30      82 TONE                0,06000                       0,00

0,00

0,00

0,00

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO                                   0,00

0,00

BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=30 KM                  $                                    63,00

3,78

63,00

3,78

IOTAL                                    0,00000

13,09

0,02

0,00

3,78

__________________________________16,89

Capitolul P42              Montare pavele prefabricate din beton 8cm

1      DE13A1        82 MP                  1,00000                      12,49

12,49

11,83

11,83

PLACI PREF DIN BETON LA TROTUARE PE UN STRAT DE                                         0,00

0,00

NISIP 5 CM GROSIME ROSTUITE CU MORTAR DE CIMENT                                         0,00

0,00

24,32

24,32

2       1001115           MP                   1,01000                        47,60

48,08

0,00

0,00

PAVELE PREFABRICATE BETON 8 CM                                                          0,00

0,00

0,00

0,00

47,60

48,08

3      TRA02A20      82 TONE                0,19200                        0,00

0,00

0,00

0,00

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO                                   0,00

0,00

R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 20 KM.               $                                    18,00

3,46

18,00

3,46

TOTAL P42          MP                 1,00000                    60,56

60,56

Montare pavele prefabricate din beton 8cm                                   11,83

11,83

0,00

0,00

3,46

3,46

75,85

75,85

Cheltuieli directe                                73,65       11,86        0,00        7,24

92,75

0                         1

2

3

4

5

Alte cheltuieli directe

Contrib asig munca

2,2500%

0,27

0,27

TOTAL CHELT. DIRECTE

73,65       12,12

0,00

7,24       93,01

Cheltuieli indirecte

Io = 10,0000% x

To

9,30

Profit

Po = 5,0000% x

(To+Io)

5,12

TOTAL GENERAL pe categorie

Vo = To+Io+Po

107,43

OFERTANT

OBIECTIV: 05 Actualiare preturi iunie 2020

LISTA cu cantitatile de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul: 01 PU


Categoria de lucrări: P 48 Montare bord granit mici - m

Executantei_______Obiectivai_________Obii) I_______Cate P48


Nr.    Capitolul de lucrări     U. M.

Cantitatea

Prețul unitar

Valoare

_______l 1011 l

crt. Simbol

a materiale

Denumire resursa Observații

b manopera c utilaj

Corecții

d transport

Total(a+b+c+d)

SECȚIUNE TEHNICA

SECȚIUNE FINANCIARA

0                     1                        2

3

4

5

1      DE09E1        82 M

1,00000

4,07

4,07

10,72

10,72

BORDURI DE PIATRA PT TROTUARE AVIND DIMENSIUNI DE

0,00

0,00

15X25 CM FUNDAȚIE DE BEBETON 25 X 15 CM

0,00

0,00

14,79

14,79

2      2100957          M CUB

0,03800

303,45

11,53

0,00

0,00

BETON DE CIMENT    B 200-BC-15 STAS 3622

0,00

0,00

0,00

0,00

303,45

11,53

3      2203190          M

1,00000

165,00

165,00

0,00

0,00

BORDURI DIN GRANIT 10X15 CM

0,00

0,00

0,00

0,00

165,00

165,00

4      TRA06A30      82 TONE

0,09100

0,00

0,00

0,00

0,00

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO

0,00

0,00

BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=30 KM

$

63,00

5,73

63,00

5,73

5      TRA01A20      82 TONE

0,01000

0,00

0,00

0,00

0,00

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO

0,00

0,00

R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 20 KM.

$

18,00

0,18

18,00

0,18

Cheltuieli directe

180,60          10,72

0,00

5,91

197,24

Alte cheltuieli directe

Contrib asig munca           2,2500%

0,24

0,24

TOTAL CHELT. DIRECTE

180,60          10,96

0,00

5,91

197,48

Cheltuieli indirecte         Io = 10,0000% x

To

19,75

Profit                        Po = 5,0000% x

(To+Io)

10,86

TOTAL GENERAL pe categorie Vo = To+Io+Po

228,09


OFERTANT


OBIECTIV: 05 Actualiare preturi iunie 2020

LISTA cu cantitatile de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul: 01 PU

Categoria de lucrări: P 49 Montare bord granit mari - m

ExeculantSS_______Obiectivi_________ObiO I_______Cate P49

DACl-UlUfll U J                                                        1

Nr. Capitoluldelucrari     U. M.

Cantitatea

Prețul unitar

Valoare

______l ron I

crt. Simbol.

a materiale

Denumire resursa

b manopera

Observații

c utilaj

Corecții

d transport

Total(a+b+c+d)

SECȚIUNE TEHNICA

SECȚIUNE FINANCIARA

0                     1                        2

3

4

5

1       DE09C1         82 M

1,00000

5,10

5,10

13,66

13,66

BORDURI DE PIATRA PT TROTUARE AVIND DIMENSIUNI DE

0,00

0,00

20X25 CM FUNDAȚIE BETON 30 X 15 CM

0,00

0,00

18,76

18,76

2      2100957          M CUB

0,04500

303,45

13,66

0,00

0,00

BETON DE CIMENT    B 200-BC-15 STAS 3622

0,00

0,00

0,00

0,00

303,45

13,66

3      2203189          M

1,00000

200,00

200,00

0,00

0,00

BORDURI DIN GRANIT 20X25 CM

0,00

0,00

0,00

0,00

200,00

200,00

4      TRA06A30      82 TONE

0,10800

0,00

0,00

0,00

0,00

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO

0,00

0,00

BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=30 KM

$

63,00

6,80

63,00

6,80

5      TRA01A20      82 TONE

0,01300

0,00

0,00

0,00

0,00

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO

0,00

0,00

R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 20 KM.

$

18,00

0,23

18,00

0,23

Cheltuieli directe

218,76          13,66

0,00

7,04

239,45

Alte cheltuieli directe

Contrib asig munca           2,2500%

0,31

0,31

TOTAL CHELT. DIRECTE

218,76          13,96

0,00

7,04

239,76

Cheltuieli indirecte         Io = 10,0000% x

To

23,98

Profit                        Po = 5,0000% x

(To+Io)

13,19

TOTAL GENERAL pe categorie Vo = To+Io+Po

276,92

OFERTANT

OBIECTIV: 05 Actualiare preturiiunie 2020

LISTA cu cantitatile de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul: 01 PU

Categoria de lucrări: P 50 Mont pavele granit 9x9x9 - mp

Executantei_______Obiectivai_________ObiO I_______Cate P50

Nr.

Capitoluldelucrari    U. M.

Cantitatea

Prețul unitar

Valoare

_____l ron l

crt.

Simbol.

Denumire resursa

a materiale b manopera

Observații

c utilaj

Corecții

d transport

Total(a+b+c+d)

SECȚIUNE TEHNICA

SECȚIUNE FINANCIARA

0

1                        2

3

4

5

1

DD01A1        82 MP

1,00000

12,23

12,23

16,43

16,43

PAVAJ

EXEC CU CALUP CĂLIT I PE UN SUBSTR DE

NISIP

0,41

0,41

0,00

0,00

29,06

29,06

2

2004727          M CUB

0,04100

261,80

10,73

0,00

0,00

MORTAR

M 100

0,00

0,00

0,00

0,00

261,80

10,73

3

2202225          MP

1,00000

135,00

135,00

0,00

0,00

PAVELE

GRANIT 9X9X9 CM

0,00

0,00

0,00

0,00

135,00

135,00

4

2200745          TONE

0,09000

167,91

15,11

0,00

0,00

NISIP

CONCASARE

0,00

0,00

0,00

0,00

167,91

15,11

5

TRA06A30      82 TONE

0,09200

0,00

0,00

0,00

0,00

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI

CU AUTO

0,00

0,00

BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=30 KM

$

63,00

5,80

63,00

5,80

6

TRA01A20      82 TONE

0,14400

0,00

0,00

0,00

0,00

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO

0,00

0,00

R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 20 KM.

$

18,00

2,59

18,00

2,59

Cheltuieli directe

173,07          16,43

0,41

8,39

198,30

Alte cheltuieli directe

Contrib asig munca

2,2500%

0,37

0,37

TOTAL CHELT. DIRECTE

173,07

16,80          0,41

8,39         198,67

Cheltuieli indirecte

Io = 10,0000% x To

19,87

Profit

Po = 5,0000% x (To+Io)

10,93

TOTAL GENERAL pe categorie

Vo = To+Io+Po

229,46

Executantei________Obiectivai__________Obi OI_______Calei1 50

0                    î                       2               3

OFERTANT


Formular F3 _________________________l ron |

5


OBIECTIV: 05 Actualiare preturi iunie 2020

LISTA


cu cantitatile de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul: 01 PU

Categoria de lucrări: P 5 I Mont pavele coloare 6 cm - mp

ExecutantSS Obiectivai         ObiO\ CateP i\                                                                                [ ron ]

Nr.    Capitolul de lucrări

U. M. Cantitatea

Prețul unitar

Valoare

crt. Simbol.

a materiale

Denumire resursa

b manopera

Observații

c utilaj

Corecții

d transport

Total(a+b+c+d)

SECȚIUNE TEHNICA

SECȚIUNE FINANCIARA

0                         I

2            3

4

5

Capitolul

4      49                ORE

0,00100

0,00

0,00

22,76

0,02

MUNCITOR NECALIFICAT

0,00

0,00

0,00

0,00

22,76

0,02

TOTAL

0,00000

0,00

0,02

0,00

0,00

0,02

Capitolul P41

Montare pavele prefabricate din beton 6cm

1      DE14A1        82 MP

1,00000

3,34

3,34

30,04

30,04

PLACI PREF BETON LA TROT DE FUND BETON 10 CM GROS

0,00

0,00

PRIN INTERMEDIUL A 2 CM MORT CIM INCL ROSTUIREA

0,00

0,00

33,38

33,38

2      0003015         MP

1,01000

85,00

85,85

0,00

0,00

PAVELE BETON COLORATE H=6 CM

0,00

0,00

0,00

0,00

85,00

85,85

3      TRA02A20      82 TONE

0,14400

0,00

0,00

0,00

0,00

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

SEMIFABRICATELO

0,00

0,00

R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 20 KM.

$

18,00

2,59

18,00

2,59

5      2001764          M CUB

0,04000

261,80

10,47

0,00

0,00

MORTAR DE CIMENT MARCA M-100-Z

0,00

0,00

0,00

0,00

261,80

10,47

6      TRA06A30      82 TONE

0,05000

0,00

0,00

0,00

0,00

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO

0,00

0,00

BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=30 KM

$

63,00

3,15

63,00

3,15

KJIAL   P41          MP

1,00000

99,66

99,66

Montare pavele prefabricate din

beton 6cm

30,04

30,04

0,00                0,00

5,74 5,74

____________________________________________________________________________________135,44_____________135,44

Cheltuieli directe                                99,66       30,07        0,00        5,74      135,47

Executant S5       Obiectivi

06/01      C«/eP5l

Formular F 3

1 ron |

0                         1

2             3

4                    5

Alte cheltuieli directe

Contrib asig munca

2,2500%

0,68                                   0,68

TOTAL CHELT. DIRECTE

99,66

30,74        0,00        5,74      136,14

Cheltuieli indirecte

Io = 10,0000% x To

13,61

Profit

Po = 5,0000% x (To+Io)

7,49

TOTAL GENERAL pe categorie

Vo = To+Io+Po

157,24

OFERTANT

OBIECTIV: 05 Actualiare preturi iunie 2020

LISTA

cu cantitatile de lucrări pe

Obiectul: 01 PU

Categoria de lucrări: P 52 Mont pavele colorate 8 cm - mp

ExecutantS5       Obiectivi         Obi()\       Cate P 52

categorii de lucrări

I mii |

Nr.    Capitolul delucrarî     U. M. Cantitatea

Prețul unitar

Valoare

crt. Simbol

a materiale

Denumire resursa

b manopera

Observații

c utilaj

Corecții

d transport

Total(a+b+c+d)

SECȚIUNE TEHNICA

SECȚIUNE FINANCIARA

0                    1                       2               3

4

5

Capitolul

4      2001764          M CUB              0,00500

261,80

1,31

0,00

0,00

MORTAR DE CIMENT MARCA M-100-Z

0,00

0,00

0,00

0,00

261,80

1,31

5      4 9                ORE                 0,00100

0,00

0,00

22,76

0,02

MUNCITOR NECALIFICAT

0,00

0,00

0,00

0,00

22,76

0,02

6      TRA06A30      82 TONE               0,06000

0,00

0,00

0,00

0,00

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO

0,00

0,00

BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=30 KM                  $

63,00

3,78

63,00

3,78

IOTAL                                    0,00000

1,31

0,02

0,00

3,78

5,11

Capitolul P42              Montare pavele prefabricate din beton 8cm

1      DE13A1        82 MP                  1,00000

12,49

12,49

11,83

11,83

PLACI PREF DIN BETON LA TROTUARE PE UN STRAT DE

0,00

0,00

NISIP 5 CM GROSIME ROSTUITE CU MORTAR DE CIMENT

0,00

0,00

24,32

24,32

2      0003016         MP                 1,01000

75,00

75,75

0,00

0,00

PAVELE BETON COLORATE H=8 CM

0,00

0,00

0,00

0,00

75,00

75,75

3      TRA02A20      82 TONE               0,19200

0,00

0,00

0,00

0,00

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO

0,00

0,00

R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 20 KM.               $

18,00

3,46

18,00

3,46

IUI AL P42          MP                  1,00000

88,24

88,24

Montare pavele prefabricate din beton 8cm

11,83

11,83

0,00

0,00

3,46

3,46

1U3.53

1U3,53

Cheltuieli directe                                  89,55

11,86        0,00

7,24      108,64

ExecutantSS

ObiectivOS

06/01

CaleP 52

| ron |

0

1

2            3

4                    5

Alte cheltuieli directe

Contrib asig munca

2,2500%

0,27

0,27

TOTAL CHELT. DIRECTE

89,55

12,12        0,00

7,24      108,91

Cheltuieli indirecte

Io = 10,0000% x To

10,89

Profit

Po = 5,0000% x (To + Io)

5,99

TOTAL GENERAL pe categorie

Vo = To+Io+Po

________________125,79

OFERTANT

OBIECTIV: 05 Actualiare preturi iunie 2020


LISTA


cu cantitatile de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul: 01 PU

Categoria de lucrări: P 53 Ridicare la cota rasufl gaze c

Executantei Obiectivai         ObiO\ CateP 53

Nr.

Capitolul de lucrări

U. M.

Cantitatea

Prețul unitar

Valoare

crt.

Simbol.

Denumire resursa

g

materiale manopera

Observații

c

utilaj

Corecții

d

transport

Total(a+b+c+d)

SECȚIUNE TEHNICA

SECȚIUNE FINANCIARA

0                     l                        2

3

4

5

Capitolul P43

Ridicare la cota

rasuflatori gaze cu capac nou

1       DC04B1         82 M

2,00000

3,55

7,11

6,69

13,38

TAIEREA CU MAS.CU DISC DIAMANT ROST CONTRACȚIE SI

91,14

182,28

DILATATIE BETON UZURA LA DRUMURI

0,00

0,00

101,38

202,77

2      DG05A1        82 MP

0,25000

0,00

0,00

12,29

3,07

DECAR IMBR CU STRAT PINA LA 3CM GROS FORMATE DIN

0,00

0,00

COVOARE ASFALTICE PERMANENTE,BETOANE ASFALTICE

0,00

0,00

12,29

3,07

3      DG06A1        82 M CUB

0,05000

0,00

0,00

96,16

4,81

SPARG SI DESE BET CIM PE SUPRAF LIMIT PT

' POZARE

72,00

3,60

CABLE COND,POD,GURI SCURGERE LA ÎMBRAC CAROSABILA

0,00

0,00

168,16

8,41

4      TSA01C1       82 M CUB

0,05000

0,00

0,00

33,00

1,65

SAP.MAN.IN SPATII ÎNTINSE IN PAM.CU UMIC

). NAT. ARUNC

0,00

0,00

.IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H<0,6M T.TARE

0,00

0,00

33,00

1,65

5      TRI1AA01C1    82 TONE

0,24000

0,00

0,00

7,97

1,91

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI

MĂRUNTE,P

0,00

0,00

RIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.

1 $

0,00

0,00

7,97

1,91

6      TRA01A20P    82 TONE

0,24000

0,00

0,00

0,00

0,00

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU

u,uu

0,00

AUTOBASCULANTA DIST,=20 KM

$

18,00

4,32

18,00

4,32

7      DA06A1        82 M CUB

0,05000

194,14

9,71

26,26

1,31

STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT

REZIST FIL

30,99

1,55

TRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE

MANUALA

0,00

0,00

251,39

12,57

8      DA14A1        82 M CUB

0,05000

248,76

12,44

70,38

3,52

FUNDAȚIE BETON CIMENT LA STRĂZI ALEI SI

PLATFORME

18,12

A HA

0,91 n nn

CAROSABILE

337,26              16,86

0                    1                       2               3

4

5

9      TRA06A30      82 TONE

0,12500

0,00

0,00

0,00

0,00

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO

0,00

0,00

BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=30 KM                  $

63,00

7,88

63,00

7,88

10     DB01A1        82 MP

0,25000

0,02

0,01

0,00

0,00

CURĂȚIREA PT APLIC ÎMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRAT

0,12

0,03

SUPORT DIN BET CIM SAU PAV PIATRA BITUMATE MEC $

0,00

0,00

0,14

0,04

11     DB02D1        82 SUTE MP

0,00500

139,80

0,70

0,00

0,00

AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU ÎMBRAC EXIST IN VEDER

7,95

0,04

APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA

0,00

0,00

147,75

0,74

12     TRA05A30      82 TONE

0,00100

0,00

0,00

0,00

0,00

TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVE

0,00

0,00

HIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON,ETC) PE DIST DE 30 KM$

36,00

0,04

36,00

0,04

13     DB12A1        82 TONE

0,03600

0,55

0,02

23,81

0,86

STRAT LEGAT BINDER DE CRIB EXEC LA CALD CU AȘTERNE

22,50

0,81

RE MANUALA

0,00

0,00

46,86

1,69

14     2018325          TONE

0,03600

289,19

10,41

0,00

0,00

MIXTURA ASFALTICA TIP BAD22.4

0,00

0,00

0,00

0,00

289,19

10,41

15     TRA01A30      82 TONE

0,03600

0,00

0,00

0,00

0,00

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIEABRICATELO

0,00

0,00

R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 30 KM.             $

27,00

0,97

27,00

0,97

16     DB16D1        82 MP

0,25000

0,05

0,01

2,64

0,66

ÎMBRAC BET ASF CU AGREGAT MĂRUNT EXEC LA CALD IN

2,05

0,51

GROS DE 4,0CM AȘTERN MANUALA

0,00

0,00

4,75

1,19

17     2600271          TONE

0,02500

333,20

8,33

0,00

0,00

BETON ASFALTIC BA15

0,00

0,00

0,00

0,00

333,20

8,33

18     TRA01A30      82 TONE

0,02500

0,00

0,00

0,00

0,00

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO

0,00

0,00

R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 30 KM.             $

27,00

0,68

27,00

0,68

19     DB21A1        82 SUTE MP

0,00300

0,00

0,00

20 48

0,06

ÎNCHID SUPRAF CU DRESSING GROS LA STRATURILE DIREC

17,28 n /TA

0,05

n nn

T CIRCULATE

U,UU

37,76

0,11

ExecutantSS Obiectivi         ObiO\ Cate P 53

0                     1                        2                3

4

5

20     1000114          TONE              0,00100

118,86

0,12

0,00

0,00

DRESSING

0,00

0,00

0,00

0,00

118,86

0,12

21     TRA01A30      82 TONE               0,00100

0,00

0,00

0,00

0,00

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO

0,00

0,00

R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 30 KM.             $

27,00

0,03

27,00

0,03

22     GD09A2        82 BUCATA              1,00000

0,00

0,00

7,74

7,74

RASUFLATOARE CU CAPAC MONTATA IN LUNGUL CONDUCTELO

0,00

0,00

R AVIND DN= 1-2 TOLI DEMONTARE

0,00

0,00

7,74

7,74

23     RPIC72C1      82 BUCATA              1,00000

1,30

1,30

1,37

1,37

TAIERE CU FLACARA OXIACETIL.ȚEAVA OL.FARA SUDURA P

0,00

0,00

T.CONSTRUCȚII 57X3,5    *

0,00

0,00

2,66

2,66

24     3108231          M                 0,20000

45,22

9,04

0,00

0,00

ȚEAVA CONST F S LC 57 X 3,5/OLT 35     S 404/2

0,00

0,00

0,00

0,00

45,22

9,04

25     IZL08A1       82 MP                  0,03700

4379,79

162,05

8,42

0,31

IZOL.MANUALA A COND.MONTATE IN PAMINT CU 2 STRATUR

0,00

0,00

I BITUM SI 1 RIND.HIRTIE TIP SULTIT 1

0,00

0,00

4388,21

162,36

26     GD08A1        82 BUCATA              1,00000

0,00

0,00

26,40

26,40

CAPAC BOMBAT DIN TABLA DE OTEL SUDAT LA ȚEVI AVIND

0,00

0,00

DN= 50 MM

0,00

0,00

26,40

26,40

27     7312830          BUCATA            1,00000

46,41

46,41

0,00

0,00

CUTIE FONTA PT.GAZE NATURALE CU CAPAC ROTUND

0,00

0,00

0,00

0,00

46,41

46,41

28     TRI1AA01F1    82 TONE               0,01300

0,00

0,00

10,24

0,13

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MĂRUNTE,?

0,00

0,00

RIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1S

0,00

0,00

10,24

0,13

29     TRA01A20      82 TONE               0,01300

0,00

0,00

0,00

0,00

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO

0,00

0,00

R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 20 KM.             $

18,00

0,23

18,00

0,23

30     TRA05A05      82 TONE               0,11000

0,00

0,00

0,00

0,00

TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMI FABRICATE CU AUTOVE

0,00

0,00

HI.C . SPECIALE (.CISTERNA, BETON. ETC) PE DIST . DE -5- -KM. $

6,00

0,66

6,00

0,66

0                         1

2

3

4

5

IOIAL P43

BUCATA

1,00000

267,65

267,65

Ridicare la cota rasuflatori gaze cu capac nou

67,19

67,19

189,78

189,78

14,80

14,80

539,42

539,42

Cheltuieli directe

267,65

67,19

189,78

14,80

539,42

Alte cheltuieli directe

Contrib asig munca

2,2500%

1,51

1,51

TOTAL CHELT. DIRECTE

267,65

68,70

189,78

14,80

540,93

Cheltuieli indirecte

Io = 10,0000% x

To

54,09

Profit

Po = 5,0000% x

(To+Io)

29,75

TOTAL GENERAL pe categorie

Vo = To+Io+Po

624,78

OFERTANT

OBIECTIV: 05 Actualiare preturi iunie 2020


LISTA


cu cantitatile de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul: 01 PU

Categoria de lucrări: P 54 Ridicare rasf gaze fara capac

Executantă      Obiectivi        Obi0\       Cate P 54

1 ron |

Nr. Capitolul de lucrări     U. M, Cantitatea

crt. Simbol.

Denumire resursa Observații Corecții

Prețul unitar      Valoare

a materiale b manopera c utilaj d) transport Total(a+b+c+d)

SECȚIUNE TEHNICA

SECȚIUNE FINANCIARA

0                    1                       2               3

Capitolul P44               Ridicare la cota rasuflatori

1      DC04B1        82 M                  2,00000

4                    5

gaze cu capac existen

3,55               7,11

6,69                13,38

TAIEREA CU MAS. CU DISC DIAMANT ROST CONTRACȚIE SI                                     91,14              182,28

DILATATIE BETON UZURA LA DRUMURI                                           0,00 0,00

101,38              202,77

2      DG05A1        82 MP

0,25000                        0,00               0,00

12,29                 3,07

DECAP IMBR CU STRAT PINA LA 3CM GROS FORMATE DIN

0,00                 0,00

COVOARE ASFALTICE PERMANENTE,BETOANE ASFALTICE

_____________0,00___________ 0,00

12,29                 3,07

3      DG06A1        82 M CUB

0,05000                        0,00               0,00

96,16                 4,81

SPARG SI DESF BET CIM PE SUPRAF LIMIT PT POZARE

72,00                 3,60

CABLE COND,POD, GURI SCURGERE LA ÎMBRAC CAROSABILA

______________0,00________0,00

168,16                 8,41

4      TSA01C1       82 M CUB

0,05000                        0,00               0,00

33,00                 1,65

SAP.MAN.IN SPATII ÎNTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC

0,00                 0,00

.IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H<0,6M T . TARE                                       0,00 0,00

33,00

 • 5      TRI1AA01C1 82 TONE                0,24000                       0j00

7,97

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MĂRUNTE,P                                     0,00

RIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG. 1        $                        0,00 0,00

7,97

 • 6      TRA01A20P 82 TONE                0,24000                       0^00

0,00

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU                                      U,UU

AUTOBASCULANTA DIST.=20 KM                        $                        __18,00 4,32

__________________________________________________________________________________________18,00

 • 7       DA06A1         82 M CUB                0,05000                  "   194,14

26,26

STRAT AGREG NAT (BALAST) CILINDR CU FUNCT REZIST FIL                                    30,99

TRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUALA                          0,00

________________________________________________________________________________________251,39

 • 8      DA14A1        82 M CUB               0,05000                     248,76

70,38

FUNDAȚIE BETON CIMENT LA STRĂZI ALEI SI PLATFORME


CAROSABILE


18,12

0,00

337,26

Executantei       ObieclivOî          OhiO\       Cate P 54

I ron |

0                      1                        2                3

4

5

9      TRA06A30      82 TONE

0,12500

0,00

0,00

0,00

0,00

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO

0,00

0,00

BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=30 KM                  $

63,00

7,88

63,00

7,88

10     DB01A1        82 MP

0,25000

0,02

0,01

0,00

0,00

CURĂȚIREA PT APLIC ÎMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRAT

0,12

0,03

SUPORT DIN BET CIM SAU PAV PIATRA BITUMATE MEC $

0,00

0,00

0,14

0,04

11     DB02D1        82 SUTE MP

0,00500

139,80

0,70

0,00

0,00

AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU ÎMBRAC EXIST IN VEDER

7,95

0,04

APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA

0,00

0,00

147,75

0,74

12     TRA05A30      82 TONE

0,00100

0,00

0,00

0,00

0,00

TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMI FABRICATE CU AUTOVE

0,00

0,00

HIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON,ETC) PE DIST DE 30 KM$

36,00

0,04

36,00

0,04

13     DB12A1        82 TONE

0,03600

0,55

0,02

23,81

0,86

STRAT LEGAT BINDER DE CRIB EXEC LA CALD CU AȘTERNE

22,50

0,81

RE MANUALA

0,00

0,00

46,86

1,69

14     2018325          TONE

0,03600

289,19

10,41

0,00

0,00

MIXTURA ASFALTICA TIP BAD22.4

0,00

0,00

0,00

0,00

289,19

10,41

15     TRA01A30      82 TONE

0,03600

0,00

0,00

0,00

0,00

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO

0,00

0,00

R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 30 KM.             $

27,00

0,97

27,00

0,97

16     DB16D1        82 MP

0,25000

0,05

0,01

2,64

0,66

ÎMBRAC BET ASF CU AGREGAT MĂRUNT EXEC LA CALD IN

2,05

0,51

GROS DE 4,0CM AȘTERN MANUALA

0,00

0,00

4,75

1,19

17     2600271          TONE

0,02500

333,20

8,33

0,00

0,00

BETON ASFALTIC BAI6

0,00

0,00

0,00

0,00

333,20

8,33

18     TRA01A30      82 TONE

0,02500

0,00

0,00

0,00

0,00

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO

0,00

0,00

R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 30 KM.             $

27,00

0,68

27,00

0,68

0,00300

19

DB21A1

82 SUTE MP

închid supraf cu dressing gros la straturile direc

T CIRCULATE

0,00 20,48 17,28

0,00


37,76

0,00

0,06

0,05

0,00

0,11


Executantei       Obiectivai          ObiO\

CaleP 54

Fo rmularF3

l ron |

0                     1                        2

3

4                    5

20     1000114          TONE

0,00100

118,86                0,12

0,00                 0,00

DRESSING

0,00                 0,00

0,00                 0,00

118,86                0,12

21     TRA01A30      82 TONE

0,00100

0,00                 0,00

0,00                 0,00

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO

0,00                 0,00

R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 30 KM.

$

27,00                 0,03

27,00                 0,03

22     GD09A2        82 BUCATA

1,00000

0,00                 0,00

7,74                 7,74

RASUFLATOARE CU CAPAC MONTATA IN LUNGUL

CONDUCTELO

0,00                0,00

R AVIND DN= 1-2 TOLI DEMONTARE

0,00                 0,00

7,74                 7,74

23     RPIC72C1      82 BUCATA

1,00000

1,30                  1,30

1,37                  1,37

TAIERE CU FLACARA OXIACETIL.ȚEAVA OL.FARA SUDURA P

0,00                 0,00

T.CONSTRUCȚII 57X3,5    *

0,00                  0,00

2,66                 2,66

24     3108231          M

0,20000

45,22                 9,04

0,00                 0,00

ȚEAVA CONST F S LC 57 X 3,5/OLT 35

S 404/2

0,00                0,00

0,00                  0,00

45,22                 9,04

25     GD09A1        82 BUCATA

1,00000

0,00                  0,00

26,40                26,40

RASUFLATOARE CU CAPAC MONTATA IN LUNGUL

CONDUCTELO

0,00                0,00

R AVIND DN=l-2 TOLI

0,00                  0,00

26,40                26,40

26     TRI1AA01F1    82 TONE

0,00100

0,00                  0,00

10,24                  0,01

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI

MĂRUNTE,P

u,uu                  0,00

RIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1S

0,00                 0,00

10,24                  0,01

27     TRA01A05      82 TONE

0,00100

0,00                 0,00

0,00                 0,00

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO

0,00                0,00

R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.=   5 KM.

$

2,00                0,00

2,00                0,00

28     IZL08A1       82 MP

0,03700

4379,79              162,05

8,42                  0,31

IZOL.MANUALA A COND.MONTATE IN PAMINT CU

2 STRATUR

0,00                0,00

I BITUM SI 1 RIND.HIRTIE TIP SULTIT 1

0,00 ________________0,00

4388,21              162,36

29     TRA05A05      82 TONE

0,11000

0,00                0,00

0,00                 0,00

TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE

CU AUTOVE

0,00                0,00

HIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC)PE DIST.

DE 5 KM. $

6,00                0,66

6,00                0,66

tot AL P4 4           BUCATA

1,00000

221,24             221,24

Ridicare la cota rasuflatori gaze cu capac existen

67,06              67,06

189,78             189,78

14,57               14,57

492,65             492,65

Cheltuieli directe

221,24       67,06

189,78       14,57      492,65

ExecutantS5       ObiectivOS

ObiOI      CateP54

FormularF3

[ ron |

0                       1

2            3

4

5

Alte cheltuieli directe

Contrib asig munca

2,2500%

1,51

1,51

TOTAL CHELT. DIRECTE

221,24

68,57

189,78

14,57

494,16

Cheltuieli indirecte

Io = 10,0000% x To

49,42

Profit

Po = 5,0000% x (To+lo)

27,18

TOTAL GENERAL pe categorie

Vo = To+Io+Po

570,76

OFERTANT

OBIECTIV: 05 Actualiare preturi iunie 2020


LISTA


cu cantitatile de lucrări pe categorii de lucrări

18,90


0,00                 0,00

0,00                0,00

18,00 11,88


Obiectul: 01 PU

Categoria de lucrări: P 55 Rid cota cămin cu capac exist

Executantă       Obiectiv05         06/01       CateP 55                                                                                1 roii |

NE Capitolul de lucrări     U. M. Cantitatea              Prețul unitar      Valoare

crt. Simbol.                                              a materiale

Denumireresursa                               o manopera

Observații                                               c utilaj

Corecții                                                d) transport

_____ Total(a+b+c+d)

SECȚIUNE TEHNICA

SECȚIUNE FINANCIARA

0  12 3    45

Capitolul P45_______________Ridicare la cota cămine cu capac existent

1      DC04B1        82 M                   6,00000                       3,55             21,32

6,69               40,15

TAIEREA CU MAS.CU DISC DIAMANT ROST CONTRACȚIE SI                                     91,14              546,84

DILATATIE BETON UZURA LA DRUMURI                                                        0,00                 0,00

101,38             608,31

 • 2      DG05A1        82 MP                  1,75000                       0?00              0^00

12,29               21,51

DECAP IMBR CU STRAT PINA LA 4CM GROS FORMATE DIN                                       0,00                 0,00

COVOARE ASFALTICE PERMANENTE, BETOANE ASFALTICE                           0,00 0,00

12,29               21,51

 • 3       DG0 6B1         82 M CUB               0,35000                        0,00               0.00

27,77                9,72

SPARG SI DESF BET CIM PE SUPRAF LIMIT PT POZARE

CABL COND POD GURI,SCURG IN ALEI FUND DRUM

0,00

0,00

81,77

28,62

4      TRI1AA01C1 82 TONE               1,01000

0,00

0,00

7,97

8,05

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MĂRUNTE,P

0,00

0,00

RIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.l        $

0,00

0,00

7,97

8,05

5      TRA01A20P    82 TONE               1,01000

0,00

0,00

0,00

0,00

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU

u,uu

0,00

AUTOBASCULANTA DIST.=20 KM                        $

___________18,00 _____

________18,18

18,00

18,18

6      RPAI07A1      82 M CUB               0,30000

0,00

0,00

395,00

118,50

DEMOLARE PORȚIUNI DETERIORATE LA PEREȚI CĂMINE VIZ

0,00

0,00

IT.CIRC. DIN ELEM. PREFABR. BETON ARMAT ADINC. 2- 4M*                        0,00 0,00

395,00             118,50

7      TRI1AA01C1   82 TONE

0,66000                        0,00               0,00

7,97                 5,26

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MĂRUNTE,P

0,00                0,00

RIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.l        $

__________0,00__________________0,00

7,97                5,26

8      TRA01A20P    82 TONE

0,66000                        0,00               0,00

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU

AUTOBASCULANTA DIST.=20 KM

18,00               11,88

Ol   2  3

4

5

9      ACE19B1       82 MP

1,75000

12,89

22,55

3,41

5,97

PROTEJAREA SPRIJINIRILOR VERT.FOLOSITE DREPT COFRA

0,00

0,00

JE LA TURNAREA BETONULUI CU HIRTIE KRAFT         $

0,00

0,00

16,30

28,52

10     CA01A1        82 M CUB

0,35000

312,71

109,45

72,38

25,33

TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDAȚII(CONTINUE,IZOLATE)

12,50

4,38

SI SOCLURI CU VOLUM <3MC

0,00

0,00

397,59

139,15

11     RPAI08A1      82 M CUB

0,30000

324,44

97,33

98,98

29,69

TURNARE PEREȚI LA CĂMINE DE VIZITARE CIRCULARE DIN

0,00

0,00

ELEN PREFABR.BETON ARMAT CANALE ADINC 2- 4 M*

0,00

0,00

423,42

127,03

12     TRA06A30      82 TONE

0,96000

0,00

0,00

0,00

0,00

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO

0,00

0,00

BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=30 KM                  $

63,00

60,48

63,00

60,48

13     RPAB01A1      82 BUCATA

1,00000

79,25

79,25

28,50

28,50

RIDICARE LA NIVEL A CAPACELOR (I=20CM) CĂMINELOR D

0,00

0,00

E VIZITARE PINA LA 100KG PE ZIDĂRIE CAR.MORT.CIM*

0,00

0,00

107,75

107,75

14     TRA06A30      82 TONE

0,06600

0,00

0,00

0,00

0,00

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO

0,00

0,00

BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=30 KM                  $

63,00

4,16

63,00

4,16

15     RPAI17A1      82 BUCATA

1,00000

0,00

0,00

9,17

9,17

ÎNLOCUIREA CAPACELOR DIN FONTA FARA RAMA LA CĂMINE

0,00

0,00

DE VIZITARE APA-CANAL *

0,00

0,00

9,17

9,17

16     CP26A1        82 M CUB

0,04000

801,42

32,06

155,68

6,23

PUNEREA IN OPERA A MORTARULUI PENTRU LEGĂTURĂ SAU

30,80

1,23

MONOLITIZARE INTRE

ELEMENTE PREFABRICATE                                   _____________0,00 _______________0,00

987,90              39,52

17     DB01A1

82 MP                   1,75000                        0,02               0,04

0,00                0,00

CURĂȚIREA PT APLIC

ÎMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRAT                                     0,12                0,21

SUPORT DIN BET CIM

SAU PAV PIATRA BITUMATE MEC $                        _____________0,00________________0,00

0,14                0,25

18     DB02D1

82 SUTE MP             0,03500                     139,80              4,89

0,00                0,00

AMORS SUPRAF STRAT

BAZA SAU ÎMBRAC EXIST IN VEDER                                      7,95                0,28

APLIC STRAT UZ MIX

ASF CU EMULSIE CATIONICA                               _____________0,00 _______________0,00

147,75                5,17

19     DB16D1

82 MP                   1,75000                         0,05               0,09

2,64                4,62

ÎMBRAC BET ASF CU AGREGAT MĂRUNT

EXEC LA CALD IN                                       2,05                3,59

GROS DE 4,0CM AȘTERN MANUALA

____0,00__________________0,00

4,75                8,30

ExecutantSS       ObiecUvOi         ObiOl       CateP 55

I ron |

0                    1                       2               3

4

5

20     2600271          TONE

0,17000

333,20

56,64

0,00

0,00

BETON ASFALTIC BA16

0,00

0,00

0,00

0,00

333,20

56,64

21     TRA01A30      82 TONE

0,17000

0,00

0,00

0,00

0,00

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO

0,00

0,00

R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 30 KM.             $

27,00

4,59

27,00

4,59

22     DB21A1        82 SUTE MP

0,01800

0,00

0,00

20,48

0,37

închid supraf cu dressing gros la straturile DIREC

17,28

0,31

T CIRCULATE

0,00

0,00

37,76

0,68

23     2600245          TONE

0,00800

264,18

2,11

0,00

0,00

DRESSING

0,00

0,00

0,00

0,00

264,18

2,11

24     TRA01A30      82 TONE

0,00800

0,00

0,00

0,00

0,00

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO

0,00

0,00

R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 30 km.             $

27,00

0,22

27,00

0,22

1 01 AL   P45           BUCATA

1,00000

425,74

425,74

Ridicare 1a cota cămine cu capac existent

313,07

313,07

575,74

575,74

99,50

99,50

1414,05

1.414,05

Cheltuieli directe

425,74        313,07         575,74

99,50

1.414,05

Alte cheltuieli directe

Contrib asig munca

2,2500%

7,04

7,04

TOTAL CHELT. DIRECTE

425,74

320,11         575,74

99,50       1.421,09

Cheltuieli indirecte

Io = 10,0000% x To

142,11

Profit

Po = 5,0000% x (To+Io)

78,16

TOTAL GENERAL pe categorie

Vo = To+Io+Po

1.641,36

OFERTANT

OBIECTIV: 05 Aclualiare preturi iunie 2020

LISTA cu cantitatile de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul: 01 PU

Categoria de lucrări: P 56 Gard viu - m

U J            UIOO l1 V \U            l_z U/ V

Nr.    Capitolul de lucrări

U. M.

Cantitatea

Prețul unitar

Valoart

__________1111111

B

crt. Simbol

Denumire resursa Observații Corecții

a b c

materiale

nj^nppera

transport otalfa+o+c+d)

SECȚIUNE TEHNICA

SECȚIUNE FINANCIARA

0                         1

2

3

4

5

1      IFH02A1-1     82

PLANTARE GARD VIU 2 RINDURI.

MP

1,00000

1050,04

9,10

0,00

0,00

1050,04

9,10 0,00 0,00

1059,15

1059,15

Cheltuieli directe

1.050,04

9,10

0,00

0,00

1.059,15

Alte cheltuieli directe

Contrib asig munca

2,2500%

0,20

0,20

TOTAL CHELT. DIRECTE

1.050,04

9,31

0,00

0,00

1.059,35

Cheltuieli indirecte

Io =

10,0000%

x To

105,94

Profit

Po =

5,0000% >

(To+Io)

58,26

TOTAL GENERAL pe categorie

Vo =

To+Io+Po

1.223,55

OFERTANT

OBIECTIV: 05 Actualiare preturi iunie 2020

LISTA

cu cantitatile de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul: 01 PU


Categoria de lucrări: P 57 Jardiniera - buc

Executantei_______Obiectivai_________ObiO 1_______Cate P57


Nr. Capitoluldelucrari

U. M.

Cantitatea

Prețul unitar

Valoare

| ron |

crt. Simbol

Denumire resursa Observații Corecții

a b c

materiale

i manopera

SECȚIUNE TEHNICA

SECȚIUNE FINANCIARA

0                         1

2

3

4

5

1      RPCO58XA      93 MP

JARDINIERE DE LEMN CĂPTUȘITE CU

TABLA ZINCATA

1,00000

856,74

48,48 0,00 0,00

856,74

48,48 0,00 0,00

905,22

905,22

Cheltuieli directe

856,74

48,48

0,00

0,00

905,22

Alte cheltuieli directe

Contrib asig munca           2

,2500%

1,09

1,09

TOTAL CHELT. DIRECTE

856,74

49,57

0,00

0,00

906,31

Cheltuieli indirecte         Io

= 10,0000% x

To

90,63

Profit                        Po

= 5, 0000% x

(To+Io)

49,85

TOTAL GENERAL pe categorie Vo

= To+Io+Po

1.046,79


OFERTANT


OBIECTIV: 05 Actualiare preturi iunie 2020

LISTA cu cantitatile de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul: 01 PU

Categoria de lucrări: P 58 Limitatoare de viteza - buc

Executau /S5       ObiectivQS

06/01       Cate P58

1 roii |

Nr. Capitolul de lucrări     U. M. Cantitatea              Prețul unitar      Valoare

crt. Simbol

a materiale

B888PJSeresursa                                  6 BlflBPpera

Corecții

d transport

Total(a+b+c+d)

SECȚIUNE

TEHNICA                          SECȚIUNE FINANCIARA

0                       1

2             3                                   4                     5

1      ED13A         99

BUCATA             1,00000                      1,56

1,56

84,21

84,21

LIMITATOR DE VITEZA

3,UU

3,00

0,00

0,00

88,77

88,77

2      7801713

BUCATA             1,00000                    890,00

890,00

0,00

0,00

LIMITATOR DE VITEZA

0,00

0,00

0,00

0,00

890,00

890,00

Cheltuieli directe

891,56        84,21          3,00          0,00

978,77

Alte cheltuieli directe

Contrib asig munca

2,2500%                              1,89

1,89

TOTAL CHELT. DIRECTE

891,56        86,11          3,00          0,00

980,67

Cheltuieli indirecte

Io = 10,0000% x To

98,07

Profit

Po = 5,0000% x (To+Io)

53,94

TOTAL GENERAL pe categorie

Vo = To+Io+Po

1.132,67

OFERTANT

OBIECTIV: 05 Actualiare preturi iunie 2020

LISTA cu cantitatile de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul: 01 PU

TAIEREA CU MAS.CU DISC DIAMANT ROST CONTRACȚIE SI                                     91,14              546,84

DILATATIE BETON UZURA LA DRUMURI                                           0,00 0,00

101,38             608,31

2      DG05A1        82 MP

1,75000                        0,00               0,00

12,29                21,51

DECAP IMBR CU STRAT PINA LA 4CM GROS FORMATE DIN

0,00                0,00

COVOARE ASFALTICE PERMANENTE,BETOANE ASFALTICE


0,00

12,29


3 DG06B1        82 M CUB               0,35000

SPARG SI DESE BET CIM PE SUPRAF LIMIT PT POZARE

CABL COND POD GURI,SCURG IN ALEI FUND DRUM


4 TRI1AA01C1 82 TONE               1,01000

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MĂRUNTE,P RIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.l        $


0,00 27,77 54,00

0,00

81,77

0,00

7,97

0,00

0,00

7,97


0,00 21,51 0,00 9,72 18,90 0,00 28,62

0,00 8,05 0,00 0,00 8,05


5 TRA01A20P 82 TONE               1,01000

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU

AUTOBASCULANTA DIST.=20 KM                        5


0,00

0,00

u,uu 18,00 18,00


0,00

0,00

0,00

18,18

18,18


6 RPAI07A1 82 M CUB               0,30000

DEMOLARE PORȚIUNI DETERIORATE LA PEREȚI CĂMINE VIZ

IT.CIRC.DIN ELEM.PREFABR.BETON ARMAT ADINC. 2- 4M*


7 TRI1AA01C1 82 TONE               0,66000

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MĂRUNTE,P

RIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.l        $


0,00

395,00 0,00 0,00

395,00 0,00 7,97 0,00 0,00 7,97


0,00

118,50 0,00 0,00

118,50

0,00

5,26 0,00 0,00

5,26


Categoria de lucrări: P 59 Rid cota cămine capac nou

Executantă      Obiectivi        Obift\       Cate P59

I ronl

Nr.    Capitolul de lucrări     U. M. Cantitatea

crt. Simbol.

Denumire resursa Observații Corecții

Prețul unitar      Valoare

a) materiale b manopera c utilaj d) transport Total(a+b+c+d)

SECȚIUNE TEHNICA

SECȚIUNE FINANCIARA

0    12   3        4    5

________Capitolul P49_______________Ridicare la cota cămine cu capac nou

1       DC04B1         82 M                     6,00000                           3,55               21,32

6,69                40,15

8 TRA01A20P 82 TONE               0,66000

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU

WTOBASTULANTA~DTST1^2U^M                     Ș

0,00

0,00 0,00 18,00


0,00

0,00

0,00

11,88


18,00               11,88

9      ACE19B1

PROTEJAREA SPRIJINIRI

JE LA TURNAREA BETON!

82 MP

LLOR VERT.FOLOSITE DREPT COFRA

JLUI CU HIRTIE KRAFT          $

1,75000

12,89

3,41

0,00

0,00

22,55

5,97

0,00

0,00

16,30

28,52

10     CA01A1

82 M CUB

0,35000

312,71

109,45

72,38

25,33

TURNARE BETON SIMPLU

IN FUNDAȚII(CONTINUE,IZOLATE)

12,50

4,38

SI SOCLURI CU VOLUM <

:3MC

0,00

0,00

397,59

139,15

11     RPAI08A1

82 M CUB

0,30000

324,44

97,33

98,98

29,69

TURNARE PEREȚI LA CĂMINE DE VIZITARE CIRCULARE DIN

0,00

0,00

ELEM PREFABR.BETON ARMAT CANALE ADINC 2- 4 M*

0,00

0,00

423,42

127,03

12     TRA06A30

82 TONE

0,96000

0,00

0,00

0,00

0,00

TRANSPORTUL RUTIER AI

, BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO

0,00

0,00

BETONIERA DE 5,5 MC

DIST.=30 KM                  $

63,00

60,48

63,00

60,48

13     RPAB01A1

82 BUCATA

1,00000

79,25

79,25

28,50

28,50

RIDICARE LA NIVEL A CAPACELOR (I=20CM) CĂMINELOR D

0,00

0,00

E VIZITARE PINA LA 100KG PE ZIDĂRIE CAR.MORT.CIM*

0,00

0,00

107,75

107,75

14     TRA06A30

82 TONE

0,06600

0,00

0,00

0,00

0,00

TRANSPORTUL RUTIER AI

, BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO

0,00

0,00

BETONIERA DE 5,5 MC

DIST.=30 KM                  $

63,00

4,16

63,00

4,16

15     RPAI17A1

82 BUCATA

1,00000

440,30

440,30

9,17

9,17

ÎNLOCUIREA capacelor

DIN FONTA FARA RAMA LA CĂMINE

0,00

0,00

DE VIZITARE APA-CANAL *

0,00

0,00

449,47

449,47

16     TRI1AA01F1

82 TONE

0,38600

0,00

0,00

10,24

3,95

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MĂRUNTE,P

0,00

0,00

RIN TRAN.PINA LA 10M

RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.IȘ

0,00

0,00

10,24

3,95

17     DB01A1

82 MP

1,75000

0,02

0,04

0,00

0,00

CURĂȚIREA PT APLIC ÎMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRAT

0,12

0,21

SUPORT DIN BET CIM SAU PAV PIATRA BITUMATE MEC $

0,00

0,00

0,14

0,25

18     DB02D1

82 SUTE MP

0,03500

139,80

4,89

0,00

0,00

AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU ÎMBRAC EXIST IN VEDER

7,95

0,28

APLIC STRAT UZ MIX AS

F CU EMULSIE CATIONICA

0,00

0,00

147,75

5,17

19     DB16D1

82 MP

1,75000

0,05

2 64

0,09 4.62

îmbrac bet ase cu agregat mărunt exec la cald in

2,05

0,00


3,59

0,00


8,30


GROS DE 4,0CM AȘTERN MANUALA

4,75

Executantei

Obiectivai

ObiO\

Cate P 59

[ roii |

Ol   2  3

4

5

20     2600271          TONE

0,17000

333,20

56,64

0,00

0,00

BETON ASFALTIC BA16

0,00

0,00

0,00

0,00

333,20

56,64

21     TRA01A30      82 TONE

0,17000

0,00

0,00

0,00

0,00

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO

0,00

0,00

R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 30 KM.             $

27,00

4,59

27,00

4,59

22     DB21A1        82 SUTE MP

0,01800

0,00

0,00

20,48

0,37

ÎNCHID suprae cu dressing gros la straturile direc

17,28

0,31

T CIRCULATE

0,00

0,00

37,76

0,68

23     2600245          TONE

0,00800

264,18

2,11

0,00

0,00

DRESSING

0,00

0,00

0,00

0,00

264,18

2,11

24     TRA01A30      82 TONE

0,00800

0,00

0,00

0,00

0,00

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO

0,00

0,00

R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 30 KM.             $

27,00

0,22

27,00

0,22

IO 1 AL   P49          BUCATA

1,00000

833,99

833,99

Ridicare la cota cămine cu capac nou

310,79

310,79

574,51

574,51

99,50

99,50

1818,79____________1.818,79

Cheltuieli directe

833,99

310,79

574,51

99,50

1.818,79

Alte cheltuieli directe

Contrib asig munca

2,2500%

6,99

6,99

TOTAL CHELT. DIRECTE

833,99

317,78

574,51

99,50

1.825,78

Cheltuieli indirecte

Io = 10,0000% x

To

182,58

Profit

Po = 5,0000% x

(To+Io)

100,42

TOTAL GENERAL pe categorie

Vo = To+Io+Po

2.108,78

OFERTANT

OBIECTIV: 05 Actualiare preturi iunie 2020

LISTA cu cantitatîle de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul: 01 PU

Categoria de lucrări: P 60 Amenajare loc de joaca

Executantei_______Obiectivai_________06/01_______Cate P60

Nr.

Capitolul de lucrări

U.M.

Cantitatea

Prețui unitar

Valoare

______110,11

crt.

Simbol

Denumire resursa Observații

Corecții

a b c

materiale nj^nppera transport „ otal(a+D+c+d)

SECȚIUNE TEHNICA

SECȚIUNE FINANCIARA

0

1

2

3

4

5

1      0000019

AMENAJARE LOC JOACA

MP

1,00000

750,00

0,00

0,00

0,00

750,00

0,00

0,00

0,00

750,00

750,00

Cheltuieli directe

750,00

0,00

0,00

0,00

750,00

Alte cheltuieli directe

Contrib asig munca

2,2500%

0,00

0,00

TOTAL

CHELT. DIRECTE

750,00

0,00

0,00

0,00

750,00

Cheltuieli indirecte

Io =

10,0000% x

To

75,00

Profit

Po =

5,0000% x

(To+Io)

41,25

TOTAL

GENERAL pe categorie

Vo =

To+Io+Po

866,25

OFERTANT

OBIECTIV: 05 Actualiare preturi iunie 2020

LISTA cu cantitatile de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul: 01 PU

Categoria de lucrări: P 61 Gura scurgere Dl 10 cu rac -buc

ExecutantS5 Obiectivai ObiO\ Cale P61                                                                                1 ron 1

Nr.

Capitolul de lucrări     U. M.

Cantitatea

Prețul unitar

Valoare

crt.

Simbol.

a materiale

Denumire resursa

b manopera

Observații

c utilaj

Corecții

d transport

Total(a+b+c+d)

SECȚIUNE TEHNICA

1

SECȚIUNE FINANCIARA

0

1                               2

3

4

5

1

TSA12F1       82 M CUB

3,00000

0,00

0,00

136,10

408,31

SAP.MAN

.IN GROPI CU LARG.1-1,5M CU SPRIJ.EVAC.MAN.

0,00

0,00

IN PAM.

CU UMID.NAT.LA ADINC.1,51-3M,T.TARE

0,00

0,00

136,10

408,31

2

TSA02F1       82 M CUB

1,20000

0,00

0,00

51,21

61,45

SAP.MAN

IN SPATII LIMIT.SUB IM CU TALUZ VERT.NESPR

0,00

0,00

.IN PAM

COEZ.MIJ.SI F.COEZ.ADINC.<1,5M T.TARE

0,00

0,00

51,21

61,45

3

TSC03F1       82 SUTE MC

0,10000

0,00

0,00

0,00

0,00

SAPAT.MEC.CU EXC. DE 0,41-0,7 MC IN PAM.CU UMIDITAT

315,00

31,50

E NATURAL DESC.AUTO.TEREN CAT 2

0,00

0,00

315,00

31,50

4

CA02A1        82 M CUB

0,45000

312,71

140,72

89,22

40,15

TURNARE

BETON ARMAT IN FUNDAȚII IZOLATE CU

VOLUM <

18,75

8,44

3 MC

0,00

0,00

420,68

189,30

5

ACE02A1      82 BUCATA

1,00000

866,79

866,79

91,57

91,57

GURA SCURGERE CU SIFON SI DEPOZIT STAS 6701

-73 CAR

0,00

0,00

OSABILA

TIP Al

$

0,00

0,00

958,36

958,36

6

6712631          BUCATA

1,00000

150,00

150,00

0,00

0,00

COT PVC

NEPLAST.ÎMBIN.PRIN LIP.PN 10 DN 150

TIP G

0,00

0,00

S7175

0,00

0,00

150,00

150,00

7

ACA11E2       82 M

3,50000

61,99

216,97

8,19

28,68

MONTARE

ȚEAVA PVC TIP 3 (M) IN PAMINT,IN EXTERIORUL

0,09

0,30

CLĂDIRILOR,AVIND DN 150

0,00

0,00

70,27

245,94

8

6700456          M

3,68000

25,00

92,00

0,00

0,00

ȚEVI DIb

P.V.C.RIGID TIP M 110X 5,3 STAS

6675/2

0,00

0,00

0,00

0,00

nn

07 nn

ExecutantSS       Ohiectiv05

Obi01

Cale P 61

[ roii |

0                         1

2             3

4                    5

9      ACE08A1

82 M CUB

0,70000

180,40               126,28

13,88                 9,72

UMPLUTURA IN SÂNT.LA COND

.DE ALIM.CU

APA SI CANALI

0,00                 0,00

ZARE CU: NISIP

$

0,00                 0,00

194,28              136,00

10     TRA01A40      82 TONE

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRI R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.=  40 KM.

0,96000

CATELO

$ _

0,00

0,00 0,00 36,00

0,00

0,00

0,00

34,56

36,00

34,56

11     000078           M

1,00000

1,00

1,00

0,00

0,00

BANDA AVERTIZARE CANALIZARE

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

1,00

12     TSD01D1       82 M CUB

12,20000

0,00

0,00

12,95

158,00

IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT

UNIFO

0,00

0,00

RM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN F.TARE

0,00

0,00

12,95

158,00

13     TSD04D1       82 M CUB

12,20000

0,83

10,16

15,25

186,04

COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.EXECUT.PE STRA

0,00

0,00

T.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 20CM GROS.T.COEZIV

0,00

0,00

16,08

196,20

14     TRA01A20P    82 TONE

3,60000

0,00

0,00

0,00

0,00

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU

0,00

0,00

AUTOBASCULANTA DIST.=20 KM

$

18,00

64,80

18,00

64,80

Cheltuieli directe

1.603,92       983,92

40,24         99,36

2.727,43

Alte cheltuieli directe

Contrib asig munca           2,2500%

22,14

22,14

TOTAL CHELT. DIRECTE

1.603,92     1.006,06

40,24        99,36

2.749,57

Cheltuieli indirecte         Io = 10,0000% x

To

274,96

Profit                        Po = 5,0000% x

(To+Io)

151,23

TOTAL GENERAL pe categorie Vo = To+Io+Po

3.175,76

OFERTANT

OBIECTIV: 05 Actualiare preturi iunie 2020


LISTA


cu cantitatile de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul: 01 PU

Categoria de lucrări: P 62 Rid cota camin i c i tub

Executantă      ObiectivOS        ObiOl

Cale P 62

I ron |

Nr.    Capitolul de lucrări

U. M. Cantitatea              Prețul unitar      Valoare

crt. Simbol.

a materiale

Denumire resursa Observații

b manopera c utilaj

Corecții

d transport

Total(a+b+c+d)

SECȚIUNE TEHNICA                          SECȚIUNE FINANCIARA

0                         1

2             3                                   4                     5

Capitolul P52

Ridic cota cămine cu capac nou Înlocuire tub

1      DC04B1        82 M

6,00000                       3,55

21,32

6,69

40,15

TAIEREA CU MAS.CU DISC DIAMANT ROST

CONTRACȚIE SI                                     91,14

546,84

DILATATIE BETON UZURA LA DRUMURI

0,00

_________0,00

608,31

101,38

2      DG05A1        82 MP                 1,75000

0,00

0,00

12,29

21,51

DECAP IMBR CU STRAT PINA LA 4CM GROS FORMATE DIN

0,00

0,00

COVOARE ASFALTICE PERMANENTE, BETOANE ASFALTICE

0,00

0,00

12,29

21,51

3      DG06B1        82 M CUB               0,35000

0,00

0,00

27,77

9,72

SPARG SI DESE BET CIM PE SUPRAF LIMIT PT POZARE

54,00

18,90

CABL COND POD GURI,SCURG IN ALEI FUND DRUM

0,00

0,00

81,77

28,62

4      TRI1AA01C1   82 TONE               1,01000

0,00

0,00

7,97

8,05

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MĂRUNTE,P

0,00

0,00

RIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.l        $

0,00

0,00

7,97

8,05

5      TRA01A20P    82 TONE               1,01000

0,00

0,00

0,00

0,00

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU

u,uu

0,00

AUTOBASCULANTA DIST.=20 KM                       $

18,00

18,18

18,00

18,18

6      RPAI07A1      82 M CUB               0,30000

0,00

0,00

395,00

118,50

DEMOLARE PORȚIUNI DETERIORATE LA PEREȚI CĂMINE VIZ

0,00

0,00

IT.CIRC.DIN ELEM.PREFABR.BETON ARMAT ADINC. 2- 4M*

0,00

0,00

395,00

118,50

7      TRI1AA01C1 82 TONE               0,66000

0,00

0,00

7,97

5,26

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MĂRUNTE,P

0,00

0,00

RIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.l        $

0,00

0,00

7,97

5,26

8      TRA01A20P    82 TONE               0,66000

0,00

0,00

0,00

0,00

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU

0,00

0,00

AUTOBASCULANTA DIST.=20 KM                        $

18,00

11,88

18,00               11,88

0                    1                       2               3

4

5

9      ACE19B1       82 MP

1,75000

12,89

22,55

3,41

5,97

PROTEJAREA SPRIJINIRILOR VERT.FOLOSITE DREPT COFRA

0,00

0,00

JE LA TURNAREA BETONULUI CU HIRTIE KRAFT         $

0,00

0,00

16,30

28,52

10     CA01A1        82 M CUB

0,35000

312,71

109,45

72,38

25,33

TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDAȚII(CONTINUE,IZOLATE)

12,50

4,38

SI SOCLURI CU VOLUM <3MC

0,00

0,00

397,59

139,15

11     RPAI08A1      82 M CUB

0,30000

324,44

97,33

98,98

29,69

TURNARE PEREȚI LA CĂMINE DE VIZITARE CIRCULARE DIN

0,00

0,00

ELEM PREFABR.BETON ARMAT CANALE ADINC 2- 4 M‘

0,00

0,00

423,42

127,03

12     TRA06A30      82 TONE

1,59000

0,00

0,00

0,00

0,00

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO

0,00

0,00

BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=30 KM                  $

63,00

100,17

63,00

100,17

13     RPAB01A1      82 BUCATA

1,00000

79,25

79,25

28,50

28,50

RIDICARE LA NIVEL A CAPACELOR (I=20CM) CĂMINELOR D

0,00

0,00

E VIZITARE MORTAR ÎNTĂRIRE RAPIDA

0,00

0,00

107,75

107,75

14     TRA06A30      82 TONE

0,06600

0,00

0,00

0,00

0,00

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO

0,00

0,00

BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=30 KM                  $

63,00

4,16

63,00

4,16

15     RPAI17A1      82 BUCATA

1,00000

440,30

440,30

9,17

9,17

ÎNLOCUIREA capacelor din fonta fara rama la cămine

0,00

0,00

DE VIZITARE APA-CANAL *

0,00

0,00

449,47

449,47

16     TRI1AA01F1    82 TONE

0,38600

0,00

0,00

10,24

3,95

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MĂRUNTE,P

0,00

0,00

RIN TRAN.PINA LA LOM RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1$

0,00

0,00

10,24

3,95

17     CP26A1        82 M CUB

0,04000

801,42

32,06

155,68

6,23

PUNEREA IN OPERA A MORTARULUI PENTRU LEGĂTURĂ SAU

30,80

1,23

MONOLITIZARE INTRE ELEMENTE PREFABRICATE

0,00

0,00

987,90

39,52

18     DB01A1        82 MP

1,75000

0,02

0,04

0,00

0,00

CURĂȚIREA PT APLIC ÎMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRAT

0,12

0,21

SUPORT DIN BET CIM SAU PAV PIATRA BITUMATE MEC $

0,00

0,00

0,14

0,25

19     DB02D1        82 SUTE MP

0,03500

139,80

4,89

0 00

0 00

AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU ÎMBRAC EXIST IN VEDER

7,95

0,28

APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA

0,00

0,00

147,75

5,17

ExecutantSS       Obiectivai          ObiO\

CateV 61

l 1011 |

0                     1                        2

3

4                    5

20     DB16D1        82 MP

1,75000

0,05                 0,09

2,64                 4,62

îmbrac bet ase cu agregat mărunt exec la cald in

2,05                 3,59

GROS DE 4, OCM AȘTERN MANUALA

0,00                 0,00

4,75                 8,30

21     2600271          TONE

0,17000

333,20               56,64

0,00                 0,00

BETON ASFALTIC BA16

0,00                 0,00

0,00                 0,00

333,20               56,64

22     TRA01A30      82 TONE

0,17000

0,00                 0,00

0,00                 0,00

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO

0,00                 0,00

R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 30 KM.

$

27,00                4,59

27,00                4,59

23     DB21A1        82 SUTE MP

0,01800

0,00                 0,00

20,48                 0,37

ÎNCHID supraf cu dressing gros la straturile DIREC

17,28                 0,31

T CIRCULATE

0,00                 0,00

37,76                 0,68

24     2600245          TONE

0,00800

264,18                2,11

0,00                 0,00

DRESSING

0,00                 0,00

0,00                 0,00

264,18                2,11

25     TRA01A30      82 TONE

0,00800

0,00                 0,00

0,00                 0,00

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO

0,00                0,00

R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 30 KM.

$

27,00                0,22

27,00                 0,22

26    RPAIUA1     82 BUCATA

1,00000

0,00                 0,00

23,83               23,83

DEMOLAREA TUBULUI SUPERIOR

0,00                0,00

0,00 _______________0,00

23,83               23,83

27     RPAI12A1      82 BUCATA

1,00000

146,69             146,69

42,01                42,01

REFACEREA TUBULUI SUPERIOR AL CĂMINELOR

DE CANALIZ

0,00                0,00

ARE

0,00                 0,00

188,70              188,70

28     TRI1AA01C1   82 TONE

0,43000

0,00                0,00

7,97                3,43

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI

MĂRUNTE,P

0,00                0,00

RIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.

1 $

0,00                0,00

7,97                3,43

29     TRA01A20P    82 TONE

0,43000

0,00                 0,00

0,00                0,00

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU

u,uu                0,00

AUTOBASCULANTA DIST.=20 KM

$

18,00                 7,74

18,00                7,74

30     TRA06A30      82 TONE

0,17000

0,00                 0,00

0,00                 0,00

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO

0,00                0,00

BETONIERA DE 5,5 MG DIST.=30 KM

$

63,00               10,71

63,00               10,71

Executantei Obiectivai          ObiO\ Cale P 62                                                                               [ ron |

0                         1

2

3

4

5

TOTAL, P52

BUCATA

1,00000

1012,73

1.012,73

Ridic cota cămine cu capac nou inlocuire

tub

386,29

386,29

575,74

575,74

157,64

157,64

2132,40

2.132,40

Cheltuieli directe

1.012,73

386,29

575,74

157,64

2.132,40

Alte cheltuieli directe

Contrib asig munca

2,2500%

8,69

8,69

TOTAL CHELT. DIRECTE

1.012,73

394,98

575,74

157,64

2.141,09

Cheltuieli indirecte

Io = 10,0000% x

To

214,11

Profit

Po = 5,0000% x

(To+Io)

117,76

TOTAL GENERAL pe categorie

Vo = To+Io+Po

2.472,96

OFERTANT

OBIECTIV: 05 Actualiare preturi iunie 2020

LISTA cu cantitatile de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul: 01 PU

Categoria de lucrări: P 63 Rid cota g s existenta

Executantei Obiectivai         ObiO\ CateP 63

Nt\ crt.

Capitolul de lucrări     U. M. Cantitatea

Simbol

Denumire resursa

Observații

Corecții

Prețul unitar

Valoare

c d T

materiale manopera utilaj transport otal(a+b+c+d)

SECȚIUNE TEHNICA

SECȚIUNE FINANCIARA

0

1                          2                 3

4

5

Capitolul P53              Ridicare

la cotra gura de scurgere stradala

exis te

1       DC04B1         82 M

TAIEREA CU MAS.CU DISC DIAMANT ROST CONTRACȚIE SI

DILATATIE BETON UZURA LA DRUMURI

3,20000

3,55

6,69

91,14

0,00

11,37

21,41

291,65

0,00

101,38

324,43

2      DG05A1        82 MP

DECAP IMBR CU STRAT PINA LA 4CM GROS FORMATE DIN

COVOARE ASFALTICE PERMANENTE,BETOANE ASFALTICE

0,48000

0,00

12,29

0,00

0,00

0,00

5,90

0,00

0,00

12,29

5,90

3

SPARG

CABL

DG06B1        82 M CUB

SI DESF BET CIM PE SUPRAF LIMIT PT POZARE

COND POD GURI,SCURG IN ALEI FUND DRUM

0,10000

0,00 27,77 54,00

0,00

0,00

2,78

5,40

0,00

81,77

8,18

4      TRI1AA01C1   82 TONE

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MĂRUNTE,P

RIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.l        $

0,25000

0,00

7,97

0,00

0,00

0,00

1,99

0,00

0,00

7,97

1,99

5      TRA01A20P    82 TONE

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU

AUTOBASCULANTA DIST.=20 KM                        $

0,25000

0,00

0,00

0,00

18,00

0,00

0,00

0,00

4,50

18,00

4,50

6      RPAI14A1      82 BUCATA

DEMONTAREA GRĂTARULUI CU RAMA LA GURI DE SCURGERE*

1,00000

0,00

27,81

0,00

0,00

0,00

27,81

0,00

0,00

27,81

27,81

7      RPAI11A1      82 BUCATA

DEMOLAREA TUBULUI SUPERIOR AL GURILOR DE SCURGERE*

1,00000

0,00

23,83

0,00

0,00

0,00

23,83

0,00

0,00

23,83

23,83

8

DEMOL

RPACF35A     99 M CUB

PORȚIUNI DETERIORATE

0,10000

0,00

20,48

0,00

0,00

0,00

2,05

0,00

0,00

20,48

2,05

ExecutantSS       ObiectivQS         ObiO\       CateP 63

I ron |

Ol   2  3

4

5

9      TRI1AAO1C1   82 TONE

0,25000

0,00

0,00

7,97

1,99

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MĂRUNTE,P

0,00

0,00

RIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.l        $

0,00

0,00

7,97

1,99

10     TRA01A20P    82 TONE

0,25000

0,00

0,00

0,00

0,00

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU

0,00

0,00

AUTOBASCULANTA DIST.=20 KM                        $

18,00

4,50

18,00

4,50

11     DA14A1        82 M CUB

0,10000

353,68

35,37

33,19

3,32

FUNDAȚIE BETON CIMENT LA STRĂZI ALEI SI PLATFORME

4,65

0,47

CAROSABILE

0,00

0,00

391,52

39,15

12     CA01A1        82 M CUB

0,10000

312,71

31,27

72,38

7,24

TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDAȚII(CONTINUE,IZOLATE)

12,50

1,25

SI SOCLURI CU VOLUM <3MC

0,00

0,00

397,59

39,76

13     RPAI12A1      82 BUCATA

1,00000

146,69

146,69

42,01

42,01

REFACEREA TUBULUI SUPERIOR AL GURILOR DE SCURGERE*

0,00

0,00

CU GRATAR SI RAMA DE FONTA TIP A CAROSABIL 150 KG*

0,00

0,00