Hotărârea nr. 110/2020

Hotărârea nr. 110/18.06.2020 privind aprobarea prelungirii proiectului ”Academia copiilor” pentru perioada august 2020 – septembrie 2021.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, București

HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii proiectului "Academia copiilor” pentru perioada august 2020 - septembrie 2021

Având în vedere:

Raportul de Specialitate al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan lordache” înregistrat sub nr. CCTSI - 2020.06.09 - 01 din data de 09.06.2020;

Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 5, înregistrat sub nr. 45587/12.06.2020.

Avizul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte activități economice;

Avizul Comisiei Educație, Tineret și Sport;

Avizul Comisiei Cultură, Culte, Minorități Naționale;

Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 05 / 23.01.2020 privind aprobarea Programului de activități al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan lordache” pentru anul 2020;

Regulamentul de Organizare și Funcționare al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan lordache”,

în temeiul art. 129 alin. (7) lit. a), lit. d) și lit. f) art. 139 alin. (1), art. 140 alin. (1), art. 166 alin. (2) lit. 1) și art. 243 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă prelungirea proiectului „Academia copiilor” pentru perioada august 2020 -septembrie 2021, desfășurat de Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan lordache”, în parteneriat cu Direcția de învățământ, Tineret și Sport din cadrul Primăriei Sector 5, în cursul anului 2020 și 2021, conform Anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 2 - Sumele necesare realizării proiectului cuprins în Anexa prezentei hotărâri vor fi utilizate din bugetul propriu al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan lordache”.

Art. 3 - Primarul Sectorului 5, prin aparatul de specialitate și Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan lordache” vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


Nr. HO /18.06.2020contrasemnează^ Centru legalitate SECRETAR GENE ELENA-LUML AL SECTORULUI 5,


privind aprobarea prelungirii proiectului "Academia copiilor” pentru perioada august 2020 - septembrie 2021

1.     Prelungire proiect ”Acadeniia copiilor” pentru perioada august 2020 - septembrie 2021

  • a.      Organizator: Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan lordache”, în parteneriat cu Asociația "Colorăm Zâmbete”

  • b.      Descriere: Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan lordache” în parteneriat cu Asociația "Colorăm Zâmbete” și cu Direcția de învățământ, Tineret și Sport din cadrul Primăriei Sector 5, își propun prelungirea proiectului socio-educativ ”Academia copiilor” pentru perioada august 2020 - septembrie 2021. Proiectul „Academia copiilor”, derulat deja pe parcursul anilor școlari 2018-2019 și 2019 - 2020, are ca scop crearea unui program care să asigure suplimentarea locurilor în programe de tip "școală după școală”, oferirea unor facilități de tip ”after school” pentru copiii din Sectorul 5. Prin acest proiect susținem și venim în sprijinul familiilor monoparentale, al părinților din Sectorul 5 care nu au în grija cui să-și lase copilul până la întoarcerea de la serviciu, care nu beneficiază de programul Ministerului Educației "Școală după școală” și care nu au posibilități materiale, financiare pentru a-și înscrie copiii la diferite activități de tip after school, din mediul privat.

Proiectul se va desfășura, la fel ca în anul anterior, de luni până vineri, între orele 8:00 - 18:00. în cadrul proiectului vor fi înscriși, cu acordul părinților, un număr de 200 de elevi din clasele I - IV și clasa pregătitoare (cu vârste cuprinse între 6 și 10 ani), care învață în unitățile de învățământ din Sectorul 5. Grupul țintă va fi format din copii cu posibilități materiale reduse, aparținând grupurilor vulnerabile (familii monoparentale, care provin din medii vulnerabile, familii cu dificultăți materiale), din copiii înmatriculați în unitățile de învățământ în care nu se organizează programul "Școală după școală” - vor avea prioritate copiii înmatriculați în școlile care funcționează în 2 sau 3 schimburi (zonele Panduri, 13 Septembrie, Rahova, Șoseaua Alexandriei, Sebastian), precum și copiii care au făcut parte din programul "Academia copiilor”, derulat în cursul anului școlar 2019-2020.

  • c.      Perioada: august 2020 - septembrie 2021;

  • d.      Beneficiari direcți: 200 de copiii înmatriculați la școlile din Sectorul 5, părinții și bunicii acestora;

  • e.       Locație: imobilul din Str. Petre Ispirescu nr. 62;

  • f.       Buget maxim alocat: 1.300 lei/copi 1 pe lună, bani proveniți din finanțare + 250 lei/lună contribuția părintelui/părintilor.

N N z/o L-— PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, ALEXANDRU Ș^AS'ITAN LAZAROV