Hotărârea nr. 108/2020

Hotărârea nr. 108/18.06.2020 privind aprobarea criteriilor de acordare și a tarifelor aferente pachetelor de servicii medicale oferite de către Unitățile de Medicină Dentară, Ecografie și Radiologie dentară, Dermatologie, Fiziokinetoterapie, Nutriție, Urologie, Endocrinologie, Neurologie, Alergologie, Medicină internă, Recuperare medicală, ORL, Obstretică-Ginecologie și Oftalmologie din cadrul Complexului Multifuncțional “Sf. Andrei”.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea criteriilor de acordare și a tarifelor aferente pachetelor de servicii medicale oferite de către Unitățile de Medicină Dentară, Ecografie și Radiologie dentară, Dermatologie, Fiziokinetoterapie, Nutriție, Urologie, Endocrinologie, Neurologie, Alergologie, Medicină internă, Recuperare medicală, ORL, Obstretică-Ginecologie și Oftalmologie din cadrul Complexului Multifuncțional “Sf. Andrei”

A vând în vedere:

Raportul de specialitate întocmit de Complexul Multifuncțional „Sfântul Andrei” nr. 843/10.06.2020.

Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 5 nr. 45339/12.06.2020;

Avizul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte Activități Economice.

Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr. 244/31.10.2019 privind asigurarea cadrului normativ de organizare și funcționare a Complexului Multifuncțional „Sf. Andrei” - Sector 5.

Ținând cont de prevederile:

Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Legii nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, cu modificările ulterioare;

în temeiul - art. 129 alin.7) lit ”b” și ”c”, art.139 alin. 1, art. 140 alin. 1, art. 166 alin.2 lit. „1” și art. 243 alin. 1 lit. „a” din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

9

Art.l. Se aprobă criteriile de acordare și tarifele aferente pachetelor de servicii medicale oferite de Complexul Multifuncțional „Sf. Andrei”, astfel cum sunt prezentate în Anexele nr. 1-14 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Finanțarea serviciilor medicale se asigură de la bugetul local al Sectorului 5.

Art. 3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice altă prevedere contrară se abrogă.

Art.4. Primarul Sectorului 5, prin direcțiile din cadrul aparatului de specialitate și Complexul Multifuncțional „Sf. Andrei” vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRESE


COI GE


SECRETAR GENERAL SI

ELENA-LUMINIȚA PE


RASEMNEAZĂ,


RASEMNEAZĂ, !ral SECTOR 5


ESCUNr. ,/rf /18.06.2020

Nr. io&/

TARIFELE AFERENTE PACHETELOR DE SERVICII MEDICALE DE BAZĂ PENTRU MEDICINA DENTARĂ

Nr.

Crt.

Acte terapeutice

TARIFE CM Sf. Andrei PROPUSE

1

Consultație primară, stabilirea diagnosticului inițial, status dentar.

30

2

Model de studiu

30

3

Detartraj manual / ultrasunete și periaj / arcadă (cu sau fără anestezie)

50

4

Periaj profesional / arcadă

25

5

Air-flow / arcadă

20

6

Fluorizare / arcadă

60

7

Albire / arcadă

250

8

Sigilare dinte temporar / dinte

50

9

Sigilare sau obturație preventivă cu rășini / dinte permanent

60

10

Tratamentul cariei simple cu materiale compozite prin preparea cavității clasa I modificate (cu sau Iară anestezie)

70

11

Tratamentul cariei simple cu materiale compozite prin preparea cavității clasa II modificate (cu sau fără anestezie)

90

12

Tratamentul cariei simple cu materiale compozite prin preparea cavității clasa III modificate (cu sau fără anestezie)

90

13

Tratamentul cariei simple cu materiale compozite prin preparea cavității clasa IV modificate (cu sau fără anestezie)

90

14

Tratamentul cariei simple cu materiale compozite prin preparea cavității clasa V modificate (cu sau fără anestezie)

90

15

Tratamentul cariei simple cu ciment ionomer de sticlă (cu sau fără anestezie)

80

16

Tratamentul cariei simple pe dinți temporari cu ciment ionomer de sticlă (cu sau fără anestezie)

70

17

Tratamentul cariei simple pe dinți temporari cu materiale composite (cu sau lără anestezie)

70

18

Pansament calmant / drenaj endodontic (include anestezie)

30

19

Obturația dintelui după tratamentul afecțiunilor pulpare sau al gangrenei monocanalari (cu sau tară digă) (cu sau fără anestezie)

70

20

Obturația dintelui după tratamentul afecțiunilor pulpare sau al gangrenei pluricanalari (cu sau fără digă) (cu sau fără anestezie)

150

21

Obturația coronară a dinților devitali cu materiale compozite

100

22

Reconstituire corono radiculara cu fibra de sticla

150

23

Extirpare vitala ( cu anestezie) pluricanalari

100

24

Extirpare vitala ( cu anestezie) monocanalari

70

25

Extipare devitala ( cu anestezie)

80

26

Tratamentul medicamentos al gangrenei

100

27

Dezobturare canal monocanalari

100

28

Dezobturare canal pluricanalari

130

TRATAMENT PARODONTIU MARGINAL

29

Chiuretaj pungilor prarodontale

70

30

Imobilizare dinți paradontotici (până la 6 elemente)

100

CHIRURGIE

31

Extracție dinți monoradiculari (include anestezia)

60

32

Extracție dinți pluriradiculari (include anestezia)

80

33

Extracție dinți temporari (include anestezia)

20

34

Alveolotomie (include anestezia)

200

35

Extracție dinți paradontotici (include anestezia)

50

36

Tratament alveolitei (cu sau fără anestezia)

60

37

Tratamentul medicamentos al pericoronaritei (cu sau fără anestezie)

30

38

Decapusonare (include anestezia)

60

PROTETICA

39

Reconstituire corono radiculara metalica

90

40

Reconstituire corono radiculara din oxid zirconiu

250

41

Reconstituire corono radiculara metalica cu claveta

150

42

Proteza parțială acrilică

750

43

Proteza totală acrilică

800

44

Captusirea protezei directă

120

45

Captusirea protezei indirectă

180

46

Reparație croșet metallic / croșet

100

47

Gutiera albire

150

48

Gutieră bruxism

120

49

Proteza scheletată

2000

50

Proteza scheletata cu elemente speciale

3200

51

Element special ancorare proteză scheletată

1000

52

Coroană / punte metalică turnată

120

53

Coroană / punte metalo-ceramică total fizionomică / element

300

54

Coroană / punte metalo-ceramică tip Weiser / element

200

55

Coroană / punte metalo-compozit total fizionomică / element

200

56

Coroană / punte metalo-compozit tip Weiser / element

180

57

Coroană integral ceramic

700

58

Coroană / punte ceramică pe oxid de zirconiu total fizionomică/ element

700

59

Coroană punte / ceramică pe oxid de zirconiu tip Weisser / element

500

60

Coroană provizorie fizionomică - indirectă (acrilat/compozit)

80

61

Coroana provizorie fizionomică (prin tehnica Scutan)

40

62

Cimentare provizorie / element

15

63

Cimentare definitiva / element

30

64

Proteza Kemeny

250

65

Ablatie lucrare protetica / element

IMPLANTOLOGIE

50

66

Implant dentar

1000

67

Bont cicatrizare

100

68

Bont protetic (dacă nu este inclus în prețul implantului)

350

69

Coroană / punte metalo-ceramică pe implant/ element

450

70

Coroană / punte ceramica pe oxid de zirconiu pe implant / element

800

71

Aditie osoasă / 0,5 grame

ORTODONTIE

600

72

Aparat ortodontic mobil / arcadă

500

73

Aparat ortodontic fix / bracketuri metalice / ceramice

1800

74

Aparat contentie / arcadă

150

75

Reparație aparat ortodontic

300

76

Șlefuire selectivă / dinte

10

LISTA INVESTIGAȚIILOR PARACL1NICE DE RADIOLOGIE - IMAGISTICĂ MEDICALĂ

DENUMIRE EXAMINARE RADIOLOGICĂ/IMAGISTICĂ MEDICALĂ

TARIF SF. ANDREI propuse lei -

1. RADIOLOGIE - IMAGISTICĂ MEDICALĂ

A. INVESTIGAȚII CONVENȚIONALE

1. Investigații cu radiații ionizante

1

Rx. retroalveolară digitală - doar pe e-mail

15

2

Rx. retroalveolară digitală - pe film și pe e-mail

20

3

Rx. retroalveolară digitală EXCENTRICĂ - doar pe e-mail

20

4

Rx. retroalveolară digitală EXCENTRICĂ - pe film și pe e-mail

25

5

Rx. retroalveolară digitală ENDO (CU AC PE CANAL) - doar pe e-mail

20

6

Rx. retroalveolară digitală ENDO (CU AC PE CANAL) - pe film și pe e-mail

25

7

Rx. Bitewing

20

8

Rx. Bitewing - doar pe e-mail

15

2. Investigații neionizante

13

Ecografie generală (abdomen + pelvis)

60

14

Ecografie abdomen

40

15

Ecografie pelvis

30

16

Ecografie Doppler vene/artere

50

17

Ecografie mamara

60

18

Ecografie de organ/articulatie/parti moi

25

19

Ecografie tiroidă

40

Anexa nr.


/HCL nr. /18.06.2020

PACHET SERVICII MEDICALE


DERMATOLOGICE


Nr.

Crt.

Acte Terapeutice

Tarif CM Sf.Andrei propuse- lei-

i

Consultație

50

2

Control

40

3

Dermatoscopie Leziune

40

4

Elecrocauterizare leziune(veruci vulgare cheratoze seboreice,condiloame,granulom piogenic,nevi,papiloame)

70

5

Incizie si chiuretaj chist/furuncul/abcese

100

6

Anestezie locala

30

7

Pansament

25

8

Extragere fire sutura

30

9

Tratament (intravenos,subcutanat, intramuscular, intravenos)

15

10

Examen lampa Wood

30

11

Fotofinderțfotografiere corporala totala)

Harta dermatologica totala

200

12

Extracție corp străin

50

13

Tratament local al plăgii cutanate

30

14

Interpretare analize

40

15

Adeverința medicala

1_____5______PREȘED

ALEXANDM


PACHET DE SERVICII MEDICALE PENTRU FIZ10K1NET0TERAPIE

NR. CRT.

SERVICIU

PRET(RON)

C.M.SF. ANDREI

1

Consultație inițiala medic

50

2

Kinetoterapie individual (50 min)

35

3

Kinetoterapie gravide (50 min)

35

4

Kinetoterapie grup (50 min)

15

5

Laserterapie

8

6

Magnetoterapie

8

7

Curent diadinamic

7

8

Curent interferential

8

9

Curent galvanic

10

10

TENS/electrostimulare

7

11

Ultrasunete

8

12

Unde scurte

10

13

Bioptron

10

14

Limfomasaj (25 min)

20

15

Reflexoterapie (10 min)

10

16

Masaj terapeutic/regiune (15 min)

20

17

Masaj terapeutic (50 min)

50

18

Crioterapie

30

19

Terapia TECAR/zona

30

20

PACHET kineto. individual 10 sed.

280

21

PACHET gimnastica gravide 10 sed.

280

22

PACHET kineto. grup 10 sed.

100

23

PACHET ultrasunet 10 sed.

70

24

PACHET laser 10 sed.

70

25

PACHET magnetoterapie 10 sed.

70

26

PACHET unde scurte 10 sed.

100

27

PACHETTECAR/zona 3 sed.

90

28

PACHET crioterapie 3 sed.

90

29

PACHET masaj/regjuneS sed.

90

30

PACHET mas^S0?mWi) 5 sed.

200

31

PACHET cuferit^'dTf. fr|.cvx10'''$ed.

100

b l -w \ 4 PREȘEDINTE DE ȘEDITW^, ALEXANDRU SEBA^TîX<L^^V

faxi HU.      5         0e-Jo20 ,

PACHET SERVICII MEDICALE - DIABET, NUTRIȚIE

Nr. Crt

Acte terapeutice

Tarif CM Sf. Andrei

- propuse lei -

1

Consult(copii/adulti)

50

2

Control nutriție

40

3

Pachet de consiliere nutriționala (4 sed.)

100

4

Testare glicemie

10

5

Plan de nutriție personalizat

50

6

Analiza corporala cu bioimpedanta

30

7

Interpretare analize

40

8

Adeverința medicala

20

PACHET SERVICII MEDICALE - UROLOGIE

PREȘEDI


ALEXANDRU


O M A 'v

'E ȘEDINȚĂ, /* 1ȚIANJEAZA


NR.CRT

ACTE TERAPEUTICE

TARIF SF.ANDREI

- propuse lei -

1.

CONSULTAȚIE

50

2.

CONTROL

40

3.

INTERPRETARE ANALIZE

40

4.

ADEVERINȚA MEDICALA

20

5.

ECOGRAFIE ABDOMINALA GENERALA

60

6.

ECOGRAFIE ABDOMEN SUPERIOR

40

7.

ECOGRAFIE ABDOMEN INFERIOR

40

8.

ECOGRAFIE PELVIS

30

9.

ECOGRAFIE DE ORGAN

25

PACHET SERVICII - ENDOCRINOLOGIE

NR.CRT

ACTE TERAPEUTICE

TARIF SF.ANDREI

- propuse lei -

1.

CONSULTAȚIE

50

2.

CONTROL

40

3.

CONSULTAȚIE INFERTILITATE CUPLU

100

4.

ECOGRAFIE TIROIDA

40

5.

INTERPRETARE ANALIZE

40

6.

ADEVERINȚA MEDICALA

20

PREȘEDINT

i^sEDi^T^.

ALEXANDRU SEB


țV


PACHET SERVICII MEDICALE - NEUROLOGIE

NR.CRT

1.

  • 2.

  • 3.

  • 4.


ACTE TERAPEUTICE

CONSULTAȚIE

CONTROL

INTERPRETARE ANALIZE

ADEVERINȚA MEDICALA


TARIF SF.ANDREI - propuse lei -50

40

40

20


PACHET SERVICII MEDICALE - ALERGOLOGIE

PREȘEDIN'


ȘEpWĂ


ALEXANDRU,SENR.CRT

ACTE TERAPEUTICE

TARIF SF.ANDREI

- propuse lei -

1.

CONSULTAȚIE

50

2.

CONTROL

40

3.

SPIROMETRIE SIMPLA

40

4.

TESTARE PRICK (1 TEST)

10

5.

PACHET TESTARE PRICK (10 TESTE)

100

6.

TESTARE PATCHțl TEST)

10

7.

INTERPRETARE ANALIZE

40

8. ADEVERINȚA MEDICALA                                    20

PACHET SERVICII MEDICALE - MEDICINA INTERNA

NR.CRT

1.

ACTE TERAPEUTICE

CONSULTAȚIE

TARIF SF.ANDREI - propuse lei -50

2.

CONTROL

40

3.

EKG CU INTERPRETARE

50

4.

ECOGRAFIE ABDOMINALA GENERALA

60

5.

ECOGRAFIE ABDOMEN SUPERIOR

40

6.

ECOGRAFIE ABDOMENT INFERIOR

40

7.

SPIROMETRIE SIMPLA

40

7.

INTERPRETARE ANALIZE

40

8.

ADEVERINȚA MEDICALA

20

PACHET SERVICII MEDICALE - RECUPERARE MEDICALĂ

NR.CRT

ACTE TERAPEUTICE

TARIF SF.ANDREI

1.

CONSULTAȚIE

- propuse lei -

50

2.

CONTROL

40

3.

INTERPRETARE ANALIZE

40

4.

ADEVERINȚA MEDICALA

20

DE ȘEDINȚĂ* îs 1\ i 1 d S^AHTAN LAZAWV

PREȘEDJNT

ALEXANDR


PACHET SERVICII MEDICALE - ORL

NR.CRT

ACTE TERAPEUTICE

TARIF SF.ANDREI

1.

CONSULTAȚIE

- propuse lei -

50

2.

CONTROL

40

3.

AUDIOGRAMA

40

4.

IMPEDANTA

40

5.

TAMPONAMENT ANTERIOR/POSTERIOR NAZAL

30

6.

EXTRAGERE CORP STRĂIN URECHE

30

7.

EXTERNA,NAZOFARINGE(DOP CERUMEN)

OPRIRE HEMORAGIE NAZALAțCAUTERIZARE

30

8.

ELECTRICA/CHIMICA)

OTOSCOPIE

40

9.

AEROSOLI-3 ȘEDINȚE

30

10.

AEROSOLI-IO ȘEDINȚE

100

11.

TOALETA AURICULARA- (2 PROCEDURI)

20

12.

TOALETA BILATERALA-(2 PROCEDURI)

40

13.

INTERPRETARE ANALIZE

40

14.

ADEVERINȚA MEDICALA

20

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚ

ALEXANDRU SEB^STIAN LAZ

PACHET SERVICII MEDICALE - OBSTETRICĂ - GINECOLOGIE

NR.CRT

ACTE TERAPEUTICE

TARIF SF.ANDREI

- propuse lei -

1.

CONSULTAȚIE

50

2.

CONTROL

40

3.

ECOGRAFIE

60

4.

MONTARE DIU

80

5.

EXTRACȚIE DIU

80

6.

ANESTEZIE LOCALĂ

30

7.

ELECTROCAUTERIZARE COL UTERIN

70

8.

ELECTROCAUTERIZARE ALTE FORMAȚIUNI

70

9.

APLICAȚII TRATAMENTE TOPICE LOCALE

30

10.

EXTRACȚII FIRE SUTURA

30

11.

INTERPRETARE ANALIZE

40

12.

ADEVERINȚA MEDICALA

20

nr.

PACHET SERVICII MEDICALE - OFTALMOLOGIE

Nr. Crt

Acte terapeutice

Tarif CM Sf. Andrei

- propuse lei -

1

Consultație (copii/adulti)

50

2

Control (copii/adulti)

40

3

Examen oftalmologie (acuitate vizuala, examen pol anterior, examen fund de ochi)

130

4

Tonometrie oculara (masurarea tensiunii intraoculare)

40

5

Lavaj cai lacrimale

30

6

Extragere corp străin

70

7

Prescripție ochelari

30

8

Determinarea refracției

30

9

Testare simt cromatic

20

10

Pansament ocular

30

11

Interpretare analize

40

12

Adeverința medicala

20