Hotărârea nr. 106/2020

Hotărârea nr. 106/18.06.2020 privind aprobarea proiectului educațional „MICII MAGICIENI” – GRĂDINIȚA DE VARĂ 2020”.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea proiectului educațional „MICII MAGICIENI” - GRĂDINIȚA DE VARĂ

2020

Având în vedere:

Raportul de specialitate întocmit de Complexul Multifuncțional „Sfântul Andrei” Sector 5 înregistrat sub m.841/10.06.2020;

Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 5 înregistrat sub nr. 45213/12.06.2020;

Avizul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte Activități Economice; Avizul Comisiei Educație, Tineret și Sport;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (7) lit. a), art. 139 alin. (1), art. 140 alin. (1), art. 166 alin. (2) lit. 1) și art. 243 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă PROIECTUL EDUCAȚIONAL „MICII MAGICIENI” -GRĂDINIȚA DE VARĂ 2020 derulat în unitățile de învățământ din cadrul Sectorului 5, de către Complexul Multifuncțional „Sf. Andrei” în parteneriat cu Direcția de învățământ, Tineret și Sport din cadrul Primăriei Sectorului 5, conform Anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art.2 - Sumele necesare realizării programului din anexă vor fi utilizate din bugetul propriu al Complexului Multifuncțional ”Sf. Andrei”.

Art.3 - Primarul Sectorului 5 prin aparatul de specialitate, Serviciul Evidență Acte Administrative - Direcția de Asistență Tehnică și Juridică, Complexul Multifuncțional „Sfântul Andrei”, Direcția de învățământ, Tineret și Sport și Direcția Economică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Nr. IOC Z18.06.2020
Dlffll^ DE ȘEDINȚĂ,

LAZAROV


ORULUI 5

SCU


Anexă la H.C.L. Sector 5 nr. 106 /18.06.2Q20

ASOCIAȚIA ATELIERUL MAGICIENILOR

CONSTANTA

STR. DREPTĂȚII NR.52, JUD. CONSTANTA CIF 33640600

E-MAIL gepe80@gmail.com

TEL.0726154131

NR.31 DIN 06.06.2020

PROIECTUL EDUCAȚIONAL

„MICII MAGICIENI”- GRĂDINIȚA DE VARĂ 2020

1 IULIE-30 AUGUST 2020

 • 1. ARGUMENT:

Conceptul de „copilărie” este definit ca „Perioadă a vieții omenești de la naștere până la adolescență; timpul când este cineva copil Acesta este completată de atribute precum creștere, dezvoltare, joacă, bucurie, curiozitate, dar și nevoie de îndrumare, educație, ocrotire, încurajare. Pe lângă acestea se adaugă, „neoficial”, și nevoia copiilor de a fi împreună cu alți copii, bucuria jocului în grup, dar, mai ales, eficiența și trăinicia învățării prin joc. în aceste precizări se află fundamentul proiectului nostru.

Vacanța de vară este o perioadă lungă de libertate pentru toți copiii. Cei mai mulți dintre ei, dacă nu chiar majoritatea, nu-și pot permite, însă, să-și petreacă vacanța mare altundeva decât acasă. Sondând copiii, vom descoperi că, deși se bucură că a venit vacanța, își doresc totuși să fie împreună cu alți copii, să aibă un îndrumător adult pentru jocurile și activitățile lor, care să vină cu propuneri, chiar și cu statut de negociator, să le susțină ideile lor și să le dea formă activă. De aceea, după o perioadă de libertate totală, de la începutul vacanței, copiii devin dornici de activități organizate. Ideea „Grădiniței de vară”, la care aderăm și noi, a fost și este una excepțională în acest sens.

Experiența grădiniței de vară, desfășurată de Asociația noastră în anii trecuți, a avut un foarte mare impact asupra copiilor participanți astfel că, chiar din prima zi de activități a anului trecut, povestind cele mai frumoase momente ale vacanței mari, aceștia au situat Grădiniță de vară pe primul loc și s-au asigurat de promisiunea noastră că vom repeta experiența și în această vacanță. Pe de altă parte, ca educatori la grupă și voluntari în cadrul proiectului de vara trecută, am constatat vizibil că acei copii care au participat aveau o altă deschidere față de implicări în proiecte, o mai mare siguranță și stimă de sine în situații în care trebuiau să-și susțină un punct de vedere personal și, mai ales, o mai evidentă capacitate de socializare și organizare.

De asemenea, deoarece pe raza Sectorului 5 învață un număr considerabil de preșcolari, avem în vedere și activități care să le insufle dragostea pentru mediul educațional, în paralel cu crearea de situații concrete în care aceștia să se simtă valorizați prin oferirea unui spațiu mai mare de afirmare a capacităților și aptitudinilor lor. Pentru acești copii, esențial este să le oferim modele de petrecere a timpului liber care să contracareze practicile de copiere a unor atitudini și obișnuințe, manifestări nepotrivite, împrumutate de la cei mai mari.

PROIECTUL EDUCAȚIONAL „MICII MAGICIENI"- GRĂDINIȚA DE VARĂ 2020 este un proiect care se înscrie în aria proiectelor personalizate pe care le-a desfășurat Asociația noastră, la început acestea fiind idei separate, mai apoi constituindu-se ca parte a unui proiect permanent al Asociației noastre. Ținând cont de specificul local al comunității, care se regăsește în profilul copilului, bazându-ne pe entuziasmul curiozității caracteristic vârstei preșcolare, luând în considerare propunerile și așteptările formulate de copii, am propus, prin acest proiect, activități care să-i țină aproape de grădiniță, să le ofere o alternativă valoroasă în petrecerea plăcută și instructivă a vacanței, nu doar pe parcursul timpului petrecut în cadrul proiectului ci, mai ales, pentru cel petrecut mai apoi acasă, cu grupul de prieteni, colegi, vecini, rude sau chiar individual.

Dincolo de toate acestea, trebuie să accentuăm esența proiectului - socializarea, prin adaptare la celălalt, prin respectarea regulilor de grup. Copiii învață să descopere împreună, să comunice, să se organizeze, să respecte reguli, să avanseze propuneri, să aibă încredere în sine și, mai ales, să se bucure împreună. Experiențele de grup încheagă prietenii, dărâmă barierele prejudecăților, dau naștere la solidarități și adaptări la situații sociale în miniatură.

Prin acest proiect grădinița va deveni un altfel de loc pentru o altfel de învățare în această perioadă. Va fi o nouă experiență din viața de preșcolar. Și va fi una plăcută!

 • 2. INSTITUȚIA ORGANIZATOARE:

COMPLEXUL MULTIFUNCȚIONAL „SF. ANDREI”

 • 3. PARTENERI:

o Primăria Sector 5 București

o Inspectoratul Școlar al Municipiului București - Sector 5

o Asociația Atelierul Magicienilor

 • 4. COORDONATORI PROIECT:

Asociația Atelierul Magicienilor

 • 5. GRUP ȚINTĂ:

DIRECTE 5000 preșcolari care frecventează grădinițele din Sectorul 5 București INDIRECT!: părinți, cadre didactice, comunitatea locală.

 • 6. SCOPUL:

Stimularea implicării voluntare a copiilor în activități recreativ-instructive, cu promovarea și valorizarea potențialului individual și de grup a acestora, precum și însușirea, pe termen scurt și lung, a unor alternative reat-educative de petrecere a timpului liber în opoziție cu tentațiile nocive tot mai des întâlnite chiar la vârsta micii școlarități (excesul utilizării gadget-urilor).

7.0BIECTIVE:

 • 1.  Dezvoltarea capacității de relaționare și comunicare principială cu alți copii, de aceeași vârstă, dar și de vârstă și nivel educațional diferit;

 • 2.  însușirea și practicarea unor activități specifice vârstei și adresate petrecerii timpului liber în mod benefic (jocuri, comportamente, manifestări);

 • 3.  Dezvoltarea capacității de a accepta noi provocări, care impun implicare personală în descoperirea de soluții practice și utile vieții de zi cu zi;

 • 4.  Dezvoltarea imaginației și creativității, deopotrivă prin spontaneitate, dar și prin analiză și raționare individuală și de grup;

 • 5.  Dezvoltarea încrederii în propriile capacități și a stimei de sine în raport cu ceilalți, dar și cu sine însuși;

 • 6.  Dezvoltarea și aplicarea concretă a abilităților de comunicare prin exprimarea opiniei personale în situații decizionale;

 • 7.  Manifestarea bucuriei de a fi împreună cu ceilalți prin adoptarea unor stări de acceptare, negociere, colaborare, solidaritate;

 • 8.  Promovarea imaginii grădinițelor prin diseminarea proiectului.

â. RESURSE:

UMANE:

 • •  Cadre didactice (educatori, profesori voluntari, personal auxiliar, personal nedidactic);

 • •  Reprezentanți ai Asociației Atelierul Magicienilor;

 • •  Reprezentanți din familiile preșcolarilor participanți;

 • •  Reprezentanți ai conducerii locale;

 • •  Reprezentanți ai Complexului Multifuncțional „Sf. Andrei”

 • •  Comunitatea locală.

MATERIALE:

 • •  Rechizite necesare unor activități practice: creioane colorate, acuarele, adeziv, hârtie colorată, cartoane colorate, hârtie autocolantă și creponată, foarfece, creioane, lipici, aracet, etc;

 • •  Calculator, imprimantă, cameră foto digitală, consumabile;

 • •  Materiale sintetice refolosite și materiale din natură;

 • •  Afișe, fluturași, broșuri;

 • •  Bannere, mascote;

 • •  Diplome pentru copii, adeverințe pentru voluntari, materiale din partea partenerului de proiect (caiete, jocuri logice, planșe, cărți, atlase,etc.)

FINANCIARE:

 • •  Contribuția Complexului Multifuncțional „Sf. Andrei”

 • •  Sponsorizări locale;

• Sponsorizări din partea Asociației Atelierul Magicienilor

SPAȚIALE:

 • •  Sala de clasă;

 • •  Curtea grădiniței;

 • •  Parcul Sebastian.

 • 9. REZULTATE AȘTEPTATE:

Proiectul se desfășoară având ca ținte următoarele rezultate:

 • ❖ Participarea unui număr cât mai mare de copii din cadrul grădinițelor din Sectorul 5;

 • ❖ Atragerea altor copii, din alte grădinițe și care locuiesc la bunici, pentru a avea șansa unui benefic schimb de experiență între copii;

 • ❖ Participarea părinților la activități, prin contribuții oricât de mici ar fi acestea -realizându-se astfel un parteneriat voluntar pentru grădiniță;

 • ❖ Realizarea unor activități și produse deosebite ale copiilor, prin care aceștia să se regăsească, în special, ca individualitate aparținând unei colectivități sociale;

PROIECTUL EDUCAȚIONAL „MICII MAGICIENI"- GRĂDINIȚA DE VARĂ 2020 se dorește, în primul rând, o modalitate de a oferi copiilor o alternativă atractivă pentru petrecerea unei perioade din vacanța de vară. Acesta este impactul pe termen scurt și imediat. Colateral, acest proiect prevede și impact pe termen lung: copiii învață jocuri instructiv-recreative la grădiniță, jocuri pe care, mai apoi, le pot organiza singuri. Odată ce și-au însușit abilitatea de a se organiza singuri pentru un joc pe care îl cunosc, apare și transferul asupra altor activități, fie jocuri aflate din altă parte, fie create de ei. Mai mult chiar, abilitatea de auto-organizare se transferă și asupra altor tipuri de activități, de învățare efectivă, de efectuare a unor sarcini practice, de lucru în echipă etc.

De asemenea, programul are în vedere creșterea încrederii părinților în unitatea de învățământ, o mai bună colaborare și implicare a acestora în sprijinirea activităților curriculare și extracurriculare, cunoscându-se importanța părinților în desăvârșirea copiilor lor.

 • 10. EVALUAREA PROIECTULUI:

Eficiența acestui program se va evalua:

S Pe tot parcursul desfășurării activităților, prin urmărirea implicării copiilor și a rezultatelor obținute de către aceștia pe plan intelectual, cognitiv, emoțional, comportamental și al realizării de produse concrete;

S Prin expozițiile realizate la final de activitate tematică;

•S Prin feed-back-ul zilnic din partea copiilor;

Prin opiniile părinților asupra prelungirii activităților desfășurate în spațiul Grădiniței de Vară și în spațiul familial și al comunității;

 • V  Fotografii ale tuturor activităților desfășurate;

 • V  Diplome pentru participanți și adeverințe pentru voluntari.

 • 11. DISEMINAREA PROIECTULUI:

 • >  Prezentarea în mass-media locală si națională unui raport final al proiectului;

 • >  Pliante, afișe, fluturași pentru mediatizare;

 • > Oferirea unui CD cu fotografii și comentarii/concluzii asupra conținutului și eficienței proiectului.

 • 12.BUGETUL ESTIMATIV AL PROIECTULUI:

I iulie-31 august 2020 -2 luni

1200 lei/lună/copil înscris - aportul Complexului Multifuncțional „Sf. Andrei”, 10% aportul Asociației Atelierul Magicienilor.

în fiecare zi copiii înscriși în proiect vor primi micul dejun, o masă caldă la prânz și o gustare după amiaza. Menționăm că vom colabora cu o firmă de catering autorizată, iar meniurile vor fi stabilite de medici nutriționiști. Prețul estimativ este de 25 lei/zi - aproximativ 550 lei/lună.

Fiecare preșcolar va beneficia de 2 activități recreative pe săptămână - „ Karate-joc și mișcare” și „Clubul de limba engleză” - Costul unui abonament este de 35 lei/lună/activitate/copil -total 70 lei/lună.

în fiecare lună este prevăzută o excursie în afara Bucureștiului, care va ține cont de măsurile de prevenire COVID 19 și se va desfășura grupe formate din maxim 10 copii/microbuz. Prețul unei excursii este de aproximativ 200 lei/copil.

Săptămânal copiii vor participa la activități în parc.

Săptămânal în fiecare grădiniță va fi organizat spectacol de teatru de păpuși, contract cu trupa de teatru 151ei/copil/săptămână - 60 lei/lună.

Vor fi achiziționate materiale necesare desfășurării activităților zilnice de aproximativ 200 lei/lună/copil.

Remunerațiile cadrelor didactice, îngrijitoarelor precum și, igienizarea, achiziționa_rea materialelor de curățenie necesare desfășurării în bune condiții a activităților, vor fi plătite de fiecare unitate școlară în parte.

Vor fi achiziționate materiale de curățenie necesare desfășurării în bune condiții a activităților.

Vor fi angajate cadre didactice (aflate în concediu) pe perioadă determinată - un cadru didactic la 10 copii.

Vor fi angajate îngrijitoare(aflate în concediu) în fiecare grădiniță - o îngrijitoare la 10 copii.

Vor fi implicați și voluntari ai asociației având în vedere că majoritatea activităților se vor desfășura în aer liber și va fi nevoie de o atentă supraveghere a copiilor.

ASOCIAȚIA ATELIERUL MAGICIENILOR

PREȘEDINTE,

MĂRIA GEORGIANA PETRE