Hotărârea nr. 102/2020

Hotărârea nr. 102/18.06.2020 pentru aprobarea ajustării prețului contractului nr. R 47175/09.12.2019 conform prevederilor Legii 98/2016, cu modificările ulterioare, în cadrul investiției „Lucrări execuție și montaj CHIOȘCURI-pentru Comercializare de Presă, Carte, Flori pe raza Sectorului 5”.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, București

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea ajustării prețului contractului nr. R 47175/09.12.2019 conform prevederilor Legii 98/2016, cu modificările ulterioare, în cadrul investiției „Lucrări execuție și montaj CHIOȘCURI-pentru Comercializare de Presă, Carte, Flori pe raza Sectorului 5”.

Având în vedere:

  • -  Raportul de specialitate al Direcției Tehnice nr. DT 404/20.05.2020;

  • -  Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 5 nr. DT 449/10.06.2020;

  • -  Avizul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte Activități Economice;

  • -  Avizul Comisiei Urbanism, Lucrări Publice, Administrarea Teritoriului, Domeniului Public și Patrimoniu, Fond Funciar;

în conformitate cu prevederile:

  • - Art. 221 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare.

  • -  Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările ulterioare.

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (7) lit. k), art. 139 alin. (1), art. 140 alin. (1), art. 166 alin. (2) lit. ș) și art. 243 alin. (1) lit. a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă ajustarea prețului contractului nr. R 47175/09.12.2019 „Lucrări execuție și montaj CHIOȘCURI-pentru Comercializare de Presă, Carte, Flori pe raza Sectorului 5”, urmare a suplimentării lucrărilor de execuție și montaj cu copertine retractabile cu acționare manuală, astfel că prețul actualizat al contractului devine 2.494.607,73 lei TVA inclus, conform anexei reprezentând devizului aferent, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 2 Finanțarea investiției se asigură de la bugetul local al Sectorului 5 și/sau din alte fonduri special constituite pentru aceste investiții.

Art. 3 Primarul Sectorului 5, prin aparatul de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

SECRETAR GEN ____

ELENA-LUgtHNIȚA P0A /18.06.2020PREȘEDINTE' ALEXAND
Anexă la H.C.L. Sector 5 nr. ZI8.06.2020

Deviz lucrări execuție și montaj cu copertine retractabile cu acționare manuală

- 3 pagini.


PREȘEDlNTp DE ȘEDINȚĂ, țl I ’TIANJLAZAROV


Nr.

Simbol

Capitolul de lucrări

U.M.

Cantitatea

Prețul unitar (exclusiv TVA) -lel-

TOTALUL (exclusiv TVA) ■lel-

0

1

2

3

4

5

6 = 4x5

1

CB18D

COPERTINA RETRACTABILA CU BRAȚE

BUC

40.00

4,976.900

199,076.000

material:

4,526.900

181,076.000

manopera:

450.000

18,000.000

utilaj:

0.000

0.000

transport:

0.000 ■

0.000

2

AX ROTUND 70 MM

BUC

40.00

120.000

4,800.000

material:

120.000

4,800.000

manopera:

0.000

0.000

utilaj:

0.000

0.000

transport:

0.000

0.000

3

BARA FRONTALA

BUC

40.00

160.000

6,400.000

material:

160.000

6,400.000

manopera:

0.000

0.000

utilaj:

0.000

0.000

transport:

0.000

0.000

4

CLIPSURI BARA FROMTALA

BUC

80.00

48.000

3,840.000

material:

48.000

3,840.000

manopera:

0.000

0.000

utilaj:

0.000

0.000

transport:

0.000

0.000

5

DOP AX CU PATRAT SCURT

BUC

40.00

34.000

1,360.000

material:

34.000

1,360.000

manopera:

0.000

0.000

utilaj:

0.000

0.000

transport:

0.000

0.000

6

SUPORT ORIZONTAL PENTRU BRAȚE

BUC

40.00

85.000

3,400.000

material:

85.000

3,400.000

manopera:

0.000

0.000

utilaj:

0.000

0.000

transport:

0.000

0.000

7

SUPORT DE PERETE PENTRU BARA

BUC

40.00

75.000

3,000.000

40X40

material:

75.000

3,000.000

manopera:

0.000

0.000

utilaj:

0.000

0.000

transport:

0.000

0.000

—8

CAPACE BARA FRONTALA

BUC

—80.00

30.000

2,400.000

material:

30.000

2,400.000

manopera:

0.000

0.000

utilaj:

0.000

0.000

transport

0.000

0.000

9

REDUCTOR

BUC

40.00

560.000

22,400.000

material:

560.000

22,400.000

manopera:

0.000

0.000

utilaj:

0.000

0.000

transport:

0.000

0.000

10

SUPORT PENTRU ȚEAVA CU CAPAC

BUC

40.00

126.000

5,040.000

material:

126.000

5,040,000

manopera:

0.000

0.000

utilaj:

0.000

0.000

transport:

0.000

0.000

11

CAPAT AX ALUMINIU

BUC

40.00

92.000

3,680.000

material:

92.000

3,680.000

manopera:

0.000

0.000

utilaj:

0.000

0.000

transport:

0.000

0.000

12

BRAȚ PROIECȚIE 2.25

BUC

80.00

640.000

51,200.000

material:

640.000

51,200.000

manopera:

0.000

0.000

utilaj:

0.000

0.000

transport

0.000

0.000

13

MANIVELA

BUC

40.00

110.000

4,400.000

material:

110.000

4,400.000

manopera:

0.000

0.000

utilaj:

0.000

0.000

transport:

0.000

0.000

14

SUPORT PENTRU ȚEAVA

BUC

80.00

275.000

22,000.000

material:

275.000

22,000:000

manopera:

0.000

0.000

utilaj:

0.000

0.000

transport:

0.000

0.000

15

DOP ALUMINIU CU GAURA PENTRU AX DE BUC

40.00

86.900

3,476.000

70 MM

material:

86.900

3,476.000

manopera:

0.000

0.000

utilaj:

0.000

0.000

transport

0.000

0.000

16

PANZA AIRTEX

BUC

40.00

2,000.000

80,000.000

material:

2,000.000

80,000.000

manopera:

0.000

0.000

utilaj:

0.000

0.000

transport:

0.000

0.000

17

ACCESORII DIVERSE (șuruburi,brlde

BUC

40.00

85.000

3,400.000

ffletate.saibe,piulițe)

material:

85.000

3,400.000

manopera:

0.000

0.000

utilaj:

0.000

0.000

transport:

0.000

0.000

Cheltuieli directe:

181,076.00

18,000.00

0.00

0.00

199,076.00

Alte cheltuieli directe:

Contribuție asiguratorie          2.250 %

pentru munca (CAM)

0.00

405.00

0.00

0.00

405.00

Total Inclusiv Cheltuieli Directe:

181,076.00

18,405.00

0.00

0.00

199,481.00

Cheltuieli indirecte                    10%

18,107.60

1,840.50

0.00

0.00

19,948.10

Total Inclusiv Cheltuieli Indirecte:

199,183.60

20,245.50

0.00

0.00

219,429.10

Profit                                 5%

9,959.18

1,012.28

0.00

0.00

10,971.46

Total Inclusiv Profit:

TOTAL GENERAL (fara TVA) x 40 buc

TVA:

TOTAL GENERAL x 40 buc:

209,142.78

21,257.78

0.00

0.00       230,400.56

230,400.56

19.00   %           43,776.11

274,176.66

Beneficiar,

Ofertant,


OBIECTIV:

OBIECTUL:

STADIUL FIZIC:


COPERTINA RETRACTABILA CU BRAȚE

COPERTINA RETRACTABILA

DEVIZ


- lei -


SECȚIUNEA TEHNICA


SECȚIUNEA FINANCIARA


procent


material manopera


utilaj transport


total