• Hotărârea 10/2020 - Sectorul 5 - 23.01.2020

  Hotărârea nr. 10/23.01.2020 privind preluarea finanțării și execuției unor obiective de investiții aferente unităților de învățământ preuniversitar de stat din sectorul 5.
 • Hotărârea 9/2020 - Sectorul 5 - 23.01.2020

  Hotărârea nr. 9/23.01.2020 privind modificarea Anexei 3 a H.C.L.S. 5 nr. 123/27.06.2019 privind aprobarea derulării și finanțării, din bugetul local al sectorului 5, a programului Școală după școală, în unitățile de învățământ preuniversitar de stat de nivel primar din Sectorul 5, în anul școlar 2019-2020, modificată prin H.C.L.S. 5 nr. 216/26.09.2019 și 268/21.11.2019.
 • Hotărârea 8/2020 - Sectorul 5 - 23.01.2020

  Hotărârea nr. 8/23.01.2020 privind aprobarea modalității de gestiune a unor activități din cadrul serviciului public de salubrizare a Sectorului 5 al Municipiului București.
 • Hotărârea 7/2020 - Sectorul 5 - 23.01.2020

  Hotărârea nr. 7/23.01.2020 privind aprobarea actului adițional nr. 2 la contractul nr. 11718/02.10.2019 de prestare a serviciului de salubrizare.
 • Hotărârea 6/2020 - Sectorul 5 - 23.01.2020

  Hotărârea nr. 6/23.01.2020 privind aprobarea Programului de activități al Complexului Multifuncțional „Sf. Andrei” pentru anul 2020.
 • Hotărârea 5/2020 - Sectorul 5 - 23.01.2020

  Hotărârea nr. 5/23.01.2020 privind aprobarea modificărilor aduse Regulamentului de Organizare și Funcționare a Centrului Cultural și de Tineret ”Ștefan Iordache”.
 • Hotărârea 4/2020 - Sectorul 5 - 23.01.2020

  Hotărârea nr. 4/23.01.2020 privind aprobarea Programului de evenimente al Centrului Cultural și de Tineret ”Ștefan Iordache”, pentru perioada 01.01.2020- 31.12.2020.
 • Hotărârea 3/2020 - Sectorul 5 - 23.01.2020

  Hotărârea nr. 3/23.01.2020 aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particulare cu personalitate juridică din Sectorul 5 al Municipiului București, pentru anul școlar 2020-2021.
 • Hotărârea 2/2020 - Sectorul 5 - 23.01.2020

  Hotărârea nr. 2/23.01.2020 privind modificarea Organigramei, a Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5.
 • Hotărârea 1/2020 - Sectorul 5 - 23.01.2020

  Hotărârea nr. 1/23.01.2020 privind utilizarea excedentului bugetar aferent anului 2020 pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare a Sectorului 5 al Municipiului București.