• Hotărârea 207/2020 - Sectorul 5 - 02.12.2020

  Hotărârea nr. 207/02.12.2020 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr.93/30.09.2016.
 • Hotărârea 206/2020 - Sectorul 5 - 02.12.2020

  Hotărârea nr. 206/02.12.2020 privind modificarea și completarea H.C.L. Sector 5 nr.55/31.07.2013, modificată și completată prin H.C.L. Sector 5 nr.129/31.08.2017, H.C.L. Sector 5 nr.195/27.08.2018 și H.C.L. nr.67/08.04.2019.
 • Hotărârea 205/2020 - Sectorul 5 - 02.12.2020

  Hotărârea nr. 205/02.12.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) Șos. PANDURI nr. 79-81 – SECTOR 5, BUCUREȘTI.
 • Hotărârea 204/2020 - Sectorul 5 - 02.12.2020

  Hotărârea nr. 204/02.12.2020 pentru îndreptarea erorilor materiale și modificarea art. 4 cuprinse în Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr. 114/18.06.2020, privind aprobarea proiectului „Avdives, Khetanes”, în vederea finanțării acestuia prin Fondul Român de Dezvoltare Socială.
 • Hotărârea 203/2020 - Sectorul 5 - 02.12.2020

  Hotărârea nr. 203/02.12.2020 pentru modificarea art. 6 al Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 137/30.07.2020, cu modificările și completările ulterioare, privind aprobarea proiectului „Reabilitarea si consolidarea obiectivului de investiții Grădinița nr.245”.
 • Hotărârea 202/2020 - Sectorul 5 - 02.12.2020

  Hotărârea nr. 202/02.12.2020 pentru modificarea art. 6 al Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 136/30.07.2020 privind aprobarea proiectului „Reabilitare si consolidare – Grădinița 244.
 • Hotărârea 201/2020 - Sectorul 5 - 02.12.2020

  Hotărârea nr. 201/02.12.2020 pentru modificarea art. 6 al Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 135/30.07.2020 privind aprobarea proiectului „Înființare sală multifuncțională de sport, reabilitare termică clădire și lucrări de reparații, amenajare curte și teren de sport – Școala nr. 130 (Luceafărul)”.
 • Hotărârea 200/2020 - Sectorul 5 - 02.12.2020

  Hotărârea nr. 200/02.12.2020 privind modificarea art.4 al Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 296/03.12.2019, privind demararea, depunerea, implementarea și sustenabilitatea proiectului „#FAPTE: Extindere prin structuri modulare cu grupe de antepreșcolari la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Dumitru Moțoc”, în vederea finanțării acestuia prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.
 • Hotărârea 199/2020 - Sectorul 5 - 02.12.2020

  Hotărârea nr. 199/02.12.2020 privind modificarea art.4 al Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 295/03.12.2019, privind demararea, depunerea, implementarea și sustenabilitatea proiectului „#FAPTE: Înființare clase antepreșcolari la Grădinița Electromagnetica”, în vederea finanțării acestuia prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.
 • Hotărârea 198/2020 - Sectorul 5 - 02.12.2020

  Hotărârea nr. 198/02.12.2020 pentru modificarea art.4 al Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 294/03.12.2019, privind demararea, depunerea, implementarea și sustenabilitatea proiectului #FAPTE: Înființare grupe de antepreșcolari la Grădinița nr. 242, Școala nr. 125 și Școala nr. 115, în vederea finanțării acestuia prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.
 • Hotărârea 197/2020 - Sectorul 5 - 02.12.2020

  Hotărârea nr. 197/02.12.2020 privind modificarea art.4 al Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 293/03.12.2019, privind demararea, depunerea, implementarea și sustenabilitatea proiectului “#FAPTE: Înființare grupe de antepreșcolari la Grădinița Nr. 53, Școala Gimnazială cu Grădiniță Nr. 144 și Grădinița Nr. 169 Paradisul Verde” în vederea finanțării acestuia prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.
 • Hotărârea 196/2020 - Sectorul 5 - 02.12.2020

  Hotărârea nr. 196/02.12.2020 privind modificarea art.4 al Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 292/03.12.2019, privind demararea, depunerea, implementarea și sustenabilitatea proiectului „#FAPTE: Înființare grupe de antepreșcolari la Grădinița Nr. 54, Grădinița Nr. 34 și Grădinița Nr. 245”, în vederea finanțării acestuia prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.
 • Hotărârea 195/2020 - Sectorul 5 - 02.12.2020

  Hotărârea nr. 195/02.12.2020 privind derularea de către aparatul de specialitate al primarului Sectorului 5 al municipiului București, a procedurilor aferente lucrărilor de investiții, inclusiv proiectare și asistență tehnică, în vederea obținerii avizelor și/sau autorizațiilor de securitate la incendiu pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 5.
 • Hotărârea 194/2020 - Sectorul 5 - 02.12.2020

  Hotărârea nr. 194/02.12.2020 privind stabilirea numărului şi cuantumului burselor acordate elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din sectorul 5, în semestrul I al anului şcolar 2020-2021.
 • Hotărârea 193/2020 - Sectorul 5 - 02.12.2020

  Hotărârea nr. 193/02.12.2020 pentru completarea anexei Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 3/23.01.2020 privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particulare cu personalitate juridică din Sectorul 5 al Municipiului București, pentru anul școlar 2020-2021, completată prin H.C.L. Sector 5 nr. 129/30.07.2020.
 • Hotărârea 192/2020 - Sectorul 5 - 02.12.2020

  Hotărârea nr. 192/02.12.2020 privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2020 al Consiliului Local Sector 5.
 • Hotărârea 191/2020 - Sectorul 5 - 02.12.2020

  Hotărârea nr. 191/02.12.2020 privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Iliescu Cătălin Lucian.
 • Hotărârea 190/2020 - Sectorul 5 - 02.12.2020

  Hotărârea nr. 190/02.12.2020 privind depunerea jurământului de către domnul Mălăelea Daniel, supleant pe lista Partidului Național Liberal.
 • Hotărârea 189/2020 - Sectorul 5 - 09.11.2020

  Hotărârea nr. 189/09.11.2020 pentru modificarea și completarea H.C.L. Sector 5 nr. 80/15.04.2020 privind aprobarea derulării și finanțării, din bugetul local al sectorului 5, a programului Start spre o educație digitalizată, modificată și completată prin H.C.L. Sector 5 nr. 96/07.05.2020 și H.C.L. Sector 5 nr. 180/18.09.2020.
 • Hotărârea 188/2020 - Sectorul 5 - 08.11.2020

  Hotărârea nr. 188/08.11.2020 privind stabilirea numărului, denumirii și componenței comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 5
 • Hotărârea 187/2020 - Sectorul 5 - 08.11.2020

  Hotărârea nr. 187/08.11.2020 privind alegerea Comisiei de numărare a voturilor.
 • Hotărârea 186/2020 - Sectorul 5 - 08.11.2020

  Hotărârea nr. 186/08.11.2020 privind depunerea jurământului de către consilierii locali declarați aleși și validați ulterior emiterii Ordinului Prefectului nr. 626/02.11.2020.
 • Hotărârea 185/2020 - Sectorul 5 - 08.11.2020

  Hotărârea nr. 185/08.11.2020 privind alegerea domnului Agheorghiesei Emil președinte de ședință al Consiliului Local Sector 5 pe o perioadă de cel mult 3 luni.
 • Hotărârea 184/2020 - Sectorul 5 - 18.09.2020

  Hotărârea nr. 184/18.09.2020 privind modificarea H.C.L. Sector 5 nr. 89/07.05.2020 privind aprobarea contractării de către Sectorul 5 al Municipiului București a unei finanțări rambursabile interne în valoare de până la 41 milioane lei pentru asigurarea fondurilor necesare reabilitării termice a 31 imobile situate în Sectorul 5.
 • Hotărârea 183/2020 - Sectorul 5 - 18.09.2020

  Hotărârea nr. 183/18.09.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici rezultați din Studiu de fezabilitate pentru amenajarea/modernizarea spațiilor verzi (Lot 1 Parcuri și spațiu verde- locuri de joacă și agrement; Lot 2 Peluze, Squaruri și Aliniamente).
 • Hotărârea 182/2020 - Sectorul 5 - 18.09.2020

  Hotărârea nr. 182/18.09.2020 privind numirea membrilor Consiliului de Administrație și a reprezentantului legal al Consiliului Local Sector 5 în Adunările Generale ale Acționarilor Societății Comerciale Economat Sector 5 S.R.L.
 • Hotărârea 181/2020 - Sectorul 5 - 18.09.2020

  Hotărârea nr. 181/18.09.2020 privind numirea membrilor Consiliului de Administrație, a cenzorilor și reprezentantului legal al Consiliului Local Sector 5 în Adunările Generale ale Acționarilor Societății Comerciale Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A.
 • Hotărârea 180/2020 - Sectorul 5 - 18.09.2020

  Hotărârea nr. 180/18.09.2020 privind modificarea și completarea HCL Sector 5 nr. 96/07.05.2020 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 80/15.04.2020, privind aprobarea derulării și finanțării din bugetul local al Sectorului 5 a programului „Start spre o Educație Digitalizată
 • Hotărârea 179/2020 - Sectorul 5 - 18.09.2020

  Hotărârea nr. 179/18.09.2020 pentru modificarea H.C.L. Sector 5 nr. 131/30.07.2020 privind aprobarea derulării și finanțării, din bugetul local al sectorului 5, a programuluiVoucher educațional, în anul școlar 2020 – 2021.
 • Hotărârea 178/2020 - Sectorul 5 - 18.09.2020

  Hotărârea nr. 178/18.09.2020 privind aprobarea funcționării temporare a Grădiniței Nr. 244 și a Grădiniței Nr. 245 în spații excedentare ale unor instituții de stat din sectorul 5.
 • Hotărârea 177/2020 - Sectorul 5 - 18.09.2020

  Hotărârea nr. 177/18.09.2020 pentru modificarea H.C.L. Sector 5 nr. 166/06.08.2020 privind aprobarea derulării și finanțării, din bugetul local al sectorului 5, a programului multianual Start spre viitor.
 • Hotărârea 176/2020 - Sectorul 5 - 18.09.2020

  Hotărârea nr. 176/18.09.2020 privind darea în folosință gratuită a unui spațiu situat în incinta Școlii Gimnaziale ,,Luceafărul’’ către Asociația de părinți “Luceafărul”.
 • Hotărârea 175/2020 - Sectorul 5 - 18.09.2020

  Hotărârea nr. 175/18.09.2020 privind aprobarea încheierii actului adiţional nr. 25 la acordul de parteneriat nr. 32686/08.10.2001, încheiat între S.C. Electromagnetica S.A. şi Primăria Sector 5.
 • Hotărârea 174/2020 - Sectorul 5 - 18.09.2020

  Hotărârea nr. 174/18.09.2020 pentru modificarea H.C.L. Sector 5 nr. 132/30.07.2020 privind stimularea performanței școlare în cadrul proiectului Elevi și profesori de nota 10 în sectorul 5, ediția 2020.
 • Hotărârea 173/2020 - Sectorul 5 - 18.09.2020

  Hotărârea nr. 173/18.09.2020 privind realizarea în cadrul Școlii Gimnaziale Nr. 126, în anul școlar 2020 – 2021, a proiectului educațional Abilități de viață independentă (AVI).
 • Hotărârea 172/2020 - Sectorul 5 - 18.09.2020

  Hotărârea nr. 172/18.09.2020 privind execuția bugetară a Administrației Domeniului Public Sector 5
 • Hotărârea 171/2020 - Sectorul 5 - 18.09.2020

  Hotărârea nr. 171/18.09.2020 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Consiliului Local Sector 5.
 • Hotărârea 170/2020 - Sectorul 5 - 18.09.2020

  Hotărârea nr. 170/18.09.2020 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 137/30.07.2020 privind aprobarea proiectului „Reabilitarea si consolidarea obiectivului de investiții Grădinița nr.245”
 • Hotărârea 169/2020 - Sectorul 5 - 18.09.2020

  Hotărârea nr. 169/18.09.2020 privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Jelea Bogdan Ion.
 • Hotărârea 168/2020 - Sectorul 5 - 06.08.2020

  Hotărârea nr. 168/06.08.2020 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 09/06.07.2016 .
 • Hotărârea 167/2020 - Sectorul 5 - 06.08.2020

  Hotărârea nr. 167/06.08.2020 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 08/06.07.2016 ..
 • Hotărârea 166/2020 - Sectorul 5 - 06.08.2020

  Hotărârea nr. 166/06.08.2020 privind aprobarea derulării și finanțării, din bugetul local al sectorului 5, a programului multianual Start spre viitor.
 • Hotărârea 165/2020 - Sectorul 5 - 06.08.2020

  Hotărârea nr. 165/06.08.2020 privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și Regulamentul de Organizare și Funcționare ale D.G.A.S.P.C. Sector 5.
 • Hotărârea 164/2020 - Sectorul 5 - 30.07.2020

  Hotărârea nr. 164/30.07.2020 privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al doamnei Coroblea Cristina.
 • Hotărârea 163/2020 - Sectorul 5 - 30.07.2020

  Hotărârea nr. 163/30.07.2020 privind darea în folosință cu titlu gratuit a utilajelor și mijloacelor auto, obiecte de inventar, materiale consumabile din patrimoniul Sectorului 5 al Municipiului București către societățile comerciale a căror acționar majoritar este Consiliul Local al Sectorului 5.
 • Hotărârea 162/2020 - Sectorul 5 - 30.07.2020

  Hotărârea nr. 162/30.07.2020 privind acceptarea de către D.G.A.S.P.C. sector 5 a legatului cu titlu particular autentificat sub nr. 1018/14.05.2015.
 • Hotărârea 161/2020 - Sectorul 5 - 30.07.2020

  Hotărârea nr. 161/30.07.2020 privind aprobarea acordării serviciului social pentru înhumarea persoanelor decedate pe raza Sectorului 5.
 • Hotărârea 160/2020 - Sectorul 5 - 30.07.2020

  Hotărârea nr. 160/30.07.2020 privind aprobarea Regulamentului - Cadru de organizare și funcționare al serviciului social de zi fără cazare - Centrul Social Comunitar „Ferentari”, aflat în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5.
 • Hotărârea 159/2020 - Sectorul 5 - 30.07.2020

  Hotărârea nr. 159/30.07.2020 privind predarea bunurilor prevăzute în Anexă preluate din patrimoniul Sectorului 5 al Municipiului București, către S.C. SALUBRIZARE FAPTE 5 S.A., societate comercială al cărui acționar majoritar este Sectorul 5, în vederea realizării activităților corespunzătoare serviciului de salubrizare.
 • Hotărârea 158/2020 - Sectorul 5 - 30.07.2020

  Hotărârea nr. 158/30.07.2020 privind predarea de către S.C. AMENAJARE EDILITARA și SALUBRIZARE S.A., cu titlu gratuit, a bunurilor achiziționate în vederea desfășurării activităților corespunzătoare serviciului public de salubrizare și primirea acestora de către Sectorul 5 al Municipiului București.
 • Hotărârea 157/2020 - Sectorul 5 - 30.07.2020

  Hotărârea nr. 157/30.07.2020 privind aprobarea proiectului „#FAPTE: STUDENTS - PAȘI SPRE VIITOR”.
 • Hotărârea 156/2020 - Sectorul 5 - 30.07.2020

  Hotărârea nr. 156/30.07.2020 privind aprobarea proiectului ,,HASTAG SCHOOL”.
 • Hotărârea 155/2020 - Sectorul 5 - 30.07.2020

  Hotărârea nr. 155/30.07.2020 privind aprobarea componenţei Comisiei de Evaluare a persoanelor adulte cu handicap sector 5.
 • Hotărârea 154/2020 - Sectorul 5 - 30.07.2020

  Hotărârea nr. 154/30.07.2020 privind acordarea de beneficii sociale sub formă de tichete sociale persoanelor adulte cu handicap grav, accentuat sau mediu, rezidenţi în mod legal pe raza Sectorului 5 şi aprobarea Metodologiei de lucru utilizată pentru implementarea acestui proiect social.
 • Hotărârea 153/2020 - Sectorul 5 - 30.07.2020

  Hotărârea nr. 153/30.07.2020 privind aprobarea acordării unui beneficiu social cuplurilor care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.
 • Hotărârea 152/2020 - Sectorul 5 - 30.07.2020

  Hotărârea nr. 152/30.07.2020 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr.200/27.08.2018 privind acordarea de beneficii sociale sub formă de tichete sociale pensionarilor din sistemul public de pensii, rezidenți în mod legal pe raza Sectorului 5 și aprobarea Metodologiei de lucru utilizată pentru implementarea acestui proiect social, cu modificările ulterioare.
 • Hotărârea 151/2020 - Sectorul 5 - 30.07.2020

  Hotărârea nr. 151/30.07.2020 privind aprobarea prelungirii și completării Proiectului ”Atelierul Magicienilor – Centrul de excelență ”Magia cifrelor” – Programul ”Școală după școală” pentru perioada septembrie 2020 – decembrie 2021.
 • Hotărârea 150/2020 - Sectorul 5 - 30.07.2020

  Hotărârea nr. 150/30.07.2020 privind modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local Sector 5 București nr. 11 4/30.12.2014 privind aprobarea închirierii unor spaţii cu destinaţia de birouri de către S.C. Economat Sector 5 S.R.L.
 • Hotărârea 149/2020 - Sectorul 5 - 30.07.2020

  Hotărârea nr. 149/30.07.2020 privind aprobarea unor facilități fiscale.
 • Hotărârea 148/2020 - Sectorul 5 - 30.07.2020

  Hotărârea nr. 148/30.07.2020 privind completarea anexei 5 a Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr.67/23.03.2020 pentru aprobarea Studiului de oportunitate privind modalitatea de gestiune a serviciului public de salubrizare la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București, stabilirea modalității de gestiune a serviciului public de salubrizare la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București, a Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare, a Caietului de sarcini și a Contractului Cadru de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București.
 • Hotărârea 147/2020 - Sectorul 5 - 30.07.2020

  Hotărârea nr. 147/30.07.2020 privind aprobarea reactualizării principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiective de investiţii „Reconstrucţie, reabilitare, consolidare, extindere a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din sectorul 5”.
 • Hotărârea 146/2020 - Sectorul 5 - 30.07.2020

  Hotărârea nr. 146/30.07.2020 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Reabilitarea clădirii Școlii Nr.135 cu extindere clădire săli de clasă, Sector 5, București ”.
 • Hotărârea 145/2020 - Sectorul 5 - 30.07.2020

  Hotărârea nr. 145/30.07.2020 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Reparații și extindere clădire Grădinița Nr.55” „Floarea Soarelui”, Sector 5, București”.
 • Hotărârea 144/2020 - Sectorul 5 - 30.07.2020

  Hotărârea nr. 144/30.07.2020 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Construcție corp nou grădiniță -Școala Gimnazială nr. 125- Sector 5, Municipiul București ”.
 • Hotărârea 143/2020 - Sectorul 5 - 30.07.2020

  Hotărârea nr. 143/30.07.2020 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Extindere Grădinița Nr.205, Calea Ferentari Nr.2, Sector 5, Municipiul București ”.
 • Hotărârea 142/2020 - Sectorul 5 - 30.07.2020

  Hotărârea nr. 142/30.07.2020 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Înființare sală multifuncțională de sport, reabilitare termică clădire și lucrări de reparații, amenajare curte și teren de sport – Școala nr. 130 (Luceafărul)”.
 • Hotărârea 141/2020 - Sectorul 5 - 30.07.2020

  Hotărârea nr. 141/30.07.2020 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Reabilitarea si consolidarea obiectivului de investiții Grădinița nr. 245”.
 • Hotărârea 140/2020 - Sectorul 5 - 30.07.2020

  Hotărârea nr. 140/30.07.2020 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Reabilitare si consolidare - Grădinița 244”.
 • Hotărârea 139/2020 - Sectorul 5 - 30.07.2020

  Hotărârea nr. 139/30.07.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) Str. Serg. Nuțu Ion nr. 44 – Sector 5, București.
 • Hotărârea 138/2020 - Sectorul 5 - 30.07.2020

  Hotărârea nr. 138/30.07.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) Str. G-ral. Ion Dragalina nr. 21 – sector 5, București.
 • Hotărârea 137/2020 - Sectorul 5 - 30.07.2020

  Hotărârea nr. 137/30.07.2020 privind aprobarea proiectului „Reabilitarea și consolidarea obiectivului de investiții Grădinița nr. 245”.
 • Hotărârea 136/2020 - Sectorul 5 - 30.07.2020

  Hotărârea nr. 136/30.07.2020 privind aprobarea proiectului „Reabilitare si consolidare - Grădinița 244”..
 • Hotărârea 135/2020 - Sectorul 5 - 30.07.2020

  Hotărârea nr. 135/30.07.2020 privind aprobarea proiectului „Înființare sală multifuncțională de sport, reabilitare termică clădire și lucrări de reparații, amenajare curte și teren de sport – Școala nr. 130 (Luceafărul)”.
 • Hotărârea 134/2020 - Sectorul 5 - 30.07.2020

  Hotărârea nr. 134/30.07.2020 privind prelungirea perioadei de valabilitate a protocolului de colaborare încheiat între Colegiul Tehnic Energetic și Școala Națională de Studii Politice și Administrative București.
 • Hotărârea 133/2020 - Sectorul 5 - 30.07.2020

  Hotărârea nr. 133/30.07.2020 privind aprobarea derulării și finanțării, din bugetul local al sectorului 5, a proiectului Copiii din sectorul 5 învață limba spaniolă, în anul școlar 2020 – 2021.
 • Hotărârea 132/2020 - Sectorul 5 - 30.07.2020

  Hotărârea nr. 132/30.07.2020 privind stimularea performanței școlare în cadrul proiectului Elevi și profesori de nota 10 în sectorul 5, ediția 2020.
 • Hotărârea 131/2020 - Sectorul 5 - 30.07.2020

  Hotărârea nr. 131/30.07.2020 privind aprobarea derulării și finanțării, din bugetul local al sectorului 5, a programului Voucher educațional, în anul școlar 2020 – 2021.
 • Hotărârea 130/2020 - Sectorul 5 - 30.07.2020

  Hotărârea nr. 130/30.07.2020privind aprobarea derulării și finanțării, din bugetul local al sectorului 5, a programului Școală după școală, în unitățile de învățământ preuniversitar de stat de nivel primar și secundar inferior din sectorul 5, în anul școlar 2020 – 2021.
 • Hotărârea 129/2020 - Sectorul 5 - 30.07.2020

  Hotărârea nr. 129/30.07.2020 privind modificarea HCLS5 nr. 3/23.01.2020 privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particulare cu personalitate juridică din Sectorul 5 al Municipiului București, pentru anul școlar 2020-2021.
 • Hotărârea 128/2020 - Sectorul 5 - 30.07.2020

  Hotărârea nr. 128/30.07.2020 privind organizarea consultării cetățenilor Sectorului 5, cu privire la continuarea proiectului, inițiat de Primarul Sectorului 5, pentru construirea unui nou bulevard, pe traseul liniei dezafectate de cale ferată București Progresu – București Cotroceni.
 • Hotărârea 127/2020 - Sectorul 5 - 30.07.2020

  Hotărârea nr. 127/30.07.2020 privind organizarea consultării cetățenilor Sectorului 5, cu privire la continuarea proiectului de dezvoltare urbană, inițiat de Primarul Sectorului 5, în Str. Antiaeriană nr. 6, Sector 5, București.
 • Hotărârea 126/2020 - Sectorul 5 - 30.07.2020

  Hotărârea nr. 126/30.07.2020 privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Consiliului Local Sector 5 pe anul 2020.
 • Hotărârea 125/2020 - Sectorul 5 - 18.06.2020

  Hotărârea nr. 125/18.06.2020 privind aprobarea încheierii unui Memorandum de Înțelegere între Sectorul 5 al Municipiului București și Spitalul Universitar de Urgență București.
 • Hotărârea 124/2020 - Sectorul 5 - 18.06.2020

  Hotărârea nr. 124/18.06.2020 privind completarea Anexei 4 “Contract Cadru de Delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București“ a Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr.67/23.03.2020 pentru aprobarea Studiului de oportunitate privind modalitatea de gestiune a serviciului public de salubrizare la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București, stabilirea modalității de gestiune a serviciului public de salubrizare la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București, a Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare, a Caietului de sarcini și a Contractului Cadru de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București.
 • Hotărârea 123/2020 - Sectorul 5 - 18.06.2020

  Hotărârea nr. 123/18.06.2020 privind asigurarea cadrului normativ de organizare și funcționare al Centrului Cultural și de Tineret ,Ștefan Iordache”.
 • Hotărârea 122/2020 - Sectorul 5 - 18.06.2020

  Hotărârea nr. 122/18.06.2020 privind aprobarea REGULAMENTULUI de stabilire a procedurilor și criteriilor generale de ocupare a postului contractual de conducere vacant de Director General al CENTRULUI CULTURAL ȘI DE TINERET „ȘTEFAN IORDACHE” Sector 5.
 • Hotărârea 121/2020 - Sectorul 5 - 18.06.2020

  Hotărârea nr. 121/18.06.2020 privind aprobarea P.U.D.-Str. Telița nr. 15A, construire imobil locuințe colective P+2E cu funcțiune publică la parter.
 • Hotărârea 120/2020 - Sectorul 5 - 18.06.2020

  Hotărârea nr. 120/18.06.2020 privind finanțarea activităților desfășurate de Asociația Grupul de Acțiune Locală „Împreună dezvoltăm sectorul 5”.
 • Hotărârea 119/2020 - Sectorul 5 - 18.06.2020

  Hotărârea nr. 119/18.06.2020 privind inițierea unor proiecte sociale de acordare a beneficiilor sociale de la bugetul local al Sectorului 5.
 • Hotărârea 118/2020 - Sectorul 5 - 18.06.2020

  Hotărârea nr. 118/18.06.2020 privind modificarea și completarea Anexei Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr.51/2019 privind aprobarea Metodologiei de lucru referitoare la acordarea beneficiilor sociale cu titlul de ajutor de urgență de la bugetul local al Sectorului 5.
 • Hotărârea 117/2020 - Sectorul 5 - 18.06.2020

  Hotărârea nr. 117/18.06.2020 privind modificarea punctului 3 al anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr. 15/2017 privind stabilirea tipurilor de servicii acordate la domiciliul persoanelor vârstnice, prin intermediul D.G.A.S.P.C. Sector 5, a costului acestor servicii, precum și a cuantumului contribuției persoanelor vârstnice, beneficiare de servicii de îngrijire la domiciliu.
 • Hotărârea 116/2020 - Sectorul 5 - 18.06.2020

  Hotărârea nr. 116/18.06.2020 privind acordarea ajutorului financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă, din bugetul local al Sectorului 5 și aprobarea Metodologiei de lucru.
 • Hotărârea 115/2020 - Sectorul 5 - 18.06.2020

  Hotărârea nr. 115/18.06.2020 privind alegerea domnului Alexandru Sebastian Lazarov președinte de ședință al Consiliului Local Sector 5 pe o perioadă de cel mult 3 luni.
 • Hotărârea 114/2020 - Sectorul 5 - 18.06.2020

  Hotărârea nr. 114/18.06.2020 privind aprobarea proiectului “Avdives, khetar”, în vederea finanțării acestuia prin intermediul Fondului Român de Dezvoltare Socială.
 • Hotărârea 113/2020 - Sectorul 5 - 18.06.2020

  Hotărârea nr. 113/18.06.2020 privind aprobarea Programului comun de acțiuni în vederea realizării unor proiecte de interes public pe raza Sectorului 5.
 • Hotărârea 112/2020 - Sectorul 5 - 18.06.2020

  Hotărârea nr. 112/18.06.2020 privind modificarea și completarea Anexei Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 52/27.02.2020 privind aprobarea Listei de tarife practicate de către SC INFRASTRUCTURĂ DF5 S.A. pentru desfășurarea activității serviciului public de infrastructură la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București.
 • Hotărârea 111/2020 - Sectorul 5 - 18.06.2020

  Hotărârea nr. 111/18.06.2020 privind completarea Anexei 3 a Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 27/20.02.2020 privind aprobarea Studiului de oportunitate privind modalitatea de gestiune a serviciului public de infrastructură la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București, stabilirea modalității de gestiune a serviciului public de infrastructură la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București, a Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de infrastructură, a Caietului de sarcini și a Contractului cadru de delegare a gestiunii serviciului public de infrastructură la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București.
 • Hotărârea 110/2020 - Sectorul 5 - 18.06.2020

  Hotărârea nr. 110/18.06.2020 privind aprobarea prelungirii proiectului ”Academia copiilor” pentru perioada august 2020 – septembrie 2021.
 • Hotărârea 109/2020 - Sectorul 5 - 18.06.2020

  Hotărârea nr. 109/18.06.2020 privind modificarea și completarea Programului de evenimente al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”, pentru anul 2020.
 • Hotărârea 108/2020 - Sectorul 5 - 18.06.2020

  Hotărârea nr. 108/18.06.2020 privind aprobarea criteriilor de acordare și a tarifelor aferente pachetelor de servicii medicale oferite de către Unitățile de Medicină Dentară, Ecografie și Radiologie dentară, Dermatologie, Fiziokinetoterapie, Nutriție, Urologie, Endocrinologie, Neurologie, Alergologie, Medicină internă, Recuperare medicală, ORL, Obstretică-Ginecologie și Oftalmologie din cadrul Complexului Multifuncțional “Sf. Andrei”.
 • Hotărârea 107/2020 - Sectorul 5 - 18.06.2020

  Hotărârea nr. 107/18.06.2020 privind asigurarea cadrului normativ de organizare și funcționare al Complexului Multifuncțional ” Sf. Andrei ”- Sector 5.
 • Hotărârea 106/2020 - Sectorul 5 - 18.06.2020

  Hotărârea nr. 106/18.06.2020 privind aprobarea proiectului educațional „MICII MAGICIENI” – GRĂDINIȚA DE VARĂ 2020”.
 • Hotărârea 105/2020 - Sectorul 5 - 18.06.2020

  Hotărârea nr. 105/18.06.2020 privind acordarea sprijinului financiar pentru unități de cult din Sectorul 5 ( PAROHIA NAȘTEREA MAICII DOMNULUI - GHENCEA ), în anul 2020.
 • Hotărârea 104/2020 - Sectorul 5 - 18.06.2020

  Hotărârea nr. 104/18.06.2020 privind acordarea sprijinului financiar pentru unități de cult din Sectorul 5 (PAROHIA SFÂNTA TREIME - GHENCEA ), în anul 2020.
 • Hotărârea 103/2020 - Sectorul 5 - 18.06.2020

  Hotărârea nr. 103/18.06.2020 privind modificarea H.C.L. Sector 5 nr. 312/15.11.2018, referitor la unele măsuri de asigurare a salubrizării și igienizării terenurilor virane din Sectorul 5.
 • Hotărârea 102/2020 - Sectorul 5 - 18.06.2020

  Hotărârea nr. 102/18.06.2020 pentru aprobarea ajustării prețului contractului nr. R 47175/09.12.2019 conform prevederilor Legii 98/2016, cu modificările ulterioare, în cadrul investiției „Lucrări execuție și montaj CHIOȘCURI-pentru Comercializare de Presă, Carte, Flori pe raza Sectorului 5”.
 • Hotărârea 101/2020 - Sectorul 5 - 18.06.2020

  Hotărârea nr. 101/18.06.2020 privind aprobarea comunicării actelor administrative fiscale, actelor de executare și altor acte emise de către Direcția Impozite și Taxe Locale Sector 5 prin mijloace electronice de transmitere la distanta și/sau tipărirea acestora prin intermediul unui centru de imprimare masivă.
 • Hotărârea 100/2020 - Sectorul 5 - 18.06.2020

  Hotărârea nr. 100/18.06.2020 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 102/31.05.2018 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism tip P.U.D.
 • Hotărârea 99/2020 - Sectorul 5 - 18.06.2020

  Hotărârea nr. 99/18.06.2020 privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului Sectorului 5 pe anul 2019.
 • Hotărârea 98/2020 - Sectorul 5 - 18.06.2020

  Hotărârea nr. 98/18.06.2020 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Consiliului Local Sector 5.
 • Hotărârea 97/2020 - Sectorul 5 - 07.05.2020

  Hotărârea nr. 97/07.05.2020 privind modificarea componenței Comisiei de negociere a condițiilor la expirarea termenului de 3 ani, a contractului de închiriere nr. 28905/21.06.2017, pentru spațiul cu destinația de sediu, situate în Strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Sector 5, București, comisie aprobate prin HCL Sector 5 nr. 39/27.02.2020.
 • Hotărârea 96/2020 - Sectorul 5 - 07.05.2020

  Hotărârea nr. 96/07.05.2020 privind modificarea și completarea H.C.L. Sector 5 nr.80/15.04.2020 privind aprobarea derulării și finanțării , din bugetul local al sectorului 5 a programului Start spre o educație digitalizată.
 • Hotărârea 95/2020 - Sectorul 5 - 07.05.2020

  Hotărârea nr. 95/07.05.2020 privind modificarea H.C.L. Sector 5 nr. 352/23.12.2019 referitoare la derularea și finanțarea din bugetul local al Sectorului 5 a programului multiannual de recunoaștere a performanței în educație, în unitățile de învățământ din Sectorul 5.
 • Hotărârea 94/2020 - Sectorul 5 - 07.05.2020

  Hotărârea nr. 94/07.05.2020 privind aprobarea Raportului Procedurii nr. 279416/26.03.2020 și a contractului de închiriere a spațiului situat în Calea 13 Septembrie nr. 108-112, bl. 52-54, Sector 5 București.
 • Hotărârea 93/2020 - Sectorul 5 - 07.05.2020

  Hotărârea nr. 93/07.05.2020 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 67/23.03.2020 pentru aprobarea Studiului de oportunitate privind modalitatea de gestiune a serviciului public de salubrizare la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București, stabilirea modalității de gestiune a serviciului public de salubrizare la nivelul Sectorului 5 al Municipiul București, a Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare, a Caietului de sarcini și a Contractului Cadru de Delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București.
 • Hotărârea 92/2020 - Sectorul 5 - 07.05.2020

  Hotărârea nr. 92/07.05.2020 privind modificarea componenței Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Sector 5.
 • Hotărârea 91/2020 - Sectorul 5 - 07.05.2020

  Hotărârea nr. 91/07.05.2020 privind modificarea H.C.L. Sector 5 nr. 104/28.07.2017 privind constituirea și stabilirea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 5.
 • Hotărârea 90/2020 - Sectorul 5 - 07.05.2020

  Hotărârea nr. 90/07.05.2020 privind aprobarea constituirii Fondului de risc în suma de 900.000 ron pentru acoperirea riscurilor financiare ce decurg din garantarea unei finanțări rambursabile interne contractată de la Reiffeisen Bank SA de către SC Amenajare Edilitară și Salubrizare SA pentru finanțarea achiziției unor echipamente și utilaje pentru asigurarea serviciilor de salubrizare în condițiile prevăzute în HCL nr. 277/26.11.2019.
 • Hotărârea 89/2020 - Sectorul 5 - 07.05.2020

  Hotărârea nr. 89/07.05.2020 privind aprobarea contractării de către Sectorul 5 al Municipiului București a unei finanțări rambursabile interne în valoare de până la 41 milioane lei pentru asigurarea fondurilor necesare reabilitării termice a 31 imobile situate în Sectorul 5.
 • Hotărârea 88/2020 - Sectorul 5 - 07.05.2020

  Hotărârea nr. 88/07.05.2020 privind aprobarea contractării de către Secturul5 al Municipiului București a unei finanțări rambursabile interne în vcaloare de până la 130 de milioane de lei pentru asigurarea fondurilor necesare raelizării parțiale a obiectivului de investiții de interes public local ”lucrări de reparații a infrastructurii rutiere și a trotuarelor pietonale din Sectorul 5.
 • Hotărârea 87/2020 - Sectorul 5 - 07.05.2020

  Hotărârea nr. 87/07.05.2020 privind aprobarea Contractului de comision încheiat între Direcția de Impozite și Taxe Locale Sector 5 București și Idea Bank S.A.
 • Hotărârea 86/2020 - Sectorul 5 - 07.05.2020

  Hotărârea nr. 86/07.05.2020 privind aprobarea Contractului de comision încheiat între Direcția de Impozite și Taxe Locale Sector 5 București și Netopia Payments S.R.L.
 • Hotărârea 85/2020 - Sectorul 5 - 07.05.2020

  Hotărârea nr. 85/07.05.2020 privind încheierea unui Act Adițional al Contractului de asociere în participațiune încheiat de Administrația Piețelor Sector 5 cu S.C. Economat Sector 5 S.R.L. pentru Piața George Coșbuc.
 • Hotărârea 84/2020 - Sectorul 5 - 07.05.2020

  Hotărârea nr. 84/07.05.2020 privind derularea, de către Primăria Sectorului 5, a lucrărilor de investiții - consolidări, amenajări, modernizări, reparații capitale, extinderi, construcții noi (inclusiv dotări independente, proiectare și asistență tehnică), reparații curente, precum și a achiziției de mobilier, pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 5.
 • Hotărârea 83/2020 - Sectorul 5 - 07.05.2020

  Hotărârea nr. 83/07.05.2020 privind preluarea finanțării și execuției obiectivului de investiții lucrări de reparații și reabilitare tehnică Grădinița nr. 53.
 • Hotărârea 82/2020 - Sectorul 5 - 15.04.2020

  Hotărârea nr. 82/15.04.2020 privind aprobarea Contractului de comodat între Primăria Sectorului 5 București și Direcția Generală de Poliție a Municipiului București.
 • Hotărârea 81/2020 - Sectorul 5 - 15.04.2020

  Hotărârea nr. 81/15.04.2020 privind aprobarea Normei Interne nr.27380/31.03.2020, a aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5, precum și a instituțiilor și serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local Sector 5, privind procedura„ NEGOCIERE FĂRĂ PUBLICARE “,pentru achiziția de materiale, echipamente și servicii necesare pentru protecția sănătății salariaților și a cetățenilor sectorului 5 în combaterea răspândirii infecțiilor cu COVID-19 pe perioada epidemiei și a Stării de Urgență.
 • Hotărârea 80/2020 - Sectorul 5 - 15.04.2020

  Hotărârea nr. 80/15.04.2020 privind aprobarea derulării și finanțării, din bugetul local al sectorului 5, a programului Start spre o educație digitalizată.
 • Hotărârea 79/2020 - Sectorul 5 - 15.04.2020

  Hotărârea nr. 79/15.04.2020 privind darea în folosinţă gratuită a unui spaţiu situat în incinta Școlii Gimnaziale nr. 188 către Asociația de părinți și cadre didactice din Școala Gimnazială nr. 188.
 • Hotărârea 78/2020 - Sectorul 5 - 23.03.2020

  Hotărârea nr. 78/23.03.2020 – privind alegerea domnului Alexandru Sebastian Lazarov președinte de ședință al Consiliului Local Sector 5 pe o perioadă de cel mult 3 luni.
 • Hotărârea 77/2020 - Sectorul 5 - 23.03.2020

  Hotărârea nr. 77/23.03.2020 – PENTRU APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA ȘEDINȚELOR CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 5.
 • Hotărârea 76/2020 - Sectorul 5 - 23.03.2020

  Hotărârea nr. 76/23.03.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) Intr. VLADIMIRI nr. 11-17 Sector 5, București.
 • Hotărârea 75/2020 - Sectorul 5 - 23.03.2020

  Hotărârea nr. 75/23.03.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) Șos. SĂLAJ nr. 331-343 LOT 2- Sector 5, București.
 • Hotărârea 74/2020 - Sectorul 5 - 23.03.2020

  Hotărârea nr. 74/23.03.2020 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 46/27.02.2020.
 • Hotărârea 73/2020 - Sectorul 5 - 23.03.2020

  Hotărârea nr. 73/23.03.2020 privind aprobarea regulamentului pentru stabilirea și delimitarea amplasării mobilierului stradal destinat comercializării presă, carte, flori pe raza Sectorului 5 al Municipiului București.
 • Hotărârea 72/2020 - Sectorul 5 - 23.03.2020

  Hotărârea nr. 72/23.03.2020 pentru aprobarea Raportului privind negocierea purtată de membrii Comisiei constituite prin H.C.L.S. 5 nr. 347/17.12.2019 cu reprezentanții S.C. Electromagnetica S.A și pentru aprobarea încheierii contractului de închiriere a unui spațiu situat în Calea Rahovei nr. 266 – 268, sector 5, București, corp C38 și 38A (parțial), în vederea extinderii în care își desfășoară activitatea Grădinița Electromagnetica.
 • Hotărârea 71/2020 - Sectorul 5 - 23.03.2020

  Hotărârea nr. 71/23.03.2020 privind aprobarea modalității de acordare a gratuității la transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafață și cu metroul persoanelor prevăzute la art. 23 și art. 24 din Legea nr. 448/2006, privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare, precum și cuantumul acesteia.
 • Hotărârea 70/2020 - Sectorul 5 - 23.03.2020

  Hotărârea nr. 70/23.03.2020 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare al Locuinței Protejate pentru Victimele Violenței Domestice din cadrul Complexului de Servicii Sociale pentru Victimele Violenței Domestice, aflat în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5.
 • Hotărârea 69/2020 - Sectorul 5 - 23.03.2020

  Hotărârea nr. 69/23.03.2020 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5.
 • Hotărârea 68/2020 - Sectorul 5 - 23.03.2020

  Hotărârea nr. 68/23.03.2020 privind aprobarea metodologiei în vederea închirierii spațiilor comerciale administrate de către S.C. ECONOMAT SECTOR 5 SRL, aflate în Piețele de pe raza Sectorului 5.
 • Hotărârea 67/2020 - Sectorul 5 - 23.03.2020

  Hotărârea nr. 67/23.03.2020 pentru aprobarea Studiului de oportunitate privind modalitatea de gestiune a serviciului public de salubrizare la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București, stabilirea modalității de gestiune a serviciului public de salubrizare la nivelul Sectorului 5 al Municipiul București, a Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare, a Caietului de sarcini și a Contractului Cadru de Delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București.
 • Hotărârea 66/2020 - Sectorul 5 - 23.03.2020

  Hotărârea nr. 66/23.03.2020 privind darea în folosință cu titlu gratuit a mijloacelor de transport, a echipamentelor tehnologice și a utilajelor din patrimoniul Sectorului 5 al Municipiului București către S.C. SALUBRIZARE FAPTE 5 S.A., societate comercială a cărui acționar majoritar este Consiliul Local al Sectorului 5.
 • Hotărârea 65/2020 - Sectorul 5 - 23.03.2020

  Hotărârea nr. 65/23.03.2020 privind predarea de către S.C. Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A. a mijloacelor de transport, a echipamentelor tehnologice și a utilajelor, achiziționate în vederea desfășurării serviciului public de salubrizare și primirea acestora de către Sectorul 5 al Municipiului București.
 • Hotărârea 64/2020 - Sectorul 5 - 23.03.2020

  Hotărârea nr. 64/23.03.2020 privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de emitere a unei hotărâri pentru aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică ,,Închidere Inel Median – zona sud-vest – etapa I”.
 • Hotărârea 63/2020 - Sectorul 5 - 23.03.2020

  Hotărârea nr. 63/23.03.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din Studiu de fezabilitate pentru execuție drum de acces în Str. Antiaeriana nr. 6 - Închidere Inel Median, zona de S-V, etapa I - între Șoseaua Alexandriei și amplasament cartier A.N.L.
 • Hotărârea 62/2020 - Sectorul 5 - 23.03.2020

  Hotărârea nr. 62/23.03.2020 privind achiziționare de Servicii de arhivare fizică și digitalizare a arhivei istorice a Direcției Impozite și Taxe Locale Sector 5 prin procedura licitației deschise.
 • Hotărârea 61/2020 - Sectorul 5 - 23.03.2020

  Hotărârea nr. 61/23.03.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) Str. Sălaj nr. 387 B- Sector 5, București.
 • Hotărârea 60/2020 - Sectorul 5 - 23.03.2020

  Hotărârea nr. 60/23.03.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) Str. Sălaj nr. 387 C - Sector 5, București.
 • Hotărârea 59/2020 - Sectorul 5 - 23.03.2020

  Hotărârea nr. 59/23.03.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) Str. Măghiranului nr. 4-Sector 5, București.
 • Hotărârea 58/2020 - Sectorul 5 - 23.03.2020

  Hotărârea nr. 58/23.03.2020 privind prelungirea perioadei de dare în folosință gratuită a unui spațiu situat în incinta Școlii Gimnaziale nr. 144 către Asociația de Părinți ,,Lumea Copiilor Veseli”.
 • Hotărârea 57/2020 - Sectorul 5 - 23.03.2020

  Hotărârea nr. 57/23.03.2020 privind organizarea proiectului educațional extracurricular In memoriam de către Școala Gimnazială Principesa Margareta.
 • Hotărârea 56/2020 - Sectorul 5 - 23.03.2020

  Hotărârea nr. 56/23.03.2020 privind organizarea proiectului Sfaturi mari pentru cei mici.
 • Hotărârea 55/2020 - Sectorul 5 - 23.03.2020

  Hotărârea nr. 55/23.03.2020 privind organizarea Proiectului ,,Meșteșuguri românești”, ediția a II-a.
 • Hotărârea 54/2020 - Sectorul 5 - 27.02.2020

  Hotărârea nr. 54/27.02.2020 privind aprobarea proiectului „Adoptă un spațiu verde!” şi a protocolului de colaborare dintre Primăria Sectorului 5 şi persoanele juridice (agenți economici/instituții/fundații/ ONG-uri) interesate.
 • Hotărârea 53/2020 - Sectorul 5 - 27.02.2020

  Hotărârea nr. 53/27.02.2020 privind privind aprobarea proiectului „Adoptă un loc de joacă!” şi a protocolului de colaborare dintre Primăria Sectorului 5 şi persoanele juridice (agenți economici/instituții/fundații/ ONG-uri) interesate.
 • Hotărârea 52/2020 - Sectorul 5 - 27.02.2020

  Hotărârea nr. 52/27.02.2020 privind aprobarea listei de tarife care vor fi practicate de către S.C. INFRASTRUCTURĂ DF5 S.A. pentru desfășurarea activității serviciului public de infrastructură la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București.
 • Hotărârea 51/2020 - Sectorul 5 - 27.02.2020

  Hotărârea nr. 51/27.02.2020 privind aprobarea proiectului „#iLove Shakespeare”.
 • Hotărârea 50/2020 - Sectorul 5 - 27.02.2020

  Hotărârea nr. 50/27.02.2020 privind modificarea și completarea Programului de evenimente al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”, pentru anul 2020.
 • Hotărârea 49/2020 - Sectorul 5 - 27.02.2020

  Hotărârea nr. 49/27.02.2020 privind modificarea proiectului „#FAPTE: STUDENTS - PAȘI SPRE VIITOR”.
 • Hotărârea 48/2020 - Sectorul 5 - 27.02.2020

  Hotărârea nr. 48/27.02.2020 privind aprobarea proiectului „Recompensa copiilor merituoși”, ediția a II-a.
 • Hotărârea 47/2020 - Sectorul 5 - 27.02.2020

  Hotărârea nr. 47/27.02.2020 privind modificarea Anexei H.C.L. Sector 5 nr. 127/31.08.2017 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism, cu modificările ulterioare.
 • Hotărârea 46/2020 - Sectorul 5 - 27.02.2020

  Hotărârea nr. 46/27.02.2020 privind aprobarea derulării și finanțării din bugetul local al Sectorului 5 a programului ” Prevenție și igienă” în unitățile de învățământ din sectorul 5.
 • Hotărârea 45/2020 - Sectorul 5 - 27.02.2020

  Hotărârea nr. 45/27.02.2020 privind alocarea sumei de 300 000,00 lei către Institutul de Pneumoftiziologie ,,Marius Nasta”.
 • Hotărârea 44/2020 - Sectorul 5 - 27.02.2020

  Hotărârea nr. 44/27.02.2020 privind preluarea finanțării și execuției obiectivului de investiții Reabilitare și Consolidare corpuri clădire Grădinița nr. 54 (Calea Ferentari nr. 96).
 • Hotărârea 43/2020 - Sectorul 5 - 27.02.2020

  Hotărârea nr. 43/27.02.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) str. SIRENELOR nr. 93 – SECTOR 5, BUCUREȘTI.
 • Hotărârea 42/2020 - Sectorul 5 - 27.02.2020

  Hotărârea nr. 42/27.02.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) str. PRICOPAN nr. 16A – SECTOR 5, BUCUREȘTI.
 • Hotărârea 41/2020 - Sectorul 5 - 27.02.2020

  Hotărârea nr. 41/27.02.2020 privind modificarea Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5.
 • Hotărârea 40/2020 - Sectorul 5 - 27.02.2020

  Hotărârea nr. 40/27.02.2020 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Consiliului Local Sector 5.
 • Hotărârea 39/2020 - Sectorul 5 - 27.02.2020

  Hotărârea nr. 39/27.02.2020 privind constituirea comisiei de negociere a condițiilor la expirarea termenului de 3 ani, a contractului de închiriere nr. 28.905/21.06.2017, pentru spațiul cu destinația de sediu, situat în Str. Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5 București.
 • Hotărârea 38/2020 - Sectorul 5 - 27.02.2020

  Hotărârea nr. 38/27.02.2020 privind aprobarea încheierii actului adiţional nr. 1 la contractul de închiriere nr. 5953/19.07.2019, a imobilului situat în Str. Fabrica de Chibrituri nr.7-9, Sector 5, București contract încheiat între Primăria Sectorului 5 - SC TATI GRUP DDBB SRL și SC OXIGEN AGRO PRODUCT COMPANY SRL Servicii exceptate de la aplicarea prevederilor Legii nr. 98/2016 art. 29.
 • Hotărârea 37/2020 - Sectorul 5 - 27.02.2020

  Hotărârea nr. 37/27.02.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) str. Târgu Jiu nr. 16 – Sector 5, București.
 • Hotărârea 36/2020 - Sectorul 5 - 27.02.2020

  Hotărârea nr. 36/27.02.2020 privind organizarea proiectului educațional Elevi, să ne cunoaștem patria! de către Școala Gimnazială Nr. 136.
 • Hotărârea 35/2020 - Sectorul 5 - 20.02.2020

  Hotărârea nr. 35/20.02.2020 privind modificarea și completarea Anexei 2 HCL Sector 5 nr. 7/06.07.2016 privind completarea și stabilirea componenței Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 5.
 • Hotărârea 34/2020 - Sectorul 5 - 20.02.2020

  Hotărârea nr. 34/20.02.2020 privind darea în folosință gratuită a unui spațiu situat în incinta Școlii Gimnaziale nr. 150 către Asociația părinților din școala nr. 150 – București.
 • Hotărârea 33/2020 - Sectorul 5 - 20.02.2020

  Hotărârea nr. 33/20.02.2020 privind aprobarea ”Listei cu ordinea de prioritate pe anul 2019 pentru atribuirea de locuințe persoanelor (familiilor) conform Legii Locuinței nr. 114/1996, republicată”.
 • Hotărârea 32/2020 - Sectorul 5 - 20.02.2020

  Hotărârea nr. 32/20.02.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, precum și a documentației de avizare a lucrărilor de intervenție aferente “Amenajării spațiului pentru depozitarea, prepararea și servirea hranei (masă caldă), pentru beneficiarii centrului component al Centrului Social Comunitar Ferentari”, aflat în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 5.
 • Hotărârea 31/2020 - Sectorul 5 - 20.02.2020

  Hotărârea nr. 31/20.02.2020 privind aprobarea Planului de acțiuni sau de lucrări de interes local pentru anul 2020 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 5.
 • Hotărârea 30/2020 - Sectorul 5 - 20.02.2020

  Hotărârea nr. 30/20.02.2020 privind aprobarea Planului anual de acțiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local sector 5.
 • Hotărârea 29/2020 - Sectorul 5 - 20.02.2020

  Hotărârea nr. 29/20.02.2020 privind aprobarea Regulamentului de acordare în anul 2020 a sprijinului pentru tratament balnear oferit vârstnicilor din Sectorul 5, în cadrul Programului ”Sănătate pentru Seniori”, derulat de către Complexul Multifuncțional ”Sf. Andrei”.
 • Hotărârea 28/2020 - Sectorul 5 - 20.02.2020

  Hotărârea nr. 28/20.02.2020 privind modificarea și completarea Programului de evenimente al Centrului Cultural și de Tineret Ștefan Iordache, pentru perioada 01.01.2020-31.12.2020.
 • Hotărârea 27/2020 - Sectorul 5 - 20.02.2020

  Hotărârea nr. 27/20.02.2020 privind aprobarea Studiului de oportunitate privind modalitatea de gestiune a serviciului public de infrastructură la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București, stabilirea modalității de gestiune a serviciului public de infrastructură la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București, a Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de infrastructură, a Caietului de sarcini și a Contractului cadru de delegare a gestiunii serviciului public de infrastructură la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București.
 • Hotărârea 26/2020 - Sectorul 5 - 20.02.2020

  Hotărârea nr. 26/20.02.2020 privind darea în folosință cu titlu gratuit a utilajelor, materialelor și a obiectelor de inventar din patrimoniul Sectorului 5 al Municipiului București către Societățile comerciale a căîror acționari majoritari este Consiliul Local Sector 5.
 • Hotărârea 25/2020 - Sectorul 5 - 20.02.2020

  Hotărârea nr. 25/20.02.2020 privind modificarea H.C.L. Sector 5 nr. 18/31.01.2020 privind stabilirea numărului și cuantumului burselor acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat din sectorul 5, în semestrul al II-lea al anului școlar 2019-2020.
 • Hotărârea 24/2020 - Sectorul 5 - 20.02.2020

  Hotărârea nr. 24/20.02.2020 privind darea în folosință gratuită a unui spațiu situat în incinta Grădiniței nr. 268 către Asociația de părinți ”Grădinița nr. 268”.
 • Hotărârea 23/2020 - Sectorul 5 - 20.02.2020

  Hotărârea nr. 23/20.02.2020 privind prelungirea perioadei de dare în folosință gratuită a unui spațiu situat în incinta Grădiniței nr. 185 către Asociația de Părinți Garofița.
 • Hotărârea 22/2020 - Sectorul 5 - 31.01.2020

  Hotărârea nr. 22/31.01.2020 privind modificarea actului constitutiv al societății SALUBRIZARE FAPTE5 S.A.
 • Hotărârea 21/2020 - Sectorul 5 - 31.01.2020

  Hotărârea nr. 21/31.01.2020 privind modificarea actului constitutiv al societății INFRASTRUCTURĂ DF 5 S.A.
 • Hotărârea 20/2020 - Sectorul 5 - 31.01.2020

  Hotărârea nr. 20/31.01.2020 privind aprobarea proiectului ”Inițiativa pentru eco-sustenabilitate”, înregistrat la Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”.
 • Hotărârea 19/2020 - Sectorul 5 - 31.01.2020

  Hotărârea nr. 19/31.01.2020 privind aprobarea proiectului ”TENIS PENTRU COPII ÎN ȘCOLILE SECTORULUI 5”, înregistrat la Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”.
 • Hotărârea 18/2020 - Sectorul 5 - 31.01.2020

  Hotărârea nr. 18/31.01.2020 privind stabilirea numărului și cuantumului burselor acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat din sectorul 5, în semestrul al II-lea al anului școlar 2019-2020.
 • Hotărârea 17/2020 - Sectorul 5 - 31.01.2020

  Hotărârea nr. 17/31.01.2020 privind aprobarea organizării proiectului Antrenat de majorat, în unitățile de învățământ preuniversitar de stat de nivel secundar superior (licee și colegii) din sectorul 5.
 • Hotărârea 16/2020 - Sectorul 5 - 31.01.2020

  Hotărârea nr. 16/31.01.2020 pentru modificarea H.C.L.S.5 nr. 298/03.12.2019 privind numirea consilierilor locali din cadrul Consiliului Local al Sectorului 5 în calitate de membri în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din Sectorul 5, în anul școlar 2019-2020.
 • Hotărârea 15/2020 - Sectorul 5 - 31.01.2020

  Hotărârea nr. 15/31.01.2020 privind finanțarea programului de îmbunătățire a condițiilor de locuit ale persoanelor din zonele urbane marginalizate desfășurat de Asociația Grupul de Acțiune Locală ”Împreună dezvoltăm Sectorul 5”.
 • Hotărârea 14/2020 - Sectorul 5 - 31.01.2020

  Hotărârea nr. 14/31.01.2020 privind majorarea capitalului social al S.C. INFRASTRUCTURĂ DF5 S.A.
 • Hotărârea 13/2020 - Sectorul 5 - 31.01.2020

  Hotărârea nr. 13/31.01.2020 privind majorarea capitalului social al S.C. SALUBRIZARE FAPTE5 S.A.
 • Hotărârea 12/2020 - Sectorul 5 - 31.01.2020

  Hotărârea nr. 12/31.01.2020 privind aprobarea scrisorii de așteptări și a procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Societății SALUBRIZARE FAPTE5 S.A. și a membrilor Consiliului de Administrație al Societății INFRASTRUCTURĂ DF5 S.A.
 • Hotărârea 11/2020 - Sectorul 5 - 31.01.2020

  Hotărârea nr. 11/31.01.2020 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Consiliului Local Sector 5 pe anul 2020.
 • Hotărârea 10/2020 - Sectorul 5 - 23.01.2020

  Hotărârea nr. 10/23.01.2020 privind preluarea finanțării și execuției unor obiective de investiții aferente unităților de învățământ preuniversitar de stat din sectorul 5.
 • Hotărârea 9/2020 - Sectorul 5 - 23.01.2020

  Hotărârea nr. 9/23.01.2020 privind modificarea Anexei 3 a H.C.L.S. 5 nr. 123/27.06.2019 privind aprobarea derulării și finanțării, din bugetul local al sectorului 5, a programului Școală după școală, în unitățile de învățământ preuniversitar de stat de nivel primar din Sectorul 5, în anul școlar 2019-2020, modificată prin H.C.L.S. 5 nr. 216/26.09.2019 și 268/21.11.2019.
 • Hotărârea 8/2020 - Sectorul 5 - 23.01.2020

  Hotărârea nr. 8/23.01.2020 privind aprobarea modalității de gestiune a unor activități din cadrul serviciului public de salubrizare a Sectorului 5 al Municipiului București.
 • Hotărârea 7/2020 - Sectorul 5 - 23.01.2020

  Hotărârea nr. 7/23.01.2020 privind aprobarea actului adițional nr. 2 la contractul nr. 11718/02.10.2019 de prestare a serviciului de salubrizare.
 • Hotărârea 6/2020 - Sectorul 5 - 23.01.2020

  Hotărârea nr. 6/23.01.2020 privind aprobarea Programului de activități al Complexului Multifuncțional „Sf. Andrei” pentru anul 2020.
 • Hotărârea 5/2020 - Sectorul 5 - 23.01.2020

  Hotărârea nr. 5/23.01.2020 privind aprobarea modificărilor aduse Regulamentului de Organizare și Funcționare a Centrului Cultural și de Tineret ”Ștefan Iordache”.
 • Hotărârea 4/2020 - Sectorul 5 - 23.01.2020

  Hotărârea nr. 4/23.01.2020 privind aprobarea Programului de evenimente al Centrului Cultural și de Tineret ”Ștefan Iordache”, pentru perioada 01.01.2020- 31.12.2020.
 • Hotărârea 3/2020 - Sectorul 5 - 23.01.2020

  Hotărârea nr. 3/23.01.2020 aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particulare cu personalitate juridică din Sectorul 5 al Municipiului București, pentru anul școlar 2020-2021.
 • Hotărârea 2/2020 - Sectorul 5 - 23.01.2020

  Hotărârea nr. 2/23.01.2020 privind modificarea Organigramei, a Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5.
 • Hotărârea 1/2020 - Sectorul 5 - 23.01.2020

  Hotărârea nr. 1/23.01.2020 privind utilizarea excedentului bugetar aferent anului 2020 pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare a Sectorului 5 al Municipiului București.