Proces verbal din 28.03.2019

Proces verbal ședința ordinară din data de 28.03.2019

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

PROCES VERBAL

al ședinței ordinare a Consiliului Local Sector 5

din data de 28.03.2019

Ședința a fost convocată de Primarul Sectorului 5 prin Convocatorul înregistrat cu nr. 22 932/22.03.2019.

Lucrările ședinței încep la ora 11 02-.

Din partea executivului sunt prezenți dl Viceprimar Țigănuș Marian și Secretarul Sectorului 5 - dna Elena Luminița Petrescu.

J

La ședință au participat un număr de 26 consilieri din numărul total de 27.

Lipsește domnul consilier Vanghelie Marian Daniel.

în sală mai sunt prezenți și doi membri ai UNTRR (Uniunea Națională a Transportatorilor Rutieri din România) dl Constantin Isac, dl Dinescu Radu, dl Avocat Vasile Andrei, dl Buznicea Cristinel ( membru PMP), dl Sora Constantin și cetățeni ai sectorului 5.

Dl consilier Boloș Florinei

Dat fiind faptul că suntem prezenți 26 de consilieri, ședința e statutară.

Dna Secretar Elena Luminița Petrescu

Constatăm că s-a îndeplinit cvorumul pentru ca ședința să se desfășoare statutar, din 27 de consilieri, 26 de consilieri sunt prezenți.

Dl consilier Boloș Florinei

Dau citire ordinii de zi, vă rog!

 • 1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Sector 5 pe o perioadă de cel mult 3 luni;

 • 2. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 28.02.2019;

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii actului adițional nr.22 la Acordul de parteneriat nr.32686/08.10.2001, încheiat între S.C. Electromagnetica S.A. și Primăria Sector 5;

 • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării Festivalului - concurs "Bucurie în pași de dans”;

 • 5. Proiect de hotărâre privind achiziționarea în numele Municipiului București a imobilului compus din teren și clădire, situat în Intrarea Ferentari nr.72, bloc 12A, Sector 5, București;

 • 6. Proiect de hotărâre privind achiziționarea în numele Municipiului București a terenului situat în Strada Șerbota nr.l A, Sector 5, București;

 • 7. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei de analiză și aprobare a cererilor prin care se solicită repartizarea de locuințe , constituită prin Hotărârea Consiliului Local Sector 5nr. 16/19.07.2016;

 • 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Anexei 1, Anexei 2 și Anexei 3 ale Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr.291/25.10.2018;

 • 9. Proiect de hotărâre privind reorganizarea și aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5;

 • 10. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei nr.l HCL Sector 5 nr.240/2018 privind acordarea ajutorului de urgență pentru plata chiriei persoanelor/familiilor rezidente pe raza Sectorului 5, a Metodologiei de lucru și a Planului de acțiuni/lucrări de interes local care urmează a fi desfășurate de persoanele apte de muncă, ce declară că nu realizează venituri și care beneficiază de ajutorul de urgență pentru plata chiriei;

 • 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Metodologiei de lucru referitoare la acordarea beneficiilor sociale cu titlul de ajutor de urgență din bugetul local al Sectorului 5;

 • 12. Proiect de hotărâre privind solicitarea Consiliului Local al Sectorului 5 către Consiliul General al Municipiului București de schimbare a denumirii Pieței Dr. Jose Rizal în Piața Tudor Vladimirescu;

 • 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.)-Strada Slatina nr.21M- Sector 5;

 • 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului de finanțare prin Ghidul solicitantului privind regimul finanțărilor nerambursabile în baza legii nr. 350/2005 alocate de la bugetul local al Sectorului 5 al Municipiului București prin Centrul Cultural și de Tineret "Ștefan Iordache”, pentru activități non-profit de interes local pe anul 2019;

 • 15. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 60/29.03.2018, privind aprobarea salariilor de baza aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale "Administrație”, utilizate în aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 5 precum și în cadrul serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local al Sectorului 5, cu modificările și completările ulterioare;

 • 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de înregistrare a operatorilor de salubritate care desfășoară activități de precolectare, colectare, transport, sortare sau reciclare a deșeurilor municipale, în baza contractelor încheiate cu persoane fizice sau juridice de pe raza sectorului 5, în conformitate cu prevederile art.20, alin.9 din legea nr.249/2015;

 • 17. Proiect de hotărâre privind constituirea unei Comisii de negociere a condițiilor achiziționării în numele Municipiului București, a imobilului compus din clădire și teren din Strada Bacău, nr.4-6, Sector 5, București;

 • 18. Proiect de hotărâre privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 5 pentru achiziționarea imobilului compus din clădire și teren, situat în Strada Bacău, nr. 2-6, Sector 5, București;

 • 19. Diverse.

Dl consilier Boloș Florinei

Supun la vot ordinea de zi!

Dna consilier Niculescu Jacqueline-Christina

Nu vă supărați, voiam și puțin mai devreme să vă întreb... că ați menționat prezența, dacă-mi permiteți, să ne spuneți de ce lipsește, astăzi, domnul primar? Motivul pentru care lipsește, astăzi. A tot lipsit în ultimul an!

Dl consilier Boloș Florinei

Haideți să discutăm subiectul acesta la diverse! Haideți să trecem că am citit și punem întrebări...

Dna consilier Niculescu Jacqueline-Christina

Păi nu...ca să consemnăm în procesul verbal!

Dl consilier Boloș Florinei

O să trec la primul punct cu alegerea președintelui pentru că, dat fiind faptul că am...

Dna consilier Pop Claudia Ramona

Aprobarea ordinii de zi.

Dl consilier Boloș Florinei

Conform procedurii, ordinea de zi, așa cum a fost lecturată, va fi supusă la vot de către noul președinte.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel.

înainte de..., dacă îmi permiteți!

Dl consilier Bolos Florinei

Vă rog!

Dl consilier Cnrsaru Paul Gabriel

Să înțeleg că această ședință va fi publicată pe site-ul primăriei, având în vedere că suntem filmați? Vrem să știm acest lucru.

Dl consilier Boloș Florinei

Lucrul acesta s-a întâmplat în timp pentru...

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Ședința aceasta, de acum încolo, să știm și noi...

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

E un lucru bun...

Dl consilier Boloș Florinei

Lucru care s-a mai întâmplat!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

E un lucru bun, dar nu se întâmplă permanent!

Dna consilier Niculescu Jacqueline-Christina

Se reia.. .Adică se reia publicatul filmărilor pe site.

Dl consilier Melnic Constantin Ion

Domnul președinte, haideți să ne întoarcem la ședință!

Dl consilier Boloș Florinei

Pentru punctul 1- Alegerea președintelui de ședință pe o perioadă de cel mult 3 luni. Dacă aveți propuneri?

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Domnule președinte, am o întrebare, dacă îmi permiteți! Sunteți sigur că nu ar trebui, să votăm, întâi, ordinea de zi? Nu de alta, dar vă explic din punct de vedere legal și procedural un lucru, probabil, simplu și intuitiv pentru toată lumea. Și anume: noi ne-am reunit într-o ședință ordinară, conform unui convocator.

Acest convocator, la punctul 1, spune: ”proiect de hotărâre privind alegerea...” Noi nu putem să ajungem la punctul 1 de pe ordinea de zi, atâta vreme cât nu am votat ordinea de zi. Din punctul meu de vedere, s-ar putea să mă înșel, doamna secretar are mai multă experiență, ne poate confirma sau infirma dacă am dreptatem haideți să votăm ordinea de zi, așa cum i-ați dat dumneavoastră citire, după care la punctul 1 de pe ordinea de zi, alegem noul președinte, care vă va înlocui pe dumneavoastră la prezidiu și va conduce lucrările conform ordinii aprobate. Corect?

D£ consilier Boloș Florinei

Mulțumim frumos pentru intervenție! Supun la vot ordinea de zi așa cum

A.

a fost lecturată. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 26 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Bîrsan Mihai, Boloș Florinei, Florea Cristina-Alexandra, Coandă Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Gheorghe Ștefan, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Pop Claudia Ramona, Danciu Ioan Bogdan, Scripcaru Lucian Mihai, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Coroblea Cristina, Geamănă Dragoș, Niculescu Jacqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu și Udescu Șerbănel Mihai), ordinea de zi a fost aprobată.

Dl consilier Boloș Florinei

Punctul 1 al ordinii de zi: proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Sector 5 pe o perioadă de cel mult 3 luni. Propuneri, vă rog frumos! Alexandra, te rog!

Dna consilier Florea Alexandra Cristina

Din partea grupului PSD îl propunem pe colegul nostru Alexandru Lazarov!

Dl consilier Boloș Fio rinei

Mulțumim! Alte propuneri, nu? Trecem la vot! Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Dna consilier Pop Claudia Ramona

Pentru cine este propunerea?

Dl consilier Boloș Florinei

Propunerea este pentru domnul Alexandru Lazarov!

Proiectul de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Sector 5 pe o perioadă de cel mult 3 luni, a fost adoptat cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Cristina-Alexandra, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Danciu loan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin și Țigănuș Marian) și 11 abțineri (Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion, Pop Claudia Ramona, Scripcaru Lucian Mihai, Coroblea Cristina, Geamănă Dragoș, Niculescu Jacqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu și Udescu Șerbănel Mihai).

Vă rog să poftiți! în ceea ce mă privește, personal, vă mulțumesc pentru răbdarea și timpul acordat în ședințele anterioare și îi urez colegului meu multă baftă în activitatea pe care o derulează.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Mulțumesc pentru vot, dragi colegi! Permiteți-mi să încep prin a mai

A

supune, încă odată, la vot, ordinea de zi. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Domnule președinte, mă scuzați! De ce vreți să mai supuneți la vot, încă odată, ordinea de zi? S-a votat!

Dna Secretar Elena Luminița Petrescu

Domnului Boloș i-a expirat mandatul, mandatul președintelui! Se supune la vot ordinea de zi de către noul președinte desemnat.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Ca să fim foarte siguri că sunt toate lucrurile în ordine, să fim cât mai operativi, vă rog frumos, am trecut, deja, la vot! Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Cristina-Alexandra, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin și Țigănuș Marian) și o abținere (Pîrtoacă Bogdan Sergiu), ordinea de zi a fost aprobată.

Următorii consilieri nu și-au exprimat votul: Coroblea Cristina, Geamănă Dragoș, Niculescu Jacqueline Christina, Udescu Șerbănel Mihai, Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion, Pop Claudia Ramona, Scripcaru Lucian Mihai.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Continuăm cu punctul 2 de pe ordinea de zi, referitor la - Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 28.02.2019. Dacă nu avem discuții, să votăm! Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? Mulțumesc!

Cu 21 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Bîrsan Mihai, Boloș Florinei, Florea Cristina-Alexandra, Coandă Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Pop Claudia Ramona, Danciu Ioan Bogdan, Scripcaru Lucian Mihai, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Geamănă Dragoș și Niculescu Jacqueline-Christina) și 3 abțineri (Coroblea Cristina, Jelea Bogdan Ion și Pîrtoacă Bogdan Sergiu), procesul verbal a fost aprobat.

Următorii consilieri nu și-au exprimat votul: dl consilier Giurcă Augustin Răzvan și dl consilier Udescu Șerbănel Mihai.

Dacă avem discuții, ... dacă nu, să mergem mai departe!

Punctul 3 de pe ordinea de zi- proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii actului adițional nr.22 la Acordul de parteneriat nr.32686/08.10.2001, încheiat între S.C. Electromagnetica S.A. și Primăria Sector 5. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? Mulțumesc!

Cu 26 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Bîrsan Mihai, Boloș Florinei, Florea Cristina-Alexandra, Coandă Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Gheorghe Ștefan, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Pop Claudia Ramona, Danciu Ioan Bogdan, Scripcaru Lucian Mihai, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Coroblea Cristina, Geamănă Dragoș, Niculescu Jacqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu și Udescu Șerbănel Mihai), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

DI președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Mai departe cu punctul 4 de pe ordinea de zi- Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării Festivalului - concurs "Bucurie în pași de dans. Domnul Cursaru?

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Felicit în continuare acest proiect pentru grădinițe, dar avem următoarea problemă: bună ziua, dragi colegi și dragi cetățeni ai Sectorului 5, care sunteți prezenți, nu avem bugetul de venituri și cheltuieli aprobat. Deși, bugetul centralizat este aprobat de două săptămâni pe site, în acest moment, nu este pus în dezbatere publică bugetul local al Sectorului 5. In mod normal el trebuia să fie terminat în decembrie sau în ianuarie, trebuia să-l avem și imediat cum se aproba bugetul central atunci, imediat puneam și noi în dezbatere publică și astăzi puteam să aprobăm ... Nu putem să aprobăm și să facem contracte noi pentru derularea unor activități care nu au fost prinse în acest an fără bugetul de venituri și cheltuieli. Din păcate este un proiect foarte frumos, o grădiniță minunată cu copii minunați.

Dl consilier Melnic Constantin Ion

Haideți să trecem la vot!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Lăsați-mă să vorbesc! Eu nu v-am întrerupt, nici nu am ridicat vreo problemă! Vă mulțumesc domnule președinte, o să vă rog să...

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Mulțumesc pentru intervenție! Mergem mai departe spre vot! Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? Mulțumesc!

Proiectul de hotărâre privind aprobarea organizării Festivalului -concurs ” Bucurie în pași de dans” a fost adoptat cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Cristina-Alexandra, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin și Țigănuș Marian) și 11 abțineri (Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion, Pop Claudia Ramona, Scripcaru Lucian Mihai, Coroblea Cristina, Geamănă Dragoș, Niculescu Jacqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu și Udescu Șerbănel Mihai), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Mai departe punctul 5 de pe ordinea de zi- Proiect de hotărâre privind achiziționarea în numele Municipiului București a imobilului compus din teren și clădire, situat în Intrarea Ferentari nr. 72, bloc 12A, Sector 5, București. Avem intervenții referitor la imobilul din Intrarea Ferentari nr. 72?

DI consilier Geamănă Dragoș

în documentul pe care l-am primit există o eroare. La pagina 5....

Aș vrea să fac eu o remarcă! în momentul în care l-am primit exista o mică eroare. Este descrisă la pagina 5 "imobil propus ” - "imobil existent”. Este descris imobilul existent, după care este propus un imobil nou după "imobilul nou”, după care la prima frază ni se spune că ... clădirea..., deci, la "imobilul nou”, clădirea este încadrată în clasa de risc RS III și prezintă uzura morală. Cred că raza asta ar trebui să fie pusă la "imobil existent”.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Mulțumim pentru intervenție, domnul Geamănă. Avem pe cineva care vrea să ia cuvântul, din sală, reprezentanți ai oamenilor care sunt acolo? De la Iuta?

Din Sală

Domnule președinte, suntem de la Industria Iutei doi membrii ai Consiliului de Administrație.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Vă rugăm!

Din Sală

Noi am refăcut Nota de prezentare...

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Stimați colegi, sunteți de acord ca domnul să ia cuvântul în ședința noastră de Consiliul Local? Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Cristina-Alexandra, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Mari lena Daniela, Păpușă Valentin și Țigănuș Marian) a fost aprobată intervenția domnului Bîlu Aurel în ședința de consiliu.

Consilierii grupului PNL (Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion, Pop Claudia Ramona, Scripcaru Lucian Mihai) și ai grupului USR (Coroblea Cristina, Geamănă Dragoș, Niculescu Jacqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu și Udescu Șerbănel Mihai) nu și-au exprimat votul.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Să se consemneze că Consiliul Local a fost de acord ca domnul să ia cuvântul în ședința de consiliu!

Dl Bîlu Aurel

Sunt prezenți doi membrii ai Consiliului de Administrație: subsemnatul Bîlu Aurel si domnișoara Ionescu Alice, membrii ai Consiliului de Administrație și acționari principali ai Societății Comerciale Industria Iutei S.A. Căminul este construit în 1976, după proiectele de la vremea respectivă; cămine de nefamiliști pentru tineret. El este locuit acum în proporție de 50%, din o sută de camere locuibile sunt 47 ocupate și are prevăzut, căminul respectiv, toate utilitățile la nivelul fiecărui nivel, respectiv grupuri sanitare, camere pentru bucătărie, pentru uscătorie s.a.m.d. Adiacent avem si un teren de 785 m 2, total teren: terenul liber plus terenul de sub construcție sunt vreo 836 m2, 1 400 pardon, 1 400 m2. Consider că cel mai bine ar fi să se pună întrebări și să răspundem punctual la fiecare întrebare!

Așa ca prezentare, am discutat cu Comisia de negociere, s-a stabilit un nivel de preț, acum așteptăm acordul dumneavoastră. Dacă sunt alte întrebări, ca să răspundem punctual.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Dacă vrea cineva să-l întrebe pe domnul ceva, ca să afle mai multe detalii despre acest proiect.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Putem să trecem la vot?

Dl Bîlu Aurel

S-a făcut o expertiză tehnică, nu sunt probleme, am înțeles chiar de la nivelul Primăriei, Consiliului Sectorului 5. A trecut peste două, trei cutremure, nu sunt probleme din acest punct de vedere.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Doamna Coroblea, vă rog!

Dna consilier Coroblea Cristina

Aveam, doar, o observație! De trei luni, cred, de când este pusă obsesiv pe ordinea de zi acest proiect, cred că s-a spus tot ce se putea spune!

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Și totuși, nu-1 votați!

Dna consilier Coroblea Cristina

Nu avem ceva în plus de spus, decât să reiterăm faptul că este singura soluție de care se agață pentru că habar nu are ce altceva să facă domnul Primar, decât să cumpere un bloc degradat și să bage bani în el. Acesta este singurul lucru la care...

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Așteptăm, cu mare interes, o soluție din partea grupului USR, prima în trei ani de mandat. Doamna Coroblea, haideți să lăsăm politica!

Dna consilier Coroblea Cristina

Insistența obsesivă, ne face să ne întrebăm dacă nu este și altceva în spatele acestui proiect.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Eu cred că alte persoane sunt obsesive aici, nu domnul Primar, unu la mână, doi la mână, să ne vedem de invitații noștri, nu de declarații politice. Mergem la vot?

Dl consilier George Matei

Nu, întrebați-1 pe domnul, oficial,...

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

întrebați-1 dumneavoastră că sunteți consilier.

Dl consilier George Matei

...vizavi de această interpelare, pentru că și dumnealui vrea să afle un răspuns.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Scuze că intervin, nu facem politică! Ați văzut care este poziția doamnei consilier, care este aceeași ca și a colegilor dumeaei de câteva luni. Aveți vreo părere?

Dl consilier George Matei

Blocul este...din punctul dumneavoastră de vedere, cum este?

Dl Bîlu Aurel

Blocul este în stare bună, din punct de vedere al structurii. A trecut prin două cutremure importante. S-a făcut o expertiză tehnică de către o comisie de la dumneavoastră, de la primărie. Nu au fost probleme? Trebuie făcută o igienizare, într-adevăr! Noi am făcut! Cine nu a văzut blocul, îi invităm, să vină să vadă interioarele, le-am mai rezolvat, pentru că avem acolo 47 de familii?...camere ocupate și foarte mulți, sunt persoane care sunt recomandate de către primărie, circa 20 de persoane fără adăpost, sunt recomandate de la primărie și primesc camerele respective la căminul nostru, din strada Prelungirea Ferentari.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Mulțumim pentru intervenție! Dacă nu mai sunt alte intervenții îl supun la vot. Cine este pentru - proiectul de hotărâre privind achiziționarea în numele Municipiului București a imobilului compus din teren și clădire, situat în Intrarea Ferentari nr.72, bloc 12A, Sector 5, București? împotrivă? Abțineri? Vă reamintesc că este un vot de două treimi!

Cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Cristina-Alexandra, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin și Țigănuș Marian) și I 1 abțineri (Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion, Pop Claudia Ramona, Scripcaru Lucian Mihai, Coroblea Cristina, Geamănă Dragoș, Niculescu Jacqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu și Udescu Șerbănel Mihai).

Având în vedere că nu sunt îndeplinite prevederile art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001, nu a fost adoptat.

Din păcate, din nou, proiectul, pentru a n oară, a picat. Nu știu să vă spun de ce!

D£ consilier Bîrsan Mihai

Foarte bine!

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Punctul 6 de pe ordinea de zi- Proiect de hotărâre privind achiziționarea în numele Municipiului București a terenului situat în Strada Șerbota nr.lA, Sector 5, București. Dacă avem, din sală, persoane care vor să ia cuvântul? O secundă, vă rog! Avem două persoane înscrise la cuvânt. Supun la vot, colegilor, dacă sunt de acord să le acordăm cuvântul.

Dl consilier Bîrsan Mihai

Avem noi interpelare mai înainte! Au prioritate, cumva, cei din sală pe care i-ati adus?

»

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

înainte să începem dezbaterea, voiam să văd dacă le permitem și lor să ia parte la dezbatere. După aceea vă dăm și dumneavoastră cuvântul.

Din sală

Dar știm punctul de vedere al dumnealor! Și de la ședințele trecute...

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Cu totii îl știm!

»               5

Dl viceprimar Marian Țigănuș

Vă rog, nu aveți voie să vorbiți!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Nu aveți dreptul să interveniți în discuțiile ședinței.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Haideți să trecem peste moment. Vă rog să reluăm votul...Stimate domn...

Din sală

Este casa dumneavoastră... Care e problema? Ce vocabular este acesta să...

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Domnule președinte, o să contestăm ședința, să știți, dacă nu faceți ordine. E obligația noastră pe lege.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Stimate domn, vă rog frumos să ne lăsați să ne continuăm ședința.

Dl viceprimar Marian Țigănuș

Respectăm regulile, e valabil pentru toată lumea!

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Mergem mai departe, cu votul, pentru permisiunea ca cei doi oameni să ia cuvântul în ședința Consiliului Local. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Cristina-Alexandra, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Mari lena Daniela, Păpușă Valentin și Țigănuș Marian) și 5 abțineri (Coroblea Cristina, Geamănă Dragoș, Niculescu Jacqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu și Udescu Șerbănel Mihai) a fost aprobată intervenția în ședința de consiliu a celor doi cetățeni aflați în sală.

Consilierii grupului PNL (Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion, Pop Claudia Ramona, Scripcaru Lucian Mihai) nu și-au exprimat votul.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Domnii au dreptul să vorbească, dacă avem intervenții din partea oricui pe acest punct, consilierii cu prioritate.

Dl consilier Bîrsan Mihai

Da, deci, în planul trimis de către Consiliul Local, ne-a trimis o schiță în care s-a construit, se va construi sau se va da un certificat de urbanism, pe terenul din Șerbota, care servește de bloc, fără să respecte nici cea mai mică regulă: distanta fată de bloc, distanta fată de limitele de la stradă, fată de nimic. Pe acel teren există parcări, acum! Și ce vrem să facem? Să dăm 100 000 de euro. Poate oamenii nu știu, ori primăria vrea să dea 100 000 de euro să cumpere un teren care și-i va recupera în acel spațiul verde, o parte spațiu verde, acum, și o parte sunt parcări ale cetățenilor chiar din blocurile din Șerbota nr. 1 sau Șerbota nr. 3, nu știu ce bloc este cel care este cu fata acolo.

5                                                                                                                 »

Din sală

Terenul este privat...

Dl viceprimar Marian Țigănuș

Domnul, domnul!

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Vă rog frumos, dacă mai aveți ceva de adăugat, apoi vă dăm și dumneavoastră cuvântul!

Dl consilier Bîrsan Mihai

Eu am fost acolo și merg în fiecare zi, am făcut și poze... țeava de la RADET, sunt țevile de la gaze, sunt două răsuflători de la gaze. Eu nu știu dacă gazele și RADET-ul o să dea vreodată vreun aviz să se construiască pe acel teren, dar,...

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Toate la rândul lor! Domnul Arhitect Șef este în sală? Să ne răspundă la întrebarea domnului consilier, referitor la țevi? Dacă cei de la RADET ar da avizul ca să se poată construi acolo?

Din sală

în primul rând cei de la RADET...

Dl viceprimar Marian Țigănuș

Stimate domn, vă rog, luați loc!

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Nu v-am dat, încă, cuvântul. Domnule Arhitect Șef, vă rog frumos! Ați auzit întrebarea domnului Bîrsan? Domnule Bîrsan, dacă puteți să reluați întrebarea.

Dl consilier Bîrsan Mihai

Legat de cele două cămine ale RADET-ului care se află pe acel teren și aerisirile de la țevile de gaze, care sunt tot pe acel teren. Oricine merge pe acolo le poate vedea... dacă...

Dl Arhitect Șef Ion Marian

Ele se pot modifica cu un proiect aprobat de RADET.

Dl consilier Bîrsan Mihai

A, mutăm țevile!

Dl Arhitect Șef Ion Marian

Dacă o investiție o impune, se pot muta țevile.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Are vreun impediment din punct de vedere legal?

Dl Arhitect Șef Ion Marian

Din punct de vedere legal, doar obținerea autorizației de construire, dacă există...

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Dat fiind că acolo se va construi o parcare?

Dl Arhitect Șef Ion Marian

Pentru orice, pentru orice fel de investiție!

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Deci, nu ar fi un impediment!

Dl Arhitect Șef Ion Marian

Dacă e terenul nostru și noi solicităm lucrul acesta se pot muta țevile, sau la solicitarea proprietarului.

Dl consilier Bîrsan Mihai

Nu există PUD? Trebuia să solicitați...să solicite și dumneavoastră să-l obligați să-și facă PUD și PUZ pe acel teren. Nu există! La primăria capitalei nu există înregistrat niciun PUZ și niciun PUD pentru acel teren!

Dl Arhitect Șef Ion Marian

Nu se fac și PUD-uri și PUZ-uri, se fac ori PUD, ori PUZ. PUZ-ul se aprobă la Primăria Generală, PUD-urile se aprobă la Primăria de care aparțin.

121 consilier Bîrsan Mihai

La Sectorul 5 nu l-am văzut venind spre aprobare.

Dl Arhitect Șef Ion Marian

De unde, de la ce?

Dl consilier Bîrsan Mihai

Din Șerbota nr. 1.

Dl Arhitect Șef Ion Marian

Cu parcarea? Ba da! Este un certificat de urbanism, emis cu un PUD.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Unde e șeful, sigur este persoana în măsură să ne răspundă?

Dl consilier Bîrsan Mihai

PUD-ul?

Dl Arhitect Șef Ion Marian

Nu este PUD-ul este doar certificat e urbanism. Când mi-a solicitat certificatul de urbanism, nu am putut să-i dau autorizație pe direct că nu îmi permite legea.

DI consilier Bîrsan Mihai

Și i-ați spus să facă PUD?

Dl Arhitect Șef Ion Marian

Și i-am spus să facă PUD.

UL consilier Bîrsan Mihai

Nu a făcut. Deocamdată nu are PUD.

Dl Arhitect Șef Ion Marian

Până acum am eliberat doar certificatul de urbanism.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

A

In altă ordine de idei, mai sunt și alte persoane care vor să ia cuvântul? Că am văzut că dumneavoastră voiați să spuneți ceva mai devreme?

Din sală

Da!

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Vă rog! Aveți cuvântul. Să vă prezentați, cine sunteți, de unde...

Dl Calangea Vasile

Sunt Calangea Vasile, bl B20, sc. 1, Șerbota 3. în legătură cu construirea, ce vor să facă, nu e loc! Nu mai avem, ne sufocă cu totul! Parterul plus două etaje, dacă vrea să construiască acolo, nu sunt de acord. Pe la noi trec țevile de la RADET, noi le tăiem, noi ne-am privatizat blocul, avem toți centrale termice. Tăiem țevile, să vedem pe unde le scoate. B19 se alimentează prin subsolul nostru. Și noi tăiem, suntem proprietari. Restul să vorbească cine vrea!

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Ar fi utilă o parcare acolo, din punctul dumneavoastră de vedere?

Dl CalangeaVasile

Da, parchează lumea acolo!

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Nu, dar ar fi utilă să se facă acolo o parcare?

Dl consilier Melnic Constantin Ion

O parcare organizată!

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Organizată, unde să parcheze cât mai mulți oameni?

Dl CalangeaVasile

Da, ar fi!

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Se parchează în mod legal și organizat, acum, acolo?

Dl CalangeaVasile

Nu, nu e legal. Nu știu dacă este legal, au rupt gardul...

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Mai avem și alte intervenții din sală? Vă rog frumos, tot așa să vă prezentați.

Dl Zamfir

Zamfir mă numesc, sunt președintele blocului V20, scările 2, 3 și 4, Șerbota Parcarea nu este necesară, este vitală. Se vor bloca căile de acces, pentru că oamenii nu au unde să pună mașinile. Ce vreți să fac, să o duc acasă? Asta odată și doi încrâncenarea asta. Bun! Diferite motive ..., ați zis să nu vorbim politică, dar, vreau să mi se explice, să știu ce spun oamenilor. Am 500 de oameni în spate. Eu trebuie să-i informez: de ce nu se face această parcare? Pe cine deranjează? Care sunt motivele? Dumneavoastră lucrați pentru oameni și în folosul nostru. Dacă dânșii au altă soluție, poate dumneavoastră sunteți incapabili, bun! Haideți să-i lăsăm pe dânșii care sunt continuu ... de atâtea și atâtea ședințe se opun. Haideți să-i lăsăm pe dânșii să rezolve. E o propunere a mea! Banii pe care îi va recupera, pentru că dacă facem o parcare cu plată, banii ăștia în câțiva, spunem zeci de ani, deși, eu nu cred că în zeci de ani, acolo intră cel puțin 100 de mașini. Hai nu 100, poate sunt 60 de mașini.

Din sală

în 400 de m2?

Dl Zamfir

Păi nu că sunt și adiacent așa, sunt o grămadă. A vorbit dânsul, scuzați-mă că sunt parcate acolo. Știți ce e acolo? E nenorocire acolo, dacă ai mișcat mașina, în 30 de secunde... și când vin seara de la serviciu, unde pun mașina? Știți ce o să facem odată? O să blocăm circulația. Și o să vedem ce-o să se întâmple. Și îi chemăm pe domnii consilieri, să vedem ce au să facă și dacă se atinge unul de mașina mea, e belea. E belea după aceea, pentru că efectiv ne vor aduce în situația... suntem disperați, suntem disperați! Am ajuns să ne batem între oameni, pentru locurile de parcare, credeți-mă! S-a ajuns la procese, la jicniri, la loviri, la... Pentru ce? Le place să arate cum arată?

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Suntem la un vot distanță ca problema să se rezolve! Din păcate la o procedură distanță....

Dl Zamfir

Dumneavoastră știți ce mizerii sunt acolo? Știți ce ... e un codau...pentru ce domnilor ? Haideți să facem ceva! Câștigă și statul, dar mai ales câștigăm noi, oamenii. Sunteți în slujba oamenilor! Sunteți plătiți de oameni ! Nu am nimic, nici cu unii, nici cu alții, mă interesează mai puțin, tocmai. Părerea mea este, dați-le dânșilor să se ocupe, poate... Spun că dumneavoastră sunteți incapabili, sunteți... Bun, ok! Să se ocupe un om...

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Vă mulțumesc frumos pentru intervenție, am înțeles! Domnul Melnic, vă rog!

Dl consilier Melnic Constantin Ion

Am o propunere, să trecem la vot și dacă este cineva care se abține sau este împotrivă, să justifice. Exact cum a cerut și domnul..

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Haideți să votăm vă rog!

Dl consilier Cursaru Paul

Ne poate explica, doamna secretar, pe baza cărei obligații legale, noi trebuie să justificăm votul în ședință? Ne puteți explica? Pentru că grupul PSD a solicitat acest lucru.

Dna consilier Pop Claudia Ramona

Dacă există!

Dl consilier Cursaru Paul

Care este răspunsul dumneavoastră? Vreau să ne spună tare să se audă! Legal!

Dna secretar Luminița Elena Petrescu

Nu există o obligație legală!

Dl consilier Cursaru Paul

Ați auzit? ... Felicitări, mulțumesc!

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Practic noi nu suntem obligați legal să spunem de ce ne opunem, dacă ne opunem să facem proiecte pentru cetățeni.

Dl Zamfir

Deci, răspunsul ar fi, că așa vrea mușchiul fiecăruia!

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Dumneavoastră ați spus-o, nu eu!

Dna consilier Coroblea Cristina

Și în legătură cu acest proiect, de-a lungul lunilor s-a spus tot ce era de spus. Dar, reiau aici, unul din aspecte, poate chiar două, respectiv faptul că această instituție a reușit performanța de a negocia un preț mai mare decât a fost ani de zile pus pe piața liberă. Deci, avem informații sigure că acest teren a fost cu un preț mai mic pe piața liberă decât este acum propus, practic cumpărat de către primărie.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Am înțeles! îmi cer scuze că vă întrerup, aveți și dovezi?

Dna consilier Coroblea Cristina

Noi avem niște dovezi, dacă doriți puteți să ne dați în judecată, de exemplu și vorbim în sala de judecată. Dacă asta doriți...

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Deci, ei se prevalează legal că nu sunt obligați, dumneavoastră vreți să vă dăm în judecată ca să fim transparenți. Este în regulă, da!

Dna consilier Coroblea Cristina

Noi vă spunem că avem informații absolut sigure și sunt absolut sigură că ați putea să le aveți și dumneavoastră...

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Am înțeles!

Dna consilier Coroblea Cristina

Asta unu și în al doilea rând, iarăși, în 3 ani de zile pentru un sector cu sute de mii de locuitori, asta este marea găselniță a Primarului Florea, 500 de m2. Deci cred că ar putea să i să spună, "Primarul doar 500 de m2 ”. Doar atât poate!

Dl consilier Melnic Constantin Ion

Bine! Mulțumim!

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Intervenția dumneavoastră ca întotdeauna foarte potrivită, doamna director Kalogerakos.

Dl consilier Gheorghe Ștefan

Am observat că în sală sunt cetățenii Sectorului 5. Domnilor, așa se comentează și se votează împotriva dumneavoastră. Duceți acest mesaj în sector, să audă toată lumea, vă rog foarte mult! Dacă dumneavoastră credeți....

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Aceasta este declarație politică sau administrativă?

Dl viceprimar Țigănuș Marian

Gata! Doamna director Kalogerakos!

Dna director Kalogerakos Mihaela

Vreau să vă spun că eu am solicitat, fiindcă ați mai făcut această afirmație, că pe piața liberă a fost pus terenul la... Vă rog frumos să pot să vorbesc și eu!... Și am cerut, în mod personal, să-mi prezinte: care este valoarea de piață, dacă a fost cu 1 euro pe m2, cu cât a fost? Nu s-a putut pune la dispoziție! Dna Coroblea, nu v-am întrerupt niciodată, vă rog!

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Vă rog s-o lăsați să vorbească!

Dna director Kalogerakos Mihaela

Niciodată nu a putut să pună la dispoziție, astfel încât, dacă era o informație reală, fără niciun fel de problemă nu ar fi existat nicio reticență ca, comisia să renegocieze astfel încât să..., nu a dorit niciodată să pună la dispoziție aceste informații. Ceea ce mi se pare extrem de ciudat! Aveți o informație, ... știți că a fost pus la vânzare cu 1 euro pe m2. Dați-ne și nouă acea informație, pentru că noi nu am găsit! Așa aruncăm niște informații, ... fiecare putem să spunem ce vrem.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Haideți, dacă nu mai avem intervenții să mergem la vot. Ați observat faptul că domnul Arhitect Șef a venit cu Certificatul despre care era vorba mai devreme. El există, dacă vreți să...

Dl Arhitect Șef Ion Marian

Domnul Arhitect Șef, prezintă în fața Consiluilui Local certificatul de urbanism nr. 286 S/20.02.2019.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

S-a consemnat și la secretariat? S-a auzit numărul?

Ora 11:24 - Domnul consilier Cursaru Paul Gabriel iese din sala de ședință- prezenți 25 consilieri.

Ora 11:25 - Domnul consilier Cursaru Paul Gabriel intră în sala de ședință-prezenți 26 consilieri.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Deci s-a răspuns și la problema că nu ar fi existat acest Certificat. în lumina tuturor acestor discuții vă supun la vot punctul 6 de pe ordinea de zi. Cine este pentru? Din nou vă aduc aminte că este nevoie de două treimi. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Proiectul de hotărâre privind achiziționarea în numele Municipiului București a terenului situat în Strada Șerbota nr.lA, Sector 5, București a fost votat cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin, Ploscaru George Alexandru, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin și Țigănuș Marian) și 11 abțineri (Bîrsan Mihai, Coroblea Cristina, Udescu Șerbănel Mihail, Cursaru Paul Gabriel, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion, Niculescu Jacqueline-Christina, Pop Claudia Ramona, Scripcaru Lucian Mihai și Geamănă Dragoș).

Având în vedere art. 45 alin. (3) din Legea 215/2001, precum și rezultatul votului, proiectul de hotărâre nu a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Stimați cetățeni din păcate ați văzut și dumneavoastră, de ce nu trec unele proiecte.

Mergem mai departe, punctul 7 de pe ordinea de zi- Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei de analiză și aprobare a cererilor prin care se solicită repartizarea de locuințe , constituită prin Hotărârea Consiliului Local Sector 5nr.l6/19.07.20I6. Dacă avem discuții, dacă nu să mergem la vot. Cine este pentru?

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Cum putem să mergem la vot, domnule președinte?

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Vreau să fac o chestie, este vorba de un vot de persoane, este vot secret, dacă nu mă înșel. Propun să-l trecem la final, ca să mai eficientizăm puțin. Este în regulă pentru toată lumea?

DI consilier Jelea Bogdan Ion

Da, supuneți la vot forma finală...pentru procedura!

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Propunerile le facem acum și procedura efectiv de vot o facem la finalul ședinței.

5                  )

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Rugați colegele să facă...

DI președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Supunem la vot această propunerea stimați colegi. Cine este pentru?

Cu 26 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Bîrsan Mihai, Boloș Florinei, Florea Cristina-Alexandra, Coandă Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Gheorghe Ștefan, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Pop Claudia Ramona, Danciu Ioan Bogdan, Scripcaru Lucian Mihai, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Coroblea Cristina, Geamănă Dragoș, Niculescu Jacqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu și Udescu Șerbănel Mihai), propunerea a fost aprobată.

Și acum haideți să facem propunerile, vă rog frumos! Cine are o propunere,... domnule Matei?

Dl consilier Matei Ion

Propunerea grupului nostru politic, este domnul Danciu Ion.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Mulțumim frumos! Alți colegi dacă au alte propuneri?

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Noi propunem pe domnul Bîrsan!

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Deci, avem propunerea domnului Danciu și a domnului Bîrsan. La finalul ședinței vom face și procedura efectivă.

Punctul 8- Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Anexei 1, Anexei 2 și Anexei 3 ale Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr.291/25.10.2018.

•                 • •                                                                                                                                 •

Dacă avem discuții, dacă nu să mergem la vot. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? Mulțumesc frumos!

Cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin, Ploscaru George Alexandru, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin și Țigănuș Marian) și 11 abțineri (Bîrsan Mihai, Coroblea Cristina, Udescu Șerbănel Mihail, Cursaru Paul Gabriel, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion, Niculescu Jacqueline-Christina, Pop Claudia Ramona, Scripcaru Lucian Mihai și Geamănă Dragoș), proiectul a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Punctul 9- Proiect de hotărâre privind reorganizarea și aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5. Dacă avem discuții, dacă nu... votăm!

Dl consilier Pîrtoacă Bogdan Sergiu

Am eu o întrebare! Vreau să știu de ce au apărut aceste modificări în organigramă?

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Ca să corespundă mai bine, organigrama necesităților Sectorului 5.

Dl consilier Pîrtoacă Bogdan Sergiu

Poate să ne răspundă cineva din afara...

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Doamna Dobre este în sală? Vă rog!

Dna director Dobre Violeta

Da! în primul rând, a fost adusă astăzi, pentru a fi votată de către dumneavoastră... pentru că s-au desființat 77 de funcții publice vacante, dintre care 25 de conducere, pentru a se face economie la bugetul de salariați.

Dl consilier Pîrtoacă Bogdan Sergiu

Funcțiile de conducere erau vacante?

Dna director general adjunct Dobre Violeta

Vacante, absolut toate. Deci toate, funcțiile desființate sunt vacante. Și avem și avizul de la Agenția Națională a Funcționarilor Publici. Dacă vreți...

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Mulțumim frumos doamna director. Mergem mai departe spre... dl Jelea?

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Am și eu două întrebări la subiectul ăsta, adică o întrebare la subiectul ăsta și a doua întrebare, pentru că are legătura tot cu organigrama, vreau să profit de

A

prezența doamnei director. întrebarea numărul unu: este, ce anume a impus necesitatea economiei la fondul de salarii care este prevăzut în buget? Dacă am înțeles bine, așa s-a exprimat doamna director. Să înțeleg că avem vreun necaz legat de încasări. Eu știu că încasările, din ce ni sa expus dea lungul timpului de activitatea de la DITL, încasările sunt din ce în ce mai bune. Adică, nu am avea niciun fel de motiv de a ne gândi la o astfel de reducere, decât în măsura în care atunci când au fost acele zece, cincisprezece, douăzeci de cazuri în ultimii trei ani de zile când s-a tot modificat organigrama, iar noi ne-am abținut. Am înțeles o modificare, două, patru le-am votat, în anul 2016, am zis, domnilor e o echipă, trebuie să-și facă organizarea conform gândirii personale, au fost votați de cetățeni și e normal să-și organizeze activitatea conform ...

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Am înțeles domnule consilier...

»

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

îngăduiți-mi...Domnule președinte, vă rog frumos nu mă confundați cu un alt coleg. îngăduiți-mi să duc ideea la bun sfârșit! Mulțumesc frumos! Am să reiau acum, pentru că pe viitor sunt convins că nu voi mai fi întrerupt. Ținând cont de faptul că de fiecare dată am avut aceeași poziție în ultimele zece, douăzeci de ședințe, câte ori fi fost, legate de organigramă, de fiecare dată această structură de personal a fost extinsă. La un moment dat, lucru care și nouă ne-a trezit anumite îndoieli, semne de întrebare, motiv pentru care ne-am abținut de la vot și am ridicat subiectul acesta. în concluzie: ca să închei prima întrebare, de ce este necesară această economie, câtă vreme, în mod evident, actuala structură care ni s-a propus spre modificare, a fost exclusiv rezultatul executivului? Mulțumesc! Aștept răspunsul și voi reveni cu a doua.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Doamna Dobre, vă rog frumos să răspundeți la întrebarea domnului Jelea.

Dna director general adjunct Dobre Violeta

Faptul că până în acest moment nu a existat un buget la nivel național, inclusiv un buget local, a condus la această hotărâre de a face economii și la fondul de salarii. Acesta a fost motivul!

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Mulțumesc frumos, înțeleg. Am o întrebare suplimentară. Dacă posturile erau vacante înseamnă că ele nu conduceau la execuția niciunui fel de cheltuială.

Dna director general adjunct Dobre Violeta

Și posturile vacante sunt bugetate, domnule consilier.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Sunt bugetate dar, tocmai pentru că nu avem buget, puteam să așteptăm să se voteze la capitală acest buget al Primăriei Capitalei, după aceea îl votăm și noi, și la momentul la care veneam să votăm bugetul Consiliului Local al Sectorului5, atunci puteam să evaluăm dacă ne ajung sau nu banii.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian întrebarea a doua domnule Jelea?

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

întrebarea a doua era: dacă doamna director ne poate da vreo informație, nouă, în legătură cu implementarea guvernanței corporative despre care acum cred că e deja un an de zile, unde spunea că urmează să se emită un raport și că se lucrează și într-o perioadă de...?

Dna director general adjunct Dobre Violeta

După cum știți, domnule consilier, a fost modificată comisia de evaluare. Astăzi, din câte cunosc, se va modifica încă o dată componența comisiei, în sensul că trebuie schimbat secretarul. Secretarul desemnat anul trecut nu mai face parte din aparatul de lucru al Primarului și trebuie înlocuit secretarul.

DI consilier Jelea Bogdan Ion

Am înțeles, mulțumesc! Iar de anul trecut și până acum nu s-a întâmplat nimic?

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Acestea fiind spuse, mergem mai departe la vot. Cine este pentru - Proiectul de hotărâre privind reorganizarea și aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5? împotrivă? Abțineri? Mulțumesc!

Cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin, Ploscaru George Alexandru, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin și Țigănuș Marian) și 11 abțineri (Bîrsan Mihai, Coroblea Cristina, Udescu Șerbănel Mihail, Cursaru Paul Gabriel, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion, Niculescu Jacqueline-Christina, Pop Claudia Ramona, Scripcaru Lucian Mihai și Geamănă Dragoș), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Mai departe punctul 10 de pe ordinii de zi: - Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei nr.l HCL Sector 5 nr.240/2018 privind acordarea ajutorului de urgență pentru plata chiriei persoanelor/familiilor rezidente pe raza Sectorului 5, a Metodologiei de lucru și a Planului de acțiuni/lucrări de interes local care urmează a fi desfășurate de persoanele apte de muncă, ce declară că nu realizează venituri și care beneficiază de ajutorul de urgență pentru plata chiriei.

Dacă avem discuții, dacă nu să mergem spre vot! Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? Mulțumesc!

Cu 20 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Boloș Florinei, Păpușă Valentin, Gheorghe Ștefan, Țigănuș Marian, Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Sebastian, Stroescu Marilena Daniela, Niculescu Jacqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Udescu Șerbănel Mihail, Coroblea Cristina și Geamănă Dragoș) și 6 abțineri (Scripcaru Lucian Mihai, Bîrsan Mihai, Giurcă Augustin Răzvan, Cursaru Paul Gabriel, Pop Claudia- Ramona și Jelea Bogdan Ioan), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Punctul 11 al ordinii de zi: - Proiect de hotărâre privind aprobarea Metodologiei de lucru referitoare la acordarea beneficiilor sociale cu titlul de ajutor de urgență din bugetul local al Sectorului 5. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc!

Cu 20 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Danciu Ioan Bogdan, Matei

George, Stanciu Andreea Cristina, Boloș Florinei, Păpușă Valentin, Gheorghe Ștefan, Țigănuș Marian, Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Sebastian, Stroescu Marilena Daniela, Niculescu Jacqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Udescu Șerbănel Mihail, Coroblea Cristina și Geamănă Dragoș) și 6 abțineri (Scripcaru Lucian Mihai, Bîrsan Mihai, Giurcă Augustin Răzvan, Cursaru Paul Gabriel, Pop Claudia- Ramona și Jelea Bogdan Ioan), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Punctul 12 al ordinii de zi: - Proiect de hotărâre privind solicitarea Consiliului Local al Sectorului 5 către Consiliul General al Municipiului București de schimbare a denumirii Pieței Dr. Jose Rizal în Piața Tudor Vladimirescu. Vă rog!

Dl consilier Udescu Șerbănel Mihail

Onorată asistență, dragi colegi și colege, având în vedere că Dr. Jose Rizal este erou național al Statului Filipine, ar fi interesant de știut care este istoria atribuirii numelui locului, pe care dorim acum să-I modificăm. Temerea cea mare este dată de posibilitatea existenței unei înțelegeri între Statul Român și Statul Filipin, în privința atribuirii reciproce de nume pentru locuri. De aceea, considerăm necesară obținerea unui aviz consultativ din partea Ministerului de Externe Român.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Mulțumim pentru intervenție!

Dl consilier Udescu Șerbănel Mihail

îl aveți? Acest aviz!

Dl viceprimar Marian Țigănuș

Deci încă odată, schimbarea denumirii unei piețe nu e în competența noastră, e a Consiliului General, noi o solicităm! Consiliul General verifică dacă sunt întrunite condițiile, o aprobă sau nu aprobă.

Dl consilier Udescu Șerbănel Mihail

Păi dar ar trebui să se verifice și ...

Dl viceprimar Marian Țigănuș

Nu putem avea noi inițiativă, deoarece nu avem competență, noi doar cerem și facem o propunere, nu înseamnă că se și adoptă. Iar Consiliul General prin structura de specialitate, prin Comisia de Cultură, prin Administrația Monumentelor așa... Patrimoniului Turistic, verifică dacă e posibilă, dar noi facem o simplă solicitare!

Dl consilier Udescu Șerbănel Mihail

Aș dori să vă informez că anterior am depus și noi un proiect, la dumneavoastră, legat de asocierea cu un raion din Republica Moldova și atunci ni s-a solicitat...ați spus, ați întrebat. Aveți aviz de la Ministerul de Externe?

Dl viceprimar Marian Țigănuș

Nu, dar s-a făcut asocierea aia!

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Păi și nu s-a făcut acea asociere?

Dl viceprimar Marian Țigănuș

Păi și nu s-a făcut?

Dl consilier Udescu Șerbănel Mihail

Păi nu ați spus...

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

S-a făcut ori nu s-a făcut?

Dl viceprimar Marian Țigănuș

Păi aia trebuie prin Ministerul de Externe, stimate domn!

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Noi grupul PSD am înțeles intervenția dumneavoastră, mergem mai departe... Domnul Agheorghiesei, vă rog!

Dl consilier Agheorghiesei Emil

Da! Eu consider că este bine să trecem la vot și să supunem spre aprobare proiectul!

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Mulțumim domnul Agheorghiesei, de acord cu dumneavoastră!

Dl consilier Jelea Bogdan Ioan

Și noi suntem de acord!

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Cine este pentru - Proiectul de hotărâre privind solicitarea Consiliului Local al Sectorului 5 către Consiliul General al Municipiului București de schimbare a denumirii Pieței Dr. Jose Rizal în Piața Tudor Vladimirescu? împotrivă? Abțineri? Mulțumim frumos!

Cu 21 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Boloș Florinei, Păpușă Valentin, Gheorghe Ștefan, Țigănuș Marian, Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Sebastian, Stroescu Marilena Daniela, Scripcaru Lucian Mihai, Bîrsan Mihai, Giurcă Augustin Răzvan, Cursaru Paul Gabriel, Pop Claudia- Ramonași Jelea Bogdan Ioan) și 5 abțineri ( Niculescu Jacqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Udescu Șerbănel Mihail, Coroblea Cristina și Geamănă Dragoș ), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Punctul 13 al ordinii de zi: - Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P. U.D.)- Strada Slatina nr.21M- Sector 5. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? Mulțumesc!

Cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Boloș Florinei, Păpușă Valentin, Gheorghe Ștefan, Țigănuș Marian, Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Sebastian și Stroescu Marilena Daniela) și 1 1 abțineri ( Niculescu Jacqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Udescu Șerbănel Mihail, Coroblea Cristina, Geamănă Dragoș, Scripcaru Lucian Mihai, Bîrsan Mihai, Giurcă Augustin Răzvan, Cursaru Paul Gabriel, Pop Claudia- Ramona și Jelea Bogdan Ioan ), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Punctul 14 de pe ordinii de zi: - Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului de finanțare prin Ghidul solicitantului privind regimul finanțărilor nerambursahile în baza legii nr. 350/2005 alocate de la bugetul local al Sectorului 5 al Municipiului București prin Centrul Cultural și de Tineret "Ștefan Iordache", pentru activități non-profit de interes local pe anul 2019;

Dl consilier Jelea Bogdan Ioan

Domnul președinte!

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Domnul Jelea, vă rog, scuze nu v-am văzut!

Dl consilier Jelea Bogdan Ioan

Nicio problemă! Este cineva de la Centrul Cultural să ne dea câteva lămuriri?

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Este cineva de la Centrul Cultural în sală? Este, domnul Jelea, vă rog!

Dl consilier Jelea Bogdan Ioan

Dacă ne poate lămuri vizavi... Am câteva neclarități... neclaritatea numărul unu vizează terminologia utilizată. Aici spune așa: „Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului de finanțare prin Ghidul solicitantului”! La ce se referă mai exact? Se referă la un model de formular sau de documentație care va fi completat de către aplicanții care vor să obțină finanțare nerambursabilă conform Legii 350, despre asta este vorba?

Dl Teodorescu Florian

Da! Este vorba despre Ghidul solicitantului și toate anexele acestuia, tot ceea ce privește cererea de depunere, scrisoare de intenție și toate anexele care trebuie completate de către un solicitant.

Dl consilier Jelea Bogdan Ioan

Ok! Este vreo diferență față de situația anterioară.

Dl Teodorescu Florian

Nu!

Dl consilier Jelea Bogdan Ioan

Pentru că din câte-mi aduc aminte, pe Legea 350, sunt niște specificații, destul de clare, vizavi de ceea ce trebuie să conțină!

Dl Teodorescu Florian

Ghidul este întocmit conform Legii 350.

Dl consilier Jelea Bogdan Ioan

Bun! întrebare numărul doi este: de ce este acest subiect de competența Consiliului Local?

Dl Teodorescu Florian

Pentru că Ghidul trebuie aprobat, și așa cum s-a procedat în fiecare an, Ghidul s-a supus aprobării Consiliului Local.

Dl consilier Jelea Bogdan Ioan

Este vreo modificare a Ghidului pe 2019 față de cel pe 2018?

Dl Teodorescu Florian

Nu!

Dl consilier Jelea Bogdan Ioan

Există vreo prevedere legală, în Legea 350, care spune că în mod explicit, an de an trebuie aprobat acest Ghid?

Dl Teodorescu Florian

Da! Adică, nu știu dacă exact în Lege, dar cel puțin asta e procedura!

Dl consilier Jelea Bogdan Ioan

Care izvorăște de unde? Care este izvorul de drept al acestei proceduri? Eu nu contest munca dumneavoastră, adică e totul în regulă, mă justific vizavi de anumite neclarități pe care le am. De ce trebui noi să aprobăm lucrul asta câtă vreme, unu: a fost aprobat? Dumneavoastră susțineți că nu este nicio modificare și în mod evident, asta vă spun cu certitudine, nu este niciun temei legal în baza căruia să fie revotat acest Ghid pentru solicitant, aplicant sau...

DI Teodorescu Florian

Ghidul a fost supus unei consultanței publice și a suferit mici modificări, dar asta nu în ceea ce privește partea legală, ci doar la capitolul de... să le spunem obiective care pot fi... sau proiecte care pot fi finanțate.

Dl consilier Jelea Bogdan Ioan

Să înțeleg că ce mi-ați spus acum, un minut, era incorect ? Și anume faptul că de fapt sunt modificări față de cel aprobat în 201 8?

Dl Teodorescu Florian

în 2017!

Dl consilier Jelea Bogdan Ioan

în 2017!

Dl Teodorescu Florian

Da! Din acest punct de vedere sunt mici modificări legate de aria pe care...

Dl consilier Jelea Bogdan Ioan

Nu pun la îndoială, doar că acum deja un minut, ați spus că nu există nicio modificare, iar acum spuneți că de fapt există niște mici modificări...

Dl viceprimar Marian Țigănuș

Haideți domnul Jelea facem anchetă acuma...

»

Dl consilier Jelea Bogdan Ioan

Nu facem, vreau să mă lămuresc!

Dl viceprimar Marian Țigănuș

Haideți supuneți la vot te rog!

Dl consilier Melnic Constantin Ion

Haideți să trecem la vot! î

DI președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Domnul Geamănă! O secundă!

DI consilier Geamănă Dragoș

Mă miram de ce zice domnul, că nu sunt modificări pentru că din ce am văzut se introduce un nou domeniu adică era înainte sport și cultură și acum se introduce si educație!

Dl Teodorescu Florian

Conform Legii există toate cele trei domenii!

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Mulțumim pentru clarificare domnul Geamănă! Mulțumim pentru intervenție. Stimați colegi mergem spre vot! Cine este pentru - Proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului de finanțare prin Ghidul solicitantului privind regimul finanțărilor nerambursabile în baza legii nr. 350/2005 alocate de la bugetul local al Sectorului 5 al Municipiului București prin Centrul Cultural și de Tineret "Ștefan Iordache”, pentru activități non-profit de interes local pe anul 2019? împotrivă? Abțineri? Mulțumim frumos!

Cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Boloș Florinei, Păpușă Valentin, Gheorghe Ștefan, Țigănuș Marian, Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Sebastian și Stroescu Marilena Daniela) și 1 1 abțineri (Niculescu Jacqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Udescu Șerbănel Mihail, Coroblea Cristina, Geamănă Dragoș, Scripcaru Lucian Mihai, Bîrsan Mihai, Giurcă Augustin Răzvan, Cursaru Paul Gabriel, Pop Claudia- Ramona și Jelea Bogdan Ioan), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Mergem mai departe către punctul 15 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector

5 nr. 60/29.03.2018, privind aprobarea salariilor de baza aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale "Administrație”, utilizate în aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 5 precum și în cadrul serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local al Sectorului 5, cu modificările și completările ulterioare. Domnul Jelea!

Dl consilier Jelea Bogdan Ioan

Mulțumesc frumos! Ne poate lămuri cineva care... ce anume a condus la modificările salariale din cadrul familiei ocupaționale Administrație?

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Dna Dobre Violeta, l-ați auzit pe domnul consilier!

Dna Dobre Violeta

în primul rând, modificarea salariului minim pe economie a condus la reașezarea unor salarii din cadrul aparatului de specialitate cât și a instituțiilor subordonate Consiliului Local. Mai clar, de la DGASPC au existat salarii sub noul salariu minim pe economie și cealaltă modificare constă în diminuarea salariilor funcțiilor publice de conducere cu 10%, aproximativ 10%.

Dl consilier Jelea Ion Bogdan

Din ce cauză?

Dna Dobre Violeta

Tot pentru economie, la fondul de salarii!

Dl consilier Jelea Ion Bogdan

Bun! Aveți idee, estimativ, cam care este numărul total de funcții de conducere cărora li se aplică?

Dna director Dobre Violeta

Poftim?

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Câte funcții de conducere sunt afectate în chestia asta?

5

Dl consilier Jelea Ion Bogdan

Aproximativ!

Dna Do bre Violeta

Toate funcțiile de conducere atât din aparatul de specialitate cât și din subordinea Consiliului Local. Deci, pentru toate funcțiile de conducere! Nu am făcut un calcul și nu am făcut un calcul nici referitor la economia care va fi făcută la fondul de salarii. Dacă asta era următoarea dumneavoastră întrebare!

Dl consilier Jelea Ion Bogdan

Bun, dar, în cazul în care nu s-a făcut o astfel de calculație, cum am ajuns la 10%, la 15, la 12%, la 2% , adică după ce criterii?

Dna Dobre Violeta

La Buget se va face acest calcul, la Direcția Economică!

Dl consilier Jelea Ion Bogdan

întrebarea și cu asta închei, întrebarea mea era justificată de același aspect legat de Organigramă. în anul 2016, în Primăria Sectorului 5, era un număr de 7 sau 8 directori executivi. La ora asta, cred că sunt 20, 25 sau mai mulți, oricum numărul a crescut de câteva ori și nu înțeleg de ce Organigrama s-a tot votat și actualizat de-a lungul timpului, încărcându-se cu acești oameni despre care nu pot să comentez că erau sau nu necesari. Aici este o hotărâre, o inițiativă a primarului care își organizează aparatul cum consideră iar, Consiliul votează sau nu. Eu nu pun în discuție dacă era oportun sau nu! întrebarea este dacă tot s-a crescut atât de mult numărul funcțiilor de conducere, de ce acum le tăiem salariile? Constatăm ori că nu avem bani să îi plătim, deci nu trebuia să inventăm atât de multe funcții de conducere suplimentare, ori constatăm că, oamenii ăia, nu merită banii pe care îi iau prin urmare le tăiem salariile?

Dna Dobre Violeta

Domnule consilier, funcțiile de conducere, prin noua structură pe care dumneavoastră ați votat-o, s-au diminuat în aparatul de specialitate cu 22 de funcții de conducere... s-au desființat.

DI președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Mulțumim frumos, doamna Dobre! Mergem mai departe spre vot!

Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 60/29.03.2018, privind aprobarea salariilor de baza aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale "Administrație”, utilizate în aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 5 precum și în cadrul serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local al Sectorului 5, cu modificările și completările ulterioare. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 20 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Boloș Florinei, Gheorghe Ștefan, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Sebastian, Stroescu Marilena Daniela, Coroblea Cristina, Niculescu Jacqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Udescu Șerbănel Mihail și Geamănă Dragoș) și 6 abțineri (Scripcaru Lucian Mihai, Bîrsan Mihai, Jelea Ion Bogdan, Giurcă Augustin Răzvan, Pop Claudia Ramona și Cursaru Paul Gabriel), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Punctul 16: - Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de înregistrare a operatorilor de salubritate care desfășoară activități de precolectare, colectare, transport, sortare sau reciclare a deșeurilor municipale, în baza contractelor încheiate cu persoane fizice sau juridice de pe raza sectorului 5, în conformitate cu prevederile art.20, alin.9 din legea nr.249/2015.

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 20 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Boloș Florinei, Gheorghe Ștefan, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Sebastian, Stroescu Marilena Daniela, Coroblea Cristina, Niculescu Jacqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Udescu Șerbănel Mihail și Geamănă Dragoș) și 6 abțineri (Scripcaru Lucian Mihai, Bîrsan Mihai, Jelea Ion Bogdan, Giurcă Augustin Răzvan, Pop Claudia Ramona și Cursaru Paul Gabriel), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Punctul 17: - Proiect de hotărâre privind constituirea unei Comisii de negociere a condițiilor achiziționării în numele Municipiului București, a imobilului compus din clădire și teren din Strada Bacău, nr. 2-6, Sector 5, București. Dacă avem intervenții din partea consilierilor sau din partea altcuiva din sală? Dacă avem oameni care vor să ia cuvântul în afara de consilieri în sală la punctul 17? Ok, dacă nu avem.

Dl consilier Geamănă Dragoș

Vreau să întreb dacă nu cumva această comisie o constituim după ce avem răspunsul din partea Consiliului General.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

în regulă, s-a consemnat.

Dl consilier Bîrsan Mihai

Voiam să știu cât rezultă ce cumpărăm, cât ne costă terenul, cât ne costă clădirea?

Dl consilier Melnic Constantin Ion

Păi urmează să se negocieze!

Dl viceprimar Țigănuș Marian

Dar aveți acolo propunerea dată de către Asociația Transportatorilor!

Dl consilier Jelea Ion Bogdan

Ne-am uitat pe ea, nu este explicită! Nu se înțelege!

DL consilier Bîrsan Mihai

Deci, spune foarte clar aici, am învățat limba română și poate dumneavoastră, nu știu,... dacă îmi spuneți mie... Suprafață teren, 14 503, suprafață construită desfășurată 1476,42. Valoarea estimată a imobilului, 2 900 000 de euro. Care imobil înțelegem că este suprafața clădirii? ... Că ăla este imobilul.

DI viceprimar Țigănuș Marian

Deci, avem un cetățean,.... Să se supună la vot că vrea să ia cuvântul, dacă este de acord Consiliul și ne va explica.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Avem în sală o persoană care face parte din Asociația Transportatorilor care vrea să ia cuvântul și sunt sigur că o să ne fie de ajutor. Stimați colegi vă supun la vot!

Cine este pentru ca domnul să ia cuvântul? împotivă? Abțineri?

Cu 26 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Boloș Florinei, Gheorghe Ștefan, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Sebastian, Stroescu Marilena Daniela, Coroblea Cristina, Niculescu Jacqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Udescu Șerbănel Mihail, Geamănă Dragoș, Scripcaru Lucian Mihai, Bîrsan Mihai, Jelea Ion Bogdan, Giurcă Augustin Răzvan, Pop Claudia Ramona și Cursaru Paul Gabriel), propunerea a fost aprobată.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Vă rog frumos să vă prezentați și să spuneți punctul d-voastră de vedere.

Dl președinte al Consiliului Director al UNTRR

Bună ziua, sunt președintele Consiliului Director al Uniunii Naționale ai Transportatorilor Rutieri din România. Noi avem în proprietate în Sectorul 5 un teren în suprafață de 14 500 mp, pe care există și o clădire care are o suprafață desfășurată de 1476 mp, așa cum am prezentat în documentul transmis către Primărie.

Di consilier Jelea Ion Bogdan

Nu vă supărați, ați spus 16 000 sau 14 000 mp?

Dl președinte al Consiliului Director al UNTRR

14 500 mp!

Dl consilier Jelea Ion Bogdan

Este vorba de teren?

Dl președinte al Consiliului Director al UNTRR

Este vorba de tot terenul, inclusiv de cel pe care este amplasată clădirea! Iar clădirea, distinct, are o suprafață desfășurată de 1476 mp. Valoarea totală a acestui imobil, format din teren și clădire, înseamnă 2 900 000 de euro.

Dl consiler Cursaru Paul Gabriel

Bazată pe ...?

Dl președinte al Consiliului Director al UNTRR

Poftiți?

Dl consiler Cursaru Paul Gabriel

Bazată pe această evaluare pe, ....

Dl președinte al Consiliului Director al UNTRR

Evaluarea este bazată pe ceea ce spun cifrele din piață și pot să vă....

Dl consiler Cursaru Paul Gabriel

Deci n-aveți un Raport de evaluare!

Dl președinte al Consiliului Director al UNTRR

Nu!

Dl consiler Cursaru Paul Gabriel

Am înțeles! Mă scuzați pentru că v-am întrerupt!

Dl consiler Cursaru Paul Gabriel

Noi avem Raportul de evaluare pentru înregistrările noastre contabile, nu pentru vânzare. Pentru vânzare, noi, Consiliul, am făcut o prospecțiune de piață și am văzut care sunt prețurile la teren, prețurile la clădire și am întocmit această ofertă.

Dl consilier Jelea Ion Bogdan

Deci, oferta include un imobil compus din teren de 14 000 și o clădire cu o suprafață desfășurată de 1476 mp. Am înțeles corect?

Dl președinte al Consiliului Director al UNTRR

Exact! Referitor la cifre, dacă mai doriți alte detalii, eu vă pot răspunde!

Domnul consilier, dacă mai doriți să mai adăugați ceva?

Dl consilier Bîrsan Mihai

Deci, voiam să știu... 300 de euro mp, spuneți dumneavoastră, că ar costa acest teren?

Dl președinte al Consiliului Director al UNTRR

200 Euro

Dl consilier Bîrsan Mihai

Vreau să vă spun că terenul alături de dumneavoastră, pe care s-au construit acele blocuri, s-a vândut cu 70 de euro mp, și pot să dovedesc și cu acte. Proprietarul care a construit blocurile de lângă dumneavoastră, este dispus să-mi dea actele prin care el a cumpărat acel teren, ... pe care acolo existau construcții.

Dl președinte al Consiliului Director al UNTRR

Ce înseamnă lângă noi?

Dl consilier Bîrsan Mihai

Unde s-a construit, pe strada Bacău...

Dl viceprimar Țigănuș Marian

Nu pe strada Bacău s-a construit!

Dl consilier Bîrsan Mihai

S-a construit din Pucheni spre Bacău, ... să fim serioși,... nu spre Sălaj!

Dl viceprimar Țigănuș Marian

Hai domnule, lângă Nuțu Cămătaru s-a construit! Eu nu știu cartierul?

Dl președinte al Consiliului Director al UNTRR

Lângă noi nu s-a construit nimic! Acum privitor la un preț, ...

Dl consilier Melnic Constantin Ion

200 de euro face domnule consilier!

DI președinte al Consiliului Director al UNTRR

200 de euro dacă socotim teren și clădire în total! Altfel, terenul este înjur de 150 iar clădirea este în jur de 500 de euro mp, prețuri care, nu cred că sunt

ieșite de pe piață. Sigur că acestea sunt prețuri la care se face o negociere cu Comisia de negociere, dacă va exista interes din partea Primăriei. însă, ce vreau să vă spun, în mod foarte clar, este că aceste prețuri, nu sunt în afara pieței. Este o certitudine! Noi mai avem oferte, în zona asta, și știm pe ce ne bazăm! Dacă mai doriți, .... Vă mulțumesc!

DI viceprimar Țigănuș Marian

Nu înțeleg de ce facem această discuție! Este vorba despre o Comisie de negociere... Nu că am stabili prețul... Este cerere și ofertă! Omul cere mai este și cineva care oferă! Deci, la noi e un punct de plecare!

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Să trecem la vot! Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Păi cum, despre ce e vorba?

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Constituirea comisiei! Constituim această Comisie!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Păi nu trebuie să propunem și niște membrii? Noi facem doar o Comisie și nu spunem cine sunt membrii?

Dna consilier Pop Claudia Ramona

Cine sunt membrii Comisiei?

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Ok, facem o propunere și după votăm Comisia cu...

Dna consilier Pop Claudia Ramona

Două propuneri!

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Două propuneri! Dacă avem propuneri.

Dra consilier Florea Alexandra Cristina

Din partea grupului PSD, propunem pe domnii: Matei Ion și George Ploscaru.

Dacă mai sunt colegi cu alte propuneri! Domnii de la PNL, de la USR..

Dl consilier Gheorghe Ștefan

încă o propunere: dl Gheorghe Ștefan!

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Am înțeles! Se consemnează și propunerea dlui Gheorghe Ștefan! Tot ca și la celălalt punct, vă propun să votăm la sfârșit!

Punctul nr. 18 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 5 pentru achiziționarea imobilului compus din clădire și teren, situat în Strada Bacău, nr. 2-6, Sector 5, București. Dacă avem oameni în sală care doresc să ia cuvântul, dacă nu ...

Doamna Dună menționează că dintr-o eroare s-a menționat greșit numărul factorial al străzii Bacău, corect fiind Strada Bacău nr. 2-6

Dl consilier Jelea Ion Bogdan

Am și eu o întrebare legată de formulări! E corectă formularea? ... Adică, noi trebuie să ne împuternicim pe noi înșine? Sau e vorba de solicitarea ...

Dl viceprimar Țigănuș Marian

Proiect de hotărâre privind împuternicirea noastră pentru achiziționare, deci ,, proiect de hotărâre privind împuternicirea Consiliului Local...”

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Adică, să cumpere Consiliul Local! Adică, noi cumpărăm?

Dl viceprimar Țigănuș Marian

Nu!

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Consiliul General ne împuternicește pe noi să facem această procedură!

Dl consilier Jelea Ion Bogdan

E, iată! Mulțumesc frumos! Asta voiam și eu să subliniez! De fapt, formularea corectă, era așa: Proiect de hotărâre privind...

Dl viceprimar Țigănuș Marian

Domnule Jelea, vă rog frumos, "errare humanum est sed perseverare diabolicum

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Acesta fiind spuse, vă rog să mergem mai departe la vot - Proiectul de hotărâre privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 5 pentru achiziționarea imobilului compus din clădire și teren, situat în Strada Bacău, nr. 2-6, Sector 5, București.

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Boloș Florinei, Gheorghe Ștefan, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Sebastian și Stroescu Marilena Daniela) și 11 abțineri (Coroblea Cristina, Niculescu Jacqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Udescu Șerbănel Mihail, Geamănă Dragoș, Scripcaru Lucian Mihai, Bîrsan Mihai, Jelea Ion Bogdan, Giurcă Augustin Răzvan, Pop Claudia Ramona și Cursaru Paul Gabriel), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

DI președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

La Diverse, aș mai avea de făcut o mențiune, eu. Referitor la ceea ce a spus mai devreme dl consilier Paul Cursaru și anume, faptul că, bugetul este pe site, în dezbatere publică. Deci, dacă intrați, îl găsiți acolo fără niciun fel de probleme. Mai devreme, a spus că nu se găsește!

DI consilier Cursaru Paul Gabriel

Transparență decizională, da!? Chiar aș fii foarte bucuros să văd! La Transparență decizională trebuie să fie, nu?

Dna director Popa Cristina

Este în secțiunea ”Cifre și date”, este bugetul!

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Dna Popa ne-a ajutat, ca întotdeauna!

Dl președinte de ședință dă citire adresei de la Curtea de Conturi nr. 406/07.03.2019 având anexată Decizia nr. 19/07.03.2019, emisă de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5.

Și acum să mergem mai departe cu cele două proceduri!

Dl consilier Jelea Ion Bogdan

Am și eu o întrebare! Care din persoanele care ocupă și vor ocupa funcția de președinte de ședință, este responsabilă să urmărească solicitarea Curții de Conturi?

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

în lipsa unui președinte de ședință, este de datoria mea să vă informez pe voi toti Consiliul Local Sector 5 si să dăm citire acestei adrese.

Dl consilier Jelea Ion Bogdan

La final, poate n-am auzit eu bine, dacă vreți să verificați, .. la finalul documentului se spune că: „președintele de ședință, în atenția căruia este acest documentul înaintat, va urmări aducerea la îndeplinire.”

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Este generic! Deci, pe perioada mandatelor de președinte de ședință care vor mai fi de aici în colo, cel care este în funcție, va avea și datoria de a urmări această...

Dl consilier Jelea Ion Bogdan

Bun, în acest caz, dumneavoastră, la expirarea mandatului de președinte de ședință, după cele trei luni,...

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Voi preda ștafeta!

Dl consilier Jelea Ion Bogdan

Asta vreau să spun! Este o chestiune foarte serioasă! Doamna Secretar care știu că este foarte atentă, a vrut să urmărească subiectul,...

Dna consilier Coroblea Cristina

Am verificat acum în ceea ce privește bugetul, că întotdeauna este aceeași făcătură, în care sunt trecute doar totalurile. Asta nu este o dezbatere publică, asta este doar ... Da, este afișat pe site!

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Dna consilier Coroblea, îmi cer scuze, nu v-am dat cuvântul, unu la mână, doi la mână: eu doar voiam să corectez afirmația imprecisă a dlui consilier Cursaru, că nu există bugetul și toată discuția s-a încheiat.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

M-am uitat pe Transparența Decizională, unde ar trebui să fie și nu e acolo!

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Dna consilier Coroblea tocmai ne-a confirmat faptul că bugetul există!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Nu acolo scrie cifre și date, scrie Transparență Decizională, proiecte în dezbatere, ... nu e!

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Plecând de la afirmația dumneavoastră, că nu există, ea a fost incorectă! Comisia de validare, vă rog frumos să-și ia...

Dna consilier Niculescu Jaqueline Christina

Dar aveam și eu la Diverse... punctul de mai devreme...

Dl consilier Udescu Șerbănel Mihail

Am trecut prin Piața Chirigiu și nu știu dacă știți sau dacă ați...

Dl viceprimar Țigănuș Marian

îi zice Coșbuc!

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Ce credeți, nu știm?

Dl consilier Udescu Șerbănel Mihail

Dar, după părerea dumneavoastră, n-ar trebui amenajată?

Dl viceprimar Țigănuș Marian

Pe ce parte ați trecut domnul consilier? Pe partea cu florile sau pe partea cealaltă?

Dl consilier Udescu Șerbănel Mihail

Prin toate părțile!

Dl viceprimar Țigănuș Marian

Păi nu cred, ... pentru că dacă sunteți pe partea cu Piața Chirigiu, ... sunteți la Coșbuc.

Dl consilier Udescu Șerbănel Mihail

Am venit dinspre Rahova ...

Dl viceprimar Țigănuș Marian

Asta întreb și eu, pentru că acea Alimentară este renovată, acolo se mută Evidența Populației. Pe Calea Rahovei sunt două căi: una este Bulevard și cealaltă este strada Sabinelor. Pe partea cu Bd Coșbuc este renovată toată! Nu se vede sau...?

întrucât buletinele de vot necesare votului secret de la punctul 7 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei de analiză și aprobare a cererilor prin care se solicită repartizarea de locuințe , constituită prin Hotărârea Consiliului Local Sector 5nr. 16/19.07.2016, au fost tipărite, se trece la exercitarea votului secret, la ora 12.04.

La ora 1209 membrii comisiei de validare revin în sala de ședință. Domnul consilier Cursaru Paul Gabriel dă citire procesului verbal al Comisiei de Validare si anunță rezultatul votului.

5                      5

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Având în vedere prevederile art. 45 alin. (5) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, membrii Comisiei de validarea s-au întrunit în scopul numărării voturilor privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Sector 5 în Comisia de analiză și aprobare a cererilor prin care se solicită repartizarea de locuințe, constituită prin Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr. 16/19.07.2016.

Rezultatul votului este următorul:

 • •  Bîrsan Mihai - 13 voturi pentru, 11 voturi împotrivă, 2 voturi nule -total 26.

 • •  Danciu Ioan Bogdan - 13 voturi pentru, 10 voturi împotrivă, 3 voturi nule - total 26.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Astfel constatăm egalitate, balotaj, de aici probabil că ar trebui să mai facem încă o rundă de alegeri, sau rămân amândoi membri ai comisiei de validare.

Dl consilier Gheorghe Ștefan

Mai propunem o persoană, dacă e.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Drept pentru care o să refacem votul. Dacă se reia trebuie să știm și care sunt prevederile legale. Este prima oară când ne lovim de această situație.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Atunci soluția legală este să modificăm Hotărârea de Consiliu și să spunem că din comisie vor face parte doi membrii având în vedere votul. Adică să adăugăm pe ordinea de zi, acum, încă un proiect de hotărâre, sau dacă vreți, facem ,în ghilimele, o convocăm acum, că suntem aici, o de îndată cu un unic punct:, modificarea hotărârii anterioare având în vedere rezultatul acestui vot.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Adică modificarea componenței comisiei.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Exact!

Dl viceprimar Marian Țigănuș

Nu...

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Dar nu putem să facem recurs...

Dl viceprimar Marian Țigănuș

Nu, propunem reluarea votului.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Eu sunt de acord cu reluarea, dar în ce temei legal? Nu există așa ceva!

Dna Secretar Sector 5 Elena Luminița Petrescu

Este balotaj!

Dl viceprimar Marian Țigănuș

Cine îmi interzice?

Dna consilier Pop Claudia Ram011a

Legea!

Dl viceprimar Marian Țigănuș

Este balotaj!

Dl consilier Gheorghe Ștefan

Și se reia votul.

Dna Secretar Sector 5 Elena Luminița Petrescu

Nu se mai reia votul nici la Primar, dacă este balotaj, nici Ia Președinte.

Dl viceprimar Marian Țigănuș

Nu întotdeauna se reia?

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Avem obligația morală să găsim o soluție. Eu nu spun să nu reluăm votul, eu spun doar, că dacă veți propune să îl reluăm, atunci în mod obligatoriu trebuie să existe un temei legal. Diferența față de ce facem noi și alegerile de Primar, de Președinte, și la ce mai vreți dumneavoastră, este că acolo legea electorală stipulează faptul că dacă în urma primului tur de scrutin nu se întrunește... atunci se mai face un tur. Aici nu rezultă această...

Dl viceprimar Marian Țigănuș

Deci, mergem pe principiul de drept universal valabil în care ceea ce nu este interzis de lege este permis. Atât timp cât la hotărârea noastră majoritară reluăm votul, nu văd în ce fel încălcăm legea.

Dna Secretar Sector 5 Elena Luminița Petrescu

Ne trebuie o propunere.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Dar nu puteți spune nici în ce fel susținem legea.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru

Dar nici că o încălcăm!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Nu, dar nici cu ce o susținem.

Dl viceprimar Marian Țigănuș

Haideți că pierdem vremea. Hai să tranșăm treaba.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru

Haideți să supunem la vot, vă rog frumos, dată fiind situația, reluarea votului.

Dna Secretar Sector 5 Elena Luminița Petrescu

Pentru departajare, este o situație de balotaj.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru

Propunerile rămân aceleași...

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Propunerile nu pot rămâne aceleași pentru că au fost...

Dl viceprimar Marian Țigănuș

Bine, facem din nou propuneri.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Dl viceprimar, îmi dați voie să vă dau o soluție?

Dl viceprimar Marian Țigănuș

Vă rog!

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Câte propuneri au fost inițial?

Dl consilier Matei Ion

Două.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Acestea două, și atât, iar rezultatul a constatat egalitate. Bun! întrebarea este, domnul președinte de ședință, ce ne supuneți la vot? Dacă se mai fac alte propuneri, sau dacă, întru-cât s-a constatat acest balotaj supunem încă o dată la vot comisia?

Dna Secretar Sector 5 Elena Luminița Petrescu

Asta am spus!

Dl viceprimar Marian Țigănuș

Bun! Haide!

Dna Secretar Sector 5 Elena Luminița Petrescu

Votați din nou propunerea.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru

Cine este pentru reluarea votului secret pentru Comisia de analiză și aprobare a cererilor prin care se solicită repartizarea de locuințe , constituită prin Hotărârea Consiliului Local Sector 5nr. 16/19.07.2016? împotrivă? Abțineri?

Cu 26 de voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Bîrsan Mihai, Boloș Florinei, Coandă Mihai, Coroblea Cristina, Cursaru Paul Gabriel, Florea Alexandra Cristina, Geamănă Dragoș, Gheorghe Ștefan, Giurcă Augustin Răzvan, Danciu Ioan Bogdan, Jelea Bogdan Ion, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei George, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Niculescu Jacqueline Christina, Păpușă Valentin, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Ploscaru George Alexandru, Pop Claudia Ramona, Scripcaru Lucian Mihai, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Udescu Șerbănel Mihai și Țigănuș Marian), propunerea de reluarea a votului a fost aprobată.

întrucât buletinele de vot necesare votului secret de la punctul 17 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind constituirea unei Comisii de negociere a condițiilor achiziționării în numele Municipiului București, a imobilului compus din clădire și teren din Strada Bacău, nr. 2-6, Sector 5, București, au fost tipărite, se trece la exercitarea votului secret, la ora 12.17.

La ora 1225 membrii comisiei de validare revin în sala de ședință. Domnul consilier Cursaru Paul Gabriel dă citire procesului verbal al Comisiei de Validare si anunță rezultatul votului.

5                      5

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Proces verbal de validare încheiat astăzi 28.03.2019.

Având în vedere prevederile art. 45 alin. (5) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, membrii Comisiei de validarea s-au întrunit în scopul numărării voturilor privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Sector 5 în Comisia de negociere a achiziționării în numele Municipiului București, a unor imobile situate în Strada Bacău nr. 2-6, Sector 5, București.

5

Rezultatul votului este următorul:

 • •  Matei Ion - 13 voturi pentru, 10 voturi împotrivă, 3 nule - total 26.

 • •  Ploscaru George Alexandru - 13 voturi pentru, 10 voturi împotrivă,

3 nule - total 26.

 • •  Gheorghe Ștefan - 5 voturi pentru, 19 voturi împotrivă, 2 voturi nule - total 26.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Felicitări! Aici am încheiat situația, urmează acum să facem următoarea...

întrucât buletinele de vot necesare reluării votului secret de la punctul 7 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei de analiză și aprobare a cererilor prin care se solicită repartizarea de locuințe , constituită prin Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr. 16/19.07.2016, au fost tipărite, se trece la exercitarea votului secret, la ora 12.27.

La ora 1233 membrii comisiei de validare revin în sala de ședință. Domnul consilier Cursaru Paul Gabriel dă citire procesului verbal al Comisiei de Validare și anunță rezultatul votului.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Proces verbal încheiat astăzi, 28.03.2019, la reluarea votului, așa cum a fost aprobat:

Având în vedere prevederile art. 45 alin. (5) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, membrii Comisiei de validarea s-au întrunit în scopul numărării voturilor privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Sector 5 în Comisia de analiză și aprobare a cererilor prin care se solicită repartizarea de locuințe, constituită prin Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr. 16/19.07.2016.

Voturile sunt astfel:

 • •  Bîrsan Mihai - 13 voturi pentru, 13 voturi împotrivă - total 26.

 • •  Danciu loan Bogdan - 13 voturi pentru, 12 voturi împotrivă, 1 vot nul - total 26.

Di consilier Cursaru Paul Gabriel

Drept pentru care am constatat această numerotare, succes participanților.

Dl viceprimar Marian Țigănuș

Da, fac următoarea propunere consiliului: reluarea votului cu un singur buletin de vot, nu cu două, ca să debranșăm situația.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Noi ne opunem și plecăm! Ori găsiți o soluție, adică... nu mi se pare o soluție.

9

Dl viceprimar Marian Țigănuș

Este punctul meu de vedere.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Ba nu!

Dl viceprimar Marian Țigănuș

Supunem la vot... ședința există atât timp cât președintele de ședință ridică ședința.

9                   5

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru

Corect!

Dl viceprimar Marian Țigănuș

Deci suntem în ședință.

5               5

DI președinte de ședință Lazarov Alexandru

Supun la vot propunerea domnului viceprimar: să existe un singur buletin de vot cu ambele propuneri. Punem „x” în dreptul propunerii pe care o considerăm cea mai oportună. Cine este pentru?

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Două secunde, dacă îmi permiteți, aș avea o rugăminte!

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru

Vă rog!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Este o propunere care trebuie să fie constructivă, cred că... nu știu dacă vreți neapărat să se marcheze cu „x”, se marchează intenția, pentru că poate unii nu... Noi înțelegem intenția și poate unii nu marchează și să nu rămânem agățați în „x-ul” ăla. Da?

Dna Secretar Sector 5 Elena Luminița Petrescu

Incercuiti.

5

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Nu, să se...

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru

Faceți o propunere, „să se marcheze...”.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Să se marcheze intenția de vot. Atât!

Dl viceprimar Marian Țigănuș

Uitați ce propun eu: numărul unu, numărul doi, se înconjoară numărul de ordine pe un singur vot. Pe un singur buletin.

DI consilier Jelea Bogdan Ion

Ai propus după ce m-ai citat pe mine.

Dl viceprimar Marian Țigănuș

Citând după clasici, citând după domnul Jelea, facem asta. Supune la vot!

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru

Supun la vot propunerea domnului viceprimar. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 26 de voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Bîrsan Mihai, Boloș Florinei, Coandă Mihai, Coroblea Cristina, Cursaru Paul Gabriel, Florea Alexandra Cristina, Geamănă Dragoș, Gheorghe Ștefan, Giurcă Augustin Răzvan, Danciu Ioan Bogdan, Jelea Bogdan Ion, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei George, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Niculescu Jacqueline Christina, Păpușă Valentin, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Ploscaru George Alexandru, Pop Claudia Ramona, Scripcaru Lucian Mihai, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Udescu Șerbănel Mihai și Țigănuș Marian), propunerea domnului viceprimar a fost aprobată.

DI viceprimar Marian Țigănuș

Secretariatul tehnic, un singur vot. Numărul unu - domnul Bîrsan, numărul 2 - domnul Danciu Ioan Bogdan. în ordine alfabetică.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru

Avem pauză 5 minute.

La ora 1238 ședința Consiliului Local Sector 5 intră într-o pauză de 5 minute.

La ora 1242 se reia ședința.

5                î

zx

întrucât buletinele de vot necesare reluării votului secret de la punctul 7 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei de analiză și aprobare a cererilor prin care se solicită repartizarea de locuințe, constituită prin Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr. 16/19.07.2016, au fost tipărite, se trece la exercitarea votului secret, la ora 12.46.

La ora 1248 membrii comisiei de validare revin în sala de ședință. Domnul consilier Cursaru Paul Gabriel dă citire procesului verbal al Comisiei de Validare si anunță rezultatul votului.

5                      5

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Proces verbal încheiat astăzi, 28.03.2019, al treilea tur de scrutin.

Având în vedere prevederile art. 45 alin. (5) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, membrii Comisiei de validarea s-au întrunit în scopul numărării voturilor privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Sector 5 în Comisia de analiză și aprobare a cererilor prin care se solicită repartizarea de locuințe, constituită prin Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr. 16/19.07.2016.

Voturile sunt astfel:

 • •  Bîrsan Mihai - 13 voturi pentru, 13 voturi împotrivă - total 26.

 • •  Danciu loan Bogdan - 13 voturi pentru, 13 voturi împotrivă - total 26.

Dl viceprimar Marian Țigănuș

Da, fac propunerea Consiliul Local ca votul pentru acest proiect de hotărâre să se amâne pentru următoarea ședință.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru

Supun la vot propunerea domnului viceprimar privind amânarea Proiectului de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei de analiză și aprobare a cererilor prin care se solicită repartizarea de locuințe, constituită prin Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr. 16/19.07.2016, pentru ședința următoare. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 22 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Danciu loan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin, Jelea Bogdan Ion, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Bârsan Mihai, Pop Claudia Ramona, Scripcaru Lucian Mihai și Țigănuș Marian) și 5 abțineri (Coroblea Cristina, Niculescu Jacqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan, Udescu Șerbănel Mihail și Geamănă Dragoș), propunerea de amânare a proiectului de hotărâre a fost aprobată.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru

înainte să îi dau cuvântul domnului Jelea vreau să supunem la vot componența Comisiei de negociere cu cele două persoane votate anterior de către noi. Cine este pentru - Proiectul de hotărâre privind constituirea unei Comisii de negociere a condițiilor achiziționării în numele Municipiului București, a imobilului compus din clădire și teren din Strada Bacău, nr. 2-6, Sector 5, București? împotrivă? Abțineri?

Cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Mari lena Daniela, Păpușă Valentin și Țigănuș Marian) și 5 abțineri (Coroblea Cristina, Niculescu Jacqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan, Udescu Șerbănel Mihail și Geamănă Dragoș), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Domnii consilieri PNL (Jelea Bogdan Ion, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Bârsan Mihai, Pop Claudia Ramona și Scripcaru Lucian Mihai) nu și-au exprimat votul.

DI președinte de ședință Lazarov Alexandru

Ce ați spus, domnul Jelea? V-am întrerupt!

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Da, întrebarea mea era din categoria post-factum: de ce am mai repetat votul de două ori, în ideea de al amâna?

Din sală

De trei ori.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Nu, l-am repetat de două ori, l-am ținut o dată și l-am repetat de două ori. Adică dacă nu a ieșit bine de la început, nu puteați să propuneți atunci ca să nu mai pierdem tot timpul ăsta?

Dl viceprimar Marian Țigănuș

Ne cerem scuze, eu sunt vinovat!

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Știm că se mai întâmplă.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Aș vrea să am și eu o intervenție, vă privește, domnul viceprimar, și privește si Consiliul Local.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru

S-a anunțat, domnul Cursaru, că vreți să vorbiți.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Avem două situații: s-a făcut modificarea sensurilor unice între arterele Str. Dantelei și Str. Cooperativei, cu sens unic dinspre Str. Cooperativei spre Str. Lavei, de fapt invers. în această situație, deși s-au modificat aceste sensuri unice nu am văzut nici un polițist local care să-i ajute pe oamenii din zonă care trec pe acolo, să înțeleagă această modificare. Acolo trec în jur de 5 000-7 000 de mașini pe zi, pe o stradă, dacă vă vine să credeți, pe o stradă principală de tranzit, spre Bragadiru și spre Domnești. în schimb ce am văzut, la două zile după modificarea acestei străzi unice, poliția locală, noaptea, la ora 20:00, stătea ascunsă și oprea toate mașinile de pe sens care veneau alături de poliția de circulație rutieră și dădeau amenzi. Nu cred că așa putem să facem, să participăm activ la ceea ce noi dorim să schimbăm în bine, pentru că schimbarea a fost una foarte bună și de bun augur. Putea să stea în orele de trafic câte un polițist să le explice, după o săptămână dacă nu înțelegeau oamenii, asta era problema, dar nu după două zile, seara la ora 20:00, îi aștepți și îi ataci. O altă situație: în caz că nu știți, este o situație foarte gravă. Această situație gravă pe care noi am identificat-o și cărora ne-au spus-o locatarii se află pe Str. Petre Ispirescu, imediat vă spun și adresa pentru că au fost făcute... Pe Str. Petre Ispirescu la blocurile M137, M136, printr-o împroprietărire în anul 2000...

Dl viceprimar Marian Țigănuș

Este cunoscută!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Da, este cunoscută, și voiam să vă spun: situația actuală este una foarte gravă datorită autorizației de împrejmuire, pe care i-am dat-o tot noi, sub semnătura domnului Primar, s-a blocat accesul. Acum, când am venit spre ședință, pe lângă 13 Septembrie, a fost un caz de incendiu, nu știu dacă știți, erau șapte mașini de pompieri. Noi, Consilierii Liberali, am depus un proiect de expropriere a acestui teren la Consiliul General al Capitalei, în vederea redării acestei străzi folosința care era înainte. Vrem doar să știți că am inițiat noi, deși putea Consiliul Local să facă asta. Mulțumesc! Domnule președinte!

Dna consilier Niculescu Jacqueiine Christina

Stați că mai aveam și eu punctul meu la Diverse!

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru

Vă rog, doamna consilier!

Dna consilier Niculescu Jacqueiine Christina

Cum vă întrebasem la început: care este motivul pentru care lipsește domnul Primar astăzi?

Dl viceprimar Marian Țigănuș

Este prins într-o altă activitate.

Dna consilier Niculescu Jacqueiine Christina

Am înțeles, de un an întreg este prins, dar care este motivul?

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru

Este ședința Consiliului Local...

Dl consilier Ploscaru George Alexandru

Nu trebuie să fie la ședință.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru

Am înțeles! Declar ședința închisă!

» » »

Lucrările ședinței se declară închise la ora 1252.

î                5